روش تحقیق جرم و زن

تعداد صفحات: 37 فرمت فایل: word کد فایل: 10003357
سال: 1390 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه حقوق
قیمت قدیم:۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق جرم و زن

  مقدمه

  پیشرفت علم و تکنو لوژی در پایان قرن بیستم و فرا رسیدن عصری جدید رویکرد جهان به سوی استفاده بیشتر از علم و دانش بشری در حل مشکلات و معضلات بشریت را ایجاب می نماید.

  هر چه پیچیدگیهای صنعتی و توجه کشورها به تولید مطلق جدا از مسایل معنوی و بازتابهای آن بیشتر گردد لزوم عنایت به از خود بیگانگی انسانها در عصر ماشین افزون تر می گردد.

  بعد از تحول، و انقلاب صنعتی دررفتارهای اجتماعی تغییراتی  به وجود آمده و بسیاری از نا بسا مانیها اجتماعی و آسیبهای فردی و گروهی درجامعه مانند اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق و....... را بطور معمول رایج، بنیاد هزاران خانواده را به خطر انداخته  و دستخوش اضمحلال نموده است.

  بدیهی است هر چه آسیبها و پدیده مشابه آن بر خانواده و افراد جامعه بیشتر باشد میزان بهروری جامعه از نیروی خود کمتر و ضایعه آن بیشتر خواهد بود لذا ابتدا شناخت این تنگناها و پیدا نمودن بهترین راه حل اولین قدم در مقابله با این بحران است که تنها از طریق انجام پژوهشهای علمی میسر می گردد.

  خوشبختانه رویکرد مسوولین در برخورد با این گونه مسایل منطقی در خور تحسین است. چه اینکه در نظام جمهوری اسلامی زندان تنها برای نگهداری زندانیان در نظر گرفته نشده بلکه محلی برای تهذیب اخلاق و تغییر رفتار مجرمان تلقی شده است.به همین جهت انجام اینگونه تحقیقات به طور یقین می تواند راه گشای نهادها و سازمان های ذیربط در رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی خصوصا در مسائل تربیتی و اصلاحی باشد.

  تحقیق حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل فردی خانوادگی، اجتماعی و وضعیت روانی زنان زندانی در مقایسه با زنان بهنجار با اتخاذ رویکرد علمی به مسائل، ضمن شناخت مشکل، راه حلهای عملی در حل آن را بیان دارد.(الوندی،1378).

  اهمیت و ضرورت تحقیق:

  سازمان زندانها عهده دار مراقبت و باز پروری زندانیان است. در این خصوص بخشی از زندانیان را زنان تشکیل می دهند.

  بنابراین بررسی مجرمین زن با توجه به خصوصیات خاص جنسی، شخصیتی و اجتماعی این گروه می تواند راهبردهای عملی جهت اصلاح و تربیت مجرمین که از اهداف اصلی سازمان زندانهاست فراهم سازد.

   

  بیان مسئله:

  امروزه جرم و بزهکاری ارتباط زیادی با جرم شناسی دارد. در جرم شناسی به عوامل جرم زا، شرایط و محیطی که جرم در آن اتفاق افتاده و خصوصیات و شخصیت مجرم توجه می شود و سعی می گردد اثرات متقابل محیط بر روی شخص و یا شخص بر روی اجتماع و همچنین انگیزه های ارتکاب ، جرم شناسی شوند.

  ارتکاب جرم پدیده ای است که معلول عوامل متعدد فردی، روانی، اجتماعی است. از جمله عوامل مؤثر وضعیت روانی و ویژگیهای شخصیتی فرد مجرم است، که شناخت دقیق ویژگیهای شخصیتی می تواند در شناسایی بهتر افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند مفید باشد.

  اغلب جرم شناسان بر این عقیده اند که مردان و زنان همانطوریکه از نظر جسمی و بیولوژیک با هم متفاوتند از نظر روانی و اجتماعی نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارند که این باعث تفاوت در نوع و میزان ارتکاب جرایم می شود.

  توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقی هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظیفه ای که از هر یک انتظار می رود در شکل گیری شخصیت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثیر اجتناب ناپذیری دارد، که ممکن است تفاوت بین میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط هر یک از دو جنس را سبب گردد.

  بنابر این برای شناخت علمی بزهکاری زنان ضروری می نماید که بطور اختصاصی جرایم زنان و علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم در زنان و پراکندگی و چگونگی جرایم زنان مورد بررسی قرار گیرد.

  سؤالات تحقیق:

  آیا بین میزان تحصیلات و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  آیا بین محل تولد و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  آیا بین شغل پدر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  آیا بین شغل مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  آیا بین تحصیلات پدر و مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  آیا بین اخلاق و رفتار و سبک والدین و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  آیا بین وضعیت تاهل و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  آیا بین میزان تحصیلات همسر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  آیا بین میزان درآمد خانواده و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  10) آیا بین وضعیت محل سکونت و  زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  11) آیا بین سابقه زندانی شدن در خویشاوندان و  زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  12) آیا بین مهاجرت و  زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  13) آیا بین میزان خواندن نماز و قرآن و دعاهای مذهبی و شرکت در اماکن متبرکه و  زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

  14) آیا بین اضطراب زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

  15) آیا بین روان پریشی و حساسیت بین فردی و ترس مرضی و پرخاشگری و شکایت و بد بینی و وسواس و میزان نگرش پارانوئیدی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنا داری وجود دارد؟

  16)  آیا بین افسردگی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

   

  پیشینه تحقیق:

  نظریه زیستی روانی:

  از این دیدگاه پائین بودن درصد بزهکاری زنان را به ویژگیهای زیستی و روانی آنان نسبت می دهند. در خصوص رفتار زنان عقیده بر این است که هورمونها مؤثر بر رفتار و شخصیت مرد و زن با هم متفاوتند. مثلا هورمونهای تخمدان هنگام آما دگی برای بارداری رفتار خاصی در زن ایجاد می کند در حالیکه در مرد چنین هورمونهائی وجود ندارد.

  در مرد با ترشح هورمونهای بیضه ترشح آن در خون نوعی پرخاشگری در رفتار بوجود می آید، حال آنکه هورمونهای مترشحه از تخمدان زن چنین نیست. همچنین حالات عصبی در پسرها در دوره بلوغ تحت تأثیر هورمونهای جنسی و تغییرات بدنی شدیدتر از دختران است. ضعف جسمانی و نیروی بدنی زنان مانع ارتکاب پاره ای از جرایم است و همین ویژگی منجر می شود که زنان کمتر مرتکب جرایمی مثل چاقوکشی، سرقت های مسلحانه و درگیریهای تن به تن شوند. در حالیکه جرایمی مثل مسموم کردن، سقط جنین، سرقت از فروشگاهها ، رها کردن کودک و تحریک به عیاشی و ولگردی کودکان تقریبا از ‌ از جرایم ارتکابی اختصاصی زنان به شمار می روند. بدین ترتیب اختلاف تبهکاری زنان و مردان را باید در اختلاف زیستی و روانی، بین دو جنس جستجو کرد. مسلما صفات مردانه ای از قبیل قدرت و زور، تمایل به آزمایش عمل ، مقاومت در برابر فشار روانی، عدم اعتراف به اشتباهات و دیگر آزادی در مقابل  صفات زنانه ای از قبیل خواهش و ظرافت، تمایل به تماشا و تحمل رنج بدنی، منشاء ارتکاب جرایم متفاوتی خواهند شد.

  لمبروز بیان می کند که زنان از لحاظ زیستی در مقایسه با مردان محافظه کارترند و غشاء مغزی زنان فعالیت کمتری دارد.بر این اساس وجود عوامل محرومیت زا به جای آنکه زنان را به بزهکاری سوق دهد سبب پیدایش عوارض حرکتی و هیستریک و مشکلات جنسی در زنان می شود. به نظر لمبروز زنان بزهکار بیش از مردان قسی القلب و حسابگر و شیطانی هستند. او می گوید: کشتن دشمن، زن بزهکار را راضی نمی کند، بلکه او میل دارد قربانی خود را در عذاب نیز ببیند. او معتقد است زن بزهکار کم است ولی اگر زنی بزهکار شود خیلی شقی خواهد بود و یکی از علل بزهکاری زنان حس انتقام جوئی آنهاست. این حس از کینه و نفرتی پدید می آید که به عوامل جنسی و حسادت زنانگی بستگی دارد و بر عکس حرص و طمع از علل اصلی بزهکاری مردان است. زنان بزهکار اغلب حسابگر هستند و برای ارتکاب جرم نقشه های دقیق می کشند و در بسیاری از موارد خود مرتکب جرم نمی شوند بلکه مردان را به بزهکاری تشویق و ترغیب می کنند.

  بی توجهی پدر و مادر نسبت به دختران و ترک آنها در زمان کودکی و نوجوانی بیش از پسران در آنان اثر می گذارد و ممکن است دختران را به دزدی و خود فروشی بکشاند.

  لازم به ذکر است که نگرشی زیستی امروزه شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است. زیر اگر تفاوتهای بیولوژیکی بین دو جنس مرد و زن صرفا توجیه کننده نسبت جرم آفرینی در آنها بود، این نسبت ها باید برای تمام کشورها و جوامع ثابت بماند چرا که اختلاف زیست شناختی در همه کشورها بین زنان و مردان یکسان است، در حالیکه مدارک و شواهد موجود خلاف این را نشان می دهد. نوسانات نسبت جرایم ارتکابی زنان در شهر ها و روستاها و در اوضاع و احوال خاص با فرضیه مورد بحث همخوانی ندارد.

  نگرش جامعه شناختی:

  برخی از دانشمندان اختلاف فاحش میزان جرایم زنان و مردان را ناشی از اختلاف دو جنس می دانند. ساترلند در این باره بیان میکند: که شاید بتوان مهمترین اختلاف بین زن و مرد را در این دانست که از زنها سخت مراقبت می شود و اعمال آنها سخت تحت کنترل قرار می گیرد ولی مردان از این قیود آزادند. به طوری که در کشور های اروپائی و آمریکائی که زنان از استقلال اقتصادی و اجتماعی در سطح مردان برخوردارند نرخ جرایم زنان به نرخ جرایم مردان نزدیکتر است.

  زنان امکان و فرصت کمتری برای ارتکاب جرم در دست دارند و احساس احترام در اجتماع مانع جرم اندیشی زنان است. همچنین تا اندازه زیادی ویژگیهای زنانه و مردانه را می توان ناشی از عوامل اجتماعی دانست، به طوریکه معمولا از کودکی به دختران درس متانت، نجابت، بازداری و شرافت، ظرافت، عاطفی بودن و از این قبیل و به پسران سر سختی، خشونت و مبارزه طلبی، اقتدار و ... آموخته می شود.

   عوامل دیگری که در کاهش آمار بزهکاری زنان مؤثرند عبارتند از :

  1) در اکثر جوامع ، فحشاء که بزه خاص زنان است جرم محسوب نمی شود.

  2) تبحر، شکل و فرم لباس زنان مانع کشف جرایم ارتکابی آنان می شود.

  3) اکثر شاکیان در مورد زنان قائل به اغماض شده و از شکایت صرف نظر می کنند.

  4) شرکا و معاونین جرم از معرفی عامل اصلی جرم اگر زن باشد خودداری و مسئولیت ارتکاب جرم را شخصا بر عهده می گیرند.

  5) پلیس و دادسراها و دادگاه ها نیز نسبت به زنان ارفاق می کنند.

  توجیه آماری:

  چه بسا اختلاف بین جرایم زنان و مردان بر اثر ارقام باشد. بیشتر جرایم زنانه در آمارهای پلیسی و دادرسی منظور نمی شود. پالاک جامعه شناس آمریکائی معتقد است که بزهکاری زنان اغلب پوشیده و مخفی است، به علاوه به علل گوناگون کلیه جرایم آنان گزارش نمی شود و جزء آمار به حساب نمی آید. از نظر بسیاری از جرم شناسان رقم سیاه جرایم زنان بسیار بالاتر از مردان  است، بدیهی است لیست سیاه جرایم زنانه ای مثل سقط جنین جایگاه بارزی در جرایم ارتکابی فاش نشده زنان دارد. در فرانسه برخی منکرات زنانه جرم محسوب نمی شود و نیز اگر زنان مرتکب پاره ای از جرایم مردانه و حرفه ای مخصوص بخ خود گردند جرایم آنها کاملا از دید آمار جنائی دور می ماند. باید اعتراف کرد عمل مجرمانه برخی از زنان غیر مستقیم در فراخوانی و تشویق مردان به بزهکاری نقش محوری ایفا می کند. وانگهی بسیاری از جرایم ارتکابی زنان از قبیل سرقت از فروشگاههای بزرگ حتی پس از کشف مجازات نمی شوند. بعلاوه در خصوص جرایمی که کشف و تعقیب می شوند برای زنان در محاکمه و تعیین مجازات ناخودآآ آ

   آگاه یا خود آگاه ارفاق قائل می شوند و معمولا دختران بسیار بیشتر از پسران مورد عطوفت قضائی قرار می گیرند و اغلب تبرئه شده یا قرار منع تعقیب صادر می شود.هر چند وجود لیست سیاه تا حدی به اختلاف میزان بزهکاری در زنان و مردان دامن می زند ولی علت اساسی عدم تساوی جرایم ارتکابی زنان با مردان نیست.

  تحقیقات انجام شده در زمینه زنان بزهکار :

  مهری راسخ در سال 1342 تعداد 220 زن زندانی را در ندامتگاه زنان شهربانی کل کشور مورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج حاصله، جرایم نامبرده زیر به ترتیب فراوانی در بین افراد مشخص گردید:

  بزهکار های مرتبط با مواد مخدر                                        54/54 درصد از بزهکاران

  دزدی و جیب بری                                                          3/ 16در صد از بزهکاران

  اعمال منافی عفت                                                            8/ 11در صد از بزهکاران

  قتل                                                                               7/7   در صد از بزهکاران

  بدهکاری و جعل اسناد                                                    8/6   در صد از بزهکاران

  دعوا و ولگردی                                                               8/1   در صد از بزهکاران

  نداشتن جواز کسب                                                         45/0 در صد از بزهکاران

  در این تحقیق مشخص شد که 91% از بزهکاران به کلی بی سواد و یا مختصری سواد داشتند و فقط 5% آنها تحصیلات در حدود متوسطه داشتند، 20% زنان از راه مشاغل مذموم و پست مانند فحشاء ، ولگردی، دزدی و قاچاق ، کسب در آمد می کردند و بقیه خانه دار و بیکار یا شاغلین ساده با درآمد ناکافی بودند. همچنین مشخص شد که  70% بزهکاران در اولین ازدواج کمتر از 16 سال و 15% آنها بین 17 تا 20 سال و فقط 5%  از 20 سال بیشتر داشته اند.

  همچنین 94% این بزهکاران از یک تا چند بار ازدواج کرده اند و تنها 5% آنها ازدواج نکرده اند و یک درصد نیز جواب نداده اند. در مورد احساس و قضاوت بزهکاران در مورد جرم خود مشخص شد که 65% خود را بی گناه می دانستند و نسبت به رفتار بزهکارانه خود احساس قصور و پشیمانی نداشتند بلکه بیشتر آنها شوهر خود و بستگان او یا پدر و مادر و خانواده خود را گناهکار می شمردند و مردان کامجوی فریبکار یا فقر و استیصال را مسئول خود می دانستند و اصلا تقصیری متوجه خود نمی دیدند. فقط 15%  بزهکاران خود را مقصر می دانستند و 20% دیگر پاسخ روشنی ندادند و احساس و قضاوت خود را ناشناخته و ناگفته نهادند.

  این نکته در خور توجه است که دراین بررسی  هرچه احساس گناه کمتر بود فراوانی و دخالت بزهکاری بیشتر بود و بر عکس هر چه احساس تقصیر بیشتر بود تکرار جرم کمتر و نوع خطا ساده تر بود. مثلا در بین زنان قاتل فقط آنهایی که  به جرم قتل غیر عمد- براثر تصادف اتومبیل یا غفلت- محکوم شده بودند خود را شماتت می کردند و احساس ندامت داشتند حال آنکه مرتکبان عمدی خود را مقصر و در خور مجازات نمی دانستند بلکه مقتول و بستگان او را گناهکار و مستوجب کیفر می شمردند و عمل عادلانه را در حق آنها هنوز هم اعمال مرگ و نیستی می دانستند.

  نتایج تحقیق رحمت الله صدیق  سروستانی  تحت عنوان (( فاصله فروماندگی تا فرومایگی))  که بر روی 200 نفر از زنان و دختران که به واسطه ارتباط نامشروع، فرار از خانه، رفتار نامناسب در ملا عام، اعتیاد و آلودگی های نامشروع آن از قبیل سرقت و فحشاء دستگیر و به مراکز بازپروری انتقال یافته اند صورت گرفته است نشان می دهد:

  بین سن و وضعیت موجود آنها رابطه ای وجود ندارد.

  بین میزان تحصیلات مدد جویان و وضعیت موجود آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

  هیچ ارتباطی بین مطلقه یا بلاتکلیف بودن مددجویان ووضعیت موجودآنها وجود ندارد.

  بین مصرف مواد مخدر و وضعیت موجود آنها رابطه وجود دارد.

  هیچ ارتباطی بین سوابق فرار مددجویان از منزل پدر یا همسر و وضعیت موجود آنها رابطه وجود ندارد.

  بین میزان تحصیلات پدران و وضعیت موجود مددجویان ارتباط معکوس وجود دارد.

  بین وضعیت مددجویان و منزلت شغلی پدران آنها رابطه وجود دارد.

  بین دفعات ازدواج پدران مددجویان و وضعیت موجود آنها رابطه وجود دارد.

  بین سابقه طلاق پدر مددجویان و وضعیت موجود آنها رابطه وجود دارد.

  بین سابقه بیکاری پدران مددجویان جویان و وضعیت موجود آنها رابطه وجود دارد.

  بین سوابق طلاق مادران مدد جویان و وضعیت موجود آنها رابطه وجود دارد.

  بین سابقه زندانی شدن اعضاء خانواده مدد جویان و وضعیت موجود آنها رابطه وجود دارد.

  طبق بررسی مقایسه ای آرزو فروزنده بر روی 40 زن مجرم زندان اوین و 40 گروه زن گواه که از طریق 2 پرسشنامه اختصاصی و آزمون MMPI     به عمل آمد نتایج زیر بدست آمده است:

  فرضیه اول تحقیق یعنی « وجود رابطه بین شخصیت سایکوپات و ارتکاب جرم »  تایید گردید.

  فرضیه دوم تحقیق « وجود اغتشاش فکری و تغییرات خلقی متمادی در افراد مجرم» نیز تایید گردید.

  فرضیه سوم « وجود قانون شکنی و شخصیتهای اجتماع ستیز در افراد مجرم » تایید گردید.

  نتایج حاصله از پرسشنامه شخصی نیز نشان داد:

  5/32 درصد مجرمین بیسواد هستند، 5/37 درصد مجرمین متأهل، 5/27 درصد  بیوه، 5/12 درصد مطلقه، 15 درصد مجرد، و 5/7 درصد متارکه بودند.

  5/62 درصد مجرمین درآمد بالاتر از 15000 تومان درآمد و 20 درصد درآمد زیر 10000 تومان در ماه داشتند.

  جرایم افراد گروه نمونه به ترتیب فراوانی شامل: اعتیاد 30% ، قاچاق مواد مخدر 25%، قتل 15%، رابطه نامشروع 10% ، فرار از منزل 10% و قوادی 10% بود.

  5/27% مجرمین سابقه اعتیاد و 55% سابقه بیماری اعصاب و روان داشتند.

  5/22% سابقه محکومیت قبلی داشتند.

  طبق مطالعه مریم اورنگی (1371)  که با هدف بررسی مقایسه ای بهره هوشی زنان بزهکار با زنان غیر بزهکار به وسیله تست هوش بزرگسالان((wais (1)  که بر روی 20 نفر از زنان بزهکار زندان شیراز و 20 نفر از زنان غیر بزهکار در مدارس شبانه با دامنه سنی 16 تا 40 انجام گرفت، نتایج نشان داد که دو گروه زنان بزهکار و بهنجار از لحاظ هوشی کلامی و غیر کلامی تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند. لازم به توضیح است که در این تحقیق دو گروه از نظر سنی و میزان تحصیلات همتا شده بودند.

  خدمات اصلاحی کانادا ( 1992) (2) :  در خصوص وضعیت زنان محکوم فدرال موارد زیر را بیان نموده است:

  اکثر زنان مجرم بویژه زنان بومی محکوم دارای زمینه ای آسیب دیده اند.

  زنان محکوم از نظر فیزیکی یا جنسی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.

  از احترام به نفس پائین برخوردارند و سوابق زیادی از رفتارهای خود زنی دارند.

  اغلب مادر هستند و دو سوم افراد صاحب فرزند بوده و اکثریت آنها در زمان حبس تنها پشتوانه فرزندانشان هستند.

  استفاده از مواد مخدر در بین آنها رایج است.

  نیازمند آموزش هستند.                                                       

  فرضیه ها:

  از نظر میزان اضطراب بین زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  از نظر میزان افسردگی بین زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  از نظر میزان روان پریشی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  از نظر میزان حساسیت بین فردی بین زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  از نظر میزان ترس مرضی ( فوبی) بین زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  از نظر میزان پرخاشگری بین زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  از نظر میزان شکایات بدنی بین زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  از نظر میزان وسواس و اجبار بین زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  از نظر میزان نگرش پارانوئیدی بین زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

   

 • فهرست و منابع روش تحقیق جرم و زن

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت