روش تحقیق جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه

تعداد صفحات: 14 فرمت فایل: word کد فایل: 10003574
سال: مشخص نشده مقطع: دکترا دسته بندی: پایان نامه حقوق
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه

  دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

  طرح مسأله

  بسمه تعالی

  پدیده مجرمانه ، اعم از جرم و انحراف ، همواره یکی از مسائل مبتلا به هر جامعه در تمام اعصار بوده است .ثبات وامنیت اجتماعی یک جامعه ، دلبستگی به میزان کنترل و طرز برخورد پدیده مجرمانه دارد . از انبوعی یک از اهداف نمایی جامعه شناسان، انسان شناسان ، دانشمندان عدم ارتباطات ، جرم شناسان و سایر متخصصان علوم انسانی و حتی گاه تجربی ، شناخت پدیده مجرمانه و تلاش در جهت کاهش میزان آن در اجتماع می باشد .

  در این زمینه تلاشها و مجاهدتها بسیاری صورت پذیرفته است ولی یک اصل ، بعنوان مادر و اساس تمام فعالیتها بعنوان مرکز ثقل قرار گرفته است و آن اصل (پیشگیری ) می باشد . مطابق ضرب المثل قدیمی( پیشگیری بهتر از درمان است ) به پیشگیری بعنوان عاملی مفید، کم خرج و بسیار کارا در کنترل مضر است نگریسته نشده است . در مقوله جرم نیز چنین است . با توجه به ذات جرم که مقوله ای انسانی و لذا میتنی بر محاسبات غریزی انسانی است بهترین روش برای مقابله با آن ، پیشگیری از جرم است و نه برخورد با جرم (کیفر ). چرا که در پیشگیری ،  در واقع زمینه های ارتکاب جرم از بین می رود و تلاش در انصراف فرد از ارتکاب جرم است و نه تنبیه وی بخاطر ارتکاب جرم از مهمترین روشها و وسایل پیشگیری از جرم د ر اجتماع مدرن ، آموزش و فرهنگ سازی می باشد که بدیهی است اولین و بهترین وسیله جهت کمک به این منظور ، وسایل ارتباط جمعی و مؤثرترین آنها رادیو و تلویزیون می باشد که در این پژوهش ، تلاش خواهد شد ، جایگاه و نقش رسانه ( رادیو و تلویزیون ) در پیشگیری از جرم در جامعه مورد بررسی قرار بگیرد .

   

   مشخصات طرح تحقیق

  پرسش آغازین (پرسشی که کل تحقیق برای پاسخگویی به آن اجرا می شود):

  یکبار استفاده از رسانه بعنوان تأثیر گذار ترین ابزار فرهنگ سازی آموزشی در اجتماع ، می توان رسالت پیشگیری از جرم را بعهده گرفت ؟  و در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه میزان آن چگونه باید باشد ؟

  پیشینه تحقیق ( بهترین تحقیقات و تألیفات موجود در این زمینه یا زمینه های مشابه ):

  مجموعه مقالات  در پیشگیری از جرم در قوه قضائیه

  نظریات جرم شناسی

  نظریات مطروح در زمینه پیشگیری از جرم

  ضرورت و اهمیت طرح برای صدا وسیما :

  صدا و سیما بعنوان تنها نهاد مؤثر و تنها دستگاه با امکانات وسیع سمعی بصری در زمینه آموزش و نیز در زمینه فرهنگ سازی با حجم و اختیارات وسیع برنامه ریزی و ارائه به مخاطبان وسیع می تواند بسیار مؤثر و راحت به فرهنگ سازی در اجتماع پرداخته و اهداف تعالی جامعه را پیاده نماید .

  بدیهی است چنانچه مقامات مسؤول و سیاست گذاران محترم صدا و سیما از نظرات کارشناسان هر فن (و اختصاصاً در این مقوله ، جرمشناسان ) در جهت ساماندهی و مسیر دادن به برنامه های ساخته شده در این رسانه استفاده بنمایند ، یقیناً تأثیرات مثبت و کارای آن را در جامعه مشاهده خواهند نمود . صدا و سیما با استفاده از برنامه های خود می تواند چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم در مخاطب و علی الخصوص جوانان تأثیر گذاشته و فرهنگ و کنترل روانی جامعه را در دست داشته باشد . در این پژوهش تلاش خواهد شد ابتدا ، پیشگیری از جرم بطور علمی بررسی شده و آنگاه مصادیق رسانه ای پیشگیری از جرم شناسایی می گردد و سپس تأثیر عوامل گوناگون رسانه ای بر جرم افزایی و یا جرم کاهی از طریق تحقیقات میدانی و پیمایشی بررسی  می گردد و سپس اثر گذاری بر جرم و پیشگیری از آن و آنگاه تلاش خواهد شد ، دستور العملی طراحی و ارائه گردد که برنامه سازان صدا و سیما ، برنامه های خود را با آن تطبیق داده و آنگاه ساخت گردد و نیز ملاک داوری این برنامه ها قرار گیرد .

   

  مبانی نظری تحقیق :

  در مورد این پژوهش ابتدا ، باید به کلیت برنامه ریزی و طراحی ، کاهش کنترل جرم که از آن به (سیاست جنایی ) تعبیر می گردد  بپردازیم و آنگاه نظریات مطروح در پیشگیری از جرم را مورد بررسی قرار دهیم .

  سیاست جنایی بطور بسیار خلاصه عبارتست از مجموعه تدابیر و سیاستها با استفاده از کلیه علوم در جهت کنترل و کاهش میزان جرم در جامعه در سیاست جنایی ابزار جهت پیاده نمودن روشها اصل پیشگیری از جرم بسیار اهمیت دارد که از جمله مهمترین آنها رسانه (صدا و سیما  ) می باشد که بحث مفصل در پژوهش خواهد آمد .

  نظریه های پیشگیری اولیه ، ثانویه و ثالث . پیشگیری اولیه ، پیشگیری از خود جرم است ، پیشگیری ثانویه پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد در معرض جرم و پیشگیری ثالث ، پیشگیری از تکرار جرم می باشد .

  در مورد هر کدام از پیشگیری ها می توان نظریات متعدد جرم شناسی یافت که رسانه (صدا و سیما ) اصلی ترین نقش را دارد که نمونه هایی مختصراً ذکر می گردد :

  الف : پیشگیری اولیه ( پیشگیری از خود جرم ) :

  نظریه تقلید ( گاریل تارد ): رکن رکین این نظریه را تقلید فرو دست از فرا دست در اجتماع  در ارتکاب جرم و نگرش به جرم را تشکیل می دهد که در اینجا مورد ، صدا و سیما  فرا دست و مخاطبان فرو دست محسوب می گردند .بعبارت دیگر در جوامع کنونی که مردم ، فرهنگ رفتاری خود را از صدا و سیما چه خود آگاه و چه نا خود آگاه به عاریه می گیرند و تقلید می نمایند . این رسانه می تواند بیشترین اثر گذاری را درپیشگیری از جرم از طریق آموزشهای مناسب داشته باشد.

  -نظریه کنترل ( هر سیچی ): که رکن رکین آن را تأثیر همبستگی و اعتقادات ایمانی و اخلاقی در میزان جرایم تشکیل می داد و بدیهی است که صدا و سیما با توجه به گستره تأثیر و مخاطبش ، بهترین وسیله برای این منظور خواهد بود.

  ب: پیشگیری ثانویه ( پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد در معرض جرم ):

  نظریه تجمعات افتراقی ( ادوین شاترلند ): که رکن رکین آن را آموزش نگرش به جامعه جرم و روشهای ارتکاب جرم توسط گروه همسالان تشکیل می دهد و روشن است که بیشترین تأثیر از همسالان در گروه های سنی جوانان و نوجوانان رخ می دهد و این طیف سنی تحت تأثیر رسانه بیشتر قرار می گیرد و رسانه ( صدا و سیما ) با آموزش قبح ارتکاب جرم و نیز تالی فاسدهای آْن نقش بازی می نماید . 

 • فهرست و منابع روش تحقیق جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت