تحقیق مقاله فن و هنر سفالگری

تعداد صفحات: 40 فرمت فایل: word کد فایل: 6348
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله هنر
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۴,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله فن و هنر سفالگری

  مقدمه:

  خلق الانسان من صلصال کالفخار

  خداوند انسان را از گل کوزه گری آفرید

        ماده ی سفالگری گل است.گل دردستها جان می گیردو به شکلهای مختلف در می آید.

  مثل کوزه وظروفی که نقشهای برجسته دارند.

  سفالگری به عنوان یکی از بر جسته ترین مظاهر هنر اسلامی دارای نقوش متنوعی بوده که همواره با اعتقادات دینی وتصورات هنرمند از هستی عجین بوده است.

  فن و هنر سفالگری ایران به علت جنبه های گوناگون اقتصادی ،فرهنگی و تا حدودی مذهبی از گذشته ی بسیار دور مورد توجه قرار گرفته ودر هر دوره با وضعیت سیاسی منطقه و کشورتحول وتوسعه یافته است.نمونه های سفالینه که از محوطه های باستانی ایران کشف شده وارتباط این هنر را با فرهنگ،اقتصادومذهب از یک طرف و ذوق وسلیقه ی شخصی و قومی سفالگران از طرف دیگر نشان می دهد.

  در هزاره ی پنجم(ق.م)اختراع چرخ سفالگری تحولی چشمگیر دراین هنر وتأثیربسیاری در زمینه ی اقتصادی به وجودآورد.یکی ازمهمترین ابعادفن وهنرسفالگری درآن زمان را می توان بعد و جنبه ی فرهنگی واجتماعی آن دانست،چه آشنایی ما از ارتباط موجود بین اقوام با یکدیگر در آن روزگاران بیشتر از دست ساخته های هنری مانند سفالگری امکان پذیر است.

  سهم سفالگران مسلمان به جهان سفالگری از ارزش بسیار بالایی برخوردار است.این سفالگران اولین کسانی بودند که تکنیک ودانش توسعه ی سرامیک های لعاب دار تزئینی را به اروپا الهام بخشیدند.

  سفالگران دوران اسلامی با تمامی روش های ساخت دستی،چرخ کاری وقالبگیری آشنا بودند و تلاش همیشگی آنها در دستیابی به روش های جدید ساخت و لعاب های تازه در آثار به جا مانده به خوبی هویداست.

  بخشی از سفالینه های این دوران تنها با یک روش ساخت و لعاب تک رنگ وبخشی دیگر از ترکیب چند روش ولعاب های گوناگون تهیه شده اند.سفالینه های بدون لعاب یا خام پخت در دوران ابتدایی تحول سفالگری،از طرح ها و نقوش تزئینی نفیس سفال های لعابدار بر خوردار بودند.جام،پیاله،ابریق،کوزه و...از جمله این آثار هستند که با روش های قالبی،نقش افزوده واستفاده از مهر تهیه شده و با طرح های گیاهی ،خط نگاری،جانوری وهندسی تزئین یافته اند.سفالگران اسلامی با روش نقاشی زیر لعاب نیز به خوبی آشنا بودند.در این روش،لعاب شفافی که بر روی شیء زده می شد،سبب جلا یافتن ومحافظت رنگ های زیرین می گردید.برای این منظور ابتدا زمینه طرح را با لعاب سفید اکسید روی، پوشانده و سپس با رنگ های مختلف به تزئین نقوش اقدام می نمودند و سر انجام با زدن لعاب شفاف کار را به اتمام می رساندند.

  بررسی سفالینه های نیشابور بیانگر هنر به جای مانده در این سفالینه ها در ادامه ی روند هنر فلز کاری دوره ی ساسانی با الهام گیری از دین مقدس اسلام است.

  بررسی سفالینه ها مهارت در ساخت،تزئینات به کار رفته در ظروف،نوشته های ادوار مختلف وسیر تحول خط را از آغاز دوران اسلامی ممکن می سازد.امید است این تحقیق گامی هماهنگ و هم طریق در احیای نقوش اصیل سفالینه ها باشد.

  در انتها از زحمات استاد ارجمند جناب آقای مهندس احمد زاده که در این تحقیق مرا یاری نمودند تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

  چکیده:

  در قرون اولیه  اسلام شیوه ی سفالگری کم و بیش همانند دوره ی قبل از اسلام ادامه پیدا کرد بخصوص  گروهی از سفالینه های بی لعاب قرون اولیه اسلام شباهتی چشمگیر به ظروف سفالین قبل از اسلام  و مخصوصا اواخر دوره ساسانی دارند.

  از قرن سوم هجری در هنر سفالگری دگرگونی و تحولی شگرف پدید آمد و هنر سفالگری از نظر لعاب دهی و تزیین نقوش به مرحله بسیار یشرفته ای رسید.موضوع نقوش این ظروف بسیار قابل توجه بوده و  این مطلب را روشن می نماید که اگر چه از بعضی جهات کوزه گران نیشابور  احتمالا از چینی ها اقتباس کرده اند ولی بطور کلی هنر آنان دنباله رو هنر ساسانی است.

  مهمترین تکنیک های تزیین ظروف در نیشابور:

  سفال با پوشش گلی

  سفالینه با تزیین زرین فام

  سفالینه با لعاب پاشیده

  سفالینه با نقش کنده

  سفالینه با لعاب یکرنگ

  سفالینه با نقوش رنگارنگ

  سفال با نقش کنده به چند دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

  سفال کنده با نقش هندسی

  سفال کنده با نقش گیاهی

  سفال کنده با نقش حیوان

  سفال کنده نوشته دار

  سفال کنده با نقش انسان

   

   از نمونه های برجسته این نوع سفالینه جامی در تهران (موزه باستانشناسی) و جامی با پیکر ایستاده      می باشد. پیکره ها در مقابل پس زمینه ای ایستاده اند که با تصاویر حیوانات، گل ها، نخل ها، و کتیبه ها پوشیده شده است. تعدادی از سفالینه ها ی محلی نیشابور نیز وجود دارد که از مشخصه های آن، پرندگان بزرگ کاکل سبز با رنگ سیاه و اخرایی و حاشیه هایی از سفید و سبز است.

  سفالینه های یافت شده متعلق به قرون سوم و چهارم هجری قمری با نقوش سیاه ،قرمز وارغوانی بر روی متن سفید عاجی رنگ است.

  سفال های گل سرخ رنگ به شکل کاسه ،بشقاب با تصاویر انسان،حیوان،پرنده وگلهای تزئینی و نقش مرغ با نوشته های تزئینی کوفی می باشد.کتیبه های سفالین را کلمات قصار، احادیث،گفته های بزرگان،ضرب المثل هاو... در بر می گیرد که به ویژه در جدار داخلی و سپس بر کف و یا بر روی آن جای گرفته است.

  نقوش سفال در ادوار اسلامی از چند منظر مورد بررسی قرار می گیرد:

  بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان بینی عرفانی

  بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم

  بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات

  بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی

   

  این بود مختصری درباره هنر ارزنده و شاخص سفالگری نیشابور

  و ظروفی که تا به امروز زینت بخش موزه های ایران و جهان می باشند.

  فن و هنر سفالگری:

  فن و هنر سفالگری ایران به علت جنبه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و تا حدودی مذهبی از گذشته بسیار دور مورد توجه قرار گرفته و در هر دوره با وضعیت سیاسی منطقه و کشور تحول و توسعه یافته است. نمونه های سفالینه که از محوطه های باستانی ایران کشف شده و ارتباط این هنر را با فرهنگ، اقتصاد و مذهب از یک طرف و ذوق و سلیقه شخصی و قومی سفالگران از طرف دیگر نشان می دهد.

  در هزاره پنجم (ق.م) اختراع چراغ سفالگری تحولی چشمگیر در این هنر و تاثیر بسیاری در جنبه اقتصادی بوجود آورد. یکی از مهمترین ابعاد فن و هنر سفالگری در آن زمان را می توان بعد و جنبه فرهنگی و اجتماعی آن دانست، چه آشنایی ما از ارتباط موجود بین اقوام با یکدیگر در آن روزگاران بیشتر از دست ساخته های هنری مانند سفالگری امکان پذیر است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله فن و هنر سفالگری

  فهرست:

  فصل1.مقدمه......................................................................................................................1

  فصل2.چکیده.....................................................................................................................3

            مهمترین تکنیک های تزیین ظروف در نیشابور........................................................3

            دسته های سفال با نقش کنده...................................................................................3

            نقوش سفال در ادوار اسلامی از مناظر مختلف.........................................................4

  فصل 3.فن و هنر سفالگری..................................................................................................5

  فصل 4.مهمترین تکنیک های تزیین ظروف در نیشابور........................................................8

            سفال با پوشش گلی................................................................................................9

            سفالینه با نقوش رنگارنگ.......................................................................................9

            سفالینه با تزیین زرین فام.........................................................................................9

            سفالیه با نقش کنده.................................................................................................9

            سفالینه با لعاب یکرنگ.........................................................................................10

  فصل 5.کلیاتی درباره سفال اسلامی...................................................................................10    

  سفال گبری .........................................................................................................12

  سفال سلجوقی .....................................................................................................12

  سفال مینائی ایران..................................................................................................12

  سفال دوره عثمانی................................................................................................13

  سفال دوره صفویه ایران........................................................................................13

  فصل 6.هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی................................................13

            بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان بینی عرفانی..................................................14

            بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم.......................................................14

            بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات............................................................14

            بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی.................................................14

  فصل 7.جام با گلابه ی سفالگری......................................................................................18

  فصل8..کوزه....................................................................................................................20

  نتیجه گیری......................................................................................................................21

  فهرست منابع و مآخذ........................................................................................................22

   

   

  منبع:

   

  عباسیان،دکتر میر محمد،تاریخ سفال و کاشی در ایران،تهران:گوتنبرگ،چاپ دوم1379.

  آلن،جیمز،ویلسون؛مترجم:شایسته فر، میترا،سفالگری اسلامی،تهران:مؤسسه مطالعات هنر اسلامی 1383.

  شیخی،عباس،"سفال نیشابور جلوه گاه زیبایی و خلاقیت"، جاده ابریشم،ضمیمه شماره57 ، مرداد1382،ص120-121.

  قوچانی،عبدالله،"تجلی علی(ع)برسفالینه های نیشابور"،کتاب ماه هنر،پیاپی31-32 ،فروردین 1380

  ص17-19.

  اکبری،فاطمه ،"هنر سفالگری وبررسی نقوش آن در ادوار اسلامی

  ( منبع اینترنت:www.honar.ac.ir  )

  حائری،فرناز ،سفال اسلامی، تهران: نشر آزیموت و بنیاد نور

  سایت google مقاله ای از : ورجاوند، پرویز ، "سیری در هنر ایران و دیگر سرزمینهای اسلامی "

   

  مدیریت طرح و برنامه ،سفالگری و سرامیک سازی ،تهران :سازمان صنایع دستی ایران ،1363

   

  پایگاه اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی ایران

  Iranian cultural Heritage organization web site

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت