روش تحقیق پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

تعداد صفحات: 164 فرمت فایل: word کد فایل: 10003575
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قدیم:۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

  چکیده:

  - هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.

  سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.

  لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

   

  واژگان کلیدی:

  شرکت تعاونی روستایی- تعاونی روستایی دامداران ورامین – عملکرد – رفع و حل مشکلات – دامداری ها

   

   

  مقدمه

  تعاونی شیوه ای پسندیده است که ارزش های خود را از اصول و تعالیم اسلامی به طور کلی و از آیات قرآنی به طور خاص گرفته است. فرهنگ کهنسال ایرانی که با تعالیم دین مبین اسلام عجین    می باشد، برای تعاون و همکاری ارزش والایی قایل شده است.(18)

  رفتار تعاونی، که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسان ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده ی جمعی با مشکل های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بدین ترتیب همه مکتب های اجتماعی، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی_ اجتماعی می دانند . امروزه اقتصاد تعاونی بخشی از دانش گسترش یافته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان می باشدو در کشورهای در حال توسعه دولت ها، تعاونی ها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی میدانند و به نظر بسیاری از مفسران، تعاونی ها می توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشورها حل کرده و با توجه به ماهیت وجودی خود، نقش اجتماعی ارزنده ای ایفاء نمایند، زیرا تعاونی ها از ابتدا یار محرومان بوده و توانسته اند زندگی روستای ها، کارگران، کارمندان و بیکاران و از کارافتادگان را بهبود بخشیده و درهای امید را به روی آنان بگشایند.(51)

  امروزه تعاونی ها در تمامی جوامع و کشورهای دنیا مزایا و امتیازات خود را به مردم نشان داده اند. کارکرد تعاونی ها اکثراً کارکردی مثبت و مفید به حال جوامع بوده است. مطالعه تعاونی ها در جهان، حکایت از آن دارد که چنین نهادهایی در داخل هر حکومتی و با هر نوع اقتصادی البته در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفاء نمایند.(4)

  شرکت های تعاونی برای رفع آن قسمت از نیازهای اعضاء خود که به صورت فردی عملی نیست و نیز جهت انجام فعالیت های تولیدی، عمرانی و یا خدماتی که نیاز به همکاری و همیاری گروهی دارد، ایجاد می شوند و نقش اقتصادی آنها در کاستن از هزینه های توزیع کالاها، کنار نهادن واسطه های غیرضروری،گسترش مالکیت جمعی، برقراری عدالت اقتصادی _ اجتماعی، ایجاد اشتغال مفید وهدف های ارزشمندی ازاین قبیل است.(51)

  درکشورعزیزمان ایران شرکت های تعاونی روستایی ازقدیمی ترین وسازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در آغاز برنامه اصلاحات اراضی در ایران و کناررفتن مالکین و خوانین، دولت برای پرکردن خلاء ایجاد شده در سطح روستاها اقدام به تشکیل شرکت های تعاونی روستایی نمود و مالکیت بر زمین را شرط عضویت در این تعاونی ها قرار داد. این امر اصلی ترین دلیل گسترش این شرکت ها بعد از اصلاحات اراضی می باشد. با وجود اینکه هدف اساسی شرکت های تعاونی روستایی را رفاه اجتماعی روستاییان تشکیل می دهد و در این را حتی چون یک نهاد اجتماعی به دولت در انجام وظایف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدد می رساند، با توجه به اینکه شرکت های مذکور ساختار اقتصادی دارند لذا همراه با عدالت اجتماعی به اثرات مثبت اقتصادی بر کل جامعه روستایی نیز منجر می شود.(58)

  با توجه به اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می داند و بخش تعاونی به عنوان بخش میانی و تعدیل کننده، در کنار دو بخش مذکور در نظر گرفته شده است و شرکت های تعاونی روستایی نیز با تو جه به اینکه سهم عمده ای در بخش تعاون کشور دارند، با وجود چنین تشکیلات مردمی است که برنامه ریزی دولتی در بخش کشاورزی و دامپروری، در زمینه سرمایه گذاری و اعطاء اعتبارات لازم برای تأسیسات ساختاری از قبیل انبارها، سردخانه ها، واحدهای صنایع روستایی، توزیع صحیح کالاها و نهاده های کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی و ... آسان تر صورت می پذیرد.(19)

   در مورد ماهیت شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک بنگاه فعال اقتصادی، اجتماعی و ... در ارائه خدمات مختلف به قشر روستاییان زحمت کش (به خصوص دامپروران) که جمعیتی بیش از 35% کل جمعت کشور را شامل می شوند و نقش این شرکت ها در پیشبرد مدیریت و توسعه روستاها و همچنین رفع مشکلات و معضلات روستاییان به خصوص قشر دامپروران که در نهایت در اقتصاد ملی تأثیرگذار می باشد حائز اهمیت می باشد.(58)

  لذا در این تحقیق،بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی دررفع مشکلات ومعضلات
  دامداری ها به عنوان مطالعه انتخاب گردید که البته به صورت موردی، شهرستان ورامین مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی شده است فعالیت های شرکت های تعاونی روستایی و وظایف وعملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور وهمچنین نقا ط قوت وعلل ضعف این شرکت ها در رفع مشکلات دامداران کشور، مورد بررسی قرار گیرد.

     با توجه به موضوع تحقیق و اهدافی که دنبال می شود، جامعه مورد بررسی ما شامل کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و موسسات و افراد عضو این تعاونی ها می شود که به نحوی از زمان تولید نهاده های مورد نیاز دامداران تا رسیدن فرآورده های دامی به دست مصرف کنندگان به فعالیت مشغول می باشند و به خاطر اینکه افراد زیادی دست اندرکار می باشند، روش تحقیق تنها از طریق مطالعات میدانی امکان پذیر می باشد.

     همچنین گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با افراد کارشناس و همچنین تکمیل پرسشنامه توسط دامداران عضو در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ورامین حاصل شده است.

  فصل اول:

  کلیّات تحقیق

  1-1 بیان مسئله تحقیق

  هر موجود زنده و در رأس همه ی آنها انسان، نیاز به تغذیه مناسب دارد که مواد غذایی مورد نیاز، ترکیبی از مواد مختلف می باشد. در میان این مواد، میزان پروتئین نقش عمده ای در رژیم غذایی ایفا می کند. که البته نیاز به پروتئین بر اساس سن،جنس و نوع فعالیت برای افراد مختلف متفاوت می باشد.(47)

   بر اساس استانداردهای موجود، هر انسان بالغ روزانه حداقل یک گرم پروتئین برای هر کیلوگرم وزن خود احتیاج دارد که این میزان در سنین رشد بیش از سه گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.این مقدار باید از دو منبع پروتئین گیاهی و حیوانی تأمین شود. پروتئین های حیوانی به دلیل داشتن تمامی اسید آمینه های خاص بدن از ارزش غذایی بیشتری نسبت به پروتئینهای گیاهی برخوردارند. حدود 25تا30 درصد از پروتئین مورد نیاز بدن باید از منابع حیوانی تهیه شود، که با احتساب 25 درصد تأمین پروتئین از منابع حیوانی برای یک انسان بالغ 70 کیلو گرمی 5/17 گرم پروتئین حیوانی لازم است که به طور متوسط  18 گرم پروتئین در هر صد گرم گوشت با استخوان و چربی موجود می باشد  که معادل 22/97 گرم گوشت احتیاج است که حداقل مصرف سرانه ای حدود 58/35 کیلوگرم را طلب می کند.(46)

  در جهان امروز برای پاسخ گویی به احتیاجات غذایی و نیازهای پروتئینی جمعیت رو به رشد، تأمین مواد خوراکی با منشاء دامی به صورت ضرورت درآمده و از مهمترین دغدغه های جوامع رو به رشد      می باشد. در این میان صنعت دامپروری بخش عمده ای از ستانده های بخش کشاورزی را در جهان تشکیل داده و تولیدات این بخش سهم بسزایی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم دنیا دارد.(43)

  در کشور ایران نیاز روز افزون به غذایی مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و لزوم بهبود تغذیه و بهداشت مردم، توسعه الگوهای مصرف شهری و رو آوردن اکثریت جمعیت مولد روستاها به سوی مراکز صنعتی شهرها از یک سو و پائین بودن ظرفیت تولید و عوامل کشاورزی از سوی دیگر وضعی را بوجود آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی به خصوص در زمینه فرآورده های دامی که رکن اصلی غذا را تشکیل می دهند افزونتر گردیده است.(54)

  زیر بخش دامپروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های کشاورزی، تأمین کننده بخش قابل توجه ای از پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور بوده و نقش موثری در تأمین امنیت غذایی و نیل به خوداتکائی کشور را ایفاء می کند و همچنین علاوه بر تأمین نیاز غذایی کشور، دارا بودن سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال در جوامع روستائی و شهری و مشارکت وسیع بخش خصوصی در سرمایه گذاری تولیدات دامی از جمله ویژگی های مهم این زیر بخش به شمار می آید.(14)

  وجود قریب به سه میلیون نفر بهره بردار در زیر بخش دامپروری ( به صورت مستقیم و غیر مستقیم ) و تولید بالغ بر 6/10 میلیون تن انواع فرآورده های اصلی صنعت دام و طیور و همچنین ایجاد فرصت های شغلی، قطع واردات اکثر اقلام غذایی با منشأ دامی، ایجاد زمینه های صادرات غیر نفتی و موارد دیگر بیانگر اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و الویت قرار دادن این صنعت به عنوان صنعت پایه در اقتصاد کلان کشور مشهود بوده و این بخش از الزامات توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.(26)

  در کشور ما هنوز از امکانات بالقوه تأمین پروتئین حیوانی در حد مطلوب استفاده نشده، صنایع تبدیلی و وابسته در این بخش همگام با افزایش تولیدات، گسترش کافی نیافته است. اطلاع رسانی کافی از آخرین یافته های علمی و کاربردی صورت نگرفته و نتایج تحقیقات در امور اجرائی که می تواند نقطه ی عطفی در رونق این زیر بخش باشد به طور کامل عملیاتی نگردیده است. از مهمترین راهکارهای توسعه دامپروری کشور، فراهم نمودن شرایط امکان سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات و تسهیلات در جهت توسعه و افزایش بهره وری فعالیت های موجود دامپروری کشور و همچنین اطلاع رسانی علمی و کاربردی و ترویج شیوه های نوین مدیریت در این صنعت می باشد.(2)

  در زیر بخش دامپروری کشور تنگناها و نارسائی هایی وجود داردکه بخشی از آن به شرایط اقتصادی در سطح کلان کشور مربوط می شود و بخشی به سازمان کار و تشکیلات حاکم بر این بخش بر می گردد که البته تعریف این چارچوب و اصول و سیاست های حاکم بر آن به همراه تشکیلات مناسب برای این بخش را ضروری می سازد. لذا در بازنگری تشکیلات این بخش و با استفاده از بررسی های وضع موجود و شناخت نارسائی ها و ساز و کارهای حاکم بر آن نسبت به تهیه تشکیلات و سازمان کار منطبق بر اهداف از پیش تعیین شده و قانونمند نمودن نظام دامپروری کشور باید اقدام گردد. که البته در برنامه چهارم توسعه بر این موارد تأکید شده است.(2)

  بنابراین باید با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، این صنعت پایه و مهم را حمایت نموده و
  برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهتی حرکت کنند که ساختار دامداری های کشور را متحول سازند و آن ها را به مرز تولید استاندارد جهانی نزدیک سازند.(2)

  یکی از سازمان هایی که می تواند در اجرای این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نقش کلیدی ایفا کند و این سیاست ها و راهکارها را به کار بندد و به دامداران و زیر بخش دامپروری کشور در جهت رفع و حل معضلات و مشکلاتشان کمک کند، سازمان تعاون روستایی کشور می باشد. تعاونی ها به عنوان بخش بالقوه، توانمند و نقش آفرین که عهده دار سازماندهی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است، توان برآوردن نیاز دامدارن کشور و رفع مشکلات این زیر بخش را دارند.(18)

  تعاونی های روستایی یکی از سازمان های موجود می باشد که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بزرگ و کوچک رابطه دارند و سابقه حضور آن ها در روستاها به قبل از تقسیم اراضی کشور برمی گردد و این شرکت ها از قدیمی ترین و سازمان یافته ترین تعاونی ها در  ایران محسوب می شوند. در طول چهار دهه این شرکت ها خدمات ارزنده ای به روستاییان ارائه نموده اند. هر چند دارای نواقص زیادی بوده ولی می توانند پشتوانه قوی در جهت برنامه ریزی و توسعه دامپروری کشور، همچنین مدیریت در سطح خرد و رابطه مستقیم با تولید و واحدهای بهره برداری داشته باشند.(58)

  شرکت های تعاونی امروز با شرکت های تعاونی دوران قبل از انقلاب اسلامی تفاوت های اساسی دارند و مسئولین و دست اندرکاران به روشنی پذیرفته اند که تنها از طریق تعاونی می توانند با کشاورزان و دامپروران و سایر فعالین این زیربخش ارتباط برقرار نمایند و خدمتگزار قشر شریف و زحمتکش تولید کنندگان محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی در سراسر کشور باشند و با اعمال سیاست های حمایتی سطح تولید کشور را ارتقاء داده و استقلال اقتصادی و حتی سیاسی مملکت را تضمین نمایند.(42)

   

   

   

  1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

  یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها، سازمان ها و مؤسسات موجود در روستاها می باشد. نگاهی به سابقه حضور این نهادها و سازمان ها در روستاهای کشور نشان می دهد که یکی از با سابقه ترین آن ها که با شروع برنامه ریزی در ایران به طور مستقیم فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... مردم روستاهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، شرکت های تعاونی روستایی می باشد. سابقه حضور این نهاد در روستاهای کشور به قبل از اجرای اصلاحات ارضی بر می گردد.(45)

  از طرف مسئولین ذیربط نیز رسالت سازمان تعاون روستایی، ارتقاء سطح زندگی، دانش، بهداشت، درآمد سرانه، بهره وری مطلوب از منابع روستایی و برقراری توازن میان توسعه روستایی و شهر بیان شده است.(70)

  اما آنچه جای سؤال است و ضرورت انجام چنین تحقیقی را توجیه می کند، این است که از جمله اهداف تشکیل چنین تعاونی هایی کمک به اعضاء (که اکثراً کشاورزان و دامپروران خرده پا هستند) در جهت رفع و حل مشکلاتشان یا حداقل تسهیل راه هایی در این خصوص می باشد، اما آیا این شرکت ها توانسته اند در رفع و حل مشکلات که عمده ترین و حادترینشان تأمین نهاده ها، فروش محصولات تولیدی و تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید می باشد به اعضاء خود کمک کنند؟

  از طرفی دیگر با توجه به اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی، مابین دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان هماهنگ و مکمل کننده دو بخش، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و با توجه به اینکه هنوز بیش از یک سوم جمعیت کشور در محیط روستاها زندگی می نمایند و تعاونی ها در دورافتاده ترین مناطق روستایی وجود دارند و تعداد زیادی از روستاییان عضو این تعاونی ها می باشند، لذا مجموعه این عوامل نقش شبکه تعاونی روستایی به عنوان یکی از مبانی اصولی و بنیادی در جهت کمک به روستاییان و دامپروران این روستاها را  مشخص می نمایند.(58)

  دامپروران گروهی از تولیدکنندگان موجود در روستاهای کشور می باشند که بیشتر آنها در واحدهای کوچک و به صورت خرده پا به تولید می پردازند و به همین دلیل در تهیه نهاده های خود و فروش محصولات تولیدی خود با مشکلات فراوانی رو به رو می باشند.(38)

  در واقع می توان گفت فقدان یک نظام خدمات رسانی مطلوب و کارا در جهت تأمین نهاده ها و اعتبارات مورد نیاز دامپروران و فقدان یک نظام بازاریابی مطلوب، که همگی از جمله اهداف و اصول شرکت های تعاونی قید شده است، افت تولید و کاهش درآمد دامپروران و در نهایت عدم بهره برداری مناسب از منابعی همچون آب، زمین و سرمایه را باعث می شوند.(38)

  بنابراین در خلال این تحقیق به نقش تعاونی های روستایی در رفع و حل مشکلات دامپروران با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین پرداخته می شود تا بتوان برای عملکرد مطلوب و ایده آل تعاونی های روستایی از داده های این تحقیق استفاده نمود و برای اصلاحات آتی آن برنامه ریزی نمود.

   

  1-3 اهداف تحقیق

  هم اکنون شبکه گسترده تعاونی های روستایی در اقصی نقاط کشور به خصوص روستاها، حضوری فعال داشته و به عنوان یکی از نهادهای گسترده با پوشش وسیع جغرافیای، فعالیت های زیادی مانند ارائه خدمات عمومی و اختصاص اعتبارات و تأمین نهاده ها و همچنین  ارائه خدمات بازاریابی دارند و با توجه به نقشی که تعاونی های روستایی، می توانند در بهبود نظام بهره برداری و ارائه محصولات به بازار و بالطبع بهبود وضع درآمدی و اشتغال دامپروران، به عهده داشته باشند، لازم به نظر می رسد که عملکرد این   شرکت ها در کمک به دامپروران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و عملکرد آنهادر مقایسه با اساسنامه آن تعاونی مورد تطابق قرار گیرد تا نهادهای ذیربط و سیاستگذران کشور از آن استفاده نمایند.

  بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل معضلات و مشکلات دامداری ها با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین و همچنین پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور که مطمئناً افزایش منافع برای تولید کنندگان و در نهایت برای مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.

   

  Abstract:

   

  The main focus of this research is on studying the role of the rural cooperative companies about removing and solving the problems of husbandries. This paper has been done particularly on the cooperatives in Varamin.

  According to the method of random sampling and cook-run formula, fifty three cases out of 121 cases of husbandries, have been chosen for testing. Then, the questionnaires, which have been prepared in the likert spectrum scale, and accepted by authorities who proved their correctness, presented to those samples.

  After wards, the collected data has been analyzed by the statistical methods (T-student method) and its results showed that the rural cooperative of Varamin couldn't reach the goals of constitution and they were not successful in providing the needs and removing the husbandries' problems. The findings of this analysis were as following:

  -Elimination of the problems which animal husbandries face with.

  -To get the reliance of the members for any cooperation.

  -To provide the credential needs.

  -To prepare the food and stores for their domestic animals.

  -To initiate training – promotion nets.

  -To inform the farmers and animal husbandries.

  -To gather and collect milk as well as its shipping.

  -To produce the establishment, marketing and transaction.

  In all, these results could clearly indicate the weak operation and dissatisfaction of the members.

  Therefore, there are some parameters, namely initiation of the methods of cooperative, providing credit and stores, transition of knowledge, marketing and transaction of husbandry products, that should be taken into account for the improvement of the cooperative companies' operation in a way of removing the problems of husbandries.

   

  Keywords: rural cooperative companies, operation, removing the problems of animal husbandries animal husbandry cooperative companies in Varamin.

 • فهرست و منابع روش تحقیق پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

  فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه. 2

  1-1 بیان مسئله تحقیق. 6

  1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9

  1-3 اهداف تحقیق. 10

  1-4 فرضیات تحقیق. 11

  1-5 نوع روش تحقیق. 13

  1-6 محدودیت های تحقیق. 14

  2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور. 16

  2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور. 19

  2-3 تعاونی و گذشته آن. 23

  2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون: 23

  2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی.. 24

  2-3-3 نظریه های  تعاونی و اصول مرتبط به آن. 25

  2-3-4 تعاون در اسلام. 26

  2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان. 26

  2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران. 28

  2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین.. 32

  2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران. 34

  2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 37

  2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان 39

  2-3-9-2 ارکان سازمان. 39

  2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان. 42

  2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان. 43

  2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی.. 46

  2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی.. 46

  2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان. 47

  2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی.. 49

  2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی.. 49

  2-3-14-1 مجمع عمومی.. 49

  2-3-14-2 هیأت مدیره 50

  2-3-14-3 بازرسان. 51

  2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی.. 51

  2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران. 52

  3-1 روش تحقیق. 55

  3-2 روش گردآوری اطلاعات.. 56

  3-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 57

  3-4 قلمرو تحقیق. 58

  3-5 جامعه آماری: 59

  3-6 نحوه نمونه گیری.. 60

  3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه. 61

  3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین) 63

  3-9روایی و پایایی پرسشنامه. 70

  3-9-1 روایی.. 70

  3-9-2 پایایی.. 71

  3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها 73

  3-10-1 روش توصیفی.. 74

  3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی.. 74

  4-1 توصیف یافته ها 77

  4-1-1 سن اعضاء: 77

  4-1-2 تحصیلات نمونه ها 79

  4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید. 81

  4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه. 83

  4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید» 85

  4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها 87

  4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء. 89

  4-2 تحلیل فرضیات.. 93

  4-2-1 تحلیل فرضیه اول. 93

  4-2-2 تحلیل فرضیه دوم. 97

  4-2-3 تحلیل فرضیه سوم. 101

  4-2-4 تحلیل فرضیه چهارم. 105

  4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم. 109

  4-2-6 تحلیل فرضیه ششم. 113

  4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم. 116

  5-1 جمع بندی و نتیجه گیری.. 133

  5-2 ارائه پیشنهادات.. 142

  منابع و مآخذ. 148

   

  منبع:

  اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی، معاونت بازرگانی و برنامه ریزی، دفتر توسعه و آموزش تعاون.

   

  اسکندری، م.ر.، 1385، پیام وزیر محترم جهاد کشاورزی، ویژه نامه معاونت امور دام، انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل، چاپ ششم، صفحه 2و3.

  آقاجانی ورزنه، م.، 1380، بررسی و ارزیابی فعالیت های شرکت های تعاونی تولید روستایی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  آقایی،م.، 1378، نقش تعاونی ها در توسعه کشاورزی، نشریه اطلاعات، شماره 29: صفحه 14.

  انصاری،ح.، 1380، پژوهشی در تعاونی های روستایی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحه 8.

  انصاری،ن.، 1380، مسائل و تگناهای دامداری عشایر زاگرس، نشریه برزگر، سال بیست و دوم، شماره 818: صفحه 36.

  انگورانی،ا.، 1377، کشورهای کم رشد و تلاش برای جبران عقب ماندگی با استفاده از     شیوه های تعاونی، نشریه تعاون، شماره 89: صفحه 41.

  اوپنهام، ا.ان.، 1375، طرح پرسشنامه و سنجش نگرش ها، ترجمه کریم نیا، م.، انتشارات قدس رضوی، چاپ دوم، تهران.

  اولیایی، ا.، 1364، تعاونی تولید و نقش آن در تولید اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

  بازرگان، ع.، سرمد، ز.، و. حجازی،ا.، 1376، روش های تحقیق در علوم و فنآوری، انتشارات آگاه تهران، چاپ اول، صفحه 74.

  بست،ج.، 1376، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه پاشا شریفی، ح.، و. طالقانی، ن.، انتشارات رشد تهران، چاپ هفتم، صفحه 57.

  بقایی، م.ع.، 1377، لزوم حمایت دولت از کاهش هزینه های تولید و افزایش قیمت شیر و گوشت، نشریه دامدار، شماره 95: صفحه 67.

  حافظ نیا، م.ر.، 1377، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت تهران، چاپ اول، صفحه 44.

  حجّتی، م.، 1385، چکیده ای از عملکرد و فعالیت های زیر بخش دام و طیور کشور، ویژه نامه ششمین نمایشگاه بین المللی دام، چاپ ششم، صفحه 7تا9.

  حسنی، ح.، 1374، حقوق تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد اول، صفحه 5و6.

  حسین مهر، ک.، 1368، اتحادیه های تعاونی در ایران، مجله تعاون، شماره 9: صفحه 14.

  خسرو شاهین، م.، 1368، روش های پژوهش در مدیریت کشاورزی، مرکز نشر دانشگاهی تهران، صفحه 308.

  خسروی، ر.، و. حسنی، ز.، 1385، شرکت تعاونی از تصمیم تا تشکیل، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال چهارم، شماره 13: صفحه25تا32.

  خسروی، ش.، 1360، تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران، وزارت کشاورزی، مجله زیتون، شماره 8: صفحه 13و20.

  خطیب، ع.ا.، 1377، دامداری های ایران با گرفتاری در دام بی سیاستی و چند سیاستی، نشریه دام، کشت و صنعت، سال اول، شماره اول: صفحه40و41.

  دبیرخانه شورای کشاورزی ورامین. 1369، گزارشی کوتاه از کشاورزی ورامین، شورای کشاورزی ورامین.

  درویش نیا، ا.، 1379، ارزیابی میزان موفقیت شرکت های تعاونی تولیدی روستایی در استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صفحه20.

  دلاور، ع.، 1377، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، نشریه ویرایش تهران، چاپ چهارم، صفحه82.

  دلاور، ع.، 1378، مبانی نظری علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات سمت تهران، صفحه34.

  رفیعی، ا.، 1353، اصول و انواع تعاون، انتشارات سمت تهران، چاپ اول، صفحه37.

  سجادی، ن.، 1385، عملکرد فعالیت های زیر بخش دام و طیور کشور، ویژه نامه امور دام، انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل، چاپ ششم، صفحه 5و6.

  سرسختی عراقی، م.، 1374، عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد سازمانی سازمانهای تعاونی در استان بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.

  سکاران، او.، 1380، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی و شیرازی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، صفحه74.

  صادقی، م.، 1386، پیش بینی عرضه و تقاضای انواع گوشت در ایران، فصلنامه توسعه و بهره وری، سال دوم، شماره 3: صفحه13.

  صدرالاشرفی، م.، 1368، اقتصاد کشاورزی و تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، صفحه16.

  صدرالاشرفی، م.، 1373، اقتصاد کشاورزی و تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، صفحه63.

  صفری شالی، ر.، 1380، بررسی فعالیت ها و عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی مرغدارن استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  طالب، م.، 1376، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحه3.

  طالب، م.، 1379، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، صفحه18.

  طالب، م.، 1384، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، صفحه2.

  طالبی، ح.، 1368، مقررات حقوقی بازرگانی مالی شرکت های تعاونی روستایی، انتشارات سازمان تعاون روستایی استان تهران، چاپ اول.

  طالب بیکی، ف.، 1350، اندیشه تعاون و تجربیات تعاونی در کشورهای در حال توسعه و ایران، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی دانشگاه تهران، فصل اول.

  عبداللهی، م.، 1377، نظام های بهره برداری، وزارت کشاورزی، معاونت امور نظام بهره برداری، چاپ اول، دفتر طراحی نظام بهره برداری تهران، چاپ اول، صفحه34.

  عسگری ، ع.، و. اشراف زاده، ح.، 1369، بررسی جایگاه تعاون در بازرگانی خارجی کشور، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ دوم، صفحه13.

  عمادی، م.ح.، و. آقاعلی نژاد، ع.، 1377، تحلیلی بر تحول نظام های دامداری و راهبردهای مداخله دولت در ایران طی نیم قرن اخیر، کتابنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، شماره اول.

  عمیدی، ع.، 1378، نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن، مرکز نشر دانشگاهی تهران، جلد اول، چاپ اول، صفحه12.

  غلامی، م.، 1376، آخرین وضعیت شرکت های تعاونی بخش کشاورزی، دفتر امور تعاونی های تولیدی و خدمات تولیدکنندگان، نشریه تعاون، شماره 78: صفحه18.

  فریدونی، ا.، 1384، مشکلات دامپروری و دغدغه های تولیدکنندگان شیر و گوشت، نشریه اطلاعات، شماره 42: صفحه18.

  گروه تحقیقات روستایی. 1347، گزارش شرکت های تعاونی روستای منطقه ورامین، مؤسسه تحقیقات تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران.

  موسی نژاد، م.ق.، 1369، بازاریابی تعاونی های ورامین، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صفحه6و7.

  میر حیدری،ح.، 1364، دانش تغذیه، انتشارات وحید تهران، چاپ اول، صفحه4.

  میر محمدی،م.، 1362، تعاون و شکوفایی شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی، انتشارات اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران، صفحه59.

  میرمحمد میبدی، ع.م.، 1384، روش تحقیق در علوم زیستی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، چاپ سوم، صفحه118.

  نادری، ع.، و. سیف نراقی،م.، 1377، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، انتشارات بدر تهران، چاپ چهاردهم، صفحه63.

  نامغ، پ.، 1377، مدیریت تعاونی ها،انتشارت آروین تهران، چاپ اول، صفحه23.

  نامغ، پ.، 1386، مدیریت تعاونی ها، انتشارت هستان تهران، چاپ چهارم، صفحه13.

  نبوی،ب.، 1358، مقدمه ای روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات فروردین تهران، چاپ پنجم، صفحه222.

  نظام شهیدی، م.، 1380، اصول مدیریت تعاونی ها، انتشارات روشنگران نصر تهران، صفحه28.

  نوذریان، ر.، 1376، تخصص بهینه منابع برای خودکفایی گوشت قرمز، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، صفحه92و84.

  والکو، ا.ک.سا.، 1380، مدیریت در تعاونی های کشاورزی، ترجمه عنبری، م.، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، چاپ اول، صفحه23.

  ودیعی، ک.، 1355، نهضت تعاونی در ایران، انتشارات امیرکبیر تهران، صفحه28.

  ونوس، د.، و. صفائیان، م.، 1381، بازاریابی خدمات بانکی، انتشارات نشر نگاه دانش تهران، صفحه14.

  هاشمی تروجنی، م.، 1386، عملکرد تعاونی های روستایی و نقش آن در توسعه روستاها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران، صفحه38و39.

   

   

   

  Ary, D., Jacobs, l.c. and. Razarieh, A., 1990, Introduction to Researeh in Education, ed.4th, Orlando. Florida: Holt, Rinhortand Winston, inc.

   

  Australian Agricultural Council., 7988, Working party on Agricultural cooperative, Agriultural Cooperative in Australia, SCA Technical Report  Seriies, Canberra.

   

   

  Bhuyan. S., and. Olson, f., 1998, potential role non agricultural cooperatives in ryral North Dakota, Ag. Econ, Research Report No.383, Dept. of Agricultural Economics, North Dakota State University, Fargo, nD, January.

   

  Bhuyan, s., 2000, Grower and manger issues in fruit and vegetable cooperatives. Anmual Meeting, Available at Internet: www.ageon.kus.edu/ accc/ ncr194.

   

   

  Carlo Russoa, D., Weatherspoonb, C., petersonb, M., Sabbatinia, 2000, Effects of managers power on capital structure: a study of Italian agricultural cooperatives, international Food and Agribusiness Management Reviw, 3:27-39.

   

  Cobia, D.w., and Novarro, L.A., 1972, How members fell about cooperatives, Ag Ecom Research Report 86, Department of Agricultural Economics, North Dakota State University, Fargo, ND.

   

   

  Gripsrud, G., Lenvik, G.H., and. Olsen, n.V., 2001, Influence activities in Agricultural cooperatives: the impact af heterogeneity the food sector intransition Nordic Research- proceedings of NF seminar, No, 313, Norwegian Agricultural Economics Reserch Institute.

  John, L., Adrian, J., and. Wade Green, T., 2001, Agricultural cooperative managers and the business environment. Journal of Agribusiness, Agricultural Economics Association of Georagia. 19 1: 17-33.

   

  Ozdemir, G., 2005, cooperative- shareholder relations in agricultural cooperatives in Turkey, journal of Asian Economics, no 16, 315-325.

   

  Rajendran, k., 2004, Dairy cooperatives and milk marketing in India, Journal of food distribution Research. No 35, pp34-40.

  USDA. 1998, Member participation in Agricultural Cooperatives: A Regression and Scal Analysis, Rural Business cooperative Service, RBS Research Reporth. No. 165.

  www.core.ir, Visited, 2008/05/20.

   

  www.daneshname.roshd.ir, Visited, 2008/01/05.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت