پایان نامه ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

تعداد صفحات: 186 فرمت فایل: word کد فایل: 100032
سال: 1388 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه شهرسازی
قیمت قدیم:۲۵,۲۰۰ تومان
قیمت: ۲۳,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

   پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش : برنامه ریزی شهری 

  امروزه همه علما اعم از اقتصاد دانان ،برنامه ریزان و حتی سیاست مداران در این امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند ، منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و یا منابع مادی آن و در این راستا کشورهای جهان سوم رمز اصلی توسعه ملی را گسترش کمی و سریع فرصتهای آموزشی بالاتر باشد سریعتر به توسعه خواهند رسید ولی تجربه نشان داده است که این طرز تفکر به تنهایی نه چندان موفق نمی باشد و به تدریج در بسیاری از کشورهای در حال این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست و توجه حرف به دانش به بهبود کارایی دانش آموزان نمی انجامد بلکه این توسعه توام کیفی و کمی آموزش است که نتیجه بخش می باشد.

  در بسیاری از کشورها در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین مصرف کننده در آمد های عمومی است . کشورهای فقیر سرمایه گذاری های عظیمی در آموزش کردهاند ولی کمتر به بهره برداری لازم رسیده اند چرا که در قلمرو مدیریت آموزشی مسائل و مشکلات مادی وجود دارد که حلشان مشکل است.آنچه مسئله اصلی نظام آموزشی در هرکشور هدفهای گسترده آن است که سازمان ملل در تنظیم حقوق بشر آموزش را یکی از حقوق اساسی هر انسان دانسته و دوم این که ضرورت گزینش و پرورش متخصصان ورزیده در علوم مختلف برای کمک به توسعه کشور در همه سطوح می باشد.کشورمان نیز از مسائل فوق مستثنی نمی باشد . در ایران باستان تربیت و تعلیم خصوصی در میان طبقات ممتاز معمول بود و پس از گسترش دین مبین اسلام در ایران تأکید بر از میان بردن حالت انحصاری آموزشی باعث دسترسی همه طبقات جامعه به آن گردید . در سال 1297 هجری شمسی در ماده 3 قانون اساسی تصویب شد که تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری است و در ادامه در طول سالیان خود عامه مردم نیز به ضرورت آموزشی پی بردند به طوری که  امروزه کمتر کسی از ورود فرزند خود به مدرسه جلوگیری می کند ولی متأسفانه در ایران نیزمثل بسیاری از کشورهای جهان سوم کیفیت فدای کمیت گردیده است.

  برای این که یک نظام آموزشی به اهدافی که مد نظر دارد برسد باید یک سری برنامه ریزی دقیق سیستماتیک در همه سطوح اعم از آموزش نیروی انسانی تأمین منابع عالی وجود داشته باشد. ولی آنچه در این تحقیق به طور اختصاصی مد نظر می باشد کوشش بر این است که با مطالعه و بررسی ضوابط برخی کشورها و خصوص نظام آموزشی کشورمان با در نظر گرفتن داشتن نیازهای واقعی جامعه و مقدورات اقتصادی راه حل مناسبی که منجر به ایجاد فضاهای مطلوب آموزشی با عملکرد مناسب می باشدیافته شود تا این نیاز مبرم جامعه را پاسخگو باشد دراین راه با مطالعه موردی فضاهای آموزشی دوره متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 سعی شده کمبودها و نیازهای فضاهای

  آموزشی این ناحیه را با توجه به ضوابط ومعیارها و استانداردها ی معرفی شده بیان نموده و با توجه به امکانات در محدودیتها پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه شود 

   1بیان مسئله

     روند رو به رشد دانش آموزان ، محدودیت منابع مالی و فنی ، عدم بر نامه ریزی ، نارسایی دانش شهر سازی و مخصوصا" عدم استفاده از برنامه ریزان و طراحان شهر و بی هویتی مد ارس باعث گردیده تا مکانیابی فضاهای آموزشی در حال حاضر طبق ضوابط و معیارهااعمال نگردد درشهرتهران مشکلاتی چون عدم تناسب عرضه و تقاضا بسیاری از آموزشگاهها طبق استاندارد ساخته نشده اند با تحقیقات انجام شده در دانشگاهها و مراکز پژوهشی مختلف کشور که در مورد استقرار فضاهای آموزشی صورت گرفته مسئله کمبود و غیر استاندارد بودن ساختمانهای آموزشی و عدم رعایت اصول و معیارهای مکان گزینی این فضا ها تأیید شده است.

      جهت ارتقا کمی و کیفی آموزشی کشور و دستیابی به اهداف عالیه آموزشی و پرورشی از یک طرف و سا ماندهی فضاهای مختلف شهری و در نتیجه بهبود شرایط زندگی انسانها در شهر و نهایتا" رشد و توسعه پایدار شهر از طرف دیگر لازم است که ضمن شناخت وضع موجود فضاهای آموزشی مقایسه و ارزیابی آن با معیارها ضوابط و استانداردها ی مکانیابی معیار هایی از قبیل: شعاع دسترسی ، همجواری باکاربریهای سازگار، تراکم دانش آموزان در مناطق مختلف ، فاصله مدرسه از خیابان اصلی ، استفاده از شاخصهای ارزیابی (سازگاری، مطلوبیت وظرفیت)ویژگی های فیزیکی محیط از قبیل آلودگی هوا، صوتی بصری ، بهداشت محیط، نور و غیره . مسائل و مشکلات را تعیین و راه حل هایی متناسب با وضع موجودجامعه ارائه نمود.

   

   

   ( 2-1اهمیت و ضرورت تحقیق 

      اهمیت برنامه ریزی شهری  را  می توان  در سه کلمه  ( سلامت ، آسایش ، زیبایی)  خلاصه نمود و دسترسی به امکانات نیز مقوله ای است که برنامه ریزان و طراحان شهری برای دستیابی به آسایش و سلامت شهر آن را سر لوحه مقاصد خود قرار می دهند لذا بحث برنامه ریزی فضاهای آموزشی و پراکنش این امکانات نیازمند بررسی و تحلیل دقیق می باشد .

     از آنجا که پراکنش فضایی نا مطلوب موجب طولانی شدن مسافت و زمان دسترسی به مدارس شده و همچنین فضاهایی که دارای سرانه نا مناسب هستند باعث می شود دانش آموز بی انگیزه و
   بی علاقه گردد و تا حدودی از درس و مدرسه دور شود و به مدر سه به عنوان یک محیط اجباری و زجر آور نگاه کند در حالی که تمامی یا حداقل قسمت عمده ای از این مشکلات را می توان با برنامه ریزی مناسب برای پراکنش مکانیابی مطلوب مدارس در سطح شهر و همچنین توجه به سطح و سرانه های لازم برای هر یک از دوره های تحصیلی حل نمود.   

      ضرورت موضوع  وقتی بیشتر مشخص می شود که حدود یک چهارم جمعیت هر کشور یا شهری را جمعیت لازم التعلیم آن تشکیل می دهد و دسترسی به فضاهای آموزشی و پراکنش صحیح جغرافیایی آن می تواند در توسعه پایدار موثر باشد .  برای حل معضلات و مشکلات شهر چون ترافیک ، مسائل اجتماعی و فرهنگی عدیده در سطح شهر اثرات منفی بر کیفیت و کمیت آموزش در مدارس افت تحصیلی ، افزایش هزینه تحصیلی می بایست با شناخت وضع موجود شهر و تعیین پارامترهای موثردراستقرار مراکز آموزشی اقدام به ارزیابی وضعیت فضایی و نحوه استقرار این فضاها در سطح شهر پرداخت و با تعیین مسائل و مشکلات موجود راهکارهای مناسب  ارائه نمود چرا که ایجاد فضای آموزشی متناسب با معیار ها و ضوابط استاندارد کشور از یک طرف زمینه آموزش و پرورش  صحیح و سالم را فراهم می آورد و این نهاد را در رسیدن به اهداف عالیه مورد نظر یاری می رساند و از طرف دیگر با پرداختن به جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی شهر و برنامه ریزی دقیق و جامع می توان مسائل و مشکلات  شهر را حل نمود.

   

   1-3 ) اهداف تحقیق

  هدف اصلی دراین تحقیق:

      بررسی و تحلیل کاربری فضاهای آموزشی و ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 به عنوان نمونه موردی می باشد

  هدفهای فرعی در این تحقیق :

  1 -  بررسی چگونگی پراکنش جغرافیایی و نیز تشخیص کمبودهای کیفی و کمی مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 شهر تهران

  2 – امکان ایجاد بستری مناسب جهت تحقق کامل عدالت اجتماعی در شهر از طریق دسترسی بهینه دانش آموزان به مدارس مورد نظر با به حداقل رساندن هزینه رفت و آمد

  3 -  مشخص کردن مکانهای بهینه برای برنامه ریزی جهت مکانیابی آینده مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )و سنجش سرانه فضای آموزشی محدوده مورد مطالعه

  4- بررسی راهکارهایی جهت شناسایی کمبودها و محدودیتهایی از قبیل : فقدان و کمبود تجهیزات آموزشی ، عدم بهره برداری بهینه از امکانات ، تنزل کیفیت آموزشی ، تغییر کاربریها ، عدم سازگاری کاربریهای همجوار ، مسائل مربوط  به دسترسیها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی

   

  1-4) سوالات تحقیق                                         

  1 –  سیستم اطلاعات جغرافیایی GISتا چه میزان در امرارزیابی وضعیت استقرار فضاهای آمو زشی یاری رسان خواهد بود؟

  2-  آیا مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12از نظر به کار بردن نوع مصالح و عمر مفید ساختمان مدارس مناسب میباشد؟

  3-آیا توزیع و استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه12 مطابق با ضوابط و معیارهای استاندارد کاربری زمین و کاربریهای همجوار است ؟

  4-آیا مدارس متوسطه ناحیه6 منطقه 12 با توجه به تراکم دانش آموزان از استاندارد مناسب فضاهای باز و مسقف بر خوردار می باشد؟

   

  1-5 ) فرضیه های  تحقیق

     در فرهنگ دهخدا فرضیه به معنای حدس وگمان است و شامل نظری است که درباره یک مسئله علمی یا تحقیقی با توجه به معلومات و تجارب گذشته ابراز شود و هنوز به اثبات نرسیده باشد هر فرضیه پس از اثبات ، قانونی علمی خواهد شد. معمولا" در تحقیقات علمی دو شیوه قیاسی و استقرایی وجود دارد که با کمک آن فرضیه را  اثبات یا  رد می نماید در این پژوهش
  با توجه به موضوع آن " ارزیابی استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6  منطقه 12 شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS "  فرضیات زیر مطرح گردید:

  1-به نظر می رسد سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS به میزان زیادی در امر ارزیابی وضعیت استقرار  فضاهای آموزشی یاری رسان خواهد بود

  2- مصالح بکار گرفته شده در ساختمان مدارس و همچنین عمر مفید ساختمان مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12مناسب نمی باشد .

  3 - استقرار مدارس متوسطه  ناحیه 6منطقه 12مطابق با ضوابط و معیارهای استاندارد کاربری زمین و کاربریهای همجوار نیست.

  4- مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 با توجه به تراکم دانش آموزان از لحاظ سرانه فضاهای باز و مسقف مناسب نمی باشد.

   

   1-6 ) پیشینه تحقیق

     درسطح سازمانهای بین المللی سازمان یونسکو تحقیقات گسترده ای در زمینه نحوه استقرار فضاهای آموزشی انجام داده همچنین از زمان شکل گیری آموزش و پرورش نوین در ایران تحقیقاتی روی کمیت ساخت و ساز مدارس صورت گرفته است .

   

   می توان از طر حها، تحقیقات و کتب گوناگون نام برد :

  طرحها:

  1- تحقیقات سازمان یونسکو در سطح کشور نامیبیا که در این تحقیقات  به سطح بندی حوزه نفوذ مدارس در نقاط مختلف شهری برحسب پارامترهای فاصله و زمان دسترسی صورت گرفته نتایج مفیدی در رابطه با مناطق کمبود و مازاد این فضاها ،تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی مرتبط  و انتخاب بهترین مسیرها برای هرکدام از مدارس ،  محاسبه هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان پرداخته شده است .   (شرافتی،عبدالوهاب ،1383 ص 8)

  2- تحقیقات کارلو تستا کارشناس یونسکو درایران و تنی چند از همکاران ایرانی اش .در نوع خود کاملترین ضوابط  برای ساخت فضاهای آموزشی ایده آل به خصوص از بعد معماری و همچنین بعد شهرسازی ،اولین کار رسمی برای تدوین ضوابط و الگوهایی جهت استقرار مدارس در سال 1353 بوده است .

  3- تلاشهای سازمان توسعه و تجهیز مدارس در سال 1354جهت کاهش کاستی ها و کمبودهای فضاهای آموزشی در زمینه تهیه ضوابط برای استقرار واحدهای آموزشی

  4- تعدیلات جزئی در تهیه ضوابط برای استقرار واحدهای آموزشی بوسیله مدیریت فنی و اجرائی سازمان توسعه و تجهیز مدارس در سال1363

  5- طرح استقرار مدارس ابتدایی شهرستان شاهرود که در بخش معاونت طرحها و بررسیها ی آموزش و پرورش توسط سازمان یونسکو در ایران صورت گرفته است . در این طرح توزیع بهینه استقرار فضاهای آموزشی در کل منطقه ( شهر و روستا) با توجه به برنامه های پنجم و ششم عمرانی مورد نظر بوده است .

   این طرح نظیر طرحهای دیگریونسکوکه در مناطق شهری و روستایی صورت می گیرد برای تحت پوشش قرار دادن بخش بیشتری از جمعیت لازم التعلیم با توزیع عادلانه تر فضاهای آموزشی بر پایه دسترسی مطلوب صورت گرفته و دیگرشاخصهای موثر در استقرار واحد های اموزشی مورد نظر قرار نمی گیرد .

   علاوه بر طرحها پایان نامه های بسیاری نیز در سطح دانشگاههای کشوردر مقاطع کارشناسی ارشد دکتری در زمینه کار بریها ی اراضی خصوصا" کاربری آموزشی انجام شده است.

  پایان نامه ها:

   1-ارزیابی کاربریهای آموزشی در شهر تهران دانشگاه تربیت مدرس( 1380)،در زمینه مکانیابی فضاهای آموزشی و تأثیرات کمیت و کیفیت فضاهای آموزشی در آموزش

  2-برآوردهای سرانه های فضاهای آموزشی و مکانیابی آنهادر شهرتبریز دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ( 1374)در زمینه بررسی سرانه های استاندارد فضاهای آموزشی و چگونگی مکانیابی فضاهای آموزشی

  3-بررسی وضع  موجود فضاهای آموزشی مدارس ابتدائی شهری مازندران در مقایسه با استانداردهای مطلوب دانشگاه علامه طباطبائی  ( 1373)

  4- بررسی میزان تاثیر فضا  و تراکم  دانش آموزان در کلاس بر عملکرد تحصیلی  درسی آنها  در دوره ابتدایی ، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان تهران ( 1375)

  5-بررسی روند گذشته و چشم انداز آینده عرضه و تقاضای فضای آموزشی به منظور برنامه ریزی آموزشی در محدوده شهر اصفهان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ( 1370)

   6-کاربرد GISدر شهرسازی مطالعه موردی فضاهای آموزشی منطقه 17 تهران دانشگاه شهید بهشتی ( 1376)،در زمینه توانمندیهای GIS در مکانیابی فضاهای آموزشی

  7-مکانیابی فضاهای ایستگاههای آتش نشانی شمال غرب تهران با استفاده از GISدر مجله علمی و پژوهشی شهرنگار

  8-بررسی وضعیت فضاهای آموزشی مدارس مختلط استان کرمان دانشگاه علامه طبا طبائی (1376)در زمینهغیر استاندارد بودن ساختمان مدارس وعدم مکان گزینی صحیح فضاهای آموزشی

  9-تجزیه و تحلیل توزیع مکان ومکان یابی مدارس منطقه 6تهران با کمکGIS   دانشگاه تربیت مدرس (1379)استفاده از GISدر مکانیابی مدارس با توجه به استانداردهای موجود

  در این تحقیقات که در مکان یابی و تأثیرات کیفیت و کمیت فضاهای آموزشی  برابر آموزش صورت گرفته به نتایجی چون کمبود فضاهای آموزشی و عدم تناسب عرضه و تقاضای آموزشی ،غیر استاندارد بودن ساختمانهای مدارس عدم مکان گزینی صحیح فضاهای آموزشی و اثبات تأثیر کیفیت فضاهای آموزشی در امر یاد گیری و تحصیل دانش آموزان و ......  رسیده اند.

  برخی پایان نامه ها که به طور کلی با موضوع مکانیابی و GIS در امر مکانیابی و ارزیابی کاربریهای مختلف شهری تأکید شده است . اگر چه هنوزاستفاده از  GIS   در طراحی ها ی شهر محدود می باشد  ولیکن کوششهایی برای استفاده از توانمندی های این سیستم انجام شده است . برخی از مطالعات نشان داده اند که چگونه استفاده از GIS  در برنامه ریزی فضاهایی باعث غلبه بر مشکلات روش شناختی می گردد و یا اینکه چگونه GIS  باعث افزایش کارایی طرحهای شهری می گرددمشروط بر اینکه با یک سری عملیات مثل تجزیه و تحلیل الگوهای گردش ترافیک توسعه مدلهای بزرگ پویا تجزیه و تحلیل بصری و تهیه تصاویر سه بعدی همراه باشد . 

 • فهرست و منابع پایان نامه ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

  فهرست:

  فصل اول:کلیا ت تحقیق   

  1-1بیان مسأله.............................................................................

  1-2اهمیت و ضرورت تحقیق...........................................................

  1-3اهداف تحقیق...........................................................................

  1-4سوالات تحقیق.........................................................................

  1-5فرضیات تحقیق........................................................................

  1-6پیشینه  تحقیق...........................................................................

  1-7مراحل و روش انجام تحقیق.......................................................

  1-8محدوده مکانی تحقیق                      

  1-9مشکلات وتنگناهای  نحقیق ..................................................................................................................

  تحقیق........................................................

  فصل دوم:اصول و مبانی نظری تحقیق        

  مقدمه    

  تعاریف مفاهیم

  2-1ارزیابی...................................................................................

  2-2تعریف آموزش در مدارس...........................................................

  2-3واحد آموزشی  .........................................................................

  2-4دوره متوسطه عمومی..................................................................

  2-5تراکم دانش آموزان.....................................................................

  2-6 سرانه.....................................................................................

  2-7 وضعیت..................................................................................

  2-8 مفهوم شهر..............................................................................

  2-9 سازگاری................................................................................

      2-9-1 اجتناب از آلودگیها................................................................

        2-9-1-1 آلودگی هوا.................................................................

       2-9-1-2 آلودگی صوتی...............................................................

   2-9-1-3 آلودگی بصری.................................................................

  2-9-1-4 سایر آلودگیهای محیطی   ....................................................

  2-9-2 کابریهای سازگار با کاربری آموزشی

  2-9-2-1 کاربری مسکونی............................................................

  2-9-2-2 پارکها و فضای سبز شهری..............................................

  2-9-2-3 کاربری فرهنگی...........................................................

  2-9-2-4 کاربری ورزشی............................................................

  2-9-2-5 کاربری مذهبی.............................................................

         2-9-3 کاربریهای مشروط یا نیمه سازگار با کاربری آموزشی

                 2-9-3-1 کاربری بهداشتی ودرمانی...............................................

                 2-9-3-2 کاربری آتش نشانی.......................................................

                 2-9-3-3 کاربری مهد کودک و پاکینگهای عمومی.............................

                 2-9-3-4 کاربری ارتباطی..........................................................

       2-9-4 کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی.........................................

       2-10-1 تقسیمات کالبدی اصلی کلانشهر تهران...........................................

      2-10-2 توزیع عملکردهای مختلف در سطح ناحیه در طرح جامع ...................

           2-10-2-1 کاربری تجاری................................................................

           2-10-2-2 کاربری آموزشی.............................................................

          2-10-2-3 کاربری فرهنگی...............................................................

          2-10-2-4 کاربری خدمات پذیرایی و جهانگردی.....................................

         2-10-2-5 کاربری خدمات درمانی.......................................................

          2-10-2-6 کاربری ورزشی...............................................................

         2-10-2-7 کاربری اداری..................................................................

         2-10-2-8 کاربری فضای سبز...........................................................

          2-10-2-9 کاربری صنعتی و کارگاههای صنعتی تولیدی.........................

        2-10-2-10 کاربری خدماتی...............................................................

       2-10-2-11  کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری....................................

        2-10-2-12 کاربری حمل و نقل انبارها................................................

             2-10-2-13  کاربری خدمات اجتماعی.....................................................

             2-10-2-14 کاربری تفریحی...................................................................

  2-11 -1 مطلوبیت............................................................................................

  2-11-1-1 شرایط محیطی و اقلیمی........................................................................

  2-11-1-2 شعاع دسترسی ها................................................................................

  2-11-1-3 شبکه دسترسی ها................................................................................

  2-11-1-4 دسترسی پیاده ....................................................................................

  2-11-1-5 دسترسی سواره .................................................................................

          2-11-5-1 مقطع ابتدایی.............................................................................

           2-11-5-2مقطع راهنمایی.........................................................................

           2-11-5-3 مقطع دبیرستان........................................................................

  2-11-2 تجهیزات و تأسیسات شهری....................................................................

  2-12 ظرفیت................................................................................................

  2-13 وابستگی...............................................................................................

  مبانی نظری نظریه ها و طرحهای توسعه شهر

  2-14 نظریه سیستمی.........................................................................................

  2-15 طرح کلرنس اشتاین .................................................................................

  2-16 طرح رادبرن .........................................................................................

  2-17 مدلهای رایج مکان یابی کاربریها..................................................................

  2-17-1 مدل تاکسونومی عددی...........................................................................

  2-17-2 مدل شاخصهای وزنی..........................................................................

  2-17-3 مدل جاذبه..........................................................................................

  2-17-4 مدل دسترسی.......................................................................................

     2-18-1 تاریخچه مکانیابی..............................................................................

    2-18-2  سطوح مختلف مکان یابی ...................................................................

    2-18-3 طبقه بندی تصمیمات مکانی...................................................................

  2-18-4 نگرشهای موجود در نظریه های مکان یابی..................................................

  2-18-5 نقدی بر نظریات مکان یابی..........................................................

  2-18-6 بررسی معیارهای مکان یابی مدارس از دیدگاه مدیریت و برنامه ریزی

   شهری...............................................................................................

  2-18-7 ضوابط و معیارهای فضاهای آموزشی در کشورهای پرو و لهستان............

  2-19-1 فرایند تحلیل در سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS.................................

  2-19-2 تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی.................................................

  2-19-3 قابلیتهای GIS...........................................................................

  2-19-4 مؤلفه های GIS.........................................................................

  2-19-5 دلایل استفاده از GIS..................................................................

  2-19-6 کاربردها و توانایی های سیستم اطلاعات جغرافیایی..............................

  2-19-7 کاربردهای عمومی سیستم اطلاعات جغرافیایی...................................

  2-19-8 کاربرد   GIS  در جغرافیا و تحلیل مکانی(فضایی)..............................

  فصل سوم:بررسی موقعیت جغرافیایی ،طبیعی و انسانی

  3-1موقعیت و ویژگی جغرافیایی شهر تهران..........................................

  3-2 زمین شناسی شهر تهران.............................................................

  3-3 شیب اراضی تهران...................................................................

  3-4 اقلیم شهر تهران........................................................................

  3-5 آب و هوای تهران ...................................................................

  3-5-1 باد ...................................................................................

  3-5-2 بارندگی............................................................................

  3-5-3 دما.................................................................................

  3-6 تقسیمات سیاسی و اداری شهر تهران..........................................

  3-7 ویژگیهای جمعیتی شهر تهران....................................................

  3-7-1 ساختار جنسی جمعیت شهر تهران............................................

  3-7-2 ساختار سنی جمعیت شهر تهران..............................................

  3-7-3 سواد و آموزش شهر تهران....................................................

  3-8 تاریخچه شهر تهران................................................................

  3-9 وسعت و موقعیت ناحیه 6 منطقه 12 شهر تهران..........................................

  3-10 ظرفیت پذیری جمعیت ساکن ناحیه 6منطقه12 شهر تهران...........................

  3-10-1 ترکیب سنی و جنسی ناحیه 6 منطقه 12...............................................

  3-10-2 بررسی وضعیت سواد ناحیه 6 منطقه 12.............................................

  3-11 سابقه تاریخی ناحیه 6 منطقه 12..........................................................

  3-11-1 اماکن تاریخی ناحیه6 منطقه12........................................................

  3-12 وضعیت اقتصادی شهر تهران...........................................................

  3-12-1 سنجش توسعه یافتگی کامل...........................................................

  3-13 وضع موجود شهر تهران..................................................................

  3-14 وضع موجود ناحیه 6 منطقه12 شهر تهران...........................................

  3-14-1 مکانهای مذهبی ناحیه 6منطقه12...................................................

  3-14-2 مکانهای ورزشی و تفریحی ناحیه6 منطقه12 ....................................

  3-14-3 مراکز درمانی و بیمارستانهای ناحیه6 منطقه12 .................................

  3-14-4 مراکز خدماتی-رفاهی و حمایتی – باز پروری ناحیه6 منطقه12...............

  3-14-5مراکز سیاسی-اداری ناحیه6 منطقه12 ................................................

  3-14-6 مراکز سوخت رسانی(پمپ بنزین) آتش نشانی و مراکز نظامی انتظامی ناحیه

  6 منطقه12 ............................................................................................

  3-14-7 مراکز صنعتی و تجاری ناحیه6 منطقه12 ..........................................

  3-14-7مراکز آموزشی ناحیه 6 منطقه12 .......................................................

  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل وضع موجود وپراکنش جغرافیایی مدارس متوسطه ناحیه 6منطقه12

  4-1 وضع موجود مدارس در منطقه12 شهر تهران...........................................

      4-2 معیار ظرفیت..............................................................................

         4-2-1 سرانه زیر بنا.......................................................................

         4-2-2 سرانه فضای باز...................................................................

         4-2-3 فضاهای مسقف....................................................................

     4-2-3-1 فضاهای تدریس...................................................................

     4-2-3-2 فضاهای پرورشی...................................................................

     4-2-3-3 فضاهای اداری......................................................................

     4-2-3-4 سایر فضاهای مسقف..............................................................

  4-2-4 تعداد نوبت یا شیفتهای استفاده از مکانهای آموزشی.........................................

  4-2-5 نوع مالکیت مدارس...............................................................................

  4-2-6 نوع سازه مدارس...................................................................................

  4-2-7عمر ساختمان مدارس..............................................................................

    4-3 معیار سازگاری.....................................................................................

        4-3-1 همجواری با مکانهای ناسازگار...........................................................

       4-3-1-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12 وفعالیت صنایع.................

       4-3-1-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12و اماکن تجاری....................

      4-3-1-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12وجایگاههای سوخت رسانی

  (پمپ بنزین).....................................................................................................

  4-3-2 همجواری با مکانهای نیمه سازگار یا مشروط..................................................

     4-3-2-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز بهداشتی ودرمانی......

   4-3-2-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز آتش نشانی................

   4-3-2-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز نظامی-انتظامی...........

  4-3-3 همجواری با مکانهای سازگار.............................................................................

  4-3-3-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای مسکونی.................

  4-3-3-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای فضای سبز................

  4-3-3-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای فرهنگی...................

  4-3-3-4 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای مذهبی......................

  فصل پنجم :آزمون فرضیات، نتایج و ارائه پیشنهادات

  5-1 آزمون فرضیه اول.................................................................................................

  5-2 آزمون فرضیه دوم..........................................................................................

  5-3 آزمون فرضیه سوم..........................................................................................

  5-4آزمون فرضیه چهارم.......................................................................................

  منبع:

  شرافتی ،عبدالوهاب ،تجزیه و تحلیل توزیع مکان یابی مراکز آموزشی با استفاده ازGISاستاد راهنما مهدی قرخلو ،دانشگاه تهران،1383

  سیف الدین ،فرانک،ارزشیابی طرحها و برنامه ها،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور 1383

  مجتهد زاده ،غلامحسین، مقدمه ای بر اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای انتشارات آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش 1368

  سیف، علی اکبر ، اندازه گیری ،سنجش وارزشیابی آموزشی ، نشر دوران،چاپ دوازدهم 1382

  آزاد بخت،بهروز،بررسی مکان گزینی کاربری های آموزشی شهر کوهدشت استاد راهنما حسین مجتبی زاده دانشگاه تهران مرکز 1387

  البرزی آشتیانی ،علیرضا ،ارزیابی فضاهای آموزشی دوره ابتدایی منطقه 7 شهر تهران تحصیلات تکمیلی مرکز رشته شهر سازی 1381

  ملک پور،حسن،مکان یابی فضاهای آموزشی متوسطه پسرانه در آموزش و پرورش ناحیه2 شهر یزد استاد راهنما :زهره فنی 1386

  داود پور ،زهره،سعیدی رضوانی ، نوید ،تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری وتعیین سرانه شهری مرحله دوم 1387

  استاندارهای تفضیلی طراحی شهری برای کاربری آموزشی ، مهندسین مشاور معماری و شهر سازی آ.ال. پ ALP1387

  رسام ،آناهیتا، بررسی تحولات ساختار کالبدی و عملکردی در بخش مرکزی تهران (منطقه 12) استاد راهنما :آزیتا رجبی 1386

  شیعه اسماعیل ، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری دانشگاه علم و صنعت تهران بهمن 1371

  غفاری،علی، اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی جلد سوم اصول و مکانیابی و تعیین اندازه فضاهای آموزشی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور تهران1377

  غفاری،علی، اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی جلد چهارم تحلیل وضع موجود ومکان یابی مدارسسازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور تهران1377

  قراگوزلو ،زهره، نقش ارزیابی در روند برنامه ریزی شهری و منطقه ای وزارت مسکن و شهر سازی 1365

  مشایخ،فریده، دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی ،انتشارات سمت 1379

  فارابی خانقاهی، علی،ارزیابی پراکنش جغرافیایی مدارس راهنمایی قائم شهر استاد راهنما :علی اصغر رضوانی 1385

  مکانیک ،مینا ، نقشه تراز بندی سر وصدا در شهر تهران ،وزارت مسکن و شهر سازی

  رفیعی ،مینو ، مسکن و توسعه در تهران خلاصه مقالات همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی اجتماعی شهر تهران 1380

  غفاری، احمد ، مطالعه پراکنش جغرافیایی واحدهای آموزشی در جهت مکان یابی بهینه در سطح شهر گرگا ننمونه موردی مدارس ابتدایی ،استاد راهنما :ناصر اقبالی 1385

  سرور ،هوشنگ ، مدیریت و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از GISاستاد راهنما :منوچهر فرج زاده دانشگاه تربیت مدرس 1381

  ملک زاده ،سوسن ، مطالعه موقعیت استقرار و سلسله مراتب فضای سبز شهری پژوهش موردی منطقه 13 تهران استاد راهنما :اکبر پرهیزگار 1386

  قدمی،مهدی ، ارزیابی نحوه توزیع فضاهای ورزشی شهر تهران منطقه 6و 19 تهران مرکز 1382

  لاله پور ، منیژه ،بررسی کاربری اراضی در برنامه ریزی شهری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی

  GIS استاد راهنما :اصغر نظریان دانشگاه تربیت معلم 1381

  صالحی، رحمان، ساماندهی استقرار فضاهای آموزشی ابتدایی شهر زنجان با کمک GISرساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا استاد راهنما :رحمت الله فرهودی 1381

  جعفر کریمی ، اشکان ، مکان یابی مراکز آموزشی(دبستان) با استفاده ازGIS نمونه موردی :ناحیه 6 منطقه 1 تهران رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا 1382

  بانک اطلاعات شهرداری منطقه12 شهر تهران

  شعاعی ،سید علی رضا، فضاهای آموزشی ،قواعد و معیارها انتشارات سیمای دانش چاپ اول 1381

  قاضی زاده ،بهرام ، دفتر تحقیقات و پژوهش ،سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور ، اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پژوهشی 1371

  کارلو تستاو همکارانش، اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزش و پرورش ، دفتر فنی وزارت آموزش و پرورش 1386

  بحرینی ، حسین، فرایند طراحی شهری انتشارات دانشگاه تهران 1377

  فرهادی گوگه ، رودابه توزیع مکانی و مکان یابی مدارس با استفاده ازGIS استاد راهنما :اکبر پرهیزگار رساله کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس 1379

  شکوئی ،حسین، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا چاپ سوم تابستان 1387

  حسینی ،علی ،ارزیابی کاربریهای آموزشی در شهر تهران در ارائه الگوی مناسب منطقه 15 ، استاد راهنما : مجتبی رفیعیان ،دانشگاه تربیت مدرس 1379

  زیاری ،کرامت اله ، اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای انتشارات دانشگاه یزد 1378

  فرجی سبکبار ،حسنعلی، مدلهای فضایی ، پهنه بندی و مکان یابی ماهنامه مسکن و انقلاب شماره 99، 1381

  حبیبی ،محسن، مسائلی، صدیقه،سرانه کاربریهای شهری ،سازمان ملی زمین ومسکن 1378

  اسدیان ،فریده ، مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS،1388

  آرنوف ،استان ،سیستم اطلاعات جغرافیایی ،ترجمه مدیریت سیستم اطلاعات جغرافیایی سازمان نقشه برداری کشور چاپ اول 1375

  جهانی ،علی ، مسگری، سوسن،GISبه زبان ساده ،سازمان جغرافیایی نیروی مسلح چاپ اول ،1380

  موسوی ،سید ابراهیم ،فعالیتهای گذران اوقات فراغت شهر تهران ،دانشگاه تهران ،1365

  شفیعی نسب ،سید رضا،طراحی مجموعه تفریحی و ورز شهای آبی دریاچه چیتگر ،پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه بین الملی امام خمینی قزوین،1383

  آتک ،مهندسان مشاور،خلاصه مطالعات مرحله اول طرح حفظ و ساماندهی تهران معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهر سازی 1369

  ذواشتیاق ،صمد ،جمع آوری و تدوین ،چکیده طرح جامع جدید تهران (طرح حفظ و ساماندهی) مصوب شورای عالی شهر سازی ومعماری 1371 با همکاری حوزه معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری اسفند 1377

  مشهدی زاده دهقانی، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران انتشارات دانشگاه علمو صنعت تهران 1385

  میر شفیع ،مهدی ،طراحی الگوی منطقه بندی متوازن جهت تقسیم بندی بهینه شهرها (مطالعه موردی شهرستان تهران )پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تابستان 1380

  ملا زاده ،کاظم ،محمدی ،مریم،مدارس و بناهای مذهبی چاپ سوره1381

   

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت