تحقیق مقاله اهمیت و ارزش غذائی پیاز

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 4362
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله مهندسی صنایع غذایی
قیمت قدیم:۳,۰۰۰ تومان
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله اهمیت و ارزش غذائی پیاز

  اهمیت و ارزش غذائی پیاز

   

   

  سبزی پیاز در غذای یومیه شامل بوده امروز،فرداوآینده غذائی نخواهد بود که در آن از سبزی های تازه به خصوصً پیاز استفاده نشود موجودیت سبزی پیاز از لحاظ مزه و هم مواد پروتینی،قندی و ویتامین ها ازرش غذائی زیاد را دارا بوده و موجودیت انها در خوراکه یومیه حتمی میباشد.

  پیاز یکی از گیاهای غوزه داری است که از قدیم وجود داشته گفته میتوانیم دفعه اول در فلسطین پیدا و از فلسطین به هندوستان و دیگر ممالک جهان انتقال یافته است چنانچه یک طبیب یونانی که در قرن اول میلادی زیست داشت پیاز را عامل تندرستی و طول عمر می داستند طور مثال مملکت بلغاریا را یاد آور می شویم که مردم بلغاریا پیاز را خام زیاد مصرف می کنند یکی از غذا های اصلی و مهم آنها نان و پیاز بوده است. که بین تمام ملل جهان وضع صحت بلغارستان از همه بهتر است امراض سرطان در آن کشور وجود ندارد و تعداد مردم صد ساله ها زیاد میباشد.

  علماء و دانشمندان بدین عقیده اند که پیاز از نگاه اهمیت غذائی در گروپ دوم غذای عمومی قرار دارد.

  وظیفه مهمی را که پیاز دارد عبارت از لذیذ نمودن غذا است به عهده دارد پیاز دارای ویتامین های مختلف بوده مخصوصاً ویتامین c آن به حدود وافر میباشد . و از رقیق شدن خون جلوگیری مینماید پیازبه علت داشتن ca زیاد در تحکیم استخوان بندی کمک کرده و از امراض نرمی استخوان جلوگیری می نما ید.

  وهمچنان پیاز دارای ویتامین d بوده و دارائی آهن،پتاشیم ، سودیم ، فاسفورس و قند است. اشخاصیکه مرض قندی دارند خوردن مقدار کم مضرنیست همین است که پیاز دارای فاسفورس بوده  انجام فکری را آسان میسازد و کسانیکه کار های فکری دارد توصیه شده که پیازرا استعمال کنند عصبانیت را کمتر می سازد مواد نشایستوی راآسان ساخته و شخص را حاضر برای خواب می کند اشخاصیکه دچار بی خوابی هستند اگر شب با غذای خود پیاز بخورند حال شان بهتر شده و خواب زور تر خواهد آمد.

  وباید تذکر داد که به مقدار زیاد سلفردر آن موجود میباشد و همچنان منگانیز به مقدار نا چیز درآن شامل بوده وباید گفت که ارزش پیاز خام و پخته از هم فرق دارند.

  طریقه کشت پیاز:- قبل ازآنکه به کشت پیاز اقدام شود زمین به عمق تقریباً 17.8-12.6 سانتی متر قلبه شده وبرای اینکه زمین عاری از کلوخ باشد یک Disking صورت گیرد و بعداً زمین کرد بندی شود.

  کشت پیاز به در طریق صورت می گیرد یکی توسط تخم و دیگر توسط انقتال نهال

  توسط تخم:- اگر بذر پیاز برای نا وقت رسیدن به مارکیت به قسم تخمپاش در مزرعه صورت می گیرد که در اوایل بهار و در اواخر خزان به عمق 2-3 سانتی متر کشت میگردد فاصله بین قطار ها 30-40 سانتی متر و فاصله بین نبات 10-20 سانتی متر تخمین گردیده است و تقریباً یک کیلوگرام درفی جریب زمین تخمین شده است.

  توسط انتقال نهالی:- درین طریقه نهالی از قوریه گرفته در یک جای دیگر در اوایل بهار به عمق3.8 سانتی متر به فاصله 10-15 سانتی متر دورتر همدیگر به زاویه 45 درجه غرس می گردد نا گفته نماند که نهال باید توسط دست غرس گردد.

  در مناطق که نهال مروج است مثل ننگرهار،لغمان و کنرها که یک کیلوگرام تخم پیاز را در یک ساحه خورد کشت نموده و بعداً آنرا به زمین اصلی انتقال داده که ساحه یک جریب زمین را احتواء نماید.

  استعمال پارو مربوط به خاک و انواع پیاز میباشد پیاز نباتی است که به نایتروجن،فاسفورس و پتاشیم زیاد ضرورت دارد.برای تولید حاصلات بلند به آب و هوای سرد ضرورت حس می کند برای اینکه حصه بالای آن بزودی نمو کند ضرورت دارد به درجه حرارت بلند روز های دراز و گرم برای جور کردن بلب کلچه پیاز آنها را در خاک های مخلوط ریگی، مخلوط است دریائی به خوبی حاصلات را تولید کرده ودر دیگر خاکها بصورت درست نموء نمی تواند. خاک های فوق الذکر شده در صورتیکه فرتیلایزر یا غنی از پارو باشد و عاری ازتخم های گیاهان هرزه باشد حاصلات بلند از آن متصور میباشد برای کشت پیاز خاک مواد عضوی خوب نرم باشد بکارمیباشد که خوب ذهکشی شده باشد و خاک که ذهکشی نشده باشد و مواد عضوی زیاد نداشته باشد مساعد در اقتصاد نبوده و پیاز در خاک های که ph آن در بین 5.8-6.5 باشد توافق از خود نشان داده ازینکه یکی از سبزیجات است که ریشه های سطحی دارد در وقت نموئی اولی یکمقدار زیاد رطوبت ضرورت دارد . 15-24 انچ آب در طول فصل نمو برای شان مکفی است نا گفته نماند اگر خواسته باشیم حاصلات پیاز بدست بیاوریم 5-7 دفع آبیاری و اگر نا وقتر خواسته باشیم 7-9 دفه آبیاری صورت گیرد.

   

   

   

  انواع پیاز:- در سابق صنف بندی پیاز به اساس پیاز های درازیا گرد،زردوسفید صورت می گرفت ولی از روی رنگ پیاز سفید انواع را در برمی گیرد که کاشت آن در زمستان صورت گرفته و زود رس میباشد ولی پیاز رنگین مخصوصاً برای کاشت تابستان بکارمی رود اما در افغانستان بر علاوه پیاز های وطنی در نوع پیاز خارجی بنام پیاز زرد هسپانوی و سفید هسپانوی بذر می گردد. البته پیاز های وطنی از نگاه نگهداشت و هم مصرف آن خوب است.

   

  اوقات کشت تخم پیاز:- تخم پیاز را در مناطق سرد بستر در تیر ماه یا اوایل بهار و در مناطق گرم سیر در برج سنبله در قوریه بذر و بعداً به زمین اصلی بقسم نهالی یا نوش پیاز انتقال میدهند که نهالی ها بعد از 40-50 روز بعد به زمین اصلی انتقال داده میشود.

   

  وقت استعمال کود:- چون پیاز دارای ریشه سطحی میباشد اکثر زمین های زراعتی از نگاه مواد عضوی خیلی ضعیف میباشد برای بدست آوردن حاصلات خوب و بهتر بر علاوه کود های کیمیاوی باید پاروی وطنی سوخته در زمین انداخته تا هم زمین نرم شده وهم ریشه نبات درزمین خوب و به آسانی نموء مینماید و مقدار کود های یوریا D,A,P و پتاشیم که برای یک جریب ضرورت احساس میشود45-40 کیلوگرام یوریا 30-35 کیلوگرامD,A,P و مقدار 30-35 کیلوگرام پتاشیم سلفیت میباشد.

  در صورتیکه تخم پیاز جهت کلچه پیاز مستقیماً به زمین بذر و پاش داده شود نصف کود یوریا و تمام کودهایD,A,P و K2so4 را در وقت بذر تخم پیاز در زمین استعمال نمایم و نصف دیگر یوریا را به دو حصه تقسیم یک حصه را در وقت نمو کردن و نصف دیگر را بعد از 20-30 روز استعمال و بعد آبیاری صورت بگیرد اما در صورتیکه تخم پیاز در قوریه بذر گردد کود ها در وقت انتقال نهالی در زمین استعمال می گردد که تطبیق اوقات استعمال آن مثل که در فوق الذکر شده میباشد بنااً متذکر شویم باید فروشنده گان محترم کود های یوریا D,A,P و پتاشیم سلفیت را از برج حوت در دوکان های خویش آماده داشته تا دهاقین در وقت ضرورت کود ها از مارکیت دچار مشکلات نگردند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله اهمیت و ارزش غذائی پیاز

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت