روش تحقیق بررسی بیماری های شایع در مدارس

تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: word کد فایل: 10003289
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه بهداشت
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق بررسی بیماری های شایع در مدارس

  بیان مسئله :

  اختلالات پوستی از علل شایع مراجعه بیماران به پزشک می باشد؛ به طوری که حدود 7 در صد بیماران سرپایی را به خود اختصاص م یدهد. در امریکا هر ساله از هر 3 نفر یک نفر مشکل پوستی پیدا می کند و این در حالی است که 60 در صد این بیماران به پزشک غیر 1) متخصص پوست مراجعه می نمایند( 4 طیف بیماری های پوستی از یک مشکل ساده نظیر پوست خشک و چروک دار تا بیماری های مزمن خطرناک متفاوت است( 5،2 ). بسیاری از بیمار ی های پوستی درمناطقی که مرد مآگاهی کافی ازمسائل بهداشتی نداشته و مبتلا به فقر اقتصادی می باشند، شیوع پیدا می کند. عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، به ویژه در جوامعی که مردم به شکل گروهی زندگی می کنند و عدم امکان دسترسی یا گران بودن داروهای تجویز شده، باعث شده تا مردم به درما نهای سنتی و غیربهداشتی روی آورده و از رو شهای غیر معمول درمان استفاده نمایند که این امر خود به گسترش بیماری های پوستی دامن می زند( 6،7 ). شیوع بیماری های پوستی درکشورهای مختلف و حتی درنواحی مختلف یک کشور نیز متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله شرایط آب و هوایی و اقلیمی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و نژاد

  .( بستگی دارد( 8 این مطالعه درشهر ساری با جمعیت 500 هزار نفر واقع در شمال ایران انجام شده که در آن کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا که یک مرکز منطقه (dermatology) دولتی و تنها واحد پوست شناسی می باشد، مورد بررسی قرار گرفتند. مبتلا به بیماری های پوستی تشخیص داده شده، از آذر ماه 1382 تا آذر 1383 در شهر ساری انجام پذیرفت. مطالعه در درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سینای ساری که تنها مرکز دولتی و آموزشی بیماران پوستی می باشد، انجام پذیرفت. بیماران بعد از معاینه و تشخیص بیماری توسط متخصصین پوست این مرکز واردمطالعه می شدند. جهت تشخیص بیماری های پوستی علاوه بر شرح حال و معاینه فیزیکی، در صورت نیاز از اسمیر مستقیم و کشت و یا نمونه برداری استفاده گردید. تشخیص بیماری پوستی، سن، جنس، وضعیت تاهل، زمان مراجعه و شغل بیماران توسط چک لیست جمع آوری و ثبت شد. بیماری ها در گروه های مختلف بر مبنای طبقه بندی تقسیم بندی (ICD-l بین المللی بیماری های پوستی  ( 0 شدند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های استفاده گردید. نتایج SPSS آماری توصیفی و نرم افزار به صورت میانگین و انحراف معیار بیان شد.

  ضرورت و اهمیت موضوع :

   

  سابقه و هدف : بیماری های پوستی یکی از مشکلات مهم سلامت می باشد. ولی تحقیقات همه گیری شناسی که میزان این بیماری ها را در نقاط مختلف کشور نشان دهد و الگوی انتشار این بیماری ها را تعیین کند، بسیار اندک بوده و آگاهی ما در این زمینه کامل نیست. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان فراوانی بیماری های پوستی در شهر ساری بوده است.  

  مواد و روش ها : این مطالعه به صورت مقطعی بر روی تمام بیماران مبتلا به بیماری های پوستی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا در سال 83-82 در شهر ساری انجام گرفته است. کلیه اطلاعات اعم از تشخیص بیماری پوستی، سن، جنس، وضعیت تاهل، زمان مراجعه و شغل بیماران ثبت شد. بیماری ها در گروه های مختلف بر مبنای طبقه بندی بین المللی بیماری های پوستی (ICD-l0) تقسیم بندی شدند. نتایج با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.   

  یافته ها : 4460 بیمار با میانگین سنی 28.01 ± 16.2 سال شامل 1807 نفر مرد (40.4 درصد) و 2653 نفر زن (59.6 درصد) مورد بررسی قرار گرفتند. بیش ترین موارد مراجعه (33.4 درصد) در فصل تابستان صورت گرفته است. شایع ترین مشکل بیماران اختلالات ضمایم پوستی (24 درصد) بود که از بین آن ها آکنه (55.8 درصد) و طاسی (Alopecia) آندروژنیک (30 درصد) شایع ترین علل مراجعه بودند. دومین علت شایع مراجعه عفونت ها (23.3 درصد) بودند. التهابات پوستی و اگزما سومین مشکل شایع بیماران بوده است (19.8 درصد) که از این میان التهاب تماسی- تحریکی پوست، شایع ترین شکل بیماری (82.7 درصد) بوده است.

  استنتاج : این تحقیق نشان داد شیوع و الگوی انتشار بیماری های پوستی در شمال کشور تا حدودی با سایر نقاط متفاوت است. به علت فقدان مطالعات گسترده در این زمینه در ایران، انجام چنین تحقیقاتی ضروری به نظر می رسد تا با شناسایی بیماری های شایع منطقه ای و دادن آگاهی و آموزش های بهداشتی به مردم و تجهیز امکانات تشخیصی و درمانی از معضلات بیماری های پوستی کاسته شود.

   

   

   

  اهداف تحقیق :

  هدف اصلی تحقیق بررسی بیماری های شایع پوست  در دانش آموزان شهرستان ایذه می باشد که برای رسیدن به این اهداف کلی ، اهدافی ویژه و جزئی  به شرح ذیل در نظر گرفته شده است .

  بررسی  و پی گیری بیماری های شایع در دانش آموزان به ویژه مقطع ابتدایی هدف کلی در نظر گرفته شده است .

  بررسی و پی گیری بیماری های شایع در مدارس ابتدایی در محیط خانواده هدف کلی در نظر گرفته شده است .

  بررسی و پی گیری بیماری های شایع پوستی در محیط بیرون( کوچه و خیابان و محل بازی ) دانش آموز هدف کلی در نظر گرفته شده است .

  بررسی نوع بیماری و شناسایی که در کدام مدرسه و کدام کلاس در نظر گرفته شده است

   

  متغیرهای تحقیق:

  در این پژوهش به بررسی بیماری های شایع  پوست و بدن در دانش آموزان شهرستان ایذه  مورد بررسی قرار می گیرد . به این هدف  متغیرهای  های ناهمسان بیماری پوستی، گال ، شپش، در محیط و کلاس درس و        درخانواده های دانش اموزان و محیط بازی و کوچه و خیابان به عنوان متغیرهای  مستقل و تاثیر پذیر در نظر گرفته شده است که با شاخص سازی کردن این متغیرها رابطه  آنها با بیماریهای  واگیردار مورد بررسی قرار می گیرد .

   

  فرضیه های تحقیق :

  در این پژوهش  بررسی بیماری های  شایع  پوست و بدن در دانش آموزان شهرستان ایذه  تدوین شده است  که به شرح زیر می باشد .

  بین رابطه بیماری پوستی  و تحصیلی دانش آموزان رابطه  معنی داری وجود دارد

  بین بهداشت کلاس و و تغذیه مناسب مدرسه چه رابطه ای وجود دارد

  بین لباس دانش آموز و میزان آلودگی آن به بیماری های واگیدار رابطه معنی داری وجود دارد .

  بین بهداشت خانواده دانش آموز و بهداشت مدرسه رابطه ای وجود دارد.

  بین محیط بازی دانش آموز و حیاط مدرسه دانش آموز رابطه معنی داری وجود دارد.

   

  ادبیات و پیشینه تحقیق :

  زمانی پور در بررسی خود(1366)نتیجه می گیرد که بین از هم بیماری های واگیردار  دانش آموزان ،افت تحصیلی کم رویی وعدم ثبات روحی  رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.نتایج تحقیق شکری(1373)نیز حاکی از ان است که عوامل فردی(سن،جنس،قدرت و عوامل ژنتیک)،(عوامل روانی بهداشت ، ،هیستری و...)و عوامل محیطی(بهداشت خانواده مدرسه  بهداشت محیط بازی دانش آموز ،بهداشت محیط آزاد بازار و کوچه بازار ،..)به نحوی در بروز بروز بیماری های واگیردار مؤثرند.در تحقیقی تحت عنوانبیماریهای واگیردار عوامل و راه حلها))(خیری،1372)نتایج زیر بدست اموده است.

  مهمترین بیماری واگیردار شایع در مدارس و جامعه   عبارتند از:

  کچلی

  شپش

  کنه

  زگیل

  بیماری های عفونی

  هپاتیت A,B

  روش انجام تحقیق :

  پژوهشگر باید نوع تحقیق خود و دلایل انتخاب  این روش خاص را بیان کند . به گونه ای که نتوان روش مناسب تری را برای طرح تحقیق درباره این سوژه انتخاب کرد .

  با توجه به اینکه در این تحقیق بررسی بیماری های  شایع پوست و بدن در مدارس شهرستان ایذه است . لذا روش مناسب  برای این پژوهش  روش تحقیق همبستگی  است تا از این طریق رابطه  بین  متغیر به عنوان متغیر وابسته با متغیرهایی تاثیر پذیر طرح شده است .

  در اهداف تحقیق و فرضیات  بررسی و مطالعه شود و در نتیجه  علل و عوامل  ایجاد ناسازگاری و طلاق مشخص می شود.

 • فهرست و منابع روش تحقیق بررسی بیماری های شایع در مدارس

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  کاظمی عبدالحسین، امامی مسعود، نصیرزاده محمد حسین، محرز مینو، شیدفر محمد رضا . بررسی عفونتهای قارچی در مبتلایان به ایدز در ایران. مجله دانشکده پزشکی، سال 1377 ، شماره 4 ص .50-44

  شمس الد ینی سعد الله، نصیری کاشان منصور، شریفی ایرج، خواجه کریم الدینی معین الدین، پورلشکری مجتبی . شیوع بیماری های واگیردار پوستی در ندامتگاه مرکزی کرمان. فصلنامه بیماریهای پوست، سال چهارم، شماره 1، پاییز 70

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت