تحقیق مقاله آنزیم های مورد مصرف در صنایع غذایی

مشخص نشده
مشخص نشده
7
word
48 KB
4457
قیمت قدیم:۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آنزیم های مورد مصرف در صنایع غذایی

  آنزیم های مورد مصرف در صنایع غذایی

  ویژگیها وروشهای آزمون

   

  - روشهای آزمون

  توجه - در انجام آزمایشها باید از مواد شیمیائی خالص  ، همچنین آب مقطر یا آب با خلوص معادل آب مقطر استفاده شود. -1-7اندازه  گیری فعالیت آنزیمیطبق استانداردهای مربوطه هر یک از آنزیم  ها انجام شود. 5  -2-7اندازه  گیری فلزات سنگین بر حسب سرب

  توجه - در انجام آزمایشها باید از مواد شیمیائی خالص  ، همچنین آب مقطر یا آب با خلوص معادل آب مقطر استفاده شود.

   -1-7اندازه  گیری فعالیت آنزیمی

  طبق استانداردهای مربوطه هر یک از آنزیم  ها انجام شود. 5

   -2-7اندازه  گیری فلزات سنگین بر حسب سرب

   -1-2-7مواد لازم :

   -1-1-2-7محلول ذخیره نیترات سرب

   159/8میلی گرم نیترات سرب را در  100میلی لیتر آب حاوی یک میلی  لیتر اسید نیتریک حل کنید و با آب به حجم  1000میلی لیتر برسانید و مخلوط کنید.این محلول را در ظرف شیشه  ای بدون سرب نگهداری کنید.

   -2-1-2-7محلول استاندارد سرب

  در روز آزمایش  ،  10میلی لیتر از محلول ذخیره را برداشته و با آب رقیق و به حجم 100میلی لیتر برسانید.

  هر میلی لیتر این محلول شامل 10میکروگرم یون سرب است .

   -3-1-2-7محلول آمونیاک

   400میلی لیتر آمونیوم هیدروکساید را با آب به حجم 1000میلی لیتر برسانید.

   -4-1-2-7هیدروکلریک اسید ( 1به 2)

   -5-1-2-7سولفوریک اسید غلیظ

   -6-1-2-7استیک اسید رقیق = حدودا ًمحلول 6درصد وزن به حجم :

   60میلی لیتر اسید استیک گلاسیال یا  166/6میلی لیتر اسید استیک 6نرمال ( 36درصد) را با مقدار کافی آب به حجم 1000میلی لیتر برسانید.

   -7-1-2-7هیدروژن سولفید

  محلول اشباعی از هیدروژن سولفید با عبور دادن آن در آب سرد تهیه کنید. این محلول را در شیشه رنگی کوچک و تقریبا ًپر شده نگهداری کنید. چنانچه این محلول بوی تند نداشته باشد و یا بر اثر افزودن آن به حجم مساوی از کلرورفریک 9درصد رسوب زیاد تشکیل ندهد برای استفاده مناسب نمی  باشد.

   -8-1-2-7کاغذ لیتموس

   -2-2-7دستور کار:

   -1-2-2-7محلول استاندارد  -2میلی لیتر از محلول استاندارد سرب بند (2-1-2-7) را به یک لوله مقایسه رنگ  50میلی  لیتری منتقل کنید و سپس با آب به حجم 25میلی  لیتر برسانید و لوله را با علامت (S) مشخص کنید.

   PHاین محلول را با کاغذ شناساگر  PHبا دامنه کوتاه و افزودن اسید استیک رقیق طبق بند (6-1-2-7) یا آمونیاک بند (3-1-2-7) در  3 PHالی 4تنظیم کنید. و سپس با آب تا  40میلی  لیتر برسانید و مخلوط کنید.

   -2-2-2-7محلول نمونه -   500میلی  گرم از نمونه مورد آزمایش را در یک بوته مناسب دقیقا ًوزن کنید و مقدار کافی اسید سولفوریک بر آن بیفزائید تا مرطوب شود و سپس با دقت آنرا در دمای کم تا وقتی که کاملا ًذغالی شود بسوزانید و در طی سوزاندن در بوته را بطور شل ببندید پس از  آن 2میلی  لیتر اسید نیتریک و  5قطره اسید سولفوریک اضافه کنید و با احتیاط حرارت دهید تا بخارات آن متصاعد گردد و سپس آنرا در کوره  ای که 500الی 600درجه سلسیوس دما دارد بسوزانید تا تمام کربن آن بسوزد. پس از سرد کردن  ،  4میلی لیتر هیدروکلریک اسید ( 1به 2) به آن اضافه کنید و در آنرا ببندید و روی حمام بخار تا خشک شدن تبخیر کنید. باقیمانده را با یک قطره اسید هیدروکلریک مرطوب و بعد 10 میلی لیتر آب داغ بر آن بیفزائید و برای دو دقیقه بگذارید کاملا ًهضم شود سپس آمونیاک بند (3-1-2-7) را قطره قطره تا وقتی که محلول نسبت به کاغذ لیتموس قلیائی شود بر آن بیفزائید و بعد با آب تا  25میلی  لیتر برسانید و PH این محلول را با استفاده از کاغذ شناساگر با دامنه کوتاه و افزودن اسید استیک بند (6-1-2-7) در  3 PHالی 4تنظیم کنید. در صورت لزوم آنرا صاف کنید. بوته و کاغذ صافی را با  10میلی لیتر آب بشوئید و حاصل شست و شو را به محلول اضافه کنید و سپس مجموع را به یک لوله مقایسه رنگ 50میلی  لیتری منتقل نمائید و با آب آنرا به حجم 40 میلی  لیتر برسانید و مخلوط کنید.

   

  بهر یک از دو لوله  ،  10میلی  لیتر سولفید هیدروژن تازه تهیه شده (7-1-2-7) اضافه کنید و بگذارید  5دقیقه به حال خود بماند. سپس دو لوله را در سطح سفیدی مورد بررسی و مقایسه قرار دهید.

  رنگ محلول نمونه (2-2-2-7) نباید تیره  تر از رنگ محلول استاندارد (1-2-2-7) باشد.

   -3-7اندازه  گیری ارسنیک

  ارسنیک را بر طبق استاندارد شماره «2836» ایران - روش اندازه گیری ارسنیک به طریق فتومتری با دی اتیل دی تیو کاربامات نقره تعیین کنید.

   -4-7اندازه  گیری سرب

   -1-4-7مواد لازم :

  هشدار - محلولهای مورد استفاده باید حتی الامکان کمترین میزان سرب را دارا باشند و در ظروف شیشه  ای از جنس بروسیلیکات که قبلا ًبا اسید نیتریک گرم و رقیق ( 1به 2) شسته شده  اند نگهداری شوند.

   -1-1-4-7اسید سولفوریک غلیظ

   -2-1-4-7هیدروژن پراکسید  30درصد محتوی 2/5یا  3/5درصد H2O2 در  100میلی  لیتر آب

   -3-1-4-7محلول آمونیاکی سیاناید:  2گرم پتاسیم سیاناید را در  15میلی لیتر آمونیاک غلیظ (بند زیر) حل نموده و با آب تا  1000میلی لیتر رقیق نمائید.

   

   -4-1-4-7محلول آمونیاک غلیظ: محلولی از آمونیاک اشباع شده در آب که شامل 28تا  30درصد آمونیاک (NH3) باشد.

   -5-1-4-7محلول آمونیوم سیترات :  40گرم اسید سیتریک را در  90میلی لیتر آب حل نموده و سپس 2الی 3قطره معرف فنل رد (6-1-12-7) به آن بیفزائید و بعد به آن آمونیاک غلیظ (4-1-4-7) افزوده تا رنگ محلول قرمز شود و بعد آن را با حجمهای 20میلی لیتری از دی تیزون استخراج نمائید. عمل استخراج را ادامه داده تا محلول دی تیزون رنگ سبز حفظ نموده و تغییر ننماید.

   -6-1-4-7معرف فنل رد (فنل سولفونفتالئین )  100میلی گرم سولفونفتالئین را در  100میلی لیتر الکل حل کنید و در صورت لزوم آن را صاف کنید.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آنزیم های مورد مصرف در صنایع غذایی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول