تحقیق مقاله ستیز میانی شبکه توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات

تعداد صفحات: 68 فرمت فایل: word کد فایل: 4911
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله صنایع دفاع - نظامی
قیمت قدیم:۹,۸۰۰ تومان
قیمت: ۶,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ستیز میانی شبکه توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات

  مقدمه

  جنگ محصولی از عصر خود است . وسایل و تکنیک هایی که ما به وسیله آنها جنگ می کنیم همیشه به موازات تکنولوژی رشد می کنند . ما این گرایش را ادامه می دهیم . به ضرورت در عصر اطلاعات در بردارنده مشخصه هایی است که این عصر را از عصرهای پیشین تمیز می دهد . این مشخصه ها بر قابلیت ها و امکاناتی که برای نبرد کردن به مانند طبیعت محیط زیست که در آن تعارض و نبرد رخ می دهد ؛ تاثیرگذار هستند . در گذشته اغلب ؛ سازمانهای نظامی هم در توسعه تکنولوژی و هم در کاربرد آن پیشگام بودند . در صورتی که امروزه این چنین نیست . امتیازات عمده در تکنولوژی اطلاعات ؛ مورد استفاده قرار گرفتن اصولی به وسیله تقاضاهای سکتور تجاری می باشد . گذشته از این تکنولوژ ی اطلاعات به طور تجاری در راههایی که تجارت را در تمام دنیا منتقل می کنند به کار برده شده است .

  اهداف این مقاله در مفهوم ستیز میانی شبکه توضیح داده شده اند : تشریح چگونگی دربرداشتن مشخصه های عصر اطلاعات ؛ مشخص کردن چالش ها در انتقال این مفهوم به قابلیت های عملیاتی واقعی و پیشنهاد کردن یک دیدگاه محتاطانه در برخورد با این چالش ها .

  در سکتور تجاری ؛ رقبای غالب دارای برتری اطلاعات توسعه یافته هستند و این مورد را به یک امتیاز رقابتی به وسیله تغییر جهت دادن به عملکرد میانی شبکه کرده اند . آنها این عمل را با بهره برداری کردن از تکنولوژی اطلاعات و رشد دادن هم زمان سازمانها و فرآیندهایشان جهت تامین مشتری هایشان به میزان بیشتر انجام داده اند . این تکامل همزمان در سازمان و فرآیند ؛ بوسیله یک تعداد از نیروی تقویتی متقابل و گرایش های سریع نمایان شده که تکنولوژی اطلاعات و حالت رقابتی افزوده شده را به هم وصل می کند ؛ قدرتمند شده است .

  مفاهیم مشابه در قسمت نظامی ؛ مفاهیم جدید ، طرحها و آزمایشات شروع به فعاالیت کرده اند . به این علت که پیشرفتهایی که در زمینه سکتور تجاری هستند برای آنهایی که درون نگری در نیروی پتانسیل برتری اطلاعات در هدایت عملیات نظامی را فراهم می سازند بسیار مهم وقابل توجه است .

  ستیز میانی شبکه بهترین قسمت توسعه داده شده جهت تشریح راهی که ما در عصر اطلاعات ؛ سازماندهی و جنگ می کنیم . رئیس عملیات دریایی ؛ افسر نیوری دریایی جی جانسون ؛ این را ؛ یک تغییر جهت اساسی از پایگاه ستیز میانی می نامد . NCW را به صورت یک مفهوم فعال برتری اطلاعاتی مربوط به عملیاتی که نیروی کار پیکار افزون شده را بو سیله سنسور های شبکه سازی ؛ تصمیم گیرنده ها و تیراندازان جهت بدست آوردن آگاهی مشترک ؛ سرعت بالای فرمان ؛ میزان سرعت بالای عملیات ؛ کشندگی عظیم تر ؛ قابلیت مقاومت افزون شده و درجه ای از سنکرون کردن ؛ تولید می کند ؛ تعریف می کنیم . در اصل ؛ NCW برتری اطلاعاتی را به نیروی پیکار تبدیل می کند بوسیله موجودیتهای متصل کارآمد در فضای مبازره .

  JV2010 ها به موازات انقلاب در سکتور تجاری ؛ برجسته می باشند. با JV2010 ها اهمیت توسعه برتری اطلاعاتی و انتقال آن به نیروی پیکار افزون شده در طول طیف عملیات به عنوان نقش کلیدی آزمایش در فعال سازی تکامل همزمان سازمان و تعالیم بیان میشود . برای دسترسی به پتانسیل کامل آن باید ستیز میانی شبکه در صنعت عملیاتی به طور عمیقی ریشه دار شود . همانطور که به سادگی نمی توانیم تکنیکهای جدید را در پایگاههای کنونی ؛ سازمانها و اصول ستیز به کار بریم . تقدم تاریخی پهناوری برای تکامل همزمان سازمان ؛ اصول و تکنولوژ ی در اکوسیستم ستیز کردن وجود دارد . برای مثال امتیازات اجرا در سطح پایگاه اغلب فرمانده های پایگاه هوایی ارتش ؛ قابلیت مقاومت و مرگ آوری بمباران روز را بوسیله تکامل همزمان تاکتیک ها جهت بهره بردن از دامنه پیشرفته و قابلیت های استقامت P-51 و قابلیتهای پیشرفته بمب افکن NORDEN برای هدایت دقیق بمب در روز با حمایت تیراندازان در غیر اینصورت برای بمب افکنهای آسیب پذیر بیشتر افزایش دارند . مشابهاً تکامل همزمان نقش کلیدی در پیروزی پیوسته احتمالی در پیکار بریتانیا ایفا کرده است . عملیات جنگ هوایی قطعی معرفی رادرا جفت شده با تغییر ایجاد شده در دستور و ساختار کنترل وسیستم ؛ متفقین یک امتیاز رقابتی بحرانی را فراهم ساختند . در نتیجه همانطور که ما به استفاده ازتکنولوژی های اطلاعات ادامه می دهیم نباید بوسیله نیزا به کاوش کردن مفاهیم جنگی جدید که سازمانها یا فرآیندهای جدیدی را به خدمت می گیرند ؛ متعجب شویم .

  سازمانهای مختلف با توجه به تغییرات در محدودیت های زمانی متفاوتی دارد . در سکتور خصوصی سازمانهای بسیاری پیشتاز تغییر جهت به عملیات مسانی شبکه هستند . این سازمانها آینده ممکن را به یک نگاه در اختیار ما قرار می دهند . ما نیاز داریم به اینکه خیلی دقیق آزمایشات این سازمانها را امتحان کنیم و اگر آنها قابل اجرا هستند ؛ کاری کنیم که درسها یاد گرفته شوند .

  ما این مرحله را با یک بحث در مورد افسانه هایی که در حال حاضر در مورد NCW در گردش هستند ؛ آغاز می کنیم . یک توضیح از طبیعت تغییراتی که در سکتور تجاری اتفاق می افتند ؛ و یک بحث در مورد مفاهیم آنها در سازمانها و عملیات نظامی . آنگاه مفهوم NCW به طور جزئی تعریف و بازنگری می شود . مفاهیم ژرف برای اینکه سازمانهای نظامی چگونه مجهز شوند آموزش می دهند و جنگ می کنند ؛ بیان شده است . آنگاه فرآیند را با تکنولوژی که در سازمانها تعریف شده ؛ نشان می دهیم . این مقاله با بحث در مورد مسیر جلو و یک استراتژی برای حرکت از مفاهیم اساسی NCW به عمیلات اساسی NCW به پایان می رسد .

  از آنجائی که پذیرش موفقیت آمیز NCW نیاز به یک تغییر فرهنگی دارد ؛ نمی تواند بدون بحث همه جانبه ؛ مذاکره ؛ آزمایش و نهایتا شرکت کردن در این فرآیند بدست آید . این موفقیت به اثر مورد نظر دست می یابد .

  افسانه های NCW

  اطمینان داریم که بسیاری از خوانندگان در حال حاضر در مورد ستیز میانی شبکه NCW بسیار خوانده اند و بسیار شنیده اند . مشخصا هیچ کمبودی از ادعاهای اغراق آمیز ؛ انتقادات بی اساس و اخبار نادرست ساده در مورد این موضوع وجود ندارد . بحث زیر در مورد افسانه های موجود درباره طبیعت ؛ محدودیت ها و خطرات ستیز میانی شبکه ؛ مرحله کاوش جزئیاتی مفاهیم ستیز میانی شبکه که در اینجا پیشنهاد شده است بررسی شود و به طور وسیعی در ک شوند ؛ صورت گیرد .

   

  افسانه ها :

  افسانه 1 : ما در زمینه NCW متخصص هستیم و این مقاله تمام پاسخ ها را دارد .

  واقعیت این است که به عقیده ما در مورد NCW و مورد مهم تر ما متخصص نیستیم و همه کس دیگر . در حقیقت در زمان کنونی ؛ NCW نسبت به یک واقعیت محسوس خیلی بیشتر در ذهن وجود دارد . با وجود این مدارک پراکنده به صورت حالتی از (( دلایل موجود )) آغاز به پدیدار شدن کرده اند . و اسناد با ارزش تر به وسیله قابلیت های NCW تامین می شوند . این موارد در بخش های بعدی مورد توجه قرار می گیرند . این مقاله تنها یکی از تلاشهایی است که درک و شرح مفاهیم NCW و کاربرد آنها برای سازمانها و عملیات نظامی خاص می باشد . این قبل از پتانسیل کامل مفاهیم NCW درک خواهد شد و حتی از اینکه ما آغاز به درک پتانسیل شان کنیم نیاز به جابجایی به آنسوی ضربه خور ؛ به کاوش کامل و مذاکره بر سر این موضوع مهم داریم . این هدف ماست که این مقاله در توطئه و تحریک قدرت انتقال برای آگاه ساختن همه ما از پتانسیل و پایگاه NCW به ما کمک کند .

  تفسیر کردن این مفهوم به قابلیت عملیاتی واقعی نیازمند تکنولوژی اطلاعات تزریقی بیشتر نسبت به حالت ساخت اطلاعات یا ساختار اطلاعاتی می باشد . این تفسیر به مفاهیم عملیات ؛ دیدگاههای C ؛ فرم های سازمانی ؛ اصول ؛ ساختار نیرو ؛ حمایت سرویس ها نیاز دارد . این را یک بسته قابلیت ماموریتی MCP می نامیم . اینکه سرانجام چگونه مفاهیم NCW در بسته های قابلیت طراحی شده برای اهرم بندی برتری اطلاعات اعلام شوند سوال عمده ای است که با آن برخورد می کنیم . با وجود پیش بینی های بی موقع معکوس ؛ پاسخ تنها پس از کار سخت زیاد  آشکار می شود .

  افسانه 2 : NCW تماما در مورد شبکه است . 

  در واقع NCW بیشتر در مورد شبکه بندی است تا در مورد شبکه ها . NCW در مورد نیروی پیکار افزون شده که می تواند بوسیله یک نیروی میانی شبکه تولید شود ؛ است . همانطور که نشان خواهیم داد ؛ نیروی NCW از اتصال کارآمد یا شبکه بندی موجودیت های قابل درک که از نظر جغرافیایی یا از لحاظ رئیسی و مرئوسی پراکنده شده اند ؛ تحریک می شود . شبکه بندی موجودیت های قابل درک آنها را برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و مساعدت کردن جهت توسعه آگاهی مشترک و همچنین همکاری با یکدیگر جهت دستیابی به درجه ای از خود سنکرن کردن فعال می کند . نتیجه ویژه افزایش نیروی پیکار است .

  افسانه 3 : NCW طبیعت ستیز را تغییر خواهد داد .

  بدیهی است که ؛ لغت طبیعت ( ماهیت ) معناهای متفاوتی را برای افراد مختلف دارد ؛ اما اگر نگاهی به اصول جنگ بیندازید ؛ تنها اصولی از جمعیت و مانور نیازمندند که قدری دوباره تفسیر شوند تا انبوه اثرات و نه نیروها را منعکس کنند . در هر صورت اصول دیگر با همان اهمیت باقی می مانند . هر چند NCW فرصتی برای لصلاح توانائی ما در رسیدن به این اصول با کاهش فشار بین آنها ارائه می دهد . نشان خواهیم داد که می توان به اصول وابسته به هجوم ؛ نیروی علم اقتصاد و وحدت فرمان به وضوح به وسیله کاربرد مفاهیم NCW کمک کرد . و با وجود برخی نگرانی های موجه ؛ اعتقاد داریم که NCW می تواند در بدست آوردن اصل سادگی ؛ شرکت کند .

  افسانه 4 : NCW تنها برای تعارض بزرگ مقیاسی با یک رقیب همتا به کار می رود . اگر فردی NCW را با نوعی از سنسور تاکتیکی تیراندازی که آزمایشات بر روی آن متمرکز شده اند همراه کند ؛ آنگاه ممکن است در رسیدن به این نتیجه دچار وسوسه شود . هرچند اگر نگاهی به اصول جنگ بیندازیم که تقریبا بطور وسیعی در طیف ماموریتی به کار برده می شوند ؛ آنگاه می بینیم که در غیر اینصورت فرد مجبور می شود نتیجه گیری کند .

  برای مثال اصل تجاوز ( تهاجم ) برای عمل مقابل عکس العمل است و برای دستور دادن زمان ؛ مکان ؛ هدف ؛ شدت و سرعت عملیات می باشد . این در مورد تمام آگاهی پیکار ؛ سرعت دستور و پاسخ دهی است . همانطور که بعدا در این مقاله نشان داده می شود ؛ کاربرد مفاهیم NCW پتانسیل عظیمی برای بهبود قدرت ما در بدست آوردن آگاهی پیکار ؛ سرعت دستور و پاسخ دهی نیرو را داراست . همچنین نشان خواهیم داد که کاربرد مفاهیم Ncw در عملیات متفاوت با جنگ ( ootw ) شامل بیابان fox ؛ نیروی عمدی و در بوسنی ؛ مفید ثابت شده است . تا زمانی که سیستم های مجموعه ما برای OOTW طراحی نشده اند ؛ درست است پیمان اینکه NCW برای بهبود دیدگاههای کنونی ما در این نوع از عملیات را داراست ؛ را نقض نمی کند . بنابراین نسبت به گفتن اینکه NCW برای OOTW قابل اجرا نیست ؛ گفتن اینکه ما نمی توانیم امیدوار باشیم که به طور کامل پیمان NCW را بدون توجه مناسب به مجموعه و آنالیز اطلاعات مناسب درک کنیم ؛ صحیح تر می باشد . اما حتی در موردی که اطلاعات کامل نیست ؛ می توان به طور منطقی بحث کرد که قادر بودن در داشتن یک درک مشترک از آنچه شناخته شده و آنچه که شناخته نشده می تواند نسبت به موقعیتی که در آن واحدهای علمی شده به طور مجزا نادیده گرفته شده ؛ دارای برتری باشد .

  افسانه 5 : NCW  ما را در مقابل حملات نامتقارن ؛ آسیب پذیر تر می کند . 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ستیز میانی شبکه توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات

  فهرست:

  توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات                                                      1

  مقدمه                                                                                                1

  اهداف مقاله                                                                                        1

  افسانه های NCW                                                                               5

  افسانه ها                                                                                             5

  خلاصه                                                                                                 14

  عصر اطلاعات                                                                                      14

  تکنولوژی                                                                                            15

  دارایی و نیرو                                                                             16

  پیچیدگی ؛ زمان و فضا                                                                         21

  خلاصه                                                                                                 23

  سازمانهای عصر اطلاعات                                                                      24

  ارزش سازی                                                                                        27

  سازمانهای مجازی                                                                                33

  جلوگیری از خطر و هزینه                                                                     36

  ساخت دقیق                                                                                        38

  نمادهای مرکزی                                                                                 40

  خرده فروشی دقیق                                                                   41

  شبکه بازار است                                                                                   43

  درسها و بینش ها                                                                                 46

  جنگ میانی شبکه                                                                                  47

  تعریف جنگ میانی شبکه                                                                       47

  قدرت NCW                                                                                     50

  همکاری واقعی                                                                                     60

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت