پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

تعداد صفحات: 200 فرمت فایل: word کد فایل: 10003818
سال: 1388 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه حقوق
قیمت قدیم:۲۶,۶۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

  چکیده

  اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

  این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

  در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

  این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

  و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

  مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

  لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

   

   

  1-    نوع سند جعلی 
  2-    شیوه جعل اسناد هویتی 
  3-    نوع جرم به وقوع پیوسته 
  4-    اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی 

  ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

  الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

  ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

  ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

  د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

  ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

        بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

        در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

  واژه های کلیدی :

  جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

  فصل اول

   

  کلیات و ادبیات موضوع

  بخش اول : کلیات

  اول : مقدمه

              قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

            جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

  جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

  قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

  بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

  الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

  ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

            این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

            تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

            در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است[1].

            پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .

            این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

            یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

            در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

   

  دوم : بیان مسئله

            یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.

            جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند .

            نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود .

            از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و ... قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .

            با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :

  نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟

  سوم : سوالات تحقیق

            جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی می‌توان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق، سوال اصلی را به چند سوال تقسیم کرد .

  Summary

  Identification documents are papers used to verify the identities of the owners. These ID’s are of Five kinds: birth certifications, driver’s Services exemptions, draft accomplishment cards, passports and union identification documents such as government offices I.D. Cards.

  These documents which cover vast varieties of other papers are often Forged For various purposes, mostly used in crimes involving property dispossession. This research has been prepared and classified in a descriptive form, taking openion poll from experts , distributing, questionaires and finaly studying some relevent files From The Criminal Investigation Department of Tehran.

  The research includes five chapters. The first deals with the terminology of the subject and general information about the whole project. The second consists of the literature used in wirting the paper, and the last three chapters talk about the methodology of the research, analysis of the subject mater and the findings and finally the conclusion together with some different suggestions involving topic.

  After studying these four theories, the first three have been verified, however, The fourth one has not yet been proved.

  Finally, with a sum up of all practical and theoretical Findings in the paper, The research has been divided into two objectives. Firstly, how to fight against faked documents and secondly how to stop these papers being used. In each part, suitable and practical ways both by short and long term programs have been suggested. In short term, emphasis has been made in reviewing and re-evaluating the system of issuing identification cards and documents and decrease or even remove the existed deficiency and unreliability in current documents. In long term, emphasis has been made in using new modern technology in issuing identification cards and negotiable papers.

  The Final recommendation has been concentrated in stablishing a central information bank shared by all relative and  intersted organizations which would enable them to obtain enough and more information about people rather than rely only their identification  documents.

   

  Key words

  Forged documents- Identification papers – crime-crimes against properties.

  The most important part of the discussion is the role of the fake documents in comitting the crimes in dispossession of properties. To do so, the vulnerability of the documents, the ways these papers are being used and the practical and scientific methods they can be inforced against these activities have been discussed. So,  the Theories of the research have been analized through the following dimensions and catagories.

  1-Kinds of false documents

  2-Ways of making these faked papers

  3-Various crimes being committed

  4-Effective and practical confrontation with those who use these papers Meanwhile, some important conclusions have been achieved through statistical analysis which have provided the following information.

  a)In committing crimes against people’s properties, birth certification books have more often been used.

  b)Removing and replacing The pictures on identification cards is more common.

  c)In general,fakd documents are mostly used in defraudation.

  d)To deal with these kinds of crimes, supression and severe punishment have been proved to be of less effective.

 • فهرست و منابع پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

  فهرست:

  فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

  بخش اول : کلیات

  اول : مقدمه

  دوم : بیان مسئله

  سوم : سوالات تحقیق

  چهارم : اهمیت موضوع

  پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

  ششم : اهداف موضوع

  هفتم : فرضیات تحقیق

  هشتم : نوع و روش تحقیق

  نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

  دهم : پیشینه تحقیق

  یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

  بخش دوم : ادبیات موضوع

  اول : مقدمه

  دوم : سند

  سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

        الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

        ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

  چهارم : تعریف سند

        الف ) تعریف لغوی سند

        ب ) تعریف اصطلاحی سند

  پنجم : انواع سند

  ششم : هویت و تعریف آن

        الف ) تعریف لغوی هویت

        ب ) تعریف اصطلاحی هویت

        ج ) تعریف حقوقی هویت

        د ) هویت در تحقیق حاضر

  هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

        الف ) در ایران قبل از اسلام

        ب ) در ایران بعد از اسلام

  هشتم : تعریف اسناد هویتی

  نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

  دهم : انواع اسناد هویتی

        الف ) شناسنامه

        ب ) گذرنامه

        ج ) گواهینامه رانندگی

        د ) کارت پایان خدمت

        ه ) مدارک شناسایی صنفی

  یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

  دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

  سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

  چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

  پانزدهم : تکنولوژی بارکد

  بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

  اول : مقدمه

  دوم : تاریخچه جعل

        الف ) در حقوق ایران

        ب ) در حقوق اسلام

        ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

  د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

  سوم : تعریف و مفهوم جعل

        الف ) معنی لغوی جعل

        ب ) معنی اصطلاحی جعل

  چهارم : صور مختلف جعل سند

  پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

        الف ) رکن قانونی

        ب ) رکن مادی

        ج ) رکن معنوی

        د ) رکن ضرری

                 1 ) ضررهای مادی و معنوی

                 2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

  ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

        الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

        ب ) تغییر و جابجائی عکس

        ج ) ارائه مدارک هویت غیر

        د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

        ه ) ساخت و تکثیر سند

  هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

  هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

        الف ) مبارزه کیفری با جرم

        ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

  نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

  دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

  یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

  فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

  بخش اول : جرائم علیه اموال

  اول : مقدمه

  دوم : کلاهبرداری

        1 ) تاریخچه کلاهبرداری

        2 ) تعریف کلاهبرداری

        3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

        4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

        الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

        ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری 

        ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

        د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

        ه ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

        و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

        ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

  سوم : خیانت در امانت

        1 ) تاریخچه خیانت در امانت

        2 ) تعریف خیانت در امانت

        3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

        4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

                 الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

                 ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

  ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

  چهارم : سرقت

                  1 ) تاریخچه سرقت

                  2 ) تعریف سرقت

                  3 ) ارکان جرم سرقت

                  4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                  الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                  ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                  ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

  پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                  1 ) تاریخچه چک

                  2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                  3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

  بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

  اول : جرائم امنیتی 

                  الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                  ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                  ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                  د ) اقامت غیر مجاز در کشور

  دوم : جرائم غیر امنیتی

                  الف ) فریب در ازدواج

                  ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                  جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                  د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                  ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

  فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

  بخش اول : روش  شناسی تحقیق

  اول : مقدمه

  دوم : نوع و روش تحقیق

  سوم : جامعه آماری

  چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

  منابع

   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت