پایان نامه بررسی استفاده از ترکیب کولین‌ کلراید و روغن منداب روی عملکرد و غلظت تری‌ گلیسرید کبد در جوجه‌های گوشتی

تعداد صفحات: 153 فرمت فایل: word کد فایل: 10003839
سال: 1386 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قدیم:۲۱,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی استفاده از ترکیب کولین‌ کلراید و روغن منداب روی عملکرد و غلظت تری‌ گلیسرید کبد در جوجه‌های گوشتی

  پایان‌نامه:

  جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. Sc)

  در رشته مهندسی علوم دامی

  چکیده

  این تحقیق به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف کولین‌کلراید (0، 500، 1000 میلی‌گرم در کیلوگرم) و روغن منداب (0، 2، 4 درصد) در قالب آزمایش فاکتوریل 3×3 بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار 10 قطعه جوجه‌ نر گوشتی یک روزه سویه راس 308  در یک دوره‌ کامل پرورشی (56 روزه) به صورت مزرعه ای آزمایشگاهی مورد اجرا قرار گرفت. تا پایان دوره‌ آغازین، جیره‌ پایه برای تمام  تیمارها و تکرارها یکسان بود و جیره‌های مورد  آزمایش تا مرحله رشد و پایانی به گروه های آزمایشی داده شد. در طول این آزمایش صفات عملکردی شامل وزن زنده، ضریب تبدیل غذایی، درصد تلفات، مقدار مصرف غذا مورد اندازه‌گیری و ارزیابی قرار گرفت. و صفاتی که پس از کشتار و تجزیه لاشه مورد ارزیابی قرار گرفت شامل وزن کل لاشه و قسمت‌های مختلف لاشه،سینه، ران، بال، سنگدان، پیش‌معده، طحال، قلب و کبد بود. سطوح کلسترول و تری‌گلیسرید کبد و همچنین مقادیر کلسترول، تری‌گلیسرید، HDL وLDL خون در آزمایشگاه تعیین گردید و داده‌های آزمایش بعد از تست نرمال با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد اثرات متقابل سطوح روغن منداب (  2 و 4 درصد) و مکمل کولین‌کلراید ( 1000 میلی گرم در کیلو گرم) در سطح احتمال 1% وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی را به طور معنی‌داری بهبود بخشیده است و همچنین مصرف توام مکمل‌ کولین‌کلراید (500 و 1000 میلی‌گرم در کیلوگرم)  و روغن منداب (  2 و 4 درصد)  توانسته است وزن سینه را به طور معنی‌داری در سطح احتمال 1% افزایش دهد و  باعث کاهش معنی‌دار در وزن کبد شود. ولی این اثر بر روی وزن لاشه، ران، طحال، سنگدان و پیش‌معده معنی‌دار نبود. همچنین نتایج تجزیه بیوشیمیایی خون نشان می‌دهد اثرات متقابل روغن منداب و مکمل کولین‌کلراید بر روی مقادیر کلسترول، تری‌گلیسرید، HDL و LDL خون تاثر معنی‌داری نداشت و این اثر بر روی ذخایر تری‌گلیسرید و کلسترول کبد نیز  معنی‌دار نبود. ولی اثر مستقل مکمل‌ کولین‌کلراید بر روی ذخایر چربی کبد در سطح احتمال 5% معنی‌دار است.

   

  کلمات کلیدی: روغن منداب، مکمل کولین کلراید، جوجه‌ های گوشتی، عملکرد و فراسنجه‌‌ های بیوشیمیایی خون و کبد.

   

  مقدمه

  تحقیقات بر روی ماکیان نقش بسیار مهمی را در راستای افزایش تولید گوشت سفید به عهده دارد. امروزه جهت رهایی از بحران غذا در سال‌های پیش‌رو و کاهش بیماری‌های مختلف در افراد بشر که با تغذیه آنها مرتبط است، به دنبال راه‌هایی هستند تا در کمترین زمان با راندمان تولید بالا و محصولات تولیدی سالم اقدام به حل  این مشکل نمایند. لذا افزایش تولید محصولات بی‌ضرر و بسیاری مواقع سودمند اهمیت به‌سزایی دارد. امروزه با تحقیقات وسیعی که بر روی گیاه منداب صورت گرفته، ثابت شده است که روغن حاصل از دانه‌ منداب دارای مقادیر بالایی از اسیدهای چرب غیراشباع و اسیدهای چرب ضروری است و نیز این روغن فاقد کلسترول می‌باشد و از طرفی کولین کلراید به‌عنوان دهنده گروه متیل نقش عمده‌ای در متابولیسم چربی‌ها دارد. لذا اثرات متقابل کولین و روغن منداب نیاز به بررسی‌های زیادی دارد.

   تحقیق حاضر در جهت افزایش تولید گوشت و کاهش ترکیبات مضر نظیر تری گلیسرید و کلسترول در گوشت تولیدی  برای تغذیه انسان صورت گرفته به امید آنکه با استفاده از مکمل کولین‌کلراید و روغن منداب بتوان ضمن رسیدن به بیشترین مقدار تولید گوشت، سطوح کلسترول، تری‌گلیسرید و LDL را کاسته تا بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی که دامن‌گیر جامعه‌ انسانی است کاهش یابد.

   

  1-1- چربی‌ها

  چربی‌ها گروهی از مواد موجود در بافت‌های گیاهی و حیوانی هستند که در آب نامحلول بوده اما در حلال‌های آلی معمولی مانند بنزن، اتر و کلروفرم محلول هستند. این ترکیب به‌عنوان حامل الکترون و مواد اولیه در واکنش‌های آنزیمی به عنوان بخشی از غشاهای زیستی و به شکل منابع و ذخایری از انرژی عمل می‌کند. در حیوانات، چربی‌ها شکل اصلی ذخیره انرژی است. انرژی حاصل از اکسیداسیون کامل چربی در حدود 39 مگاژول برای کیلوگرم ماده خشک، در مقایسه با رقم حدودا 17 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک در گلیکوژن است (15 و 24).

   نقطه ذوب روغن‌ها به گونه‌ای است که در دماهای معمولی اطاق (25 درجه سانتی‌گراد) به حالت مایع هستند. چربی‌ها از لحاظ درصد وزن مولکولی شامل 77 درصد کربن، 12 درصد هیدروژن، 11 درصد اکسیژن هستند و نسبت اتم کربن به اتم اکسیژن 5/8 به 1 و نسبت هیدروژن به اکسیژن 3/16 به 1 است. از سوختن کامل یک گرم چربی 45/9 کیلوکالری انرژی ناخالص (حرارت) ایجاد می‌شود در حالیکه از سوختن یک گرم کربوهیدرات یا پروتیین 2/4 کیلوکالری حرارت تولید می‌شود. در نتیجه از کاتابولیسم چربی‌ها 25/2 برابر کربوهیدرات ها و پروتیین‌ها در بدن انرژی تولید می‌شود (1، 15، 18، 21و 27).

   

  2-1- ساختمان لیپید‌های ساده

  لیپیدهای ساده استر اسیدهای چرب و الکل سه‌ظرفیتی گلیسرول بوده و به آنها گلیسرید یا آسیل گلیسرول می‌گویند. هنگامی‌که هر سه گروه الکلی توسط اسیدهای چرب استریفه شوند ترکیب حاصله را تری‌گلیسرید گویند. بیش از نیمی از چربی تولیدی توسط حیوان و گیاه را تری‌گلیسریدها تشکیل می‌دهند بنابراین در بدن حیوان و پیکره گیاهان قسمت اعظم انرژی به‌صورت تری‌گلیسریدها ذخیره می‌شوند.

  تری‌آسیل گلیسرول‌ها بر اساس طبیعت و موقعیت واحدهای اسید چرب متفاوت هستند. مولکول‌های با سه اسید چرب مشابه، تری‌آسیل‌گلیسرول ساده نامیده می‌شوند ولی در صورتی که بیش از یک نوع اسید چرب در استریفیکاسیون وارد گردد یک تری‌آسیل گلیسرول مخلوط بدست می‌آید.

   

  (تری‌اسیل گلیسرول)

  (اسید چرب)

  (گلیسرول)

   

   

  ساختمان شیمیایی یک تری‌آسیل گلیسرول مخلوط به‌صورت زیر است:

  R1، R2، R3 نشان‌دهنده زنجیرهای اسیدهای چرب مختلف هستند. چربی‌ها و روغن‌های طبیعی آمیخته‌هایی از این تری‌‌آسیل گلیسرول‌های مخلوط بوده و با وجود این، انواع ساده نیز به‌طور طبیعی یافت شده و در مواردی نوع غالب موجود محسوب می‌شود (15، 21، 32، 37 و 45). خصوصیات فیزیکی چربی‌ها (مایع یا جامد بودن) به‌وسیله نوع اسیدهای چرب تشکیل‌دهنده تری‌گلیسرید تعیین می‌گردد. وجود تعداد بیشتری اسیدهای چرب با وزن مولکولی کم (زنجیرکوتاه) و غیراشباع باعث کاهش نقطه ذوب روغن‌ های گیاهی و وجود تعداد بیشتری اسیدهای چرب با وزن مولکولی بالا و اشباع باعث افزایش نقطه ذوب چربی‌ های حیوانی شده‌اند (5، 15، 32 و 37).

   

  3-1- اسیدهای چرب و ساختمان آنها

  اسیدهای چرب از مولکول‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند و دارای زنجیره‌ای به‌طول 24-2 یا بیشتر اتم کربن می‌باشند و توسط یک گروه کربوکسیل در انتهای زنجیره مشخص می‌شوند. فرمول کلی اسیدهای چرب CH3-(CH2)n-COOH است که n از صفر تا چهل متغیر است (21، 24و 25).

  اسیدهای چرب در سه گروه جداگانه تقسیم‌بندی می‌شوند:

  الف‌ اسیدهای چرب اشباع (SFA)[1]

  ب‌ اسیدهای چرب غیراشباع (UFA)[2]

  اسیدهای چرب غیراشباع به دو گروه عمده زیر تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

  1- اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دو گانه (MUFA)[3]

  2- اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دو گانه (PUFA)[4]

  اسید های چرب اشباع نقطه ذوب بالاتری دارند و در دمای اتاق جامد هستند. اسیدهای چرب‌ غیراشباع با یک پیوند دو گانه دارای یک پیوند دوگانه بوده و معمولا در دمای اتاق به‌حالت مایع هستند. اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دو گانه نیز دارای دو یا چندین پیوند دوگانه بوده و در دمای اتاق همواره مایع می‌باشند. اسیدهای چرب امگا 3 و اسیدهای چرب امگا 6  از گروه اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه  محسوب می شوند.

  اسیدهای چرب امگا 3 عبارتند از: اسید لینولنیک، اسید ایکوزاپنتونوییک و اسید دکوزاهگزانوییک و اسیدهای چرب امگا 6  عبارتند از: اسید لینولییک و اسید آراشیدونیک.

  اسید آلفالینولنیک پیش‌سازی برای ساخت اسید ایکوزاپنتونوییک (EPA)[5] است که می‌تواند بیشتر طویل شود و به اسید دکوزاهگزانوییک‌ (DHA)[6] تبدیل گردد.

  اسیدهای چرب از لحاظ تغذیه‌ای به اسیدهای چرب ضروری و اسیدهای چرب غیرضروری طبقه‌بندی می‌شوند:

  الف‌ اسیدهای چرب ضروری

  اسیدهای چرب اشباع نشده‌ای که بیش از یک پیوند دوگانه در ساختمان خود دارند اسیدهای چرب ضروری نامیده می‌شوند زیرا بدن حیوانات قادر به ساخت و تهیه آنها در بافت‌های خود

  نیست و باید از طریق جیره‌ غذایی تامین شوند که عبارتند از:

  1- اسید لینولییک (2: 18C)[7]

  2- اسید لینولنیک (3: 18C)[8]

  3- اسید آراشیدونیک (2: 20C)[9]

  بسیاری از منابع علمی تامین اسید لینولییک را برای طیور ضروری می‌دانند که می‌تواند به اسید لینولنیک و اسید آراشیدونیک تبدیل گردد (3، 21، 24 و 38).

  اسیدهای چرب ضروری از سه لحاظ زیر برای متابولیسم بدن اهمیت دارند:

  1- تولید انرژی

  2- شرکت در ساختمان فسفولیپیدها و غشای سلولی و دخالت در تشکیل لیپوپروتیین‌ها جهت انتقال چربی در جریان خون

  3- پیش‌ساز در ساختمان ترومبوکسان‌ ها جهت تولید پروستاگلندین‌ها و نقش در دستگاه تناسلی (3، 21 و 24).

  ب‌ اسیدهای چرب غیرضروری

  اسیدهای چرب اشباع و تعدادی از اسیدهای چرب غیراشباع در بدن انسان و حیوانات ساخته می‌شوند و از لحاظ تغذیه‌ای نیازی به تامین آنها از طریق جیره غذایی وجود ندارد (3، 21، 24و 38).

  4-1- فساد چربی‌ها

  فساد چربی‌ها به ‌طور کلی به دو صورت ممکن است:

  1- فساد اکسیداتیوی

  2- فساد هیدرولیتیکی

  اسیدهای چرب غیراشباع از محل اتم کربن مجاور پیوند دوگانه به سهولت اکسید شده و پراکسیدها را تشکیل می‌دهند. این مواد به محصولاتی با زنجیر کوتاه‌تر مانند رادیکال‌های آزاد تجزیه شده و سپس سایر اسیدهای چرب را مورد حمله قرار می‌دهند. در نتیجه با تولید بیشتر رادیکال‌های آزاد، سرعت اکسیداسیون نیز افزایش می‌یابد. سرانجام غلظت رادیکال‌های آزاد به حدی می‌رسد که آنها بر یکدیگر اثر نموده و واکنش خاتمه می‌یابد که این واکنش، واکنش اتواکسیداسیون نامیده می‌شود. تشکیل رادیکال‌های آزاد توسط اشعه ماوراء بنفش و بعضی یون‌های فلزی به ‌خصوص مس تحریک شده و حضور هر یک از این عوامل سرعت اکسیداسیون را به مقدار زیادی افزایش می‌دهد. محصولات حاصل از اکسیداسیون عبارتند از: اسیدهای چرب با زنجیر کوتاه‌تر، پلیمرهای اسید چرب، آلدییدها، کتون‌ها، اپوکسیدها و هیدروکربن‌ها.

  اسیدها و آلدییدها مسئول اصلی بو و طعم‌های خاص چربی اکسید شده است و به ‌طور محسوس خوش‌خوراکی آن را کاهش می‌دهند. اکسیداسیون اسیدهای چرب اشباع باعث ایجاد یک مزه شیرین و زننده و بویی می‌شود که عموما به ترشیدگی کتونی موسوم است. دلیل این امر وجود متیل کتون‌های ناشی از اکسیداسیون است که این روند فساد را فساد اکسیداتیو می‌گویند. چربی‌ها می‌توانند به وسیله جوشانیده شدن در محلول قلیایی، هیدرولیز شده و تولید گلیسرول و صابون کنند. چنین هیدرولیزی به صابونی شدن موسوم است زیرا تولید صابون‌هایی می‌کند که نمک‌ های سدیم یا پتاسیم اسیدهای چرب هستند. این روند به‌طور طبیعی تحت اثر آنزیم‌هایی که مجموعا به عنوان لیپازها شناخته می‌شود انجام می‌گیرد و چنین واکنشی به لیپولیز موسوم است. در شرایط طبیعی محصولات لیپولیز معمولا مخلوط‌هایی از منو و دی‌اسیل گلیسرول‌ها همراه با اسیدهای چرب آزاد هستند. بیشتر این اسیدها فاقد بو و مزه بوده اما بعضی از اسیدهای کوچکتر به‌خصوص اسید بوتیریک و اسید‌کاپروییک دارای طعم و بویی بسیار تند هستند با انجام چنین تجزیه‌ای در چربی، خوراک معمولا برای مصرف‌کننده غیرقابل استفاده می‌گردد. لیپازهای مسئول این نوع فساد که معمولا به ترش شدن[10] موسوم است عمدتا از باکتری‌ها و کپک‌ها منشاء می‌گیرند (5، 15، 18 و 32).

   

  Abstract:

  This experiment was carried out to evaluation usage different levels of canola oil (CO) (0, 2 and 4 percent) and choline chloride supplement (CCS) (0, 500 and 1000 mg/kg) in the basal diet (corn and soybean meal) and their effects on the broiler chick’s performance, some of blood parameters and liver cholesterol and triglyceride contents. This trial was conducted in 3×3 factorial experiment with completely randomized design (CRD) with 270 male chicks’ (Ross-308). All diets were isoenergetic and isonitrogenous and balanced with NRC (1994) recommendation. Result show that interaction effects of canola oil and choline chloride supplement with 2% CO, 1000 mg/kg CCS and 4% CO, 1000 mg/kg CCS could significantly (p<0.01) affected body weight and feed conversion ratio (FCR). Too result of broiler performance show that interaction effects of canola oil and choline chloride supplement could significantly (p<0.01) influence breast and liver weight and couldn’t influence carcass, thigh, spleen, gizzard and preventricoulos weight. Result for blood chemical analyses show that interaction effects of canola oil and choline chloride supplement couldn’t affected cholesterol, triglyceride, HDL and LDL content. And result for liver chemical analyses show that interaction effects of canola oil and choline chloride supplement couldn’t affected cholesterol, triglyceride content.

   

  Key words: Broiler, canola oil, choline chloride, performance, liver, triglyceride

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی استفاده از ترکیب کولین‌ کلراید و روغن منداب روی عملکرد و غلظت تری‌ گلیسرید کبد در جوجه‌های گوشتی

  فهرست:

  چکیده ......................................................................................................................... 1

  مقدمه .......................................................................................................................... 3

   

  فصل اول: بررسی منابع

  1-1- چربی‌ها ............................................................................................................ 4

  2-1- ساختمان لیپیدهای ساده ...................................................................................... 4

  3-1- اسیدهای چرب و ساختمان آنها ........................................................................... 6

  4-1- فساد چربی‌ها .................................................................................................... 8

  5-1- روش‌های استخراج روغن .................................................................................. 10

  1-5-1- روش‌های استخراج چربی از منابع حیوانی ....................................................... 10

  2-5-1- روش‌های استخراج چربی از منابع گیاهی ........................................................ 10

  6-1- منابع چربی در تغذیه طیور................................................................................... 12

  1-6-1- چربی‌های حیوانی .......................................................................................... 12

  2-6-1- روغن‌های گیاهی ........................................................................................... 12

  7-1- مقایسه ترکیب مختلف روغن‌های گیاهی............................................................... 14

  8-1- نقش چربی‌ها در بدن ......................................................................................... 15

  9-1- نقش چربی‌ها در تغذیه طیور ............................................................................... 16

  10-1- مشکلات و معایب استفاده از چربی‌ در تغذیه طیور.............................................. 17

  11-1- هضم، جذب و متابولیسم چربی‌ها ..................................................................... 18

  1-11-1- هضم چربی‌ها ............................................................................................. 18

  2-11-1- جذب چربی‌ها ............................................................................................ 19

  3-11-1- متابولیسم چربی‌ها ....................................................................................... 20

  12-1- اثرات افزایش سطوح استفاده از چربی در جیره غذایی طیور ................................ 21

  13-1- عوامل مؤثر در افزایش چربی لاشه .................................................................... 23

  14-1- رابطه نوع چربی مصرفی با چربی‌ خون ............................................................. 24

  15-1- گیاه منداب (کانولا) .......................................................................................... 25

  16-1- ارزش تغذیه‌ای دانه منداب و ترکیبات آن ........................................................... 26

  1-16-1- مقدار روغن دانه منداب ............................................................................... 27

  2-16-1- مقدار پروتئین و ترکیب اسیدهای آمینه دانه منداب ......................................... 27

  3-16-1- کربن هیدرات‌های موجود در دانه منداب ....................................................... 28

  4-16-1- ویتامین‌های موجود در دانه منداب ................................................................ 28

  5-16-1- مواد معدنی موجود در دانه منداب ................................................................. 28

  6-16-1- ترکیبات ضدمغذی موجود در دانه منداب ...................................................... 28

  17-1- مواد ضد مغذی دانه منداب ............................................................................... 29

  18-1- روغن منداب و ترکیب اسیدهای چرب آن ......................................................... 31

  19-1- ارزش تغذیه‌ای روغن منداب ............................................................................ 32

  20-1- کولین و ساختمان بیوشیمیایی آن ....................................................................... 33

  21-1- نقش کولین‌کلراید در اعمال متابولیکی بدن ......................................................... 34

  22-1- اشکال شیمیایی کولین ...................................................................................... 36

  23-1- اثرات متابولیکی استفاده از کولین‌کلراید در تغذیه طیور ........................................ 37

  24-1- سطوح مصرف کولین‌کلراید در تغذیه طیور ........................................................ 40

  25-1- بتایین و نقش آن در تغذیه طیور ....................................................................... 41

  26-1- نقش گروههای متیل در تغذیه طیور.................................................................... 42

   

  فصل دوم: مواد و روش‌ها

  1-2- مکان اجرای آزمایش .......................................................................................... 44

  2-2- نحوه تهیه مواد آزمایشی و اقلام جیره غذایی ........................................................ 44

  3-2- تهیه و فرموله کردن جیره‌های آزمایشی ................................................................ 45

  4-2- آماده‌سازی محل اجرای آزمایش .......................................................................... 50

  5-2- مدیریت بهداشتی در زمان پرورش ...................................................................... 50

  6-2- مدیریت کنترل بیماری‌ها و واکسیناسیون در طول دوره پرورش .............................. 51

  7-2- مدیریت تغذیه‌ای در طول دوره پرورش ............................................................... 52

  8-2- مدیریت پرورشی ............................................................................................... 52

  9-2- اندازه‌گیری فراسنجه‌های عملکردی در طول دوره پرورش ...................................... 53

  1-9-2- مقدار مصرف غذا .......................................................................................... 53

  2-9-2- مقدار افزایش وزن ......................................................................................... 54

  3-9-2- ضریب تبدیل غذایی ...................................................................................... 54

  4-9-2- تلفات .......................................................................................................... 54

  10-2- اندازه‌گیری فراسنجه‌های مربوط به لاشه ............................................................. 55

  11-2- اندازه‌گیری فراسنجه‌های مربوط به اندام‌های داخلی بعد از کشتار .......................... 55

  12-2- جمع‌آوری نمونه‌های خونی و کبد ..................................................................... 56

  13-2- فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و کبد .................................................................. 56

  14-2- روش اندازه‌گیری کلسترول سرم خون ............................................................... 57

  15-2- روش اندازه‌گیری HDL سرم خون .................................................................... 58

  16-2- روش اندازه‌گیری تری‌گلیسیرید سرم خون ......................................................... 59

  17-2- روش اندازه‌گیری کلسترول و تری‌گلیسیرید کبد.................................................. 59

  18-2- نوع طرح آزمایشی ........................................................................................... 60

   

  فصل سوم: نتایج و بحث

  1-3- بررسی نتایج صفات عملکردی ............................................................................ 62

  1-1-3- وزن زنده بدن ............................................................................................... 63

  2-1-3- مصرف خوراک ............................................................................................. 65

  3-1-3- ضریب تبدیل غذایی....................................................................................... 67

  4-1-3- تلفات .......................................................................................................... 69

  2-3- بررسی نتایج تجزیه لاشه ..................................................................................... 70

  1-2-3- وزن لاشه ...................................................................................................... 71

  2-2-3- وزن ران ....................................................................................................... 72

  3-2-3- وزن سینه ...................................................................................................... 73

  4-2-3- وزن بال ........................................................................................................ 75

  5-2-3- وزن کبد ....................................................................................................... 76

  6-2-3- وزن طحال .................................................................................................... 78

  7-2-3- وزن قلب ..................................................................................................... 80

  8-2-3- وزن سنگدان ................................................................................................. 81

  9-2-3- وزن پیش معده .............................................................................................. 82

  3-3- بررسی نتایج فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون .......................................................... 83

  1-3-3- کلسترول خون .............................................................................................. 84

  2-3-3- تری‌گلیسیرید خون ........................................................................................ 86

  3-3-3- HDL وLDL خون ......................................................................................... 88

  4-3- بررسی نتایج فراسنجه‌های بیوشیمیایی کبد ............................................................ 90

  1-4-3- تری‌گلیسیرید کبد .......................................................................................... 90

  2-4-3- کلسترول کبد ................................................................................................ 92

  5-3- بررسی وزن زنده، مصرف دان و ضریب تبدیل غذایی در سه دوره پرورشی ............ 95

  1-5-3- دوره آغازین (0-21 روزگی) ........................................................................ 95

  2-5-3- دوره رشد (22-42 روزگی) ......................................................................... 95

  3-5-3- دوره پایانی (43-56 روزگی) ....................................................................... 97

  نتیجه‌گیری ................................................................................................................... 100

  پیشنهادات ................................................................................................................... 101

  ضمایم 1 (نمودارها) .................................................................................................... 102

  ضمایم 2 (تصاویر) ...................................................................................................... 112

  منابع فارسی ................................................................................................................ 118

  منابع انگلیسی .............................................................................................................. 120

  چکیده انگلیسی ............................................................................................................ 128

   

  منبع:

  1- امانلو، حمید و علی نیک‌خواه. 1371. اصول تغذیه و خوراک دادن دام، انتشارات جهاد دانشگاهی زنجان، صفحات 68-138.

  2- بزرگمهری فرد، محمدحسن. 1377. بیماری های طیور(ترجمه)، انتشارات فرشیوه، صفحات 474-478.

  3- پناهی دهقان، محمودرضا. 1374. فیزیولوژی پرندگان (ترجمه)، انتشارات سازمان اقتصادی کوثر، صفحات 96-306.

  4- پوررضا، جواد. 1374. اصول علمی و عملی پرورش طیور، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، صفحات 38-79.

  5- پوررضا، جواد. 1379. تغذیه مرغ (ترجمه)، جلد 1و2، انتشارات ارکان اصفهان، صفحات 10-68.

  6- جامعی، پرویز. 1373. تغذیه تجربی دام و طیور، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 17-90.

  7- جعفری آهنگری، یوسف و سیدرضا هاشمی. 1384. فرانسجه‌های خونی در طیور، انتشارات هم‌میهن، 90-99.

  8- حاجی‌محمدی، محمد، باقر کشاورز. 1374. کاربرد روغن‌ها و چربی‌ها در تغذیه طیور، مجله‌ تغذیه‌ دام و طیور، شماره‌ 14، صفحات 17-15.

  9- دانش مسگران، محسن. 1370. تاثیر سطوح مختلف چربی حیوانی بر روی مصرف و بازدهی انرژی قابل متابولیسم و شاخص‌های تولید در جوجه‌های گوشتی، چکاوک، دوره‌‌ دهم، شماره چهارم، صفحات 231- 232.

  10- رحیمی، شعبان. 1382. تغذیه مقایسه‌ای پرندگان (ترجمه)، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، صفحات 245-275.

  11- ساعدی، هوشنگ. 1371. اصول تغذیه دام و طیور، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 90-145.

  12- سعادت نوری، منوچهر. 1370. اصول نوین تغذیه در سلامتی و بیماری، انتشارات اشرفی، صفحات 28-42.

  13- سلطان‌علی، محبوب و محمد نوری. 1381. بیوشیمی (ترجمه)، جلد 3، 2، 1، انتشارات احرار تبریز، صفحات 67- 470.

  14- شادان، فرخ. 1384. فیزیولوژی پزشکی گایتون (ترجمه)، انتشارات چهر، صفحات 1312-1392.

  15- صوفی سیاوش، رشید و جان محمدی. 1379. تغذیه‌ دام (ترجمه)، انتشارات عمیدی، صفحات 38، 39، 40، 80 و53.

  16- فرخوی، محسن. 1378. راهنمای کامل پرورش طیور (ترجمه)، چاپ چهارم، انتشارات سازمان اقتصادی کوثر، صفحات 115-750.

  17- قاضی جهانی، بهرام. 1373. بیوشیمی‌ هارپر (ترجمه)، جلد 1و2 چاپ اول مرکز نشر اشارت، صفحات 235-295.

  18- ماهری سیس، ناصر. 1376. استفاده از منابع مختلف چربی در دوره‌ رشد بلدرچین‌های نر و ماده و رابطه‌ آنها با سرعت رشد و کیفیت لاشه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، صفحات 8-30.

  19- معینی، محمد سالار و ابوالقاسم گلیان. 1375. احتیاجات غذایی طیور (ترجمه)، انتشارات سازمان اقتصادی کوثر، صفحات 111-148.

  20- معینی، محمد سالار، ابوالقاسم گلیان. 1378. تغذیه‌ طیور (ترجمه)، انتشارات سازمان اقتصادی کوثر، صفحات 307-375.

  21- ملک‌نیا، ناصر و پرویز شهبازی. 1378. بیوشیمی عمومی، جلد1و2، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 296-446.

  22- میرنظامی ضیابری، سید حسین. 1374. چربی‌ها و روغن‌های خوراکی، نشرمشهد، صفحات 38-53.

  23- نصیری مقدم، حسن و سیاوش دهقانیان. 1370. تغذیه‌ دام، چاپ هفتم، انتشارات جاوید، صفحات 7-25.

  24- هاشمی، مسعود. 1370. تغذیه دام و طیور آبزیان، انتشارات فرهنگ جامع، صفحات 65-120.

  25- یزدی، پانته‌آ و پروین پاسالار. 1380. بیوشیمی، انتشارات دیباگران تهران، صفحات 89- 388.

   

   

  منابع انگلیسی

  26- Alao, Sj. and D. Balnave. 1985. Nutritional significance of different fat sources for growing broilers. Poult. Sci., 64(8): 1602-4.

  27-Alparsalan, G. and M. Ozdogan. 2006. The effect of diet containing fish oil on some blood parameters and the performance values of broilers and cost efficiency. Int. J. Poult. Sci., 5: 415-419.

  28-Ascherio, A. and W.C. Willett. 1997. Health effects of trans fatty acids. Am.J. clin. Nutr., 66: 1006S-1010S.

  29- Atteh, J.O., S. Leeson, and R.J. Julian. 1983. Effects of dietary levels and types of fat on performance and mineral metabolism of broiler chicks. Poult. Sci., 62(12):2403-11.

  30- Attia. Y. A, E.H. El-Ganzory and R.A. Hassan. 2005. Growth, Carcass Quality and serum constituents of  slow Growing  chick’s as affected  by betain addition to diets containing one different levels of choline. J. poult, Scie., 4(11): 840-850.

  31- Awed, A. B. and C. S. Fink. 2000. Phytostrols as anticancer dietay components: evidence and mechanism of action journal of Nutrition; 130:2127-30.

  32- Baiao, N. C. and L. J. C. Lara, 2005. Oil and fat in broiler nutrition, Braz.J. poult. Sci., V.7 (3): pp129-141.

  33- Bartov, I. 1987. Effect of early nutrition on Fattening and growth of broiler chicks at 7 weeks of age. Br. Poult. Sci., 28(4): 507-18.

  34- Bavelaar, F. J. and A.C. Beynen. 2004. The relation between diet, plasma cholesterol and atherosclerosis in Pigeons, quails and chickens. Int. J. poult. Sci., (11):671-684.

  35- Berkhoudt, H. 1983. Special Sense organs. Structure and function of avian taste receptors. In “from and function in brids”.Vol III. Academic press:New York, in press.  V (3): 206-297.

  36- Bhatnagar, S. and B. N. Gohari. 1987. Microbial enzymes in the processing of oilseeds. Poult. Sci., 96:775-776.

  37- Chesworth, J. M., T. Stuchbury and J.R. Scaife. 1998. An Introduction to Agricultural Biochemistry chapman and Hall U. K. 13: 164-203.

  38- Clark, S.D. 1993. Regulation of Fatty acid synthase gene expression: an  approach for reducing fat accumulation. J. Animal. Sci., Vol 71. P:35-39.

  39- Clark,W. D., H. L. Classen and R.W. Newkirk. 2001. Assessment of tail dehulled canola meal for use in broiler diets. Can. J. Anim. Sci., 81: 379-386.

  40- Diane H. Marris. 2005. Canola is a good plant source of omega-3 fatty acids. The National Academies, V(3): PP-11-1-11-88.

  41- Edwards, H. M., F. Denman, A. Abou-Ashour and D. Nugara. 1973. Influences of age, sex and type of dietary fat supplementation on total carcass and fatty acid composition. Poult. Sci., 52:934-948.

  42- Griffin, H.D. and C. C. Whitehead. 1982. Plasma lipoprotein concentration as on indicator of fatness in broilers: Developments and use of a simple assey for plasma very low density lipoproteins, Brit. Poult. Sci., 23: 15-23.

  43- Harms. R. H. and G. B. Russell. 2002. Betain does not improve performance of laying hens when the diet contains adequate cholrine. Poult. Sci., 81: 99-101.

  44- Harvard school of public health. 2005. Fats and Cholesterol. Nutrition source., Rev: 1-13.

  45- Janice, R. Hermann, RD. 2005. Dietary fat and cholesterol. Division of Agricultural. Sci., T-3153.

  46- Jason. L, Emmert, Timothy. A. Garrow, and David H. Baker. 1997. Development of an experimental diet for determining bioavailable choline concentration and its application in studies with soybean lecithin. Animal Sci., 61801.

  47- Katan, M.B. 1995. Commentary on the Supplement trans fatty acids and Coronary heart disease risk. Am. J. clin. Nutr., 62: 518-519.

  48- Keren, Z. S., I. Nir, Z. Nitsan and A. Cahaner. 1990. Effect of dietary concentrations of fat and energy on fat depostioion in broilers divergently selected for high or low abdominal adipose. Br. Poult. Sci., 31(3): 507-16.

  49- Kidd, M.T. 2004. Nutritional Modulation of Immune Function in Broiler, Poult. Sci., 83:650-657.

  50- Latour, M. A. 1994. The effect of dietary fat on growth performance, carcass composition and feed efficiency in the broiler chick. poult. Sci., 73(9), Patients: 1362. PP: 23-27.

  51- Lesson, S. J. and D. Summers. 2001. Nutrition of the chicken 4 th edition. Publishing division. 18: 47-99.

  52- Lichtenstein, A. H. 1998. Dietary fat consumption and health. Nutr. Rev., 56: 53-528.

  53- Mala, Sj., I. Slezackova, E. Strakova, P. Suchy and V. Vecerek. 2004. Plant based diets cantaining ca- salts of fatty acids and their influence on performance, carcass characteristics, and health status of broiler chickens. ACTAVET. BRNO, 73:321-328.

  54- Mano S., M. Quiroz, H. Pardi and A. Padiha. 1999. Apostila de thechnologia de avese derivados. Rio de Janerio: faculdade de veterinaria, Universidad federal fluminense. V (92): 307-316.

  55- Mensink, R.P. and M. B. Katan. 1989. Effect of a diet enriched with monounsaturated or polyunsaturated fatty acids on levels of  low- density and high- density lipoprotein cholesterol in healthy men and women., New England Journal of Medicine., 321: 436-41.

  56- Mensink, R.P. and M.B. Katan. 1989. Effect of monounsaturated fatty acids versus complex carbohydrates on high- density lipoproteins in healthy men and women., Vol (11): 122-5.

  57- Najib, H. and S.A. Al-khateeb. 2004. The effect of incorporating different levels of locally produced canola seeds (Brassica napus, L.) in the diet of laying hen. Int. J. poult. Sci., 3: 490-496.

  58- Nelson, Carneira at al. 2005. Oil and fat in broiler Nutrition., Journal of Poult. Sci., 31: 270-901.

  59- New kirk, R. W. and H. L. classen. 2002. The effect of toosting canola meal on body weight, feed conversion efficiency, and mortality in broiler chickens. Poult. Sci., 81: 815-825.

  60- Nitsan, Z., A. Dvorin, Z. Zaref and S. Mokady. 1997. Effect of added soybean oil dietary energy on metabolisable and net energy of broiler diets. Br. Poult. Sci., 38(1): 101-6.

  61- Ozdogan, M. and M. Aksit. 2003. Effects of feeds containing different fats on carcass and blood parameters of broilers. J.Appl. Poult. Res., 12: 251-256.

  62- Peebles, E. D., J. D. cheaney, J. D. Brake, C. R. Bayle, M. A. Latour and C. D. Mc Daniel. 1997. Effect of added lard fed to broiler chickens during the starter phase. Poult. Sci., 76: 1641-1647.

  63- Perez, R. A. and Maldonado. 2001. Upper limits of inclusion of canola meal and cotton seed meal formulated on a digestible amino acid basis for chicken mean production. Poult. Researches Center., 4163.PP:33-38.

  64- Pesti, G. M., A. E. Harper, and M.L. Sunde. 1980. Choline nutrition of starting broiler chicks: Three models for estimating the choline requirements with economic considerations. Poult. Sci., 59:1073-1081.

  65- Pinchasov, Y. and I. Nir. 1992. Effect of dietary polyunsaturated fatty acids concentration on performance, fat deposition, and carcass fatty acid composition in broiler chickens, poult. Sci., 11.PP: 1504-1512.

  66- Pourreza, J., A. Tabeidian and GH. Sadeghi. 2005. Effect of dietary  protein levels and soybean oil supplementation on broiler performance. Inter. J. Poult. Sci., 4(10): 799-803.

  67- Rotter, B., W. Guenter and BR. Boycott. 1985. Sudden death Syndrome in broilers: dietary fat supplementation and its  effect on tissue compositions, Poult. Sci., 64(6):1128-36.

  68- Seiqurer, I. 1995. The influence of dietary fat source (Sunflower oil or olive oil) on LDL composition and serum lipid levels in minature swine, comp. Biochem. Physiol, Vol: 111 B. No. 2, PP: 163-196.

  69- Shephard, J. 1989. Effects of saturated and polyunsaturated fat diets on the chemical compostition and metabolism of low density lipoproteins in men, J. Lipid Res., Vol: 21. 91-100.

  70- Siljander- Rasi. H, K. Tiihonen, S. Peuranen and P.H. Simmins. 1999. The effect of egui- molar dietary betain and choline addition on performance and carcass quality of broiler. A. R. C., Animal production Researches., V(3): 179-185.

  71- Talebali, H. and A. Farzinpour. 2005. Effect of  different levels of full fat canola seed as a replacement for soybean meal on the performance of broiler chickens. Int. J. Poult. Sci, 3: 982-985.

  72- Tashiro and Yoichi. 1975. Process for producing fat powder Fuji oil company- 2(17): 1-12.

  73- Taylor, Francis. 2001. The true metabolisable energy contant of canola oil cake meal and full-fat canola seed for ostriches. Int. J. poult. Sci., 2: 201-203.

  74- Thacher, P. A.  B. P. Willing, and V. J. Racz. 2005. Performance of broiler chicks fed wheat- based  diets  supplemented with combinations of Non-extruded  or extruded Canola, Flax and peas. J. A. Poult. Sci., 4(11): 902-907.

  75- Verma, D. N. 1975. The effect of age and sex on the serum proteins of the white leghorn birds. Indian Vet. J., 52: 544-546.

  76- Waldroup, P.W. and C.A. Fritts. 2005. Evaluation of Separate and combined effects of choline and betaine in diets for male  broilers. Poult. Sci., 4(7):442-448.

  77- Wanpen, M. 2001. Effect of age on serum cholesterol and triglyceride levels in the expereimental rats J. Nat. Sci., 35: 144-148.

  78- WHO and FAO Joint consultation. 1995. Fats and oils in human nutrition, Nut. Rev., 53:202-205.

  79- Workel. H. A, Th. Keller , at all. 2005. Choline-The rediscovered vitamin for Poultry. Poult. Sci., V(12): 148-168.

  80- Zanini, GL. Calnago, BM. S. pessotti. M.R. Bastos. 2006. Body fat of broiler chickens fed diets with two fat sources and conjugated linoleic acid. Int. J. Poult. Sci., 5(3):241-246.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت