گزارش کارآموزی مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز

تعداد صفحات: 61 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 500003633
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گزارش پروژه کارآموزی مهندسی کامپیوتر
قیمت قدیم:۸,۹۰۰ تومان
قیمت: ۶,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز

  پیشگفتار

        اینجانب پروژه کارآموزی خود را در مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز گذرانده ام .

  این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در این مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز به مدت 240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز کمال تشکر رادارم .

  مقدمه

  یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو می با شد که هم در شکوفائی ورشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم  آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را  در عرصه عمل ، آزموده و به مشکلات و نا بسامانیهای علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند ، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات می با شد .

  با این مقدمه شاید اهمیت و جایگاه درس دو واحدی کارآموزی برای ما روشنتر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم .

  میزان رضایت دانشجو از این دوره

  این دوره بسیار مفید و برای دانشجوحاعز اهمیت می باشد و هدف آشنایی با محیط کارگاهی ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای عملی و اجرایی ، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.

   

   

  فصل اول :

  ( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )

   

   تاریخچه مرکز بهداشت شهرستان شیراز:

      استان فارس یکی از پیشگامان اجرای طرح فراگیر نظام شبکه های بهداشت و درمان در سراسر کشور، بوده است. این طرح، ابتدا برای نمونه در فسا به اجرا درآمد و از سال 1362 پس از آماده سازی منطقه، در شهرستان شیراز آغاز گشت.

      از آنجائیکه این مرکز از امکانات بالقوه ای جهت مدیریت شبکه برخوردار بود، بعنوان "مرکز بهداشت شهرستان شیراز" انتخاب گردید و واحدهای مختلف ستادی در مرکز بهداشت استان فارس، با تفکیک فعالیتهای شهرستان از استان، بصورت ادغام یافته در نظام شبکه ای کار خود را در مرکز بهداشت شهرستان شیراز با مدیریت دکتر کریم نادر، از مجریان طرح نظام شبکه بهداشت و درمان فسا آغاز کردند.

      پس از گذشت 8 سال، شهرستان شیراز از نظر نظارت بر امور بهداشتی به دو منطقه تقسیم شد و مرکز بهداشت شهرستان شیراز با عنوانهای شهدای انقلاب و شهدای والفجر، عهده دار مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی مناطق مذکور گردید. اما به دلیل  کمبود امکانات فیزیکی، دوباره  ادغام یافت و تا سال 1383 همچنان به فعالیت خود به صورت واحد ادامه داد. با افزایش جمعیت و گسترش شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش و به منظور ارائه خدمات بهینه به مردم و رسیدگی بهتر به امور بهداشت و درمان در مراکز، مجددا در مردادماه سال 1384 به دو مرکز بهداشت شهدای والفجر و شهدای انقلاب تقسیم گردید و نواحی تحت پوشش و مراکز تابعه مشخص شد.

  نمایی از مرکز بهداشت شهرستان شیراز (شهدای والفجر)

  نقشه مرکز بهداشت شهرستان شیراز (شهدای والفجر)

  آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در مرکز بهداشت شهرستان

      این مرکز وظیفه اصلی هدایت، نظارت و پشتیبانی واحدهای بهداشتی درمانی تابعه «مرکز بهداشتی درمانی شهری – مرکز بهداشتی درمانی روستائی – پایگاه بهداشتی - خانه بهداشت» را به عهده دارد.

  وظایف مرکز بهداشت شهرستان  :

  جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی، آمارهای

   حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی و تهیه گزارش

   شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و پیگیری حل آنها

  بررسی و شناخت بیماری های بومی و همه گیری ها

  تهیه و ابلاغ راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای

   واحدهای تابعه

  طراحی برنامه های بهداشتی متناسب با شرایط محلی برای حل مشکلات بهداشتی و مبارزه با

   بیماری های بومی و اپیدمی ها

  برنامه ریزی گسترش و راه اندازی واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین

   دسترسی سهل جامعه به خدمات بهداشتی

  تدارک و پشتیبانی فنی، اداری و مالی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

  انجام آزمایش های بهداشتی برای کنترل کار آزمایشگاه های مراکز بهداشتی درمانی

   

  تابعه و تشخیص های آزمایشگاهی

  نظارت بر نحوه خدمات آزمایشگاهی، خدمات دندانپزشکی، خدمات پزشکی و ... در واحد های تابعه

  ارزشیابی منظم خدمات ارائه شده در واحدها

  جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت واحد های تابعه و گزارش به مسئولین

  پیگیری و جلب مشارکت مردم در بهبود خدمات، خودیاری و ...

  معرفی واحدهای عرضه خدمات در شهرها

  آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در مراکز بهداشتی درمانی شهری

  مرکز بهداشتی درمانی شهری :

      این واحد بر حسب تراکم جمعیت یک یا چند پایگاه بهداشت شهری حدود 60000 نفر جمعیت را تحت پوشش خواهد داشت و ضمن پذیرش بیماران معرفی شده از سوی پایگاه های بهداشتی، بیمارانی را که مستقیماً به مرکز مراجعه می کنند نیز می پذیرند.

      کارکنان شاغل در این مراکز را معمولاً 2 نفر پزشک (یک نفر برای نظارت بر عملکرد پایگاه های بهداشتی و یک نفر برای ویزیت بیماران مراجعه کننده به مرکز )، یک نفر دندانپزشک – دو نفر بهیار – یک نفر کاردان علوم آزمایشگاهی و در بعضی مراکز کاردان رادیولوژی تشکیل می دهند که همگی به ارائه خدمات درمانی می پردازند.

   

   

  وظایف این مراکز به شرح ذیل میباشد:

  جمع آوری اطلاعات و آمار از واحدهای تحت پوشش ضمن آموزش رابطان بهداشت و بهره گیری از آنها

   برای جمع آوری اطلاعات بهداشتی

  کنترل و اجرای برنامه ها در پایگاه ها

  شرکت در فعالیت های آموزشی

  انجام آزمایشات پاراکلینیکی برای زنان باردار و بیماران

  کمک به زنان و کودکان نیازمند مراقبت های ویژه معرفی شده از پایگاه های بهداشتی

  بازدید از مدرسه ها  و سنجش سلامت دانش آموزن توسط پزشک

  پذیرش بیماران و در صورت لزوم ارجاع آنها به بیمارستان

  ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در جمعیت تحت پوشش

  انجام بررسی های ضروری برای شناخت بیماری های بومی منطقه و ...

  ارائه خدمات کمک های اولیه، انجام تزریقات و پانسمان و ...

  ارائه خدمات رادیولوژی « در صورت وجود واحد رادیولوژی فعال در مرکز»

   تبصره :

      مرکز بهداشتی درمانی شهری ممکن است بخش هایی از روستاها یا خانه های بهداشت را نیز تحت پوشش داشته باشد که به عنوان مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی علاوه بر وظایف فوق اقدامات ذیل را به عهده خواهد داشت:

  نظارت بر عملکرد خانه های بهداشت و جمع آوری اطلاعات آنها

  اعزام تیم سیار به مناطق روستایی

  ویزیت بیماران در خانه بهداشت توسط پزشک

  آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در پایگاه بهداشت شهری

  پایگاه بهداشت شهری :

      اولین واحد ارائه خدمات به جمعیت شهری در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور است و بطور متوسط جمعیتی حدود 12000 نفر را پوشش می دهد

  نیروی انسانی بهداشتی در مانی واحد شامل :

   یک نفر ماما جهت گذاشتن I.U.D – تهیه پاپ اسمیر و مراقبت های ویژه زنان باردار و موارد پیچیده

   تنظیم خانواده

  سه نفر کاردان بهداشت خانواده برای ارائه خدمات بهداشت مادر و کودک و بهداشت مدارس

  یک نفر کاردان بهداشتی مرد « برای ارائه خدمات بهداشت و محیط و حرفه ای » و ... می باشند

  مشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی

   

   وظایف پایگاهها به شرح زیر می‌باشد :

   

  جمع آوری آمار و اطلاعات حیاتی و بهداشتی منطقه و جمعیت تحت پوشش

  تشکیل گروهای داوطلب و شوراهای بهداشت

  آموزش بهداشت جامعه در زمینه های گوناگون

  مراقبت از زنان باردار

  مراقبت از کودکان صفر تا 6 سال

   تنظیم خانواده و گذاشتن  I.U.D

  تهیه پاپ اسمیر

  مراقبت از بهداشت دانش آموزان و نوجوانان

  بهداشت محیط و مدارس

  آموزش بهداشت دهان و دندان به زنان باردار و شیرده و دانش آموزان

  آموزش تغذیه صحیح و استفاده درست از منابع غذایی در دسترس

  ایمن سازی

  مراقبت از بهداشت کارگران منطقه

  بهداشت محیط کارگاهها

  بهداشت محیط مکان های عمومی

  بهداشت مراکز تهیه و توضیع مواد غذایی

  مشارکت در آموزش دانشجویان

  مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی

  آموزش کارکنان

  نحوه اخذ امتیازات آموزش (176 ساعت )

  با توجه به اینکه اخذ امتیازات نظام جدید آموزش منوط به تهیه و تکمیل شناسنامه آموزشی می باشد و گواهینامه های آموزشی بایستی وارد سیستم آموزش ضمن خدمت شود مراحل آن را جهت اطلاع مدیران و کارکنان محترم اعلام می گردد .

  1- به دلیل حجیم بودن اطلاعات آموزشی ورود اطلاعات آموزشی کارکنان از تاریخ 19-7-79 تا پایان سال 82 به عهده رابطین آموزشی هر واحد می باشد که بایستی در CD که در اختیار آنان قرار گرفته است وارد و به واحد آموزش تحویل گردد .

  2- ثبت گواهینامه ها و اطلاعات آموزشی از ابتدای سال 83 و بعد از آن مربوط به دوره هایی که در استان برگزار می گردد به صورت متمرکز توسط واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه صورت می پذیرد که این امر از تاریخ 15-11-84 در حال انجام می باشد .

  تذکر 1 :

     به دلیل اینکه این واحد به دوره های آموزشی که در خارج از استان برگزار می گردد دست یابی ندارد کارکنانی که گواهینامه های این دوره ها را دریافت می دارند بایستی با در دست داشتن اصل گواهینامه حداکثر ظرف مدت یکهفته پس از دریافت گواهینامه جهت ثبت آن در سیستم به واحد آموزش مراجعه فرمایند ، در غیر این صورت این واحد هیچگونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه دوره مذکور دارای تاییده سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد ثبت و در غیر این صورت ثبت نخواهد گردید و جزء ساعات آموزشی محاسبه نمی گردد .

  3- پس از وارد شدن کلیه اطلاعات آموزشی و تکمیل شدن شناسنامه آموزشی ، کارکنانی که در شناسنامه آنها 176 ساعت آموزشهای مصوب یا بیشتر به ثبت رسیده است می توانند با وارد نمودن کد ملی خود در قسمت شناسنامه آموزشی دوره های آموزشی گذرانده شده خود را بررسی و مشاهده نمایند و با اطلاع دادن به رابط آموزشی خود از مزایای آن استفاده نمایند .

  4 - پس از آن رابط آموزشی هر واحد از شناسنامه آموزشی کارکنان مشمول یک برگ پرینت تهیه نموده و پس از تایید آن برای اخذ امتیازات آموزش جهت آنان طی نامه ای به این واحد ارسال می نماید و نیازی به ارسال مدارک و مراجعه مستقیم کارکنان به این واحد نمی باشد .

  تذکر 2 :

  در شناسنامه آموزشی بایستی کلیه گواهینامه های آموزشی مصوب به ترتیب از تاریخ 19-7-79 تا کنون به ثبت رسیده باشد که در صورت هر گونه مغایرتی کارکنان می توانند با هماهنگی با رابط آموزشی خود جهت اصلاح آن اقدام فرمایند و تا زمانی که در شناسنامه آموزشی این اصل رعایت نشده باشد هیچگونه اقدامی در این خصوص مقدور نمی باشد .

  امتیازات آموزش :

   

  1- دریافت یکماه حقوق و فوق العاده شغل از تاریخ 19-7-79 به ازای هر 176 ساعت آموزش
  2- استفاده از یکسال تعجیل در ارتقاء گروه از تاریخ 26-1-81 به ازای هر 176 ساعت آموزش
     ضمنا کارکنان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از بخشنامه های آموزشی و نحوه محاسبه امتیازات آموزش به لینک اخبار و اطلاعیه ها ( آیین نامه آموزشی کارکنان دولت ) مراجعه فرمایند %

   

  شرایط و نحوه شرکت در آزمون مهارتهای هفتگانه کامپیوتر

     به استناد نامه شماره 22153-409-84 مورخ 6-10-84 شرایط و نحوه شرکت در آزمون مهارتهای هفتگانه کامپیوتر به شرح ذیل اعلام می گردد .

  شرایط شرکت در آزمون :

  1- کارکنانی که اظهار به دانستن دوره مهارتهای هفتگانه کامپیوتر می نمایند می توانند در هر کدام از مهارتها شرکت نمایند .

  2- کارکنانی که در آموزشگاههای رایانه ای شرکت نموده و به دلیل غیبت غیر مجاز موفق به دریافت گواهینامه نگردیده اند .

     این کارکنان می توانند با در دست داشتن مدارک لازم به واحد آموزش ضمن خدمت مراجعه و جهت ثبت نام در آزمون این مهارتها شرکت نمایند .

     آزمون توسط مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار می گردد و تقویم زمانبندی آن متعاقباٌ اعلام می شود .    هزینه هر مهارت 40000 ریال می باشد که بایستی در وجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد . که در صورت قبولی به آنان عودت خواهد گردید .   این آزمونها برای اولین بار به صورت نرم افزاری اجرا می گردد و با برنامه ای که بر روی کامپیوتر نصب شده است از آنان آزمون به عمل خواهد آورد .   در انتهای آزمون نمره شخص و درصد سوالات صحیح و غلط وی به صورت خودکار محاسبه می گردد و روی صفحه نمایش داده می شود .   حد نصاب نمره قبولی در آزمون هر یک از مهارتها 60 در صد کل نمره می باشد. در صورت قبولی فرد گواهینامه آن به دانشگاه ارسال خواهد گردید .

  مدارک لازم جهت ثبت نام و شرکت در آزمون :

  1- ارائه معرفی نامه از واحد اداری مربوطه جهت شرکت در آزمون هر مهارت و تحویل آن به واحد آموزش

  2- تکمیل فرم ثبت نام در واحد آموزش ضمن خدمت

  3- واریز مبلغ 40000 ریال برای هر مهارت به صورت جداگانه به حساب شماره 93724 در وجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بانک ملی شعبه شیراز ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی )

  4- یک قطعه عکس 4*3 جدید

  مدارک لازم جهت استرداد هزینه آموزش

     کارکنانی  که  از واحد  آموزش  ضمن  خدمت  دانشگاه جهت شرکت در دوره های آموزشی معرفی می گردند می توانند پس از پایان دوره هزینه آن را با ارسال مدارک زیر دریافت دارند ، بدیهی است مدارک آنان پس از بررسی به مدیریت امور مالی و یا واحد هایی که امور مالی آنان مستقل می باشد ارسال و به حساب شخصی آنان واریز خواهد شد ، ضمنا به مدارکی که به صورت ناقص ارسال گردد هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد . لازم به ذکر است ارسال مدارک به مدیریت امور مالی روزانه می باشد و نیازی به مراجعه حضوری کارکنان به این واحد ندارد .

  مدارک لازم :

  1- تصویر گواهینامه یا گواهینامه های آموزشی طی شده

  2- اصل فیش مخصوص پرداخت کننده

  3- تصویر آخرین فیش حقوقی یا قید نمودن شماره حساب خود و بانک مربوطه بر روی فیش ارسالی

     کارکنانی که ( اصل فیش مخصوص پرداخت کننده ) را مفقود نموده اند بایستی از طریق بانک و یا از امور مالی سازمان برگزار کننده آموزش تاییده آن را دریافت و به همراه مابقی مدارک ارسال دارند .

  خبرهای بهداشتی و پزشکی

     داروی ضد آلزایمر نتیجه بخش است

    مصرف داروی ضد کلسترول، زوال عقل را کاهش می دهد

    رابطه تناسب بدنی و تحلیل مغز در آلزایمر  

    تراکم استخوان با میزان خطر ابتلا به سرطان سینه مرتبط است

    از مصرف کلسیم غافل نشوید

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز

  فهرست:

  پیشگفتار.................................................................................................................................................... 1

   مقدمه ...................................................................................................................................................... 2    

  میزان رضایت دانشجو از این دوره...................................................................................................... 3

   

  فصل اول :( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )

   

   تاریخچه مرکز بهداشت شهرستان شیراز:....................................................................................... 5

  آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در مرکز بهداشت شهرستان......................................... 7

   وظایف مرکز بهداشت شهرستان ...................................................................................................... 9

  معرفی واحدهای عرضه خدمات در شهرها....................................................................................... 10

  آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در پایگاه بهداشت شهری.............................................. 12

  آموزش کارکنان........................................................................................................................................ 14

  شرایط و نحوه شرکت در آزمون مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ..................................................... 16

  مدارک لازم جهت ثبت نام و شرکت در آزمون.............................................................................. 17

  خبرهای بهداشتی و پزشکی................................................................................................................. 18

  چارت سازمانی ........................................................................................................................................ 22

   

   

   

  فصل دوم: ( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی )

   

  فصل سوم :( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات )

   

  گزارش کار کارآموز.................................................................................................................................. 26

  بخش اول : نصب ویندوز XP.............................................................................................................. 26

  نصب ویندوز XP بدون دریافت شماره سریال................................................................................. 32

  بخش دوم : آشنایی با  آنتی ویروس و نصب آن  ......................................................................... 35

  طرز کار برنامه ای ضد ویروس ........................................................................................................... 35

  قابلیت های نرم افزارهای ضد ویروس .............................................................................................. 36

  بهترین آنتی ویروس دنیا ..................................................................................................................... 37

  نگاهی به بهترین آنتی ویروس ها........................................................................................................ 37

  عملیات مخفیانه ویروس در کامپیوتر................................................................................................. 42

  نکاتی برای جلوگیری از ورود کرمها به سیستم.............................................................................. 44

  آموزش نصب و استفاده و رجیستر قوی........................................................................................... 46

  بخش سوم : آموزش نرم افزارهای کاربردی..................................................................................... 56

   

   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت