پایان نامه مدیریت

تعداد صفحات: 173 فرمت فایل: word کد فایل: 10003827
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مدیریت
قیمت قدیم:۲۳,۹۰۰ تومان
قیمت: ۲۱,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مدیریت

  مقدمه:

       بعضی از صاحب نظران مدیریت رمز موفقیت مدیر را درتوان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی  وی می دانند و از این رو مدیریت را کار با دیگران و از طریق آنان در جهت کسب اهداف سازمان دانسته اند. و این ساخت یک مجموعه متشکل از ارزش های مذهبی، فلسفی، هنری، سیاسی و ... است که در شکل رفتار فردی مدیر و بافت اجتماعی سازمان جلوه گر می شود.                                     

       اثر بخش بودن فعالیت های مدیریت، به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله آنها بستگی دارد؛ از سوی دیگرهمه رفتارهای افراد هدفداراست. در واقع، دو عامل رفتار را شکل می دهد: یکی انگیزه و دیگری هدف. از این رو، انگیزه داشتن کارکنان برای انجام وظایف، و همسویی اهداف فردی با اهداف سازمان نقش اساسی در موقعیت سازمانی دارند.                                                               

       طبیعت انسان از لحاظ کیفیت ارضای نیازهای خود، دارای خصوصیتی دو گانه است؛ یک خصلت آدمی چنان است که در اثر فقدان عوامل و شرایط لازم، احساس عدم رضایت می کند و چون شرایط و عوامل فراهم گردد، احساس عدم رضایت، کاهش یافته و بتدریج به بی تفاوتی می انجامد. اکثر عوامل فیزیولوژیک، دارای این نوع تأثیر می باشند، واین دسته از عوامل را می توان(( عوامل بهداشتی)) یا  (( حافظ وضع موجود)) نامید.                                                                     

     خصلت دیگر آدمی، وجود نیازهایی است که در یک سو برای او رضایت و کامیابی فراهم می آورد و سوی دیگر آن، فقدان رضایت یا بی تفاوتی است. به کمک ارضای این نیازها، می توان شاغل را راضی کرد؛ ولی نمی توان او را ناراضی نمود. این نیازها که به وسیله عوامل شغلی و درونی - و نه محیطی- ارضاء می گردد، عبارتند از: کسب موفقیت و تحسین به خاطرانجام کار، مسئولیت بیشتر و رشد در کار، این رضایت ها اگر با محتویات شغلی به نحو مطلوبی ترکیب شوند، پایدار خواهند بود. با توجه به این عوامل دوگانه، مدیر می تواند عوامل ناراضی کننده را محدود و عوامل راضی کننده را توسعه دهد؛ در این وضع، گرچه بهسازی محیط شغلی لازم شمرده می شود، ولی نمی توان به آن قناعت کرد؛ و به موازات آن می توان انگیزه های خلاقه آدمی را که رضایت واقعی را در ذات، کیفیت و نتیجه انجام کار جستجو می کنند، بیدار کرد و به کار گرفت. مدیر، با استفاده از این برداشت دو بعدی، می تواند فلسفه مدیریت و سبک مدیریت منابع انسانی را منقلب سازد.            

       پایان نامه حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت امورامداد مقطع کاردانی به عنوان منبع اصلی درس (( کار درعرصه)) تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانش پژوهان، مدیران و رؤسای واحدهای اداری نیز از آن بهره مند شوند. ازخداوند کریم توفیق همه پژوهنده ها را درتدارک اندیشه های علمی خواهانم.

   

  بیان مسئله:

         دقت در محتوای مدیریت و توجه به سبک آن، تأثیرات مدیریت بر افکار کارکنان و نتایج مطلوب باعث رشد و شکوفائی سازمان خواهد شد.          

       آموزش های کوتاه مدت- که در فرصتهای زمانی کوتاه- اجرا می شوند. و پرداختن به ابعاد مختلف محیط کار، طرز برخورد با نوع کار و تقسیم بندی، می تواند در جهت تسریع انجام شدن اهداف مدیریت اثر گذار باشد.           

            با توجه به مطالب فوق، می خواهیم دراین تحقیق جایگاه و سبک مدیریت را درسطحی از کارکنان سازمان که می توانند تأثیرگذارباشند و با ایجاد انگیزه  در آنان میتوان هم کمک خوبی برای مدیریت و هم در جهت جلتتب رضات مندی ارباب رجوع که یکی از ارکان اساسی سازمان محسوب می شوند به اهداف سازمان دست یافت. و برای روشن ترشدن بیان مسئله دو سئوال مطرح می کنم.                                                                                                   1- 1-          1- سبک مدیریت چه تأثیراتی بر موفقیت و شیوه مطلوب خدمات برای کارکنان در سازمان می تواند داشته باشد؟                                 2-            

  2- سبک مدیریت چه تأثیراتی بر جلب و رضایت مندی خانواده های تحت پوشش (ارباب رجوع) خواهد گذاشت؟

                                          

   ***************************************************

  بیان اهداف تحقیق:

           1- سبک مدیریت  دربالا بردن انگیزش پرسنل جهت ارائه بهتر خدمات به ارباب رجوع بوده است.                                      2-            2- بهبود روش مدیریت در تصمیم گیری عاقلانه ، تأثیرات آموزش بر سبک مدیریت ، آشنایی با نوع مسئولیت درمحیط کار و بمنظور پائین آوردن حداقل نارضایتی در بین ارباب رجوع  می باشد.                     

         3- شناخت علل و عوامل مشکل ساز نحوه مدیریت، و تأثیرمنفی آن بر پرسنل، ارباب رجوع و نهایت اثر آن شیوه بر اهداف سازمان خواهد بود.                                                                               

  ضرورت های انجام تحقیق:                                                              با      

    با توجه به نوع ساختار جامعه فعلی سطح فرهنگی و اجتماعی و فاصله طبقاتی و مشکلاتی از قبیل، بیکاری، اعتیاد، گرانی، تورم و ... و عدم آموزش کافی در سطح مختلف خانواده ها وعدم عقل معاش زندگی باعث افزایش مراجعین در این نهاد شده است.                             تنوع کار در محیط اداری این نهاد و افزایش مراجعین و نیازمندی های آنان باعث گردیده در پرسنل ایجاد خستگی و پیری زودرس را بوجود آورده و از طرفی حجم بالای کار در قسمت های مختلف انگیزش پرسنل در جهت جلب رضایت مندی ارباب رجوع را پائین آورده است. و این امر خصوصاً در مناطقی که تعداد مددجویان و ارباب رجوع با تعداد پرسنل آن تعادل برقرار نیست بیشتر مشاهده می گردد.                               ب  نا                 بنابراین جایگاه مدیریت و سبک آن در افزایش بهره وری و جلب رضایت مندی ارباب رجوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است وبا توجه به آمار 21 هزار نفر از آنان در شهر مقدس مشهد و در حاشیه شهر که محدوده جرم خیز است تحت پوشش هستند قابل توجه و هشدار دهنده است. لذا در جهت بهتر شدن وضعیت اداری و توجه به جایگاه پرسنل  و بهره مندی بهتر ضرورت تحقیق برای این موضوع نیاز می باشد.                 

              ************************************************

   

  اهمیت انجام تحقیق:                                                     اه           

  اهمیت و جایگاه سبک مدیریت و کمک به سیستم اداری و نیروی کار آفرین  باعث می شود که مدیر کل محترم کمیته امداد امام خمینی استان خراسان رضوی، معاونین و رؤسای ادارهای مستقر در اداره کل را از نگرانی در مجموعه پرسنلی وکاهش تخلفات اداری و همچنین بالا رفتن جلب رضایت مندی ارباب رجوع یاری کند.                                  

  بیان پیش فرض های تحقیق:                                            

  سبک مدیریت بر سیستم اداری و باعث شور ونشاط در روحیه پرسنل می گردد.

  سبک مدیریت باعث بالارفتن انگیزش کارکنان در جهت بهبود امور محوله و جلب رضایت مندی ارباب رجوع می شود. 

   سبک مدیریت بر اهداف سازمان تأثیرگذار است.

  تعریف مفاهیم و واژه ها:

    * سبک مدیریت: افراد متعهد، انجام کارها را به عهده دارند. روابطی مبتنی بر اعتماد و احترام بین افراد برقرار است که نتیجه همبستگی و شرکت آنان در عملی کردن هدف های سازمان می باشد.                   

    * انگیزش:انگیزه یا نیاز، عبارت است از حالتی درونی که انسان را به انجام فعالیت وا می دارد.                                                                        

    * تکریم ارباب رجوع: صداقت، تقدم منافع مردم بر منافع خویش، توجه به دیدگاه های اعتقادی اخلاقی مردم، تعمیق همدلی در جامعه، در حقیقت تکریم انسان هاست.

    * خانواده های مددجو: کلیه خانواده هایی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی می باشند.

    * آموزش: فرایندی است با هدف، روش ها و شرایط مشخص که منجر به یادگیری یادگیرنده می شود.

    *عدم عقل معاش: عدم برنامه ریزی صحیح در سطح خانواده های تحت پوشش جهت هزینه های جاری در زندگی روزمره است. 

   

  فصل دوم

  ادبیات پژوهشی:

  1- بررسی مبانی نظری وتئوری: تئوری:

   

   

  2- بررسی تحقیقات گذشته:

                                    

          ادبیات پژوهشی

    بررسی مبانی نظری و تئوری

   

  1- جایگاه مدیریت:

             اهداف هر سازمان فلسفه وجودی آن سازمان محسوب می‌شوند. به منظور تحقق هدفها نیاز به یک تلاش گروهی است. پیچیدگی کار جمعی است که مدیریت نظام‌گونه را بوجود آورده است. اثربخشی و کارایی به عنوان دو هدف مهم در همه سازمانها نیازمند تدابیری است که مدیران آنها را اتخاذ می‌نمایند. از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص می‌نماید. مدیریت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت شایانی است. بررسی کارشناسان توسعه اقتصادی نشان داده است که فراهم نمودن تکنولوژی و پول، به تنهایی توسعه و رشد را پدید نمی‌آورد. تا زمانی که نیاموزیم چگونه می‌توان از منابع انسانی به درستی استفاده کرد و آنها را مدیریت نمود، تکنولوژی و تبعات آن بیهوده و گاه دست و پاگیر است.عده‌ای معتقدند مدیریت با فرد متولد می‌شود، رفتار مدیران ذاتی است و قابل آموزش نیست. در مقابل عده‌ای معتقدند، مدیریت اصول دارد و برپایه این اصول می‌توان علم و دانش مدیریت را نیز، تشریح کرد. این اصول و فنون در موقعیتی مشابه، کاربردهای مشابه دارند، لذا اکتسابی و قابل آموزش‌دهی و آموزش‌گیری هستند. بطور کلی می‌توان گفت مدیریت حرفه  است، چون مدیران موفق مهارتهای مورد نیاز که قابلیت آموزش را دارند، در کار خود بنحو مطلوبی مورد استفاده قرار می‌دهند.

   2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران:                

      مد یران افرادی هستند که رویداد آفرینند، با فشار کاری روبرو هستند، استفاده از وسایل شفاهی ارتباط را ترجیح می‌دهند، بنحوی که بر اساس بررسی صاحبنظران مشخص شده است که 78درصد وقت مدیران عالی به تعامل گفتاری اختصاص دارد، و نهایتاً اینکه اکثر مدیران در تصمیم گیری تمایل به استفاده از قضاوتهای شخصی و ذهنی دارند.

   

       برای درک اینکه مدیران در تعامل با سیستم‌های مدیریتی بایستی از چه شایستگی‌هایی برخوردار باشند لازم است سطوح مختلف مدیریت در یک سازمان ابتدا مطرح و سپس به مهارتهای مورد نیاز آنان پرداخته شود.           ه  هر سازمانی ،‌در سه سطح مجزا لیکن متداخل عمل می‌کند،‌که هرکدام از این سطوح نیازمند ترکیب مهارت های مدیریتی متفاوتی هستند. این سطوح مدیریت شامل سطح عملیاتی (Operational Level) ، ‌سطح مدیریتی (Managrial Level)، و سطح استراتژیک (Strategic Level) می‌باشند. فهم سطوح سه گانه مدیریت می‌تواند در فهم تمرکز فعالیت‌ها در سطوح مختلف در یک سازمان کمک نماید. گاهی بجای سه اصطلاح فوق از سه مفهوم مدیران بالا (TOP Managers)،‌ مدیران میانی (Middle Manager) و مدیران پایین (Lower Level manager) نیز استفاده می‌گردد. سطح مدیریت عملیاتی مسئولیت فعالیت عملیات در سازمانها را بعهده دارد. مانند مدیریت جریان مواد اولیه به خطوط تولید در یک سازمان تولیدی ،‌و یا مدیریت ثبت‌نام و انحام خدمات دانشجویی دریک دانشکده ،‌و یا ثبت و نگهداری عملیات چک دریک سیتسم بانکی،‌همگی مثالهایی از این سطح مدیریت در سازمانها می‌باشند. از طرفی به موازات افزایش حجم فعالیت‌های شرکت و اندازه سازمانها، نیاز به هماهنگی بین فعالیت‌های مدیران عملیاتی و همچنین به تصمیم‌گیری در این مورد که چه کالا و خدماتی باید تولید شود،‌ضرورت سطح دوم یعنی سطح مدیریت میانی به وجود می‌آید. دراین سطح،‌وظیفه مدیریت عبارتست از مدیریت وظایف عملیاتی،‌ و ایفای نقش رابط یا کاتالیزور بین بخش تولید و مصرف. به عبارتی برای آنکه سطح عملیاتی بتواند خوب عمل کند،‌ مدیران بایستی مطمئن شوند که واحدهای عملیاتی، ‌مواد اولیه خود را به موقع و مناسب تحویل می‌گیرند و کالا و خدمات تولید شده بخوبی فروش رفته و مصرف می‌گردند.             

 • فهرست و منابع پایان نامه مدیریت

  فهرست:

         فصل اول

         مقدمه                                                                                         

  - بیان مسئله                                                                                           

     بیان اهداف تحقیق                                                                              

  ضرورت های اهمیت تحقیق

  فرضیه های تحقیق

  تعریف مفاهیم و واژه ها

    فصل دوم

    بررسی مبانی نظری و تئوری

   بررسی تحقیقات گذشته

  اجزای موثر در مهارت انسانی

   انگیزش   

  تکریم ارباب رجوع

  مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)  

  موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهر مقدس مشهد

   

   

  فصل سوم

  روش تحقیق  

  جامعه آماری  

    جامعه نمونه آماری  

  ابزار تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات

    روش تجزیه و تحلیل، تعیین اعتبار ابزار جمع آوری داده ها  

   فصل چهارم

  تجزیه و تحلیل سوال ها

  بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه ها

   فصل پنجم

    خلاصه تحقیق 

    محدویت های تحقیق

    پیشنهادها

    پیوست ها

  -     پرسش نامه

       عکس    

      منابع تحقیق 

   

  منبع:

         1- اسکات‌، ریچارد. 1992. سازمانها: سیستمهای‌ عقلایی‌، طبیعی‌ و باز. ترجمه ‌ حسن‌ میرزایی‌ اهرنجانی‌  و فلورا سلطانی‌ تیرانی‌. 1374. تهران‌: دانشکده‌ مدیریت‌ دانشگاه‌ تهران‌.                                       

  2- Ackoff, Russell L. 1970.A Concept of Corporate Planning. New York: Wiley - Interscience.

  3- Baker, Michael. 1996. Marketing strategy. InInternational Encylopedia           4- ofBusiness & Management. Vol.4.Edited by Malcolm Warner. London: Rotledge. 3333-3347.

  5- Carroll, Stephen J. and Henry L. Tosi. 1973.Management by Objectives:       6- Applications and Research.New York: The Macmillan Company.

  7- Daft, Richard L. 1998.Organization Theory and Design.Ohio: South-Western College Publishing.

  8- DuBrin, Andrew J., R. Duane Ireland, and J. Clifton Williams.                           9-1989.Management and Organization.Cincinnati: South-Western.

  10- Etzioni, Amitai. 1964.Modern Organizations.New Jersey: Prentice-Hall.

  11- French, Wendell L. and Cecil H. Bell. 1990.Organization Development.New Jersey: Prentice-Hall.

  12- Hampton, David R. 1986.Management. New York: McGraw-Hill.

  13- Harrison, E. Frank. 1987.The Managerial Decision-Making Process.     14- Houghton Mifflin Company.

   

        15- اصول مدیریت دکتر- علی رضائیان - تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، سال 1377، 274 ص                                                                                               

        16- مدیریت تحول سازمانی - دکتر محمد سعید تسلیمی - تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، سال 1376،                                                                                                      

        17- مدیریت توانا سازی کارکنان - بلاچارد، کارلوس و راندولف: ترجمه دکتر مهدی ایران نژاد ، ویراستار مصطفی قریب- تهران: مدیران ، سال 1378 ، 159 ص : مصور.                                   

        18- مجله نوسازی  29/12/1384

       19- به نام خدا - به سوی نور - ابعاد عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی                                        

  Documents and Settings\Administrator\My Documents\

          20- تدبیر/ شماره 119- دی 1380» راهنمای مدیران » با مدیریت سایت مرکز اطلاعات فنی ایران      نویسنده: حمید مولانا.         

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت