تحقیق مقاله مربا و مارمالاد و ژله مربا ویژگیها و روش های آزمون

تعداد صفحات: 19 فرمت فایل: word کد فایل: 4426
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله علوم تغذیه
قیمت قدیم:۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: ژله - ژله مربا - مارمالاد - مربا
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مربا و مارمالاد و ژله مربا ویژگیها و روش های آزمون

    1 هدف هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها , بسته‏بندی , نشانه‏گذاری , نمونه‏برداری و روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا می‏باشد .  2 دامنه کاربرد

    1 هدف

   هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها , بسته‏بندی , نشانه‏گذاری , نمونه‏برداری و روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا می‏باشد .  2 دامنه کاربرد این استاندارد فرآورده‏هایی را شامل می‏شود که از کلیه اندامهای سالم و ماکول گیاه قابل تهیه است .

   هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها , بسته‏بندی , نشانه‏گذاری , نمونه‏برداری و روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا می‏باشد .

    2 دامنه کاربرد

   این استاندارد فرآورده‏هایی را شامل می‏شود که از کلیه اندامهای سالم و ماکول گیاه قابل تهیه است . اندامهای گیاهی می‏تواند مجزاء بصورت مربا و مارمالاد و ژله مربا تهیه شود . این استاندارد در مورد ژله دسر 1 همچنین محصولات تهیه شده با مواد قندی و یا غیرقندی که مصرف رژیمی دارند 2 نمیباشد .

   این استاندارد فرآورده‏هایی را شامل می‏شود که از کلیه اندامهای سالم و ماکول گیاه قابل تهیه است

   

   اندامهای گیاهی می‏تواند مجزاء بصورت مربا و مارمالاد و ژله مربا تهیه شود .

   این استاندارد در مورد ژله دسر 1 همچنین محصولات تهیه شده با مواد قندی و یا غیرقندی که مصرف رژیمی دارند 2 نمیباشد .

    3 تعاریف و اصطلاحات

   در این استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار می‏رود : 3 1 مربا : فرآورده‏ایست که از عمل آوری اندامهای گیاهی همراه با قند مجاز ( موضوع بند 4-8 این استاندارد ) با آب و یا آب میوه پس از طی فرآیند خاص تا غلظت مشخص بدست آید به ترتیبی که قطعات بکار رفته در تهیه آن قابل تفکیک و رویت باشد .

   در این استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار می‏رود :

   3 1 مربا :

   فرآورده‏ایست که از عمل آوری اندامهای گیاهی همراه با قند مجاز ( موضوع بند 4-8 این استاندارد ) با آب و یا آب میوه پس از طی فرآیند خاص تا غلظت مشخص بدست آید به ترتیبی که قطعات بکار رفته در تهیه آن قابل تفکیک و رویت باشد .

   3 2 مارمالاد

   فرآورده‏ایست که طی فرآیند خاص از پوره میوه همراه با قند مجاز ( موضوع بند 4-8 این استاندارد ) تا رسیدن به غلظت مورد نیاز بدست می‏آید .

   3 3 ژله مربا 3

   فرآورده‏ایست شفاف که طی فرآیند خاص از آب میوه و یا استخراج آبی میوه که فاقد ذرات میوه بوده ممکن است به وسیله تبخیر تغلیظ شده و یا مواد قندی مجاز ( موضوع بند 4-8 این استاندارد ) به آن اضافه شده و تا غلظت مورد نیاز حاصل می‏شود .

   در مورد ژله مربا می‏توان از قطعات میوه بصورت پراکنده و معلق در بافت آن استفاده کرد .

    4 ویژگیها

   4 1 میوه‏ها : میوه‏های مورد مصرف باید تمیز , تا حد مناسب رسیده , سالم , با یا بدون پوست , بدون هسته ( بجز دانه ریزها ) بدون تخمدان , از میوه تازه ( به استثنأ بالنگ که بصورت خشک مجاز می‏باشد ) و یا نگهداری شده در سردخانه و یا منجمد شده طبق استاندارد مربوطه استفاده شود . 4 2 سایر اندامهای گیاهی :

   4 1 میوه‏ها :

   میوه‏های مورد مصرف باید تمیز , تا حد مناسب رسیده , سالم , با یا بدون پوست , بدون هسته ( بجز دانه ریزها ) بدون تخمدان , از میوه تازه ( به استثنأ بالنگ که بصورت خشک مجاز می‏باشد ) و یا نگهداری شده در سردخانه و یا منجمد شده طبق استاندارد مربوطه استفاده شود .

   4 2 سایر اندامهای گیاهی :

   سایر اندام‏های گیاهی مورد مصرف باید تمیز , سالم و تازه باشد ( از گلهای خشک شده طبق استاندارد مربوطه نیز می‏توان استفاده نمود .)

   4 3 طعم و بو :

   مربا و مارمالاد و ژله مربا باید طعم و بوی میوه و یا گیاه مورد مصرف را داشته باشد . و عاری از هر گونه طعم و بوی حاصل از سوختگی و فساد مانند کپک زدگی و ترشیدگی باشد .

   4 4 رنگ :

   مربا و مارمالاد باید رنگ فرآورده‏ای باشد که تحت شرایط طبیعی و سالم بدست آمده و مشخص کننده نوع میوه , عاری از رنگ سیاه و یا قهوه‏ای مربوط به اکسیده شدن میوه یا کاراملیزه شدن مواد قندی است باشد .

   افزودن هر نوع رنگ به فرآورده مجاز نمی‏باشد .

   4 5 عیوب :

   میوه آفت زده , لک دار , کپک زده , لهیده و سایر مواد اولیه‏ایکه از نوع نامرغوب بوده و منجر به فرآورده‏های نامناسب می‏شود عیوب تلقی می‏گردد .

   4 5 1 وجود قطعات سوخته شده و کاراملیزه شده جزء عیوب محسوب می‏شود .

   4 5 2 وجود هسته به استثنای دانه ریزها 4 وجود پوست به استثنای میوه‏هائیکه با پوست خورده می‏شوند مانند گیلاس جزء عیوب محسوب می‏شود .

   4 6 مواد خارجی :

   4 6 1 فرآورده باید فاقد بقایای گیاهی مانند برگ , ساقه , تخمدان و غیره باشد .

   4 6 2 فرآورده باید فاقد هر گونه آفت زنده و مرده و یا آثار بقایای آنها مانند تخم و لارو و شفیره و حفره باشد .

   4 6 3 در فرآورده نباید ذرات شن و خاک و غیره وجود داشته باشد .

   4 7 آب :

   آب مصرفی در تهیه مربا و مارمالاد و ژله مربا باید مطابق استاندارد ویژگیهای آب آشامیدنی شماره 1053 باشد .

   4 8 مواد قندی :

   افزودن ساکارز , گلوکز ( مایع و یا جامد ) دکستروز , فروکتوز و یا سایر مواد قندی هیدروکربنه مطابق با استانداردهای مربوطه مجاز می‏باشد .

   4 9 پری :

   میزان پری حداقل 90 درصد باشد .

   4 10 مواد جامد محلول در آب :

   میزان مواد جامد محلول در آب در مربا و مارمالاد و ژله مربا حداقل 65 باشد .

   4 11 اسیدیته :

   اسیدیته مربا و مارمالاد و ژله مربا باید در حدود مجاز 1/5-0/1 درصد اسیدیته برحسب اسید سیتریک

   4 12 PH

   میزان PH مربا و مارمالاد و ژله مربا باید در حدود مجاز 4-3 باشد .

   4 13 میوه محتوی :

   میزان میوه محتوی حداقل 40 درصد ( برحسب درصد وزنی ) باشد .

   4 14 افزودنیها :

   استفاده از افزودنیهای زیر که با مشخصات تعیین شده وسیله موسسه استاندارد تطبیق نماید در فرآورده مجاز میباشد .

   4 14 1 اسیدهای آلی :

   - اسید تارتاریک .

   - اسید سیتریک .

   - اسید مالیک .

   - اسید لاکتیک .

   4 14 2 پکتین :

   از پکتین بعنوان ماده قوام دهنده 5 در مربا و مارمالاد و ژله مربا به میزان حداکثر 0/5 گرم درصد می‏توان استفاده نمود .

   4 14 3 طعم دهنده‏ها :

   از مواد معطری نظیر هل , دارچین , گلاب , وانیل و صرفا افزودن اسانس‏های طبیعی استخراج شده هنگام تهیه آب میوه مجاز است . طبق استانداردهای مربوطه می‏توان استفاده نمود از خلال پوست مرکبات در مربای هویج استفاده می‏شود .

   4 14 4 مواد نگهدارنده :

   استفاده از مواد نگهدارنده در مربا و مارمالاد و ژله مربا غیرمجاز می‏باشد .

   4 15 باقیمانده سموم :

   باقیمانده سموم دفع آفات در مربا و مارمالاد و ژله مربا نباید از حد تعیین شده در موسسات ذیصلاح تجاوز نماید .

   4 16 آلوده کننده‏های فلزی 6

   آلودگی‏های فلزی موجود در فرآورده نباید از حد تعیین شده در جدول زیر تجاوز نماید :

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مربا و مارمالاد و ژله مربا ویژگیها و روش های آزمون

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت