پایان نامه حریم خصوصی

تعداد صفحات: 237 فرمت فایل: word کد فایل: 10003735
سال: 1388 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه حقوق
قیمت قدیم:۳۰,۳۰۰ تومان
قیمت: ۲۸,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه حریم خصوصی

  مقدمه

  الف) طرح موضوع

              یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

              تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا  که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

              پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی  « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه  اول قرن بیستم که همراه با جنگ  و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح  بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

              با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

              باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .  «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی  گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن  و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم  یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد  لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

              همچنین  حریم خصوصی  بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است  که در بطن  قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

   در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان  نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

   کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین  خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

   در کنار مراجع  دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

  همچنین ،تحولات  مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

              فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که  می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد.  اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت  گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

   مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی  دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

   استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم  عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این  استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت  مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

              عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی  بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

   بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

              این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری  تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

  1- منابع داخلی:

  1-1 قانون اساسی

  1-2 قانون مجازات اسلامی

  1-3 آیین دادرسی کیفری

  1- 4 قوانین متفرقه

    مانند قانون  « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

  2-  منابع بین المللی

              مهمترین آنها که در این تحقیق عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته اند:

  2-1  اعلامیه جهانی حقوق بشر

              اعلامیه جهانی حقوق بشر  یک پیمان بین المللی است که در دسامبر 1948  در مجمع عمومی سازمان ملل  متحد به تصویب رسیده است و شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند ،را  مشخص کرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار رفته است . کشورهای زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده یا آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.

   

  2-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

              میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است . این میثاق در سال 1966 ایجاد شد و در 23 مارس 1976  رسمی شد . میثاق بین المللی از حقوق بنیادینی حمایت می کند ،همانند حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی تجمّعات و اجتماعات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و حق دادرسی عادلانه .

  2-3  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

              میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1976 (میلادی)  به اجرا در آمد و 148 کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق  بیان کرده است شامل: حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش، عالی ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی ، حق آموزش و پرورش، برخورداری ازمزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی است .

  2-4 سایر اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای

              از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن ، مصوّب 1984 .

  ب) اهمیت موضوع

              اندیشه حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های افراد بشر به گذشته های بسیار دیرین برمی گردد . زمانی که  صفحات تاریخ را ورق می زنیم در جای جای آن به زورگویی ها، قتل و غارت،تجاوز و انواع رفتارهای ضدّانسانی و ضد اخلاقی بر می خوریم که از طرف  حکام  ومستبدان علیه انسان ها و حقوق و آزادی های آنان، ارتکاب می یافته است .

   تقریباً از همان آغاز حیات بشر بر روی کره خاکی ،تجاوز و تعدّی به حقوق و آزادی های افراد نیز، وجود داشته است . اما در عین حال از زمانی که این تعرّضات و ظلم و ستم ها علیه افراد بشر صورت می گرفته، در مقابل تلاش های سازنده و روشنگرانه ای از سوی اندیشمندان، و به طور کلی بشر دوستان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانی و حمایت های لازم از این حقوق و آزادی ها انجام یافته که روز به روز در حال تحوّل و تکامل است .

              شکی نیست که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر و مفید تحت حمایت واقع شوند و دولت ها نیز وظیفه دارند، از یک سو این حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، تدابیر مطمئن و مستحکمی برای حمایت از انها ،فراهم آورند.

  در همه قوانین و مقررات کیفری و اسناد بین المللی که درباره حقوق و آزادی های افراد به تصویب رسیده ، نکته مهمی حایز اهمیت می باشد و آن چگونگی حمایت از این حقوق و آزادی هاست.

   استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوی آن ، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه و از همه مهمتر صیانت از نفس حقوق و آزادی ها و ارزش های مورد قبول آن جامعه را داشته باشد .

  Abstract:

  People of each society have their own rights and liberties, in

  parallel with their improvements and developments , which are in accordance with their scarcity's culture and custom. one of the rights is privacy.

  This right is stipulated In vanous laws. Iranian statutes, constitution and other laws, are noted to some important and noticeable issues regarding this right; for example the origin22 of Iranian constitution . Other rights are reflected in other principle of the constitution. But these mere stipulations without the criminal sanction will not be sufficient because the criminal law protect and guarantee the liberties which are presented by constitution and other laws. Also this right is stipulated in international instruments and these instruments recommended to the member states to respect to this right . This dissertation is seeking to explain privacy in Iranian law and international instruments .

  Key words:

  Rights, privacy , criminal protection , criminal law , international

  instruments .

 • فهرست و منابع پایان نامه حریم خصوصی

  فهرست:

  مقدمه

   

   

  بخش اول : کلیات

   

  1-1  تعاریف .....................................................................................................

  1

            1-1-1  تعریف حریم خصوصی...................................................................

  1

             1-1-2 حمایت کیفری................................................................................

              1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ..................................................................

                1-1-2-2 سیاست کیفری.....................................................................

                  1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................

   

  9

  11

  12

   

  12

   1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................

  12

        1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................

  12

                   1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................

  13

                   1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................

  15

         1-2-2  سیر تقنینی......................................................................................

  18

              1-2-2-1   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ............................

  18

                 1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................

  18

                    1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................

  19

                       1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................

  19

                          1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................

  19

            1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................

  19

             1- 2-2-2-1کنوانسیون اروپایی...................................................................

  19

                1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی ...........................................................

  20

                   1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................

  20

                      1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................

  21

                        1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................

  22

         1-2-2-3 قوانین برخی کشورها ...............................................................

  23

           1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................

  23

             1-2-2-3-2 آمریکا .................................................................................

  32

               1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................

  36

   

  1-3 مبانی...........................................................................................................

  41

   1-3-1در غرب ...............................................................................................

  41

      1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................

  42

        1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................

  42

           1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................

  42

            1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی...................................

  43

      1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................

  44

    1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................

  44

       1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................

  45

         1-3-1-2-3  نظریه سری بودن.................................................................

  46

           1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی........................................

  47

             1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت ................................

  48

               1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................

  49

                 1-3-1-2-7  نظریه پراگماتیک........................................................

  50

  1-3-2 در اسلام .............................................................................................

  54

     1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................

  54

       1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................

  54

         1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................

  56

   

  1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی

  57

   1-4-1  عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی........................................

  57

   1-4-2  ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................

  63

     1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................

  63

      1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................

  67

        1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................

  68

   

   

   

  1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

  72

    1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................

  72

     1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................

  72

      1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................

  74

       1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................

  78

        1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................

  78

         1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................

  82

          1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................

  83

   1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................

  84

      1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................

  85

  1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................

  89

  بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری  

   

    2-1حریم خصوصی جسمانی........................................................................

  98

     2-1-1 تعریف.....................................................................................................

  98

      2-1-2  ضوابط حاکم بر تفتیش..........................................................................

  99

       2-1-3تفتیش بدنی ...........................................................................................

  102

         2-1-3-1تفتیش از روی لباس.............................................................................................

  102

        2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود.................................................................

  102

         2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود.......................................................

  103

          2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ...................................................

  107

  2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس.........................................................................................

  109

   2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................

  110

    2-1-3-3-1آزمایش خون...................................................................................

  111

     2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی..................................................................

  112

       2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................

  113

  2-1-4 بیومتریکس..............................................................................................

  113

  2-1-5  کارتهای تشخیص هویت...........................................................................

  114

  2-2حریم خصوصی اماکن و اشیاء ..............................................................

  118

   2-2-1مفهوم و مصادیق  اماکن و اشیاء ................................................................

  118

     2-2-1-1مفهوم مکان.............................................................................................................

  119

      2-2-1-1-1اماکن و منازل مأموران سیاسی .......................................................

  124

       2-2-1-1-2دفاتر و منازل وکلای دادگستری ...................................................

  125

        2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی....................................................

  125

  2-2-1-2مفهوم شی..................................................................................................................

  130

      2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء .........................................................

  142

  2-3حریم خصوصی ارتباطات .......................................................................

  157

    2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................

  157

      2-3-2 ارتباطات کلامی.....................................................................................

  162

        2-3-3 ارتباطات کتبی ...................................................................................

  167

  2-4حریم خصوصی اطلاعات .........................................................................

  176

     2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن...............................................................

  176

      2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات..............................................................

  181

  نتیجه.............................................................................................

  194

  منابع.............................................................................................

  199

  ضمایم ...........................................................................................         211

   

  منبع:

  منابع فارسی

  الف)کتب

  1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ  چهارم 1384

  2- اباذری فومشی، منصور،  مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضات  ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، 1386

  3- استفانی ، گاستون،  ژرژ لواسور، برنار بولوک،آئین دادرسی کیفری( جلددوم ، جریان دادرسی کیفری)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول 1377

  4- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، 1382

  5- اصلانی، حمید رضا، حقوق فناوری اطلاعات، نشر میزان،تهران، چاپ اول 1384 

  6- امیر ارجمند، اردشیر،  مجموعه اسناد بین المملی حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه ای ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، 1385

  7- انصاری ، باقر،  حمایت از حریم خصوصی، معاونت پژوهش وتدوین و تنقیح قوانین ومقررات ریاست جمهوری ، تهران، چاپ اول 1384

  8–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول 1386

  9- انصاری ، ولی الله،  حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، 1380

  10-  ایمانی ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری ، نشر آریان ، تهران ، چاپ اول، 1382   

  11-  برلین ، آیزایا چهارمقاله درباره آزادی ، ترجمه محمد علی موحد، انتشارات  خوارزمی ، تهران ،  چاپ اول 1368

  12- پی گلدینگ ، مارتین،  حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، 1381

  13- پاد، ابراهیم،  حقوق کیفری اختصاصی (1) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول 1381

  14- تبیت، مارک،  فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضایی خاوری ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، مشهد،چاپ اول، 1384

  15- توسلی جهرمی ، منوچهر،  حریم خصوصی در پناه حاکمیت قانون  در :  ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385

  16- ترخانی، شهریار،  نحوه کسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنایی           ( گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران )، جلد اول،  انتشارات سلسبیل، تهران ،چاپ اول، 1384

  17-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول 1378

  18-  جعفری تبار ، حسن،  نسبت آزادی و قانون در : ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385

  19- حسینی ، سید محمد رضا،  قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، انتشارات مجد،تهران،       چاپ اول 1382

  20- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران،   چاپ اول 1387

  21- خمینی، روح الله،  چهل حدیث، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،قم، چاپ چهارم ، 1373

  22- راسخ ، محمد، آزادی چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،1380

  23- زراعت ، عباس،  اصول آیین دادرسی کیفری ایران ،مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران ، چاپ اول، 1382

  24- زندی، محمد رضا،  432 نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 ، نشر اشراقیه،تهران،چاپ اول 1383

  25- زیبر ، اولریش ،  جرایم رایانه ای ، ترجمه محمد علی نوری ، رضا نخجوانی ، مصطفی بختیاروند، احمد رحیمی مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول  ، 1383

  26- ساکت، محمد حسین،  نگرش تاریخی به فلسفه حقوق ،تهران، شرکت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول 1370

  27- شاملو احمدی، محمد حسین،  دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار ،تهران، چاپ اول 1383

  28 - صانعی ، پرویز،  حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران  ، چاپ اول ، 1371

  29- طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ،                 چاپ سوم ، 1382

  30- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول 1373

  31- کیوانفر، شهرام،   مقاومت در برابر قانون  در:  ناصر کاتوزیان  و همکاران ،حکومت قانون و جامعه مدنی،تهران ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،1385

  32- کولایی، الهه ، قوانین اساسی فدراسیون روسیه جمهوریهای آسیای مرکزی ،  نشر دادگستر، تهران، چاپ اول  1376

  33-کار نکراس، فرانسس،  زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول 1384

  34- محمودی جانکی ، فیروزه،  حمایت کیفری از اخلاق در علوم جنایی ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول 1384

  35-  موحد ، محمد علی،  در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر) نشر کارنامه ،تهران، چاپ اول  1381

  36- محمد زاده ، شهرام،  نگاهی به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع در رسیدگی های کیفری،معاونت آموزش قوه قضاییه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول  1384

  37- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، انتشارات امیر کبیر ، تهران، چاپ نهم 1375

  38- مهاجری ، علی،  آئین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان 1381

  39-  مک کوئیل، دنیس،  مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم 1383

  40- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول1380

  41- معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه ، مجموعه نشستهای قضایی مسائل آئین دادرسی کیفری(1)، دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی و واحد تهیه و تدوین متون آموزشی،تهران، چاپ اول 1381

  42- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطین دادگستری(تکالیف و مسئولیت ها) دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی،تهران، چاپ اول 1381

  43- مجموعه آئین دادرسی کیفری( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات،تهران،چاپ اول1383

  44-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول 1370

  45- ناصرزاده ، هوشنگ،  اعلامیه های حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهی تهران، چاپ اول ، زمستان 1372

  46- نراقی ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول  1371

  47- نوبهار ،‌ رضا ،‌ حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی وخصوصی ،‌نشر                        جنگل – جاودانه،‌تهران ،‌ چاپ اول 1387

  48- وارد، مایک،  روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول 1384

  49-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول  1384

  50-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول 1382

  ب) مقالات

  1- انصاری ، باقر،  حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383

  2- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه 1385

  3- دورکین ، رونالد،  حق چون برگ برنده ، ترجمه  محمد راسخ ، نامه مفید، ش 29 ، سال8 ،         بهار 1381

  4- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه   تهران ، شماره 70، زمستان1384

  5- لنکرانی ، آیت الله فاضل، 24 مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقی دادگستری ، پائیز 1377، شماره 24

   6- مصطفی زاده ، فهیم،  شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،1385

    7- ویژه ، محمد رضا،  مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، مجله الهیات و حقوق ، سال چهارم ، پاییز 1383                                

    8- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره2      

  ج)پایان نامه ها

  1 –آذری، هاجر، حمایت کیفری از زنان بزه دیده جرم جنسی با تاکید بر حریم خصوصی آنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 1386

  2- امامی آرندی، حبیب،  تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مجزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، تابستان 1386

  3- بالوی، مهدی،مطالعه تطبیقی شورای امنیت ملی درایران و نهادهای مشابه درسایر کشورها ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1384

    4- بیات کمیتکی ، مهناز،  ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1385

   5- خلخالی، سید فرید،  آزادی و نظم عمومی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1379

  6- موالی زاده، سید قاسم،  بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1385

   د) قوانین

  1- قانون اساسی،‌1358

   2- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،1378

   3- قانون اجرایی سازمان زندانها، 1384

   4- قانون  احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی شهروندی،1383

   5- آیین نامه راهنمایی رانندگی

  6- اساسنامه شرکت پست ،‌1367

   7- قانون اداره تصویه امور ورشکستگی، 1318

   8- قانون  اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ،1381

  9- آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت ، 1379

  10-آیین نامه اماکن عمومی ، 1328

   11- قانون برنامه چهارم توسعه

   12- قانون پستی ،1294

  13- پیش نویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی

   14- پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری

   15- قانون  تشکیل شرکت پست ،1366

   16- قانون تجارت الکترونیکی،1382

  17- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

   18- قانون تاسیس شرکت راه آهن و حومه

   19- قانون ثبت علائم و اختراعات1310

  20- لایحه حمایت از حریم خصوصی 1384

   21- لایحه جرایم رایانه ای

   22- قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 1379

  23- قانون حمایت از مؤلفان ،‌مصنفان  و هنرمندان 1348

  24- قانون راجع به مأمورین سازمان قند و شکر

  25- قانون رسیدگی به دارایی وزراء ،‌کارمندان دولت  و ... 1337

  26- قانون مجازات اسلامی 1370

  27- قانون مطبوعات 1379

  28- قانون مالیات بر ارث 1335

  29- قانون  مجازات جرایم نیروهای مسلح1382

   30- مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه1380

   31- قانون مرتکبین قاچاق1312

   32- قانون مالیتهای مستقیم

  33- قانون  نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند  1386

  34- قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 1382

  35- قانون وکالت 1315

  36- قانون هواپیمایی کشور 1328

  و) اسناد بین المللی و منطقه ای

  1- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948   

  2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990   

  3- - قرارداد ژنو1949

  4-قرارداد بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی ‌ 1965    

  5-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950

  6- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969

  7 – کنوانسیون وین  1961

  8-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی 1966

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    3- منابع خارجی

   

  1-Beate Rossler , The value of privacy, translated by R.D.V Glasgow, poloty press,USA2005

  2- Carolyn Doyle and Bagaric : The right to Privacy : Appealing but Flawed, International Journal of Human Rights , v.9,No.1

  3-David,Banisar,''Privacy and human rights'':an International Survey of Privacy Laws and developments,Electronic Privacy information center, First Edition 2000, printed in the USA

  4- D.Benjamin Barros , Home as a legal concept, Santa Clara Law Review, vol .46, January 2006

  5- Frank M.TureKheimer,(( The underpinnings of privacy protection)), Communication of the ACM , August 1993, Vol.36,,No.8.

  6- Isabelle Lolies , La Protection penale de la Vie Privee, Presses Universitaires D Aix Marseille(Faculte de droit et science politiqu d Aix-marseille 1999)

  7- Jacques Robert: Droit de I'homme et libertes fondamentales

  8- Jarry J. Siegel and Joseph J. Sanna,Essentiasls of Criminal Justice , fifth Edition, Thomson wadsworth publisher, 2007

  11- Louis D. Brandeis L. and Samuel D. Warrens, The right to privacy , Harvard Law Review, Vol.4,1890, No5.

  12-Lioyd,An Introduction to Policing and police powers,Great Britain,Cavendish Publishing2005,Second Edition

  13-Leonard Jason,  - Stanford Encyclopedia of philosophy , privacy : at http:// plato. Stanford. End/entries / privacy .

  14- Mark Janis , Richard Kay, Anthony Bradly, European Human Rights Law (text and materials), second edition , oxford university press.

  15- Mohamed Berween, The Fundamental Human Rights: An Islamic perspective, The International Journal of Human rights , Vol. 6,No . 4, spring 2002

  16-pamela.B.Loginsky.Confession,search,sezure and arrest,2007

  17- Serge Gutwirth , Privacy and Information Age, translated by Raf Casert, Rowman & Littlefield puplishers Inc. USA 2002

  18- R.G.Frey,privacy , Control and Talk of Rights,"The right to privacy",Edited  by Ellen Frankel paul,Fred D.Miller,Jr Jeffery paul,Cambridge university press,first published 2000

  19- Solove Daniej , Conceptualizing privacy , California Law Review 2002, vol.90

  20- Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melissa ,castan , ,The international Covenant on Civil and Political Rights (Cases,Materials and Commentary),oxford university press 2000

  21- Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005

  22 - Sarah Joseph and Jenny Schultz Melissa casran,the international covenant civil and political rights(cases ,Matrials

  and Commentary)oxford university press2000

   

   

   

   

   

   

   

  4)سایت ها

  1-ِData Protection Act  at:http,//www.hmso.gov.uk/acts/acts 1998/ 19980029.htm

  2- http://www.admin.ch/ch/rs/c235-154.html.

                                                                                                     3-http://bashgah.net

  4-http;//www.nezam.org/Persia

  5- http://bknet .org/laws/nationslid.html

  6-http://privacy.org/pi/countries/hungary/Hungarian-id-ecission-1991.html

  7-http://www.epic.org/privacy/id-cards/

  8- http://www.uni-wuerzbury.de/law/n100000-htm/

  9- http://www.uni-wuerzburg. de/Law/sz oooo-htm

  10-www.find law.com

  11-http://www.aftab.ir

  12 : http://www.unic-ir.org/hr/convenant-elimination.htm

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت