پروژه کارآموزی پروژه ساختمان در تهران میدان رسالت خیابان گلستان

مشخص نشده
مشخص نشده
65
مشخص نشده
24 MB
500003593
قیمت قدیم:۹,۳۰۰ تومان
قیمت: ۶,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه کارآموزی پروژه ساختمان در تهران میدان رسالت خیابان گلستان

  گزلرش ماهانه

  گزارش ماه اول :

   

  انجام دادن  یک سری از کارهای اولیه ساختمان در دو ساختمان        تخریب ساختمانهای موجود" تسطیح محوطه ، گودبرداریها و زهکشی " نقاط نشانه و مبدا " پر کردن چاهها ، قنوات و قطع اشجار" ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه ادامه خاکبرداری و گودبرداری " تحویل و کنترل مصالح " اجرای شالوده یا پی

           

  گزارش ماه دوم :

   

  آماده سازی محل بتن ریزی پی " اتصال صفحه ستون به پی" اجرای اسکلت ساختمان " انواع سقفها " انواع عایق کاری " کارهای دیگر ساختمان از قبیل: نحوه ساخت ملات ماسه سیمان " شاقول کردن " ریسمانی کردن کار " زنجاب کردن آجر " دوغاب ریزی " بند کشی " اندود کاری  و ....      

   

  گزارش هفتگی

  هفته  اول :

   

  تخریب ساختمانهای موجود

  تسطیح محوطه ، گودبرداریها و زهکشی

  نقاط نشانه و مبدا

  پر کردن چاهها ، قنوات و قطع اشجار

  ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه

  هفته  دوم :

       ادامه خاکبرداری و گودبرداری

       تحویل و کنترل مصالح ماننده:

             1-   انواع پروفیلهای ساختمانی

             2-  حمل و انبار کردن سیمان

             3-  انواع مواد افزودنی به بتن

             4-  سایر موارد

  هفته  سوم : 

       اجرای شالوده یا پی

  هفته چهارم :

         ادامه  شالوده یا پی

        شبکه میلگرد تحتانی و فوقانی پی نواری

        شناژ

  هفته  پنجم :

      

        آماده سازی محل بتن ریزی پی

  هفته  ششم :

        اتصال صفحه ستون به پی

        اجرای اسکلت ساختمان

   هفته  هفتم :

         انواع سقفها

   

   هفته  هشتم :

        انواع عایق کاری

        کارهای دیگر ساختمان

   

  مقدمه

   

  ناتوانی بشر از او موجودی ساخت واو را در عرصه پهناور پیشرفت و تکنولوژی اینگونه موفق ساخت . آری این نیاز بود که ما را بی نیاز کرد .

  لذا بر خود لازم می بینم که قبل از هر چیز و هر کس، از یکتا خالق هستی تشکر نمایم.

  خدا را شاکرم که به من نعمت ناتوانی داد، نعمت نیاز داد. خدا را شاکرم بخاطر همه چیز.

  اکنون پس از گذشت قرنها از خلقت بشر وقت ما هم فرا رسید، زمانی که باید آغاز کنیم، باید با اقتدار و امید و توکل راهی بس بلند را طی کنیم، مسیری پر تلا طم و در عین حال زیبا .

  فرصتی رسید که ما نیز خدمتی کوچک به نسل بشر که وظیفه اصلی و مأموریت الهی ماست بعمل رسانیم.

  امیدواریم که در این راه پیروز و سربلند باشیم .

  ساختمان یعنی محل آسایش، محل کار، محل کسب علم ......

  ودر این بین ساخت و ساز وظیفه مهندس عمران می باشد ، ساخت و سازی که همواره باید توأم با احساس مسئولیت و وجدان کاری باشد .

  مسلم است که ساخت یک سازه باید با برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه دقیق همراه باشد.

  احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنارابرعهده دارند؛ محوراصلی مسئولیت عبارت است از:

  ایمنی

  زیبائی

  اقتصاد

   

   

   

   

  با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا" بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه 2800 زلزله ایران ساخته می شود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمانها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد.

   

  بعد از طراحی و محاسبات فنی باید محل ساختمان مشخص شود و کارهای آماده سازی و پیاده کردن نقشه را در آن آغاز کرد که این عملیات به صورت زیر دسته بندی می شود:

   

  1- پاک سازی محل ساختمان

  2- پیاده کردن نقشه ساختمان

  3- استقرار یک سطح مبنا

   

    منظور از پاک سازی محل ساختمان، بازدید زمین و ریشه کنی است. قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید فاصله آن نسبت به خیابانها و جاده های اطراف بررسی شده و پستی و بلندی بنا معلوم گشته و همچنین محل چاه های فاضلاب و قناتها و چاه های آب قدیمی تعیین شده و محل آن نسبت به پی سازی مشخص گردد و سپس نسبت به ریشه کنی گیاهان اقدام شود و بالاخره شکل هندسی زمین تعیین گردد .

   

  منظور از پیاده کردن نقشه یعنی انتقال نقشه از کاغذ به زمین به طوری که محل دقیق ستونها و پی ها و دیوارها و عرض پی ها روی زمین مشخص باشد که با ریختن گچ خطوط اصلی ساختمان تعیین می گردد. توصیه  می شود در موقع پیاده کردن نقشه برای جلوگیری از جمع شدن خطاها اندازه ها را از یک نقطه اصلی که آن را مبداء می گوییم حساب نمود و روی زمین منتقل کنیم قبل از اقدام به گود برداری باید حتما اندازه های نقشه پیاده شده کنترل شود برای این کار می توان دو قطر اتاق را اندازه گیری کنیم چنانچه مساوی باشد آن اتاق گونیا می باشد که به این کار اصطلاحا چپ و راست می گویند.

   

  معمولا زمین های ساختمانی مسطح به ندرت یافت می شود بنابراین قبل از شروع هر کار ساختمانی باید محل ساختمان را مسطح نمود که این کار با خاک برداری و خاک ریزی انجام می شود .

   

   

   

   

   

  آماده کردن کارگاه :

  پس از تحویل کارگاه پیمانکار باید بر اساس ضوابط و مندرجات قرارداد نسبت به آماده سازی کارگاه اقدام نماید .

  آماده سازی اولیه به منظور استقرار عوامل اجرایی و شروع کار به شرح زیر است :

   

  تخریب ساختمانهای موجود

  تسطیح محوطه ، گودبرداریها و زهکشی

  نقاط نشانه و مبدا

  پر کردن چاهها ، قنوات و قطع اشجار

  5-  ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه

   تحویل و کنترل مصالح

       7- سایر موارد

   

  "خاکبرداری و گودبرداری"

  منظور از خاکبرداری و گودبرداری عبارت است از برداشت خاکهای محوطه  گودبرداری پی ساختمانها و محل انبیه فنی تاسیسات ، برداشت خاک از منابع قرضه با وسایل ، تجهیزات و ماشین الات مورد تایید تا تراز و رقوم های خواسته شده در نقشه های اجرایی و دستور العمل های دستگاه نظارت .

  اجرای عملیات خاکبرداری این پروژه جهت اجرای فونداسیون  مطابق با خطوط و تراز موجود  در نقشه های اجرایی و دستور العمل های دستگاه نظارت  شروع شد . این عملیات گودبرداری توسط ماشین الات ساختمانی : 1- لودر: جهت کندن خاک  2- کامیون : جهت حمل خاک کنده شده ، صورت گرفت . به دلیل ماسه ایی بودن خاک که باعث شد عملیات خاکبرداری با زاویه 45 درجه صورت گیرد و همچنین عمق خاکبرداری (( 3 متر )) و وجود ساختمانهای مجاور که نسبتاٌ قدیمی بودند عملیات خاکبرداری با مشکلاتی همراه بود و خطر ریزش و نشست خاک و تخریب ساختمانی مجاور وجود داشت . برای حل این مشکل ابتدا سازه نگهبان و شمع های حائل مناسب به منظور جلوگیری از ریزش های احتمالی و تامین ایمنی کامل به هنگام عملیات ساختمانی اجرا گردید . در نهایت با رعایت حریم مناسب از دیوارهای مجاور (1 متر از هر طرف ) عملیات گودبرداری شروع شد .

   

  اجرای سازه نگهبان:

   

  نحوه کار به این صورت بود که ابتدا خر پا های از جنس چوب بین در ساختمان مجاور محل گود برداری به صورت افقی و به فواصل معینی که توسط مهندس ناظر تعیین می شود اجرا گردیدند .

  سپس با اجرای 8 مرحله ی زیر عملیات گودبرداری به اتمام رسید :

   

  مرحله ی اول : حفر چاه

  مرحله ی دوم : نسب عضو قائم و اجرای شمع

  مرحله ی سوم : گودبرداری با شیب پایدار

  مرحله ی چهارم : اجرای فونداسیون زیر عضو مایل

  مرحله ی پنجم : نصب عضو مورب

  مرحله ی ششم : نصب اولین ردیف باربندها

  مرحله ی هفتم : نصب ردیف های بعدی باربندها

  مرحله ی هشتم : اتمام عملیات گود برداری    

  پس از اجرا ی عملیات گودبرداری توسط کارگران خاک برداری دستی جهت رگلاژ و تخلیه خاک های مازاد و تسطیح روی پی اقدام شد .

   

   

   

  "پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات خاکی"

   

  1- قبل از انجام هر گونه عملیات خاکی ، پیمان کار موظف است کروکی محل اجرای عملیات را دقیقاً با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما ، برداشت و صورت مجلس نماید و قبل از شروع عملیات و با توجه به برنامه زمان بندی پروژه و نحوه ی اجرای کار ، نوع و تعداد ماشین الات را به تایید دستگاه نظارت برساند. اجرای هر گونه عملیات خاکی بدون تایید کلی و مرحله ایی دستگاه نظارت ، به هیچ وجه مجاز نمی باشد .

  2- تمامی عملیات خاکبرداری باید مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت صورت پذیرد .

  3- عملیات خاک برداری و رگلاژ سطوح بدون پوشش باید به طور همزمان صورت پذیرد .

  4- در هر حالت نباید سطوح خاک برداری شده بیش از 72 ساعت در معرض عوامل جوی و باران قرار گیرد .

  5- در تمامی عملیات خاک برداری باید دقت کافی به عمل اید تا از خاک برداری اضافی و ازبین رفتن مصالح در کف و جداره ها خصوصاً در مقاطعی که بتن ریزی در انها انجام می گیرد جلوگیری به عمل اید .

  6- در صورت انجام خاک برداری اضافی توسط پیمانکار باید محل تا تراز رقوم نهایی خواسته شده با مصالح مناسب و یا با بتن سازگار با خورندگی خاک و حداقل با بتن به هزینه پیمانکار ترمیم و رگلاژ شود .

   

  "پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات پی کنی و گودبرداری"

  پی کنی محل ساختمانها در دیوار قائم , محدود به سطوح خارجی پی ها و در سطوح افقی محدود بین رقوم زیرین بستر پی و رقوم زمین طبیعی ، زمین تسطیح شده یامحل های خاکریزی شده است .

  انواع پی کنی باید طبق نقشه ، مشخصات و دستور العمل های دستگاه نظارت در ابعاد و اندازه های خواسته شده انجام شود .

  پی کنی بیش از ابعاد افقی و عمودی به هیچ وجه مجاز نمی باشد .

  چنانچه اشتباهاٌ پیمانکار مبادرت به انجام گودبرداری بیش از ابعاد تعیین شده نماید ، باید فضای اضافی را با بتن یا مصالح دیگر و طبق نظر دستگاه نظارت به هزینه ی پیمانکار ، پر و برای ادامه ی کار اماده شود .

  شروع عملیات پی سازی قبل از انکه محل گود از طرف دستگاه نظارت تایید ، بازدید و برداشت شود مجاز نمی باشد .

  به طور کلی عملیات گودبرداری باید با دیواره قائم صورت پذیرد , مگر آنکه نوع خاک , حفاری جدار گود به صورت شیبدار را اجتناب ناپذیر سازد.

  پی کنی و گودبرداری باید تا رسیدن به بستر مناسب ادامه یابد , مگر آنکه در مشخصات فنی خصوصی ونقشه های اجرایی یا دستور العمل های دستگاه نظارت ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

  چنانچه عملیات گودبرداری با ماشین انجام شود , گودبرداری باید تا 15 سانتی متری رقوم نهایی و 15 سانتی متر اخیر با دست برداشته و طبق رقوم و شیب های داده شده در نقشه های اجرایی , تنظیم و رگلاژ شود.

  محل پی کنی باید از نفوذ آب برف , یخ یا پر شدن با هر گونه مصالح و ضایعات مصون بماند.

  به منظور جلوگیری از نفوذ آب بسته به مورد باید از روش های متداول , نظیر : الف)احداث دیوار آب بند پلاستیک ب)سپر کوبی ج)انحراف مسیر آب زهکشی د)پمپاژ استفاده نمود.

   

  مختصری در مورد ساختمان های بتنی و فلزی :

  ساختمان اسکلت فلزی : به ساختمانی اطلاق میشود که اجزا اصلی باربر آن ( ستون ، تیر حمال ، تیر فرعی ، بادبندها ، پله ها ) از فولاد تشکیل شده باشد .

  اتصالات در آن بصورت : مفصلی ، ساده ، گیردار ، نیمه گیردار میباشد که توسط پیچ ، پرچ و جوش به هم متصل می شوند .

  سقف بکار رفته در آن سقف طاق ضربی و سقف تیرچه بلوک و سقف کامپوزیت می باشد .

   

  ساختمان اسکلت بتنی : به ساختمانی اطلاق می شود که برای اسکلت اصلی آن از بتن ارمه یا بتن مسلح استفاده شده باشد . بتن مسلح به بتنی گفته می شود که در آن از آرماتور یا میلگرد استفاده شده باشد .

  سقف آن به وسیله طاق بتنی یا دال بتنی و یا سقف تیرچه بلوک و یا سقف بتنی پیش ساخته پوشیده می شود .

  در این نوع ساختمانها شاهتیرها و تیرهای فرعی و ستونها از بتن آرمه یا بتن مسلح ساخته می شوند .

   

   

  کلیاتی در مورد سیمان :

  واژه سیمان یا سیمنت در معنی کلی بر هر یک از مواد گوناگونی که برای چسباندن اجسام مختلف به کار میرود اطلاق میشود .

  چسباننده های مختلف ساختمانی شامل گچ ، آهک ، قیر ، سیمان پرتلند ، بتانه ها و غیره به دو دسته کلی چسباننده های آبی و هوایی تقسیم میشوند .

   

  انواع سیمان پرتلند :

  نوع یک : سیمان پرتلند معمولی که در کارهای معمولی و عمومی نظیر ساختن اسکلتهای بتن آرمه ، پلها ، قطعات پیش ساخته ، بتن آرمه ، جدول خیابان ها ، ملاتها ، اندودها و پی ساختمانهایی که امکان حمله سولفاتها وجود ندارد مصرف میشود .

  نوع دو : سیمان اصلاح شده در برابر حمله سولفاتها ، از سیمان معمولی مقاومتر است و در مواردی که آب زیرزمینی حاوی کمی سولفات است مصرف میشود به علاوه چون گرمازایی این نوع سیمان هنگام آبگیری کمتر از سیمان معمولی است در بتن ریزی های حجیم و بتن ریزی  در هوای گرم نیز به مصرف میرسد .

  نوع سوم : سیمان خیلی زودگیر است که در زمانی که بارگزاری باید در مدت کمی بعد از بتن ریزی صورت گیرد یا بخواهند قالبها را زودتر بردارند یا به هنگام بتن ریزی در هوای سرد به مصرف میرسد .

  نوع چهار : سیمان کم حرارت که غالباً در بتن ریزی های حجیم به ویژه در فصول گرم به مصرف میرسد .

  نوع پنجم : سیمان ضد سولفات برای مصرف در بخشهایی از ساختمان که شدیداً در معرض حمله سولفاتها باشد .

  در حال حاظر کارخانه های ایران انواع 1 ، 2 ، 5 را تولید میکنند و برای انواع دیگر سفارش میگیرند .

   

  سیمان سفید و رنگی :

  ترکیب شیمیایی سیمان سفید همانند سیمان پرتلند معمولی است با این تفاوت که با انتخاب مواد اولیه مناسب از ورود موار رنگی نظیر اکسیدهای آهن و منیزیم و غیره به فرایند ساخت جلوگیری می شود . برای ساختن سیمانهای رنگی مواد رنگی معدنی بی اثر شیمیایی را به سیمان می افزایند .

   

  نگهداری ، حمل و انبار کردن سیمان :

  سیمان به دو صورت فله و پاکتی به فروش می رسد در هر دو حالت مشخصات انواع سیمان به صورت برچسب روی محموله درج می شود .

  انبار کردن سیمان امری بسیار مهم و حساس است و از این رو رعایت نکات خاصی در انبار کردن سیمان در کارخانه قبل از فروش و در کارگاه قبل از مصرف ضرورت دارد .

  سیمان کلوخه شده را نمیتوان در کارهای ساختمانی بکار برد زیرا علاوه بر دیرگیر شدن سبب کاهش مقاومت بتن و ملات نیز می شود .

  در کارگاههایی که کارهای پراکنده دارند و مقادیر کم سیمان در نقات مختلف مورد نیاز است کیسه های سیمان اجباراً باید در فضای باز انبار شوند . در این صورت کف محای که سیمان بر روی آن چیده میشود باید خشک و دست کم 10 سانتیمتر از اطراف خود بالاتر باشد . استفاده از تخته و آجر برای بالا آوردن بستر و ورقه های پلاستیکی برای خشک نگه داشتن کف مفید است .

  در کارگاههای بزرگتر که قرار است سیمان پاکتی مصرف شود کیسه های سیمان باید در انبارهای مخصوص نگهداری شوند سقف ، دیوار و کف انبار باید کاملاً نم بندی شده و کیسه های سیمان به فاصله دست کم 30 سانتیمتر از دیوار چیده شوند حداکثر ارتفاع کیسه ها 5/1 متر و پهنای ردیف کیسه های چیده شده پهلوی هم 3 متر است .

   

   

   

  نحوه انبار کردن سیمان در کارگاه

  کلیاتی در مورد بتن استفاده شده در پروژه:

   

  با تحقیقات و بررسی هایی که انجام دادم و همچنین گفتگو با مهندس زیوری پی بردم که بتن مورد استفاده در پی سازی و اجرای سقفها از خانه بتن مخصوص کرج به محل آورده شده است . این حمل بتن توسط تراک میکسر صورت گرفته است و نحوه ریختن آن به محلهای بتن ریزی پروژه توسط پمپ بتن صورت گرفته است. برای فوانداسیون و سقفها از بتن 20 C (300 کیلوگرم سیمان در متر مکعب) و برای بتن زیر بتن اصلی فونداسیون (بتن نظافت) از بتن 10 C (150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب) استفاده شده است.

  «رده بتن»

  رده بتن با توجه به نقش، عملکرد و اهمیت آن در مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی درج و یا در طول کار توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می شود.

   

 • فهرست و منابع پروژه کارآموزی پروژه ساختمان در تهران میدان رسالت خیابان گلستان

  فهرست:

  گزارش ماهانه........................................................................................................... 4

  گزارش هفتگی  ........................................................................................................ 5

  مقدمه........................................................................................................................ 7

  آماده کردن کارگاه .................................................................................................. 9

  خاکبرداری و گودبرداری ........................................................................................ 9

  اجرای سازه نگهبان................................................................................................. 10

  پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات خاکی   ........................................................... 10

  پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات پی کنی و گودبرداری .................................... 11

  مختصری در مورد ساختمانهای بتنی و فلزی........................................................ 12

  کلیاتی در مورد سیمان............................................................................................ 12

  انواع سیمان پرتلند................................................................................................... 13

  سیمان سفید و رنگی................................................................................................ 13

  نگهداری ، حمل و انبار کردن سیمان ..................................................................... 13

  کلیاتی در مورد بتن استفاده شده در پروژه........................................................... 14

  رده بتن.................................................................................................................... 14

  انواع مواد افزودنی به بتن....................................................................................... 15

  انواع پروفیلهای ساختمانی....................................................................................... 17

  شالوده یا پی............................................................................................................ 17

  انواع شالوده یا پی................................................................................................... 18

  پی نواری................................................................................................................. 18

  نکته اجرایی مهم   .................................................................................................. 19

  قالب بندی پی........................................................................................................... 20

  آجرهای فشاری ..................................................................................................... 20

  پیوند کله راسته (فلامندی)....................................................................................... 20

  بتن مگر (نظافت، لاغر و..)....................................................................................... 21

  شبکه میلگرد تحتانی و فوقانی پی نواری................................................................. 21

  شناژ........................................................................................................................ 22

  طراحی شناژهای افقی بر اساس آبا........................................................................ 23

  ریشه انتظار ............................................................................................................ 24

  درز انقطاع............................................................................................................... 24

  آماده سازی محل بتن ریزی................................................................................... 25

  نحوه ریختن بتن پی................................................................................................. 26

   کامیونهای مخلوط کن (Truck Mixers)............................................................. 26

  پمپ های بتن........................................................................................................... 26 

  متراکم کردن بتن..................................................................................................... 28

  طریقه اتصال صفحه ستون به پی........................................................................... 29

  طریقه اتصال ستون به صفحه زیر ستون............................................................... 29

  آرماتورهای  ثابت کننده ستون............................................................................... 30

  میله مهارها.............................................................................................................. 32

  وصله ستونها.......................................................................................................... 32

  انواع اتصالات تیر به ستون..................................................................................... 33

  انواع اتصالات ستون به ستون................................................................................ 35

  تیرهای بتنی............................................................................................................. 35

  انواع سقفها      ....................................................................................................... 36

  اجرای سقف تیرچه بلوک........................................................................................ 37

  تیرچه ها.................................................................................................................. 37

  میلگرد ممان منفی.................................................................................................... 39

  کلاف عرضی........................................................................................................... 39

  قلاب اتصال............................................................................................................. 39

  عایق کاری............................................................................................................... 40

  نکات اساسی درهنگام اجرای عایق کاری............................................................... 40

  عایقکاری پی............................................................................................................ 41

  عایق کاری دیوار..................................................................................................... 41

  عایق کاری کف........................................................................................................ 42

  ملات ماسه سیمان................................................................................................... 43

  مطالب مهم در هنگام اجرای دیوار.......................................................................... 44

  1-شاقول کر دن..................................................................................................... 44

  2-  ریسمانی کردن کار ......................................................................................... 44

  3- وانبند کردن ریسمان......................................................................................... 44

  - زنجاب کردن آجر................................................................................................ 45

  5- بندهای افقی و قائم     ...................................................................................... 45

  6- لغاز.................................................................................................................... 45

  7- تیشه داری......................................................................................................... 45

  8- آب ساب  .......................................................................................................... 45

  9- دوغاب ریزی..................................................................................................... 46

  10- بند کشی   ...................................................................................................... 46

  شمشه گیری............................................................................................................ 48

  اندود کاری.............................................................................................................. 49

   نحوه اجرای لوله کشی برق   ................................................................................ 49

      بتن ریزی راه پله ها........................................................................................... 50

  نصب پروفیل های محل آسانسور  ........................................................................  51

  اشتباهات ساختمان و همچنین موارد اجرایی برخی قسمت ها که با آیین نامه تطابقی نداشت         52

   

   

   

  منبع:

  ندارد.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول