پروژه برنامه ریزی تولید( اجرای سیستم تولید به هنگام JIT )

کارشناسی
مشخص نشده
155
word
3 MB
1000934
قیمت قدیم:۲۲,۱۰۰ تومان
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه برنامه ریزی تولید( اجرای سیستم تولید به هنگام JIT )

  پروژه تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی

  رشته مهندسی صنایع

  چکیده :

   

  تولید بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT )  امروزه بعنوان یک تکنیک جدید برنامه ریزی تولید و نیز نگرش فلسفی مدیریت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.

  بطور کلی JIT نوعی فلسفه تولیدی است یا یک هدف بسیار ساده یعنی:" اقلام مورد نیاز را با کیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز" تولید کنید.

  تقسیم بندی های انجام شده در ادبیات موضوع JIT دامنه گسترده‌ای در برمی‌گیرد

   از جمله :JIT بعنوان یک استراتژی ،JIT بعنوان مدیریت کنترل موجودی ، مجموعه‌های خرید JIT و مدیریت تولید JIT استقرار JIT و ارتباط JIT و منابع انسانی و … که همگی بعنوان مجموعه‌ای از فنون مرتبط با JIT بررسی می‌شود. انچه که در این مقاله بدان پرداخته شده رویکرد JIT به سیستم های تولیدی و مقوله برنامه ریزی توید است .

   در این تحقیق ضمن بررسی سیستم تولیدی JIT و نظامهای مرتبط با ان به بررسی اهداف تولید بموقع  JITوتکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT  به صورت عملی پرداخته شده است.

  در بخش سوم به مطالعه وضعیت موجود سیستم تولیدی یک کارخانه مورد مطالعه " شرکت ریخته گر و آهنگر  فن آور ( رافکو )"  پرداخته و سپس در بخش چهارم به تطبیق سیستم تولید بهنگام JIT با سیستم تولید شرکت پرداخته شده  بطوریکه تکنیک های طراحی سیستم JITبرای خط تولید شرکت بصورت عملی تشریح شده است .

   حاصل کار اینکه در هر مورد با دادن راهنمائی ها و مشاوره به مدیریت شرکت به اجرای سیستم JIT طراحی شده اقدام گردید.

  در بخش چهارم نیز با طراحی سیستم کارت های کانبان( واضح ترین صورت پیاده سازی سیستم JIT) برای خط تولید شرکت مورد مطالعه  اقدام به تشریح کارکرد سیستم کانبان طبق خط تولید فوق گردیده است.

  در بخش پنجم نیز مطالبی در مورد خرید و تحویل بهنگام که امور پشتیبانی سیستم تولید بهنگام هستند به اختصار اورده شده است .

   

  مقدمه:

  با موفقیت کارخانجات ژاپنی در بازارهای جهانی توجه بسیاری از شرکت های غربی به این موفقیت ها معطوف شد. بسیاری معتقدند که سنگ بنای موفقیت ژاپنی ها در تولید JIT(تولید بموقع) است.

   بطور کلی JIT نوعی فلسفه تولیدی است یا یک هدف بسیار ساده یعنی:" اقلام مورد نیاز را با کیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز" تولید کنید.

  سیستم JIT ابتدا در اوایل دهه 1960 توسط تائیچی اونو در شرکت تویوتا Toyota به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته های مشتری با حداقل تاخیر معرفی و به کار گرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونو اغلب به عنوان پدر نظام تولید بهنگام نامیده می شود. این نظام در طول بحران نفتی سال 1973 مورد حسایت وسیعی قرار گرفت و سپس از آن توسط بسیاری از سازمانهای دیگر انتخاب گردید.

  این روش بر روی افراد، کارخانجات و سیستم ها متمرکز بود. JIT در آغاز به عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود امروزه JIT به یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای از علوم و در اختیار گرفتن یک سری از اصول و تکنیک های تولید گسترش یافته است.

   تولید بهنگام در صورتیکه به شکل مناسب در یک سازمان بکار گرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان را در بازار به شکل اساسی با کاهش اتلاف ها و بهبود کیفیت محصول و بهره وری تولید دارا خواهد بود.

   در ژاپن زمینه های فرهنگی قوی درارتباط با ظهور JIT وجود دارد. توسعه JIT در کارخانجات تولید تویوتا متاثر از همین فرهنگ قوی بوده است. اخلاق کار ژاپنی یکی از این عوامل است. اخلاق سخت کوشی در مدت کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی دوم ظهور نمود و به عنوان یک قسمت مکمل در موفقیت اقتصاد ژاپنی ها دیده شد.

   

  2-1  رویکردها و نگرش ها به JIT:

  JIT را می توان از سه نظر متفاوت مشاهده کرد:

   

  دیدگاه نخست سیستم کنترل کف کارگاه در JIT بوده و به واسطه استفاده از کارت های کابنان نمایان ترین جلوه از رویکرد JIT را دارا می باشد.

   تکنیک کابنان، شروع به تولید و جریان مواد را با هدف تولید مقدار صحیحی از اقلام(و قطعات، زیر مونتاژها یا قطعات خریدنی دقیقا در محل صحیح و دقیقا در زمان صحیح کنترل می نماید.

   

  دیدگاه دوم ایجاد زمینه مناسب برای بکارگیری کابنان بوده که مجموعه ای از تکنیک در زمینه محصول و فرآیندهای تولیدی است. ایجاد این زمینه، امکان پیاده سازی سیستم کابنان را تضمین می نماید.

  این مجموعه تکنیک ها شامل طراحی سیستم تولیدی، تمرکز بر روی موارد مرتبط با بازاریابی، فروش، طراحی محصول، مهندسی فرآیند، مهندسی کیفیت، چیدمان کارخانه، و مدیریت تولید بوده، تا اجرای JIT را تسهیل نماید.

   

  سومین و مهمترین دیدگاه یا سطح، فلسفه تولیدی JIT می باشد که پایه و مبنای طراحی، آماده سازی و اجرای سیستم تولیدی JIT مجموعه ای از استراتژهایی اساسی تولیدی می باشد که هنگامی که بکار بسته می شوند پایه سیستم JIT را شکل داده و بکارگیری سیستم کابنان را تسهیل می نمایند.

   

   

   

 • فهرست و منابع پروژه برنامه ریزی تولید( اجرای سیستم تولید به هنگام JIT )

  فهرست:

  بخش اول  اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT                                 1     

  1-1  مقدمه                                                                                                             2

  2-1  رویکردها و نگرش ها به JIT                                                                               3

  3-1  اهداف رویکرد JIT                                                                                          5

  1-3-1  ضایعات صفر                                                                                     5

  2-3-1  موجودی صفر                                                                       7

  3-3-1  زمان Set up یا آماده سازی صفر                                                           7

  4-3-1  زمان پیشبرد صفر                                                                   10                  

  5-3-1 جابجایی صفر                                                                                     12

  4-1 عناصر کلیدی رویکرد JIT                                                                                13

  1-4-1 تطابق طرح محصول با تقاضای بازار                                                           14

  2-4-1 تعریف خانواده های محصول و تولید جریان مبنا                                             15

  3-4-1 رابطه با تامین کنندگان در محیط JIT                                                        20

   

  بخش دوم   اشنایی باسیستم مورد مطالعه ( شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور(رافکو)  ( وضع موجود )                                                 23

  1-2  مقدمه                                                                                                          24

  2-2  معرفی شرکت                                                                                                 24

  3-2  واحد های اصلی شرکت(چارت سازمانی)                                                                 24

  4-2  برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت)                                                              26

  5-2  خط تولید فعلی شرکت                                                                                      29

  6-2  سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت                                                                     43

   

  بخش سوم   تکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT                            52

  1-3  مقدمه                                                                                                          53

  2-3  تکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT                                                                53

  1-2-3  تکنیک های برنامه ریزی تولید                                                                55

  الف -1-2-3  تطابق ماهانه                                                                   56

  ب -1-2-3  تطابق روزانه                                                                      61

  2-2-3  تکنیک های ساده سازی فرآیند ساخت و کاهش زمان های پیشبرد                     63

  الف-2-2-3  کاهش زمان صف                                                              67

  ب-2-2-3  بچ یا دسته های کوچک تولیدی و انتقالی                                    68

  3-2-3  تعادل خط                                                                                                71

  4-2-3  کنترل خودکار سطح تولید                                                                              73

  5-2-3  استانداردهای عملیاتی                                                                                   74

  6-2-3  همکاری دو جانبه                                                                                        78

  7-2-3  کاهش زمان حمل و نقل                                                                                  78

  8-2-3  کاهش زمان آماده سازی(Set up)

   9-2-3  رویکرد JIT به زمان انجام فرآیند                                                                    79

  10-2-3 استفاده از منابع تولیدی                                                                               84

  الف-10-2-3  نیروی کار انعطاف پذیر                                                               85

  ب -10-2-3  تجهیزات انعطاف پذیر                                                                  85

  11-2-3  طراحی محصول برای سادگی در ساخت و مونتاژ                                                  86

  بخش چهارم   طراحی سیستم کانبان شرکت مورد(شرکت رافکو)

                                                                                        88

  1-4  مقدمه                                                                                        89

  2-4  سیستم کانبان                                                                                                 89

  3-4  سیستم های کششی وفشاری مدیریت تولید                                                              90

  5-4  انواع کارت های کانبان                                                                                      95

  1-5-4  کانبان برداشت                                                                                  96

  2-5-4  کانبان تولید                                                                                      96

  6-4  جریان کارت های کانبان                                                                                  101

  7-4  جریان کارت های کانبان در خط تولید(شرکت مورد مطالعه)                                        106

  8-4  جریان کارت ها ی کانبان در یک ایستگاه کاری                                                       112

  9-4  عملکرد کانبان                                                                                              119

  10-4  ارتباط با فروشندگان توسط سیستم کانبان                                                            122

  11-4  کانبان به عنوان یک تکنیک بهبود کیفیت                                                             123

  بخش پنجم  خرید وتحویل بهنگام    124

  1-5  خرید به هنگام                                                                                              125

  2-5  تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام                                                                       125

  3-5  انتخاب عرضه کننده                                                                                       131

  1-3-5  منافع مشتری                                                                                  131

  2-3-5  منافع عرضه کننده                                                               132

  4-5  معیار و انتخاب عرضه کنندگان                                                                          134

  5-5  تحویل به هنگام                                                                                              142

  1-5-5  بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل                                     143

  2-5-5  بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع                     148

  6  منابع                                                                                                              151

   

  .

  منبع:

  مراجع فارسی :

   

  تی .سی.ای.چنگ  سوزانپودلسکی" نظام تولید بهنگامJIT"ترجمه سید حسن افتخاریان-حمیده غیاثوند –انتشارات سازمان مدیریت صنعتی-1380

  دکتر احمد ماکوئی "مقدمه ای بر برنامه ریزی تولید" انتشارات ترمه- 1379

  جیمی براون .جان هارن .جیمز شیونان "سیستم های مدیریت تولید با نگرش یکپارچه" ترجمه دکتر مهدی غضنفری وسروش صغیری-تهران-انتشارات دانشگاه علم وصنعت -1379

  بدورث دیوید و بیلی جیمز "سیستم های کنترل تولید جامع" ترجمه میر بهادر قلی اریانژاد و محمد مدرس یزدی- تهران-مرکز نشر دانشگاهی-1374

   

  مراجع لاتین:

   

  1.    Monden.Y.1987"adaptable kanban system help Toyota maintain just in time production" industrial engineering.may29-49

   

  2.    Monden.Y.1983"Toyota production system: practical approach to production management. American institute of industrial engineering.

   

   

   

   

   

  .

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول