تحقیق مقاله آماری

تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: word کد فایل: 6458
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله آمار
قیمت قدیم:۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آماری

   

  مقدمه

  این پروژه مرتبط با نمرات درس ریاضی 30 نفر از دانش آموزان کلاس دوم ریاضی   است ، که با توجه به پردازشی که بر روی آنها صورت گرفته است وجداولی که برای آنها تعیین شده وضعیت نمراتشان مشخص شده وسطح نمرات آنها را به وضوح نمایان    می کند .  از این نمودارها می توان برای سرعت در سنجش سطح نمرات دانش آموزان کلاس ها استفاده کرد  .

  نمرات درس ریاضی 30 نفر از دانش آموزان کلاس دوم ریاضی به قرار زیر است :

                             20-10-12-14-11-15-16-13-18-11-19-13-19-17-16

                                      13-18-17-19-12-11-15-15-18-5-10-9-14-17

                   R= 20 – 5 = 15                               K=5

   

  زاویه مرکزی فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی مرکز دسته فراوانی مطلق دسته ها
  360 = 11/88×%33 1 100 = 3/2×%33   1 [ 5 – 8 )
  360 = 36×0/1 1+3 = 4 100 =10 ×0/1   3 [ 8 – 11 )
  360 = 93/6×%26 4+8 = 12 100 = 26×%26   8 [ 11 –14 )
  360 = 82/8×%23 12+7 = 19 100 = 23×%23   7 [14 – 17)
  360 = 129/6×%36 19+11=30 100 = 36×%36   11 [ 17 – 20)
               
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آماری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت