پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ

تعداد صفحات: 97 فرمت فایل: word کد فایل: 1000899
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات IT
قیمت قدیم:۱۶,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ

  مقدمه:

  امروزه سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری سهم بسزایی درکارایی امور تجاری و کنترلی دارند. لذا برای حصول این کارایی ضروری است که اطلاعاتی که به کامپیوترها وارد می شوند ، دقیق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نیز هزینه زیادی دربر نداشته باشد . درمیان انواع سیستمهای شناسایی خودکار ، تکنولوژی بارکد جزء ساده ترین ها است. این سیستم به صورت تجهیزات جانبی کامپیوترهای شخصی که امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری کشور جایگاه مهمی یافته اند ، قابل بکارگیری است.

  در این تحقیق سعی شده انواع سیستم های بارکدینگ معرفی شده  و کاربرد های هر یک مورد بررسی قرار گیرند.

  همچنین باتوجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف،وتوسعه تغییرات در تکنولوژی های موجود،ما را بر آن داشت تا از فنآوری های جایگزین و جدید نیزمواردی را بیان کنیم.

   

   

   

  چکیده :

  در سالهای اخیر ، نوارهای سیاه وسفید ظاهراً همشکلی که روی بسیاری از کالاهای تجاری از قبیل مجلات ، نوشابه ها ، کنسروها، کتابها ، انواع جعبه ها و …  چاپ  می شود ، بسیاری از نظرها رابه خود جلب کرده است . این نوارهای سیاه وسفید که بارکد نام دارند ، علائمی هستند که حاوی اطلاعاتی در مورد کالا ها می باشند. برای رمزگشایی این علائم باید از دستگاهی به نام اسکنر بارکد استفاده نمود که بارکد را بصورت نوری می خواند و به کامپیوتر متصل به آن منتقل می کند. اسکنر بارکد از خود نوری می تاباند که پس از برخورد با نوارهای سیاه وسفید بارکد ، دوباره به دستگاه بازباتانده می شود. جاهایی که سیاه است نور را کمتر و جاهایی که سفید است ، نور را بیشتر بازمی تابانند و در نتیجه اسکنر می تواند  تغییرات و  در حقیقت پهنای  نوارها را  تشخیص دهد. این نوارها بسته به ضخامتشان و فاصله شان از هم ، اطلاعات مختلفی را در بردارند ( ارتفاع خطوط ، اطلاعاتی را بیان نمی کند ) .

   

   

   

   

   

   

  آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار :

  با همگانی شدن کامپیوتر و بکارگیری آن در عرصه حاضر، پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نیاز با سرعت بسیار بالا انجام می شود. جمع آوری اطلاعات، وارد کردن داده ها به کامپیوتر، پردازش اطلاعات و نمایش نتایج یا دادن گزارشات مراحلی هستند که در یک سیستم اطلاعاتی کامپیوتری طی می شوند. در این زنجیره تنها پردازش اطلاعات و نمایش نتایج با سرعت و دقت زیاد و توسط ماشین انجام می شوند، در حالی که در مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر که اصلی ترین مراحل هستند، هنوز هم به نیروی انسانی متکی بوده و دقت و سرعت کاربر عاملی تعیین کننده است.

  در واقع از دیدگاه بهره وری کل سیستم ،مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر گلوگاه سیستم خواهند بود ؛ چرا که کاربر هیچ گاه نخواهد توانست همگام با سرعت کامپیوتر، داده ها را جمع آوری و وارد سیستم نماید و درصد بالای خطا در این مرحله عملا درصد خطای موجود در خروجی مجموعه را افزایش می دهد. بنابراین ضرورت جایگزینی ماشین به جای انسان در این مراحل نیز اجتناب ناپذیر است . وظیفه این جایگزینی را تکنولوژی های شناسایی خودکار بر عهده دارند.

   شناسایی خودکار با جایگزین کردن تکنولوژی پیشرفته ماشین به جای انسان ، عمل تشخیص داده ها ، جمع آوری آنها و ورود به کامپیوتر را از اختیار کاربر خارج ساخته و خودعهده دار این وظیفه خطیر می شود. این جایگزینی سبب رفع گلوگاههای سیستم و افزایش شدید بهره وری کل مجموعه خواهد شد 

 • فهرست و منابع پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ

  فهرست:

  مقدمه

   

  چکیده     ………………………………………………………………    ٢                                                   

   

  فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار     ……………………………...    ٣  

   

              ١-١  : نوارهای مغناطیس     ………………………………….….     ٤  

   

              ٢-١  : شناسایی نوری الفبا     ………………..……………………    ٤

   

              ٣-١  : فرکانس رادیوی     ……………………………………….     ٥

   

              ٤-١  : تشخیص صوت     ………....………………………….....     ٦

   

              ٥-١  : بینایی مصنوعی     ……….......………………………......    ٦

   

              ٦-١  : کارتهای هوشمند   ………....………………………….....     ٧

   

              ٧-١  : بارکد   ………....………………………………..….....     ٧

   

              ٨-١  : برتری های سیستم بارکد به دیگر سیستمهای شناسایی خودکار    ….   ٨  

   

  فصل ٢ :بارکد    ………....……………………………………….....     ٩

   

              ١-٢  : تعریف بارکد    ………....……………………….…….....     ٩

   

              ٢-٢   :تاریخچه بارکد    ………....……………….…………........    ٩

              ٣-٢   :ضرورت استفاده از بارکد   ………....…………..……….....     ١٢

                       ١-٣-٢   : سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد   ………....…..….....     ١٢

                    ٢-٣-٢   : سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد   ………......     ١٣

              ٤-٢  : فواید بارکد کردن   ………....………………………….....     ١٦

              ٥-٢  : انواع مختلف روشهای کدگذاری   ………....……..……….....     ١٨

              ٦-٢  : انواع بارکد   ………....………………………..…….....     ١٨

                     ١-٦-٢   : بارکد خطی   ………....………………..…….....     ١٨

                              الف  : بارکد رقمی   ………....………………….....     ١٩

                               ب  : بارکد  ………………….  ALPHANUMERIC ٢٠

                     ١-٦-٢  : بارکد دوبعدی   ………....…………………….....     ٢٠

             ٧-٢   : چاپ بارکد   ………....………………………….....     ٢١

              ٨-٢  : معرفی انواع بارکد   ………....………………………….....     ٢٢

                     ١-٨-٢    …………………...……...………...    UPC/EAN   : ٢٢

                                   ١-١-٨-٢    :  بارکد ١٣  EAN    ……….………………..    ٢٢

                                                    الف   : تاریخچه  ١٣  EAN            …………………٢٣

                                                     ب  : محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم)   ..………....     ٢٤

                                                     ج   : ساختار بارکد ١٣  EAN            ……….……...٢٤  

                         ٢-٨-٢   :  ٣٩   …….……………………………….      Code ٢٨

                         ٣-٨-٢   :  ١٢٨    ………………………………………  Code٢٩

                                     ١-٣-٨-٢   :  ساختار بارکد ١٢٨    ……..…………….  Code٣٠       

                                     ٢-٣-٨-٢   :  نحوه محاسبه رقم کنترل    ……...…………...     ٣١

                    ٤-٨-٢        Interleaved 2 of 5  :                   ……….....………….٣٢

                    ٥-٨-٢        PDF417   :                          ……...……….………… ٣٣ 

            ٩-٢  : بارکدها چگونه خوانده می شوند    ……….....……………….....     ٣٣

           ١٠-٢   : بارکد خوانها   ………....…………….………………….....     ٣٤

                       ١-١٠-٢   :  بارکدخوانهای ثابت   ………....………..…………….     ٣٤

                       ٢-١٠-٢   :  بارکدخوانهای سیار دسته ای   ……………………….....     ٣٥

                       ٣-١٠-٢   :   بارکدخوانهای سیار بی سیم   ……………….……….....     ٣٦

           ١١-٢   :  اسکنر چکونه کار می کند   ………...……………..……….....     ٣٦

            ١٢-٢     :  کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است   ………...….....     ٣٧

           ١٣-٢   :  آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است   ……………........     ٣٨

           ١٤-٢  :  چاپ بارکد   ………....………………………………….....     ٣٩

            ١٥-٢   :  استفاده از بارکد در هر کجا   ………...…………………….....     ٣٩

                        ١-١٥-٢   :  کارخانجات   ………....…………...…………….....     ٣٩

                        ٢-١٥-٢  :   حمل و نقل   ………....………………………….....     ٣٩

                        ٣-١٥-٢  :   فروشگاهها   ………...………………………….....     ٤٠

                        ٤-١٥-٢  :   مراکز درمانی   ……….....……………………….....     ٤٠

            ١٦-٢    :   تکنولوژی های جدید بارکد   ………....………………………     ٤٠

  فصل ٣  : جدید ترین جانشین بارکد   ………....…..……………………….....     ٤٣

            ١-٣RFID   :     )تشخیص هویت رادیویی   …………………...…………… ( ٤٥

              ٢-٣    :  برخی کابردهای     ……….……………………………..     RFID٤٥

              ٣-٣   :  انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های     ………………….………..     RFID٤٧ 

              ٤-٣   :  دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها    ………....……..…………………….....     ٤٧

            ٥-٣  :  ساختار     ……………………………………………..     RFID٤٩

            ٦-٣      :  اجزای تگ   ………....………………..……………….....     ٤٩

              ٧-٣     :  اجزای سیستم RFIDغیرفعال   ……….....………………….....     ٤٩

            ٨-٣ :  آنتن   ………....………………….…………………….....     ٥١

              ٩-٣  :  ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال   ……….....……………………   ٥١

           ١٠-٣  :  فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی   ……….....………………………….....     ٥٢

           ١١-٣   :  کنترل کیفیت   ………....………….…………………….....     ٥٣

           ١٢-٣    :  کاربردهای عمده RFIDها    …....………………...……….....     ٥٣

           ١٣-٣   :  فرایند پرینت برچسب   ……….......……………………….....     ٥٤

           ١٤-٣   :  پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها    ………....…………..……………….....     ٥٤

           ١٥-٣   :  برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند   ………....…………...…………….....     ٥٥

           ١٦-٣  :  مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ   ………....……………………...     ٥٧

           ١٧-٣  :  مزیت RFID نسبت به بارکدها   …..………………..……….....     ٥٨

           ١٨-٣   :  دیگر کاربردهای امنیتی   ………....……………………….....     ٥٩

                       ١-١٨-٣  :  انبارداری و ردیابی کالا   …………..…………………     ٥٩

                       ٢-١٨-٣  :  حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل   ………....………………………….....     ٦٠

                      ٣-١٨-٣  :   حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی   ……..………………………….....     ٦٠

                      ٤-١٨-٣   :   باربری   ……….....………………………….....     ٦١

                      ٥-١٨-٣  :   خودروسازی   ……...………………………….....     ٦١

                      ٦-١٨-٣   :   فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها   ……….………………………….....     ٦١

                      ٧-١٨-٣   :   حریم خصوصی افراد   ……….………………….....     ٦٢

          ١٩-٣  :  فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه   ……….......………….....     ٦٣

          ٢٠-٣  :  دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود   ………….…….....     ٦٤

          ٢١-٣   :  معایب     …………………………………………       RFID٦٥      

  فصل  ٤   :  نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی   ………………….....     ٦٨

               ١- ٤  :  گستره استفاده    ………....………………………….....     ٦٩

               ٢- ٤    :   قالب ژنتیک   ………....….……………………….....     ٧٠

  ضمیمه ١  :  نمونه ای از طراحی بارکد   ………....…………………….....     ٧٢

  ضمیمه ٢  :  نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد   ………....…...……….....     ٧٥

  ضمیمه ٣  :  جدول کد  EAN•UCC    مربوط به کشور های مختلف   …...........     ٧٧

  ضمیمه ٤  :  جدول انواع   ……….………………………….....     بارکد ها ٨٠

  ضمیمه ٥:  ا   …………..………………….....   شکال متنوعی از بارکد ٨٢

  منابع  :             …………………………………………………………٨٦   

   

  .

  منبع:

   

  وب سایت شرکت اندیشه پرداز ماد

  www.taltech.com

  www.creativity.ir

  www.daneshju.ir

  www.traceability.blogsky.com

  www.makebarcode.com

  www.irdanesh.com

  www.aftab.ir

  www.nscomshop.com

  www.iran-eng.com

  www.afravi.com

  www.rozanehonline.com

  http://imilad.parsaspace.com/BarCoder.rar

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت