پایان نامه مقایسه تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی از هر دو روش بر میزان درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

تعداد صفحات: 112 فرمت فایل: word کد فایل: 10003855
سال: 1386 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه تربیت بدنی
قیمت قدیم:۱۷,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مقایسه تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی از هر دو روش بر میزان درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A"

  گرایش: تربیت بدنی و علوم ورزشی

  چکیده تحقیق

  هدف از اجرای این تحقیق مقایسه تاثیر سه روش تمرینی شامل ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی از هر دو روش بر میزان درصدچربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیرورزشکار بود. برای این منظور تعداد 36 نفر از دانشجویان غیرورزشکار در رده سنی 20 تا 27 سال که همگی سالم بودند و سابقه جراحی در نواحی سینه، شکم و ران را نداشتند از میان 45 داوطلب انتخاب و با استفاده از کالیپر ضخامت چربی نواحی سینه، شکم و ران اندازه گیری و سپس با به کارگیری جدول برآورد درصدچربی مردان بر پایه سن و مجموع چربی زیرجلدی سه ناحیه مذکور، برگرفته از قاعده سایری ، درصدچربی آزمودنی ها تعیین شد. سپس با توجه به میزان چربی به روش توریع زیگزاک آزمودنی ها در سه گروه مشابه، گروه تمرینی ایزوتونیک، گروه تمرینی ایزومتریک و گروه ترکیبی، جهت تحقیق قرار داده شدند.

  بعد از 4 هفته تمرین موضعی در قالب 12 جلسه، دو باره نواحی سه گانه از نظر ضخامت چربی، اندازه گیری و مقدار درصدچربی آزمودنی ها مشخص شد . داده های بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای مقایسه داده های پیش آزمون با داده های پس آزمون از آزمون t نمونه های همبسته در هر کدام از گروه ها استفاده شد، و برای مقایسه تاثیر سه روش تمرینی از آنالیزواریانس (ANOVA ) استفاده شد. و سطح اطمینان 95% در نظر گرفته شده بود.

  نتایجی که از این تحقیق بدست آمد به شرح زیر می باشد.

  1- بین تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی بر ضخامت چربی ناحیه سینه آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود دارد.(024/0 = P )

  2- بین تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی بر ضخامت چربی ناحیه شکم آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد.(062/0 = P )

  3- بین تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی بر ضخامت چربی ناحیه ران آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد.(0931/0 = P )

  4- بین تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی برمجموع  ضخامت چربی سه  ناحیه سینه، شکم و ران آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد.(081/0 = P )

  5- بین تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی برمیزان درصد چربی زیرجلدی آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد.(204/0 = P )

    مقدمه

  در حال حاضر ورزش و فعالیت های بدنی یکی از مهمترین ضرورت های زندگی بشر بخصوص در جوامع شهری که فاقد تحرکات لازم جسمانی در امور مختلف زندگی روزمره هستند، بشمار می‌رود. زمانی که زندگی براساس فعالیت های جسمی افراد برنامه ریزی گردد و به طور ناخودآگاه فعالیت های جسمی و بدنی بخش  عمده‌ای از زندگی انسان ها باشد، هیچ گاه ضرورت پرداختن به ورزش به صورت یک برنامه مرتب هفتگی  یا ماهانه محسوس نمی ‌گردد، کما این که در حال حاضر در جوامع روستائی این حقیقت به وضوح قابل لمس  و مشاهده می‌باشد. لیکن در جوامع شهری عدم تحرک کافی بدنی و تغذیه غیراصولی مردم، روی هم  رفته باعث بوجود آمدن معضلاتی از جمله بیماری های قلبی و عروقی و مشکل اضافه وزن در افراد می‌گردد، که اصطلاحا بعنوان چاقی نامیده می‌شود. در این تحقیق، اصطلاح اضافه وزن و یا چاقی بعنوان ذخایر بیش از اندازه چربی در زیر پوست مطرح بوده و با توجه به این که انباشته شدن چربی در زیر پوست به یک حد بیش از طبیعی برسد، موجب بروز بسیاری از نارسائی های جسمی عمدتاً اضافه وزن، بالا رفتن فشار خون طبیعی، بالا رفتن غلظت خون، مشکل مفاصل و ... می ‌گردد در نظر بوده است.

  بطور کلی زمانی که بدن از طریق فعالیت های ورزشی نتواند در جریان متابولیسم چربی های موجود در بدن را وارد چرخه تولید انرژی کند. برخی از آنها در لایه‌های  زیرپوستی که عمدتاً در نواحی سینه، شکم، ران می‌باشد، تجمع  می ‌یابند. نحوه   ازریابی مقدار  آنها  از طریق ابزارهایی است  که می ‌تواند درصد ذخیره آنها را نشان بدهد. گذشته از اینها در میان اقشار ورزشکار که عمدتاً مشکل اضافه وزن ندارند مسئله بهتر نمودن رکوردها و دستیابی به کیفیت اجرای بهتر موفقیت های ورزشی بیشتر مطرح است. در این راستا غیر از تمرین تغذیه و مسائل مربوط به آماده سازی ورزشکارها، نحوه اجرای اصول علمی‌ تمرین در کاستن از چربی های اضافه بدن نیز مطرح است.

   چون می‌دانیم عمدتا تمرینات ورزشی در سه جریان تمرینی عضلانی ایزومتزیک ،ایزوتونیک و یا ترکیبی از ایندو خلاصه می‌شود. اینکه کدام یک از تمرینات فوق در کاستن از چربی  ها، بیشتر می‌تواند مؤثر باشد، همواره دغدغه خاطر مربیان، ورزشکاران و عموم مردم بوده است. معمولا وقتی سخن از ورزش و فعالیت بدنی می‌رود، بی درنگ کار ماهیچه‌ای و انقباض عضلانی مجسم می‌شود. همین مفهوم است که توجه بسیاری از پژوهشگران را به جستجوها و کاوش های علمی درباره سازگاری های فیزیولوژیکی که ماهیچه‌ها در برابر فشار کاری و ورزش پیدا می‌کنند، جذب کرده است. در حقیقت، سازش های عصب- عضله در برابر فعالیت های بدنی و ورزش موضوع فعال‌ترین پژوهش هایی بوده است که در دو تا سه دهه گذشته در فیزیولوژی ورزش مطرح بوده است. از طرفی سیستم عضلانی بعنوان مجری حرکت، نقش بسیار مهمی را در زندگی روزمره و فعالیت های بدنی ایفاء می‌کند و اگر به این سیستم اختلال یا آسیبی وارد گردد، بر حرکت وضعیت و عملکرد بدن نیز تأثیر نامطلوبی خواهد داشت(10)، لذا ایجاد بهترین شیوه‌های تمرین جهت کاهش چربی زیر پوستی به منظور دستیابی به وضعیت مناسب بدن و کسب موفقیت در مهارت های ورزشی کمک قابل ملاحظه‌ای خواهد نمود.

  بیان مسئله

  برای رسیدن به موفقیت های ورزشی بهره جستن از علوم جدید مرتبط با ورزش از اهمیت خاصی برخوردار است هر چند که قدرت فعالیت  های ورزشی انسان به زمان های قبل از تاریخ می‌رسد لیکن از نظر دخالت سایر علوم  در آن باید پذیرفت که علم جدیدی است و هر روز نسبت به روز قبل نقش تعیین کننده علوم مختلف  در آن بیشتر می‌شود. علوم مختلفی از قبیل مدیریت، پزشکی ، روانشناسی، جامعه شناسی، تغذیه ، بیوشیمی، رشد و تکامل حرکتی و از نظر اهمیت روزافزونی که دارند از جایگاه والائی برخوردار می ‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد کشورهایی که در امر ورزش بیشتر موفق بوده‌اند در تمامی علوم مختلف بهتر موفق بوده‌اند. به عبارتی باید گفت بین پیشرفت های ورزشی با پیشرفت در سایر علوم ارتباط مستقیم وجود دارد(12).

  عصر حاضر، عصر نزدیکی رکوردهای ورزشی و تلاش مضاعف ورزشکاران در دستیابی به موفقیت های بیشتر و افتخار آفرین در رده‌های ملی، باشگاهی و غیره است. بدیهی است در مسیر پرورش ورزشکاران، در جهت  اهداف مورد نظر سود جستن از علم تمرین مدرن و بروز بسیار حائز اهمیت است بدیهی است در راستای تمرینات ورزشی، تمرینات ایزومتریک، ایزوتونیک و یا ترکیبی از این دو بسیار حائز اهمیت بوده و همچنین کاستن از چربی های اضافه بطور شدید مد نظر می‌باشد چربی های اضافه همان گونه که از اسم آنها پیدا است در بدن بعنوان یک بار اضافه بوده و از نظر افزایش قوا و یا بهبود عملکرد هیچ تأثیری نداشته و جنبه مخرب و منفی دارد(8). در کنار سود جستن از علم مدرن تمرین کاستن از چربی های اضافه همواره مد نظر ورزشکارا ن و غیر ورزشکاران بوده است. این که آیا کدام روش تمرین می‌تواند در این مسئله به مربیان و ورزشکاران کمک مؤثری نماید همواره مورد پرسش بوده و افکار اشخاص ذیربط را مشغول داشته است. روی این اصل تحقیقی در این راستا و پی بردن به روش هایی که می‌تواند در کاستن از چربی به نحو مؤثری کمک نماید بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد.

  از نظر فیزیولوژیکی معمولا چربی های استفاده نشده در چرخه متابولیسم بدن بصورت ذخیره در سه ناحیه مهم از بدن که شامل سینه،شکم و ران می‌باشند. انباشته می‌گردد، و در واقع بعنوان شاخص اضافه وزن و یا داشتن چربی اضافه در افراد و ورزشکاران تلقی می‌گردد. تحقیقات ضروری که در راستای نقشی که تمرین در کاستن چربی های این نواحی می‌تواند داشته باشد بیانگر میزان دغدغه‌هایی است که همواره با مربیان و وزرشکاران بوده است.

  در برخی از مواقع میزان درصد چربی بدن بعنوان شاخص پیشگو در ارتباط با عوامل خطرزای قلبی و عروقی مطرح است، که در مقایسه با نمونه‌های خارجی آن بالاست. دلیل این امر را باید در وجود یکسری اختلالات فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی- بهداشت نامناسب فردی- اختلالات تغذیه و کم تحرکی جستجو کرد. در تحقیقی که توسط‌ آقای اصغر توفیقی در سال 1383 در خصوص ارتباط میزان درصد چربی و ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی بعمل آمد،  محقق نتیجه گرفت که با افزایش درصد چربی بدن و  نیز با کاهش میزان فعالیت بدنی، احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در افراد افزایش می‌یابد (5).

  از آن جایی که معمولا اکثر تمرینات ورزشی بصورت برنامه‌های طراحی شده از قبل در راستای آماده سازی ورزشکاران جهت اجرای بهتر و مرور بر روی حرکات مسابقه انجام می‌گیرد، همواره شکل و اساس کلی تمرینات ورزشی ورزشکاران و غیر ورزشکاران مطرح بوده و کمتر روی مسائل موضعی پرداخته شده است. در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که برای کاستن از چربی های اضافه موضعی در برخی موارد از روش های لرزه‌ای نیز استفاده می‌گردد که مؤثر نبوده و یا  در برخی موارد اعمال جراحی موضعی جهت برداشتن لایه‌های چربی اضافه مدنظر بوده که باز هم موفق نبوده است.بنابراین محقق بر آن است که آیا روش های تمرینی ایزوتونیک،ایزومتریک و ترکیبی از هر دو روش می تواند پاسخگوی کاستن از چربی های  موضعی بدن باشند یانه؟ این سوالی است که محقق جهت دستیابی به پاسخ در این تحقیق به آن پرداخته است. 

 • فهرست و منابع پایان نامه مقایسه تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی از هر دو روش بر میزان درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

  فهرست:

  چکیده تحقیق

  فصل اول: مقدمه و معرفی

  مقدمه

  بیان مسئله

  ضرورت و اهمیت تحقیق

  تعریف واژه ها

  فصل دوم : مروری برادبیات پیشینه

  مبانی نظری

  مروری بر ادبیات یشینه تحقیق

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه

  روش تحقیق

  جامعه آماری

  نمونه و شیوه نمونه گیری

  متغیرهای تحقیق

  روش جمع آوری اطلاعات

  روش های آماری

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

  بخش توصیفی

  بخش استنباطی

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

  خلاصه تحقیق

  تجزیه و تحلیل و تفسیر یافته ها

  پیشنهادات برخاسته از تحقیق

  پیشنهادات برای مطالعات بعدی

  فهرست منابع و مآخذ

  پیوست ها

  چکیده انگلیسی

   

   

  منبع:

  البرتس، بروس. مبانی زیست شناسی سلولی_ ترجمه بهاروند، حسین و همکارن_ انتشارات تابش اندیشه 1382

  2- ال. کارلوس جان کوییرا _ بافت شناسی پایه _ ترجمه رخشان، محمد _ سماط _ 1383

  3- بوام گارتنر، تد ای _ جکسون، آندرواس _ سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی _ ترجمه سپاسی، حسین و نوربخش، پریوش _ جلد دوم، انتشارات سمت 1376

  4- پولاک _ ویلمور_ فیزیولوژی ورزشی بالینی _ ترجمه ناظم، فرزاد و فلاح محمدی، ضیا _ انتشارات دانشگاه بوعلی سینا 1379

  5- توفیقی، اصغر_ هنجاریابی WHR،WC،BMR ،درصد چربی بدن ، و میزان فعالیت بدنی مردان 30 تا 55 ساله شهر تهران و ارزیابی ارتباط آنها با عوامل خطرزای قلبی و عروقی. پایان نامه کارشناسی ارشد _ دانشگاه تربیت مدرس 1382

  6- حجتی ، زهرا _بززسی تاثیر یک برنامه ورزشی منتخب روی ترکیبات بدن، توان هوازی دختران دانشجو، دانشگاه تربیت معلم 1374

  7- خداداد، احمد _ اصول عمومی آمادگی جسمانی _ انتشارات سازمان تربیت بدنی _1368_ص 53 و54

  8- رحیمی، علیرضا _ جعفری، رحمت الله _ اصول کاربردی آمادگی جسمانی و علم تمرین _ انتشارت عابد 1382

  9- ریاحی بنی، پروانه _ مقایسه و تاثیر دو نوع روش تمرینی موضعی و عمومی بر روی میزان چربی زیر پوستی پنج ناحیه از بدن زنان 40 – 20 ، واحد خوراسگان 1376

  10- صدری، ایرج _ مقایسه تغییرات الکترومایوگرافی عضلات دلتوئید و سینه ای بزرگ در حرکت پرس سینه، پایان نامه‌ کارشناسی ارشد _ دانشگاه گیلان 1383 ص 1

  11- کرباسیان، عباس _بیوشیمی ورزش و تندرستی و کاهش وزن _ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان 1379

  12- مهدوی ، توقیق _ مقایسه عملکرد واحدهای دانشگاهی منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی در بخش مسابقات ورزشی در المپیادهای اول و دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی -  1383

  13- معصومی،حسن _ تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب برروی بعضی از ظرفیت های فیزیولوژیکی و ترکیبات بدن پسران در محدوده سنی16 تا 17 سال _ پایان نامه 1381

  14- نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم _ روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید برعلوم تربیتی، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، چاپ یازدهم، زمستان 1375

  15- نیکزاد، محمدباقر _ اثرات یک برنامه موضعی بر چربی زیرپوستی چند ناحیه از بدن _ پایان نامه کرشناسی ارشد _ دانشگاه تهران 1373

  16- وحیدیان، اشرف_ سه شیوه پیشگیری از چاقی برای زنان (40 – 30 )سال _ پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه تهران 1369

  17- هدایت، حبیب الله _ انصاری پور، مسعود _ پهقی و تغذیه _ مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1375

  18- یونسیان، علی_ بررسی تاثیر یک برنامه ویژه هوازی برترکیب بدن وهورمون های تستوسترون ، استرادیول و کورتیزول در مردان روزه دار _ دانشگاه تهران_ 1373

  19- چکیده مقالات، اولین دوره رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی _ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی _ اسفند 1385

  20- سلامت، هفته نامه وزارت بهداشت و درمان _ شماره 85 _ شنبه، هیجدهم 1385

  21-Boileau,R.A.,Buskirk,E.R.,Horstman,D.H.,Mendez,J.,and  Nicholas,W.C.: Bady composition changes in obese and lean men during conditioning . Med.Sci.Sports 3:183-189, 1971.

  22-Brown, C.H, and Wilmote,J.H.:The effects of maximal resistance training on the strength and  bady composition of women athletes.Med.Sci.sports 6: 174-177,1974.

  23- Carter,J.E.l., and Philips,W.H.:Structural changes in exerciseing middle-aged males during a 2 –year period . J. Appl-Physiol-27:787-794, 1969.

  24- Crant Gwinup,Rec Chelvam,Trey Steinberg. Thickness of subcutaneous fat and activity of underlying muscles: Annal.int.Med.1971, 74:408-411.

  25- Cureton,T.k.& Greninger.L:Effect of Frequency of traningeon working capacity,Cavdiovascular Function,and bady composition aduldmen. Med. And Sci. in spo. And exer. 1, 70-74, 1969.

  26- Despress,J.p.:effect of Aearobic traning in… M.SSV.17.1985.

  27- Dirix,A.,Knuttgen,M.G.and tittel.k., The Olympic Book of sports Medicine; Volum 1,Blackwell Scientific Publications,landon:Oxford,Edinburgh,1990.

  28- Getchell,L.H.,and Moore,J.C.:Physical training comparative responses of middle-aged adults.Arch.Phys.Med.Rehabil.56:250-254,1975.

  29- Gettman,L.R.,and Pollock,M.l.:Circuit weight training: a critical review of its physiological benefits.Phys.Sportsmend.9:44-60,1981.

  30- Guinup,C:Effect of exercise alone on the weight of obese women.Archives of int. Med. 135,676,680,1975.

  31- Hunter,GR.Bryan,DR.Wetzstein,CJ.Zuckerman,PA.Bamman,MM. resistance training and intra- abdominal adipose tissue in older men and women.Med Sci Sports Exerc.34(6):1023-8,2002.

  32-Jonhson, R.E., Mastropaolo,J.A., and Wharton,M.A.:Exercise,dietary intake and bady composition.J.Am.Diet.Assoc.61:399-403.1972.

  33- Katch F.O and Mcardle,W.D.:Nutrition,weight contral and exercise hydrostatic weighting:1983.

  34- Khan,RS.Marlow,C.Head,A.Phyisological and psychological responses to a 12-week bady Balance training programe.J.Sci.Med Sport.2007.

  35- Knittle,J.L: Obesity in childhood:a problem in adipose tissue cellular development.J.Pediatr.81:1048-1059,1972.

  36- Kollias,J.,Boileau,R.A.,Barlett,H.L., and Buskirk,E.R.: Rulmonary function and physical conditioning  in lean and obse subjects. Arch Environ.Health 25:140-150, 1972.

  37- Misner,J.S.,Boileau,L.A.,Massey,B.H., and mayhew,J.l.: Altorations in the bady composition of adult men duting selected physical training programs.Am.J.Geriatr.Soc.22:33-38,1974.

  38- Oscai,L.B.,and Williams,B.T.: Effect of exercise on overweight middle-aged males.J.Am.Geriatr.Soc.16:794-797,1968.

  39- Parizkova,J.,and Poupa,O.: Some metabolic consequences of adaptation to muscular Work.Br.J.Nutr.17:341-345,1963.

  40- Patton,JF.Daniels,WL.Vogel,JA.Aerobic power and bady fat of men and women during army basic training.Aviat Space Environ Med.51(5): 492-6.1980.

  41- Pollock,M.L.,Miller,H.S.,Janeway,R.,Linnerud,A.C.,Robertson,B., and Valentino, R.: Effects of walking on bady composition and cardiovascular function of middle-agedmen.J.Appl.Physiol.30:126-130,1971.

  42- P0ll0ck,M.L.,Broida,J.,Kendrick,Z.,Miller,H.S.,Janeway,R., and linnerud,A.C.: Effects of training two days per week at different intensities on middle-agedmen.Med.Sci.Sports4:192-197,1972.

  43- Pollock,Mol and Co.: Effects of training two days per week at different intensities on middle aged men.Sci.in Spo.and exrs.4,192-197,(1972).

  44- Salens,L.B.,Horton,E.S., and Sims,E.A.H.: Experimental obesity in man:cellular character of the adipose tissue,J.Clin.Invest.50:1001-1005,1971.

  45-Sims, E.A.H.: Syndromes of obesity.In DeGroot, L.J.: Endocrinology, Vol.3.Baltimore, Williams & Wilkins, 1979.

  46-Skinner, J.S., Holloszy, J.O., and Cureton,T.K.:Effects of a program of endurance exercises on physical Work capacity and anthropometric measurements of  15 middle-aged men.Am.J.Cardiol.14:747-752,1964.

  47-Stanly, D.: The effect of training volume on strength and hypertrophy of the Quadriceps and hamstring muscles tesis (M.S)-University of Florida,(1994).

  48- Thompson,C.W.: Changes in body fat, estimated frame skin fold measurements of varsity college football players during a season. Res.Q.30:87-93.1959.

  49- Verney,J.Kadi,F.Saafy,MA.Piehl-Aulin,K.Denis,C.Combined lower bady endurance and upper body resistance training improves performance and health parameters in healthy active elderly.EurJ Appl Physiol.97(3):288-97,2006.

  50- Vogel,JA.Crowdy,JP.Amor,AF.Worsley,DE:Changes in Aerobic fitness and body fat during army recruit training. Eur.J.Appl Physiol Occupy PhYsiol.15; 40(1):37-43.1978.

  51- Weels,J.B.,Parizkova,J.and Jokl,E..: Exercise,excess fat and body Weight. Assoc. Phys.Med.Ment .Rehabil.16:35-40, 58, 1962.

  52- Wendy J.Bbb;Health/Fitness Instractors Hand book; Chapter5,Relative leanness,PP.52.

  53- Wilmor,J.H.:Davis.J.A.,O`Brian,R.S.,Vodak,P.A.,Walter,G.R.,and Amsterdom,E.A.Physiological alterations consequent to 20-week conditioning programs of bicycling, tennis,and Jogging.Med.Sci.Sports Exerc.12:1-8,1980.

  54- Wilmore,J.H.,Royce,J.,Girandola,R.N,Katck,F.I,and katck , V.L.:Bady composition changes with a 10-week program of Jogging.Med.Sci. Sports.2:113-117, 1970.

  55- American Collge of sports Medicin.Position Statement and proper and improper weight loss program.Med.Sci.in Spo.and exer.15ix-xjj, (1983). 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت