پایان نامه بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

مشخص نشده
1384
137
word
3 MB
10003611
قیمت قدیم:۲۰,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

  رشته: الکترونیک

  مقطع: کاردانی پیوسته

  « چکیده »

  در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت ومیزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات.هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد. در یک سیستم اتوماتیک عملیات شروع،تنظیم و توقف فرایندبا توجه به متغیر های موجود توسط کنترل کننده سیستم انجام می گیرد.                                                                                                     هر سیستم کنترل دارای سه بخش است:  ورودی ، پردازش و خروجی .

  انواع استراتژی های کنترل:

   کنترل حلقه باز

   کنترل پیشرو

  کنترل حلقه بسته

  کنترلر مغز متفکر یک پردازش صنعتی است و تمامی فرامینی راکه یک متخصص در نظر دارد اعمال کند تا پروسه، جریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق کنترلر به سیستم فهمانده می شود.

  یک کنترلر چگونه عمل می کند؟

   در ابتدا سیگنال خروجی از سنسور وارد کنترلر می شود و با مقدار مبنا مقایسه می گردد و نتیجه مقایسه که همان سیگنال خطا می باشد، معمولا در داخل کنترلر هم تقویت شده و هم بسته به نوع کنترلر و پارامترهای مورد نظر، عملیاتی خاص روی ان انجام می گیرد سپس حاصل این عملیات به عنوان سیگنال خروجی کنترل کننده به بلوک بعدی وارد می شود. مقایسه سیگنالها و تقویت اولیه در همه کنترلر ها صرف نظر از نوع انها انجام می گیرد ،در واقع این عملیات بعدی است که نوع کنترلر را مشخص می کند.

   PLCاز عبارت Programmable Logic Controller به معنای کنترل کننده قابل برنامه ریزی گرفته شده است.PLC کنترل کننده ای است نرم افزاری که در قسمت ورودی، اطلاعات را بصورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ای که در حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده ها و اجرا کننده های فرمان ، ارسال می کند.

  بطور کلی می توان زبانها برنامه نویس  PLCرا به پنج دسته تقسیم کرد:

  • زبان SFC یا Sequential Function Chart Language

  • زبان FBD یا Function Block Diagram Language

  • زبان LD یا Ladder Diagram Language

  • زبان ST یا Structured Text Language

  • زبان IL یا Instruction List Language

  به طور کلی چهار سیستم کنترلی وجود دارد:

  1.سیستمهای رله ای از قدیمی ترین سیستم کنترلی هستند. در این سیستمها کلیه عملیات کنترلی با استفاده از رله ها انجام می پذیرد.

  2.سیستمهای کنترلی مبنی بر مدارهای منطقی. در این سیستم ها از دروازه های منطقی و تراشه های کوچک برای پیاده سازی عملیات منطقی استفاده می شود.

  3.کنترل با کامپیو تر شخصی

  4.کنترل مبنی بر PLC.

  سیستم SCADAعلاوه بر کاربرد در فرایندهای صنعتی مانند تولید و توزیع برق ( به شیوه های مرسوم یا هسته ای) ،ساخت فولاد، صنایع شیمیایی،صنایع آب ،گاز و نفت در بعضی از امکانات آزمایشی مانند فوزیون هسته ایی نیز کاربرد دارد.

  اندازه اینچنین تاسیساتی از 1000تا چندین ده هزار کانال I/O می باشد. و با کمک شبکه ها و سیستمهای مخابراتی منطقه وسیعی را تحت بازرسی ونظارت قرار می دهد.

  سیستمهای SCADA بر روی سیستم عاملهای DOS، VMSو  UNIXقابل اجرا هستند در سالهای اخیر همه سیستم های  SCADAبه سمت سیستم عامل NT و بعضی هم بسمت Linuxگرایش پیدا کرده اند.

   

   

  « پیشگفتار»

  اصطلاح اتو ماسیون صنعتی به طور عام مربوط به علوم و تکنولوژی کنترل پروسه است و شامل کنترل فرایند های متفاوتی در صنعت است. این بحث امروزه در مجامع صنعتی بصورت خیلی عادی رایج است و در بسیاری از اماکن صنعتی به مرحله اجرا در آمده است.

   توسعه در کنترل و صنعتی سازی امکان پیشرفت بیشتر و گسترده تر پروسه های پیچیده و دخالت دادن تکنولوژیهای جدید و استفاده از مزایای اقتصادی آنها را فراهم ساخته است .

   و لازم است به این نکته مهم متذکر شویم که اقتصادی کردن سیستمها زیر ساخت پیشرفتهای آن بوده و هست وهمین پیشرفت ها منجر به این شد که اقبال عمومی نظر به سیستمهای تمام توماتیک داشته باشد.

  یکی از قایلیتهای مهم خودکار سازی وجود تجهیزات قابل انعطاف یا به عبارتی انعطاف پذیری است که به اختصار می توان به شکل زیر تعریف کرد:

  سازگاری آرام و پیوسته در تغییر یک کارخانه با رعایت استفاده بهینه از امکانات موجود و گام برداشتن به سوی پیشرفت با رعایت انطباق با سیستمهای قدیمی و بالا بردن قابلیتها و کیفیت تولید و بهینه سازی در مواد اولیه مصرفی و انرژی.

  این خواسته سیستمها را به سوی طراحی و ساخت مجتمعهای تمام کامپیوتری CIM هدایت کرد.

   این مقوله روی نمایش پروسه ها در زمان کنترل تولید و قابلیت تقسیم کار بین قسمتها و طراحی فراورده ها با مواد اولیه و انرژی مصرفی و زمان کم و کیفیت بالا تمرکز دارد.در بحث توسعه تکنولوژی و اتوماسیون مدرن عوامل متفاوتی دخالت داشته اند،

  که از جمله آنها عبارتند از:

  پیشرفت میکرو پروسسور ها، حافظه ها و توسعه تکنولوژی VLSI مربوط به سنسورها و تکنولوژی فیبر نوری

  عملی شدن کنترلر های قابل برنامه ریزی(PLC)

  استاندارد کردن سخت افزارهای ماژولار و نرم افزار های کنترل پروسه

  پیشرفت در تکنولوژی کامپیوتر

  ضرورت ایجاد قابلیتهای نمایش فرایندها به صورت on-line و به شکلی جذاب برای ارتباط کاربر به صورت استاندارد

  استاندارد شدن ارتباط و خطوط مخابره داده در کامپیوترها

  سازگار بودن با روشهای متفاوت سیستم . کنترل جدید مانند تخمین پارامتر ، کارهای وفقی بهینه و خود تنظیمی

  توسعه روشهای هوشمند علمی و عملی

   

   

  فصل اول :

  مقدمه ای بر سیستم های کنترل

  کنترل و اتوماسیون

  در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت ومیزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات.هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد.بسیاری از کارخانه ها کارگران خود را برای کنترل تجهیزات می گمارند و کارهای اصلی را به عهده ماشین می گذارند. کارگران برای اینکه کنترل ماشینها را به نحو مناسب انجام دهند لازم است که شناخت کافی از فرایند کارخانه و ورودیهای لازم برای عملکرد صحیح ماشینها داشته باشند.یک سیستم کنترل باید قادر باشد فرایند را با دخالت اندک یا حتی بدون دخالت اپراتورها کنترل نماید.در یک سیستم اتوماتیک عملیات شروع،تنظیم و توقف فرایندبا توجه به متغیر های موجود توسط کنترل کننده سیستم انجام می گیرد.

  مشخصات سیستمهای کنترل

  هر سیستم کنترل دارای سه بخش است:  ورودی ، پردازش و خروجی .

   بخش ورودی وضعیت فرایندو ورودیهای کنترلی اپراتور را تعیین کرده ومی خواند بخش پردازش با توجه به ورودیها، پاسخهاو خروجیهای لازم را می سازدو بخش خروجی فرمانهای تولید شده را به فرایند اعمال می کند.در کارخانه غیر اتوماتیک بخش پردازش رااپراتورها انجام می دهند. اپراتور با مشاهده وضعیت فرایند، به طور دستی فرامین لازم را به فرایند اعمال می کند.

  ورودیها

  در قسمت ورودیها،مبدلهای موجود در سیستم، کمیتهای فیزیکی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل می کند.در صنعت مبدلهای زیادی نظیر دما، فشار،مکان، سرعت، شتاب و غیره وجود دارند.خروجی یک مبدل ممکن است گسسته یا پیوسته باشد.

  خروجیها

  در یک کارخانه عملگرهایی وجود دارند که فرامین داده شده به آنها را به فرایند منتقل می کنند.پمپها، موتورهاو رله ها از جمله این عملگرها هستند.این وسایل فرامینی را که از بخش پردازش آمده است (این فرامین معمولا الکتریکی هستند) به کمیتهای فیزیکی دیگر تبدیل می کنند.مثلایک موتور،سیگنال الکتریکی را به حرکت دوار تبدیل می کند.ادوات خروجی نیز می توانند عملکرد گسسته ویا پیوسته داشته باشند.

   

  پردازش

  در یک فرایند غیر اتوماتیک اپراتورها با استفاده از دانش و تجربه خودوبا توجه به سیگنالهای ورودی،فرامین لازم را به فرایند اعمال می کنند.اما در یک سیستم اتوماتیک،قسمت پردازش کنترل که طراحان در آن قرار داده اند، فرامین کنترل را تولید می کنند.طرح کنترل به دو صورت ممکن است ایجاد شود.یکی کنترل سخت افزاری و دوم کنترل برنامه پذیر.

  در یک سیستم با کنترل سخت افزاری،بعد ازنصب سیستم، طرح کنترل ثابت و غیر قابل تغییر است. اما در سیستمهای کنترل برنامه پذیر.طرح کنترلی در یک حافظه قرار داده می شود و هر گاه لازم باشد،بدون تغییر سخت افزار و فقط برنامه درون حافظه، طرح کنترل را می توان تغییر داد.

  انواع فرایندهای صنعتی

  در صنایع امروز طیف متنوعی از فرایندهای تولید وجود دارند.از نظر نوع عملیاتی که در فرایند انجام می شود،فرایند ها را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

  • تولید پیوسته

  • تولید انبوه

  • تولید اجزای جدا

  سیستم کنترلی که برای یک فرایند بکار گرفته می شودباید با توجه به نوع آن باشد.

  فرایند تولید پیوسته

  در یک تولید پیوسته مواد در یک ردیف و بطور پیوسته وارد فرایند شده و در سمت دیگر،محصول تولیدی خارج می گردد. فرایند تولید، ممکن است در یک مدت طولانی به طور پیوسته در حال انجام باشد.تولید ورق فولاد نمونه ای از فرایند است. در خط تولید ورقه فولاد.بلوکهای گداخته فولاد ازبین چندین غلتک عبور می کند و تحت فشار قرار می گیرد. در اثر فشار ضخامت قطعه فولاد رفته رفته کم شده و در انتهای خط تولید ورقه فولاد تولید می گردد. بسته به طول فولاد چندین دقیقه طول می کشد تا تولید یک ورقه، کامل گردد.

  فرایند تولید انبوه

  در چنین فرایندی میزان مشخصی از مواد اولیه وارد خط شده و پس ازطی مراحل تولید مقدار مشخصی محصول به وجود می آید.

  فرایند تولید اقلام مجزا

  در این نوع فرایند،هر محصول در طول خط تولید از قسمتهای مختلفی می گذردو در هر بخش، عملیات مختلفی روی آن انجام می گیرد. در هر قسمت ممکن است اجزایی به محصول اضافه شود تا در انتهای خط تولید، محصول کامل ساخته شود.

  استراتژی کنترل

   کنترل حلقه باز

  ایده اصلی در این کنترل این است که سیستم تا حد ممکن دقیق طراحی شود. به طوری که خروجیهای دلخواه را تولید کند و هیچ اطلاعاتی را از خروجی فرایند بهکنترل کننده برگردانده نشود تا کنترل کننده تشخیص دهد آیا خروجی در حد مطلوب است یا خیر.بدین خاطر ممکن است خطای خروجی در بعضی مواقع خیلی زیاد باشد. در یک سیستم با کنترل حلقه باز تا وقتی که اختلال و جود نداشته باشد فرایند به خوبی عمل می کند، اما اگر اختلال نا خواسته ای باعث شود،خروجیها از حد مطلوب خارج شونددر این صورت ممکن است سیستم کلی از کنترل خارج شود.

   کنترل پیشرو

  درموقعی که اختلالات خارجی که بر عملکرد سیستم تاثیر می گذارد شناخته شده باشند می توان با مشاهده و اندازه گیری میزان اختلال تا حد امکان اثر اختلال را جبران نمود. این نوع کنترل را کنترل پیشرو می گویند. این نحوه کنترل هنگامی که میزان اختلال کم باشد و بتوان به طور دقیق آن را اندازه گرفت مناسب است. اما اگر اختلال خیلی زیاد باشد شیوه مناسبی نیست. همچنین در مواقعی که اندازه گیری خروجی به طور مستقیم امکان پذیر نباشد،این نوع کنترل مناسب نیست.

   کنترل حلقه بسته (Field back) :

  در این کنترل برای جبران اثر اختلال ، خروجی سیستم اندازه گیری می شودو در صورتی که خروجی از مقدار مطلوب فاصله داشته باشد،تدابیر کنترلی مناسب برای جبران آن اعمال می شود.به این صورت که خروجی سیستم اندازه گیری شده و تفاوت آن با مقدار مطلوب محاسبه می گردد. تفاوت بین این دو کمیت به کنترل کننده داده شده و کنترل کننده با توجه به میزان این خطا فرایندرا کنترل می نماید.

  سیگنال خطا = نقطه تنظیم - میزان اندازه گیری شده       E=SP-MV 

  باید توجه کرد که صفر نمودن خطا در عمل امکان پذیر نیست ودر هر سیستم کنترلی همیشه تفاوت ناچیزی بین خروجی مطلوب و خروجی واقعی وجود خواهد داشت، اما تا وقتی که این خطا تا حد قابل قبول باشد از آن چشم پوشی می گردد.

  انواع کنترلرها

  کنترلر مغز متفکر یک پردازش صنعتی است و تمامی فرامینی راکه یک متخصص در نظر دارد اعمال کند تا پروسه، جریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق کنترلر به سیستم فهمانده می شود. در واقع هرگاه پروسه های صنعتی به تنهایی و بدون استفاده از کنترل کننده در حلقه کنترل قرار گیرند معمولا پاسخهای مطلوبی را به لحاظ ویژگیهای گذرا یا ماندگار نخواهند داشت.بنابراین انتخاب و برنامه ریزی یک کنترلر مناسب از مهمترین مراحل یک پروسه صنعتی است.انتخاب کنترلر با توجه به درجه اهمیت پاسخ گذرا یا ماندگار و یا هردو و همچنین ملاحظات اقتصادی ویژه صورت می پذیرد.

  یک کنترلر چگونه عمل می کند؟

   در ابتدا سیگنال خروجی از سنسور وارد کنترلر می شود و با مقدار مبنا مقایسه می گردد و نتیجه مقایسه که همان سیگنال خطا می باشد، معمولا در داخل کنترلر هم تقویت شده و هم بسته به نوع کنترلر و پارامترهای مورد نظر، عملیاتی خاص روی ان انجام می گیرد سپس حاصل این عملیات به عنوان سیگنال خروجی کنترل کننده به بلوک بعدی وارد می شود.

  مقایسه سیگنالها و تقویت اولیه در همه کنترلر ها صرف نظر از نوع انها انجام می گیرد ،در واقع این عملیات بعدی است که نوع کنترلر را مشخص می کند.

   

  کنترلرها از نظر نوع عملکرد به انواع زیر تقسیم بندی می شوند:

  کنترلرهای ناپیوسته (گسسته):

  • کنترلر های دو وضعیتی:این نوع کنترلر ها ساختمانی ساده و کم حجم دارند و به نسبت ارزنتر از دیگر کنترلرهای پیچیده هستند به همین خاطر کاربردهای فروانی در صنعت ودر مکانهایی که کنترل ترکیبی ،پیوسته و پیچیده مورد نظر نیست دارند.

  • کنترلر های سه وضعیتی

  • کنترلرهای چند وضعیتی

  شکل1-5 : انواع کنترلر ها

  کنترلرهای پیوسته:

  کنترلر تناسبی: (Proportional)

  دراین نوع کنترلربین خروجی و ورودی یک نسبت مستقیم وجود دارد با یک ضریب مشخص که آنرا گین یا بهره کنترل کننده می نامند.

  سیگنال خطا *Kp = خروجی

   

  البته کنترلر تناسبی به تنهایی کافی نیست. زیرا وقتی خروجی سیستم بسمت مقدار مطلوب پیش می رود، خطا کاهش یافته و در نتیجه خروجی کنترلی نیز کم می گردد.

  بنابراین همواره یک خطای ماندگار بین مقدار مطلوب و خروجی واقعی وجود دارد.

  این خطا را می توان با افزایش بهره کنترل کننده کاهش داد اما باعث ناپایداری سیستم و نوسان خروجی می شود. برای حل این مشکلات معمولا کنترلرتناسبی را همراه کنترلرهای مشتق و انتگرال بکار می برند.

  کنترلر انتگرالی (Integral):

  همانطور که از نامش پیداست بین ورودی و خروجی یک رابطه انتگرالی برقراراست

  این کنترلر برای جبران خطای ماندگار به کار می رود،زیرا تا وقتی که خطایی در خروجی وجود داشته باشد،جمله انتگرال تغییر پیدا می کند و در نتیجه خطای خروجی رفته رفته کاهش می یابد.

  کنترلر تناسبی – انتگرالی (PI) :

  کنترلر  PIترکیبی از کنترلر انتگرالی و تناسبی است که به صورت موازی بهم وصل شده اند.(شکل2-5) این کنترلر اگر بطور صحیح طراحی شود مزایای هردونوع کنترل انتگرالی و تناسبی را خواهد داشت .پایداری ، سرعت و نداشتن خطای حالت ماندگار از ویژگیهای این کنترلر است.

  شکل 2-5 : کنترلر PI

  کنترلر تناسبی – مشتق گیر(PD):

  کنترلر  PDاز ترکیب موازی دونوع کنترلر مشتق گیر و انتگرالی ایجاد می شود.

  کنترلرمشتق گیردارای این مشخصه است که خود را سریعا با تغییرات ورودی هماهنگ می کنند

  لذا در مواردی که پاسخ سریع خروجی مد نظر است می توان از این نوع کنترلر ها استفاده کردامااز انجایی که عمل مشتق گیری باعث تقویت نویزهای موجود در محیط پروسهمی شوندو به علاوه مشتق گیرها تنها نسبت به تغییرات ورودی حساسیت نشان می دهند

   بنابراین مشتق گیرها به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرند بلکه هرگاه نیاز به خاصیت مشتق گیری در یک پروسه باشد ، کنترلرآان را به صورت مشتق گیر-تناسبی یا مشتق گیر-انتگرالی یا مشتق گیر-تناسبی – انتگرالی می سازند.

  کنترلرPID:

  این نوع کنترلر از ترکیب موازی سه کنترلر تناسبی ،انتگرالی و مشتق گیر ایجاد می شود و متداولترین نوع کنترلر در صنایع می باشد.

  شکل3-5 : کنترلرPID

  انواع دیگری از کنترلرها که از نظر منبع تغذیه مورد استفاده ،ساختمان داخلی و انواع کاربردها با کنترلر های ذکرشده در بالا اندکی متفاوت هستند.

   

  • کنترلرهای نیوماتیکی (Pneumatic):

  این نوع کنترلر از باد و هوای فشرده بعنوان منبع تغذیه استفاده می کند.بدلیل ساختمان ساده،راحتی تعمیر و نگهداری ، ایمنی در برابر انفجار و اتش سوزی و ارزانی انها کاربردهای فراوانی در صنعت داشته اند و امروزه بدلیل جایگزین شدن سیستمهای پیچیده الکترونیکی و نرم افزارهای کنترلی قابل تغییر و پیاده سازی بر روی سیستمهای الکترونیکی ،کمتراز کنترلر هاینیو ماتیکی استفاده می شود.

  • کنترلر های هیدرولیکی (Hydraulic):

  این نوع کنترل کننده ها از نیروی روغن هیدرولیک تحت فشار به عنوان منبع تغذیه استفاده می کنند، مزایای زیادی که اینگونه سیستمها دارند، باعث شده تا جای خوبی برای خودشان در صنعت باز کنندو در جاهایی که حرکات تحت فشار و وزن بالا انجام می پذیرد سیستمهای هیدرولیک بهترین و دقیق ترین عملکرد را از خود نشان می دهند کنترلر های هیدرولیک علاوه برقابلیت انجام حرکت سنگین بطور پیوسته دارای دقت و سرعت عمل بسیار خوبی نیز می باشند.امروزه باوجود جایگزینی مدلهای الکترونیکی پیچیده تر و کارامدتر هنوز هم نمی توان کارایی های بالا و منحصر بفرد سیستمهای هیدرولیکی را نادیده گرفت.

  • کنترلرهای الکترونیکی (Electronic):

  کنترلرهای الکترونیکی ، کنترلرهایی هستند که از نیروی الکتریسیته جهت کنترل، هدایت و فرمان دادن استفاده می کنند .

  سیر تکاملی کنترل کننده ها

  در سال 1940 برای نماسازی دستگاههای کنترلی از سیگنال فشار 3psi تا 15psi استفاده می شده است .

   در سال 1960سیگنالهای استاندارد انالوگ 4mA-20mA برای کنترل ابزار دقیق مورد استفاده قرار گرفته است در همان زمان برخی از استانداردهای دیگر نیز بوجود آمد.

  توسعه پردازنده دیجیتال در دهه 70میلادی ، استفاده از کامپیوترهای رابرای نماسازی و کنترل یک سیستم ابزار دقیق از یک نقطه مرکزی توسعه داد.

   در دهه 90 برای بهینه سازی اجرای سیستم های کنترل و فشردگی بیشتر سیستها فیلدباس ایجاد گردید که به تدریج استاندارد شد.انچه تصویرزیربیان می کند این است که سیر پیشرفت علم کنترل از اتوماسیون مکانیکی اغاز گردیده و سپس با اتوماسیون پنوماتیک ادامه یافته و پس ازآن بسمت الکتریکی شدن پیش رفته است .

  پس از ایجاد کنترل کننده های قابل برنامه ریزی ، انفور ماتیک و الکترونیک رشد کرده و به شیوه الکترونیکی در حجم گسترده تری بوجود آمده است.

   

   

   

  فصل دوم

  انتقال اطلاعات در صنعت

  مقدمه:

  در سالهای اخیر مسئله بر قراری ارتباط در پروسه های صنعتی رشد چشمگیری داشته است. پیش از این ارتباط درصنعت و پروسه های کنترل صنعتی به فرستادن سیگنال از جانب یک مرکز کنترل به مرکز فرماندهی خلاصه می شد. اما امروزه تمام کنترل کننده های کوچک و بزرگ (PLCs) در هر نقطه ای از فیلد که باشند باید با یکدیگر و در نهایت بامرکزکنترل مربوط به خود ارتباط بر قرار کنند و همین امر باعث پیچیده شدن هرچه بیشتر سیستمهای ارتباطی خواهد شد.

  PLCها امروزه طوری طراحی و سا خته می شوند که بجز وظیفه اصلی و مهم خود که همان اجرای فرامین کنترلی تعریف شده و کنترل اتو ماتیک یک پروسه صنعتی است، بتوانند موارد مهم دیگری از قبیل برقراری ارتباط با مرکز کنترل و دیگر کنترل کننده های داخل فیلد را نیز بر عهده بگیرند. بنابراین در ساختار داخلی آنها پیش بینی های لازم جهت استفاده از ابزار ها و لوازم خاص ارتباطی صورت گر فته است.

  به عنوان مثال می توانیم یک سیستم PLC که در محل خط تولید قرار دارد و توسط ترمینال مخصوص شبکه محلیLAN(Local area network) به ماشینهای مرکز کنترل که در محل اتاق کنترل کار خانه قرار دارند، متصل کنیم و از همانجا ،  PLCرا کنترل کنیم.

  مثلا می توانیم بهPLC فرمان دهیم تا رو تین کنترلی مربوط به تولید قطعه ای خاص را اجرا کرده، فرامین آنرا صادر کندو همچنین بر روند کل پروسه نظارت کامل داشته باشد. سپس نفر بعدی که در شیفت بعدی فعالیت می کند ، می تواند یک گزارش کامل از چگونگی کنترل پروسه توسط PLC مورد نظر را تهیه کرده و از روی آن تعداد قطعات سالم و خراب و حتی زمانهای از دست رفته و تلف شده در حین تولید را محاسبه کند. مرکز تعمیرات کارخانه نیز می تواند با استفاده ازروشهای ارتباطی و مخابراتی، از بروزاشکال در هریک از ماشینهای کارخانه اطلاع حاصل کرده و پرسنل تعمیرکاری را جهت رفع اشکال اعزام دارد،

  مرکز تعمیرات حتی می تواند با اطلاع داشتن از وضعیت کلیه ماشینهای خراب، اولویت تعمیر را به هر کدام از آنها واگذار کند.

  برای درک بهتر مطلب شکل1-1 را که بلوک دیاگرام معماری شبکه ارتباطی را در بخشی از کارخانه نشان می دهد ، ببینید.

  شکل 1-1: شبکه محلی  PLCsو شبکه گسترده ETHENET بین کار خانه ها

  همانطور که در شکل مشخص شده هر ماشین یک  PLCدارد که آنها توسط شبکه محلی       LAN بهم مر تبط هستند و همگی روی لینک ارتباطی شبکه گسترده  Ethernetبه هم مرتبط می شوند.

  در نگاه اول ممکن است اینطور به نظر برسد که PLCها و کنترل کننده های محلی تمامی اطلاعات در یافت کرده و جمع آوری کرده را مستقیما به کامپیوتر های اصلی در مرکز کنترل کارخانه ارسال می کنند، اما در عمل چنین چیزی غیر ممکن است ، زیرا با ارسال چنین حجم بزرگی از اطلاعات ، که در صد بسیار زیادی از آنها نیز برای مرکز کنترل بی ارزش محسوب می شوند،کامپیوتر های مرکز کنترل دچار مشکل شده و خیلی زود از کار خواهند افتاد.

  امروزه PLCها و کنترل کننده های محلی، خود به تنهایی قادر به آنالیز اطلاعات جمع آوری شده می باشند ، بنابراین پس از بررسی و آنالیز اطلاعات می توانند موارد سودمند و قابل استفاده برای سیستم کنترل را به مرکز کنترل ارسال کرده تا از آنها استفاده شود و در ضمن نسخه پشتیبان نیز از این اطلاعات تهیه خواهد شد.

  شبکه های محلی در محیط های صنعتی امروزه امکان استفاده های مختلفی را برای بخش ها و قسمت های مختلف کارخانه فراهم آورده اند، به عنوان مثال سیستم شبکه محلی کامپیوتر ها بین بخش های مختلف کارخانه که شامل امکانات پست الکترونیکی و انتقال اطلاعات بین کارمندان است،می تواند در کنار شبکه های صنعتی PLC، روی لینک شبکه محلی  LAN قرار گیرد و یک سیستم ارتباطی جامع را پدید آورد.

  معماری شبکه:

  در سالهای اخیر تولید کنندگان تجهیزات الکترونیکی و خصوصا سازندگان کنترلر ها و PLCها متو جه ساخت سیستمهای ارتباطی شده اندو اغلب آنها را ههایی را برای ارتباط بین سیستم های کنترل ساخت خودشان پیشنهاد می کنند.

  اما با گذشت زمان و پیشرفت روز افزون صنایع و رشد چشمگیر آنها استفاده از یک نوع کنترلر و PLC در تمام سطوح کارخانه ای بزرگ امری غیر ممکن می نماید و بنابراین باید چاره ایی اندیشید تا کنترلرها وPLCهای مختلف از مارک ها و مدل های مختلف که هر کدام به کنترل سیستمی خاص می پردازند(مثل کنترلر دستگاههای  CNCیا روباتهای مونتاژگر) بتوانند با یگدیگر ارتباط بر قرار کنند

  بنابراین مدلی جامع متشکل از هفت لایه مجزا، به نام مدل ISO برای تعریف شبکه در نظر گرفته شد، شکل1-2،مدل هفت لایه ای ISO را نشان می دهد.

                                 

  شکل1-2 :مدل هفت لایه ا یISO

   

  تمام تجهیزات الکترونیکی در زمینه شبکه های ارتباطی امروزه از یک یا چند لایه از این مدل استفاده می کنند و فعالیتهای ارتباطی خود را تحت پوشش این استاندارد قرار داده اند. در این بخش سعی خواهیم کرد که تو ضیح مختصری در مورد هر یک از لایه ها به شما ارائه دهیم.

  لایه فیزیکی(Physical Layer):

  ساده ترین لایه موجود لایه فیزیکی است که در موردشرایط جابجایی سیگنال های الکتریکی در طول خطوط و ما بین ابزار های مختلف شبکه به بحث می پردازد.

  نوع و شرایط کابل ها و سیم های ارتباطی و انواع سیگنال های مختلف مثل سیگنالهای و پالسهای  on/offو شرایط انتشار آنها در این بخش مورد بحث قرار می گیرند،

  اما مقوله تشخیص خطا و رفع آن در محدوده کاری لایه فیزیکی نمی باشدو تنها در مورد رابطه های فیزیکی که کانال های مختلف را به هم مرتبط می کنند، صحبت می کند.

  لایه دیتالینک(Data link Layer):

  این لایه در ترکیب با لایه فیزیکی می تواند ضریب اطمینان کار با شبکه را تا حد بسیار زیادی بالا ببرد، زیرا این لایه به بحث در مورد تشخیص خطا یاError Detection می پردازد وهمچنین پس از پرداختن به مقوله تشخیص خطا در امر رفع ان خطا نیز راه حل های مناسبی را ارائه خواهد کرد.

  بنابراین بحث در مورد  Error Detectionو Error Recovery از مباحث مربوط به این بخش می باشد.همچنین موارد دیگری نظیر کنترل جریان اطلاعات یاData Flow که شامل نکاتی از قبیل زمان شروع و پایان ارسال و دریافت اطلاعات، تعاریف مربوط به بسته بندی یاPackage اطلاعات(طول کلمه دیتا و چگونگی شروع و خاتمه ان) تعاریف مربوط به زمان بندی بر قراری ارتباط جهت ارسال و دریافت اطلاعات ، چگونگی اعلام دریافت اطلاعات(با و بدون خطا) توسط گیرنده،تعاریف مربوط به زمان لازم برای ماندن در حالت انتظار جهت دریافت و ارسال اطلاعات و مواردی دیگرشبیه به اینها هستندنیز در حوزه کار لایه دیتالینک قرار دارد.

  لایه شبکه(Net work Layer):

  کار این لایه ارائه یک مکانیزم مناسب و کارآمد برای شبکه سراسری است در واقع این لایه یک مکانیزم ارائه اطلاعات برای لایه انتقال دهنده آنها ارائه می دهد، مثل شبکه ای از چند PLC مختلف که اطلاعات کلی خودشان را به یک کامپیوتر اصلی ارائه می دهند.

  لایه شبکه از ترکیب سخت افزار و نرم افزار های مناسب برای ارائه پروتکل های کارامد ارتباطی نظیر X.21,X.25,X.75 استفاده کرده و مناسب ترین روش های فشرده سازی اطلاعات جهت دستیابی به سرعت های بالاتر ارتباطی را ارائه می دهد.

  لایه انتقال(Transport Layer):

  این لایه در مورد اتصال وارتباط یک شبکه با شبکه ای دیگر صحبت می کند،در واقع از این لایه به بعد،شبکه خیلی تخصصی تر و دقیق تر شده و هرکدام می توانند پیچیدگی های خاص خو دشان را داشته با شند،اما اغلب شبکه دارای نکات بسیارمشابهی در سه لایه اولیه هستند.در این لایه همچنین درمورد استفاده از لایه های بالاترجهت نظارت برکار لایه های پائین تربحث می شود.

  Session Layer

  این لایه در مورد برقراری یک جلسه ارتباطی از طریق شبکه، بین دو کاربر مختلف صحبت می کند، بحث اصلی در مورد برقراری ارتباط، نگه داشتن آن در طول زمان تعیین شده و در نهایت قطع ارتباط در موقع لازم ، می باشد.به عنوان مثال دفتر تعمیرات کارخانه می تواند از طریق ارتباط با شبکه داخلی کارخانه با قسمت تدارکات ارتباط برقرار کرده و مو قع خرید لوازم مورد نیاز را گزارش دهد، استاندارد های تعریف شده برای این لایه عبارتند از: CCITT,X212,ISO8326

  Application Layer

  این لایه امکاناتی را جهت هماهنگ کردن تمام لایه ها با یکدیگر جهت برقراری ارتباط و ارسال و دریافت اطلاعات با لایه ها و شبکه های دیگرارائه می دهد و اگر اختلافی بین لایه های مختلف و سیستم های مختلف وجود داشته باشد، این لایه می تواند راه حلی مناسب جهت هماهنگی ارائه دهد.

  به عنوان مثال فرض کنید که نرم افزاری خاص روی یکی از ترمینال های کارخانه در سال 1980نصب شده و هم اکنون نیز بکار خود ادامه می دهد و نرم افزار دیگری مثل یک سیستم پست الکترونیکی در سال 1990 در شبکه دفتر کار خانه قرار گرفته،لایه application می تواند مشکلات بر قراری ارتباط بین آنها را بر قرار کند.

  شکل 2-2: ترمینالهای مخصوص دفتر نظارت و دفتر تعمیرات که از طریق شبکه بایکدیگر ارتباط دارند لایه session اطلاعات مربوط به هر بخش را جدا گانه نگهداری می کند.

  استاندارهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی

  RS-232:

   معمولترین و همگانی ترین استاندارد لایه فیزیکی RS-232 می باشد که سیر تکاملی آن از RS-232-C تا RS-232-F است. حداکثر انتقال داده به علت دامنه و ولتاژ زیاد نسبت به پروتکل های دیگر کمتر است.(حدود 115 kbps) حداکثر فاصله دو ایستگاه 16 متر است و دو نوع سیم بندی(9و 25 رشته) در آن استاندارد شده است .

  ماوس ، صفحه کلید و مودم کامپیوترهای شخصی از این درگاه استفاده می کنند.محدوده ولتاژ “1” منطقی در RS 232-C از 3- تا 15- و “ 0” منطقی از3+ تا 15+ است.

  RS-449:

   این استاندارد جایگزین RS 232 در سرعتهای بالاتراز 20 kbps شده است. دو نوع اتصال 9و 37 برای آن معرفی و استاندارد شده است. این استاتدارد هم اکنون منسوخ شده است و لیکن هنوز برخی از دستگاهها برای ارتباطات از این استاندارد استفاده می کنند.

  RS-530:

   توسعه یافته RS-449 و RS- 232 است و برای سرعت های بالا تر از 20 kbps مناسب است. این استاندارد از خطوط بالانس وبرای اتصال ازDB-25 استفاده می نمایند به هر دو صورت سنکرون و آسنکرون قابل استفاده است و می تواند در دو حالت دو سویه و یک سویه کار کند. فاصله دو ایستگاه طبق استاندارد 60 متر است.

  RS-423:

   این استاندارد در حقیت توسعه یافته RS 232 است تغییرات اساسی آن افزایش تعداد ایستگاهای گیرنده ،مسافت ارسال و سرعت می باشد.این پروتکل یک فرستنده را به چند گیرنده (تا ده ایستگاه) متصل می کند و حداکثر فاصله انتقال داده برای آن 1200 متر است . یکی از عوامل محدود کننده سرعت Slew Rate است . بدین معنا که دامنه ولتاژ در  RS 232بالاست و به همین علت دست یافتن به سرعت بالا با توجه به خازن خط و پیچیدگی مدار مشکل است . برای افزایش سرعت لازم است دامنه سطوح و لتاژ کاهش یابد . در همین راستا ولتاژ منطقی “1”در RS 423 برابر 3.6v- تا 6v- است و ولتاژ“0” منطقی برابر 3.6v تا 6v است . بدنبال این تغییر، سرعت انتقال داده در RS 423 چهار برابر RS 232 است .

  RS-422:

   شباهت زیادی به RS 232 دارد ولی تا 16گیرنده را پشتیبانی می کند. این پروتکل که از خطوط بالانس برای انتقال داده استفاده می کند، اثر نویز پذیری را بشدت کاهش داده است. در ورودی گیرنده ها از تقویت کننده دیفرانسیل استفاده شده است لذا به نسبت حذف مد مشترک ، نویز از بین می رود.

   

   بیشترین سرعت این پروتکل در 3 متر فاصله ، برابر 10 Mbps است حداکثر فاصله می تواند 1200 متر باشد که متناسب باآن سرعت کاهش می یابد.

  گیرنده و فرستنده بصورت ولتاژی کار می کند(از سیگنالهایی با جنس ولتاژی استفاده می کند)که این نوع رفتار باعث نویز پذیری بیشترنسبت به جریان می شود.

  RS-485:

   بیش از 32 فرستنده و گیرنده را پشتیبانی می کند. در این استاندارد می توان بیش از یگ گره را به عنوان رئیس (Master)معرفی نمود زیرا مدارت سه وضعیتی هستند و با کمک یک مدار جانبی حالتهای مختلف یک خط را کنترل می کنند و به این روش گره هم قابلیت دریافت و هم ارسال خواهند داشت . در این پروتکل انتقال داده به صورت جریانی انجام می گیرد و بیشترین اعوجاج را در ورودی می پذیرد.

   اثر نویز در انتقال جریانی کمتراز ولتاژی است زیرا میزان انرژی که بتواند جریانی را تولید کند و بر سیگنال جریان اثر بگذارد ، از معادل ولتاژی بیشتر است.بیشترین مسافت برای ارسال داده 1200 متر و رعایت حداقل طول (30m) برای سیم رابط اتصال کابل شبکه به گذرگاه الزامیست. استفاده فراگیر از  RS 485باعث ساخت کارتهای کامپیوتری و انواع مبدل برای این پروتکل شده است.

  گذرگاه H1:

   این استاندارد در  IEC 1158-2تعریف شده است و با سرعت 31.25 Mbps برای شبکه سازی سطوح بسیار اتوماسیون صنعتی یعنی سنسور-محرک استفاده می شود .سیم کشی بصورت زوج سیم بهم تابیده بطول 1900 متر و همچنین 32 دستگاه متصل ، که از همان دو سیم تغذیه می شود ، پیاده سازی می شوند.

   در صورتی که حفاظت و اطمینان واقعی مورد نیاز باشد، استاندارد، استفاده از4 دستگاه متصل به شبکه رامجاز می داند. امروزه این پروتکل در میان استانداردهای گذرگاههای صنعتی جایگاهی ویژه پیدا کرده است.

   

  گذرگاه H2:

   گذرگاهی با سرعت بالا (حدود 100 Mbps)است برای ایجاد شبکه در لایه میانی شبکه های صنعتی نظیر لایه سلول مناسب است.

   Highway Addressable Remote Transducer): HART )

   یک پروتکل ارتباطی که به صورت چشمگیری در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.HART از یک فرکانس سطح پایین سینوسی برای انتقال داده دیجیتال به مقصد استفاده می کند.

  این فرکانس برای صفر و یک منطقی  1200Hzو  2200Hzاست سرعت انتقال داده در ان به 1200bps محدود می شود که ضعف عمده این پروتکل ارتباطی است. مزایای این پروتکل عملکرد چند انشعابی، انتقال روی دو رشته سیم، کارکرد مناسب در محیطهای پر نویز و قابلیت برقراری ارتباط بین تجهیزات تولید کنندگان مختلف (Interoperability) می باشد.

  4-2 معرفی واسطهای انتقال و عوامل موثر در انتخاب:

  منظور از واسط انتقال ، نوعی اتصال فیزیکی میان ایستگاهای شبکه است که به واسطه ان پیغام ها میان دو یا چند استگاه ردو بدل می شوند. معروف ترین واسطهای انتقال در شبکه ها ، کابل کواکسیال، زوج سیم بهم تابیده و فیبرنوری می باشند که در ادامه خلاصه ای از ویژگیهای انها بیان خواهد شد. واسطهایی همچون گیرنده های رادیویی و مادون قرمز و همچنین خطوط انتقال تلفن و ماهواره ها نیز در برخی مواقع مورد استفاده قرار می گیرند.

  کابل کواکسیال:

   این خط انتقال از یک هادی استوانه ای پر شده از دی الکتریک و یک هادی مرکزی تشکیل شده است. این واسط انتقال فیزیکی معمولا در اشکال 50،75،91 اهم تولید می شوند. که درشبکه های  10Mbpsو 100Mbps بخوبی قابل استفاده هستند.

   

  برای مثال شبکه های محلی 10 base 5،10 base 2، 10 base T به ترتیب در فواصل 500، 200 و100متر مورد استفاده قرار می گیرند.

  نویز پذیری کابل کواکسیال در مقایسه با انواع مسی ( نظیر زوج سیم بهم تابیده) کمتر است. زیرا روکش مناسب تری برای آن استفاده می شود. بنابراین جهت انتقال در فواصل نسبتا طولانی نیز استفاده می شوند.

  این کابلها علاوه بر استفاده عمومی در انتقال دیجیتال شبکه های محلی (LAN) که آنرا base  bandگویند در ارسال داده های آنالوگ آنتن تلویزیون نیز بکار گرفته می شود.این نوع انتقال در اصطلاح  broad bandنامیده می شود.

  2.زوج سیم بهم تابیده:

   همچنان که از نام آن پیداست از بهم تابیدن دو هسته مسی عایق دار تشکیل شده است و در نوع روکش دار یا STP و بدون روکش یا UTP تولید می شود.درنوع روکش دار، برروی سیم های تابیده یک عایق مخصوص پیچیده می شود که در نوع بدون روکش تنها به یک روکش از جنس PTC اکتفا شده است.ETA/TIA پنج استاندارد را برای زوج سیم بهم تابیده بدون روکش پیشنهاد می کند که عبارتند از:cotegory1 تا cotegory5. نوع اول برای خطوط تلفن در دو رشته ،پیشنهاد و استاندارد شده است. نوع دوم به منظور انتقال داده در سرعت 4 Mbps توسط جهار زوج سیم و نوع سوم تا سرعت 10 Mbps قدرت انتقال داده را دارد و گاهی در شبکه های ATM بکار می رود.

  3.فیبر نوری :

  انتقال در خطوط فیبر نوری به روش تابش امواج نوری میان آئینه های موجود در فیبر صورت می گیرد. واضح است که برای اتصال فیبر به دستگاههای الکتریکی در ابتدا و انتهای آن ، مبدل سیگنال الکتریکی به امواج نوری و یا بر عکس آن استفاده می شودآنچه از ماهیت این واسط فیزیکی مشخص می گردد این است که تلفات انرژی در این خطوط بسیار کم است در نتیجه بدون استفاده ازتکرار کننده امکان انتقال تا مسافت طولانی (حدود 10 کیلومتر) وجود دارد. نویز الکترو مغناطیسی بر این خط بی اثر است و لیکن بیش ازسایر خطوط انتقال نیاز به محافظت فیزیکی دارد و اسیب پذیری آن بالاتر است.

  (نمودار و جداول و تصاویر در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

  فهرست:

  مطالب مقدماتی

   

  به نام او  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2

  بسم الله الرحمن الرحیم   -------------------------------------------------------------------------------------------------------  3 

  عنوان بندی   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  4

  چکیده    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  5

  پیشگفتار  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

   

    

   

  فصل اول :
  « مقدمه ای بر سیستم های کنترل »      ----------------------------------------------------------  18

   

  کنترل و اتوماسیون         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  18

  مشخصات سیستم های کنترل      ----------------------------------------------------------------------------------------------  19

  ورودی ها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   19

  خروجی ها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   19

  پردازش    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   20

  انواع فرایند های صنعتی    ------------------------------------------------------------------------------------------------------  20

  فرایند تولید پیوسته----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  20

  فرایند تولید انبوه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

  فرایند تولید اقلام مجاز    -------------------------------------------------------------------------------------------------------   21        

  استراتژی کنترل   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

  کنترل حلقه باز     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     21

  کنترل پیشرو      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     22

  کنترل حلقه بسته    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   22

  انواع کنترلرها   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  23

  کنترلرهای ناپیوسته   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

  کنترلرهای پیوسته     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

  کنترلر تناسبی    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  24

  عنوان                                                                                   صفحه

   

  کنترلر انتگرالی       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25

  کنترلر تناسبی-انتگرالی    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------25

  کنترلر تناسبی-مشتق گیر    -------------------------------------------------------------------------------------------------------26

  کنترلر PID      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

  کنترلر نیوماتیکی      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

  کنترلر هیدرولیکی    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

  کنترلر الکترونیکی    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

  سیر تکاملی کنترل کننده ها    ----------------------------------------------------------------------------------------------------27

   

   

  فصل دوم :

  « انتقال اطلاعات در صنعت »---------------------------------------------------------------------------     29

   

   

  مقدمه      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    29

  معماری شبکه    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------      31 

  لایه فیزیکی   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       32

  لایه دیتا لینک    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     32

  لایه شبکه     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     32

  لایه انتقال     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     32

  لایه session      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    33

  لایه Application    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    33

  استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی   -------------------------------------------------------------     34

  Rs232    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   34

  RS449   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    35

  RS530   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   35

  RS423     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    35

  RS422   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    35

  RS485   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     36

  گذرگاه H1    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   36

  گذرگاه H2   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   37

  HART    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     37

  معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال   -------------------------------------------------------------------      37

  کابل کواکسیال   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   37

  زوج سیم به هم تابیده   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    38

  فیبر نوری   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   38

  پروتکل ها و استانداردها       -----------------------------------------------------------------------------------------------------  40

  استانداردهای اترنت    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------      40

  پروتکل MAP    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------      40

  عنوان                                                                                   صفحه

   

  پروتکل TOP     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    41

  پروتکل TCP/IP   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    41

  پروتکل SNA   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     42

  پروتکل MM  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     42

  استاندارد Bus   Field------------------------------------------------------------------------------------------------------------   42

  استاندارد Profi Bus   -------------------------------------------------------------------------------------------------------      43

   

  فصل سوم :

  « کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »----------------------------------------------------    43

   

   

  مقدمه    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    43

  مقایسه سیستم های کنترلی مختلف    -------------------------------------------------------------------------------------------44

  توجهات خاص در بکار گیری سیستم های PLC   --------------------------------------------------------------------------45

  سخت افزار PLC    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46

  ماژول منبع تغذیه    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47

  واحد پردازش مرکزی     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------47

  حافظه     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48

  ماژول های ورودی      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------48

  ماژول های خروجی     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------49

  ماژول تغییر شکل سیگنال    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------49

  ماژول ارتباط پروسسوری     ------------------------------------------------------------------------------------------------------   50

  ماژول رابط IM     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50

  انواع محیط های برنامه نویسی و امکانات نرم افزاری در PLC    --------------------------------------------------- 50

  زبان های برنامه نویسی PLC     ----------------------------------------------------------------------------------------------- 51

  زبان SFC    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     51

  حالت های مختلف برای اتصال Step و Transition    ------------------------------------------------------- --------- 55

  ماکرو Step     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56

  زبان FBD   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   57

  زبان LD       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  58

  زبان ST       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  59

  زبان IL        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   59

  توابع کنترل پیوسته در PLCها    ------------------------------------------------------------------------------------------------60

  ماژول های PID      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60

  برنامه ریزی ماژول های PID    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 61

  کاربرد ماژول های PID     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  61

  ارتباط در PLCها    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  62

  ارتباط سریال     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  62

  فاصله انتقال      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  63

  عنوان                                                                                   صفحه

   

  حلقه جریان 20 mA     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  63

  423/422 RS   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  63

  ارتباط PLCها ، ماژول ها و برنامه ریزی      -------------------------------------------------------------------------------- 64

  ارتباط بین چندین PLC   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  65

  شبکه های محلی    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  65

  کنترل گسترده       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66

   

   

  فصل چهارم :

  « سیستم های کنترل گسترده DCS »------------------------------------------------------            67  

   

  مقدمه      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      68

  ایجاد سیستم های کنترل کسترده DCS    -------------------------------------------------------------------------------------   68

  ساختار سیستم های DCS   ------------------------------------------------------------------------------------------------------    70

  اعمال کمپیوتر مرکزی       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   72

  سطوح کاری      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     74

  سطح کنترل مستقیم پروسه    ------------------------------------------------------------------------------------------------------  75

  سطح کنترل مدیریتی      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76

  سطح کنترل ترتیبی تولید    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76

  سطح کنترل مدیریت پلانت    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------76

  برخی از مزایای DCS    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------79

  Data Base Organization    --------------------------------------------------------------------------------------------------79

  اصول کاری سیستم های DCS   ---------------------------------------------------------------------------------------------------84

  المان های سیستم     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------87

  ارتباط ماشین با انسان      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------87

  سطح صفر(حوزه میدان)     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------88

  A500 & Procontrol I     -------------------------------------------------------------------------------------------------------90

  ایستگاه واسطه    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90

  ایستگاه کامپیوتر مرکزی     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------91

  قسمت نمایشگر     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------92

  ساختار و چگونگی نمایش دادن     --------------------------------------------------------------------------------------------------93

  نمایش میله ی استاندارد     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------94

  صفحه کلید    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95

  کاربردها      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------96

   

   

   

   

   

   

   

  عنوان                                                                                   صفحه

   

   

   

  فصل پنجم :

  « سیستم های اتوماسیون APACS »------------------------------------------------------------   96

   

   

  مقدمه     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      97

  Controller Configuration Software ------------------------------------------------------------------------------- 97

  بسته های نرم افزاری APACS     ------------------------------------------------------------------------------------------------98

  Configuration Software    --------------------------------------------------------------------------------------------------98

  امکانات Mation 4      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------99

  واسط اپراتوری (Operator Interface)        ------------------------------------------------------------------------------99

  Internet Based viewer    ----------------------------------------------------------------------------------------------------101

  Historian Open     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------101

  Industry specific Options      --------------------------------------------------------------------------------------------102

  Unix-Based operator Interface    -----------------------------------------------------------------------------------102

  سایر ویژگی های APACS    ----------------------------------------------------------------------------------------------------103

  سخت افزار سیستم APACS   ---------------------------------------------------------------------------------------------------103

  افزونگی (Redundancy)    ----------------------------------------------------------------------------------------------------104

  معماری سخت افزاری APACS   ----------------------------------------------------------------------------------------------105

  سیستم محلی     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------106

  Plantwide System       --------------------------------------------------------------------------------------------------------106

  QUADLOG   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107

  بسته های سخت افزاری APACS    ------------------------------------------------------------------------------------------108

  انواع پیکربندی MODULPAC 1000    --------------------------------------------------------------------------------110

  MODULPAC 2000       -----------------------------------------------------------------------------------------------------112

   RACKs(قفسه ها) سیستم APACS    -----------------------------------------------------------------------------------115

  I/O RACK Remote   -------------------------------------------------------------------------------------------------------116

  I/O Bus   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117

  Power Bus   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117

  نصب I/O RACK Remote     ----------------------------------------------------------------------------------------------118

  شناسایی سخت افزار   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------118

  آماده سازی     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------119

  ملاحظات محیطی     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------121

  مونتاژ I/O RACK Remote    -------------------------------------------------------------------------------------------- 122

  کابل I/OBUS   و اتصالات موازی/ جامپر    ------------------------------------------------------------------------------123

   MODULRAC          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------124

  SIXRAC      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125

  UNIRAC       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125

  عنوان                                                                                   صفحه

   

  RIS        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------126

  ویژگی های سخت افزاری RIS      --------------------------------------------------------------------------------------------126

  قابلیت های RIS     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------127

  ماژول های کنترل     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------128

  پیکربندی (Configuration)   -----------------------------------------------------------------------------------------------130

  شرح مدار ماژول کنترل +ACM    -------------------------------------------------------------------------------------------130     WATCHDOG/RESET---------------------------------------------------------------------------------------------------131

  Time Out & Bus Arbitration Bus   -----------------------------------------------------------------------------131

  RAM and ROM    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------131

  Serial ports   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------132

  MODULBUS       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------132

  I/O BUS    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------133

  SCSI REDUNDANCY    ------------------------------------------------------------------------------------------------133

  ماژول های I/O     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------134

  توصیف مدار SDM     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------136

   

   

  فصل ششم :

  « سیستم های SCADA »---------------------------------------------------------------------------------137

   

   

  SCADA  چیست؟     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------137

  معماری   SCADA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------138

  ارتباطات      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------139

  واسط ها     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------139

  REDUNDANCY     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------140

  MMI        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------141

  Handing Alarm      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------141

  Logging / Archiving     ---------------------------------------------------------------------------------------------------142

  ایجاد گزارش      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------142

   

   

   فصل هفتم :

  « سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »

   

   

  مقدمه    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------143

  نحوه عملکرد سیستم های  FCSدر مقایسه با DCS   -----------------------------------------------------------145

  مدل مرجع OSI      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------147

  عنوان                                                                                   صفحه

   

  انواع لایه های فیلد باس    -----------------------------------------------------------------------------------------------------147

  لایه فیزیکی       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147

  لایه پشته ارتبطات        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------148

  لایه کاربردی      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------148

  دسته بندی  فیلد باس      --------------------------------------------------------------------------------------------------------148

  توپولوژی های فیلد باس     ----------------------------------------------------------------------------------------------------149

    Chain daisy Topology-------------------------------------------------------------------------------------------------149

   Tree Topology   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------150

  Spur Topology     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------151

  Point to Point Topology      ---------------------------------------------------------------------------------------151

  مقایسهFCS  و DCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر     ----------------------------------------------153

  سایر مزایایFCS        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------156

  خاصیتInteroperability   ادوات FCS       -------------------------------------------------------------------------157

  معایب فیلد باس       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------159

  انواع بلوک های استاندارد       -------------------------------------------------------------------------------------------------159

   

   

  منبع:

   عمده مطالب از سایت های

   

   WWW.EWA.IR

   

   WWW.AUTOIR.COM

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول