تحقیق مقاله روش نامگذاری و فرمول نویسی ترکیبات دوتایی

تعداد صفحات: 9 فرمت فایل: word کد فایل: 4569
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله مهندسی شیمی
قیمت قدیم:۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله روش نامگذاری و فرمول نویسی ترکیبات دوتایی

  ترکیبات دوتایی ترکیباتی هستند که از دو نوع عنصر تشکیل شده اند، هرچند که ممکن است تعداد اتمهای آن زیاد باشد. مانند:  H2O, SO3, N2O3 و ..... این ترکیبات به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

  الف) ترکیبات دوتایی فلز با نافلز

  ب) ترکیبات دوتایی نافلز با نافلز

  ج) ترکیب های دوتایی هیدروژن و نافلز که در واقع یک نوع ترکیب دوتایی نافلز با نافلز است.

  الف) ترکیبات دوتایی فلز - نافلز:

   - فرمول نویسی:

  - برای نوشتن فرمول شیمیایی این ترکیبات باید به روش زیر عمل نماییم:

  ۱- نماد شیمیایی فلز را سمت چپ و نماد شیمیایی غیرفلز را سمت راست می نویسیم. درست مانند جایگاه آنها در جدول تناوبی.

  ۲- ظرفیت فلز را اندیس غیرفلز و ظرفیت غیرفلز را اندیس فلز قرار می دهیم.

  ۳- در صورت امکان اندیسها را ساده می کنیم.

  مثال: می خواهیم فرمول ترکیب اکسی‍ژن با آلومینیم را بنویسیم:

  ۱- نماد شیمیایی فلز یعنی نماد آلومینیم (Al) را سمت چپ و نماد شیمیایی غیر فلز یعنی اکسیژن (O) را سمت راست می نویسیم.

  Al O

  ۲- ظرفیت فلز آلومینیم ۳ است که به عنوان اندیس غیرفلز قرار می دهیم(Al O3). ظرفیت غیر فلز یعنی اکسیژن برابر ۲ است که به عنوان اندیس برای فلز قرار می دهیم. یعنی:

  Al2O3

    3- 2 با ۳ ساده نمی شود. بنابراین فرمول ما بدون تغییر می ماند.

  Al2O3

   - نامگذاری:

   برای نامگذاری این ترکیبات به روش زیر عمل می کنیم:

  ۱- ابتدا نام فلز را می نویسیم.

  ۲- اگر فلز ما چند ظرفیتی بود ظرفیتی را که در ترکیب ما دارد، به صورت اعداد یونانی در پرانتز نمایش می دهیم. اعداد یونانی به شکل زیر هستند:

  1- I                                       6-VI

  2- II                                      7- VII

  3-III                                      8- VIII

  4- IV                                      9- IX

  5- V                                       10- X

   

  ۳- نام غیرفلز را نوشته و پسوند " ید" را به انتهای آن می افزاییم. در بعضی از غیرفلزها با افزودن پسوند "ید" نام غیرفلز مقداری تغییر می یابد. به عنوان مثال:

  اکسیژن ------ اکسید                           نیتروژن ------ نیترید

  گوگرد (سولفور) -------سولفید              فسفر --------  فسفید

  هیدروژن ------- هیدرید                      

  اگر توجه نمایید فرمول شیمیایی ترکیب را از چپ به راست خواندیم، یعنی همانطور که نوشته بودیم. ابتدا فلز و سپس غیرفلز. در حالت کلی از الگوی زیر پیروی می نماییم:

  " نام فلز + (ظرفیت فلزهای چند ظرفیتی با اعداد یونانی) + نام غیرفلز + ید"

  مثال:  نام ترکیب زیر را بنویسید. 

  Al2O3

  ۱- نام فلز را می نویسیم: " آلومینیم"

  ۲- فلز ما چند ظرفیتی نیست بنابراین نیاز به نوشتن ظرفیت ندارد.

  ۳- نام غیرفلز را می نویسیم. " آلومینیم اکسیژن"

  ۴- پسوند " ید" را افزوده و در صورت نیاز نام غیرفلز را تغییر می دهیم.

  آلومینیم اکسید

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله روش نامگذاری و فرمول نویسی ترکیبات دوتایی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت