پایان نامه طراحی ایستگاه مترو با رویکرد پایداری اجتماعی

تعداد صفحات: 224 فرمت فایل: word کد فایل: 1000716
سال: 1393 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی معماری
قیمت قدیم:۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۶,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه طراحی ایستگاه مترو با رویکرد پایداری اجتماعی

  پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

  در رشته­ ی معماری گرایش معماری

  چکیده:

  رویکرد انسانی در کنار توجه به مفهوم توسعه‌ی پایدار در معماری منجر به شکل‌گیری مفهوم پایداری اجتماعی شده‌است. در معنای پایداری اجتماعی، حفظ و ثبات مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه هم‌پیوند با ابعاد زیست‌محیطی و اقتصادی مطرح است و به رفتارهای انسانی بستگی دارد که در درون فضا رخ می‌دهد. طراحی معماری می‌تواند در یافتن راه‌حلهایی برای تاثیر متقابل گروه‌های اجتماعی نقش ایفا کند. شهرها جایگاه اصلی فعالیت‌های انسانی هستند. برای پایداری در شهر باید به جنبه‌های اجتماعی نظیر ایجاد و حمایت از محیط‌های انسانی فعال و فضاهای زنده توجه شود. ایستگاه‌ مترو به عنوان فضای عمومی شهری همواره پذیرای جمعیت انسانی بسیاری در روز است از اینرو نادیده‌گرفتن پتانسیل‌های تاثیرگذار در تعاملات اجتماعی مناسب می‌تواند این فضای شهری را به یک معضل شهری تبدیل نماید. در این راستا شناخت و تجزیه و تحلیل و شکل‌دهی به فضاهای مترو به عنوان فضای شهری پایدار نیازمند شناخت عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار بر پایداری اجتماعی و شناخت پتانسیل‌های طراحی این‌گونه فضاهاست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، سوابق موضوع در قالب تعریف توسعه‌ی پایدار، جایگاه پایداری اجتماعی در توسعه و نقش معماری در پایداری اجتماعی و معیارهای آن مورد بررسی قرارگرفته و تاثیر هر فاکتور و ارتباط آن با دیگر فاکتورها و راهکارهای دستیابی به هر یک تحلیل گردیده‌است. از مقایسه‌ی تطبیقی فاکتورها و راهکارهای ارائه شده و پتانسیل فضایی ایستگاه‌های مترو، معیارهایی منطبق با ویژگی‌های فضایی ایستگاه‌ها استخراج شده و در قالب پرسش‌نامه‌هایی از مردم به عنوان مخاطبان این فضاها مورد نظرسنجی قرارگرفته‌ و نتایج با استفاده از نرم افزار spss تحلیل گردیده‌است. بر اساس نتایج، چگونگی تاثیر، اهمیت و اولویت فاکتورهای تاثیرگذار در معیارهای پایداری اجتماعی، در سه بخش کالبد، فعالیت و معنا مشخص شده و در نهایت راهکارهایی برای طرحی متناسب با فرهنگ و خواست و نیاز و پیش زمینه‌ی ذهنی استفاده‌کنندگان، ارائه گردیده‌است. 

  -1- بیان مسأله

  اهمیت و توجه به بهبود کیفیت زندگی انسان کنونی و همچنین جمعیتی که طی سال‌های آتی به سکونت‌گاه‌های بشری افزوده می‌شوند باعث شده که هم‌زمان با ظرفیت‌سازی و توانمندسازی جوامع انسانی، مسائل زیست‌محیطی و نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. از این رو توسعه پایدار عنوانی است که در ادبیات نوین توسعه مطرح گردیده است. برابری اجتماعی یکی از اصول اساسی در مفهوم توسعه پایدار است. ابعاد اجتماعی توسعه از قبیل توانمندسازی، افزایش قدرت و آزادی انتخاب، توسعه و گسترش مشارکت، ارتقاء کیفیت زندگی، ظرفیت‌سازی نهادی، امنیت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و رفاه اجتماعی، در تعامل با ابعاد اقتصادی و اکولوژیکی، کلیت موزون توسعه پایدار را تشکیل می‌دهد. رویکرد انسانی در کنار توجه به مفهوم توسعه پایدار در معماری منجر به شکل‌گیری مفهوم پایداری اجتماعی شده که در سال‌های اخیر بیشتر به آن پرداخته شده‌است. پایداری اجتماعی به رفتارهای انسانی بستگی دارد که در درون فضا رخ می‌دهد. از اینرو بیشتر بر منطبق ساختن فضا با الگوهای رفتاری و افزایش کیفیت جریان زندگی تکیه دارد. تداوم کالبدی و تداوم اجتماعی به همراه هم در گستره شهرها معنا پیدا می‌کند. بنابراین طراحی شهری و معماری در راستای تحقق توسعه‌ی پایدار نقش اساسی دارند. طراحی معماری می‌تواند در یافتن راه حل‌هایی برای تاثیر متقابل گروه‌های اجتماعی نقش ایفا کند. از اینرو در این پژوهش سعی می‌شود ابتدا فاکتورهای پایداری اجتماعی شناخته شود و عوامل تاثیرگذار بر این فاکتورها در فضاهای شهری مورد بررسی قرار گیرند و در ادامه ایستگاه‌های مترو که با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل به فضاهای شهری امروزی افزوده شده‌اند و نیز پتانسیل‌های طراحی پایدار در این‌گونه فضاها تجزیه و تحلیل گردند.      

   

  1-2- سؤالات اصلی پژوهش

  1-پایداری اجتماعی چیست و عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار در آن کدامند؟

  2- عوامل پایداری در فضاهای شهری عمومی کدامند؟

  3- عوامل کالبدی و طراحی فضاهای شهری در پایداری اجتماعی چیست؟

  1-3-  فرضیات پژوهش:

   1- طراحی معماری و شهری می‌تواند در دستیابی به پایداری اجتماعی در راستای توسعه پایدار مؤثر باشد.

  2- طراحی مناسب ایستگاه‌های مترو به عنوان فضاهای شهری جدید می‌تواند فضاهای مناسبی برای تاثیر متقابل گروه‌های اجتماعی برهم و تعاملات اجتماعی پایدار فراهم کند.

  د) هدف (اهداف) پژوهش:

  1- شناخت و بررسی عوامل و ویژگیهای مختلف تاثیرگذار در پایداری اجتماعی

  2- شناخت تاثیرات کالبدی و طراحی فضاهای شهری در ارتقاء کیفیات تاثیرگذار در پایداری اجتماعی

  3- یافتن رابطه و تاثیر متقابل فضاهای معماری و  بویژه  فضاهای عمومی بر پایداری اجتماعی

  4- پیاده کردن فاکتورهای طراحی در راستای دستیابی به پایداری اجتماعی در طراحی نمونه‌ی ایستگاه‌های مترو

  1-4- ضرورت و اهمّیت پژوهش:

  روند روبه رشد شهرنشینی در دهه‌های اخیر و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی در نظام شهرنشینی کشور، همچنین عدم وجود راهکارهای اجتماعی، فرهنگی و فضایی مناسب، موجب کاهش توجه به مقوله‌ی پایداری اجتماعی به عنوان یکی از اصول توسعه‌ی پایدار و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان گردیده است. پایداری شهری در راستای توسعه پایدار، دسترسی شهری پایدار را در کنار دیگر عوامل از جمله محیط زیست شهری پایدار و اقتصاد شهری پایدار، در بر می‌گیرد. ایستگاه‌های مترو فضاهای شهری جدیدی هستند که امروزه در پی پیدایش و رشد گذرگاه‌های قطار و خطوط ارتباطی مترو به عنوان اصلی‌ترین شبکه‌های حمل و نقل و دسترسی شهرها شاهد آن هستیم. فضاهای مترو همواره پذیرای جمعیت انسانی و در پی آن تعاملات اجتماعی بسیاری در روز هستند از اینرو نادیده‌گرفتن پتانسیل‌های تاثیرگذار در پیوند اجتماعی مناسب می‌تواند این فضای شهری را به یک معضل شهری تبدیل نماید. در این راستا شناخت و تجزیه و تحلیل و طراحی یا شکل‌دهی به فضاهای مترو به عنوان فضای شهری پایدار نیازمند شناخت عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار بر پایداری اجتماعی و شناخت پتانسیل‌های طراحی پایدار اینگونه فضاهاست.

  1-5- پیشینه­ی پژوهش:

   در پژوهش‌هایی که تاکنون در حیطه‌ی پایداری اجتماعی صورت گرفته چارچوب مفهومی و راهبردی شاخص‌های پایداری اجتماعی تبیین شده و همچنین کارکرد این اصول در مدارس و مجتمع‌های مسکونی مورد بررسی قرار گرفته و پایداری اجتماعی را تضمین کننده‌ی ارزش‌های مردمی مانند رفاه، کیفیت زندگی و رضایت از زندگی می‌داند سجادی قائم‌مقامی (1389). در پژوهشی در رابطه با مجتمع‌های مسکونی، آسایش فیزیکی درون خانه، بازی‌پذیری فضاهای باز و چند منظوره برای کودکان، هویت اجتماعی و نظم اجتماعی را  به صورت مستقل و یا در ارتباط با یکدیگر به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در پایداری اجتماعی بر می‌شمرد. همچنین کی‌منش (1387) در پژوهشی به عوامل تاثیرگذار بر ایجاد ناپایداری اجتماعی در شهر پرداخته شده‌است. و رشد روحیه‌ی فردی، نبودن احساس تعلق خاطر به محل و عدم ارتباط و دوستی با همسایگان، هم‌محلی‌ها و همشهری‌ها و نبودن نظارت بر جامعه به دلیل بی‌نام و نشان بودن شهروندان را باعث رشد و بروز جرائم و ناراحتی‌های روحی و روانی می‌داند و از مبناهای شکل‌گیری ناپایداری اجتماعی، تزاید شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژی را برمی‌شمرد و بی‌توجهی به نیازهای گروه‌های مختلف اجتماعی را عامل افزایش ناپایداری اجتماعی تلقی می‌کند. در پژوهشی دیگر سلطانی (1390) نقش فضاهای شهری را در ساختار شهری، ایجاد فرصت‌ها برای دستیابی به آرمان توسعه پایدار می‌داند. همچنین در بسیاری از پژوهش‌هایی که تاکنون در مورد ایستگاه‌های مترو صورت گرفته  برخی از فاکتورهای موثر در پایداری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه رضایی موفق (1388) در پایان‌نامه خود بر قابلیت‌های بصری و زیبایی شناختی محیط تاکید کرده است. و در موردی دیگر محمدی خبازان (1387) در پژوهش خود بر استفاده از ایستگاه‌های مترو به عنوان بستر تعاملات اجتماعی اشاره دارد و ایجاد اینگونه فضاها را فرصتی در جهت احیای فضاهای شهری می‌داند. همچنین در پژوهشی توسط اقبالی (1388) تاثیر عوامل اجتماعی از میزان رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان از مترو و نیز در موردی دیگر توسط توکلی (1384) نیاز استفاده‌کنندگان از این فضای شهری از دیدگاه نحوه بهره‌برداری از مبلمان، مورد بررسی قرار گرفته‌است. 

 • فهرست و منابع پایان نامه طراحی ایستگاه مترو با رویکرد پایداری اجتماعی

  فهرست:

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

  بیان مسأله........................................................................................................................................................................2

  1-2- سوالات اصلی پژوهش.......................................................................................................................................................3

  1-3- فرضیات پژوهش................................................................................................................................................................3

  1-4- ضرورت و اهمیت پژوهش.................................................................................................................................................3

  1-5- پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................................................................................................4

  1-6- مواد و روش شناسی...........................................................................................................................................................5

   

  فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

  2-1- مقدمه ................................................................................................................................................................................7

  2-2- شناخت مفاهیم مرتبط با پایداری اجتماعی ......................................................................................................................9

  2-2- 1- توسعه‌ی پایدار ............................................................................................................................................................9

  2-2- 2- پایداری اجتماعی.......................................................................................................................................................11

  2-2-3- معماری و پایداری اجتماعی ......................................................................................................................................15

  2-2-4- فاکتورهای پایداری اجتماعی در معماری و راهکارهای ارائه شده در دستیابی به هر معیار.......................................17

  2-2-4-1- پاسخ به نیاز............................................................................................................................................................17

  2-2-4-1-1- نیاز زیستی.........................................................................................................................................................18

  2-2-4-1-2- ایمنی و امنیت...................................................................................................................................................19

  2-2-4-1-2-1- عوامل ایجاد احساس امنیت در فضا............................................................................................................21

  2-2-4-1-3-  نیاز اجتماعی : حس تعلق به محیط و اجتماع.................................................................................................23

  2-2-4-1-3-1- عوامل شکل دهنده حس تعلق....................................................................................................................25

  2-2-4-1-4- نیاز ادراکی: شناختی (تحریک عقلی و حسی)..................................................................................................27

  2-2-4-1-4-1- آگاهی و یادگیری.........................................................................................................................................27

  2-2-4-1-4-2-  نیاز به زیبایی..............................................................................................................................................27

  2-2-4-1-4-2-1-  عوامل ادارک زیبایی در فضا..................................................................................................................28

  2-2-4-2- هویت و حس مکان...............................................................................................................................................29

  2-2-4-2-1- مولفه‌های ایجاد هویت محیط و عوامل موثر بر آن.........................................................................................33

  2-2-4-3- سرزندگی................................................................................................................................................................37

  2-2-4-3-1- عوامل ایجاد سرزندگی در محیط......................................................................................................................40

  2-2- 4-4- انعطاف پذیری .....................................................................................................................................................42

  2-2-4-4-1- عوامل موثر بر انعطاف پذیری فضا...................................................................................................................44

  2-2-4-5- اجتماع پذیری........................................................................................................................................................46

  2-2-4-5-1- عوامل موثر در اجتماع‌پذیری فضا.....................................................................................................................48

  2-2-4-6- رضایت مندی.........................................................................................................................................................51

  2-2-4-6-1- عوامل تاثیرگذار در رضایت‌مندی از فضا..........................................................................................................52

  2-2-4-7-مشارکت..................................................................................................................................................................54

  2-2-4-7-1- عوامل موثر بر میزان مشارکت.........................................................................................................................57

  2-2-5- فضاهای عمومی و پایداری اجتماعی..........................................................................................................................59

  2-3- شناخت سیستم مترو........................................................................................................................................................65

  2-3-1- انواع سیستم های حمل و نقل ریلی شهری..............................................................................................................65

  2-3-2- ایستگاه........................................................................................................................................................................66

  2-3-2-1- تعریف ایستگاه قطار شهری..................................................................................................................................66

  2-3-2-2- انواع ایستگاه‌ها و دسته‌بندی آن‌ها........................................................................................................................67

  2-3-2-2-1- دسته بندی ایستگاه بر اساس تراز استقرار.......................................................................................................67

  2-3-2-2-2- دسته بندی ایستگاه‌ها با توجه به شرایط فیزیکی سایت..................................................................................69

  2-3-2-2-3- دسته بندی ایستگاه‌ها بر اساس چیدمان سکوها..............................................................................................69

  2-3-2-2-4- تقسیم بندی ایستگاه‌ها از نظر شرایط هندسی معابر و تقاطع‌های شهر...........................................................69

  2-3-2-2-5- تقسیم بندی ایستگاه از نظر شهرسازی............................................................................................................70

  2-3-2-1- تیپ‌بندی ایستگاه‌ها...............................................................................................................................................72

  2-4- حمل و نقل ریلی درون شهری در شیراز........................................................................................................................73

  4-2-1-  تعریف قطار سبک شهری در مطالعات جامع و حمل و نقل شهر شیراز........................................................73

  2-5- نتیجه.....................................................................................................................................................................74

   

  فصل سوم: مواد و روش پژوهش

  3-1- مقدمه...............................................................................................................................................................................79

  3-2- روش پژوهش..................................................................................................................................................................79

  3-3- بررسی نمونه‌های موردی................................................................................................................................................80

  3-3-1- نمونه‌های خارجی........................................................................................................................................................80

  3-3-2- نمونه‌های کار شده در داخل کشور.............................................................................................................................90

  3-4- مدل تحلیل پژوهش .......................................................................................................................................................92

  3-5- تنظیم پرسش‌نامه ...........................................................................................................................................................93

  3-6- جامعه آماری....................................................................................................................................................................94

   

  فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

  4-1- مقدمه .............................................................................................................................................................................96

  4-2- تحلیل داده‌ها...................................................................................................................................................................96

  4-2-1- ویژگی اجتماعی پاسخ‌دهندگان...................................................................................................................................96

  4-2-2- دلایل حضور.............................................................................................................................................................100

  4-2-3- فعالیت‌ها (رابطه ‌ها و مناسبات اجتماعی).................................................................................................................103

  4-2-4- ویژگی‌های کالبدی- فضایی....................................................................................................................................106

  4-2- 5- معانی.......................................................................................................................................................................109

  4-2-6- تصورات....................................................................................................................................................................112

  4-2-7- تعلقات و توقعات.......................................................................................................................................................115

  4-3- بستر طرح......................................................................................................................................................................116

  4-3-1- بررسی جغرافیایی منطقه................................................................................................................................116

  4-3-2-  بررسی اقلیمی منطقه...................................................................................................................................117

  4-3-3- امکانات مصالح ساختمانی.......................................................................................................................................117

  4-4- تحلیل سایت..................................................................................................................................................................118

  4-4-1- موقعیت ایستگاه........................................................................................................................................................118

  4-4-2- پیشینه‌ی منطقه........................................................................................................................................................118

  4-4-3- بررسی پهنه حوزه جذب و تولید سفر و مرکز ثقل تأمین مسافر..............................................................................119

  4-4-3-1- حوزه‌ی جذب وتولید سفر در امتداد جنوب ایستگاه.............................................................................................119

  4-4-3-2- حوزه‌ی جذب و تولید سفر در امتداد شمال ایستگاه............................................................................................119

  4-4-3-3- حوزه‌ی جذب و تولید سفر در امتداد شرق ایستگاه.............................................................................................120

  4-4-3-4- حوزه‌ی جذب و تولید سفر در امتداد غرب ایستگاه.............................................................................................120

  معرفی وضع موجود پهنه شهری محل استقرار ایستگاه..........................................................................................120

  4-4-4-1- کاربری‌های مستقر در پیرامون ایستگاه..............................................................................................................120

  4-4-4-2- کیفیت و تعداد طبقات ابنیه پیرامون ایستگاه......................................................................................................121

  4-4-4-3- عوامل تولید و جذب سفر در پیرامون ایستگاه.....................................................................................................121

  4-4-4-4- تاسیسات زیربنایی...............................................................................................................................................121

  تیپ بندی ایستگاه...................................................................................................................................................122

  4-4-5-1- درجه‌ی کمی.......................................................................................................................................................122

  4-4-5-2- درجه‌ی کیفی.......................................................................................................................................................122

  مشخصات کلی ایستگاه مطهری.............................................................................................................................123

  نتیجه...........................................................................................................................................................................123

                                                                                                   

                                           فصل پنجم: نتیجه ‌گیری و بحث

  5-1- مقدمه.............................................................................................................................................................................126

  5-2- بحث و نتیجه‌گیری.......................................................................................................................................................126

  5-2-1- راهکارهای پیشنهادی..............................................................................................................................................128

  5-3- استانداردهای معماری و ضوابط طراحی........................................................................................................................132

  5-3-1- بار جمعیتی................................................................................................................................................................132

  5-3-2- سطوح سرویس‌دهی.................................................................................................................................................132

  5-3-3- فضاهای مترو............................................................................................................................................................133

  5-3-3-1- فضاهای عمومی..................................................................................................................................................133

  5-3-3 -1-1- خصوصیات بخش‌های مختلف......................................................................................................................134

  5-3-3-2- فضاهای اداری – خدماتی...................................................................................................................................143

  5-3-3-3- فضاهای ویژه امداد و کمک رسانی و موارد خاص.............................................................................................148

  5-3-3-4- فضای دسترسی اضطراری..................................................................................................................................148

  فضاهای تاسیساتی و فنی..................................................................................................................................150

  تجهیزات کنترل، مخابرات و علامت دهی.......................................................................................................151

  5-3-3-7- تاسیسات ویژه.....................................................................................................................................................151

  ضوابط ایمنی و تخلیه اضطراری..............................................................................................................................153

  ضوابط محاسبه‌ی زمانی تخلیه‌ی ایستگاه.........................................................................................................153

  ظرفیت و سرعت استاندارد المان‌های خروجی..................................................................................................153

  حداقل عرض عناصر خروجی............................................................................................................................154

  برنامه‌ریزی فیزیکی.....................................................................................................................................................155

  آمار جمعیتی.............................................................................................................................................................155

  محاسبه عرض فضاهای عبوری ایستگاه در شرایط نرمال......................................................................................157

  محاسبه سطوح لازم در ایستگاه..............................................................................................................................158

  - برنامه‌ریزی کالبدی ایستگاه مطهری......................................................................................................................163

  سازه و روش اجرا.........................................................................................................................................................165

  5-5-1- سازه..........................................................................................................................................................................165

  5-5-2- روش اجرا..................................................................................................................................................................167

  تعیین محل دروازه های ورودی به ایستگاه................................................................................................................167 

  پیشنهادهای مشاور گنو در تعیین نوع و محل دروازه‌های ورودی..........................................................................168

  تحلیل پیشنهادهای ارائه شده..................................................................................................................................168

  تعیین محل ورودی‌ها...............................................................................................................................................169

  5-7- دیاگرام ارتباطی فضاهای ایستگاه.................................................................................................................................170

  راهکارهای پیشنهادی در طراحی در راستای تامین معیارهای پایداری اجتماعی.......................................................171

   طراحی ایستگاه مترو مطهری....................................................................................................................................174

  فهرست منابع و مآخذ...............................................................................................................................................175

  .

  منبع:

  احمدی، گلنار، 1391، نقش هویت معماری بر عوامل پایداری اجتماعی (مطالعه موردی بناهای معاصرطراحی شده توسط معماران ایرانی)، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده هنرو معماری، تهران.

  اخوت، راحله، 1384، طراحی ایستگاه مترو شیراز، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری، تهران.

  اسلامی راد، قربان؛ قاسمی، یاسر، 1391، معیارهای ناپایداری در حمل و نقل شهری، مجله‌ی دانش نما، سال بیست و یکم، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 213-214، صص75-66.

  امین‌زاده، بهناز، 1389، ارزیابی زیبایی و هویت مکان، نشریه‌ی هویت شهر، سال پنجم، دوره‌ی 4، شماره‌ی 7، صص 3-14.

  انجمنی، زینب؛ انصاری، مجتبی، 1390، بررسی ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد همسایگی‌های سنتی ایران، نمونه موردی: شهر یزد، کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان، ایران، آذرماه 1390

  بختیار نصر آبادی، آمنه؛ بختیار نصر آبادی، حسنعلی؛ بختیار نصر آبادی، احمد، 1389، تحلیلی بر فضای شهری مردم گرا و رابطه‌ی آن با رفتار شهروندی، مجله‌ی جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره‌ی سوم.

  بدری، علی؛ افتخاری، عبدالرضارکن الدین، 1382، ارزیابی پایداری: مفهوم و روش. فصلنامه‌ی تحقیقات جغرافیایی، سال هجدهم، شماره‌ی 69، صص 9-34. 

  بذرافکن، کاوه؛ گچ‌کوب، مریم، 1390، بررسی نقش فضاهای عمومی در شکل‌گیری تعاملات اجتماعی به منظور ایجاد پایداری اجتماعی در شهرها، همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی، بهمن ماه 1390. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان.

   بور، والتر، 1375، شهر و مساله تشخص، ترجمه‌ی مهرناز مولوی، مجله‌‌ی آبادی، سال ششم،شماره‌ی 22، صص 33-28.

   بهزادفر، مصطفی؛ مظفر، فرهنگ؛ راست بین، ساجد؛ معززی مهرطهران، امیر محمد، 1391، ارتقای کیفیت‌های محیطی گامی در جهت توسعه پایدار اجتماعی، نمونه موردی: بافت تاریخی جلفای اصفهان، فصلنامه ساخت شهر، سال دهم، شماره‌ی20، صص 47-56.

   بیجاری‌پور، فاطمه؛ عدالت‌خواه محمد؛ کرباسچی، محمد جعفر، 1391، تاثیر متقابل فضای شهری و روابط اجتماعی- فرهنگی، مجله‌ی نماد گلستان، زمستان 1391، 44-48.

   بیرانوند، مسلم،1390، بازشناسی معماری پایدار و جایگاه آن در دستیابی به اهداف توسعه‌ی پایدار. مجله‌ی دانش‌نما، سال بیستم، شماره‌ی  196-197، صص 72-80.

   بی نام،1390، متروی تهران، گروه شرکت‌های راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)

   پیربابایی، محمد تقی؛ واعظ شهانقی، امیر، 1391، اهمیت مشارکت مردمی در تحقق شهر پایدار، مجله‌ی دانش نما، سال بیست و یکم، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 213-214، صص155-164.

   تیبالدز، فرانسیس، 1992، ساختن شهرهای مردم‌پسند، ترجمه‌ی مروارید قاسمی، 1383، فصلنامه‌ی معماری ایران، شماره‌ی 55، 72.

   ثقفی اصل، آرش، 1391، اهمیت و نقش پیاده راه در شبکه‌ی حمل ونقل شهر پایدار، مجله‌ی دانش نما، سال بیست و یکم، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 213-214، صص 89-95.

   جاودان، مجتبی، بی‌تا، مروری بر چارچوب مفهومی و راهبردی شاخص‌های پایداری اجتماعی، گروه توسعه‌ی اجتماعی.

   جیکوبز، جین، 1992، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی، ترجمه‌ی حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، 1386، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

   حبیب، فرح؛ نادری، مجید، 1387، پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت، نشریه‌ی هویت شهر، سال دوم، شماره‌ی 3، صص 13-24.

  حبیبی، ابوالفضل، 1385، طراحی مسکن با رویکرد پایداری اجتماعی، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده معماری و شهرسازی، قزوین.

  حبیبی، محسن، 1378، فضای شهری، حیات واقعه‌ای و خاطره‌های جمعی، نشریه‌ی صفه، شماره‌ی 28، صص16-28.

   حبیبی، محسن، 1378، جامعه‌ی مدنی و حیات شهری، نشریه‌ی هنرهای زیبا، شماره‌ی7، صص21-33.

   حجت، عیسی، 1384، هویت انسان ساز، انسان هویت پرداز، (تاملی در رابطه‌ی هویت و معماری)، نشریه‌ی هنرهای زیبا، شماره‌ی 24، صص 62-55.

   خادمی، مسعود؛ پورجعفر، محمد رضا؛ علیپور، روجا، 1389، درآمدی برمفهوم خیابان به عنوان فضای شهری نگرشی بر نظریات و تفکرات معاصر، مجله‌ی کتاب ماه هنر، شماره‌ی 142، صص 45-38.

   خستو، مریم؛ سعیدی رضوانی، نوید، 1389، عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری. نشریه‌ی هویت شهر، سال چهارم، شماره‌ی 6، صص 74-63.

  خاکپور، برات‌علی؛ پیری، عیسی، 1384، آسیب‌شناسی اجتماعی شهر و نقش سرمایه‌های اجتماعی و کالبدی شهروندان در کاهش آن (دیدگاهی جغرافیایی)، مجله‌ی علوم اجتماعی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 1384، صص30-13.

   خلیقی، نینا؛ پورجعفر، محمد رضا؛ بمانیان، محمدرضا، 1391، سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه‌های پایانه‌ای مترو، نشریه‌ی هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی دوره 7، ش 2، صص 28-17.

   دانش، یکتا، 1385، طراحی ایستگاه قطار شهری میدان الله با توجه به ارتباط مناسب با فرودگاه بین المللی شیراز، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز.

   دانشپور، عبدالهادی، 1383، درآمدی بر مفهوم و کارکرد هویت محیط انسان ساخت، مجله‌ی باغ نظر، سال اول، شماره‌ی اول، بهار 83، صص 70-59.

   دانشپور، عبدالهادی؛ چرخچیان، مریم، 1386، فضاهای عمومی و عوامل موثر بر حیات جمعی، نشریه‌ی باغ نظر، شماره‌ی 7، بهارو تابستان 1386، صص 28-19.

   داودی، سعید؛ فلاح، محمد حسن؛ علی آبادی، محمد، 1392، پایداری اجتماعی و معماری، تعیین شاخص‌های تاثیرگذار بر توسعه‌ی پایداری اجتماعی در معماری، همایش معماری و شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران.

   دهخدا، علی اکبر، 1335، لغت‌نامه‌ی فارسی، تهران: چاپ‌خانه‌ی مجلس شورای ملی.

   دهقانی، سوزان، 1392، تاثیر محیط کالبدی بر شکل‌گیری پایداری اجتماعی. سایت

   راست‌بین ساجد؛ جعفری، یاسر؛ دارم، یاسمن؛ معززی مهر طهران، امیر محمد، 1391، رابطه‌ی همبستگی بین کیفیت‌های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه های عمومی- نمونه‌ی موردی: جلفای اصفهان، نشریه‌ی هنر و معماری، مجله‌ی باغ نظر، تابستان 1391 شماره‌ی 21، صص46-35.

   رایان پور، عماد، 1387، بررسی نظری فضای شهری و جرم. فصلنامه‌ی امنیت و نظم، شماره‌ی چهارم، سال اول، زمستان 1387، صص65-53.

   راپاپورت، آموس،1990 ، معنای محیط ساخته شده رویکردی غیر کلامی، ترجمه‌ی فرح حبیب، 1384، چاپ اول تهران، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.

   ربانی، رسول؛ حبیبی، صفدر، 1390، تحلیلی بر نقش فضاهای شهری در ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی (مطالعه موردی شهر شهرکرد)، مجله‌ی مطالعات شهری، سال اول، شماره‌ی اول، صص 18-1.

   رحیمی، الناز،1390، اصول طراحی ایستگاه‌های حمل ونقل ریلی، نشریه‌ی هنر معماری، شماره‌ی 23، زمستان 1390، صص 115-106.

   رفیعیان، مجتبی؛ خدایی، زهرا، 1388، بررسی شاخص‌ها و معیارهای موثر بر رضایت‌مندی شهروندان ازفضاهای عمومی شهری، فصلنامه‌ی راهبرد، سال 18، شماره‌ی 53، زمستان 1388، صص 248-227.

   رهنمایی، محمد تقی؛ محمدی ده چشمه، مصطفی، 1388،  نگرشی بر ناپایداری اجتماعی در بوم شهر ایرانی، مجله‌ی سیاسی- اقتصادی، شماره‌ی 260-259.

   رییسی، ایمان؛ عباس‌زادگان، حبیبی، 1386، نوشتاری بر پایداری اجتماعی در مسکن، فصلنامه‌ی آبادی، سال هفدهم، شماره‌ی 20، صص 6-11.

   زاهد زاهدانی، سعید؛ عزیزی، جلیل، 1391، تاثیر فضای اجتماعی شهر بر گذران فراغت جوانان با تاکید بر فعالیت‌های اجتماعی، مجله‌ی مطالعات شهری، سال دوم، شماره‌ی سوم، تابستان1391، صص 108-83.

   ژالئی، نجمه؛ سلطانی، محمد، 1392، تاثیر جنسیت و احساس مکان در طراحی فضای شهری، همایش ملی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار، 28 شهریور 1392.

   سامانیان، منصوره، 1392، مفهوم تطبیق‌پذیری و عوامل موثر آن در فضاهای کالبدی معماری، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه‌ی پایدار شهری 1392، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

   ستارزاده، داریوش؛ نقی‌زاده، محمد؛ حبیب، فرح،1387، فضای شهری، اندیشه‌ای اجتماعی، مجله‌ی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره دوازدهم، شماره‌ی چهارم، زمستان 89، صص183-173.

   سرایی، محمد حسین؛ اسکندری ثانی، محمد، 1389، سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی در کلان شهرهای مذهبی جهان اسلام مورد شناسی: مشهد، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ، زاهدان، صص10-1.

   سلحشور، نیما، 1388، طراحی معماری ایستگاه‌های قطار شهری، چاپ اول زمستان 1388، تهران: نشر کارورتهران، صص 239-1

   سلطانی، علی؛ مرندی، زرگری؛ نامداریان، احمد علی، 1391، شکل‌گیری، تقویت و مانایی خاطره در فضاهای شهری، نمونه‌ی موردی محور شهید چمران شیراز، مجله‌ی مسکن و محیط روستا، شماره‌ی 141، بهار 92، صص 98-87.

   سیدیان، سید علی؛ ابافت ، یگانه؛ منصور، بی تا، بازنگری مفهوم محصوریت کالبدی در فضاهای شهری. نشریه‌ی راه و ساختمان، شماره‌ی 46، صص 54-46.

   شفیعی، شفیع، 1384، بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان شهر اردبیل، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، رودهن.

   شولتز، کریستین نوربرگ، 1988، روح مکان، ترجمه‌ی محمدرضا شیرازی، 1388، چاپ سوم، تهران: نشر رخ داد نو.

   صالحی، عاطفه؛ فارغی، مهدی،1389، بررسی آسایش روانی و فیزیکی موثر در پایداری اجتماعی نواحی مسکونی، همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

   صالحی، اسماعیل، 1386، نقش آسایش محیطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاری‌های رفتاری، مجله‌ی محیط‌شناسی، سال سی و سوم، شماره‌ی 44، زمستان 86،صص 94-83.

   صلواتی، مرجان،1390، تاثیر گرافیک محیطی در ارتباطات شهری، دوفصلنامه‌ی هنرهای تجسمی نقش‌مایه، سال چهارم شماره‌ی هفتم، صص 134-111.

   ضابطیان، الهام؛ رفیعیان، مجتبی،1387، درآمدی بر فضاهای امن شهری با رویکرد جنسیتی، مجله‌ی جستارهای شهرسازی، شماره‌ی 24- 25، بهار و تابستان، صص55-48.

   عسکری، علی ؛ قاسمپور آبادی، محمد حسین، 1391، یافتن تعریفی مناسب برای معماری، مجله‌ی دانش‌نما، سال بیست و یکم، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 213-214، صص 52-46.

   عطایی همدانی، محمد رضا،1391، تدوین معیارهای طراحی فضاهای عمومی باهدف دستیابی به رضایت کاربران، مجله‌ی دانش‌نما، سال بیست و یکم، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 213-214، صص 136-126.

   علی اکبری، اسماعیل، 1385، رویکردی مفهومی به تاثیر سیمای شهری بر الگوی رفتاری، مجله‌ی جغرافیا، سال چهارم، شماره‌ی 10 و 11 پاییز و زمستان 85، صص 163-143.

   علیپور صفری، مسیح، 1388، ایستگاه مشترک قطار و قطار شهری شیراز، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز.

   عمید، حسن، 1362، فرهنگ عمید، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

   عینی‌فر، علیرضا، 1382، الگویی برای تحلیل انعطاف‌پذیری در مسکن سنتی ایران، مجله‌ی هنرهای زیبا، شماره‌ی 13.

   فلاحت، محمد صادق، 1385، مفهوم حس مکان و عوامل شکل‌دهنده‌ی آن، مجله‌ی هنرهای زیبا، شماره‌ی 26، صص 57-66.

   کلانتری، بهرنگ؛ یاری‌قلی، وحید؛ رحمتی، اکبر، 1391، فضای جمعی و شهر خلاق. نشریه‌ی منظر، شماره‌ی 19، صص 78-74.

   گلکار، کورش، 1380، مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری، مجله‌ی صفه، شماره‌ی 32، صص 65-39.

   گلکار، کوروش، 1386، مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری، نشریه‌ی ‌صفه، سال شانزدهم، شماره‌ی 44، صص75-66.

   گهل، یان، 2011،  زندگی در فضای میان ساختمان‌ها، ترجمه‌ی شیما شصتی،1387، چاپ اول. تهران: انتشارات جهاددانشگاهی.

   لنگ، جان، 1987، آفرینش نظریه‌ی معماری، ترجمه‌ی علیرضا عینی‌فر،1387، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

   لینچ، کوین، 1981، تئوری شکل خوب شهر، ترجمه‌ی سید حسین بحرینی، 1381، چاپ دوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات تهران، دانشگاه تهران

   لینچ، کوین، 1960، سیمای شهر، ترجمه‌ی منوچهر مزینی، 1387، چاپ هشتم، تهران: موسسه‌ی چاپ و انتشارات تهران، دانشگاه تهران

   مافی، عزت الله؛ عامل بافنده، مهدی؛ محمد زاده، محمد، 1387، تحلیل فضایی امنیت در فضاهای شهری. نمونه موردی: منطقه سه اصفهان. مجله‌ی علوم جغرافیایی، شماره‌ی 9 و 10، صص 212-187.

   متدین، حشمت الله؛ کاوه، کاملیا؛ پورعلی، ملوری، 1392، دستیابی به پایداری اجتماعی در فضاهای عمومی شهری از طریق پاسخگویی فضا به ابعاد مختلف انسان، همایش معماری پایدار و توسعه شهری.

   مدیری، آتوسا، 1385، جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر، فصلنامه‌ی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره‌ی 22، صص28-11.

   مدنی‌پور، علی، 1377، طراحی فضاهای شهری، تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری، 350.

   مردمی، کریم، قمری، حسام، 1390، الزامات معماری تاثیرگذار در اجتماع‌پذیری فضای ایستگاه‌های مترو، مجله‌ی‌ مدیریت شهری، شماره‌ی 27، بهار و تابستان1390، صص40-31.

   مسعود، محمد؛ حجت، عیسی؛ ناسخیان، شهریار، 1391، زیبایی شناسی تطبیقی مولفه‌های حس مکان و حس تعلق در فضاهای شهری، مجله‌ی پژوهش هنر، سال دوم، شماره‌ی سوم، صص 86-71.

   مشکینی، ابوالفضل؛ برهانی، کاظم؛ شعبان زاده نمینی، رضا، 1392، تحلیل فضایی سنجش پایداری اجتماعی شهری، (مورد مطالعه: مناطق 22 گانه شهر تهران)، فصلنامه‌ی بین المللی انجمن جغرافیای ایران، سال یازدهم. شماره‌ی 39 ، زمستان 1392، صص 211-186.

   مطلبی، قاسم، 1385، رویکردی انسانی به شکل‌دهی فضاهای شهری، مجله‌ی هنرهای زیبا، شماره 27، تهران دانشگاه تهران، صص 66-57.

   معین، محمد، 1381، فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران: موسسه‌ی لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران.

   مفیدی شمیرانی، سید مجید؛ افتخاری مقدم، علی، 1391، توسعه پایدار شهری، دیدگاهها و اصول اجرایی آن در کشورهای در حال توسعه، مجله‌ی دانش‌نما، سال بیست و یکم، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 213-214، صص 14-6.

   موسی کاظمی محمدی، سید مهدی؛ شکویی، حسین، 1381، سنجش پایداری اجتماعی توسعه‌ی شهر قم. مجله‌ی پژوهشهای جغرافیایی، شماره 43 زمستان 1381،صص 41-27.

   مهندسان مشاور فرنهاد، 1387، تأثیر قطار شهری و ایستگاه‌های آن در ساماندهی و طراحی محیط شهری، مجموعه‌ی مطالعات پایه، گزارش جامع ایستگاه شماره‌ی 16، (مطهری)، صص 95-1.

   مهندسین مشاور حمل ونقل ریلی بهروی تهران، 1390، ضوابط ساختمانی ایستگاه‌ها، تونل، تعمیرگاه و دپو، جلد اول، صص 106-7.

   مهندسین مشاور حمل ونقل ریلی بهروی تهران،1390، ضوابط ساختمانی ایستگاه‌ها، تونل، تعمیرگاه و دپو، جلد دوم، صص 97-6.

   مهدی‌زاده، جواد، 1385، زیباشناسی در طراحی شهری، مجله‌ی جستارهای شهرسازی، شماره‌ی 17-18، صص 27-8.

   مهدوی نژاد، محمد جواد؛ بمانیان، محمدرضا ؛ خاکسار، ندا، 1389، هویت معماری، تبیین معنای هویت در دوره‌های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن،  مجله‌ی هویت شهر، سال پنجم، دوره‌ی چهارم، شماره هفتم،صص 113-122.

   نعمت‌زاده، اسماعیل، 1378، مقدمه‌ای بر شناخت قطار سبک شهری، چاپ اول، تهران: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور.

   ونتوری، رابرت، 1966، پیچیدگی و تضاد در معماری، ترجمه‌ی علی‌رضا میرترابی، 1389، محمدرضا منوچهری، چاپ اول، تهران: انتشارات تهران، سمیرا.

   

   

  Alexander, C .1981. Beyond Humanism, Journal of Architectural Education.

  Canter, D. 1977.  The Psychology of Place, London: Architectural Press.

  Hancock, T. 1996. Social Sustainability. http://www.eciad.bc.ca/newcity

  Landry, C. 2000. Urban Vitality: A New Source of Competitiveness, prine ClausFund Journal, ARCHIS issue Urban Vitality / Urban Heres.

  Relph, E.1976. Place and Place iessness.Pion limited,London, 45.

   Ross, J. 2001.  Railway Stations, Planning, Design and Management, Oxford ; Boston: Architectural Press, 2000.

  Steel, F. 1981. The sense of Place, Boston: CBI Publishing, 216p.

  Whyte,W. 1980. Social Life of Small Urban Space, Conservation Foundation.

  Wooly, H. 2003.  Urban Open Space, Spon Press, New York, 208p.

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت