تحقیق مقاله انرژی های پاک (نو)

تعداد صفحات: 16 فرمت فایل: word کد فایل: 1866
سال: 1387 مقطع: کارشناسی دسته بندی: تحقیق مقاله محیط زیست و انرژی
قیمت قدیم:۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله انرژی های پاک (نو)

  خلاصه مقاله:چگونگی دست یابی واستفاده ازانرژیهای پاک

  بدون شک باپیشرفت علم وتکنولوژی وصنعت درقرن اخیر، بشرتوانست به انرژی های مختلف فسیلی دست پیداکند،درچند دهه اخیرنیزبابهره گیری ازانواع انرژیهایی پاک برای جایگزینی سوخت های فسیلی گام های موثری برداشته است،لذا ازانواع انرژیهای پاک که بشرروی آنها برنامه ریزی کرده می توان به شرح زیز بیان نمود...

  1-استفاده ازانرژی خورشیدی:دراین روش با به کارگیری صفحه های خورشیدی"کوره آفتابی" وباتری های خورشیدی گرمای خورشید به الکتریسیته تبدیل می شود.

  2- استفاده ازانرژی گرمایی زمین:با استفاده ازانرژی گرمایی داخل زمین وآب های گرم وبخارآب داخل زمین آن را مهاروبا یک حرکت درآوردن ژنراتورهای الکتریکی برق تولید کرد.

  3-استفاده ازانرژی هسته ای،انرژی اتمی:که ازمقدارکمی سوخت اتمی،انرژی عظیم ومفیدی بدست می آورد بعضی ازکشورهای غربی واروپایی بیش از50 درصد انرژی خود را ازاین روش تولید می کنند.

  4-استفاده ازانرژی باد:با به کارگیری ازانرژی باد ژنراتورهای بزرگ بادی تولید الکریسته می نمایند که ازایام قدیم آسیاب های بادی نمونه آن هستند.

  5-تولید انرژی ازجزرومددریا:با این روش سدهایی دردهانه رودها ومحل های مناسب ساخته اند که درهنگام جزرومد با جریان آب توربینها به حرکت درآمده تولید الکتریسته می نماید.

  6-تولید انرژی ازامواج دریا:با حرکت آب درجای خود بالاوپایین آمدن آب می تواند ژنراتورها را به کا اندازد.

  7-تولید انرژی ازآب(هیدروالکتریک):با ساختن سد برروی رودخانه ها درمناطق کوهستانی وبا ریزش آب ازارتفاع توربین ها به حرکت درآمده تولید الکتریسته می نماید.

  8-تولید انرژی ازگازطبیعی :با استفاده و تصفیه گازطبیعی می توان ازآن بعنوان انرژی پاک درمنازل وسوخت خودروها استفاده نمود.

   

  (چگونگی استفاده ازانرژی های پاک درایران)

  مقدمه:

  با پیشرفت علم،صنعت و تکنولوژی در قرن اخیربشر توانست به انواع واقسام انرژی ها دست پیدا کند وآنها درچرخه زندگی خود بکار گیرد،هرچند در دهه اخیرانسان به این نتیجه رسید که برای بدست آوردن انرژی درچرخه زندگی خود می توان انرژی های پاک را جایگزین انرژی های فسیلی وآلاینده ازقبیل زغال سنگ، نفت و مشتقات آن و ... کند . لذا کشورهای پیشرفته اروپایی و غربی توانستند قدم های مثبتی در این راه بردارند.

  کشور عزیز ما ایران با توجه به موقعیت طبیعی و اقلیمی خود و با توجه به دو رشته کوه عظیم زاگرس و البرز و کوههای مرکزی و دشت های وسیع و کویر مرکزی و منابع عظیم نفت و گاز و آبهای گرم منطقه ای و وزش بادهای دایمی و جریان سیلابها در بعضی مناطق و تابش مستقیم خورشید در بیشتر ماههای سال می تواند به انواع و اقسام انرژیهای پاک دست پیدا کند. این منابع عظیم بالقوه در بیشتر نقاط کشور ما وجود دارد. لذا با برنامه ریزی و سرمایه گذاری و همت دانشمندان و مهندسین کشور و مدیریت توانمند می توان این منابع عظیم و ثروتهای خدادادی را به عنوان انرژیهای پاک مورد استفاده قرار داد.

  انواع انرژیهای پاک را که در اقصی نقاط کشورمان می تواند مورد استفاده قرار گیرد می توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد. هرچند در استان خراسان رضوی با توجه به موقعیت طبیعی شهرها می توان روی چند انرژی پاک برنامه ریزی کرد.

  انواع انرژی های پاک :

  تولید الکتریسته (برق) از سد – تولید الکتریسته از باد – تولید الکتریسته از سوخت هسته ای – تولید برق از انرژی خورشیدی – تولید انرژی از گاز طبیعی – تولید انرژی برق از جزر و مد دریا – تولید انرژی از گرمایی زمین و ...

  با توجه به روشهای مختلف بدست آوردن انرژیای پاک باید در این خصوص برنامه ریزی و با مدیریت قوی و توانمند در این وادی گام نهاد، خوشبختانه مسئولین کشورمان به این نتیجه رسیده اند و با زیر ساختهای اساسی پیگیر انجام آن هستند ودر آینده نزدیک با بدست آوردن انواع انرژیهای پاک مردم خواهند توانست در صنعت و چرخه زندگی خود از آن استفاده کنند. لذا لازم است به چگونگی بدست آوردن انواع انرژیهای پاک اشاره گردد.

  انرژی : انرژی زمانی مورد نیاز است که لازم باشد یک نیرو در مسافتی حرکت کند و جابه جا شود که لازمه چنین چیزی انجام دادن کار است. بنابراین انرژی را می توان به صورت «قابلیت انجام کار» تعریف کرد. واحد اندازه گیری انرژی ژول است. انرژی از بین نمی رود و مجموع یا مقدار کلی آن هرگز تغییر نمی کند، اما از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود.

  بیشتر انرژی که مصرف می کنیم، ریشه در خورشید دارد و در اثر همجوشی هسته ای پدید می آید و به صورت نور به زمین می رسد. نورخورشید، سطح زمین و اتمسفر را گرم می کند و گیاهان نیز آن را در فرآیند فتوسنتز به کار می گیرند تا انرژی را به شکل شیمیایی ذخیره کنند. نیروی گرمایی زمین از انرژی گرمایی ذخیره شده در زمین (به هنگام شکل گیری آن) به دست می آید. نیروی هسته ای نیز ناشی از انرژی ذخیره شده در اتم های سنگین است که میلیون ها سال قبل شکل گرفته اند.

  الف) انرژی خورشیدی :

  تمام گرما یا حرارتی که زمین را گرم می کند و زندگی بر روی آن را ممکن می سازد از انرژی هسته ای مرکز خورشید منشأ می گیرد. در دمای حدود 15 میلیون درجه سانتی گراد اتم های هیدروژن به هم می پیوندند و اتم های هلیوم را به وجود می آورند که حتی در این دما نیز پایدار می مانند.

  این «همجوشی هسته ای» با تولید انرژی عظیمی همراه است که مرکز یا هسته ی خورشید را گرم نگه می دارد و خیلی آهسته راه خود را تا سطح خورشید می گشاید.

  بر اساس محاسبات دانشمندان، انرژی ای که امروزه سطح خورشید را درخشان می کند، حدود یک میلیون سال قبل تولید شده است و تمام این زمان را در حال گذر از لایه ی «عایقی» بوده که هسته را در بر می گیرد. زمین فقط حدود یک یا دو میلیاردم انرژی خارج شده از خورشید را دریافت می کند. اما اگر می توانستیم حتی جزء کوچکی از این مقدار را با استفاده از باتری های خورشیدی به الکتریسته تبدیل کنیم و یا با به کارگیری صفحه های خورشیدی به مصرف تولید آب گرم برسانیم، مشکل کمبود انرژی برای همیشه حل می شد.

  ب) انرژی گرمایی زمین :

  انرژی گرمایی زمین از گرمای ذخیره شده در دل زمین می آید. هرچه از سطح زمین به مرکز آن نزدیکتر می شویم، دما بالاتر می رود. گرمای موجود در زیر پوسته ی زمین از طریق آتشفشان و چشمه های آب گرم به سطح زمین راه می یابد. وقتی آب به درون زمین نفوذ می کند و در لایه های سنگی درون زمین جمع می شود گرمای زمین آن را به صورت بخار در می آورد. می توان با حفر چاه در زمین این بخار را مهار کرد و برای به حرکت در آوردن ژنراتورهای الکتریکی و تولید برق به کار گرفت.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله انرژی های پاک (نو)

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  دایره المعارف علوم: مؤلف : اثر هِدلم . کاترین مترجم محمود سالک . تهران

  ناشر : پیام آزادی . چاپ چهارم  . 1382 .

  2- شیمی : سال سوم علوم تجربی، دبیرستان سال 1386 . وزارت آموزش و پرورش.

  3- جغرافیا : سال دوم آموزش متوسطه ، سال 1385 – وزارت آموزش و پرورش.

  4- اطلس زمین شناسی ایران . انتشارات سازمان نقشه برداری . چاپ دوم . 1382.

  5- جغرافیای استان خراسان . آموزش متوسطه سال 1385 . وزارت آموزش و پرورش.

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت