پروژه تجزیه و تحلیل کتابخانه

تعداد صفحات: 67 فرمت فایل: word کد فایل: 10004018
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی کامپیوتر
قیمت قدیم:۱۳,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه تجزیه و تحلیل کتابخانه

  گزارش اولیه نیازمندیها :  

   

      1 - خلاصه عملکرد :

   هدف ایجاد سیستم مکانیزه برای کتابخانه است.  این سیستم در صرف هزینه کم نیروی انسانی و مالی کتابخانه  را یاری خواهد کرد .

   

       2 – مشتری :

  کتابخانه

   

        3 – اهداف :

  هدف اصلی تسریع عملیات برای کارهای خواسته شده برای کاربران مختلفی که به کتابخانه مراجعه می کنند است .

   

  سیستم اتوماسیون کتابخانه

  سیستم اتوماسیون کتابخانه را می توان بر اساس قابلیت های آن به صورت اجمالی به زیر سیستم های زیر تقسیم کرد .

  زیر سیستم عضویت

  زیر سیستم کتاب

  زیر سیستم پرسنلی

  زیر سیستم امانت کتاب

  زیر سیستم عضویت :

   

  این زیر سیستم عملیات مربوط به ثبت ، حذف و ویرایش اطلاعات اعضای کتابخانه را بر عهده دارد .

   

   

   

  ‍‍‍‍‍‍‍

   نیازهای عملیاتی :

   

     کد                                             شرح جزئیات     نوع 
    1-1 کاربر با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به سیستم وارد شده و سیستم بر اساس سطح دسترسی کاربر امکانات مورد نظر را در اختیار وی قرار می دهد .     E   
    2-1 کاربر مجاز قادر خواهد بود اطلاعات مربوط به کاربران را برای ثبت نام به سیستم وارد کند همچنین توانایی حذف کاربران موجود و یا ویرایش اطلاعات آنها را نیز دارد .   E   
    3-1 سیستم پس از ثبت اطلاعات کاربر برای وی کارت عضویت با شماره سریال و بارکد خاص او صادر می کند .   H   
    4-1 کاربران مجاز می توانند در بین اطلاعات کاربران ثبت شده براساس پارامترهای مختلف جستجو کنند.     E   
    5-1 کاربران مجاز قادر خواهند بود گزارشات لیستی از اطلاعات اعضا صادر کنند .   E   

   

   

  شماره سریال و بارکد می تواند بر اساس پارامترهای زیر ساخته شوند :

  سال و ماه عضویت ( 4 رقم )

  نوع عضویت ( 2 رقم : معمولی = 10 ، سطح بالا = 11 و ... )

  سال تولد ( 2 رقم )

  شماره سریال ( 2 رقم )

   

  زیر سیستم کتاب :

  ‍‍

  این زیر سیستم به منظور ثبت اطلاعات کتاب و جستجو در بین اطلاعات موجود پیاده سازی می شود .

   نیازهای عملیاتی : 

   

  کد                                                   شرح جزئیات  نوع 
   1-2 کاربران با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود به این زیر سیستم وارد می شوند و سیستم بر اساس سطح دسترسی آنان امکانات مورد نظر را در اختیار آنان قرار می دهد   E  
   2-2 کاربر مجاز قادر به اضافه کردن ، حذف و یا ویرایش اطلاعات کتاب ها خواهد بود .   E  
   3-2 سیستم پس از افزودن هرکتاب کارت شناسایی آن کتاب را با شماره سریال و بارکد خاص صادر کرده و سپس مکان آن کتاب را در کتابخانه مشخص خواهد کرد .     H 
   4-2 کاربر مجاز قادر است گزارشات لیستی از کتاب های موجود در سیستم را بر اساس پارامترهای مختلف دریافت نماید .   E  
   5-2 کاربر مجاز می تواند بر اساس پارامترهای مختلف در بین اطلاعات کتاب جستجو نماید .   E  

   

  شماره سریال و بارکد می تواند بر اساس شماره ISBN ( International Serial Book Number ) ساخته شده و یا با پارامترهای زیر توسط سیستم تولید شود :

  زبان کتاب ( 2 رقم : فارسی = 10 ، انگلیسی = 11 و ... )

  موضوع کتاب ( 2 رقم : ریاضی = 10 ، فلسفه = 11 و ... )

  سال نشر ( 2 رقم )

  نسخه کتاب ( 2 رقم )

  شماره سریال کتاب ( 4 رقم )

  زیر سیستم پرسنلی :‍‍‍‍‍

  هدف از پیاده سازی این زیر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات مربوط به مسئولین کتابخانه می باشد .

   نیازهای عملیاتی :

   

  کد                                                   شرح جزئیات  نوع 
   1-3 کاربران با ورود نام کاربری و کلمه عبور خود به این زیر سیستم وارد می شوند و سیستم بر اساس سطح دسترسی آنان امکانات مورد نیاز را در اختیار وی قرار می دهد .    E  
   2-3 کاربر مجاز قادر خواهد بود اطلاعات پرسنل جدید را به سیستم وارد ، ویرایش و یا حذف نماید .   E  
   3-3 سیستم پس از ثبت اطلاعات ، کارت پرسنلی با شماره سریال و بارکد خاص را برای هر کدام از پرسنل  صادر خواهد کرد .     H 
   4-3 کاربر مجاز می تواند گزارشات لیستی از کاربران بر اساس پارامترهای مختلف دریافت نماید .   E  
   5-3 کاربر مجاز توانایی جستجو در بین کاربران را بر اساس پارامترهای مختلف خواهد داشت .    E  

   

  زیر سیستم امانت :

   

  هدف این زیر سیستم کار با تطلاعات امانت کتاب ، دریافت گزارشات مختلف و افزودن توانایی جستجو بر روی این اطلاعات می باشد .

   

  نیازهای عملیاتی :

   

  کد                                                  شرح جزئیات  نوع
  4-Jan کاربران با ورود نام کاربری و کلمه عبور خود به این زیر سیستم وارد شده و سیستم بر اساس سطح دسترسی امکانات خاص را در اختیار وی قرار می دهد .    E
  4-Feb کاربر مجاز توانایی ثبت اطلاعات امانت ، ویرایش آ‹ها و یا حذف اطلاعات اشتباه را خواهد داشت .    E
  4-Mar سیستم در صورت موجود نبودن کتاب در ایست کتاب های موجود ، در صورت تمایل عضو آن را در لیست کتاب های رزرو شده قرار خواهد داد و سیستم در صورتی که کتاب در لیست کتاب های رزرو شده باشد با پیغام مناسب به کاربر هشدار داده و در صورت تمایل کاربر آن را برای عضو جدید ثبت خواهد کرد . H
  4-Apr کاربر مجاز می تواند در صورت بازگشت کتاب آن را به لیست کتاب های موجود انتقال دهد . H
  4-May سیستم در صورت تاخیر در بازگشت کتاب جریمه مورد نظر را برای عضو در نظر خواهد گرفت .  E
  4-Jun کاربر مجاز می تواند کتاب را برای عضو تمدید کرده و سیستم در صورت وجود کتاب در لیست کتاب های رزرو شده با پیغام مناسب کاربر را آگاه خواهد کرد و در صورت تمایل کاربر این کتاب تا زمان مورد نظر تمدید خواهد شد .  E
  4-Jul کاربر مجاز قادر خواهد بود گزارشات لیستی از کل کتاب ها ، کتب موجود ، کتاب های امانت داده شده ، کتاب های در دست تعمیر ، کتاب های رزرو شده و ... و بر اساس پارامتر های مختلف از سیستم در یافت کند .  E
  4-Aug کاربر مجاز قادر است بر اساس پارامترهای مختلف در لیست کتب ( کل ، موجود ، امانت داده شده و ... ) جستجو کند .  E

   

   

  بازیگرهای سیستم :

  کاربر ، عضو ، پرسنل

  رخدادهای بازیگران :

   

  کاربر سیستم : روشن و خاموش کردن سیستم ، اضافه یا حذف و یا ویرایش اعضاء ، کتاب ها و یا پرسنل

  عضو : ورود وخروج ، مطرح کردن درخواست

  پرسنل : پاسخگویی به درخواست اعضاء 

   

 • فهرست و منابع پروژه تجزیه و تحلیل کتابخانه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت