پایان نامه نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی

کارشناسی ارشد
1394
26
word
199 KB
1000826
قیمت قدیم:۵,۴۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی

  رشته: جغرافیا برنامه ریزی شهری

  بیان مسئله

  رسانه ها با توجه به اهمیت و دامنه تأثیری که دارند دارای کارکردهای مختلفی نیز هستند، کارکردهای رسانه های ارتباط جمعی باعث شده است که قدرت و نقش آن در حاکمیت بین المللی به گونه ای گسترش پیدا کند که محققان به عصر حاضر، عصر اطلاعات و به جامعه ای که رسانه ها بر آن حاکمیت می کند جامعه شبکه ای بگویند. (مک کویل، 83، 1382)

  کارکردهای وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه محققان ارتباط جمعی به شش دسته ذیل تقسیم بندی می شود:

  1 نقش خبری

  2 نقش ارشادی یا راهنمایی

  3 نقش سرگرمی

  4 یاد دادن روش هایی که مردم را به هدف شان برسد

  5 ایده های جدید را تشویق و تغییر ایجاد کنند

  6 روابط موجود را حفظ و نگهداری کنند. (سوربن و تانکارد، 452، 1384)

  اهمیت وظیفه آموزشی رسانه در جوامع معاصر به حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما نقش آموزش موازی یا آموزش دائمی قائل هستند جامعه شناسان معتقدند که وسایل ارتباطی با پخش اطلاعات و معلومات جدید به موازات کوشش معلمان و استادان، وظیفه آموزشی انجام می دهند. (معتمدنژاد، 5، 1386)

  با توجه به گستردگی رسانه هایی مانند رادیو و تلویزیون که گیرندگان آن همه مردم ایران هستند و سهل الوصول ترین رسانه ها محسوب می شوند، بهره گیری از این رسانه ها برای آموزش در جهت پیشرفت و استقلال کشور مهم به نظر می رسد. (امام خمینی، 363، 1362).

  به هم پیوستگی رسانه و اقتصاد با رسانه و فرهنگ هم می تواند کشور ما را از تبدیل شدن به یک کشور مصرف زده دور نگه دارد و هم زمینه رشد در تقویت باورها و فرهنگ کشورمان را فراهم کند از این رو است که برخی از مراکز پژوهش رسانه معتقدند که ما باید در این میدان مین مه گرفته، به تدوین یک استراتژی ملی در سیستم ارتباطات حرکت کنیم. (زورق، 302، 1386).

  بسیاری از نهادهای اجتماعی بخصوص مراکز آموزشی و رسانه ها می توانند در راستای ترویج و توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و به عبارت دیگر پیشرفت و سازندگی کشور، نقش اساسی داشته باشند، اما قطعاً رادیو و به ویژه تلویزیون به عنوان دانشگاهی سراسری و فراگیر، نقش موثرتری را بر عهده دارند، چرا که معمولاً برنامه های رسانه ملی، بویژه برنامه ها و فیلم های تلویزیونی، اثرات فرهنگی اجتماعی قابل ملاحظه ای را در ابعاد مختلف به همراه دارند. (هدایتی، 8، 1390).

  تلویزیون اکنون قوی ترین رسانه در امر و نهی و مشروعیت بخشی به خرید یا عدم خرید یک کالای تجاری است در نظر سنجی هایی که در ایران صورت گرفته است نشان می دهد میان خرید کالا و تماشای تلویزیون رابطه معناداری وجود دارد نظرسنجی های سازمان صدا و سیما از مخاطبان خود در سراسر کشور در سه سال متوالی، نشان داد که بیش از نیمی از مخاطبان، اعتماد به تلویزیون را عامل اثرگذار بودن تبلیغات تلویزیون بر ذهن خود دانسته اند. (وحدتی، 108105، 1380).

  و صدای و سیمای اردبیل نقش زیادی در بالا بردن آگاهی های گوناگون و ضروری به عهده می گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می کنند نقش صدا و سیمای اردبیل در زمینه ارتقاء فرهنگ شهرنشینی می توانند عامل آمیختگی، توازن و پیوند دادن به باورهای اصیل اعتقادی و سنتهای بارور جامعه باشند و باعث پویایی افکار شوند. (سایت خبری صدا و سیمای اردبیل، 1394)

   

   

  چکیده

  نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ شهرنشینی نقش عمده ای دارند زیرا رسانه ها و وسایل ارتابط جمعی در عصر امروزه نقش کلیدی در تعیین سرنوشت و توسعه کشورها دارند و این منشأ بیماری از تحولات معاصر، راهنما و کنترل کننده جریان ها و تحولات در جهان به شمار می رود. فعالیت های رسانه ها باعث توسعه ترویج فرهنگ شهرنشینی می شود.

  و با توجه این کار تحقیقی یک کار میدانی است و از نظر روش و ماهیت جزو روش های تحقیقی، توصیفی و تحلیلی محسوب می گردد و جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و سایت خبری استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از روش استدلالی و ترسیم نمودارها از روش اکسل بهره گرفته سده است.

  کلید واژه ها: رادیو، تلویزیون، فرهنگ شهرنشینی، صدا و سیما، رسانه ها

   

   

  2 سوالات و فرضیه تحقیق

  با توجه به بیان مساله مهمترین سوالات مختص بر این اساس است که:

  1 رسانه ها در ترویج فرهنگ شهرنشینی چه نقش عمده ای دارند؟

  2 صدا و سیما در پیشرفت فرهنگ شهرنشینی و توسعه همه جانبه کشور چه نقشی دارند؟

  3 صد او سیما چه وظایف عمده ای دارند؟

  فرضیه

  لذا به تناسب سوال ها فرضیه های زیر مطرح می شوند:

  1 به نظر می رسد نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ شهرنشینی نقش عمده ای دارند زیرا رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در عصر امروز نقش کلیدی در تعیین سرنوشت و توسعه کشورها دارند و این منشأ بسیاری از تحولات معاصر، راهنما و کنترل کننده جریان ها و تحولات در جهان به شمار می رود و فعالیت ها رسانه ها باعث توسعه ترویج فرهنگ شهرنشینی می شود.

  2 به نظر می رسد صدا و سیما و رسانه ها می توانند در راستای ترویج و توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و به عبارت دیگر پیشرفت و سازندگی کشور نقش اساسی دارند.

  3 به نظر می رسد صدا و سیما وظایف عمده دارند:

  صدا و سیما نباید اسیر دیکتاوری پول و شهرت شود، صدا و سیما متناسب با مخاطب ایرانی به تولید برنامه و مدیریت آن بپردازد، سیستم حاکم در ارتباطات بین المللی را به خوبی بشناسد و نسبت به بخش پیام ها تا بر صحت آن واقف نشد آن را پخش نکنند و ... وظایف عمده دارند.

  3 روش تحقیق

  در این کار پژوهشی از روش های مختلف پژوهشی استفاده شده است و با توجه به این که این کار تحقیقی یک کار میدانی است و از نظر روش و ماهیت جزو روش های تحقیقی، توصیفی و تحلیلی، محسوب می گردد و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و سایت خبری استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از روش استدلالی و ترسیم نمودارها از روش اکسل بهره گرفته شده است.

  4 پیشینه تحقیق

  مقالات متعددی و مختلفی در گذشته در مورد نقش تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقای فرهنگ شهرنشینی به نگارش درآمده و در مجلات علمی و پژوهشی مختلفی ارائه شده است.

 • فهرست و منابع پایان نامه نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی

  فهرست:

   

  1 بیان مسئله. 3

  چکیده 5

  2 سوالات و فرضیه تحقیق. 6

  فرضیه. 6

  3 روش تحقیق. 6

  4 پیشینه تحقیق. 7

  5 تحلیل و بررسی.. 7

  مفاهیم. 7

  15 مفهوم رسانه. 7

  25 مفهوم رادیو. 8

  35 مفهوم تلویزیون. 8

  45 نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ شهرنشینی.. 8

  55 نقش صدا و سیما در پیشرفت فرهنگ شهرنشینی و توسعه همه جانبه کشور. 9

  65 نقش رسانه ها برای توسعه شهرنشینی و افزایش مهاجرت فعالیت های زیر را انجام دادند عبارتند از: 9

  16 موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل. 11

  26 نقش صدا و سیما شهر اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی.. 12

  7 نتیجه گیری و پیشنهاد. 24

  منابع و مآخذ. 26

   

  .

  منبع:

  1 جان ب، تامپسون، (1380) چاپ اول ترجمه مسعود اوحدی تهران سروش انتشارات صدا و سیما کتابی به عنوان رسانه ها و مدرنیته نظریه اجتماعی رسانه ها

  2 زورق، محمدحسن، (1389) جلد اول انتشارات سروش کتابی به عنوان ارتباطات و آگاهی

  3 سایت خبری www.savalan.com

  4 کریمی، سعید، (1382) چاپ اول انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی کتابی به عنوان نقش رسانه ها در ارتقای فرهنگ شهرنشینی

  5 کاظم، معتمدنژاد (1388) چاپ اول ناشر موسسه نشر شهر، کتابی به عنوان ارتباطات در جهان معاصر

  6 مولانا، حمید (1390) چاپ اول موسسه انتشارات نشر کتابی به عنوان دانش ارتباطات

  7 مولانا، حمید (1390) چاپ سوم موسسه انتشارات سروش کتابی به عنوان ارتباطات جهانی در حال گذار.

  .

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول