پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ‌ ها و زیر دریائی‌ ها

تعداد صفحات: 111 فرمت فایل: word کد فایل: 1000715
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه مهندسی مکانیک
قیمت قدیم:۱۷,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ‌ ها و زیر دریائی‌ ها

  فصل اول

  مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

   

  1-1 مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

  در طراحی بدنه ایرشیپ‌ها و زیر دریائی‌ها نکات زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ اصطکاکی روی بدنه  ایرشیپ دارد و 3/2 درگ کل را شامل می‌شود. کاهش کوچکی در این درگ باعث صرفه جویی قابل توجهی در سوخت می‌شود و یا می‌تواند باعث افزایش ظرفیت حمل و ابعاد ایرشیپ شود.

  اولین بهینه سازی عددی شکل، توسط  پارسنز [1] انجام شده است. روش محاسبه در قالب یک پنل کد[2] می‌باشد  که با یک  روش لایه مرزی کوپل شده است. زدان [3] یک توزیع محوری از چشمه و چاه را برای نشان دادن میدان جریان اطراف یک جسم معرفی  می‌کند. قدرت (شدت) به صورت خطی روی  هر المان طول توزیع می‌شود.

  در روند محاسباتی آیرودینامیکی ابتدا یک بدنه دوار با ماکزیمم قطر ثابت و نسبت فایننس [4]  ثابت تعریف می‌شود.پروفیل بدنه و توزیع سرعت  جریان غیر لزج توسط روشهای غیر مستقیم حل جریان پتانسیل بدست می‌آید. پروفیل این بدنه باید  به گونه‌ای باشد که در جریان یکنواخت موازی با  محور بدنه، لایه مرزی دچار جدایش نشود. با این قید، درگ توسط تغییر در شکل پروفیل بدنه کاهش می‌یابد. محدودیت در عدم جدایش لایه مرزی باعث حذف درگ  فشاری می‌شود و درگ کلی منحصر به نیروهای ویسکوز در لایه مرزی می‌شود. لایه مرزی به سه ناحیه آرام گذرا [5]  و درهم تقسیم می‌شود. برای محاسبه لایه مرزی آرام از  متد توویتس[6]  استفاده شده که  بر اساس رابطۀ مومنتوم می‌باشد. ناحیه گذرا در محاسبات به صورت  یک نقطه در نظر گرفته می‌شود که در آن ضریب شکل به طور ناگهانی از آخرین مقدار در ناحیه آرام به اولین مقدار  در ناحیه درهم تغییر می‌کند. از آنجا که محل گذر به عواملی مانند: زبری سطحی، سر و صدا، لرزش و غیره بستگی دارد که کنترل آنها مشکل است در بیشتر تحقیقات این ناحیه را به  صورت دلخواه بین سه تا ده درصد طول بدنه در نظر می‌گیرند.

  محاسبات لایه مرزی مغشوش بر اساس یک روش ساده انتگرالی معادله مومنتوم بنا شده است، که توسط شینبروک [7]  و سامنر [8]  برای جریان با تقارن محوری بدست آمده است. از آنجا که لایه مرزی مجاز به جدایش نیست درگ از نقصان مومنتوم در انتهای لایه مرزی  محاسبه می‌شود.

  حل این مسأله در ساخت اژدرها، زیر دریائی‌ها و ایرشیپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی از این گونه‌ها پروفیل بدنه را به صورت یک یا دو چند جمله‌ای از درجات مختلف نشان می‌دهند و شامل پارامترهایی مانند شعاع در دماغه و انتهای دم محل نسبی قطر ماکزیمم و شعاع طولی در آن نقطه و شیب دم هستند. بوسیله تغییر در بعضی یا همه این پارامترها در شکلهای مختلف درگ کاهش یافته است. دیگران سعی کرده‌اند که مستقیما  از کپی پروفیل بدنه ماهی‌های پرسرعت و پرندگان این کار را دنبال کنند. نتیجه تمام این تلاشها منجر به طبقه بندی  بدنه هایی با درگ پایین شده است و گرچه از نظر شکل متفاوت هستند ولی ضریب درگهایی خیلی شبیه به هم دارند این بدنه‌ها در شکل 1-1  آمده است.

   

   

   

  [1]- Parsons

  [2]- Panel code

  [3]- Zedan

  [4]- Fineness

  [5]- Transition

  [6]- Thwaites

  [7]- Shanebrook

  [8]- Sumner

 • فهرست و منابع پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ‌ ها و زیر دریائی‌ ها

  فهرست:

  فهرست علائم

  فهرست جداول

  فهرست اشکال

   

  چکیده

   

  فصل اول

  مقدمه و مطالعات پیشین

  1-1 مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

  1-1-1 مدل آیرودینامیکی

  فصل دوم

  معادلات حاکم و روش حل عددی

  2-1 مقدمه

  2-2 محاسبات لایه مرزی

  2-2-1 محاسبات لایه مرزی آرام

     2-2-2 محاسبات ناحیه گذرا

     2-2-3 محاسبات لایه مرزی درهم

     2-2-4 روش محاسبه درگ

     2-2-5 معیار جدایش

   

  فصل سوم

  الگوریتم و برنامه به همراه ورودی و خروجی های برنامه

  3-1 روند محاسبه درگ

                 

  3-2 الگوریتم محاسبات لایه مرزی آرام

  3-3 الگوریتم محاسبات ناحیه گذرا

  3-4 الگوریتم محاسبات لایه مرزی درهم و ضریب درگ

  3-5 برنامه کامپیوتری به زبان فرترن

  3-6 ورودی و خروجی های برنامه برای پروفیل های بدنه شماره 1 تا 7

  3-6-1 ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 1

  3-6-2 خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 1

  3-6-3 ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 2

  3-6-4 خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 2

  3-6-5 ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 3

  3-6-6 خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 3

  3-6-7  ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 4

  3-6-8 خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 4

  3-6-9  ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 5

  3-6-10  خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 5

  3-6-11 ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 6

  3-6-12 ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 7

  3-6-13 خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره 6و7

   

  فصل چهارم

  ارائه نتایج و بحث و مقایسه

   4-1 مقدمه

  4-2 نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره 1

  4-3 نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره 2

  4-4 نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره 3

  4-5 نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره 4

  4-6 نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره 5

  4-7 نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره 6و7

  4-8 نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره 1

  4-9 نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره 2

  4-10 نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره 3

  4-11 نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره 4

  4-12 نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره 5

  4-13 مقایسه ضریب درگ

  فصل پنجم

  نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 نتیجه گیری

  5-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

   

  فهرست مراجع

   

  پیوست"الف"

  واژه نامه .

  منبع:

  مراجع انگلیسی

  1- Vahid Nejati and Kazuo Matsuuchi, Aerodynamics Design and Genetic Algorithms for Optimization of Airship Bodies, JSME, No. 02-4140, (2002).

  2- Parsons, J.S. and Goodson R.E, Shaping of Axisymmetric Bodies for Minimum Drag in Incomperessible Flow J. Hydronautics, Vol. 8, No. 3 (1974).

  3- Zedan, M. F., Potential Flow Around AxisymMetric Bodies, Direct and Inverse Problem, Ph.D. Dissertation, University of Houston, (1979).

  4- Pinebrook, W. E., Drag Minimization on a Body of Revolution, Dissertation in the University of Houston, (1982).

  5- Young, A. D., the Calculation of Total and Skin Friction Drags of Bodies of Revolution at Zero Iincidence ARC R & M, No. 1874 (1939).

  6- Rechenberg, I., Evolution Strategie: Optimize-rung Technischer Systeme Nach Prinzipien der Biologischen Evolution, (1973), Frommann-holz-boog verlag, Stuttgart.

  7- Holland, J., Adaptation in Natural and Artificial System, (1975), University of Michigan Press annarbor.

  8- Cebeci, T. and Bradshaw, P., Momentum Transfer in Boundary Layers, McGraw- Hill, (1977).

  9- Nash, J.F., Turbulent Boundary Layer Behavior and the Auxiliary Equation, ARC CP 835, London (1965).

  10- Shanebrook, J.R. and Sumner, W.J., Entrainment Theory for Axisymmetric Turbulent Incompressible Boundary Layer, J. Hydronautics, Vol. 4, No. 4 (1970).

  11- Standen N.M., A Concept of Mass Entrainment Applied to Compressible Turbulent Boundary Layers in Adverse Pressure Gradients, Proceedings on the 4th Congress of ICAS, pp. 1101-1125 (1965).

  12- Schlichting, H., Boundary Layer Theory, McGraw –Hill Book Co., N.Y. (1968).

  13- Lutz, Th.and Wagner, S., Drag Reduction and shape Optimization Air ship Bodies, J. Aircraft, vol.35, No3.(1998) , pp. 345 - 351

   

   

   

  مراجع فارسی

   

   

  13- Mathews, John, H, Numerical methods for methmatics science and engineering (1943).

  14- Smith, I. M, Programming in Fortran 90 for engineers and scientists (1995).

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت