پایان نامه بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح آبهای زیر زمینی در منطقه هیر

تعداد صفحات: 94 فرمت فایل: word کد فایل: 1000429
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه زیست شناسی
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۳,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح آبهای زیر زمینی در منطقه هیر

  چکیده :

  آب یکی از موارد ضروری و حیاتی در جهان بشمار می رود بطوری که زندگی وجودی انسان ها ،گیاهان و بطور کلی موودات زنده و غیر زنده به آب وابسته است .اگر چه ایرانیان از دیرباز با مشکل کمبود آب روبه رو بوده اند اما مردم این سرزمین با استفاده از فنون آب یابی و ابداع توسعه فنون آبیاری توانسته اند از آب های زیرزمینی به بهترین شیوه ممکن استفاده کنند.در منطقه مورد مطالعه «هیر » که مخروط افکنه های فراوانی دارد به لحاظ اقلیمی، به نواحی نیمه خشک سرد تعلق دارد بنابر این مدام با کمبود آب مواجه است.

  با رشد روز افزون جمعیت و افزایش فعالیت های شهری ، سنتی و کشاورزی آب های زیرزمینی بیش از پیش مورد توجه و بهره برداری قرار گرفته است. استفاده از آبهای زیرزمینی یکی از بهترین روش ها در در استحصال و استفاده از آب بوده است. در تحقیق حاضر پس از بررسی نقشه های زمین شناسی و مخروطه افکنه های منطقه هیر همچنین بررسی نمودارهای بارندگی و دبی سالانه روشن ساخت که آبدهی این چاه های عمیق تحت تأثیر بارندگی های اخیر مقدار دارند. نتایج بدست آمده از بررسی تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق نشان داده است که با بهره برداری بیش از حد از چاه های عمیق به شدت بر سطح آب های زیرزمینی تأثیر منفی گذاشته است.

  مقدمه :

  واقعیت این است که کمبود آب شیرین به مسئله جهانی تبدیل شده و دنیا شتابان و پر هراس به عمق فاجعه کمبود آب و مسائل و مشکلات ناشی از آن نزدیک می شود. اکنون زنگ خطر حتی برای کشورهایی که از نظر منابع آب غنی بوده به صدا درآمده است. البته فعالیتهای سازمان دهی شده در سالهای اخیر نشان از توجه و پی بردن جامعه جهانی به غفلت های پیشین و حکایت از عزم بشر برای اصلاح انحراف و ناتوانی های گذشته دارد. زیرا بدرستی درک شده است که تداوم وضع موجود برای آینده بشریت بسیار خطرناک بوده و می تواند پیامدهای نامطلوب و غیرقابل جبران به همراه داشته باشد. از طرفی کمبود منابع آب به همراه پراکنش به غایت نامتوازن آن در قلمرو جغرافیایی کشورها به معضل بحران مدیریت عرضه و تقاضای آب ابعادی بس نگران کننده بخشیده است. اردبیل نیز که هیر جزء آن است به رغم ظرفیت های قابل ملاحظه اقتصادی به ویژه در زمینه کشاورزی، متاسفانه از بحران آب در مقیاس راهبردی رنج می برد به بیان دیگر موضوع منابع آب به چالش اساسی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تبدیل شده است.

  کاهش شدید آبدهی منابع آب زیرزمینی ناشی از برداشت های بی رویه در طی سالهای گذشته و وجود تعداد قابل توجهی چاه غیرمجاز، بالخصوص در دشت اردبیل، توسعه پایدار مرکز استان را بدلیل متکی بودن اکثر فعالیتهای کشاورزی- شرب و صنعت به منابع آب زیرزمینی بالخصوص در شهرستان های اردبیل وهیر به چالش کشانیده است بدرستی درک شده است که برای مقابله و رویایی با ابعاد مختلف بحران آب به یک عزم ملی نیاز است و انجام این خواسته نیز زمانی تحقق خواهد یافت که تمامی بهره برداری منابع آب در حفظ و حراست از این منابع خدادادی فعالانه مشارکت داشته باشند.

  -1 بیان مسئله :

  آب یکی از مواد ضروری و حیاتی در جهان به شمار می رود بطوریکه زندگی وجودی انسان ها، گیاهان و به طور کلی موجودات زنده و غیر زنده به آب وابسته است. چون تمام فعل انفعالات شیمیایی در طبیعت توسط آب صورت می گیرد. اگر برگهای تاریخ را ورق بزنیم به دورانی بر می خوریم که قدیمی ترین تمدنها در کنار بین النهرین (دجله و فرات کنونی) شکل گرفته اند. آب در زندگی مُدرن امروزی جایگاه ویژه ای دارد نقشی که آب در کشاورزی و صنایع مختلف، در بسیاری از مناطق جهان و از جمله ایران دارد از این نظر می تواند قابل بحث و بررسی باشد با مدیریت صحیح و علمی از این نعمت الهی در زمینه های مختلف بهره گرفت تا با مشکلات متعددی که در این زمینه وجود دارد مواجه نشویم و این در حالی است که مناقشات بین المللی کشورها برای مسائل آب امروزه بیشتر از موضوع دیگر است که ارائه راه حل های مختلف جهت رفع مشکلات به بحث و بررسی بیشتر نیاز دارد. در منطقه ی مورد مطالعه (هیر) که مخروط افکنه های فراوانی دارد، و با توجه به ویژگی موجود منطقه که در منطقه نیمه خشک سرد قرار دارد و سطح آب پایین است و با توجه به کاهش بارندگی و خشکسالی های اخیر و بهره برداری بی رویه و غیر اصولی و افزایش جمعیت باعث افت آبهای زیرزمینی شده است. لذا ضرورت دارد در جهت شناخت علل و عوامل مختلف در جهت افت سطح آبهای زیر زمینی در راستای تامین آسایش ساکنین منطقه مطالعات و بررسی های خاصی به عمل آید تا با ارائه نتایج حاصله از این پژوهش برنامه ریزیها و اقدامات هماهنگ و سازگار با شرایط استفاده از آب در منطقه انجام شده و از توانمندیهای منطقه به صورت اصولی و عاقلانه بهره گیری شود.

   

   

  2-1 اهداف پژوهش:

  1- بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح آبهای زیر زمینی در منطقه هیر

  2-بررسی رابطه بین فعالیتهای انسانی و تغییرات اقلیمی در نوسانات سطح آبهای زیرزمینی در منطقه هیر

   

  3-1 سوالات پژوهش:

  1- آیا افت آبهای زیرزمینی در منطقه هیر با مهاجرت روستائیان ارتباط مستقیمی دارد؟

  2- آیا افت آب های زیرزمینی باعث تبدیل زمین های کشاورزی به دیمی شده است؟

   

  4-1 فرضیات پژوهش

  1- افت سطح آبهای زیرزمینی منطقه هیربا توجه به آمارهای انجام گرفته در دوره های مختلف نشان می دهد.، با مهاجرت روستائیان به شهر ارتباط مستقیمی دارد.

  2- کشاورزی به صورت دیم کاری و کاهش زمینهای زیر کشت از عوامل افت سطح آبهای زیرزمینی در منطقه هیر است.

   

   

   

   

   

  5-1 پیشینه ی پژوهش:

  آب بیش از هر عامل دیگر در نوع و شکل زندگی انسانها تاثیر دارد، موضوع چگونگی استفاده از آن در شرایط زیستی و حیاتی انسان همیشه مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات متعددی در مورد موضوع در داخل

  خارج کشور انجام شده که به چند مورد از آنها با توجه به حجم پوروپوزال اشاره می شود.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح آبهای زیر زمینی در منطقه هیر

  فهرست:

  چکیده : 1

  مقدمه : 1

  فصل اول.. 2

  کلیات.. 2

  1-1 بیان مسئله : 3

  2-1 اهداف پژوهش: 3

  3-1 سوالات پژوهش: 3

  4-1 فرضیات پژوهش... 4

  5-1 پیشینه ی پژوهش: 4

  روش تحقیق: 5

  فصل دوم :. 7

  بستر طبیعی منطقه. 7

  2-3 موقعیت جغرافیایی.. 7

  2-2-3 توپوگرافی: 9

  1- 2- 2 الف) کوهستان های مرتفع. 9

  2- 2- 2 ب) تپه ماهورها: 9

  3- 2- 2 ج) چاله های مرکزی: 10

  4- 2- 2) دشت وسطح هموار: 10

  3- 5- 2 تحول زمین ساختی چاله نئور: 10

  تحلیل چشم انداز ژئومور فولوژیکی منطقه: 11

  2-2-3 توپوگرافی: 11

  3-5تکامل ژئو مور فولوژیکی دشت اردبیل در کواترنر. 13

  مخروط افکنه ایوریق: 14

  1-3-4مخروط افکنه های فعال و یا غیر فعال در منطقه. 15

  1-5-4-فرسایش سطحی  یا ورق ای : 16

  فصل سوم. 16

  آب و هوای منطقه. 16

  1-3 مقدمه. 17

  2-3 عوامل تاثیرگذار بر آب و هوای منطقه: 17

  1-2-3 موقعیت جغرافیایی.. 17

  2-2-3 توپوگرافی: 18

  3-2-3 دوری و نزدیکی به دریا 18

  3-3 عوامل بیرونی یا سامانه های جوی موثر بر اقلیم منطقه. 18

  1-3-3 جریان آب و هوای فرابار سیبری.. 18

  2-3- 3 جریان مدیترانه ای.. 19

  3-3-3 جریان اطلس شمالی: 19

  4-3-3 جریان خزری: 19

  4-3 ویژگی های دمایی منطقه: 20

  1-4-3 حداکثر مطلق دما 20

  2-4-3 میانگین حداکثر دما 21

  3-4-3 حداقل مطلق دما: 22

  4-4-3 میانگین حداقل دما 24

  5-4-3 میانگین متوسط روزانه دما 25

  5-3 تعداد روزهای یخبندان. 27

  3-6-3 میانگین بارندگی ماهانه و سالانه. 30

  1-8-3 گرادیان بارندگی سالانه. 32

  9-3 رطوبت نسبی.. 35

  11-3 باد. 38

  12-3 تبخیر و تعرق.. 44

  1-12-3 تبخیر به روش ایوانف... 46

  2-13-3-تورک: 46

  14-3 طبقه بندی اقلیمی منطقه. 47

  نتیجه گیری.. 51

  فصل چهارم. 53

  بررسی علل افت آبهای زیرزمینی و معرفی چاه های منطقه. 53

  4-1 مقدمه. 53

  عوامل موثر در افت سطح ابهای زیر زمینی منطقه ی مورد مطالعه. 54

  1- 4مسائل اقلیمی ،تر سالی و خشکسالی: 54

  2-4. برداشت بیرویه با حفر غیر اصولی چاه عمیق ،توسعه ی سایت های کشاورزی و صنعتی.. 55

  4-3عواقب ناشی از بهره برداری غیر اصولی چاهها 55

  1-3-4 عواقب هزینه ای استحصال. 55

  2-4-5کاهش ابدهی مجاز چاههای مجاور و وارد امدن زیان به بهره برداری مذکور. 55

  3-2-5تقلیل ابدهی و خشک شدن چشمه ها 55

  4-2-5نشست زمین و وارد امدن خسارات به سرمایه گذاری های صورت گرفته و زیر. 55

  5-2-5تبدیل ارازی مزروعی  به بیابان و لم یزرع. 55

  6-2-5تخلیه ی و مهاجرت روستایان به شهر های بزرگ.. 55

  حدودا 13 درصد افزایش را نشان می دهد . 60

  فصل پنجم:. 62

  نتیجه گیری آزمون فرضیات و پیشنهادات.. 62

  نتیجه گیری: 62

  پیشنهادات: 65

  منابع:  65.

  منبع:

  1- بامداد ننه کرانی، بختیار 1381. تأثیر پدیده های ژئومورفولوژیکی تالش غربی بر حوضه قره سوء پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران مرکزی.

  2- باباخانی، علیرضا و رحیم زاده، فرامرز 1376. شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش اردبیل، مقیاس 1:25000، سازمان زمین شناسی کشور.

  3- جرارد،جان،1385. ژئومورفولوژی خاک، ترجمه ی دکتر رسول صمدزاده، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

  4- پروانه شرنگ 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد.

  5- معصومه جوادی، 1388، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  6- سرحدی، 1387، بورشور، حفظ و نگهداری از آبهای زیرزمینی87

  7- خدابنده و امینی فضل، 1997. نقشه های زمین شناسی 1:100000 اردبیل، سازمان زمین شناسی کشور.

  8- خیام، مقصود 1372. کوششی بر طرح وضع ساختمانی و مورفولوژی آتشفشانی فلات آذربایجان با تأکید توده و لکانیکی سبلان، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز.

  9- رستمی راد، الف 1384. روند تغییرات زمانی بارش و دمای استان اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  10- دولتی مهر، علی 1387. بررسی پدیده های اقلیمی بر روی تصادفات جاده ای مطالعه موردی محور اردبیل – مشگین شهر

  11- سبحانی، فریدون، 1378. بررسی آتشفشان سبلان با توجه خاص بر روند تشکیل منابع زمین گرمایی مشگین شهر – استان اردبیل، فصلنامه ی علوم زمین، سال هشتم، شماره 31-32 سازمان زمین شناسی کشور.

  12- صمدزاده، رسول 1386، بررسی تغییرات آب و هوایی کواترنر پسین با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیک در حوضه دریاچه نئور، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال چهارم، شماره 16.

  13- صمدزاده، رسول 1382. پژوهشی در مورفودینامیک و هیدرو مورفولوژی حوضه آخیز هیرچای، دانشگاه اردبیل.

  14- صلاحی، ب1379. طرح مورفودینامیک و برخی عوامل موثر در ناپایداری دامنه های مشرف به محور اردبیل – خلخال – حور 10- (مهدوی، محمد 1378) هیدرولوژی کاربردی جلد 1 و 2، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

  15- محمودی، فرج اله 1380. گذری بر ارتفاعات تالش، قلمرو یخچالهای قدیمی، فصلنامه تحقیقات تالش سال اول، شماره اول.

  16- مهندسین مشاور سیمای نقش شهر 1383. طرح های هادی روستا های بوداللو، شبلو، نوشهر، کرگان بنیاد مسکن استان اردبیل.

  17- محمودی، و مقیمی 1383. روش تحقیق در جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی) نشر قومس.

  18- نوحی، محمد 1380.پژوهشی در تحول ژئومورفولوژی پایکوهی شرقی سبلان و امکانات بهره گیری از آن، پایان نامه ارشد،دانشگاه تبریز.

  19 - Rawls, w. l, L . r. Anuia, d. L. Brakensiek, and A. shirmohum madi. 1993 inti ltration and soil  water movh ent. P 1-51 . in D.R Maimenb. (ed). Hand book of hydroloyx. Me grawhill, in C.NY.

  20- Philhps, S.r. 1957. The teory of infiltration: 5 . theinfluence of init iul water conteht, soilsei, 74: 329 – 339.

  21- sindii, g., saslarsky, D. and golun” , 1981. Bhe effect of soil surface curvature on moisture and yield- beer sheba  obserrutions , soil soi., 132 : 367- 375.

  22- flow in relution to topoyraph dshd land use. Y.

  23-  Malhotra0R0C(1980)0Environmental management:in tergrated rorad development in reading in environment ed.un Asia and pacific Dev .Ints:161-176

   

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت