پروژه تجزیه و تحلیل سیستم

تعداد صفحات: 49 فرمت فایل: word کد فایل: 10004016
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی کامپیوتر
قیمت قدیم:۷,۷۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه تجزیه و تحلیل سیستم

  دیکشنری کلمات

  باشگاه:

  به مجموعه ای اطلاق میشود  که در آن فعالیتهای مشارکت جویانه و غیر رسمی صورت میگیرد و افراد در آن روابطی دوستانه و مستمر دارند.

   

  شورای سیاست گزاری:

  مجموعه ای از افراد حقیقی و حقوقی که مسعولیت سیاست گزاری  برنامه ریزی و نظارت بر کلیه فعالیت های باشگاه را بر عهده دارد.

   

  مدیر باشگاه:

  شخصی حقوقی است که با پیشنهاد و تایید شورای سیاست گزاری(مدیرعامل موسس) برای مدت ... سال به عنوان مدیر باشگاه منصوب میشود . فعالیتهای مدیر باشگاه با هماهنگی و تائید رئیس شورای سیاست گزاری می باشد

   

  شورای مدیریت و برنامه ریزی :

  مجموعه ای است متشکل از افراد حقیقی وحقوقی که کلیه برنامه ریزی ها و مدیریت طرحها و فعالیتهای باشگاه را بر عهده دارد.

   

  بخش:

  به اصلی ترین واحد باشگاه اطلاق می شود که متشکل از واحدهای مختلف با اهداف و وظایف  معین و در ارتباط با هم هستند.

   

  مسئول بخش:

  شخصی حقوقی است که با پیشنهاد وتایید مدیرباشگاه وتایید مدیرعامل موسسه برای مدت 1 سال به عنوان مسئول یکی از بخسهای باشگاه منصوب میشود.

   

  اتاق های فکر:

  اتاقهای فکر جلسات راهبردی است که در جهت بحث و بررسی  وتبادل نظر پیرامون مسائل مختلف جوانان در 8 عرصه به تفکیک برگزار میشود .

   

  شورای هم اندیشی:

  مجموعه ای است از افراد حقیقی که وظیفه آن بحث و بررسی ایده های طرح شده در اتاقهای فکر و تبدیل آنها به  طرحهای  عملیاتی میباشد.

   

  کانون:

  واحدی است که در  آن فعالیتهای  مشارکت جویانه و غیر رسمی و تخصصی پیرامون موضوع فعالیت کانون و ویژه اعصا کانون و مخاطبین عام صورت میگیرد . دامنه فعالیتهای کانون میتواند شهری  استانی و کشوری باشد.

   

  هیئت موسس کانون:

  مجموعه ای از اشخاص حقیقی با علایق مشترک و توانمندیهای مرتبط با کانون میباشند که مسئولیت برنامه ریزی های  اجرائی و مقدماتی تاسیس کانون را بر عهده دارد.

   

  کاندیدا:

  شخصی حقیقی است که واجد شرایط کاندیداتوری در شورای  مرکزی کانون بوده و به صورت داوطلبانه جهت شرکت در انتخابات اعلام آمادگی می کند.

   

   

   

  مجمع عمومی کانون:

  عبارتند از کلیه اعصا کانون که فرایند پزیرش را طی نموده اند و عضویت کانون درآمده باشند.

   

  مدیر کانون:

  شخصی حقیقی است با علایق فرهنگی که به مدت 1 سال به عنوان مدیر کانون در انتخاب شورای مرکزی از سوی اعضا کانون انتخاب میشود.

   

  گروه دوستی:

  یکی از بخشهای باشگاه میباشد که افراد با علایقو توانمندیهای یکسان در زمینه های خاص فعالیت نموده و در جهت این فعالیت پیوندی عاطفی بین یکدیگر برقرار مینمایند دامنه فعالیت گروههای دوستی محدود به اعضا گروه می باشد.

   

  شورای مرکزی کانون:

  مجموعه ای از اشخاص با علایق فرهنگی از طریق انتخات توسط مجمع عمومی کانون  به مدت 1 سال انتخاب میگردند و مجموعته مدیریتی تشکیل می دهند.

   

  رسانه:

  ابزار انتقال پیام به مخاطب میباشد که در قالب نشریه مکتوب و نشریه الکترونیکی ارائه میگردد.

   

  شبکه فراخوان:

  شبکه ای است که از طریق آن کلیه ارتباطاتو مقالات باشگاه با اعضا و مخاطبین به صورت تلفنی مکاتبه ای و... صورت میگیرد.

   

  مخاطب:

  شخصی حقیقی است با علایق فرهنگی که در باشگاه حضور داشته و فرایند پزیرش را طی نموده و به عضویت باشگاه در آمده است.

  طرح:

  مجموعه ای از اهداف  خط مشی ها  روکشها  و ... هستند که در چارچوب خاص و در راستای اهداف مجموعه طراحی شده اند و در بازه ای معین و برای طیف خاصی از مخاطبین اجرا میگردد.

   

  برنامه:

  طرح هایی که به صورت مستمر تکرار شده که با هدف ارتقائ سطوح مخاطب گستره اجرا  محتوای برنامه و... اجرا میگردد.

   

  کارشناس امور فرهنگی:

  شخصی است حقوقی با تخصص در امور فرهنگی که میتواند در خصوص طرح ها و برنامه هایی با محتوای فرهنگی ایده و نظر بدهد.

   

  کارشناس امور آموزشی:

  شخصی است حقوقی با تخصص در امور آموزشی که میتواند در خصوص طرح ها و برنامه هایی با محتوای آموزشی ایده و نظر بدهد

   

  مقدمه:

  با توجه به پیشرفت تکنولوژی و حجم روزافزون اطلاعات دیگر سیستم های دستی نمی توانند نیاز های انسان را بر آورده کنند.

  برای طراحی یک سیستم نرم افزاری خوب ما باید ابتدا درک خوبی از سیستم داشته باشیم و نیزهای اساسی سیستم را به خوبی درک کنیم و راه حلهای خوبی برای رفع نیازهای سیستم ارائه دهیم.

  در انجام کار تحلیلگر باید سیستم را به خوبی بشناسد و اطلاعات مناسبی را جمع آوری کند در غیراین صورت اگر اطلاعات بدست آمده با سیستم دستی موجود مغایرت داشته باشد سیستمی که در آینده طراحی میشود  جوابگوی نیازهای این سیستم  نیست.

  به همین منظور ما بر آن شدیم تا برای تهیه سیستمی کارا برای باشگاه جوانان مهر ابتدا سیستم موجود را مورد تجزیه و تحلیل مناسب قرار دهیم و بعد با توجه به نیازهای  سیستم موجود راه حلهای مناسبی را برای آن ارائه دهیم.

  دلایل شروع مطالعه:

  با توجه به پیشرفت تکنولوژی و از رده خارج شدن سیستم های دستی و سنتی بر آن شدیم تا تحولی را در یکی از سیستم های انتخابی انجام دهیم .

  پس از جستجوی سیستم – سیستم انتخابی خود را انتخاب کرده که همان باشگاه جوانان مهر است .

  این باشگاه به دلیل دستی بودن سیستم کاری آنجا گزینه منا سبی برای شروع مطالعه به شمار می رفت .

  آشنایی با سیستم :

   

  کار سیستم :

  ایجاد فضای مناسب جهت فعالیت مفید نیروهای جوان در حوزه های مختلف دینی و فرهنگی و اخلاقی و علمی و اجتماعی و ...  . جذب و نگه داری نیروهای جوان و متعهد و استفاده از استعداها و توانایی هایشان  در جهت اهداف مجموعه .  تقویت مبانی دینی و اخلاقی و اجتماعی و ... جوانان .

  شناخت و بررسی نیازها ومشکلات روز جوانان  و برنامه ریزی و تلاش در جهت رفع آنها .

   

  موضوع فعالیت و برنامه های  باشگاه :

  ارائه خدمات مشاوره برای نوجوانان و جوانان و زوج های جوان

  برگزاری جلسات بحث و بررسی در مورد مسائل مورد علاقه جوانان

  تشکیل اردوهای تربیتی

  ایجاد فضاهای مناسب برای گزراندن ایام فراغت نوجوانان و جوانان

  اجرای طرح های حمایتی و مصون سازسی جوانان در برابر مشکلات زندگی و تهاجم فر هنگی بیگانه .

  مدت فعالیت :

  باشگاه فرهنگی اجتماعی مهر از سال 82 در بخش برادران با تشکیل کانون اندیشه – قرآن و عترت- نشریات – تربیت بدنی و خانواده آغاز به فعالیت نمود . حسب نظر هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه  فعالیت باشگاه  کماکان ادامه خواهد داشت و

   

  هزینه و اعتبارات :

  کلیه فعالیتهای باشگاه پس از طرح در شورای سیاست گزاری  و اخذ مصوبه اجرا تامین اعتبار می گردد . 20 درصد از بودجه فعالیتهای باشگاه از محل مشارکت با مجموعه های فرهنگی تامین خواهد شد و مابقی هزینه های باشگاه توسط موسسه تهیه و تامین می گردد.

   

  نحوه تامین و پشتیبانی از برنامه ها:

   

  موسسه در تامین مکانی برای باشگاه مسئولیت  خواهد داشت .

  موسسه در اجرای طرح ها و برنامه های گروه ها و کانون ها و هم چنین فعالیتهایی مربوط به باشگاه  پشتیبانی های  بخشهای امور مالی اداری و خدمات عمومی و روابط عمومی انجام خواهد داد .

  نیروی انسانی موجود در مدیریت بخشهای چهار گانه باشگاه و نیروی انسانی مربوط به طرح ها و برنامه ها متناسب با فعالیت های ارائه شده حق الزحمه دریافت خواهند کرد .

   

  نحوه ارتباط در باشگاه  و اجزاء آن با یکدیگر و سایر موسسات:

   

  گروهها و کانونهای باشگاه از طریق هماهنگی مسئول گروه یا مسئول کانون با مسئول بخش توانمند سازی می توانند به مدیر باشگاه یا سایر اجزاء در ارتباط باشند و برنامه ها و فعالیتهای و برنامه های  مشترک نیز داشته باشد .

  مکانیسم نظارت و ارزشیابی:

   

  ماکنیسم ارزشیابی و نظارت بر فعالیتهای باشگاه شامل 2 بعد ارزشیابی و بعد نظارت می باشد . انجام ارزشیابی از برنامه ها پس اجرای هر برنامه صورت می پزیرد و نظارت بر فعالیتها و برنامه ها حین اجرا و پس از آن انجام می پزیرد. انجام ارزشیابی و نظارت در 2 بخش محتوا و اجرا اعمال می گردد که در بخش محتوا ی اموزشی از استید و در بخش اجرا از عوامل اجرایی و نحوه اجرا ارزشیابی و نظارت صورت می پزیرد .ابزارهای نظارت شامل نظر سنجی و مصاحبه و فرم انتقاد و پیشنهاد در برتامه ها و فعالیتهای گروهها و کانونهای باشگاه می باشد .

   

  سیستم نظارتی:

   

  رئیس شورای سیاست  گزاری باشگاه از طریق مدیر باشگاه و مسئولین بخشهای  باشگاه  بر کلیه فعالیت های گروهها وکانون ها  نظارت دارد .

  سیستم ارزشیابی:

   

  اجرای پیش آزمون و پس آزمون برای برنامه های گروهها و کانونها

  اجرای طرح های نظر سنجی

  اجرای طرح های ارزشیابی

  استفاده از نظرات و پیشنهادات  ارائه شده به کانونها و گروهها

   

  روشهای جمع آوری اطلاعات:

  ما برای تجزیه و تحلیل سیستم نیاز به اطلاعات در مورد سیستم داریم که این اطلاعات از طریقه های گوناگونی به دست می آید که ما در این پروژه اطلاعات مورد نیازمان را بیشتر از طریق مصاحبه و کمی هم مطالعه اسناد بدست آورده ایم که به شرح زیر است:

   

  مصاحبه :

   

  شورای سیاست گزاری:

   

  اهداف وسیات ها :

  تعیین وتبیین اهداف وخط مشی ها کلی فعالیت های باشگاه

  سیاست گزاری وتصمیم گیری ونظارت بر کلیه فعالیت های باشگاه

   

  برنامه ها ومحتوای :

  انطباق فعالیت های باشگاه با اهداف و فعالیت های موسسه

  تایید و تصویب طرح ها و بر نامه های باشگاه

  تایید تشکیل کانون ها و گروههای دوستی وتصویب طرح های ایشان

  تصویب بودجه و اعتبارات باشگاه

  تصویب دستورالعمل ها و آئین نامه های داخلی باشگاه

   

  روش اجرا:

  کلیه ایده ها  طرح ها و برنامه ها و ... پس از برسی در اتاقهای فکر گارگاههای هم اندیشی و شورای مدیریت و برنامه ریزی به منظور بررسی و کار کارشناسی به طرح و برنامه موسسه ارجاع خواهد شد .

  سپس جهت تصویب نهایی در جلسات شورای سیاست گزاری به شور گذاشته  می شود.

   

  ساختار :

  شورای سیاست گزاری شامل افراد حقیقی و حقوقی  شامل مدیر شورا(مدیر عامل موسسه) دبیر شورا(مدیر باشگاه ) 2 نفر کارشناس فرهنگی (به پیشنهاد معاونت فرهنگی) 1 نفر کارشناس آموزشی (به پیشنهاد معاونت آموزش)   1 نفر کارشناس طرح و برنامه   1 نفر کارشناس امور جوانان  و2نفر مسئولین مراکز(تصمیم گیری/توانمند سازی)  باشگاه جوانان می باشند . در صورت تایید رئیس شورا مجری و یا ارائه دهنده طرح جهت دفاع از طرح پیشنهادی می تواند در جلسه حضور داشته باشد.

   

  برونداد:

  تعیین خطوط حرکت و فعالیت در باشگاه

   

   

   

   

   

  شورای مدیریت و برنامه ریزی :

   

  اهداف کلی :

  ایجاد نظامی هماهنگ در برقررای  ارتباط میان اجزای باشگاه و موسسه و باشگاه .

   

  اهداف جزئی:

  ایفای نقش به عنوان حلقه واسط میان باشگاه و موسسه .

  تحقق کلیه سیاست ها  خط مشی ها و مصوبات شورای سیاست گزاری.

   

  ساختار :

  این شورا متشکل از 5 نفر شامل :

  مدیر شورا(مدیر باشگاه ) دبیر باشگاه (مسئول تصمیم سازی باشگاه)   و اعضاء شورا شامل (مسئولین مراکز توانمند سازی / اطلاع رسانی / امور اداری  ) باشگاه می باشند .

   

  شرح وظایف  شورای مدیریت و برنامه ریزی :

  بررسی و تطابق طرح های رسیده از مراکز باشگاه از حیث اهداف / سر فصل های برنامه ای / بودجه و ....

  برنامه ریزی در خصوص شکل گیری و انجام طرح ها و برنامه ها .

  نظارت  ارزشیابی نقد و آسیب شناسی  بر اجزاء و فعالیت های باشگاه .

  پیگیری اجرای دستورالعمل ها ابلاغیات و آئین نامه ها ومصوبات شورای سیاست گزاری.

  تعیین مجریان طرحها تایید صلاحیت کاندیداهای شورای مرکزی کانون ها و انتخاب سرگروهها .

   

  روش اجرا :

  شورا به صورت هفتگی تشکیل جلسه داده و کار بررسی طرحهای رسیده از مراکز باشگاه وشورای سیاست گزاری و یا موسسه را بر عهده خواهد داشت .

  کلیه مصوبات این شورا به تصویب مدیر عامل موسسه خواهد رسید .

  هر طرح در صورت کسب (نصف به علاوه 1 آرای اعضاء) به صورت مصوبه شورا تلقی خواهد شد.

   

 • فهرست و منابع پروژه تجزیه و تحلیل سیستم

  فهرست:

   

  دیکشنری کلمات  ........................................................................

  مقدمه   ....................................................................................

  دلایل شروع مطالعه ....................................................................

  آشنایی با سیستم   ........................................................................

  روشهای جمع آوری اطلاعات ........................................................

  تعریف مسئله   ...........................................................................

  چارت سازمانی  .........................................................................

  معایب سیستم   ...........................................................................

  نیازهای سیستم   .........................................................................

  شرح عملکردی که می خواهیم انجام دهیم  ........................................

  روش پیاده سازی   .....................................................................

  امکان سنجی ها  ........................................................................

  نمودار گنت ..............................................................................

  نمودار پرت   ............................................................................

  بررسی وضعیت موجود ...............................................................

  نمودار سطح های مختلف سیستم  ....................................................

  ارائه طرح های پیشنهادی  ............................................................

  سیستم پیشنهادی  ........................................................................

  نرم افزارهای مورد استفاده برای پروژه  .........................................

  فرم ipo  .................................................................................

  شرح عملیات و تصمیم گیری ها  ...................................................

  تامین امنیت و پشتیبانی  ..............................................................

  شرحی از روش پیاده سازی و نصب  ...........................................

  نمودار گردش اطلاعات  .............................................................

  لیست ورودی و خروجی ها  ........................................................

  فایل ها و پایگاه داده ها ...............................................................

  نمودار ساختار برنامه  ................................................................

  نمونه رابط گرافیکی        .............................................................

  نمودار ارتباط موجودیت ها ............................................................

  دیکشنری داده ...........................................................................

  دیکشنری ساختار داده ..........................................................

  دیکشنری اجزاء داده  ..........................................................

  دیکشنری ذخیره داده  .........................................................

  دیکشنری جریان داده  ....................................................

   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت