گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

تعداد صفحات: 36 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 500003049
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گزارش پروژه کارآموزی مهندسی تاسیسات
قیمت قدیم:۶,۴۰۰ تومان
قیمت: ۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

  بخش اول : آشنایی با تاسیسات الکتریکی

  آشنایی با جریان سه فاز

  جریان سه فاز در مداری که سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا که هر کدام نسبت به هم 120 درجه الکتریکی اختلاف فاز دارند تهیه می شود.

  انواع اتصال در سیستم سه فاز

  در سیستم سه فاز معمولاً‌ از سه نوع اتصال استفاده می شود :

  الف- اتصال ستاره

  ب- اتصال مثلث

  ج- اتصال مختلط

  -محاسبه جریان و ولتاژ در اتصال ستاره

  همانطور که می دانیم در اتصال ستاره اختلاف سطح هر فاز با سیم نول ولتاژ فازی (UP) و اختلاف سطح هر فاز با فازی دیگر ولتاژ (Ul) را تشکیل می دهند. مقدار ولتاژ خط از مجموع دو ولتاژ فازی بدست می آید. به همین جهت برای بدست آوردن مقدار Ul باید برآیند دو ولتاژ فازی را رسم و مقدار آن را محاسبه نماییم. بدین ترتیب که یکی از بردارها را در امتداد و به اندازه خودش رسم کرده و سپس بردار را با بردار پهلویش رسم می کنیم. رابطه روبرو برقرار است :

  اما جریانی که از هر کلاف عبور می

  کند

  همان جریان خط می باشد. یعنی در اتصال ستاره جریان خط مساوی جریان فاز است .             IL=IP

  -محاسبه جریان و ولتاژ در اتصال مثلث

  در این روش کلافهای مصرف کننده یا مولد به شکل مثلث قرار می گیرند. همانطور که می دانیم ولتاژ خط UL در اتصال مثلث همان ولتاژی است که در دو سر کلاف قرار دارد یعنی در اتصال مثلث ولتاژ خط برابر با ولتاژ فاز است :              UL = UP

  اما جریانی که از هر خط می گذرد مجموع برداری جریان دو کلاف بعدی است. پس جریان هر خط 73/1 برابر جریان هر فاز است :             

  -اتصال مختلط ترکیبی از اتصالهای ستاره و مثلث می باشد.

  توان در مدارهای سه فاز

  در یک اتصال سه فاز توان کل از مجموع توانهای هر فاز بدست می آید : P = P1+P2+P3    

  اگر بار متعادل باشد داریم :      P1 = P2 = P3 = Pph

  پس توان کل می تواند سه برابر توان هر فاز باشد :      P = 3Pph

                                                       P = Up.lp.COS (j)

  در اتصال ستاره توان بصورت زیر بدست می آید :

                                                و            ip=iL


  در اتصال مثلث هم رابطه بالا صادق می باشد.

  روشهای اندازه گیری توان

  معمولاً برای اندازه گیری در سیستم سه فاز از دو روش زیر استفاده می کنند :

  الف- روش چهار سیم (3 واتمتری)

  ب- روش سه سیم (2 واتمتری)

  الف- روش چهار سیم :

  در این روش با استفاده از 3 واتمتر که سر راه هر فاز قرار می گیرد و سیم نول توان هر فاز جداگانه اندازه گیری شده و مجموع این سه واتمتر توان کل می باشد. اگر بار کاملاً متعادل باشد هر سه واتمتر دارای مقادیر مساوی می شوند. پس در یک بار متعادل فقط از یک واتمتر هم می توان استفاده کرد.

  ب- روش سه سیم :

  در این روش بدون سیم نول عمل می شود. دو واتمتر که هر کدام بین دو فاز قرار می گیرد البته فاز وسط برای فازهای اول و سوم مشترک است توان کل از مجموع دو واتمتر بدست می آید.

   

  مزایای سیستم سه فاز

  در جریان تکفاز مقدار قدرت لحظه ای در قسمتهایی به صفر می رسد اما در جریان سه فاز هیچگاه توان لحظه ای صفر نمی شود چون اگر یکی از فازها مقدارش به صفر برسد فازهای دیگر دارای مقادیر هستند.

  راه اندازی موتور های آسنکرون : می دانیم که برای گردش موتورهای آسنکرون احتیاج به میدان دوار است که این میدان با جریان تکفاز ساخته نمی شود.

  تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم : دامنه یکسو در تبدیل سیستم سه فاز به جریان مستقیم دارای ضربان کمتری نسبت به جریان یکسو شده توسط جریان متناوب تکفاز بوده و ضریب بهره آن زیاد است.

  عایق کابل ها

  برای پوشش عایقی سیم ها از پلاستیک / لاستیک و یا از کاغذ استفاده می شود. امروز کابل با عایق پلی وینل pvc بیشتر از کابلهای دیگر بکار می رود. عایق دیگری بنام پلی اتیلن نیز وجود دارد. عایق اکثر کابلهای جریان قوی از کاغذ آغشته به روغن تهیه می شود.

  از عایق لاستیکی در جاهایی که احتیاج به چرخش زیاد باشد نیز استفاده می کنند.

  ساختمان کابل های فشار قوی و حفاظت آنها :

  قسمت اصلی ساختمان کابلها هادی و عایق آن است. ضمناً کابل را باید در مقابل پدیده های زیر حفاظت نمود :

  الف- حفاظت در مقابل فشار و ضربه های مکانیکی

  ب- حفاظت در مقابل زنگ زدگی و اکسید شدن هادی

  پ- حفاظت در مقابل اثرات شیمیایی و پوسیدگی

  ت- حفاظت در مقابل اثرات میدان الکتریکی و اتصال کوتاه شدن و میدان های خارجی و جریان زیاد

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت