پروژه مطالعه و بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس بر روی بدن و سلامتی

کارشناسی
1394
104
word
2 MB
1000786
قیمت قدیم:۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه مطالعه و بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس بر روی بدن و سلامتی

  پروژه کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک

  چکیده

  با پیشرفت تکنولوژی و ساخت ابزار های جدید الکتریکی ، بشر روزانه تحت تاثیر امواج الکترومغناطیسی با طیف های فرکانسی مختلف قرار می گیرد .امواج الکترومغناطیس بر روی ساختار های بدن بی تاثیر نیست و همانگونه که اثبات شده بر بخش های مختلف بدن تاثیرات گوناگونی بر جای می گذارد . امروزه زندگی بشر با این امواج آمیخته شده است و تقریبا تمامی لوازم موجود در پیرامون انسان به نحوی از خود امواج الکترومغناطیس ساطع می کنند لذا لازم است که ما این امواج را بشناسیم و راه کارهایی را جهت حفاظت خود در برابر آن ها فرا بگیریم .

  ناگفته نماند که امواج الکترومغناطیس تنها حاوی اثرات مضر نمی باشند بلکه بشر در طول قرن های گذشته برای درمان برخی از امراض و بیما ری ها از این امواج بهره گرفته است و اثبات شده است که برخی از این روش های درمانی بازده بیشتری نسبت به روش های رایج دارند که از این بین می توان به ترمو تراپی ، درمان افسردگی و ... اشاره کرد .   

  در این پروژه به بررسی تشعشعات امواج موبایل پرداخت شده است. ابتدا مفاهیم اولیه و پیش نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس اثرات بیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و همچنین نرخ جذب ویژه این امواج بررسی شده است.ودر انتها تاثیرات امواج موبایل بر سر و بدن انسان مورد مطالعه قرار گرفته است و براساس این مطالعات راهکارهای نوین حفاظت کاربر از اثرات مخرب تشعشع امواج موبایل معرفی گردیده است.

  فصل اول:

   

  مفاهیم بنیادی در الکترومغناطیس

  1مقدمه

   میدان الکترومغناطیس یک نفوذ الکتریکی است که از تمامی فضاها نفوذمی کند. الکترو مغناطیس از اشیاء دارای بار الکتریکی ( شارژ شده ) ناشی می شود و یکی از جهار نیروی اصلی طبیعت را که تقریباً در همه جا یافت می شود توصیف می کند.

  میدان الکترومغناطیس  نیرویی می باشد که در آن انرژی تولید شده و در یک ناحیه توانایی انجام یک عمل را در بازه ی زمانی مشخص داشته باشد. میدان الکترومغناطیس دارای دو ویژگی امواج و ذرات می باشد. این انرژی به روش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . بسیاری از اختراعات از اواخر قرن بیستم اعم از وسایل خانگی ، تلفن همراه و سیستم های ماهواره ای با استفاده ازاین امواج صورت گرفته است. جدول 1-1 چند نمونه  از منابع الکترومغناطیس را نشان می دهد. یکی از مسایل شایع زیست محیطی که در مورد آن نگرانی وجود دارد میدان های الکترو مغناطیسی به ترتیب فرکانس است.

  میدان های الکترومغناطیس در حال حاضر در سراسر محیط زندگی ما وجود دارند اما با چشم عادی قابل رویت نیستند. همه افراد در حال حاضر در معرض سطوح مختلف میدان های الکترومغناطیس هستند. طیف امواج الکترومغناطیس از 0 هرتز تا  10GHZو بالاتر است.

  1-2 میدان ها

  کلمه میدان به هر کمیت فیزیکی که مقدار آن بستگی به موقعیتش در فضا دارد اشاره می کند. نمونه هایی از میدان ها عبارتند از دمای اتاق و توزیع دما در داخل بدن انسان.

  میدان نشان دهنده یک منبع انرژی الکتریکی مغناطیسی در اطراف یک ناحیه می باشد. میدان هم چنین نشان دهنده یک ناحیه در اطراف یک منبع انرژی الکتریکی یا مغناطیسی است که در آن نیرو وجود دارد و می توان این نیرو را اندازه گیری کرد . میدان می تواند مستقل یا وابسته از زمان باشد به عنوان مثال میدان های حرارتی توصیف شده در بالا تا زمانی که بدن انسان یا اتاق گرم و سرد نشود به عنوان تابعی از زمان عمل می کنند. تحت شرایط خاص میدان های تولیدکننده امواج از منبع پرتو افکنی می کنند.میدانی که تنها دارای بزرگی و علامت جبری است کمیت اسکالر نامیده می شود مثل جرم ، زمان و کار در حالی که میدانی که دارای اندازه و جهت باشد کمیت برداری نامیده می شود مثل نیرو ، سرعت و شتاب. برای تشخیص کمیت های دیگر توصیه می شود که برای بردار ها از حروف بزرگ استفاده کنیم.

 • فهرست و منابع پروژه مطالعه و بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس بر روی بدن و سلامتی

  فهرست:

  فصل اول مفاهیم بنیادی در الکترومغناطیس... 1

  1-1مقدمه 3

  1-2 میدان ها 3

  1-2-1 میدان های الکتریکی.. 4

  1-2-2 میدان های مغناطیسی.. 5

  1-2-3 میدان های الکترو مغناطیسی.. 8

  1-2-4  امواج الکترو مغناطیسی.. 10

  1-3 القاء الکترو مغناطیسی.. 14

  1-4  انرژی الکترو مغناطیسی: 17

  1-5 طیف الکترو مغناطیس... 17

  1-6 منابع الکتریکی و مغناطیسی میدان ها 21

  1-6-1 منابعDC.. 19

  1-6-1-1 مگنتوسفر. 22

  1-6-1-2 تصویر برداری تشدید مغناطیسی (MRI) 23

  1-6-1-3  سیستم منبع تغذیه DC.. 24

  1-6-2  منابع AC.. 24

  1-2-6-1 منبع تک رسانا 22

  1-7 منابع تابشی های رادیو فرکانسی.. 26

  1-7-1ژنراتور ها 29

  1-7-2 مسیر های انتقال. 29

  1-7-2-1 خطوط انتقال. 26

  1-7-2-2 کابل های کوآکسیال(هم محور) 30

  1-7-2-3 هادی های موج. 31

  1-7-3 آنتن ها 28

  1-7-3-1 ویژگی های آنتن.. 29

  فصل دوم اثرات متقابل الکترومغناطیس بر روی سیستم های بیولوژیکی.. 35

  2-1 مقدمه : 36

  2-2 مکانیسم های متقابل.. 37

  2-2-1  مکانیسم میدان های الکتریکی و مغناطیسی.. 34

  2-2-1-1  جریان ها و میدان های القا شده. 38

  2-2-1-2  نویز حرارتی.. 39

  2-2-1-3 نویز صوتی.. 40

  2-2-1-4  میدان های درونی.. 36

  2-2-2 مکانیسم اشعه (تابش ) رادیو فرکانس... 40

  2-2-2-1 مکانیسم های حرارتی.. 40

  2-2-3مکانیسم های بر هم کنش غیر حرارتی.. 42

  2-3 اثرات میدان های الکتریکی.. 39

  2-3-1  محدوده قطبش بار ها 39

  2-3-2 جهت گیری دوقطبی های الکتریکی پایدار. 44

  2-4  اثرات میدان مغناطیسی.. 44

  2-4-1 جریان های القاء شده. 40

  2-4-2 بیو مواد های مغناطیسی.. 41

  2-4-3 رادیکال های جفت شده. 47

  2-4-4 غشاء سلول و پیوند شیمیایی.. 48

  2-4-5 خلاصه ای از مکانیسم های برهم کنش ELF. 43

  2-5 اثرات بیولوژیکی و سلامتی.. 43

  2-5-1 سلول ها و غشاء ها 49

  2-5-2 بافت ها 50

  2-5-3  تغییر در ساختار پروتئین.. 51

  2-5-4 مواد ژنتیکی.. 51

  2-5-5 تولید سرطان. 46

  2-5-6  مکانیسم های سرطان. 48

  فصل سوم اثرات تابش رادیوفرکانسی برروی سلامتی.. 56

  3-1 مقدمه. 51

  3-2 مطالعات اپیدمیولوژیک... 51

  3-2-1 مطالعات مربوط به قرار گرفتن در در امواج RF در محیط های شغلی.. 58

  3-2-1-1 پرسنل نیروی دریایی و کارگران نظامی.. 52

  3-2-1-2 ترافیک تجهیزات رادار. 52

  3-2-1-3 اپراتورهای مخابراتی.. 59

  3-2-2  مطالعات قرارگیری عمومی  در معرض امواج RF. 60

  3-2-2-1  انتفال دهنده های رادیو وتلوزیون. 53

  3-2-2-2موبایل و تلفن های بی سیم. 54

  3-3  عوارض دراز مدت تشعشعات RF. 54

  3-3-1 تاثیر بر سیستم تولید مثل.. 61

  3-3-2 جهش زایی سوماتیک... 55

  3-3-3 سرطان زایی.. 62

  3-4  پیشگیری از بروز عوارض... 56

  فصل چهار آنالیز خطرالکترومغناطیس... 57

  4-1  مقدمه. 65

  4-2  رابطه خطر ابتلا به آسم فرزندان با قرارگیری مادران باردار در معرض میدان های الکترومغناطیسی.. 58

  4-3  مراحل رشد انسان وتاثیر امواج الکترومغناطیسی بر روی آن. 59

  4-4 بیماری های خاص دوران کودکی در اثر پرتوهای الکترومغناطیس... 68

  4-4-1 سرطان مغز دوران کودکی.. 61

  4-5 منابع محیطی پرتوگیری کودکان. 69

  4-6 خطرات سلامت کودکان در معرض امواج الکترومغناطیس... 62

  4-7 راه کارهای کاهش پرتوگیری.. 65

  فصل پنجم کاربرد امواج الکترومغناطیس... 66

  5-1 مقدمه : 76

  5-2 رادار. 68

  5-2-1 کاربردهای رادار هواشناسی.. 78

  5-2-2 کاربردهای غیر نظامی رادار. 69

  5-2-3 کاربرد های نظامی رادار. 70

  5-3  کاربردهای مایکروویو. 71

  5-4  کاربرد اشعه ایکس : 73

  5-5  کاربردهای اشعه ی فروسرخ. 74

  5-5-1 دید در شب: 84

  5-5-2   مخابرات.. 85

  5-6 چاقوی گاما(Gamma Knife) : 75

  5-6-1  برخی کاربردهای اشعه گاما: 76

  5-6-2 چاقوی گاما چاقویی بدون قابلیت برش... 76

  5-6-3 تعدادی از مزیت های چاقوی گاما 76

  5-6-4  نقش کامپیوتر و تصویر برداری پیشرفته. 77

  5-7  درمان ورید های واریسی با امواج رادیوفرکانسی.. 78

  5-7-1  علت واریس... 78

  5-7-2  روش های مختلف درمان واریس پا 78

  5-7-3  نفوذ کاتتر به درون ورید ( fast clouser یا  deployed electrods) 81

  5-7-4  تنظیم ژنراتورهای رادیوفرکانسی.. 93

  5-7-5  بلوک دیاگرام کلی فرآیند VNUS closure. 82

  5-7-6  بافت های هیستولوژیک... 94

  5-7-7  پیگیری مراقبت.. 95

  5-7-8  عوارض... 95

  5-7-9 مزایای روش تکنولوژی داخل وریدی نسبت به دیگر روش های درمانی واریس... 95

  5-8 درمان بی خوابی با الکترومغناطیس تراپی.. 96

  5-8-1 روش کار. 97

  5-8-2 یافته ها 99

  5-8-3  نتیجه گیری.. 90

  منابع.. ..103

  حروف اختصاری 106…………………………………………..…………………………………………………………………………………………

  .

  منبع:

  1.Vander Vorst A, Rosen A, Kotsuka Y. RF/Microwave Interaction with Biological

  Tissues. New York: Wiley–IEEE Press, 2006.2. Habash RWY. Electromagnetic Fields and Radiation: Human Bioeffects and Safety.

  New York: Marcel Dekker, 2001.

  3. Vander Vorst A. Transmission, Propagation et Rayonnement. Brussels: De Boeck, 1995.

  4. Blank M, Goodman R. A biological guide for electromagnetic safety: the stress

  response. Bioelectromagnetics 2004; 25: 642–646.

  28 Bioeffects and Therapeutic Applications of Electromagnetic Energy

  5. Kraus JD, Carver KR. Electromagnetics. Kogakusha: McGraw Hill, 1973.

  6. Jackson JD. Classical Electrodynamics. New York: Wiley, 1975.

  7. Wangsness RK. Electromagnetic Fields. New York: Wiley, 1986.

  8. Chang DK. Field and Wave Electromagnetics. Boston, MA: Addison-Wesley, 1989.

  9. ICI (International Lighting Vocabulary). International Commission on Illumination.

  Publication No. 17 (E-1.1), Paris, France, 1970.

  10. Magnussen T. Electromagnetic Fields. New York: EMX Corporation, 1999.

  11. Meyer R., In vitro experiments dealing with the biological effects of RF fi elds at low

  energies. COST 244 bis Project. Forum on Future European Research on Mobile

  Communications and Health, pp. 39–47, 19–20 April 1999.

  12. Frey AH. Evolution and results of biological research with low-intensity nonionizing

  radiation. In: Marini AA, Editor. Modern Bioelectricity. New York: Marcel Dekker,

  pp. 788–837, 1988.

  13. Vander Vorst AV. RF/microwave radiation protection. TUTB Newslett 2003; 21:

  12–15.

  14. Swanson J, Kheifets L. Biophysical mechanisms: a component in the weight of evidence

  for health effects of power-frequency electric and magnetic fi elds. Radiat Res 2006;

  165: 470–478.

  14. Foster KR. Electromagnetic fi eld effects and mechanisms. IEEE Eng Med Biol 1995;

  15: 50–55.

  15. King RWP. The interaction of power line electromagnetic fi elds with the human body.

  IEEE Eng Med Biol 1998; 17: 57–78.

  16. Magnussen T. Electromagnetic Fields. New York: EMX Corporation, 1999.

  17. Ponne CT, Bartels PV. Interaction of electromagnetic energy with biological material—

  relation to food processing. Radiat Phys Chem 1995; 45: 591–607.

  18. Habash RWY. Electromagnetic Fields and Radiation: Human Bioeffects and Safety.

  New York: Marcel Dekker, 2001.

  19. Challis LJ. Mechanisms for interaction between RF fi elds and biological tissue.

  Bioelectromagnetics 2005; 25: S98–S10

  20. Habash RWH, Brodsky LM, Leiss W, Krewski DK, Repacholi M. Health risk of electromagnetic

  fi elds, Part II: Evaluation and assessment of radio frequency radiation.

  Crit Rev Biomed Eng 2003; 31: 197–254.

  21. Moghissi AA, Straja SR, Love BR. The role of scientifi c consensus organizations in the

  development of standards. Health Phys 2003; 84: 533–537.

  22. Vecchia P. The approach of ICNIRP to protection of children. Bioelectromagnetics

  2005; 7 (Suppl): S157–S160.

  23. IEEE. Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic

  fi elds, 3 kHz to 300 GHz. IEEE Standard C95.1-1991, 1992.

  24. IEEE. Standard for safety levels with respect to human exposure to radio frequency

  electromagnetic fi elds, 3 kHz to 300 GHz. IEEE Standard C95.1-1991, 1999.

  25. Habash RWH, Brodsky LM, Leiss W, Krewski DK, Repacholi M. Health risk of electromagnetic

  fi elds. Part II: Evaluation and assessment of radio frequency radiation.

  Crit Rev Biomed Eng 2003; 31: 197–254.

  26. Garland FC, Shaw E, Gorham ED, Garland CF, White MR, Sinsheimer PJ. Incidence of

  leukemia in occupations with potential electromagnetic fi eld exposure in United States

  Navy personnel. Am J Epidemiol 1990; 132: 293–303.

  27. Szmigielski S. Cancer morbidity in subjects occupationally exposed to high frequency

  (radiofrequency and microwave) electromagnetic radiation. Sci Total Environ 1996;

  180: 9–17.

  28. ASERNIP-S¡ "Interventional

  procedure overview of Radiofrequency

  ablation of varicose veins (VNUS

  closure) "

  29.Robert Weiss¡ MD¡Craig F Feied¡

  MD¡ FACEP¡ FAAEM¡

  FACPh¡"Varicose Veins Treated With

  Radiofrequency Ablation Therapy "¡

  emedicine.medscape.com

  30.Abba Litho Sales Limited¡

  31- Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J. Neurology in clinical practice, 4th

  ed.Oxford:Butterworth-Heinmann,2003:1993-2054.

  32- Benca R. Diagnosis and treatment of chronic Insomnia: A review. Psychiatr Serv. 2005 Mar;

  56: 332-343.

  33- Vineet S. Alternative therapy for insomnia treatment. 2008. Available from: URL:

  http://www.ezinearticles.com

  34- Carter R,Aspy B,Mold J.The effectiveness of magnet therapy for treatment of wrist pain

  attributed to carpal tunnel syndrome.J Fam Pract. 2002 Jan; 1:38-40.

  35- Bastien CH, Vallie’res A, Morin CM. Validation of the Insomnia Severity Index as an outcome

  measure for insomnia research. Sleep Med .2000 Oct; 2: 297-307..

  36- Internet

  37-Bohren, C. F., Huffman, D. R., “Absorption and scattering of light by small

  particles”, John Wiley & Sons, Inc., 1983.

  38- Bell, W. W., “Special functions for scientists and engineers”, VNR. Ltd.,

  1968.

  .

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول