تحقیق مقاله شکل گیری و شخصیت

تعداد صفحات: 82 فرمت فایل: word کد فایل: 6551
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله روانشناسی
قیمت قدیم:۱۱,۲۰۰ تومان
قیمت: ۸,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله شکل گیری و شخصیت

  چکیده

  از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد.

  با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مساله مخصوصا در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مساله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد و با عنایت به اینکه برخی حقوق دانان در بحث مسئولیت کیفری افراد را به سه دسته :

  الف – افراد مسئول  ب- افراد نیمه مسئول  ج- افراد غیرمسئول

  تقسیم بندی کرده اند ما حتی در مورد افراد مسئول علاوه بر افراد نیمه مسئول مثل افراد مختل المشاعر معتقد به این هستیم که برای نیل به اصل فردی کردن مجازاتها و اصلاح و بازسازگاری مجرمین باید پرونده شناسایی شخصیت تشکیل بدهیم که ما در قسمتهای مختلف این تحقیق به آن خواهیم پرداخت.

   

  مقدمه

  قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد ه اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

  توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مدرک یا مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است (مواد 64، 111، 130، 146، 166، 198 قانون مجازات اسلامی) و گاه قانونگذار از فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[1]

   

  مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح « مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیماتی قضایی » نامیده اند.[2]

  پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[3]

  محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.

  به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.*

  این تحقیق در دو بخش تنظیم گردیده است که بخش اول در کلیات و تعاریف می باشد و خود بخش اول از دو فصل تشکیل شده است که در فصل اول آن به مفهوم شخصیت ، تعاریف، اجزای شخصیت و انواع آن اشاره کرده ایم و در فصل دوم از بخش اول به مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری که شامل تعریف پرونده شخصیت ، تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت نحوه تشکیل پرونده شخصیت و مراحل تشکیل پرونده شخصیت می شود، اشاره شده است.

  بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل گردیده است که در فصل اول آن، به لزوم شناسایی شخصیت بزهکار که مشتمل بر راههای شناخت شخصیت بزهکار، شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی و اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکاران و شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در باز اجتماعی کردن آنان می باشد، اشاره شده است و در فصل دوم نیز به مباحث تشکیل پرونده شخصیت و عملی کردن سیستم عدالت کیفری و دشواریهای موجود در اجرای طرح، که خود شامل دشواریهای قانونی، قضایی، اجرایی می باشد، اشاره شده است.

  قسمت پایانی این تحقیق نتیجه گیری و پیشنهادات بوده و به ذکر منابع و ماخذ نیز اشاره شده است.

   

  بخش اول : کلیات و تعاریف

  فصل اول: مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن

  مبحث اول: تعریف شخصیت

  تعریف لغوی شخصیت

  مرحوم دهخدا معنای لغوی شخصیت را چنین توضیح داده است:

  شرافت و رفعت و بزرگواری و مرتبه و درجه

  در اصطلاح روانشناسی ، شخصیت  یا منش عبارتست از : مجموع نفسانیات (احساسات، افکار، عواطف ... ) هر کسی که برای هر شخصیت  دورکن است، یکی وحدت و دیگری هویت.

   وحدت هر کسی از این جهت است که نفسانیاتش سلسله واحدی را تشکیل می دهد و او می تواند چندین معنی را با یک عمل ذهنی با هم مقایسه و مقابله کند. هویت از این روست که وحدت مزبور در طول زمان محفوظ می ماند و شخص همواره احساس می کند که همان است که روز پیش یا سال پیش بوده است یا روز و سال بعد خواهد بود. ضمنا ملتفت است که معنا و اخلاقا از دیگر همنوعان متمایز می باشد همچنانکه از جهت خصوصیات جسمانی با آنها فرق دارد و از جمله عوامل نفسانی که شخصیت را تشکیل می دهد، پاره ای احساسات و حافظه و تخیل و اراده است و گذشته از این محیط اجتماعی نیز در تشکیل این معنی دخالت مهمی دارد.

  شخصیت از لحاظ فلسفی، بدینگونه مورد گفتگو است تعقلی که هر کس از ذات خویش دارد آیا با حقیقتی منطبق است یا نیست؟ یا به عبارت دیگر حقیقیت « وجود » چیست؟ قطع نظر از ظواهر احوال. (از روانشناسی دکتر علی اکبر سیاسی ص 484). [4]  شخصیت از لحاظ حقوقی و اخلاقی در این مورد ترکیبی است که افراد سازنده آن بر روی یکدیگر بسیار موثرند. و غرض از سیستم های فیزیکو- روانی ، همه عادات ، نگرشها، ارزشها، عقاید، حالات عاطفی، احساسات و محرکهایی است که دارای ماهیت روانی ولی اساس عصبی – غددی یا فیزیکی هستند، این سیستم ها به هیچ وجه حالت توارث ندارند مگر اینکه بر شالوده خصوصیات ارثی بنا شوند و یا دیگری در آنها نقش بسیار موثری را بازی می کند. نکته آخر اینکه سیستم های فیزیکو- روانی، محصول یادگیری هستند و بنابراین عقیده سنتی مبنی بر ارثی بودن صفات شخصیتی دیگر مورد قبول روان شناسان به طور مطلق نیست.[5]

  1-2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت )

  واژه شخصیت ، واژه ای است که هر یک از ما در طول زندگی خود هزاران بار آن را به زبان آورده ایم بی آنکه از آن ، مفهوم علمی خاصی را اراده کنیم . به طور ساده ، وقتی ما درباره شخصیت فردی، صحبت می کنیم منظورمان مجموعه خصوصیات، طرحهای رفتاری است که او را از سایر افراد مشخص می کند. ریشه اصلی شخصیت ، از اصل واژه لاتین (persona) یعنی ماسک یا نقاب گرفته شده است .[6]

  به طور خلاصه می توان گفت که شخصیت در اصطلاح عامه معانی گوناگونی دارد. یکی از آن معانی، هیبت یا جربزه است. از این رو کسیکه می تواند نظر و اراده خود را به گروهی از افراد تحمیل کند، آدمی با شخصیت به شمار می رود. معنای مصطلح دیگر شخصیت به طور کلی هر نوع صنعت اخلاقی بر جسته ای است (مانند شجاعت اخلاقی، قوت، اراده ، مناعت طبع ...) که سبب امتیاز فرد آدمی می گردد تا آنجا که او را به خصوص به آن صنعت می شناسند. واژه شخصیت در اصطلاح ، بلندی مقام و مرتبه را هم می رساند، چنانکه گفته می شود: « شخصیت های علمی » ، « شخصیت های کشوری» ، لشکری، ....[7]

  1-3- تعریف روانشناختی شخصیت

  از شخصیت  در علم روانشناسی ، تعاریف مختلفی ارائه شده است در برخی از این نظریه ها اهمیت فراوان به ناخودآگاه داده شده است و پیرامون آن معتقدند که آدمی از انگیزه های واقعی رفتار و اعمال خود بی اطلاع است، زیرا آنها در شعور باطن یا ناخودآگاه هستند.

  آقای گوردون آلپورت یکی از نخستین روانشناسانی که در زمینه شخصیت  انسانی، مطالعات گران بهایی انجام داده است . شخصیت  را به شرح ذیل تعریف می کنند:

  « شخصیت عبارتست از سازمان پویای سیستم های فیزیکو- روانی هر انسان که نحوه سازگاری متمایز و مشخص او را با امکانات محیط زندگی شخصیتش تعیین می کند.»[8]

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله شکل گیری و شخصیت

  فهرست:

  چکیده

  1

  مقدمه

  2

  بخش اول : کلیات و تعاریف

  6

  فصل اول : مفهوم شخصیت، تعاریف، اجزای شخصیت و انواع آن

  6

  مبحث اول : تعریف شخصیت

  6

  1-1- تعریف لغوی شخصیت

  6

  1-2-تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت )

  7

  1-3-  تعریف روان شناختی شخصیت

  8

  مبحث دوم : اجزای شخصیت

  10

  1- ساختار شخصیت

  10

  2- مراحل شکل گیری شخصیت

  10

  الف- مرحله دهانی

  11

  ب- مرحله مرزی (نشیمن گاهی )

  11

  ج- مرحله عضو جنسی

  11

  د- مرحله شهوی

  12

  عقده ادیپ

  12

  عقده الکترا

  13

  مبحث سوم : تئوری های مربوط به طبقه بندی شخصیت

  15

  گفتار اول : طبقه بندی شخصیت از روی خصوصیات جسمانی

  15

  1- طبقه بندی کرچمر

  15

  2- طبقه بندی شلدون

  16

  3- طبقه بندی هوتن

  17

  گفتار دوم : طبقه بندی شخصیت بر مبنای تعادل عضو مترشحه داخلی ووضع شیمیایی بدن

  17

  مبحث چهارم: شخصیت های غیرطبیعی و انواع آن

  19

  1-1- شخصیت اسکیزوئیدی

  19

  2-1- شخصیت سیکلوتیمی (دوره ای )

  20

  3-1- شخصیت هیستریکال

  21

  4-1- شخصیت وسواسی

  21

  5-1- شخصیت پارانوئیدی

  22

  6-1- شخصیت هیجانی و بی ثبات

  22

  7-1- شخصیت کژخو- ضد اجتماعی (پسیکوپات)

  22

  8-1- هم جنس بازی

  23

  9-1- خود ارضایی یا استمناء

  23

  10-1- بچه بازی

  23

  11-1- انحراف جنسی بت پرستی یا صنم پرستی

  23

  12-1- عقده نرگسی یا خود شیفتگی

  23

  13-1- سادیسم یا انحراف دیگر آ‍زاری

  24

  14-1- مازوفیسم یا انحراف آزاد دوستی

  24

  15-1- سادیسم و مازوخیسم

  24

  16-1- حیوان بازی

  24

  17-1- خود نمایی

  24

  18-1- چشم چرانی

  24

  19-1- پوشیدن لباس جنس مخالف

  24

  20-1- انحراف مرده بازی

  25

  21-1- انحراف میل به دزدی

  25

  22-1- انحراف آتش افروزی

  25

  23-1- انحراف هرزه درایی تلفنی

  25

  مسئولیت و نسبت آن در اختلاف شخصیت

  25

  فصل دوم : مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری

  26

  مبحث اول: تعریف پرونده شخصیت

  26

  مبحث دوم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت

  27

  مبحث سوم: پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی

  31

  مبحث چهارم : نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت

  34

  1- وضعیت جسمانی بزهکار

  35

  2- وضعیت اجتماعی

  36

  3- تاریخچه فردی

  37

  4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم

  40

  5- وضعیت روانی

  40

  مبحث پنجم : مراحل تشکیل پرونده شخصیت

  41

                                                                                   

   

  1- ابسرا و اسیون قبل از دادرسی (مرحله تحقیق)

  41

  2- ابسراواسیون بعد از محکومیت

  42

  بخش دوم : لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار

  44

  فصل اول : لزوم شناسایی شخصیت بزهکار

  44

  مبحث اول : راههای شناخت شخصیت بزهکار

  44

  1- شناخت شخصیت در محیط آزاد

  44

  2- شناخت شخصیت در محیط بسته

  45

  مبحث دوم : شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرایند دادرسی

  45

  1- مرحله تحقیق

  46

  2- مرحله تعقیب

  49

  3- مرحله رسیدگی

  50

  مبحث سوم: اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکاران

  51

  1- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات

  51

  2- رابطه شخصیت بزهکار با آزادی مشروط

  54

  3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی

  57

  مبحث چهارم: شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در باز اجتماعی کردن آنان

  58

  1- رعایت اصول فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصت بزهکار

  58

  2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف)

  61

  بند اول – تخفیف مجازات

  62

  بند دوم – تشدید مجازات

  63

  3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران

  65

  فصل دوم : تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن

  66

  مبحث اول: ابسرواسیون و علمی کردن سیستم عدالت کیفری

  66

  مبحث دوم : دشواریهای موجود در اجرای طرح

  69

  1- دشواریهای قانونی

  69

  2- دشواریهای قضایی

  70

  3- دشواریهای اجرایی

  71

  نتیجه گیری و پیشنهادات

  72

  فهرست منابع و مآخذ

  77

   

  منبع:

  الف – کتاب

  اردبیلی ، دکتر محمدعلی ، حقوق جزا عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، چاپ سوم ، 1380

  آشوری ، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ، انتشارات سمت، چاپ اول ، 1379

  الطافی ، رمضان ، جرم شناسی جیر روانی ، موسسه انتشارات بعثت، چاپ اول ، 1372

  اشرافیان بناب ، دکتر مازیار ، ضروریات پزشکی قانونی ، ناشر طبیب ، چاپ اول 1380

  ج راد ، پرفسور کلارنس ، مباحث عمده در روان شناسی ، ترجه جواد وهاب زاده ، انشارات آموزش ، چاپ اول ، 1366

  خزانی ، دکتر منوچهر ، فرایند کیفری ،انشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، 1376

  دانش ، دکتر تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندانها ، انشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم، 1376

  دهخدا ، دکتر علی اکبر، لغت نامه ، انشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1373

  روز نهان ، دیوید ال و مارتین سیلگمن، آسیب شناسی روانی ، ترجمه سید یحیی محمدی ، نشر ارسباران ، چاپ اول ، 1379

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت