تحقیق مقاله بررسی سیستم مکانیزه انبار

تعداد صفحات: 50 فرمت فایل: word کد فایل: 6358
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله مدیریت
قیمت قدیم:۸,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله بررسی سیستم مکانیزه انبار

  خلاصه وضعیت  شرکت تعاونی گاوآهن سازان

  (ابرهارد شرق)

  1) مشخصات شرکت:

  1-1) نام شرکت:

  شرکت تعاونی تولیدی گاوآهن سازان خراسان کد 4488 ونوع آن تولیدی که در اساسنامه شرکت فوق به اختصار تعاونی نامیده شده است .

  1-2) تاریخ تاسیس:

  شرکت فوق در مجمع عمومی عادی در 66 ماده و 46تبصره درمورخه 10/3/76 تصویب وتاسیس گردید.

  1-3) نوع شرکت:

  سهامی خاص و فعالیت به صورت نامحدود.

  1-4) موضوع فعالیت:

  تامین واداره واحد بر مجتمع تولیدی ادوات کشاورزی ( شامل انواع گاوآهن های فرگوسن وطرح آلمان شرقی انواع،سابسویلر،.انواع خاک ورز، تریلر ، کابین تراکتور ، کود پاش ، کلتیواتور، مرز کش ،نهر کن ، تانکر و ...) با استفاده  از سرمایه ، نیروی کار ، مهارت و تخصص و فروش محصولات تولیدی و عرضه خدمات انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت.

  محصولات این شرکت توسط نمایندگی های شرکت بازرگانی تراکتورسازی ،بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی وبیش از 200 نماینده اختصاصی این شرکت صورت می پذیرد.

  1-5) حوزه عملیات تعاونی :

  حوزه عملیات تعاونی کیلومتر 18 جاده فریمان و حوزه اصلی عملیات شهرستان مشهد واقع در خیابان احمد آباد

  1-6) ارکان تعاونی :

  1- مجمع عمومی

  2- هیات مدیره : متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل

  3- بازرس و بازرسان

   

  2) مقررات مالی شرکت

  2-1) سال مالی :

  ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین ماه وانتهای آن آخر اسفند ماه همان سال میباشد

  2-2) سرمایه اولیه:

  مبلغ 48000000 ریال که به 160 سهم 300000 ریالی تقسیم و مبلغ 16000000 به صورت نقدی توسط اعضاء پرداخت گردیده است.

  2-3) تقسیم سود:

  تقسیم سود به نسبت سهام میباشد.

   

  ) شرح وظایف مدیران ومسئولین شرکت

  3-1) شرح وظایف مدیرعامل:

   

  فراهم آوردن منابع انسانی کافی از جمله افراد با صلاحیت جهت مدیریت و انجام فعالیتها .

  انتخاب و معرفی رسمی یکی از مدیران بعنوان نماینده مدیریت در کیفیت .

  انتخاب اعضا؛‌ کمیته راهبری کیفیت .

  شرکت در جلسات بازنگری مدیریت و بررسی گزارشهای دوره ای عملکرد سیستم کیفیت .

  همکاری در تایید و تصویب اسناد و مدارک مرتبط با سیستم کیفیت .

  شرکت در جلسات بازنگری قرارداد و دعوت از مدیران ذیربط .

  همکاری با مدیریت بازرگانی بمنظور انجام امور بازرگانی ؛ خرید و شناسایی پیمانکاران فرعی .

  همکاری با مدیریت تضمین کیفیت بمنظور تدوین / تایید و تصویب اطلاعات خرید .

  ارائه دستور تولید در فاصله زمانی مقرر به مدیریت تولید .

  صدور مجوز ترخیص اضطراری کالا در صورت عدم حضور مدیر تضمین کیفیت و در موارد خاص.

  همکاری در تعیین تکلیف محصولات نامنطبق .

  ارائه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه روی محصول / سیستم کیفیت در موارد مقتضی .

  بررسی گزارشات رسیده از واحدهای مختلف خصوصاً گزارشات مربوط به کیفیت محصول و اتخاذ تصمیمات مقتضی .

  تأیید و تصویب خط مشی کیفیت و ابلاغ آن در همه سطوح سازمانی .

  تعیین تکلیف جهت سوابق کیفیت که مدت نگهداری آنها به پایان رسیده است .

  همکاری با مسئول آموزش بمنظور برگزاری دوره های آموزشی در داخل / خارج از سازمان .

  تصویب میزان اثر بخشی اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه .

  دریافت گزارش از وضعیت موجودی اقلام در انبار و صدور دستورات مقتضی .

  بررسی گزارشات دوره ای تولید و صدور دستورات لازم جهت افزایش توان کمی تولید .

  تصویب نیازهای آموزشی تدوین شده برای کلیه پرسنل مؤثر بر کیفیت .

  نظارت بر برنامه های بهبود مداوم کیفیت و سیاست گذاری در جهت دستیابی به آنها .

  مسئولیت برآورده ساختن نیازمندی های سازمان از نظر منابع مورد نیاز ، اعم از فضای کاری مناسب ، نیازمندیهای آموزشی ، نیروی انسانی کافی و … .

  بازنگری سیستم مدیریت کیفیت .

   

  2)  شرح وظایف مدیر تضمین کیفیت:

  همکاری با نماینده مدیریت جهت ارائه گزارش از عملکرد و بهبود مستمر سیستم کیفیت در واحد تحت سرپرستی.

  تهیه و تدوین و همچنین نظارت بر اجرای مستندات مرتبط با سیستم کیفیت در واحد تحت سر پرستی با همکاری نماینده مدیریت .

  شرکت در جلسات بازنگری  قرارداد و ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات در زمینه های  مرتبط .

   

  نظارت مستقیم بر کارثبت ؛ نگهداری و تحویل کلیه اسناد و مدارک سیستم کیفیت و جمع
  آوری اسناد ومدارک فاقد اعتبار . (کنترل مدارک وداده ها )

  همکاری با مدیر تضمین کیفیت بمنظور ارزیابی پیمانکاران فرعی .

  تهیه و تدوین داده ها و مشخصات اولیه خرید برای کلیه اقلام و کالاهای مؤثر بر کیفیت محصول با همکاری سایر مدیران ذیربط.

  نظارت بر کنترل و نگهداری مناسب از محصولات تدارک شده توسط مشتری .

  نظارت برکار پرسنل تحت سرپرستی بمنظوراعمال روشهای منا سب جهت شنا سایی و ردیابی محصولات .

  نظارت بر انجام مستمر بازرسی و آزمایش طبق طرحهای بازرسی مدون .

  صدور مجوز ترخیص اضطراری اقلام و محموله های انبار و نظارت بر اعمال روشهای پیش بینی شده .

  نظارت مستمر بر کنترل تجهیزات بازرسی و آزمون و انتخاب مراکز معتبر جهت ارائه خدمات کالیبراسیون با همکاری سایر واحدها . مسئول به روز نگهداری کالیبراسیون کلیه وسایل و تجهیزات اندازه گیری و ارائه برنامه زمانبندی کالیبراسیون .

  همکاری با مدیر مهندسی فروش بمنظور اعمال روشهای مناسب جهت شناسایی وضعیت بازرسی و آزمون .  

  نظارت بر اعمال کنترل مستقیم بر اقلام و محصولات نامنطبق با هکاری بخش ساخت و تولید .

  همکاری با مسئول پروژه ساخت و تولید بمنظور تعیین تکلیف محصولات نامنطبق و ارائه اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه مربوط به محصول و مسئول نگهداری سوابق کلیه اقلام نامنطبق و ارائه اقدامات اصلاحی .

  همکاری با نماینده مدیریت بمنظور ارائه اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه مرتبط با سیستم کیفیت .

  همکاری با نماینده مدیریت جهت نگهداری و کنترل سوابق کیفیت مرتبط .

  همکاری با نماینده مدیریت بمنظور انجام ممیزی داخلی در سایر واحدها بجز واحد تحت سرپرستی .

  انتقال تجربیات به پرسنل تحت سرپرستی و شرکت در جلسات یا دوره های آموزشی برنامه ریزی شده توسط واحد آموزش در صورت نیاز .

  ارائه اطلاعات لازم به واحد تحقیق و توسعه جهت ترسیم نمودارهای آماری و تجزیه و تحلیل های لازم .

  همکاری با واحد مهند سی فروش جهت تهیه و تدوین نقشه ها و مدارک فنی مرتبط با محصول .

  انجام سایر امور محوله از سوی مافوق .

  تهیه برنامه زمانبندی ممیزی داخلی .

  مسئولیت جمع آوری داده های مورد نیاز از تجزیه و تحلیل های فرآیند ، محصول ، مشتری ، گزارشهای ممیزی های داخلی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه .

  مسئول طبقه بندی عرضه کنندگان محصولات ، قطعات و خدمات

  3-3) شرح وظایف مدیرمالی و اداری:

   

  تعیین نیازهای سازمان به پرسنل با توانایی های مشخص شده و اعمال به مدیریت عامل .

  همکاری با نماینده مدیریت جهت ارائه گزارشات دوره ای ازوضعیت عملکردسیستم کیفیت(آموزش/پرسنلی) .

  تهیه وتدوین و همچنین اجرای مستندات مرتبط با سیستم کیفیت با همکاری نماینده مدیریت .

  حضور در جلسات بازنگری قرارداد و بررسی امکانات و توانایی های مالی در قراردادها .

  تامین بودجه لازم جهت خرید اقلام سفارش شده/ پرداخت قراردادها .

  ارائه اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه سیستم کیفیت در فعالیتهای مرتبط با نماینده مدیریت .

  نگهداری و بایگانی سوابق کیفیت مرتبط تا مؤعد تعیین شده .

  همکاری با نماینده مدیریت جهت ممیزی واحدهای سازمان غیر از واحد تحت سرپرستی .

  ارائه آموزشهای لازم به پرسنل تحت سرپرستی و برنامه ریزی آموزش داخل/ خارج شرکت .

  نظارت برکار پرسنل تحت سرپرستی و ارائه دستورات مقتضی و دریافت گزارشات لازم .

  ارائه گزارشات دوره ای وموردی از وضعیت واحد تحت سرپرستی به مدیرعامل .

  انجام سایر امور محوله از سوی مافوق .

  نظارت بر حسن اجرای قعالیتهای انبار داری .

  نظارت بر فعالیتهای انبار گردانی و حصول اطمینان از حسن اجرای آنها .

   

  3-4)شرح وظایف مسئول امور پرسنلی:

  انجام وظایف و مسئولیتهای محوله مطابق روشها و دستورالعملهای مدون و مصوب .

  ارائه گزارشات منظم از فعالیتهای انجام شده به مدیر مالی و اداری .

  تهیه و تدارک امکانات رفاهی و تسهیلات ویژه جهت پرسنل .

  انتقال مسائل و مشکلات پرسنل به مدیر مالی و اداری جهت اتخاذ تصمیمات لازم و مقتضی .

  همکاری با مسئول آموزش بمنظور برنامه ریزی و برپایی دوره های آموزشی تدارک شده جهت پرسنل .

  تشکیل پرونده پرسنلی برای کلیه پرسنل به روز آوری اطلاعات موجود در پرونده ها .

  انجام سایر امور محوله از سوی مافوق .

   

  3-5) شرح وظایف مسئول انبار:

  انجام وظایف و مسئولیتهای محوله مطابق روشها و دستور العملهای مدون و مصوب .

  ارائه گزارش از وضعیت انبار؛ موجودی اقلام در انبار ؛شرایط نگهداری اقلام و……. به مدیریت تولید .

  همکاری و هماهنگی با مسئولین پروژه های اجرایی و پروژه های ساخت وتولید جهت ارائه اقلام مورد درخواست آنها طبق برگ درخواست کالای معتبر .

  تهیه و تنظیم برگ درخواست خرید اقلام طبق درخواست سایر قسمتها .

  تهیه برگ شناسایی برای کلیه اقلام و محموله های تأیید شده در انبار و تعیین تاریخ ورود و تاریخ انقضا در صورت  لزوم .

  اقدام جهت ارزیابی دوره ای از وضعیت و تعریف شرایط نگهداری اقلام در انبار .

  رسیدگی به امور ورود و خروج ؛ ثبت نوع وتعداد و ……. برای هر یک از اقلام موجود در انبارها .

  همکاری با واحد تضمین کیفیت بمنظور نگهداری اقلام ورودی تا زمان بازرسی و کنترل کیفی .

  اعمال روشهای مدون جهت ردیابی و شناسایی و همچنین مشخص شدن وضعیت بازرسی وآزمون اقلام و محموله ها در انبار .

  نظارت بر کنترل و نگهداری مناسب از محصولات تدارک شده توسط مشتری .

  انجام سایر امور محوله از سوی مافوق .

  مسئولیت جابجایی ، انبارش ، نگهداری و تحویل اقلام دریافتی و محصول نهایی و جابجایی آنها .

   

  3-6) شرح وظایف نماینده مدیریت در امور کیفیت:

   

  تهیه و تدوین گزارش از عملکرد و بهبود مستمر سیستم کیفیت با همکاری سایر مدیران جهت ارائه به مدیریت عامل .

  شرکت در جلسات کمیته راهبری کیفیت بعنوان رئیس جلسه .

  تعیین اعضاء گروههای کاری جهت تهیه ؛ تدوین و اجرای مستندات سیستم کیفیت .

  شرکت در جلسات بازنگری مدیریت .

  نظارت مستمر و همکاری جهت تهیه ؛ تدوین  و اجرای مستندات سیستم کیفیت در کلیه واحدهای سازمانی .

  ارائه اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه جهت سیستم  کیفیت و تایید و تصویب اقدامات ارائه شده از سوی سایر واحدها .نظارت بر حسن اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه .

  تعیین اعضای تیم های ممیزی داخلی و سر ممیزان .

  اطمینان از حسن اجرای کلیه عملیات مربوط به برنامه ریزی انجام میزی های داخلی در واحدهای مختلف بجز واحد تحت سرپرستی با همکاری سایر مدیران .

  نظارت بر دسته بندی و نگهداری سوابق کیفیت توسط واحدهای مؤثر بر کیفیت .

  ارائه آموزشهای مرتبط با سیستم کیفیت به پرسنل تولید / سرپرستان .

  همکاری با مدیر عامل جهت تأمین منابع انسانی لازم جهت سیستم کیفیت .

  ارائه اطلاعات لازم از سیستم کیفیت به مسئول آمار و اطلاعات جهت ترسیم نمودارهای آماری و نتیجه گیری از آنها .

  همکاری با مدیر مهندسی فروش بمنظور ارائه اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه روی محصول .

  تایید میزان اثر بخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه سیستم کیفیت .

  انتخاب مؤسسه گواهی دهنده معتبر جهت دریافت گواهینامه بین المللی با همکاری و هماهنگی مدیریت عامل .

  انجام سایر امور محوله از سوی مافوق .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله بررسی سیستم مکانیزه انبار

  فهرست:

  خلاصه وضعیت شرکت...................................................................................................................................2

  مشخصات............................................................................................................................................2

  مقررات مالی ......................................................................................................................................3

  چارت سازمانی شرکت...................................................................................................................................4

  مالی .....................................................................................................................................................5

  انبار.......................................................................................................................................................6

  شرح وظایف مدیران ومسئولین...................................................................................................................7

  مدیرعامل...........................................................................................................................................7

  مدیرتضمین کیفیت..........................................................................................................................8

  مدیرمالی واداری..............................................................................................................................10

  مدیرانبار............................................................................................................................................11

  سیستم مکانیزه انبار.......................................................................................................................................16

  کنترل موجودیها..............................................................................................................................................17

  حفاظت ازموجودیها........................................................................................................................................18

  تفکیک انبار.......................................................................................................................................................18

  انبارمواد اولیه....................................................................................................................................1

  انبارملزومات.....................................................................................................................................18

  انبارضایعات........................................................................................................................................20

  روش حسابداری ثبت موجودیها..................................................................................................................22

  فرمهای مورداستفاده درهنگام انبارگردانی..............................................................................................25

  فرمهای مورداستفاده درسیستم انباروشرح گردش عملیات................................................................26

  علائم اختصاری جهت شرح گردش عملیات..............................................................................................27

  سیستم کدینگ شرکت................................................................................................................................45

  ایرادات ونظرات درموردسیستم انبار.......................................................................................................47

   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت