تحقیق مقاله آمار

تعداد صفحه: ۴۰ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

خلاصه: دانش آموزان معتقداند کسانی که در دروس تفهیمی موفق هستند در دروس حفظی نیز موفق خواهند بود در این پروژه سوالی که مورد بررسی قرار گرفت این بود که آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟ جامعه آماری در این پروژه تمام دانش آموزانی بودند که با دروس تفهیمی و دروس حفظی سرو کار داشتند. نمونه آماری در این پروژه،دانش آموزانی بودند که از طریق اعداد تصادفی از بین دانش ...

تعداد صفحه: ۴۱ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

مقدمه حسابداری: عبارت است از فن ثبت و طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی مؤسسات در قالب اعداد و ارقام قابل سنجش به پول رایج کشور و تفصیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد. تاریخچه ی حسابداری: در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفتهای علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه ی حسابداری روز ...

تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

چکیده مقدمه: از جمله پدیده هایی که در بوجود آمدن بزه دیدگی(crime victim)مؤثر است اعتیاد به مواد مخدر می باشد و از آنجا که پیشگیری مقدم بر درمان است طراحی دوره های آموزشی جهت پیشگیری اولیه مناسب است. هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر پیشگیری از اعتیاد می باشد. روش ها: مطالعه حاضر نیمه تجربی بوده و نمونه های آن از بین جوانان و والدین شهر اصفهان به ترتیب به تعداد 20 ...

تعداد صفحه: ۸۹ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

فصل اول آمار توصیفی 1.1 مقدمه کلمه آمار برای انسانها معنا و مفهوم مختلفی دارد از نظر بسیاری از مردم آمار به معنای سر شماری است ،از نظر تعدادی دیگر آمار به مفهوم اعداد می باشد. 10 بیمار 3 مهندس و غیره.از نظر برخی دیگر از افراد آمار شیوه ای برای جمع آوری داده ها و بررسی بر روی آنها می باشد و برای گروهی دیگر وسیله تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان است از نظر علمی آمار به معنای جمع ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

اندازه گیری عبارت است از اختصاص دادن اعداد به مقادیرمختلف از صفات بر حسب قواعد معین که صحت آنها را می توان از راه آزمایش بررسی کرد. اندازه گیری فرایند تخصیص دادن قاعده مند اعداد به رویدادها یا اشیائی مانند پاسخ سوال ها یا رفتارهای مشاهده شده است. مقیاس هایی که برای توصیف و اندازه گیری صفات و خصایص مختلف افراد مورد استفاده قرار می گیرند شامل مقیاس های اسمی، رتبه ای، فاصله ای و ...

تعداد صفحه: ۲۳ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

مقدمه : پیشنهاد ازدواج دادن بی شک یکی از مهمترین و بزرگترین گامهایی میباشد که تا به حال برداشته اید. شما خواهان آن هستید که در آن لحظه همه چیز عالی و به بهترین نحو پیش رود و از آن مهمتر که میخواهید پاسخ وی مثبت باشد! این نکات را هنگام دادن پیشنهاد ازدواج مد نظر قرار دهید تا شانس موفقیت شما افزایش یابد ازدواج مصدر ثلاثى مزید از باب افتعال وزواج مصدر باب مفاعله است , این دو واژه ...

تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

مقدمه این پروژه مرتبط با نمرات درس ریاضی 30 نفر از دانش آموزان کلاس دوم ریاضی است ، که با توجه به پردازشی که بر روی آنها صورت گرفته است وجداولی که برای آنها تعیین شده وضعیت نمراتشان مشخص شده وسطح نمرات آنها را به وضوح نمایان می کند . از این نمودارها می توان برای سرعت در سنجش سطح نمرات دانش آموزان کلاس ها استفاده کرد . نمرات درس ریاضی 30 نفر از دانش آموزان کلاس دوم ریاضی به قرار ...

تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

آمار علم و عمل توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از داده‌های تجربی است. آمار بر نظریه‌ی آمار مبتنی است که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است. در نظریه‌ی آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریه احتمال مدل می‌شوند. عمل آماری، شامل برنامه‌ریزی، جمع‌بندی، و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است. از آنجا که هدف آمار این است که از داده‌های موجود «بهترین» اطلاعات را تولید کند، بعضی مؤلفین آمار را ...

تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

مقدمه طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و ...

تعداد صفحه: ۲۸ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

مقدمه هدف این پروژه، بررسی ارتباط بین استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و عملکرد آنها در مدرسه می باشد. برای یک دانش آموز کاملاً عادی است که بشنود: « چرا اینقدر وقت خود را با کامپیوتر تلف می کنی؟» « چرا به تکالیفت کمتر از کامپیوتر اهمیت می دهی؟» و ... بیشتر دانش آموزان دوست ندارند نصیحت های خانواده هایشان را گوش کنند ولی آیا این دانش آموزان به اندازه ی کافی درس می خوانند؟ آیا برای ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

مقدمه : هدف از انتخاب موضوع و انجام عملیات آماری بر روی آن ،‌با توجه به موضوع که میزان نان مصرفی افراد خانواده در هفته است وبا انجام عملیات آماری بر روی آن می‌توان اطلاعات زیادی را بدست آورد که بعضی از آنها به شرح زیر است : میزان مصرف نان در خانواده ها چقدر است. آیا تعداد این نان های مصرفی با تعداد افراد خانواده رابطه ای دارد یا نه. میزان مصرف نان در خانواده بیشتر در چه بازه ای ...

تعداد صفحه: ۲۰ دسته بندی: تحقیق مقاله بهداشت

پیشگفتار: آمار چیست؟ بیشتر مردم با کلمه آمار،به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار می رود، آشنا هستند: تعداد بیکاران،قیمت روزانه بعضی از سهام در بازار بورس، تعداد افراد تلف شده در اثر شیوع یک بیماری، مثالهایی از این مفهوم اند.ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست.آمار،عمدتا"با وضعیتهایی سروکار دارد که در آنها وقوع یک پیشامد به طور حتمی قابل پیش بینی ...

تعداد صفحه: ۲۳ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

کوتاه شده تاریخ جبر و نمادهای حرفی جبر بعنوان دانش حل معادله ها پدید آمد . در مصر و بابل کهن و همچنین در دوران های جدیدتر در هند ، با مقدمه های جبر "آشنا بودند و با توجه به داده های مسأله ، می توانستند معادله را تشکیل دهند و برخی از گونه های آن را حل کنند . البته آنها از حرف برای نشان دادن داده ها و مجهول ها آگاهی نداشتند و نمی توانستند معادله ها را به صورت کلی خود تنظیم کنند . ...

تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: تحقیق مقاله تحقیق و مقاله رایگان

شاخص میانه (Median) : میانه را بانماد ME نمایش داده و نشان دهنده مرز 50 درصد اطلاعات خواهد بود . میانه مشاهدات جامعه را به دو دسته تقریباً مساوی تقسیم می نماید . نصب متغیر ها مساوی یا کوچکتر از میانه بوده در حالی که نصف دیگر مساوی و یا بزرگتر از میانه می باشد . میانه را می توان برای داده های جدا و پیوسته به صورت زیر بدست می آید . الف) تعیین میانه در دادههای جدا یا گسسته : ب) ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

مقدمه در صورتی که شاخه‌ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده‌هایی به‌شکل ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می‌توان با آن‌ها رفتار کرد و عملیات ذکر شده در بالا را بر آن‌ها انجام داد. بیشتر مردم با کلمه آمار به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار میرود اشنا هستند . ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار عمدتاً با وضعیتهابیی ...

تعداد صفحه: ۳۶ دسته بندی: تحقیق مقاله علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

آموزش و پرورش کمیسیون فرهنگیان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان: آموزش و پرورش وزارتخانه ای است با 2/1 میلیون معلم و کارمند و حدود 15 میلیون دانش¬آموز که در بیش از 150 هزار آموزشگاه به تحصیل مشغولند.(شامل دوره های :آمادگی -ابتدایی- راهنمایی- متوسطه -پیش دانشگاهی - تربیت معلم -اموزش بزرگسالان).11400 اموزشگاه به صورت غیرانتفاعی وبقیه به شکل دولتی اداره می شوند. به این ترتیب نظام آموزش و ...

تعداد صفحه: ۲۰ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

مقدمه: تعلیم و تربیت آدمی کاری پرارج و در عین حال وقت گیر است و نتایج قطعی و نهایی آن نسبتاً دیر آشکار می‌شود و آدمیت انسان به چگونگی تربیتش بستگی دارد. موفقیت و به هدف رسیدن برای هر انسانی بهترین و مهمترین مسئله ای است که در زندگی وی حادث می شود و پیشرفت او نیز بستگی به تلاش و کوشش وی دارد. اگر در شرایط مناسب پرورش یابد به خیل نیکان می‌پیوندد و اگر تربیت وی مورد غفلت واقع شود ...

تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

چه اوقاتی از شبانه روز را برای حل مسائل ریاضی انتخاب می گنید ؟ متغیر فراوانی مطلق فراوانی نسبی درصد فراوانی نسبی درجه بعد از خواب 6 2/0 20% 72 بعد از مدرسه 0 0 0% 0 قبل از مدرسه 6 2/0 20% 72 وقت خاص ندارد 18 6/0 60% 8/64 هنگام روبرو شدن با یک مسئله ابتدا به شناسایی کدامیک از عوامل زیر می پردازید؟ متغیر فراوانی مطلق فراوانی نسبی درصد فراوانی نسبی درجه معلومات 27 9/0 90% 324 ...

تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

خلاصه : امروزه کمتر شاخه‌ای از علوم را می‌توان یافت که نیازمند به تحقیق نباشد . بی‌تردید حل مشکلات و مسائل گوناگون جوامع و همچنین گسترش مرزهای دانش بستگی به انجام تحقیقات در زمینه‌های مختلف دارد . تحقیقات را بر اساس نتایج آنها می‌توان به سه گروه بنیادی ، کاربردی، بنیادی- کاربردی (توسعه‌ای) تقسیم نمود . از آنجا که تحقیقات بنیادی توسط مراکز تحقیقی خاصی صورت می‌گیرد ، اکثر تحقیقاتی ...

تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

مقدمه : آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهء دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی (Machine learning)، و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، (Data mining) در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن آمار است به عهد محاسبات نو و دوران ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

اشاره: یکی از مهم‌ترین منابع آمارهای جمعیتی، داده‌های ثبت احوال کشور است که هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلا‌ق جمع‌آوری می‌شود. آنچه در مورد این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد کیفیت اطلا‌عات جمع‌آوری شده است. دسترسی به ثبت دقیق وقایع جمعیتی جمعیت‌شناسان را در تجزیه و تحلیل دقیق‌تر وقایع جمعیتی یاری خواهد رساند و شاخص‌های دقیق‌تری در ارتباط با این وقایع در ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

چکیده: گسترش شهرنشینی ، افزایش جمعیت،توسعه صنعتی شهرها وبالا رفتن استانداردهای زندگی موجب شده تا مصرف سرانه آب درایران ازروندی روبه رشد برخوردارباشد. ازیکسو کاهش ظرفیت منابع آب موجود به همراه تقاضای افزونتر برای آب وازسوی دیگرنیاز ایجاد منابع تامین آب جدید به سرمایه گذاری بالای اقتصادی، موجب گردیده تاضرورت ذخیره سازی درمصرف آب بیش ازپیش احساس شود. بدین منظور ضروری است تابا ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت