گزارش کارآموزی در مجتمع فولاد اهواز

تعداد صفحات: 31 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 500003904
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گزارش پروژه کارآموزی مهندسی مکانیک
قیمت قدیم:۵,۹۰۰ تومان
قیمت: ۴,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی در مجتمع فولاد اهواز

  بسمه تعالی

  برای اطلاعات از وضعیت داخل موتور از گیج روغن ( میل روغن نما ) و درجه فشار روغن ( فشار سنج ) استفاده کنید . روغن الوده را می توان بوکشید و در موارد جدی روغن را نزدیک سینی کارتر بیرون می زند . وقتی گیج روغن را نزدیک منیفولد داغ نگه دارید اگر روغن آب داشته باشد، بخار می شود . اتیلن گلیکول ( ضد یخ ) با روغن واکنش انجام می دهد و مایع قهوه ای رنگ و چسبناکی تولید می کند که روی گیج روغن مشهود است . فشار روغن به سرعت باید بالا برود و اگر یاتاقانها خوب باشند ، تحت بار نباید تغییر کند.

  با اندازه گیری ولتاژباتری در هنگام موتور گردانی می توان عیوب سیستم راه اندازی را به سرعت تشخیص داد . اگر ولتاژ به اندازه 25 درصد یا بیشتر کاهش یابد باید غلظت آب اسید باتری را اندازه گیری کند و در جستجوی خانه ای از باتری باشد که اتصال کوتاه کرده است . استارت و کابلهای آن را ، بر اساس میزان جریان کشی ، وارسی کنید: اگر استارت بیش از اندازه جریان می کشد نشان دهنده مقاومت مدار است.

  بسیاری از وضعیتها از قبیل پایان بودن توان موتور ، دود کردن موتور ، بد کارکردن در دور آ رام ، نرم کارنکردن و بد روشن شدن را می توان به موتور یا سوخت مربوط کرد . اگر با استفاده از سوخت پاش سالم مشکل حل نشد، آزمونهای تراکم و نشت سیلندر را ، به شرحی که در ادامه مطلب می آید انجام دهید . آزمونهایی که روی موتور انجام می شود ، از آزمونهایی که روی سیستم سوخت پاشی انجام می شود آسانترند و می توان آنها را داخل محوطه انجام داد.

  عیبهای میکانیکی موتور

  عیبهای مکانیکی موتور را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

   

  نشست سیالها

  روغن سوزی

  پایین بودن میزان کمپرس

  سایید گی یاتاقانها

  نشست سیالها

  در موتور با سه نوع سیال سرو کار داریم سوخت ، روغن وآب که هر یک از آنها ممکن است از موتور به بیرون نشست کند و یا به صورت داخلی به سیستم دیگری نشست کند

  نشست  روغن

  نشست روغن به ندرت سبب خرابی موتور می شود (امادر صورت وقوع چنین اتفاقی ، پیامد های آن ناگوار خواهد بود ) ، اما مکانیک باید همواره این نشستها را بر طرف کند . متداول ترین محلهای نشست روغن ، تقریباً به ترتیب فراوانی عبارت اند از :

  واشر در سوپاپ (قالپاق سوپاپ)

  واشر سینی کارتر

  واشر سینی جلو موتور

  واشر پایه های لوازم جانبی خارجی

  کاسه نمدهای عقب و جلو میل لنگ

  در پوشهای میل سوپاپ و لوله روغن اصلی

  منبع نشستهای جزئی را به دشواری می توان یافت ، زیرا روغن به طرف پایین و عقب ، به پشت موتور حرکت می کند استفاده از آشکار ساز نور سیاه یا پودر پاشی ( که ردی به جا می گذارد) مفید است ، اما روش موثر تحت فشار گذاشتن کارتر است .

  دود سیاه یا خاکستری تیره

  نشانه

  موتورزیر بار، به ویژه در دور بالا و متوسط دود می کند و کم صداتر از حالت عادی است.

  موتور زیر با ر، به ویژه در دور پایین و متوسط دود می کند و پر سرو صدا تر از حالت عادی است .

  موتور زیر با ر ، در همه دورها دود می کند اما ودو آن در دورهای پایین از متوسط آشکار تر است . ممکن است موتور بد روشن شود .

   موتور زیر بار ، به ویژه در دور بالا دود می کند .

  موتور زیر بار ، دود می کند و توان آن به شدت کاهش یافته است .

  موتور زیر بار ، به ویژه در دور بالا و متوسط ، دود می کند ممکن است توان آن نیز پایین باشد .

  توده های دود سیاه ، گاهی همراه با دود آبی ، یا سفید از اگزوز بیرون می آید ممکن است موتور دچار کوبش شده باشد .

  دود آبی یا متمایل به سفید در دور بالا و زیر بارکم ، به ویژه وقتی موتور سرد است . یا بالا رفتن دما رنگ دود تغییر می کند و سیاه می شود توان موتور ، به ویژه در حالت تخت گاز ، پایین است .

  دود آبی یا متمایل به سفید زیر با کم ، وقتی موتور به دمای عادی رسید ه است . ممکن ایت موتور کوبش هم داشته باشد .

  دود آبی در همگام گاز داند ، پس از کارکردن در دور آرام به مدت طولانی. ممکن است با تثبیت شدن وضعیت گاز ، موتور دیگر دود نکند.

  دود مداوم آبی در همه دورها ، بارها و دماها

  دود آبی کم رنگ یا متمایل به سفید در دور بالا و زیر بار کم . بوی تند.

  علت احتمالی

  پمپ سوخت پاش ریتارد است .

  پمپ سوخت پاش آوانس است .

  میزان کمپرس سیلندر پایین است .

  هواکش گرفتگی دارد .

  توربو شارژکن خراب است .

  سوخت پاشها (سوزنها ) کثیف اند .

  لوله های سوخت رسانی دچار گرفتگی شده اند .

  چسبیدن سوخت پاشها

  علت احتمالی

  پمپ سوخت پاش ریتارد است .

  نشست از سوخت پاشها

  نشست از کاسه نمد سرسوپاپها

  رینگها / سیلندر ه  ساییده اند.

  موتور سرد است

  راه چاره

  پمپ سوخت پاش را تنظیم کنید.

  پمپ سوخت پاش را تنظیم کنید .

  موتور را تعمیر کنید .

  فیلتر هوارا تمیز یا تعویض کنید .

  فشار هوای خروجی تور بو شارژکن را وارسی کنید .

  سوخت پاشها را تمیز یا تعویض کنید .

  لوله ها را تمز یا تعویض کنید.

  سوخت پاشها را تمیز یا تعویض کنید .

  راه چاره

  پمپ را تنظیم کنید .

  سوخت پاشها را تعمیر یا تعویض کنید .

  کاسه نمدها را عوض کنید . ساق / گیت سوپاپ را وارسی کنید.

  تعمیر اساسی / نوسازی موتور ترموستات را عوض کنید .

  موتور آهسته می گردد و روشن نمی شود .

  علت احتمالی

  سیستم موتور گردانی خراب است .

  میل لنگ سفت شده است .

  ویسکوزیته

  خرابی سوخت پاشها

  دور موتور گردانی منظم نیست ، موتور روشن نمی شود .

  علت احتمالی

  تنظیم زمانی سوپاپها به هم خورده است .

  موتور به حالت عادی می گردد ، اما روش نمی شود.

  علت احتمالی

  شمعهای گرمکن از کار افتاده اند.

  سوخت نامناسب یا آلوده است .

  سوخت به سیلندرها نمی رسد .

  تنظیم زمانی پمپ درست نیست .

  مسیر ورود هوا دچار گرفتگی شده است . مسیر خروج دود دچار گرفتگی شده است . تراکم کم است.

  موتور در دور آرام کار می کند

    علت احتمالی

  تنظیم نبودن دور آرام هوا گرفتگی سیستم سوخت رسانی فیلتر (های ) سوخت گرفتگی دارند .

  لوله برگشت سوخت گرفتگی دارد.

  سیستم تخلیه دود ( اگزوز ) گرفتگی دارد .

  موتور در دورهای پایین در کار می کند .

  علت احتمالی

  هر یک از عیبهایی که در بالا شرح داده شده و بر دور آرام اثر می گذارد.

  پایین بودن میزان کمپرس یک یا چند سیلندر

  توان موتور در حد عادی نیست .

  علت احتمالی 

  نرسیدن سوخت کافی سوخت نامناسب یا آلوده

  خطا در تنظیم زمانی سیستم سوخت پاشی گرفتگی سیستم ورود هوا نبود اتصلات توربو شارژکن

  خرابی سیستم سوخت رسانی با فشار بالا پایین بودن میزان کمپرس موتور

  راه چاره

  باتریها ، سرکابلها و استارت را وارسی کنید .

  با دست گیر موتور را رفع کنید ، اگر سفت به نظر می رسد

  روغن موتور و نشست ضد یخ به درون کارتر را ورسی کنید .

  فشار باز شدن سوخت پاشاها را وارسی کنید .

  راه چاره

  تنظیم زمانی سوپاپها را وارسی کنید .

  راه چاره

  شمهای گرمکن را وارسی و مدار برق آنها را کنترل کنید .

  منبع سوخت را ورسی کنید .

  مسیر سوخت از باک تا پمپ سه گوش از آنجا ره پمپ سوخت پاش و تا سوخت پاشها و نازلها را وارسی کنید.

  تنظیم زمانی پمپ راوارسی کنید .

  فیلتر هوا را وارسی کنید .

  سیستم را وارسی کنید .

  تراکم سیلندر را وارسی کنید .

  راه چاره

  دور آرام را تنظیم کنید.

  سیستم را هوا گیری و اتصالات را سفت کنید .

  فیلتر (ها) را عوض کنید .

  لوله را باز کنید ، در صورت تاًیید این حدس گرفتگی را رفع کنید .

  فیلتر هوا را عوض کنید .

  آن را تعمیر کنید .

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی در مجتمع فولاد اهواز

  فهرست:

  پیشگفتار                                                       

  عیب های مکانیکی موتور                         

  نشت روغن                                                             

  دود سیاه یا خاکستری تیره                                                  

  آزمون فشار بخار کارتر                                                               

  صدای یاتاقان میل لنگ                                                                  

  تجزیه روغن                                                            

  سیستم سوخت رسانی                                                         

  ارزیابی کیفیت سوخت                                      

  آزمون های سیستم سوخت رسانی                               

  آب                                                                        

  روغن سوزی                                                          

  پایین بودن میزان کمپرس                                                     

  آزمون نشت سیلندر                                                            

  پمپ سه گوش                                                         

  مدار برگشت سوخت                                                           

  مدار سوخت پر فشار                                                

  سوخت پاشها                              

  پمپ سوخت پاش                                   

  سیستم هواکش                                     

  توربو شارژ کن                                    

  گرفتگی لوله برگشت سوخت                    

  سیستم تخلیه دود                                  

  سیستم راه اندازی موتور                        

   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت