روش تحقیق آب های زیرزمین

تعداد صفحات: 118 فرمت فایل: word کد فایل: 1000285
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه زیست شناسی
قیمت قدیم:۱۸,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق آب های زیرزمین

  آب های زیرزمین

  فلات ایران به ویژه نواحی مختلف ایران از اقلیم های متفاوتی تشکیل شده است، در حالی که در نواحی جنوبی آن در تابیتان گرما به 50 درجه بالای صفر می رسد نوار مدیترانه ای خزر، آب و هوای مرطوب را از سر می گذراند. در این میان یکی از مهمترین شاخص های تفاوت اقلیم ها مسأله آب است. بررسی اجمالی وضعیت منابع آبی ایران و از جمله منابع زیرزمینی آن، ما را بر این باور استوارتر می کند که می‌بایست منابع آبی موجود کشور حفظ و حراست شوند.

  برابر گزارش های تحلیلی موجود، وضعیت سفره های آب زیرزمینی در اغلب دشت های کشور در وضعیت مطلوب نبوده و تعدادی نیز بحرانی هستند. بر اساس آمار سال آبی 82-1381 حدود 6/74 میلیارد مترمکعب آب از طریق چاه ها، چشمه ها و قنوات از منابع آب زیرزمینی کشور استحصال می شود که حدود 60 درصد آب استحصالی از طریق بیش از چهارصد و پنجاه هزار حلقه چاه است. هر چند فقط 28 درصد چاه های موجود کشور عمیق است اما میزان بهره‌برداری از این چاه ها بیش از 69 درصد تخلیه کل چاه های کشور را شامل می شود و از کل تعداد چاه های موجود حدود 268 هزار حلقه در مناطق آزاد و 190 هزار حلقه در مناطق ممنوعه حفر شده است.

  از سوی دیگر جدیدترین آمار حاکی از آن است که از 609 محدوده مطالعاتی، 225 محدوده مطالعاتی ممنوعه اعلام و پیشنهاد ممنوعه شدن 45 محدوده دیگر نیز توسط شرکت های آب منطقه ای کشور ارائه شده که در وزارت نیرو در دست بررسی است، با این حال حدود شش میلیارد مترمکعب آب در دشت های کشور کسری مخزن وجود دارد که رقم قابل توجهی است.

   

  مقدمه

  در مبحث آبهای زیرزمینی عموماً خواص فیزیکی و شیمیایی آب و محیط زمین شناسی، حرکت طبیعی، بازیابی و موارد استفاده آن مورد مطالعه قرار می گیرند. سالیان بسیاری است که دانشمندان بلژیکی و فرانسوی این علم را «هیدروژئولوژی» و پژوهشگران آمریکای لاتین آنرا «هیدروژئولوژیا» نامیده اند. از طرف دیگر، علمای آلمانی بر آن قسمت از علم آب که بطور اخص مربوط به آب زیرین می شود، نام «هیدرولوژی» نهاده اند. تمایل مشابهی برای اختصاص واژه «هیدرولوژی» به مطالعه آبهای زیرین و بکار بردن عباراتی چون «هیدروگرافی» و «هیدرومتری» برای مطالعه آبهای سطحی، در ممالک متحده نیز وجود داشته است. در سال 1938 ، شورای اجرایی «جامعه بین المللی هیدرولوژی علمی» (IASH) مصرف واژه «هیدرولوژی» را برای آن شاخه از علم آب که مربوط به آبهای زیرزمینی است، معمول نمود تا آنکه آنرا از «نهرشناسی» (پوتامولوژی) - «دریاشناسی» (لیمنولوژی) و برف و یخ شناسی (کریولوژی)، متمایز سازد.

  این «ماینزر» بود که در سال 1939 برای اولین بار در یک جلسه IASH واژه «ژئوهیدرولوژی» را برای مطالعه آبهای زیرزمینی معرفی نمود. قبل از وی نیز «مید» که مهندس هیدرولیک و یکی از روسای پیشین «جامعه مهندسان راه و ساختمان آمریکا» (ASCE) بود، واژه «هیدروژئولوژی» را برای مطالعه قوانین مربوط به پیدایش و حرکت آبهای زیرزمینی بکار برده بود. مهندسان و زمین شناسان همه در این عقیده که: «در علم آبهای زیرین برای دانستن محدودیتهای زمین‌شناسی در شرایط هیدروگرافیک و تغییر در این شرایط در اثر تغییرات زمین شناسی اطلاع کافی از زمین شناسی عمومی لازم می‌باشد» با وی همراه اند. «مید» به خصوصیت مطالعه آبهای زیرزمینی بعنوان یک عامل مهم زمین شناسی اشاره کرده و تأیید می‌نماید که دانستن این علم به درک علل «زایش» و «رشد» رودخانه ها و شبکه های زهکشی کمک می نماید. «ماینزر» واژه هیدرولوژی را در مورد آبی بکار می برد که مدار هیدرولوژی را از هنگام نزول به زمین تا تخلیه آن به دریاها و یا رجعت آن به هوا طی می کند و این علم را به «هیدرولوژی آبهای سطحی» و «هیدرولوژی آبهای زیرین» یا «ژئوهیدرولوژی» تقسیم نموده است.

  مسلماً در مفهوم واقعی واژه‌های «هیدروژئولوژی» و «ژئوهیدرولوژی» اختلافاتی نمودار شده است. «مید» و «ماینزر» که مولفین کتابهای کلاسیک هیدرولوژی می باشند، واژه های فوق را برای بیان یک جزء قسمت از هیدرولوژی بکار برده اند. بسیاری از زمین‌شناسان آمریکایی نیز مفهوم لفظی هیدروژئولوژی را دنبال نموده و آنرا برای مطالعه تمام آبها، چه آبهای سطحی و چه آبهای زیرزمینی توسته داده اند. در این واژه توجه بیشتر به زمین‌شناسی معطوف است تا به هیدرولوژی. موضوع مفاد این کتاب بهرحال به آب زیرین محدود می شود. انتخاب عنوان کتاب با تعریف ماینزر مطابقت داشته و همانطور که در پیش گفتار ذکر شده است، تأکید بیشتری بر روی هیدرولوژی آب زیرزمینی گذاشته شده است تا بر طبیعت زمین شناسی آن. برای زمین شناسان آبهای زیرین و هیدرولیکدانهای آبهای زیرزمینی لزوم دانستن ژئوهیدرولوژی یک امر اساسی است.

  بهترین پژوهشهای علمی و کارهای فنی غالباً از طریق همکاری زمین شناسان هیدرولیکدانها، زارعین، شیمیدانها، و علمای فیزیک متبحر در علوم زمینی به ثمر رسیده است. در سالهای اخیر بعلت آگاهی از نوشته های علمی، از تکرار پژوهشهای دوباره در یک مسأله خودداری شده، در نتیجه مسایل آبهای زیرزمینی پرورانده و پیچیده تر شده اند، لذا همکاری برای حل این مسایل لازم می باشد. در واقع در اوصل جریان آبهای زیرزمینی مسأله مشترکی بین هیدروژئولوژیست‌ها که تعیین میزان دبی سالم یک سفره آب زیرزمینی را به عهده دارند و مهندسی که مسئول اجرای پروژه های زهکشی و آبیاری می باشد، وجود دارد. اصول پراکندگی و پخشیدگی در محیط‌های پوک که توسط مهندسان نفت در مطالعه انتقال گاز و نفت بکار می رود، در دخول آب شور به زمین های آبده ساحلی نیز بکار برده می شود. جریان سیال از محیط پوک، به جریان آب از مصالح سنگی و خاکی محدود نمی شود. مهندسان مکانیک نیز به مسأله انتقال حرارت ناشی از حرکت گاز از یک محیط پوک علاقمنداند. مسأله انتقال جرم یک گاز در حین عبور مخلوطی از گازها از یک مایع حلال در برجهای بسته مورد نظر مهندسان شیمی می باشد. حاصل این مطالعات حجم بزرگی از مقالات تخصصی در مورد فیزیک جریان سیال از محیط پوک است که در دسترس هیدرولوژیست ها و ژئوهیدرولوژیست ها قرار دارد. 

 • فهرست و منابع روش تحقیق آب های زیرزمین

  فهرست:

  . مقدمه

  2. تاریخچه

  3. جریان آبهای زیرین

  1-3. مقدمه

  2-3. تقسیمات اصلی جریان آبهای زیرین

  3-3. تشکیلات زمین شناسی و جریان آبهای زیرین – واژ‌ه‌ها

  1-3-3. آبخیز

  2-3-3. زمین بی آب

  4-3. ترکیب خاک و سنگ

  1-4-3. مقدمه

  2-4-3. تعریف تخلخل و ریشه لغوی آن

  3-4-3. انواع تخلخل

  1-3-4-3. پوکی اولیه

        - پوکی بین دانه‌ای

        - پوکی درون دانه‌ای

        - پوکی پناهگاهی

        - پوکی رشد چارچوب

  2-3-4-3. پوکی ثانویه

        - پوکی بین بلوری

        - پوکی روزنه‌ای

        - پوکی قالبی

  4. رابطه بین آبهای زیرین و آبهای سطحی و انواع سفره‌های زیرزمینی

  1-4. مقدمه

  2-4. آبدهی ممتد

  3-4. انواع سفره‌های زیرزمینی

  - مقدمه

  4-4. چه سنگهای تشکیل سفره آبدار می‌دهند

  5-4. سفره‌های آزاد

  - تعریف لغوی

  6-4. سفره آویزان سفره‌های آزاد و ساز و کار آن

  7-4. سفره‌های تحت فشار یا محور

  - تعریف لغوی

  8-4. ایجاد چشمه سفره های آزاد و ساز وکار آن

  5. تغذیه مصنوعی

  1-5. تغذیه مصنوعی سفره‌ها پاسخگوی چیست

  2-5. تعریف تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی

  3-5. کاربردهای تغذیه مصنوعی

  4-5. تغییر دادن کیفیت آب

  5-5. شرایط کلی استفاده از تغذیه مصنوعی

  1-5-5. شرایط هیدرولوژیک – تغذیه مصنوعی

  2-5-5. شرایط هیدرولوژیک و هیدرودینامیک – مخازن زیرزمینی

  3-5-5. شرایط زمین شناختی و ساختمانی – شرایط حد

  6. مدیریت آبهای زیرزمینی

  1-6. چگونگی اعمال مدیریت حافظه

  2-6. برنامه ریزی مطالعات آبهای زیرزمینی

  3-6. آبدهی حوضه

  4-6 . بازدهی ایمن

  5-6 . تغییر در فرضیه بازدهی ایمن

  6-6. بازدهی معدنی

  7-6. بازدهی مانگار

  7- آلودگی و بحران آب

  1-7 . بحران آب

  2-7. مصرف بهینه آب

  3-7. تاریخچه آلودگی آب

  4-7 . آلودگی آبهای زیرزمینی

  5-7 . آلودگی آب زمینی در تهران

  8- روشهای عمده بهره برداری مصنوعی از آب زیرزمینی

  1-8 . قنات

  2-8 . چاه

  3-8 . پیزومتر

  - پمپاژ

  - بیلان آب

  4-8 . تعیین تجهیزات مورد نیاز بهره برداری

  5-8 . دبی مجاز با تغییرات دبی برحسب تغییرات افت سطح آب

  6-8 . دبی مجاز – افت مجاز

  5-8 . عمق نصب پمپ

  6-8 . تعداد طبقات پمپ

  7-8 . قدرت موتور

  8-8 . قدرت جعبه دنده

  9- برنامه توسعه کشور

  10- تدوین و تصویب قوانین آبهای زیرزمینی

  11- منابع 

  .

  منبع:

  . هرمز پازوش، مترجم، راجرد – رسیت، تألیف، شناخت آب های زیرزمینی ژئوهیدرولوژی فصل 1، 2، 3 و 4 کتاب انتشارات دانشگاه تهران

  2. پرویز ترابی تهرانی، هیدرولوژی زیرزمینی فصل 4 و 7 کتاب انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

  3. جلال حیدرپور، مترجم، ژان بیز، لومین بورگه، ژاگ لوموان، تألیف، تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی فصل 2 کتاب انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران

  4. ابوالفضل شمسائی، هیدرولیک جریان آب در محیط های متخلخل جلد سوم، فصل 2 کتاب، انتشارات دانشگاه امیرکبیر

  5. پایگاه خبری آب استان گلستان

  6. روزنامه همشهری

  7. سایت آفتاب

  8 . سایت رشد

  9- سایت سازمان آب استان گلستان 

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت