پایان نامه طراحی الگوی مدیریت بلا برای ایران

تعداد صفحات: 67 فرمت فایل: word کد فایل: 1000714
سال: 1387 مقطع: دکترا دسته بندی: پایان نامه بهداشت
قیمت قدیم:۱۳,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه طراحی الگوی مدیریت بلا برای ایران

  رساله دکتری  (Ph.D)

   رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بیان مسئله : بُعد جهانی

                   :   بُعد ایران

   

  الف-  بُعد  جهانی :

  آمارهای جهانی نشان می دهند که میزان افراد متاثر از بلایای طبیعی از سال 1963 تا 1999، روند صعودی داشته به نحویکه رقم آن از 65 میلیون نفر در سال 1969 به حدود 400 میلیون نفر در آغاز هزاره سوم رسیده است .

  درطی سالهای مذکور میزان خسارات اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی، هزینه ای معادل حدود 50 میلیارد دلار رابه سراسر جهان تحمیل نموده که افزایشی معادل 500% نسبت به دهه 1960 رانشان میدهد.

  مقایسه قاره های جهان از نظر بلایای طبیعی و غیر طبیعی ، مبیّن آن است که قاره آسیا در بین پنج قاره ، رتبه اول را به لحاظ فراوانی به خود اختصاص داده است .

  بیش از جمعیت جهان در معرض خطرات  ناشی از بلایای طبیعی زندگی               می کنندسازمان ملل ده سال آخر قرن 20 ،  را دهه بین المللی کاهش بلایا اعلام کرده است .

  در طی سالهای 1970 تا 1974 در نتیجه بلایای طبیعی در 25 کشور توسعه یافته ، فقط 56500 نفر جان خود را از دست داده اند و در همین مدت کشورهای درحال توسعه شاهد مرگ و میر 843000 نفر      بوده اند که نسبت  1 به 15 را نشان می دهد.

  نسبت تلفات انسانی کشورهای توسعه یافته درطی سالهای     2001 -1950 بر اثر وقوع بلایای عظیم به کشورهای درحال توسعه ، نسبت 1% به 99% بوده در حالیکه این رقم در پیش از  دهه 1950 از نسبت 30% به 70% برخوردار بوده است .

  درطی سالهای 2003- 1970 جهان باحداقل 30 بلایای طبیعی مخرب مواجه بوده که 4% آن درکشورهای توسعه یافته و 96% آن درکشورهای درحال توسعه بوقوع پیوست.

  طی یک آمار جهانی در طی قرن 20 و تا سال 2003، جهان با 40 زلزله مخرب که حداقل تلفات 000/10 نفر و آوارگی 000/250 نفر در برداشته، مواجه بوده است .

  در یک آمار بین المللی مقایسه متاثرین بلایا بین سالهای 2005 و 2004 هم ، رشد معنا داری را نشان میدهد.

  ب-   بُعد ایران :

  ایران در منطقه ای از جهان واقع است ،  که دارای مخاطرات بسیاری از نظر بلایای طبیعی و سوانح غیر مترقبه است ، به نحوی که از 40 بلای طبیعی شناخته شده  درجهان، امکان وقوع 31 حادثه در ایران وجود دارد .

  مطابق گزارش جهانی بلایا ، ایران در بین کشورهای دنیا از حیث آسیب دیدگی و آسیب پذیری ،جزء هفت کشور نخست جهان است .

  وقوع ایران برروی کمر بند زلزله خیز آلپ و هیمالیا ، باتوجه به ویژگی های پوسته زمینی فلات ایران به ویژه در سه منطقه شرق و جنوب شرق ،شمال غرب و منطقه البرز مرکزی ودر دوسوی منتهی به تهران قزوین ، گیلان، مازندران، به طور میانگین درهریک سال ونیم یکبار احتمال وقوع زلزله ای به بزرگی 6 تا 7 ریشتر و هر  سال یکبار زلزله ای به بزرگی 7 تا 5/7 ریشتر در این مناطق وجود دارد .

  برآورد شده است ، زلزله ای به بزرگی 6 تا 7 ریشتر درشهر تهران موجب بروز صدمات وخسارات قابل ملاحظه ای خواهد شد.

  براساس یک آمار درسال 1373 به میزان 22 بار سیل ، 9 منطقه کشور را در نوردیده است . در سالهای 72 و 73 ، اقصی نقاط کشور، 42 بار دستخوش بلایای گوناگون گردیده که موجب ایجاد خسارات وتلفات فراوان شد.

  طی دهه 1370 تا 1380 ، به تعداد 1536 بار زلزله خفیف و شدید و 896 مورد سیل و 712 مورد سایر بلایا از قبیل آتش سوزی جنگل ها ، طوفان شدید و ...... در کشور اتفاق افتاد.

  بلایای جنگ درطی سالهای 1367-  1359 ، تلفات انسانی بیش از 250000نفر شهید و 400000نفر جانباز بر جای گذاشته وحدود 000/3000 نفر بطور مستقیم تحت تاثیر این تلفات قرار گرفتند.

  درطی سالهای 1380-1377 ، دربخش زیر بنایی ، حدود782 میلیارد تومان و دربخش مسکن حدود 65 میلیارد تومان و در بخش دامی، کشاورزی حدود یک میلیارد تومان خسارت ناشی از بلایای طبیعی به کشور تحمیل گردید.

  تنها مرگ و میر ناشی از زلزله درایران،  17% کل مرگ و میرهای این سانحه را درجهان تشکیل میدهد

  زلزله های مخرب رودبار وبم که به ترتیب در سالهای 1379 و 1382 رخ داده اند، موجب ایجاد تلفات انسانی بیش از 35000 نفر و 000/30 نفر بترتیب گردیده اند.

  80% تلفات زلزله درجهان مربوط به 6 کشور است، که ایران در زمره آنها است.

   77%  شهرهای کشور برروی گسل زلزله قرارداشته و 35% شهرها در معرض سیلاب قراردارند.

  هدف کلی : تعیین الگوی مدیریت بلایا برای ایران

   

  اهداف ویژه :

  - شناخت ساختار مدیریت بلایا ، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

  -  – شناخت سازماندهی مدیریت بلایا ،  درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

  3 – شناخت مکانیزم برنامه ریزی  مدیریت بلایا،  درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

  – شناخت هماهنگی مدیریت بلایا ، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

  5- شناخت تربیت نیروی انسانی مدیریت بلایا،  درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

  6 – شناخت شیوه اجرای مدیریت بلایا ، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

  7  – شناخت مقولات پایش و ارزیابی مدیریت بلایا، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

  8 – شناخت مکانیزم مدیریت بلایا،  در شرایط فعلی ایران

  9 – تدوین نهایی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

   

  سؤالات پژوهش

   

  1 – ساختار مدیریت بلایا ، درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

  2 – هماهنگی مدیریت بلایا،  درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

  3 – برنامه ریزی فعالیت مدیریت بلایا،  درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

  4– سازماندهی مدیریت بلایا ، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

  5 – تربیت نیروی انسانی در مدیریت بلایای کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است؟

  6 -  نحوه اعمال مدیریت بلایا  ، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا به چه صورت است؟

  7– مقولات پایش و ارزیابی فعالیت های مدیریت بلایا درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا به چه صورت است ؟

  8 – وضعیت فعلی سیستم مدیریت بلایا در ایران چگونه است؟ 

 • فهرست و منابع پایان نامه طراحی الگوی مدیریت بلا برای ایران

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت