تحقیق مقاله ریاضی

تعداد صفحات: 198 فرمت فایل: word کد فایل: 1848
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله ریاضی
قیمت قدیم:۲۲,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ریاضی

  1- مقدمه

        کمیته برنامه ریزی گروه ریاضی در تاریخ 15/9/82  برنامه پیشنهادی دوره کارشناسی رشته ریاضی را دو گرایش محض و کاربردی به تصویب رساند.

        در این برنامه سعی شده است که تعداد  واحدهای دروس اصلی (مشترک) هر دو گرایش به گونه ای باشد که دانشجویان گرایش ریاضی محض تعدادی از دروس کاربردی را اختیار نموده و بدین ترتیب این دسته از دانشجویان هم می توانند از فرصت های شغلی که برای دانشجویان گرایش کاربردی وجود دارد بهره مند شوند.

        با ظهور رایانه های سریع در قرن بیستم، شاهد پیشرفتهای خارق العاده ای در زمینه های مختلف ریاضی کاربردی بوده ایم که تاکنون نیز ادامه دارد، به طور مثال می توان به فراکتالها، نظریه کدگذاری و همچنین به نظریه کنترل و کنترل بهینه اشاره نمود. در برنامه پیشنهادی سعی شده است که این قبیل دروس نیز مورد نظر قرار گرفته تا ضمن ایجاد انگیزه، دانشجو بیش از پیش به اهمیت ریاضی واقف گردد. همچنین کماکان دروس مختلفی از رشته های گوناگون مثل آمار، کامپیوتر، اقتصاد، مدیریت ،‌حسابداری برای دانشجو در نظر گرفته شده تا او بتواند ضمن آشنایی با کاربردهای مختلف فرصت های شغلی خویش را در آینده افزایش دهد.

  2 تعداد واحدهای رشته ریاضی:

         (الف) در دو گرایش رشته ریاضی دروس عمومی 21 واحد ، دروس پایه 27 واحد، دروس اصلی مشترک 48 واحد.

         (ب) در گرایش ریاضی کاربردی، دروس تخصصی گرایش 24 واحد، دروس اختیاری 16 واحد است که جمعاً دانشجو با 136 واحد در این گرایش فارغ التحصیل خواهد شد.

         (پ) در گرایش ریاضی محض، دروس تخصصی گرایش 24 واحد، دروس اختیاری 14 واحد می باشد که جمعاً دانشجو با 134 واحد در این گرایش فارغ التحصیل خواهد شد.

   

  معرفی رشته:

  برنامه آموزشی دوره کارشناسی ریاضی از دو گرایش محض و کاربردی تشکیل شده است مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس این دوره به تصویب کمیته سیاستگذاری برنامه ریزی درسی گروه ریاضی رسیده است.

  اهداف و ضروریات تغییر:

  اهداف دو گرایش دوره کارشناسی ریاضی بشرح زیر است.

  گرایش ریاضی محض تربیت متخصصان جامع در علم ریاضی که امادگی لازم را برای ادامه تحصیل در جهت اشتغال به پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی در سطوح بالاتر داشته باشند.

  گرایش ریاضی کاربردی

  تربیت کارشناسان چند جانبی دارای اندوخته کافی از دانش ریاضی که توانایی تحلیل کمی از مسایل صنعتی، اقتصادی و برنامه ریزی را کسب نموده ونیز توانایی ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را داشته باشند.

  در دو دهه اخیر شاهد پیشرفتهای خارق العادهای در زمینه های مختلف ریاضی کاربردی بودهایم بطور مثال می توان به فراکتالها، نظریه کدگذاری،نظریه رمزنگاری و نظریه کنترل اشاره نمود.

  در برنامه تدوین شده سعی شده است که این قبیل دروس نیز مورد نظر قرار گرفته تا ضمن ایجاد انگیزه، دانشجو بیش از پیش به اهمیت ریاضی واقف گردد.

  مطالعات و اقدامات انجام شده

  در تدوین این برنامه سعی شده است که از برنامه های گروههای ریاضی دانشگاههای کشورهای کانادا ،آمریکا و انگلستان استفاده شود.

  همچنین سعی شده است که ازبرنامه های تدوین شده در گروههای ریاضی دانشگاههای داخلی نیز استفاده شود.

   

  ویژگیهای برنامه

  علاوه بر دروس ریاضی کاربردی که که در برنامه ریاضی محض برای دانشجویان ریاضی محض با روشهای کاربردی در نظر گرفته شده،سعی گردیده است دروس مختلفی از رشته های گوناگون مثل امار، کامپیوتر، اقتصاد، مدیریت، حسابداربرای دانشجو در نظر گرفته شود تا او نیز بتواندضمن اشنایی با کاربردهای مختلف ، فرصتهای شغلی خویش را در اینده افزایش دهد.

  جدول مقایسه

  برنامه جدید

  برنامه  قدیم

   

  21

  20

  دروس عمومی

  27

  29

  دروس پایه

  48

  32

  دروس اصلی مشترک

  24

  39

  دروس تخصصی ریاضی کاربردی

  16

  16

  دروس اختیاری ریاضی کاربردی

  24

  36

  دروس تخصصی ریاضی محض

  14

  15

  دروس اختیاری ریاضی محض

   

  جدول1  دروس پایه رشته ریاضی

  ردیف

  نام درس

  شماره درس

  تعداد واحد

  پیش نیاز

  1

  ریاضی عمومی 1

  312101

  4

  -

  2

  ریاضی عمومی 2

  312102

  4

  1

  3

  مبانی ریاضیات

  310101

  4

  -

  4

  فیزیک پایه 1

  326429

  4

  1

  5

  فیزیک پایه 2

  326430

  4

  4

  6

  معادلات دیفرانسیل

  312103

  3

  2

  7

  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

  410011

  -

  4

   

  جمع

   

   

  27

   

  جدول2  دروس اصلی(مشترک) رشته ریاضی

  ردیف

  نام درس

  شماره درس

  تعداد واحد

  پیش نیاز

  8

  جبرخطی 1

  311220

  3

  3

  9

  جبر1

  311203

  4

  8

  10

  جبر خطی 2

  311222

  3

  8 و 9

  11

  جبر 2

  311214

  4

  8 و 9

  12

  آنالیز ریاضی 1

  312201

  4

  2 و 3

  13

  آنالیز ریاضی 2

  312202

  4

  12

  14

  آنالیز عددی 1

  314205

  4

  7 و 8 و 12

  15

  آمار و احتمال 1

  316110

  3

  2

  16

  آمار و احتمال 2

  316112

  4

  15

  17

  توابع مختلط

  312204

  4

  12

  18

  معادلات با مشتقات جزیی

  312111

  3

  6

  19

  تحقیق در عملیات

  314204

  4

  3

  20

  ریاضیات گسسته

  312287

  4

  3 و 6

   

  جمع

   

   

  48

  *  شماره هایی که در ستون پیشنیاز داخل پرانتز است به معنی همنیاز می باشد. به طور مثال شرط اخذ درس فیزیک پایه 1 گذراندن درس ریاضی عمومی 1 یا گرفتن همزمان با ریاضی عمومی 1 می باشد.

  ** دروس ردیفهای 1 و 2 و 3 و 9 و 11 و 12 و 13 به 2 ساعت حل تمرین و دروس ردیفهای 4 و 5 و 6 و 8 و 10 و 18 به 1 ساعت حل تمرین نیاز دارد.

  ***  در موارد استثنایی دانشجو می تواند با اجازه کمیته تخصصی گروه ریاضی تعدادی از دروس اختیاری خود را از هر یک از جدول های 3 و 4 و 5 و 6 انتخاب نماید.

  جدول3  دروس تخصصی (گرایش)  ریاضی کاربردی

  ردیف

  نام درس

  شماره درس

  تعداد واحد

  پیش نیاز

  21

  برنامه سازی پیشرفته

  410451

  3

  7

  22

  ساختمان داده ها

  410452

  3

  21

  23

  ذخیره و بازیابی اطلاعات

  411453

  3

  22

  24

  فرآیندهای تصادفی

  314207

  4

  16

  25

  اصول طراحی پایگاه داده ها

  411455

  3

  23

  26

  آنالیز عددی 2

  314206

  4

  14

  27

  بهینه سازی مقدماتی

  314220

  4

  19

   

  جمع

   

   

  24

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ریاضی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  1. Salzberg, File structures: An Analytical Approach, Prentice-Hall, 1988.

   

  2. G. Wiederhold, File Organization, Mc-Graw Hill, 1988.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت