روش تحقیق برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

تعداد صفحات: 84 فرمت فایل: word کد فایل: 1000298
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قدیم:۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

  چکیده

  این تحقیق به منظور  برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت  نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد.برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل:وزن سینه، پشت، ران، بال و احشاء خوراکی  محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود، کوهی، تیزپرو پروازی  به تفکیک جنس به ترتیب درجنس نر 305/0، 47/0، 55/0و 64/0 در جنس ماده 43/0، 49/0، 63/0و 67/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری درجنس نرمربوط به نژاد  پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد . در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد  پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد.همچنین وراثت پذیری نتاج ( میانگین دو جنس نتاج ) از میانگین والدین  مربوط به صفت وزن زنده در سن 30 روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین  به ترتیب:  42/0، 47/0، 58/0و62/0 برآورد گردید که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد  کبود برآورد  گردید.ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای  فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در 30 روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید.         

  فصل اول پیشگفتار

  جمعیت جهان در سال 2000 میلادی در حدود 6.4 میلیارد نفر بر آورد شده است . همچنین میانگین  سرعت رشد جمعیت در بین سال های  2000-1990 را 5/2 درصد که  در کشورهای در حال توسعه 2/2 درصد و در کشورهای توسعه یافته  6/0 درصد برآورد کردند ( 15 ) .

  با وجود افزایش سرسام آور جمعیت وظیفه اصلی متخصصین کشاورزی و به ویژه علوم دامی تهیه و تولید مواد غذایی جدید به نحو مطلوب با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و علمی می باشد .

  با کمی دقت در مورد تغذیه در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه متوجه می شویم علاوه بر اختلافاتی که در مورد کمیت تغذیه به چشم می خورد کیفیت مواد غذایی نیز اختلافات فاحشی نشان می دهد. زیرا در کشورهای پیشرفته در سال های اخیر با ارتقاء فرهنگ تغذیه از کمیت غذا کاسته و بر کیفیت آن تأکید بیشتری دارند . از طرف دیگر یکی از معیارهای مهم در تشخیص و تعیین پیشرفت یک کشور میزان مصرف  پروتئین سرانه در آن کشور می باشد(  11 ). .طبق آمار موجود رشد خالص و افزایش جمعیت در ایران در حدود 2 درصد در سال می باشد که نرخ بالایی در جهان محسوب می شود و بدین ترتیب سالیانه در حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود(20). به منظور برنامه ریزی برای افزایش سریع جمعیت لازم است منابع سریع الوصول غذایی در داخل کشور در نظر گرفته شود (9 ).

  به دلایل فوق برای رفع نیازهای فوری و احتیاجات آینده نمی توان فقط متکی به افزایش تولید گوشت قرمز در حد مطلوب بود ، زیرا طبق آمار موجود کل ظرفیت مراتع ایران قابلیت تغذیه و سیر کردن 35 میلیون واحد دامی را دارد در حالی که در حال حاضر این مراتع مورد استفاده برای بیش از 80 میلیون واحد دامی می باشد .  این گونه بهره برداری نامناسب به مرور سبب تخریب و از بین رفتن بیشتر مراتع کشور شده و مراتع را در معرض  خطر نابودی کامل قرار میدهد که نتیجه چنین فاجعه ای در آینده کاهش تولید گوشت قرمز در داخل کشور و افزایش واردات گوشت و علوفه خواهد بود ( 9 ).

  از طرف دیگر وجود تعداد زیادی واحدهای مرغداری اشباع شده در اکثر مناطق کشور و از طرفی نیاز مبرم مردم به مصرف گوشت سفید ، نیاز کشور را به تولید منابع جدید گوشت سفید بیشتر می کند .

  در ایران منابع اصلی تامین کننده پروتئین ،گوشت گوسفند ، گوساله و مرغ می باشد و امروزه  خوشبختانه توجه به منابع جدید در دستور کار تولید کنندگان قرار دارد که از جمله می توان به پرورش کبک و بلدرچین و کبوتر گوشتی  اشاره نمود .

  یکی از پرندگانی که می توان از گوشت آن به عنوان یک منبع پروتئین با ارزش استفاده نمود کبوتر است. در کشور ما تصور درستی از گوشت طیور وجود ندارد و برداشت اول از گوشت طیور فقط مرغ است ، در صورتی که می توان با توجه به شرایط اقلیمی در منطقه با سرمایه گذاری و برنامه ریزی اصولی مبادرت به پرورش سایر پرندگان از جمله کبوتر نمود(11) .

  کبوتر به دلیل رشد سریع تر ، سهولت پرورش ، کیفیت بالای گوشت و نیز از طرفی به دلیل کوتاه بودن دوره پرورش آن می تواند در برنامه کاری پرورش دهندگان قرار گیرد ( 18 ).

   

  ضرورت ها و اهداف تحقیق

  در بسیاری از کشورهای جهان تحقیقات بر روی کبوتر انجام گردیده است. این پژوهشها چه از نقطه   نظر بحث تغذیه و مدیریت پرورش گله و چه از نظر اصلاح نژاد این پرنده تقریباً قابل قبول بوده است . در ایران تحقیقاتی که بر روی کبوتر در سالهای اخیر آغاز شده  بیشتر جنبه تغذیه ای داشته است . پژوهش در زمینه اصلاح نژاد جهت افزایش راندمان تولیدمثل ، افزایش وزن در دوران پروار  انجام نشده است. تحقیق حاضر به این منظور انجام گردیده است.

  اهداف این آزمایش به شرح ذیل می باشد :

  1 – تعیین وزن 30 روزگی در چهار گروه نژادی به تفکیک جنس.

  2 – تابعیت وزن جوجه ها در سن 30 روزگی به تفکیک جنس از میانگین والدین جهت انتخاب والدین برای تولید نسل بعدی.

  3 – بررسی قطعات لاشه جوجه ها در 30 روزگی شامل : وزن لاشه ، سینه ، پشت ، ران ها ، بال ها و احشاء خوراکی.

  4 – بررسی قطعات لاشه خویشاوندان پدری و مادری در 30 روزگی شامل وزن لاشه ، سینه ، پشت ، ران ها ، بال ها و احشاء خوراکی.

  5 – میزان همبستگی  فنوتیپی وزن پدر و مادر با برادران و خواهران خودشان و برآورد وراثت پذیری صفات  مورد مطالعه.

  6 – میزان همبستگی فنوتیپی  وزنی و لاشه ای نتاج با خویشاوندان پدری و مادری و برآورد وراثت پذیری

  صفات  مورد مطالعه.

  فصل دوم بررسی منابع

   

  1-2- منشاء و اهلی شدن

  واژه کبوتر یک واژه اصیل فارسی است که از دو واژه کبو ( آبی ) و تر تشکیل شده است. در لغت نامه دهخدا نام های زیر به این پرنده داده شده است : کفتر ، کبتر ، نامه بر ، عند و فاخته . کبوتر از خانواده پرندگان و زیر خانواده Columbidae و گونه Colamba Livia می باشد (19).

  اجداد کبوتران اهلی فعلی ( Rock dove  ) کبوتری شبیه « کبوتر حرم » بوده است . در ایران و مصر  باستان  کبوتر به عنوان  سریعترین وسیله پیام رسانی مورد استفاده قرار می گرفته است(18).

  تخمین تاریخ دقیق خو گرفتن کبوتربا انسان و وارد شدن آن به صورت پرنده ای نیمه اهلی در زندگی انسان کار دشواری است . احتمال بسیار قوی وجود دارد که انواع کبوترهای دست آموز و زینتی کنونی نسل بعدی کبوترهای چاهی [1] یا کبوترهای صخره ای[2] باشند . زیرا چنانچه  کبوتری دست آموز و یا زینتی را به حال خود گذاریم که بدون اعمال انتخاب و سایر روشهای خالص کردن صفات به طور آزاد آمیزش کنند طبق تجربیات به عمل آمده ظرف چند نسل آمیزش آزاد گردشی به عقب می کنند و مشخصات اجداد خود یعنی کبوتر صخره ای یا کوهی را بروز خواهند داد (40).

  استفاده از کبوتر جهت بهره برداری از گوشت سابقه دیرینه دارد  ( 46). در ایالات متحده آمریکا در اواسط قرن 19 میلادی تولید گوشت جوجه کبوتر یک ماهه را به ویژه در ایالات جنوبی آن به صورت صنعتی آغاز نمودند . در قرن 19 میلادی این صنعت در کشورهای اروپایی نیز وجود داشته است ( 11). به گزارش سازمان خوار وبار جهانی در سال 2005 تولید گوشت کبوتر در جهان 19958 تن بوده است .در بازارهای آمریکا سالیانه حدود 2 میلیون جوجه کبوتر به فروش می رسد ( 11).  ولی استفاده از کبوتر جهت بهره برداری از گوشت آن و به عنوان پرنده زینتی یا پرواری  یا جهت مصرف دارویی به  2500 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد( 46) .

   

  Feral pigeon -[1]

  Rock pigeon-[2]

 • فهرست و منابع روش تحقیق برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

    ادریس ، م .و ح ، خسروی نیا . ( 1379 ) . مقدمه ای بر اصلاح نژاد دام . انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان . صفحه 20 و 131 .

  2 امام جمعه کاشان ، ناصر . ( 1372 ) . راهنمای ژنتیک کمی . تالف رابرت و  التر بیکر.  انتشارات دانشگاه تهران .

  3 امام جمعه کاشان ، ناصر . ( 1380 ) . اصلاح نژاد دام( روش پیشبینی ارزش ژنتیکی) . تالیف ن.د. کامرون. انتشارات دانشگاه تهران .

  4 امانلو ، حمید . ون . مقدم . ( 1373 ) . ژنتیک و اصلاح دام . انتشارات دانشگاه زنجان. صفحه 544 و 256 .

  5 پشمی ، مرتضی. و همکاران . ( 1384 ). مفاهم اصلاح نژاد . ترجمه . چاپ اول انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر .

  6-خدایاری،رها.(1383).پرورش کبوتر.مجموعه مقالات پرورش سایر طیور.کد322.تهران.ایران.

  7-خسروی،سید مهدی.(1383).طب سنتی سینا.نشر محمد(ص).چاپ هشتم.تهران.ایران.

  8 رضایی ، ع. و م. و افشین ، سلطانی .( 1382 ). مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی . چاپ دوم . انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان .

  9 زوهری ، مراد علی . ( 1381 ) . اصول پرورش طیور . چاپ دوازدهم . انتشارات دانشگاه تهران.

  10 سعادت نوری ، منوچهر . ( 1370 ) . اصول نوین تغذیه در سلامتی و بیماری ، چاپ دوم . انتشارات اشرفی .

  11- شاکری،فرهنگ.وهمکاران.(1385).بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی تاشه چهار توده کبوتر ایرانی.موسسه تحقبقات علوم دامی کشورو دانشگاه آزاد اسلامی واحدورامین-پیشوا.(پایان نامه کارشناسی ارشد).

  12 شجاع ، جلیل. و نصرا . . .،  پیرانی . ( 1383 ). ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی . ( ترجمه ) چاپ اول انتشارات دانشگاه تبریز .

  13 فارسی جانی ، مجتبی . ( 1374 ) . پرورش و نگهداری کبوتر به شکل تجاری. نشر چکاوک . دوره چهارم شماره 3 . تهران . ایران .

  14 فاطمی ، ج . ( 1375 ). مبانی ژنتیک کمی. انتشارات بهینه . صفحه 192 172.

  15 گلیان ، ابوالقاسم. و عباس ، اسدزاده . ( 1372 ) . مبانی پرورش دام و طیور . چاپ اول . انتشارات جهاد  دانشگاه مشهد .

  16 لطفی پور ، م . ص .(1386). پرورش کبوتر برای تولید گوشت .چاپ اول . انتشارات موسسه  تحقیقات علوم دامی کشور .

  17 لطفی پور ، م . ص .( 1385 ). تاثیر تغذیه یکسان بر خصوصیات رشد و لاشه چهار توده کبوتر ایرانی. طرح تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور . صفحه 10 7 .

  18 لطفی پور ، م.ص. ( 1379 ). تولید گوشت جوجه کبوتر . فصلنامه پژوهش و سازندگی. شماره 48 .صفحه 136 .

  19-مقدس،احسان.(1379).پرورش و بیماریهای کبوتر.ناشرسپهر-نیکخواه.چاپ اول.تهران.ایران.

  20 ملکی ، بهنام . ( 1375 ). نگرش بر صادرات غیر نفتی . بررسی موردی محصولات دامی . موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی . تهران . ایران . صفحه 100 .

  21-ناظرعدل.ک. (1372).تاثیرسن وجنس بر روی وزن زنده و وزن قسمتهای مختلف لاشه در نیمچه های گوشتی.مجله دانش کشاورزی.شماره2و4.صفحه83-89.

  22 ولی زاده ، م . و م ، مقدم . ( 1377 ). آشنایی با ژنتیک کمی.  مرکز نشر دانشگاهی صفحه 211 و 153 .

   

  23-Aggorey,S.E.,K.M.Cheng.(1995).Genetic correlation between genetic and parentale effects on growth in pigeon squabs.Journal of heredity. volum86.P:70-72.

   

  24-Ballay,A.,I,Meleg.(1986).Pigeon milk content and its changes during the secretion period.Agricultural college,7400,kaposvar.Hungary.                            

   

  25-Bokhari,Azhar.(2003).Squabing pigeon breeders.Handbook.USA.

   

  26- Bottcher , J . (1985) . Reproduction – mast - und schachtleistung von Masttauben verschiedener Rassen under besonder Beruck sich tigung des Rohoproteinge haltes in futter and des Alters der schachttauben Dissertation Doktor der landwirt shaft (Dr.agr.)Bonn.p:211.

   

  27-Chapman,A.B.(1985).General and Quantitative genetic . Elsevier  scientific publishing company.Amesterdam.(41-185).

   

  28- Doolittle , D . P . (1987) . Population  genetic . Springer  verlage.  general  and quantitative genetic.Elsevier science publisher company .p : 135-146

   

  29-Drevjany,Lumir.(2001).Nutritional propertic of squab meat.Poultry science.P:2237-2238.

   

  30- Du, F. X, I. Hoeschele, and K.M.Gage- Lahti. (1999). Estimation of additive and dominance Variance Components in Finite polygenic models and complex pedigrees. Genet. Res. 74:179-187.   

   

  31-Gmelin,I.(2004).Rock pigeon.(columb livia).World poultry sciences.Amesterdam.

                            

  32-Griminger,P.,J.L.Gamarsh.(1982).Body compositio of pigeon. poultry science.vol 51.p:1464-1465.

   

  33-Hollman,Frank.(1960).Canned squabs. American pigeon journal.USA.

   

  34-Levi,W.M.(1996).The pigeon.Levi   publishing,sumterSC.USA.

   

  35-Meleg,I.,K,Dublecz.,L,Vincze.,P,Horn.(1999).Effect of dietary crud protein level on reproduction traits of commercial pigeon in different production terms.Acta Agraria Kaposvariensis. Vol3.No2,247-253.

   

  36-Meleg,I.,P,Horn.(2000).Effects of diets with different levels of protein and energy contention reproductive traits of utility-type pigeon kept in cages.Archiv fur gefluge 1 kunnde.Volum64.P:211-213.

   

  37-Meleg,I.,P,Horn.(1994).Genotypic and phenotypic correlation Bettween growth and reproduction traits in meat –type pigeon.pannon Agricultural university. Faculty of Animal sciens. 7401 kaposvar . Hungary .

   

  38-Meleg,I.,G,Pakuts.(1977).Inbreeding effects on flying performance of racing pigeons.World poultry science.P:1225-1226.

   

  39-Meleg,I.(1996).Inbreeding effects on Quntitative traits in meat and homing pigeons.pannon university of Agriculture faculty of animal sciens.kaposvar.Hungary.

   

  40-Meleg,I.(2007).Rock pigeon.http//en.wikipeda.org/wiki/Rock-pigeon.

   

  41-Meleg,I.,P,Horn.(1999).The influence of age and sex on slaughtering triats of squabs and old pigeons.Pannon Agricultural University of animal science 7410 .Kaposvar .P .O. Box16.Hungary.(31-f)

   

  42-Mignon-Grastean,S.,L,Lescure.(2000).Genetic parameters of body weight and prolificucy in pigeon .Genetic selection Evolution .volum32. P:429-440.

   

  43-Nowland,W.(2001).Squabs raising. Agfact. Fifth edition.Australia.

   

  44-Poivey,J.,P.R.Rouvier.(1999).Heritabilities and genetic correlation of body weights and feather length in growing Muscovy selected in taiwan.British poultry science.Volum 40.p:605

   

  45- Pong-Wong, R., C.S Huley. and J. A. Woolliams. (1999). Behavior of the additive finite locus model. Genet. Select. Evol. 31:193-211.  

   

  46-Sales,J.,G.P.Janssens.(2003).Nutrition of the domestic pigeon (columba livia domestic).worlds poultry science journal.Volum59.P:221-232,262-265.

   

  47-Shetty,S.,K.B.Shenoy.(1992).Biochemical properties of pigeon milk and its effects growth.Journalof comparative physiology. Volum102. P:632-636.

   

  48-Stty,S.,B.Shenoy.(1990).Mineral composition of pigeon milk. Department of BiosciencesVol46.P:449-451.

   

  49-Toelle,V.D.,G.B.Havenstein.(2000).Genetic and phenotypic inJapanes

  Quail.Body weight,carcass,and organ measurements.Department of

  Poultry science,Ohaio state University,Wooster 44691.

   

  50-Waldie,G.A,J.M.Oloma.(1991).Effects of two feeding system ,two protein levels ,and different dietary energy sources and levels on performans of squabbling pigeons.Poultry science.Vol70.P:1206-1212.

   

  51-William,H.,J.Kern.(1996).Pigeon.institute of food and Agricultural

   sciences , SSWEC-117.

   

  52-Yang,M.C.,P.Vohra.(1997).Protein and metabolizable energy requirements of hand-feed squabs from hatching to 28 days of age.poultry science.Volum 60.P:2017-2023.

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت