پایان نامه بررسی توزیع مکانی و زمانی فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

تعداد صفحات: 134 فرمت فایل: word کد فایل: 1000368
سال: 1393 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه زیست شناسی
قیمت قدیم:۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی توزیع مکانی و زمانی فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

  بررسی توزیع مکانی و زمانی فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

  چکیده

  فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیک که بر موجودات زنده در محیط زیست دارند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند. همچنین اندازه گیری فلزات سنگین در پهنه های وسیع، به صورت دستی، دشوار و همراه با خطاهای بسیار است. بدین منظور،امروزه، روش سنجش از دور به همراه نقاط نظارت، دانش کاربردی مناسبی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی غلظت فلزات منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه­ شورابیل با روش دورکاوی می باشد. ابتدامطالعات اولیه و نمونه برداری از آب و خاک منطقه مورد مطالعه انجام گرفته و تصاویر ماهواره ای landsat8 تهیه شد. سپس تحلیل های آماری، زمین آمار و دور سنجی انجام گرفت. مطابق نتایج بدست آمده از سنجش از دور ترکیب باند (752) و(756) و زمین آمار نشان داد که، غلظت منگنز خاک اطراف دریاچه شورابیل از سال 2002 تا 2013 افزایش یافته است ولی غلظت فلز روی در خاک این منطقه کاهش یافته است. مطابق نتایج زمین آمار،کمترین غلظت فلز روی در آب دریاچه شورابیل،در سمت شمال و شمال غربی دریاچه با غلظت 01/0-007/0 میلی گرم در لیتر و در بقیه نقاط زیاد می باشد.همچنین کمترین غلظت فلز منگنز در آب دریاچه شورابیل در جهت شمال غربی دریاچه با غلظت 03/0-02/0 میلی گرم در لیتر و در سمت جنوب و جنوب شرقی زیاد می باشد.

  مقدمه

  خاک و آب خاستگاه هستی ومیراث بشر برای آیندگان است  بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود.95% غذای انسان از زمین حاصل می شود . برنامه ریزی برای داشتن خاکی سالم و تولید کننده لازمه بقای انسان است ورود مواد ، موجودات زنده یا انرژی به درون خاک سبب تغییر کیفیت خاک می شود . در طی فرآیند های شیمیایی، مواد معدنی و آلی دچار تجزیه وتغییر می شوند و در ضمن فرایند های فیزیکی،مواد حاصل  جا به جا شده و افقهای مختلف خاک را بوجود می آورند . خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی ، آلی،هوا و موجودات زنده است. خاک یکی از محصولات محیط است که دایما در معرض تغییر و تحول قرار دارد .خاک همیشه و در همه حال در مناطق خشک به آهستگی و یا در مناطق مرطوب سریع توسعه می یابد (خاک ریان، 1383). آلودگی خاک و آب بر اثر فعالیت های مختلف صنعتی ، تولیدی ایجاد می شود.این موارد وارد کننده آلودگی به محیط زیست را می توان بصورت زیر دسته بندی کرد: صنایع و کارخانجات ، منابع خانگی و تولیدی ، منابع کشاورزی ، وسایل نقلیه موتوری و ساختمان سازی و جاده سازی (موحدی راد، 1385). بسیاری از فلزات سنگین بخصوص  روی و منگنز در مقادیر کم در خاک وآب یافت می شوند . این عناصر کمیاب در نتیجه هوادیدگی سنگها بطور طبیعی وارد محیط می شوند . آنها می توانند شسته شده و به آبهای سطحی یا زیر زمینی وارد شوند ویا توسط گیا هان جذب شوند،آنها می توانند به شکل گاز وارد اتمسفر شوند یا با اجزای خاک مثل رس یا ماده آلی پیوند برقرار کنند. رفتار فلزات سنگین در خاک از این لحاظ که می توانند سبب آلودگی آبهای زیر زمینی وسطحی شده و همچنین می توانند وارد زنجیره غذایی شوند،مهم است (نوروزی ، 1385). عناصر سنگین و از منابع مختلفی می باشند ممکن است در نهایت به خاک سطحی برسند و سرنوشت بعدی آنها به خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آنها و خاک بستگی دارد. متغیرهای اصلی خاک که در تحرک آلاینده ها دخالت دارند عبارتند از:مقادیر  pH، پتانسیل اکسیداسیون واحیا ، ماده آلی ، کانی رسی و کربناتها ونمک  (probst، 2005). همچنین زمین آمار شاخه ای از علم آمار است که در آن مختصات داده ها مربوط به جامعه تحت بررسی و به تبع آن ساختار فضایی داده های مربوطه ، مورد مطالعه قرار می گیرد.برتری این شاخه از آمار نسبت به شعبه کلاسیک آن فراشمولی آن است.اساس این شاخه از آمار بر تعریف وتوسعه روابط متغیر ناحیه ای بنا گردیده است.در بسیاری از روش های متداول آمار کلاسیک مانند تجزیه و تحلیل واریانس ، موقعیت جغرافیایی و مکانی نمونه های محیطی ، علاوه بر مقادیر تعیین شده خصوصیات مورد نظر می بایستی موقعیت جغرافیایی مشاهدات نیز بطور همزمان در نظر گرفته شود (حسنی ، 1389) .

  1-2 بیان مسأله

  فلزات سنگین در حوزه های علمی مختلف دارای تعاریف مشخصی است.  بطور مثال ، درسنگ شناسی به فلزاتی این واژه اطلاق می گردد که با دی تیزون واکنش می دهند. اما در اغلب کاربردهای رایج، این واژه به فلزاتی اشاره دارد که وزن مخصوص آنها بیش از 4.5 گرم بر سانتیمتر مکعب باشد. و به مفاهیمی چون سمیت و حضور پایدار در محیط زیست نیز استناد دارد(US EPA). در تعریفی دیگر اصطلاح فلز سنگین از نظر شیمیایی به فلزاتی با جرم اتمی بیش از 31 و چگالی ویژه بالاتر از 5 گرم بر سانتی متر مکعب نسبت داده می شود.  برخی از این فلزات مانند کبالت، مس ، آهن، منگنز ، مولیبدن ، نیکل و روی از عناصر ضروری برای رشد و متابولیسم طبیعی گیاهان بوده و در صورت افزایش غلظت به مقادیر بالای بهینه به راحتی می توانند منجر به مسمومیت شوند. دیگر فلزات سنگین از قبیل آرسنیک، کادمیم، جیوه، سرب یا سلنیم برای گیاه ضروری نمی باشند Rascioa ) ،  2011). فلزات سنگین بعنوان عوامل خطرناک و آلاینده محیط زیست مورد توجه و ارزیابی فراوان قرار گرفته اند. این فلزات از طریق آب، خاک و هوا به واسطه منابع مختلف طبیعی و مصنوعی به چرخه طبیعت وارد شده و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت خطرناکی در آنها ایجاد می کنند. بنابراین ، به عنوان یک مخاطره جدی در ادامه حیات موجودات زنده تلقی می شوند. فلزات سنگین از آلاینده های پایدار و بادوام محیط زیست بشمار می آیند ، چون نمیتوانند مانند آلوده کننده های آلی از طریق شیمیایی یا فرآیندهای زیستی در طبیعت تجزیه شوند. یکی از نتایج مهم پایداری این فلزات، تجمع زیستی فلزات در زنجیره غذایی می باشد. در نتیجه این فرآیند میزان فلزات در اعضای بالاتر در زنجیره غذایی می تواند تا چندین برابر آنهایی که در آب یا هوا یافت می شوند ، برسد و در نتیجه تهدیدی بر سلامتی گیاهان و جانورانی که از این مواد غذایی استفاده می کنند، محسوب می شود ( توکلی محمدی ، 1390). این فلزات پتانسیل آلوده نمودن خاک و آب را داشته و میتوانند با پراکنده شدن و تجمع در گیاهان و جانوران بوسیله انسان مورد مصرف قرار گیرند(Wcislo , 2002) دریاچه شورابیل به عنوان یکی از مخازن مهم ذخیره ی آب کشاورزی در پائین دست سد یامچی و هم چنین به عنوان یک مرکز مهم تفرجگاه در شهر اردبیل از اهمیت زیادی برخوردار است و در طول چند سال اخیر تغییرات زیادی بر روی کیفیت آب آن انجام گرفته است که مهم ترین دلیل آن کانالیزه کردن آب سد یامچی به درون دریاچه و آبیاری بخشی از دشت اردبیل بوده و در نتیجه شوری و عناصر آن به مرور تغییر کرده است. در این پژوهش تغییرات زمانی غلظت عناصر در ده سال اخیر با استفاده از پردازش سنجش از دور و هم چنین تغییرات مکانی و پهنه ای غلظت این عناصر از آب داخل دریاچه و فضاهای توریستی اطراف آن به منظور ارزیابی میزان آلودگی بررسی خواهد شد.       

  1-3 سؤالات تحقیق

  تغییرات زمانی و مکانی غلظت  فلزات منگنز و روی در حریم دریاچه شورابیل با اندازه گیری آزمایشگاهی و سنجش از دور دارای چه روندی می باشد؟

  1-4 فرضیه های تحقیق

  مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل بالاتر از حد استاندارد است.

  می توان با استفاده از روش سنجش از دور و زمین آمار روند تغییرات زمانی و مکانی و انباشت فلز روی و منگنز را در آب و خاک دریاچه شورابیل مورد مطالعه نمود.

  هیچ ارتباطی بین مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل وجود ندارد.

  مقدار آلودگی فلزات سنگین منگنز و روی در فواصل مختلف از دریاچه تغییر می کند.

  از سال 2002 تا 2013 مقدار آلودگی منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه معنی دار است .

  1-5 اهداف تحقیق

  تعیین مقادیر فلزات منگنز و روی در خاک و آب اطراف دریاچه شورابیل شهر اردبیل

  بررسی تغییرات میزان آلودگی منگنز و روی در بازه ی زمانی ده ساله دریاچه شورابیل به منظور بررسی روند افزایش یا کاهش آلودگی

  بررسی تغییرات مکانی و آلودگی فلزات منگنز و روی در فواصل حریم دریاچه

  ارزیابی کارایی سنجش از دور در تعیین میزان آلودگی در بازه های زمانی ده ساله.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی توزیع مکانی و زمانی فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

  فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول

  کلیات تحقیق و مبانی نظری تحقیق

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مسأله. 4

  1-3 سؤالات تحقیق.. 5

  1-4 فرضیه های تحقیق.. 5

  1-5 اهداف تحقیق.. 5

  1-6 مفهوم آلودگی.. 5

  1-7 فلزات سنگین.. 6

  1-7-1 منابع و عوامل انتشار فلزات سنگین در محیط.. 7

  1-7-2 عوامل انتشار طبیعی.. 7

  1-7-4 استخراج معادن. 8

  1-7-5 عملیات کشاورزی.. 8

  1-7-6 صنایع. 8

  1-7-7 وسایل نقلیه. 8

  1-8 روش های حذف فلزات سنگین.. 8

  1-8-1 روش های فیزیکی.. 9

  1-8-3 روش های بیولوژیکی.. 9

  1-9 مسمومیت با فلزات سنگین.. 9

  1-10 آلودگی خاک به فلزات سنگین.. 9

  1-11 روش های مختلف پالایش فلزات سنگین از خاک.. 11

  1-11-1 محدود کردن آلاینده ها 11

  1-11-2 جامد سازی.. 12

  1-11-3 شیشه ای کردن. 12

  1-11-4  جداسازی مکانیکی.. 12

  1-11-5 کوره حرارتی.. 13

  1-11-6 الکتروکینتیک... 13

  1-11-7 انتقال آب میان حفره ای خاک.. 13

  1-11-8 آبشویی.. 14

  1-11-9 روش های شیمیایی.. 14

  1-11-10 روش های بیوشیمیایی.. 14

  1-12 انواع فلزات سنگین مورد مطالعه ی روی و منگنز. 15

  1-12-1 روی.. 15

  1-12-1-1 مشخصات روی.. 16

  1-12-2 منگنز. 17

   

   

  فصل دوم

  پیشینه تحقیق

  2-1 تحقیقات داخلی.. 19

  2-2 تحقیقات خارجی.. 20

  فصل سوم

  روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه. 24

  3-2 روش تحقیق.. 24

  3-3 جامعه آماری ، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری.. 24

  3-4 قلمرو تحقیق.. 25

  3-4-1 قلمرو زمانی.. 25

  3-4-2 قلمرو موضوعی.. 25

  3-5 منابع اطلاعاتی.. 25

  3-6 آنالیز شیمیایی.. 26

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات... 26

  3-8 روش تعیین محل های مناطق آلاینده با استفاده از google earthe. 26

  3-9 آنالیزهای زمین آمار و پهنه بندی.. 27

  3-10 تعیین مناسب‌ترین روش درون‌یابی.. 28

  3-11 روش تحلیل سنجش از دور. 29

  3-12 طبقه بندی بدون نظارت... 30

  3-13 طبقه بندی نظارت شده 31

  3-14 نمونه گیری تعلیمی.. 31

  3-15 الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده(Kloer, 1994). 31

  3-15-1 الگوریتم برش تراکمی.. 31

  3-15-2 الگوریتم متوازی السطوح یا شبکه موازی.. 31

  3-15-3 الگوریتم حداقل فاصله از مرکز. 32

  3-15-4 الگوریتم حداکثر احتمال. 33

  3-16 تنظیمات خروجی.. 33

  3-17 قابلیت های سنجش از دور Arc GIS 10. 33

  3-17-1 ایجاد نمونه های تعلیمی.. 34

  3-17-2 پاک کردن نمونه های تعلیمی.. 35

  3-17-3 ذخیره کردن نمونه های تعلیمی.. 35

  3-17-4 تبدیل و تقسیم یک نمونه به چند نمونه تعلیمی.. 36

  3-17-5 ایجاد یا ذخیره فایل.. 36

  3-17-5-1 ترسیم دندوگرام برای آزمون فایل.. 36

  3-17-6 طبقه بندی تصویر. 37

  3-17-7 پنجره اصلی تحلیل تصاویر ماهواره ای.. 38

  3-17-8 فهرست یا لیست لایه ها 38

  3-17-9 بخش یا پنل تنظیمات... 38

  3-17-10 بخش یا پنل نمایش... 39

  3-17-11 روش های  Steretchet 39

  3-17-12 روش های  Resample. 39

  3-17-13 بخش یا پنل تحلیل.. 40

  3-17-14 فرایندهای پس از  طبقه بندی.. 40

  3-17-15 فیلتر کردن. 41

  3-17-16 صاف کردن لبه های ناصاف تصویر. 41

  3-17-17 برداشت مناطق کوچک منفرد. 42

  فصل چهارم

  نتایج

  4-1نتایج داده های آنالیز شده در نمونه های خاک منطقه شورابیل.. 46

  4-2 داده های آنالیز شده در نمونه های آب منطقه شورابیل.. 47

  4-2-1رابطه ی بین فلز روی و منگنز در آب و خاک اطراف دریاچه ی شورابیل.. 48

  4-3 نتایج پهنه بندی به روش زمین آمار. 48

  4-3-1 بررسی توزیع آماری.. 49

  4-3-2 نمودار هیستوگرام بدست آمده از آزمون کریجینگ... 50

  4-3-3 normal QQplot بدست آمده از آزمون کریجینگ... 52

  4-3-4 نقشه های خروجی روش زمین آمار کریجینگ... 54

  4-3-5 نقشه ی خروجی زمین آمار منگنز آب دریاچه ی شورابیل.. 57

  4-3-6 پیش بینی غلظت فلزات سنگین از روی نقشه ی درون یابی کریجینگ... 57

  4-3-7 رابطه بین درصد منگنز اندازه گیری شده و پیش بینی شده 57

  4-3-8 رابطه بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 57

  4-4 آنالیز همگنی نمونه ها 60

  4-5 سنجش از دور. 63

  4-6 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت روی آب... 64

  4-7 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت  فلز روی آب... 67

  4-8 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت منگنز آب... 70

  4-9 برآورد فلز روی و منگنز از طریق سنجش از دور. 72

  4-10 ترکیب باندی فلزهای منگنز و روی در آب... 102

  فصل پنجم

  نتیجه گیری و پیشنهادات

  51 نتیجه گیری.. 107

  511 نتیجه گیری پهنه بندی زمین آمار در آب و خاک اطراف دریاچه ی شورابیل.. 107

  512 تحلیل سنجش از دور برای بر آورد فلزات سنگین.. 107

  5-1-3 بررسی تغییرات زمانی غلظت فلزات سنگین از سال 2002 تا 2013. 107

  5-1-4 مقایسه ی نتایج سنجش از دور و زمین آمار. 108

  5-2-1  فرض میشود مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل بالاتر از حد استاندارد است. 108

  5-2-3 فرض میشود هیچ ارتباطی بین مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل وجود ندارد 108

  5-2-4 فرض میشود  مقدار آلودگی فلزات سنگین منگنز و روی در فواصل مختلف از دریاچه تغییر میکند. 109

  5-2-5 فرض میشود از سال 2002 تا 2013  تغییر مقدار آلودگی منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه معنی دار است... 109

  52 پیشنهادات علمی.. 109

  53 پیشنهادات عملی.. 109

  منابع. 110

   

  .

  منبع:

  توکلی محمدی ، محمد رضا ، احمد خدادادی ، صادق پرتانی ، مهدی مرزبان. 1390. بررسی منابع آلاینده فلزات سنگین در استان زنجان با استفاده از GIS، سی امین گردهمایی علوم زمین..

  حسنی پاک ، ع ، 1389. مبانی زمین آمار ، انتشارات دانشگاه تهران.

  حمزه، م. ، م، میرزائی. ، ح، مظفری. 1388. بررسی تغیررات غلظت سرب ، روی ، مس و کادمیوم در محیط زیست شهر کرمان ، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره سوم.

  خاک ریان ، فرهاد ، 1383. آلودگی خاک ها و اثرات زیست محیطی ، ماهنامه علمی ، کشاورزی ، زیست محیطی، سال دوم ، شماره هجدهم.

  خوش اقبال ، م ، غضبان ، ن؛ شریفی ، ف ، خسروی تهرانی ، خ ، 1390. استفاده از زمین آمار و GIS در پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب انزلی.

  خداکرمی، ل. ، ع، سفیانیان. ، ن، میرغفاری. ، م ، افیونی. ، الف ، گلشاهی. 1390. پهنه بندی غلظت فلزات سنگین کروم ، کبالت ، نیکل در خاکهای سه حوزه آبخیز استان همدان با استفاده از زمین آمار، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال پانزدهم، شماره پنجاه هشتم.

  دیانی ، م ، محمدی ، ج ، نادری ، م، 1388. تجزیه و تحلیل زمین آماری غلظت ، سرب ، روی ، کادمیوم در خاک های حومه ی سپاهان شهر واقع در جنوب اصفهان.

  شهبازی، ع. ، ع، سفیانیان. ، ن، میرغفاری. ، م، عین قلابی. 1391. بررسی آلودگی فلزات سنگین خاک با استفاده از شاخص های فاکتور آلودگی، زمین انباشنگی و شاخص جامع فاکتور آلودگی شهرستان نهاوند. محیط زیست و توسعه ، سال سه ، شماره.

  سکوتی اسکویی ، ر، مهدیان ، م ، محمودی ، ش ، قهرمانی ، 1386. مقایسه کارایی برخی از روش های زمین آماری برای پیش بینی پراکنش مکانی شوری خاک ، مطالعه موردی دشت ارومیه ، مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی.

  گلچین ، الف ، شفیعی ، س ، 1385.بررسی تاثیر کارخانه سرب و روی زنجان بر آلودگی خاک با شعاع 10 کیلومتری کارخانه ، مجموعه مقالات همایش خاک ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  دبیری ، م ، 1386. آلودگی محیط زیست ، چاپ پنجم ، انتشارات اتحاد ، صفحات 333 284.

  موحدی راد، زهرا، 1385 بررسی تغییرات مکانی روی ، سرب، نیکل ، کادمیوم در خاک های بخشی از استان قم. پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  موسوی ،م ، اقیونی ، ح.. 1390. مدل سازی توازن جرمی عناصر کادمیوم و سرب در زمین های زراعی منطقه اصفهان ، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

  فتائی ، الف ، 1390 . شناخت منابع طبیعی و محیط زیست ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ضفحات 224 243.

  لطفی ، ح ، 1367. آلودگی خاک توسط عنصر سرب حاصل از وسایل نقلیه محدوده برخی بزرگراههای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد خاک شناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  نوروزی ،ع ، 1385. بررسی خصوصیات فیزیوشیمیایی ومیزان و توزیع عناصر سنگین قابل دسترس در برخی از خاک های حوضه آبخیز سیاهرود استان گیلان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، علوم تحقیقات اهواز.

  17.Acra, A., Namaan, S., Raffoul, Z., 1995, Total mercury levels in canned and frozen fish imported into Lebanon, Bull. Environ. Contam. Toxicol., Vol. 27, pp. 209-212.

  18. Barta, O. H. 2002. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Pocket Guide to Chemical Hazards. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health ,Centers for Disease and Prevention. Cressie, N. A. C. 1991. Statistics for spatial data. New york, p 900.

  19.Barceloux and Gilman’s, A. 1999 The pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York: Macmillan publishing company.

  20. bahviyan, w,c.jun, w.xinmin and T.qingiu,2010. possibilities of reflectance spectroscopy for assessment of contamination element in suburban soil.appl.geochem. 20:1051-1059.

  21. ben_dor,E,N.goldshleger,etal.2000.the relationship between spectral reflectance of soil s physical crust and soil degradation. International conference on applied geologic remote sensing.

  22. ben_dor ,E.and A.banin 1995.near_Infrared analysis as a rapid method to simultaneously evaluate serveral soil properties. Soil science. Society of america 59>364_372.

  23. Cauwenberghe, Van I. 1997. Electrokinetic, Ground Water Remediation Technologies Analysis Center, Technology Overview Report, July.

  24. Esri, 2011 , Arc GIS Tutorial Help ARC map.

  25. Groppa, M. D., M. L. Tomaro, M. P. Benarides. 2007. Polyamines and heavy metal stress: the antioxidant  behavior of spermine in Cadmium and Copper treated wheat leaves. Biometals, 20: 185-195.

  26. Hassan. M,Khan , Zahid , S. chaundry . Mahmud ismail. Khalid khan. 2010 Assessment of Radionuclides , Trae Metals and Radionuclides Transfer from soil to Food of Jhangar Valley (Pakistan) using Gamma spectrometry. Water Air soil pollut. 213 : 353 _362.

  27. Chaney. R. L., JF. Bruins, D. E. Baker, J. E. Smith and D. Cole. 1987. Transfer of Sludge-applied Trace Elements to the Food Chain.pp.67-93.In: AL. Page, T. Logan and J.Ryan. Land Application of Sludge. 9 th ed., Lewis publishers, Chelsea, MI.

  28. Garcia, R. and Millan, E. 1998 "Assessment of Cd, Pb and Zn contamination in roadside soils and grasses from Gipuzkoa (Spain)", Chemosphere, 37- 8, p. 1615-1625.

  29. Lee, J., Bae, H., Jeong, J., Lee, J.Y., Yang, Y.Y. & Hwang, I. 2006. Functional expression of a bacterial Heavy metal transporter in Arabidopsis enhances resistance and decrease uptake of heavy metals. Plant Physiology. 133:589-596.

  30. Kloer , Brian R. 1994 . Hybrid parametric Non_parametric Image classification. Paper preseSPRS Annual convention , Reno , Nevad.

  31. logan, A.J.M. and Brooks, R.R. 1983. Plant regeneration of the mining ecotype Sedum alfredii and cadmium hyperaccumulation in regenerated plants. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 99: 9-16.

  32.Khan AG.2000, Role of soil microbes in the rhizospheres of plants growing on trace metal contaminated soils in phytoremediation. J Trace Elem Med Biol; 18(4): 355-64.

  33. Nehnevajova,Erika., 2005.”Non-GMO approach for the improvement of heavy metal accumulation and extraction of high yielding crop species for efficient phytoextraction of contaminated soil”. School of Architecture, Civil and Environmental Engineering Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL).

  34. Nihuo., Weizhang.w.z, Dizhou.L, Geoli.G. 2011. "spetial pattern Analysis of heavy  Metals in beijing Agricultural Soils besed on spatial Autocorrelation statistics." Enrironmental Research and public health ISSN 1660-4601.

  35. probst, hernandez,L,probst,j.2005,distribution of heavy metal in some french forest soils, natural and anthropogenic origin.LMTG_OMP,UMR5563 CNRS_IRD_UPS.

  36. Robin , C . H , Esteban , E , Ressman , D. B . Daley W. R , Noonan G. P , Karpati , A , Gurvitch E , Kuzmin S , V , privalova , L . Izukov , A . and zlepko , A , 1992. Lead poisoning among young children in Russia : concurrent evalution of childhood lead exposure in E katerin bung , krasnouralsk and Volgograd , Environ. Health Perspect , 110 .559_562.

  37. Riley. R. L., JF. Bruins, D. E. Baker, J. E. Smith and D. Cole. 1992. Transfer of Sludge-applied Trace Elements to the Food Chain.pp.67-93.In: AL. Page, T. Logan and J.Ryan. Land Application of Sludge. 9th ed., Lewis publishers, Chelsea, MI.

  38. Rodriguez, M.T., bermea.O.M., Alvarez, E.H., Lozano.R. 1990. "The studay of metal can tamination in urban top soils of Mexico city using GIS "Enriron Earth sci 62:899-905.

  39. Sharma S and Dubey  FM, 2005. Accumulation of Lead and Cadmium in soil and vegetable crops.

  40. U. S. EPA Environmental Response Team, Standard Operating Procedures, SOP.

  41. Wcislo, E., Ioven, D., Kucharski, R. and Szdzuj, J., 2002. Human health risk assessment case study: an abandoned metal smelter site in Poland. Chemosphere, 47: 507-515.

  42. Wyard , N . I , R . O . Reeves and R . R . Brools 2004  . lead in soil and vegetation along a New Zealand state highway with low traffic volume

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت