روش تحقیق بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیکنان فوتبال 20-17 سال شهرستان مهاباد

تعداد صفحات: 32 فرمت فایل: word کد فایل: 10003724
سال: 1383 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه تربیت بدنی
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیکنان فوتبال 20-17 سال شهرستان مهاباد

  فصل  اول

  طرح تحقیق

                         

  مقدمه

   بیان مسئله

   اهمیت و ضرورت تحقیق

   اهداف تحقیق

   فرضیه های تحقیق

   اصطلاحات و تعاریف

   

  طرح تحقیقی

  1-1 مقدمه :

   پیشرفتهای روز افزون علوم ورزشی درسالهای اخیر بسیار چشم گیر بوده و آمادگی جسمانی نیز به عنوان بخش مهمی از این علم از تنوع ، تغییر و توسعه به دور نبوده است. بازیکنان فوتبال به قدرت و توان ، دوندگان ماراتن به استقامت ، قهرمانان 100 متر به سرعت و بسیاری از ورزشکاران به انعطاف پذیری ، تعادل و چابکی نیاز دارند.

  خوشبختانه ، اکنون تجربه مربیان به همراه تحقیقات و مشاهدات آزمایشگاهی و میدانی موجب طراحی برنامه های نظام دار و در نتیجه ، بهبود آمادگی عضلانی شده است. آمادگی عضلانی شامل قدرت و استقامت عضلانی ، توان ،سرعت ، انعطاف پذیری ، تعادل و چابکی است . در ورزش فوتبال قدرت ، سرعت و ترکیب موثر این دو عامل (توان) از اهمیت ویژه ای  برخوردار است .

  در این تحقیق سعی شده است که اثرات دو روش تمرین با وزنه و تمرینات پلایومتریک بر عوامل مذکور مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد . تمرینات با وزنه  روش مناسبی برای بهبود قدرت قدرت و در نتیجه توان بشمار می روند.

  با توجه به اصل ویژگی تمرین برای توان ، ورزشکارن  باید تلاش کنند تا بار ( وزنه ) را تا حد امکان به سرعت حرکت دهند. در انتخاب برنامه تمرینی توان، باید به این نکته توجه کرد که سرعت تمرینات تا حد زیادی به سرعت حرکات رشته مورد نظر نزدیک باشد.

  روش تمرینی دیگری که در بسیاری از مهارتهای ورزشی برای بهبود توان موثر است ، تمرینات پلایومتریک است. اهمیت این تمرینات استفاده از «پیش فشار» و کشش ناگهانی عضله می باشد . در حرکات پلایومتریک در طی مرحله اکسنتریک یا مرحله فشار یعنی وقتی که عضله به سرعت کشیده می شود ،اعضای کشسان عضله نیز کشیده می شوند و بخشی از نیروی فشار را به شکل انرژی کشسان ذخیره می کند ودر حین مرحله کانسنتریک یا غلبه عضله که با تحریک بازتاب میوتاتیک روی می دهد انرژی کشسان ذخیره شده آزاد می شود . این تمرینات موجب آمادگی دستگاه عصبی و عضلانی می شود و در نتیجه به ورزشکار اجازه می دهد که در فعالیت هایی که همره با تغییر جهت می باشند، به نحو قدرتمند و سریعی اجرای وظیفه نماید.

  تحقیق حاضر نیز با بررسی و مقایسه اثرات این دو روش تمرینی بر میزان برد شوت ، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال سعی بر این دارد به این سئوال که کدامیک از روش ها ورزشکاران را در توسعه و عملکرد ورزش بیشتر یاری می بخشد جواب دهد.

  2-1. بیان مسئله :

   دامنه گسترده علم ورزش در جهان امروز ، با تحقیقات و بررسی های متعددی که انجام پذیرفته است بیش از بیش و بطور غیر قابل وصفی رو به گسترش می باشد .کارشناسان و مربیان همواره به دنبال این بوده اند که امتیازها و عملکرد ورزش را در ورزشکاران خود توسعه دهند .

  بازیکنان فوتبال برای تحمل فشارهای بدنی به هنگام بازی و فراهم آوردن زمینه لازم برای استفاده از مهارتهای تاکتیکیشان  در سرتا سر یک مسابقه ، به سطح بالایی از آمادگی نیاز دارند . بنابراین ، تمرین های آمادگی بخش مهمی از برنامه کلی تمرین هاست . در این ورزش قدرت ،سرعت و توان انفجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بسیاری از فعالیت های فوتبال مثل تکل کردن ، پریدن ، ضربه زدن ،‌ دویدن و تغییر جهت دادن از نوع فعالیت های پر قدرت و انفجاری و از ارکان اساسی موفقیت در این ورزش هستند.

  اهداف ویژه ی تمرین های قدرتی عضله در فوتبال عبارتند از :

  بالا بردن بازده توان در جریان فعالیت های انفجاری در یک مسابقه فوتبال مثل تکل کردن ، پریدن ، ضربه زدن و شتاب گرفتن .

   پیش گیری از وقوع آسیب ها.

   کسب مجدد قدرت پس از یک آسیب

  بدیهی است که دست یابی به این اهداف مستلزم طراحی تمرین بر اساس یافته های علمی        می باشد . بدین منظور 20 آزمودنی شرکت کننده در این تحقیق به دو گروه تقسیم شده و تمرینات منتخب پلایومتریک و با وزنه را به مدت 8 هفته و کلاً 24 جلسه انجام دادند تا به این پرسش پاسخ داده شود که کدامیک از این دو روش تمرینی برای بهبود فاکتورهای مذکور موثر و مفید واقع می شود .

  3-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق :

   افزایش آگاهی و دانش مربیان و ورزشکاران درباره روشهای نوین حاکم بر فوتبال از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه فوتبال است. ارائه و اجرای طرح ها و سازماندهی ها توسط مربیان خلاق، زمینه پیشرفت سریع فوتبال را فراهم می آورد و از جمله ابزارهای کارایی آموزش مربیان یافته های پژوهشی نوین است. بررسی مسابقات انجام شده در سطح اول این رشته ورزشی بیانگر این موضوع است که امرزوه بیشتر گل ها از طریق شوت راه دور به ثمر می رسد.

  همچنین داشتن سرعت زیاد از عوامل موفقیت بازیکنان در حال حمله و دفاع می باشد.

  فعالیت هایی نظیر پریدن ، تکل زدن و پرتاب کردن نیز مستلزم داشتن توان انفجاری بالایی است بنابراین تقویت فاکتورهای مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است و می بایست از اولویت های برنامه تمرینی مربیان فوتبال می باشد . تمرینات پلایومتریک موجب آمادگی تقویت دستگاه عصبی عضلانی می شود و در نتیجه به ورزشکار اجازه می دهد تا در فعالیت هایی که همراه با تغییر جهت می باشند به نحو قدرتمند و سریعی اجرای وظیفه نمایند . این تمرینات با درگیر کردن بیشتر دوکهای عضلانی موجب ایجاد قدرت انفجاری بیشتر می شوند . بنابراین تمرینات پلایومتریک    می تواند به عنوان یک روش تمرینی مناسب جهت کسب قدرت انفجاری و نیز افزایش سرعت مورد استفاده مربیان فوتبال قرار گیرد.

  از طرف دیگر مطالعات اغلب مؤید آن است که تمرینات قدرتی بدون شک روی افزایش هر دو عامل سرعت و قدرت انقباض موثر است . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که اجرای کدامیک از روش های تمرینی در بهبود فاکتوهای مذکور موثرتر می باشد.

  4-1. اهداف تحقیق :

    الف) هدف کلی :

   بررسی و مقایسه تأثیرات دو روش تمرینی پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال 20-17 سال.

   

    ب) اهداف اختصاصی :

      1)بررسی تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت بازیکنان فوتبال .

    2) مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت بازیکنان فوتبال .

    3) بررسی  تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر سرعت  بازیکنان فوتبال .

  مقایسه تاثیرت دو روش تمرینی پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر سرعت  بازیکنان فوتبال .

  بررسی تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری  بازیکنان فوتبال .

   مقایسه تاثیرت دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری   بازیکنان فوتبال .

  5-1 . فرضیه های تحقیق :

  تمرینات منتخب پلایومتریک تأثیر معنی داری بر شوت آزمودنی ها ندارد.

   تمرینات منتخب پلایومتریک تأثیر معنی داری بر سرعت آزمودنی ها ندارد.

  تمرینات منتخب پلایومتریک تأثیر معنی داری بر توان انفجاری آزمودنی ها ندارد.

   تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر ضربه شوت  آزمودنی ها ندارد.

   تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر سرعت  آزمودنی ها ندارد.

   تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر توان انفجاری آزمودنی ها ندارد.

   بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی میزان شوت آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

  بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی سرعت آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

  بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری  آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

  6-1 . محدودیت های تحقیق:

    الف ) محدودیت های اعمال شده توسط محقق:

  تحقیق بر روی 20 بازیکن فوتبال پسر زیر 20 سال .

   تحقیق تأثیر تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه را بر روی سه فاکتور  ضربه شوت ، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال بررسی نموده است.

  ب ) محدودیت های خارج از کنترل محقق :

  میزان انگیزش آزمودنی ها برای شرکت فعال در تمرینات و اعمال حداکثر تلاش خود.

   رژیم غذایی آزمودنی ها و شیوه زندگی آنان خارج از زمان تمرین .

   میزان آشنایی  آزمودنی ها با انواع تمرینات اعمال شده .

   شرایط روحی آزمودنی ها .

   فعالیت بدن و شغل آزمودنی ها .

  آزمودنی ها از نظر آمادگی اولیه همگن نبوده و از آمادگی های متفاوتی برخوردار بوده اند

   سابقه بازی فوتبال در افراد یکسان نبوده است.

  7-1. اصطلاحات و تعاریف:

   پلایومتریک : تمریناتی است که توانایی عضله برای رسیدن به حداکثر قدرت در حداقل زمان ممکن را توسعه می دهد.

  سرعت حرکت بدن : کوتاه ترین مدت زمانی که بتوان بدن را به فاصله مشخصی به حرکت در آورد .

  تمرینات با وزنه : (ایزوتونیک) خود تمریناتی است که طول عضله هنگام بلند کردن جسم ثابتی تغییر می کند . این تمرینات با استفاده از وزنه های آزاد (دمبل ، هالتر و… ) در دستگاه بدن سازی انجام می شود .

  توان : توان عبارت است از اجرای کار معین در واحد زمانی است ، بطور دقیق تر توان از طریق اندازه گیری سرعت حداکثر وزنه ای که جابجا می شود تعیین می گردد.

   بازتاب میوتانیک: بازتابی که هنگام کشیده شدن دوکهای ماهیچه ای باعث انقباض ماهیچه می شود ، همچنین بازتاب کششی ( Stretch reflex) نیز نامیده می شود.

   

   

   

   

  فصل دوم

   

  ادبیات تحقیق

   

   

  مقدمه

   زیر بنای نظری موضوع

   ادبیات پیشینه

   تاریخچه تمرینات پلایومتریک

   تأثیرات تمرینات قدرتی در فوتبال

   تحقیقات داخلی

   خلاصه تحقیق

   

  (2)

  ادبیات تحقیق

  1-2 . مقدمه :

  با توجه به گرایش عمومی نوجوانان و جوانان کشورمان به ورزش فوتبال که آنرا بعنوان پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش کشور معرفی کرده است . لزوم باز آموزی و نوآوری در جامعه مربیان و آموزگاران فوتبال و آشنا ساختن با اصول امروزین این ورزش و جنبه های علمی ان کاملاً احساس می شود که از جمله ابزارهای لازم کارآمد در جهت توسعه دانش و آگاهی مربیان ، یافته های تحقیقاتی نوین در زمینه مورد نظر است.

  در بسیاری از تحقیقات نشان داده شده است که تمرینات قدرتی موجب بهبود عملکردهای ورزشی می گردد و همچنین این تمرینات مطابق با ویژگی های رشته ورزشی نیز می باشد و اما در زمینه تمرینات قدرتی و تأثیر آن روی اجراهای ورزش در فوتبال ادبیات محدودی  وجود دارد.

  2-2. زیر بنای نظری موضوع :

    اساس فرایندهای حرکتی ارادی و غیر ارادی درگیر در تمرینهای پلایومتریک اصطلاحاً «بازتاب کششی » ماهیچه ای (میوتاتیک) نیز خوانده می شود . این دستگاه دوکی و بازتاب کششی هر دو از عناصر مهم سیستم عصبی هستند که کنترل همه جانبه حرکت های بدن را بعهده دارند.

 • فهرست و منابع روش تحقیق بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیکنان فوتبال 20-17 سال شهرستان مهاباد

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت