پروژه تجزیه و تحلیل آموزش دانشگاه

تعداد صفحات: 33 فرمت فایل: word کد فایل: 10004014
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی کامپیوتر
قیمت قدیم:۶,۱۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه تجزیه و تحلیل آموزش دانشگاه

  واحد آموزش و آگاهی رسانی

  آموزش، آگاهی‌رسانی و فرهنگ سازی نقش عمده‌ای در توسعه و ثمردهی طرح‌های فناوری اطلاعات دارد. در این راستا واحد آموزش و آگاهی‌رسانی مرکز علاوه بر ایفای مأموریت فوق در دانشگاه وظیفه‌ی سرویس دهی به بخش بزرگی از کلاس‌های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات برای گروه های آموزشی مختلف دانشگاه را نیز بر عهده دارد. رئوس وظایف این واحد به شرح زیر است:

      - مدیریت سایت مرکزی دانشجویان

      - ارائه خدمات آموزشی عملی به کلاس‌های مبانی کامپیوتر

  واحد برنامه ریزی آموزشی

  برنامه ریزی راه و روشی منظم و سیستماتیک برای هدایت فعالیت های انسانی برای اهداف ومقاصد مشخص است. برنامه ریزی درسی و آموزشی، ترکیب پیچیده ای از اهداف آموزشی، محتویات دوره، استراتژیهای آموزشی، پیامدهای یادگیری، تجارب آموزشی، ارزیابی محیط آموزشی، روش های یادگیری، برنامه زمان بندی شده برنامه کاری وعملیاتی و... میباشد که نیازمند توانائیهای عملی، خلاقیت، تحقیق و تفحص، صرف وقت و دقت نظر است و برای شناسایی نواقص احتمالی، ضرورت انجام برنامه به صورت پایلوت وتحقیق بررسی نتایج کار ضروری است.

  ساختار و اعضا واحد:

             مسئول واحد برنامه­ریزی:

        مشاورین واحد برنامه­ریزی:

           - تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی مرکز به صورت دوهفته یکبار با حضور اعضاء

  -  شرکت مسئولین وصاحبان فرایندهای آموزشی به صورت موردی بر حسب نیاز

  - ارائه طرح های برنامه ریزی (مطابق با نیازها و درخواست های مربوطه)   

                     اهداف و فعالیتها:

  * بازنگری و بهینه سازی برنامه های موجود

  *هدایت برنامه های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه های نوین

  *تغییردر نحوه طراحی برنامه ها (از وضعیت تک رشته ای به سمت چند رشته ای یا Integration)

  * بررسی استانداردهای برنامه آموزشی رشته های مختلف آموزشی علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی

  * استفاده از توانایی دانشکده ها و همکاری گروه های آموزشی و صاحبان رشته های آموزشی در خصوص بازنگری برنامه های تجربه شده و تغییرات مورد نیاز

  * تطبیق برنامه های موجود با استانداردهای آموزشی ملی

  * بررسی برنامه ها در سطح میانی (غیر متمرکز) و بررسی نتایج و ارسال گزارشات

  * طراحی برنامه های سطوح میانی (غیر متمرکز و منطقه ای)

  * هدایت برنامه ها در سطوح استراتژیکی ، تاکتیکی و عملیاتی

  * تحقیق ومطالعه نتایج برنامه های ارائه شده

  سیر برنامه ریزی آموزشی در برنامه های جدید آموزشی:

  1-      سنجش واعلام نیازبه تغییر برنامه

  2-      بررسی وضع موجود (مطالعات توصیفی)

  3-      بررسی آئین نامه ها وقوانین

  4-      بررسی نظرات صاحب نظران ومنابع معتبر علمی

  5-      تعیین اهداف برنامه

  6-      تعیین راهکارهای دستیابی به اهداف برنامه

  7-      تدوین برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی

  8-      کارشناسی و تایید برنامه تدوین شده

  9-      اجرای برنامه در سطح آزمایشی (مطالعه مداخله ای)

  10- رفع نواقص واجرای مجدد

        11- تثبیت برنامه جدید

  سیر پروژه های بازنگری وبهینه سازی برنامه های آموزشی موجود:

      - بررسی برنامه های موجود (از جنبه های مختلف )

      - مطالعات توصیفی در خصوص برنامه تجربه شده 

      - بررسی محتوای برنامه موجود

      - بررسی نظر صاحبان برنامه های موجود با استفاده از بررسی آئین نامه ها وقوانین موجود

      - تدوین برنامه تغییر یافته وبیان اصلاحات وضرورت اصلاحات

      - تدوین برنامه عملیاتی

      - بررسی نظرات مدرسین و دانشجویان در مورد برنامه جدید وزارتی

      - اجرای برنامه تغییر یافته (در سطح پایلوت)

   

  ×ارزشیابی برنامه­ های آموزشی و ارائه بازخورد اصلاحی

  ×برنامه­ریزی کارگاه­های آموزشی ویژه مدرسین با توجه به نیاز سنجی و تغییر و تحولات برنامه­های آموزشی به طور مستمر و به روز

  ×ایجاد بستر تغییر در نحوه طراحی برنامه­ها (از وضعیت تک رشته­ای به سمت چند رشته­ای)

  شرح وظایف مسئول آموزش مداوم دانشگاه

  سیاستگذاری در راستای پیشبرد اهداف آموزش مداوم و نیل به استانداردهای لازم

  -  ایجاد هماهنگی بین قسمت های برنامه ریزی و اجراء و تسهیل فرآیندهای مشترک بین این دو بخش

  - نظارت بر بخش های برنامه ریزی و اجرائی برنامه های آموزش مداوم

  - هماهنگی با معاونت آموزشی در فرآیندهای جاری و گزارش مستمر عملکرد آموزش مداوم به ایشان

  -  هماهنگی با اداره کل آموزش مداوم و پیگیری اجراء کلیه دستورالعمل های ابلاغی

  -  هماهنگی و ایجاد ارتباط با دیگر بخش های دانشگاهی و خارج دانشگاهی در راستای توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم تحت نظر معاونت آموزشی دانشگاه

  - نظارت بر امور اداری و مالی آموزش مداوم در حد اختیارات قانونی

 • فهرست و منابع پروژه تجزیه و تحلیل آموزش دانشگاه

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت