پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2Max)، شاخص توده بدن (BMI) و لپتین سرم دانش آموزان چاق مقطع راهنمایی

تعداد صفحات: 103 فرمت فایل: word کد فایل: 10002713
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه تربیت بدنی
قیمت قدیم:۱۶,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2Max)، شاخص توده بدن (BMI) و لپتین سرم دانش آموزان چاق مقطع راهنمایی

  پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات هوازی شنا بر VO2max ، BMI و لپتین سرم دانش آموزان چاق مقطع راهنمایی است. متغیرهای پژوهش شامل؛ حداکثر اکسیژن مصرفی، شاخص توده بدن و میزان لپتین سرم و برنامه تمرین شامل؛ تمرینات شنا با شدت 60 تا 70 درصد HRRmax در طول 8 هفته و تواتر 3 روز در هفته به مدت 60 دقیقه بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و از بین جامعه آماری بالغ بر 4500 نفر، 27 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و در دو گروه کنترل (13 نفر) و تجربی (14 نفر) تقسیم شدند.

  در مرحله پیش آزمون مشخصات فردی و ویژگیهی بدنی آزمودنیها اندازه گیری و ثبت شد و بدنبال آن آزمایشان خونی موردنظر انجام گرفت. سپس گروه تجربی برنامه تمرین را آغاز کردند در این مرحله زمانی گروه کنترل هیچگونه برنامه ورزشی را دنبال نکرد. در مرحله پس آزمون اندازه گیریهای قبلی و آزمایشات خون تکرار گردید و داده ها بر اساس آزمون t مستقل محاسبه شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss – v15 استفاده گردید و نتایج زیر به دست آمد  :

  برنامه تمرین هوازی منتخب بر لپتین سرم آزمودنیها تأثیر داشت.

  برنامه تمرین هوازی منتخب بر میزان VO2max آزمودنیها تأثیر داشت.

  برنامه تمرین هوازی منتخب بر میزان BMI آزمودنیها تأثیری نداشت.

  واژه های کلیدی :

  لپتین، شاخص توده بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی، توده چربی

  فصل اول
  مقدمه:

   امروزه دانش های مختلف و مورد نیاز جامعه بشری ،در اکثر موارد دچار دگرگونیهاو پیشرفت های چشمگیر شده است .در این میان،  تربیت بدنی و علوم ورزشی با کمک سایر  علوم و ارتباط متقابل  با آنها  به سمت  تکامل و رشد گام  بر  می دارد .  در دنیای  صنعتی  و ماشینی،  امروزه  چه  از نظر  ابعاد  زمانی  و چه از جهت  سطوح  کاری ، فرصتی برای انجام  تمرینات  بدنی  و فعالیتهای  جسمانی  باقی  نمانده است که این فقر حرکتی  اختلالات جسمی ،  روانی و چاقی را به همراه داشته است .

  حدود یک میلیارد  نفر  در سطح جهان  اضافه  وزن دارند  و حدا قل 300 میلیون نفر  از آنها چاق هستند .

   شاخص منتسب به نمایه  توده بدنی  ( BMI) درایران 79/4 درصد  است  وبه طور میانگین  اضا فه  وزن در کشور  ایران3/10 در صد است]9 [. آمارها نشان  می دهد همانند سایر کشورهای در حال توسعه  اضافه وزن  و چاقی کودکان و نوجوانان  بویژه  در شهر های  بزرگ  ایران ، رو به افزایش و در حال نزدیک شدن  به  آمار  کشورهای  توسعه  یافته است ]42 [. چاقی  بطور اشکار  با بروز ناراحتیهای قلبی – عروقی  ، دیابت ، افزایش  کلسترول  وتری  گلیسرید و فشار خون  رابطه دارد ]9 [.   چاقی  به سبب پیامدهای   فراوان  و ایجاد مشکلات  مختلف  در بین  مردم  به عنوان  یک عامل  مستعد کننده،  بیماری  و هم چنین  یکی از  علل  مرگ و میر در جوامع امروزی  شنا خته  شده است  ]37[.

  چاقی  واکنش   پیچیده  بین ژنتیک  - فیزیو لوژ ی و وضعیت  اجتماعی  - اقتصادی  و عوامل فرهنگی  است . عوامل  محیطی و ژنتیکی متعددی  بروز   ونیز شدت  چاقی  را تحت  تا ثیر  قرار  می دهند ]53 [. ازاین  موارد میتوان  از لپتین نام برد   که  در سالهای  ا خیر  به نقش  آن درچاقی به ویژه  در دوران کودکی  و بلوغ  توجه  ویژه ای  شده است  ]42  . [  شروع چاقی اولیه   شدید  در  ا نسانها  ممکن است در اثر  کمبود  مادر زادی  لپتین و جهش  در ژن گیرنده لپتین باشد  و ازطرفی چاقی در افراد ممکن است  با سطح  لپتین  بالا در ارتباط باشد]40 [.  دریک مطالعه  نشان داده شده است  که غلظت  سرمی لپتین وابسته به شاخص  توده بدنی  بوده  و تغییرات  هورمونهای  تیروئیدی  تأثیری  بر ترشح  این  هورمون  از بافت  چربی  ندارد]20.[ اثر فعالیت  (تمرین) جسمانی  روی  غلظت های لپتین معمولاً  بحث انگیز می باشد . تمرین  به عنوان کاهش دهنده  موثر چاقی شناخته شده  بنابراین اگر مقادیر لپتین  تحت تا ثیر  قرار گیرد ممکن است  برخی توضیحات را مبنی  بر چگونگی  تاثیر تمرین بر چاقی ارائه دهد]23[.

  تغییر در تعادل  انرژی در بچه های  چاق  از طریق بر نامه های  تمرینی  ارزیابی  گردیده  است.  این برنامه ها با استفاده و بدون  استفاده  از رژیم  غذایی، تعدادی  از یافته های  کلیدی  را ارائه  داده است . بنابراین  مطالعه ای  مبنی  بر پژوهش  علمی  درباره  تاثیر  برنامه  تمرینی  منتخب هوازی  (شنا) بر عملکرد  و کارایی  دستگاه  قلبی – عروقی و تنفسی  و همچنین  کاهش  چاقی  می تواند، اطلاعات  مفید  و ارزنده ای  را در پی داشته باشد .

   

   

   بیان مسئله: 

  تغییر در عادت  غذایی  و سطوح  فعالیت   بدنی  روی  تعادل  چربی  بدن   تاثیر   دارد و تحت  تاثیر  ترشح  و عمل  چندین  هورمون  میباشد  که مصرف  و ذخیره  مواد غذایی و رها سازی  و مصرف  سوخت  یا افزایش  اندازه  یک  بافت  را کنترل  می کنند  . در طی نیم قرن  پیش  انرژی  بطور  فزاینده ای  در محل های  استقرار چربی  بدن  ذخیره  شده است و باعث  چاقی  تقریباً 50 % بزرگسالان  گردیده است ]56 [.  عادات  فعالیت جسمانی  و خوردن  در دوره  زندگی  عموماً  در  دوره  بچگی   توسعه می یابد  این تشخیص برای بدست آوردن  بافت  چربی  و تنظیم  متعادل  انرژی  طی  این دوره  رشد  مهم  است  ]23 [.  شوا هد  قوی  و جود دارد  که نشان می دهد  شیوع  اضا فه وزن و چاقی  بچه ها  از رفتارهای  اجتماعی - اقتصادی است که  بسرعت در کانادا و امریکا  افز ایش پیدا  نموده است ]20-17[.   افزایش  چاقی  در بچگی  یک  مداخله زود هنگام  را  دیکته  نموده  که منجر  به  نتایج  حاد  و معنی داری در را بطه  با سلامتی  می گردد . چاقی می تواندبرجسم ، بلوغ اجتماعی وعاطفی بچه تاثیر گذاشته  نهایتاًمنجر به  یک سری  ناخوشی های زود هنگام  در ار تباط با  سلامتی  شده ،  خواه چا قی  دوران کو دکی در بزرگسالی نیز حفظ شود  یا اینکه تغییر کند  ]57-53[.  چاقی  عامل  خطر مهمی  برای  بیماریهایی  نظیر دیابت  غیر وابسته  به انسولین و بیماریهای  عروقی  کرونر قلب  محسوب  می شود و این خطر  در بیماران  با چاقی  بالای تنه  بیشتر است . در مردان  چاق  سطح  تستوسترون  ازاد پلاسما  نسبت  به افراد  طبیعی  کم تر  گزارش  شده است. در مردا ن درباره نحوه  ارتباط توزیع چربی بدن  در اسیب  شناسی ایجادچاقی می توان  گفت  که مجمو عه ای  از عوامل  هم چون  استعداد  ژنتیکی ، اختلال در متابولیسم  لپتین، عوامل  محیطی و مصرف  غذا دخالت  دارد ]23 [.

  در سالهای اخیر درک بیولوژی چاقی  به دلیل شناسایی هورمون  لپتین  که از بافت  چربی  ترشح  می شود  و گیرنده  های آن  در هیپوتالاموس  موجودند  به  سرعت   افزایش یافته  است. سطوح   پلاسمایی این هورمون  ارتباط  با توده  چربی بدن دارد که با غذا  خوردن  و گرسنگی، انسولین  و بسیاری   عوامل  دیگر تنظیم می گردد .

  لپتین وزن  بدن  وتعادل انرژی را تنظیم  می کند  و در افراد  چاق تمایل به غذا را کاهش  خواهد داد . غلظت های لپتین با چاقی افزایش  و با از دست دادن  وزن  کاهش می یابد. اما  پاسخ  افراد به لپتین درجهت کاهش  وزن متفاوت  می باشد هر گرم بافت چربی زیرجلدی، لپتین  سرم  بیشتری نسبت   به دیگر  ذخیره های چربی مورد استفاده قرار می دهد ]23 [.  ورزش  یکی از روشهای کا هش دهنده  چاقی  شناخته شده  است  بسیاری  از مطالعات  نشان  داده  است  بین چاقی و توده  چربی بدن وسطح  لیتن  سرم خون  رابطه  معنا  داری  وجود دارد  . همینطور اختلالات  لپتین  سبب  افزایش  استعداد چاقی  می شود. نتایج  تحقیقات  در علوم  پزشکی  نشان داده است  که افزایش لپتین  سبب  شروع  زود هنگام  چاقی  در جوندگان   و انسان   شده است ]41 [.

   ذکریاو همکاران  پس از مطالعه  اثرات 3  مسابقه  استقامتی  رقابتی  در 45 جوان  نشان دادند  که فقط  فعالیت  استقامتی طولانی مدت و درگیر  در مصرف  انرژی  بالا  مانند  اسکی  الپاین  و مسابقات فوق ماراتن موجب کاهش  در مقادیر لپتین سرم  گردش  خون  می گردد ]23 [.  هم چنین مطالعات  انجام شده عدم تاثیر برنامه های تمرینی بیشتر یامساوی 12 هفته ای  را گزارش  نمودند ]23 [.  کرامر و همکاران پس از  بررسی 9  هفته برنامه تمرینی بر روی مردان چاق  نتیجه گرفتند که هر  چند Vo2 max  پس از  برنامه  تمرینی  افزایش  پیدا نمود اما تغییرات  معنی داری  در توده  چربی یا غلظت  های لپتین  وجود  نداشت ]36 [.  از طرفی حامدی نیا و حقیقی  نشان  دادند  پس از  انجام یک برنامه  تمرینات  استقامتی  و مقاومتی  به مدت 13 هفته  توسط 16  مرد چاق  تمرینات باعث کاهش معنی دار میزان  لپتین  و انسولین آنهاگردید ]57[.   هم چنین تعدادی  از  مطالعات با بررسی  دوره  تمرینی  کو تاه  مدت  کمتراز  12 هفته  برروی  چگالی  لپتین گزارش  کرده اند که هیچ  تاثیری  بر چگالی  لپتین مشاهده نگردیده  مگر اینکه با از  دست دادن  چربی همراه  شود. ]69 [.  بنابراین  نیاز به تحقیقات  وسیعتر و بیشتری  برای تائید صحت و دقت  یافته های  پیشین  و جود دارد . و از آنجایی که ایران  از لحاظ  جمعیت، یک کشور  جوان  محسوب می شود  و نیز  دارای  ده ها میلیون  نفر دانش آموز  می باشد بنابراین دانش آموزان  دوره راهنمایی  که  بخشی  از سرمایه های ملی و مهم  این  مرزو  بوم  هستند  محور  کار این  تحقیق  می باشند و پژوهشگردرصدد است تاثیر تمرینات هوازی  منتخب ( شنا)  را برروی  حداکثر  اکسیژن   مصرفی )  Vo2 Max ) ، شاخص  توده بدن  ( BMI ) و سطح  لپتین سرم دانش آموزان  چاق  مقطع  را هنمایی  رامورد بررسی  قرار  دهد.

   ضرورت و  اهمیت تحقیق

   با و جود  پیشرفت  های  مداوم  در عرصه  فناوری  و صنعت و  نیز گسترش  روز  افزون   شهر نشینی و کاهش فعالیت های بدنی، چاقی و عوارض  مربوط به آن روز به روز جایگاه  مهمتری را در عرصه برنامه ریزی  کلان  بهداشتی  کشور می یابند .چرا که  چاقی با بیماری های  متعددی  ارتباط دارد.در همین راستا شناخت ساز و کار  های  مرتبط  با بروز چاقی  از اهمیت  خاصی  بر خوردار  است  که یکی از  این موارد  شنا خت نقش هورمون  نویا فته  لپتین  است.

     لپتین  از ژن چاقی تو لید شده که گمان  می رود و نقش کلیدی در تنظیم وزن بدن دارد ]17 [.  این  هورمون  از بافت چربی  ترشح می شود ]42[.

   لپتین  همچنین دریافت  کربوهیدرات را در انسا نها تنظیم  می کند]17[.

   مطالعات انسانی نشان داده است که افراد چاق  به علت  مقاومت  به لپتین  اندروژنی، سطوح  لپتین بالاتری دارند . این امر   ناشی از  نا توانی   لپتین برای  عبور  از سد خون  - مغز و نقض  پیام رسانی  به گیرنده   لپتین می باشد ]21[.

   مقاومت  به لپتین  ممکن است  از نظرفیزیو لوژیکی ذاتی  با شد  یا ممکن است  نتیجه  عوامل  محیطی  و غذاهایی  با انرژی  بالا  با شد ]67 [. بنابراین  جنبه های  گو ناگون  فعالیت  های بدنی  ، اثرات  متفاوتی  برروی  متابولیسم بدن می گذارد  که شناسایی  این اثرات بینش ما را در شناخت و تفسیر  مکانیسم  های فیزیولوژی و عکس العمل های بیو لوژیکی بدن  و سیع  تر می  کند. توجه  به انواع  برنامه های  تمرینی و آمادگی جسمانی  و تعمیق در ار تباط  انها  با کارایی هورمونی  مر تبط  با  سوخت وساز  چربی پایه عملی و بنیادی رشته  تربیت بدنی را قوی تر می سازد و مارا  در انجام بهتر  فعالیتهای ورزشی و توجه به مسائل ظریفی که در کنار  طرح های  تمرینی  انواع رشته های ورزشی  باید مد نظر داشت ،یاری می نماید.

  Abstract :

  The aim at this study is investigating the effect of aerobic training of swimming on vo2 max , BMI and Leptin serum of fat students in secondary school. The variables of research include : maximum of consumed oxygen , body mass index and training program includes swimming with the intensity of 60 to 70% HRR max 60 minutes in 3 days in a week and during 8 weeks . The method of research is semi – empiricical and 27 subjects were selected from a statistical  population of 4500 people and divided in two group of control (13 subjects) and study group (14 subjects) personal information and physical characteristics were measured and recorded in pre – test5 phase and after that blood tests were performed then study group  didn't perform exercise programs . previous measurements and blood tests were repeated in post-test phase and the data were calculated  according to independent T test , and spss – v/5 software was used for data analysis and following results were obtained :

  Selected aerobic training program affected subject's leptin serum

  Selected aerobic training program affected subject's vo2 max.

  Selected aerobic training program didn't affect subject BMI.

   

  Keywords : leptin , body mass index , maximum consumed oxygen , fat mass.

 • فهرست و منابع پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2Max)، شاخص توده بدن (BMI) و لپتین سرم دانش آموزان چاق مقطع راهنمایی

  فهرست:

  تشکر و قدردانی ................................................................................................................. ت

  تقدیم.................................................................................................................................. ث

  فهرست مطالب ................................................................................................................... ج

  فهرست جداول..................................................................................................................... ذ

  فهرست اشکال .................................................................................................................... ر

  چکیده فارسی ..................................................................................................................... ز

  فصل اول : طرح پژوهش ................................................................................................... 1

  مقدمه................................................................................................................................... 2

  بیان مسئله ........................................................................................................................... 4

  ضرورت و اهمیت پژوهش ................................................................................................... 6

  اهداف پژوهش..................................................................................................................... 8

  پیش فرض های پژوهش........................................................................................................ 9

  فرضیه های پژوهش ............................................................................................................. 9

  محدودیت های پژوهش........................................................................................................ 9

  تعریف واژه ها و اصطلاحات کاربردی................................................................................. 10

  فصل دوم :پیشینه پژوهش.................................................................................................. 13

  مقدمه ................................................................................................................................ 14

  چاقی................................................................................................................................... 14

  شاخص توده بدن (BMI)................................................................................................... 15

  کنترل وزن بدن.................................................................................................................... 15

  لپتین.................................................................................................................................... 17

  تنظیم سطح سرمی لپتین ...................................................................................................... 18

  نقش فیزیولوژیک لپتین ........................................................................................................ 19

  لپتین کودکان ونوجوانان....................................................................................................... 20

  ورزش – لپتین..................................................................................................................... 23

  نقش درمانی لپتین................................................................................................................ 24

  آمادگی هوازی.................................................................................................................... 26

  حداکثر اکسیژن مصرفی (توان هوازی)................................................................................. 26

  عوامل تأثیر گذار بر اکسیژن مصرفی بیشینه.......................................................................... 27

  وراثت................................................................................................................................. 27

  جنس................................................................................................................................... 28

  سن .................................................................................................................................... 28

  چربی و ترکیبات بدن........................................................................................................... 29

  سطح تمرین......................................................................................................................... 29

  ساخت بدن.......................................................................................................................... 30

  ارتفاع.................................................................................................................................. 30

  پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور............................................................. 32

  فصل سوم : روش پژوهش................................................................................................... 40

  مقدمه.................................................................................................................................. 41

  روش پژوهش...................................................................................................................... 41

  جامعه آماری....................................................................................................................... 41

  نمونه آماری و روش نمونه گیری ........................................................................................ 41

  متغیرهای پژوهش................................................................................................................. 42

  متغیر مستقل........................................................................................................................ 42

  متغیرهای وابسته................................................................................................................... 43

  امکانات، ابزارها و روش های اندازه گیری........................................................................... 44

  اندازه گیری قد.................................................................................................................... 44

  اندازه گیری وزن................................................................................................................. 45

  اندازه گیری اکسیژن مصرفی بیشینه...................................................................................... 45

  اندازه گیری ضربان قلب...................................................................................................... 45

  نمونه های خونی و تجزیه آنها.............................................................................................. 46

  روش اجرای پژوهش........................................................................................................... 46

  تجزیه و تحلیل و روش آماری............................................................................................. 48

  فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................. 49

  مقدمه.................................................................................................................................. 50

  آماره های گرایش مرکزی و پراندگی سن، قد، وزن.............................................................. 51

  متغیرهای پژوهش................................................................................................................. 54

  لپتین سرم............................................................................................................................ 54

  حداکثر اکسیژن مصرفی....................................................................................................... 55

  شاخص توده بدن................................................................................................................. 56

  آزمون فرضیه ها.................................................................................................................. 57

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.......................................................................................... 61

  مقدمه.................................................................................................................................. 62

  خلاصه پژوهش................................................................................................................... 62

  یافته های پژوهش ............................................................................................................... 63

  بحث و بررسی.................................................................................................................... 63

  نتیجه گیری.......................................................................................................................... 66

  پیشنهادها............................................................................................................................. 67

  فهرست منابع....................................................................................................................... 68

  منابع فارسی........................................................................................................................ 68

  منابع لاتین........................................................................................................................... 71

  پیوست ها .......................................................................................................................... 82

   

  منبع:

  منابع فارسی

  جک اچ ویلمور – دیوید ال کاستیل (1938) . فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، جلد دوم، ترجمه : دکتر ضیاء معینی – دکتر فرهاد رحمانی نیا . دکتر حمید رجبی، دکتر حمید آقا علی نژاد ، انتشارات مبتکران ، چاپ پنجم، 1385.

  خداداد، احمد. اصول عمومی آمادگی جسمانی، انتشارات دفتر تحقیقات آموزش و تربیت بدنی، چاپ دوم، 1369.

  دانلی، مورف(1377). آناتومی کاربردی، ترجمه نادر رهنما، گیلان، چاپ اول. انتشارات دانشگاه گیلان.

  دانشمندی ، حسن. علیزاده، محمد حسین. قراخانلو، رضا (1383). حرکات اصلاحی . تهران (چاپ اول) . انتشارات سمت.

  دولت آبادی، آرش حسین (1380). بررسی وضعیت ستون فقرات و پارامترهای مؤثر بر کمر درد. فصل چهارم پژوهش توانبخشی، سال دوم، شماره ی چهارم و پنجم.

  دواسی، علی اصغر، امینیان رضوی – توران دخت و همکاران، بررسی تأثیر دو نوع شیوه تمرینی تداومی و تناوبی بر تغییرات لپتین دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران . 1386.

  سیسیل، بیماریهای غدد درون ریز و متابولیک سیسیل 2001، ترجمه مهدی شاهوردی علمداری و همکاران ، گلبان، 1380.

  شارکی، برایان – فیزیولوژی آمادگی جسمانی – ترجمه بهروز ژاله دوست و محمدرضا دهخدا – انتشارات وزارت آموزش وپرورش – چاپ اول – پاییز 72.

  عزیزی – فریدون، دیابت اپیدمیولوژیک و کنترل بیماریهای شایع در ایران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.

  فاکس، ماتیوس، فیزیولوژی ورزش – ترجمه اصغر خالدان – انتشارات دانشگاه تهران – جلد اول – چاپ دوم 1369.

  فتحی، رزیتا (1382). بررسی ناهنجاری های BMI ، MC، MHR و بررسی ارتباط میان آنها در بین زنان 30 تا 55 ساله کارشناسی ارشد،  دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  فوکس، ادوارد دل، فیزیولوژی ورزشی – ترجمه غلام رضا حمید رضا مجلسی – انتشارات مرکز نشر اشارت – چاپ اول ، 1372.

  کارگر فر ، مهدی، عسگری بابی سان، ارتباط بین آزمونهای یک مایل دویدن، پله کوئین و مدل بدون فعالیت برای برآورد VO2Max دانشجویان فعال، دانشگاه اصفهان، 1384.

  کاشف، مجید – بررسی ارتباط بین زمان شنای کران سینه با برقی از ویژگیهای جسمانی – پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی – دانشگاه تهران – 1366.

  گائینی – عباسعلی ، رحمانی نیا – فرهاد ، حسینی – سیده مرجان، بررسی رابطه بین توان هوازی، باتریبک و ابعاد بدن دانش آموزان دختر غیر ورزشکار، دفتر تحقیقات کمیته ملی المپیک، 1379.

  لاری، جی شیور، مبانی فیزیولوژی ورزشی، ترجمه قوام الدین جلیلی و عباسعلی گاینی – انتشارات اداره کل آموزش و پرورش، چاپ اول 1369.

  لاریجانی، باقر، قدسی – مریم ، لپتین هورمون نویافته بافت چربی و اثرات آن بر چاقی، مجله دیابت و لیپید ایران، شماره 3، دوره 4، بهار 1384.

  مازنی، علی اصغر، بررسی بین قد و وزن با توان هوازی و توان بی هوازی دانش آموزان غیر ورزشکار 11-10 ساله منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران – پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی – دانشگاه تهران – 1376.

  مددی، فیروز – نیرومند، نسرین و سیما، نقش فعالیت های جسمانی و پیشگیری و درمان بیماری ها – رساله سازمان بهداشت جهانی – انتشارات سازمان تربیت بدنی –  چاپ اول 1369.

  مشتاقی کاشانیان، غلامرضا، احمد غلامحسنیان غلامرضا، سنجری مژگان، کریمی مریم. ارزیابی گرلین و لپتین در بیماران مبتلا به کم کاری و پر کاری تیروئید. مجله علوم پزشکی کرمان، دوره 12، شماره 4، 1384. ص 217 تا 219.

   محیطی اردکانی جواد، افقمی اردکانی محمد، صدقی هاجر، مقایسه سطح خونی هورمون لپتین در بیماران چاق دیابتی و غیر دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. سال 12، تابستان 1383، صفحه 9.

  هنری، بیوشیمی بالینی و آسیب شناسی بالینی، مژگان عسکری، رویا ستاره شناس، فرید آزموده اردلان ، نسرین شایانفر، انتشارات اندیشه رفیع، 1381.

  منابع لاتین :

   

  23.Allisona . VonnerA , B , Martha E . Lion C , D , E , F , Pariciak. Dovil – Baker A . Leptin . potential biomarker for child hood obesviti Clinical . Biochamastry , 39 . 2006 . P .P. 1017.

  24.Apter D , Leption in puberty , clin . Endocrine. 1997 ; 47.

  25.Barpy I . Johnson and Jack . Nelson . practical Measurement for Evalution  physical (Minnesota : Byryess publishing company) PP44 – 89 F4.

  26.Bill Barrand Dinesh Nayi , Exercise and sport in Diabetes , John wily and sons LtD , 2007

   27. Bruce CR , kriketos AD . And : etal , Disassociation of muscle trigly ceride content and Insulin sensevity after exercise in patients with type 2 diabetes Diabetologia 47 , 23 – 30 , 2004.

  28. Brzechffa PR , Jakimiuk Aj , Agarwal sk , weits mansr , Buyalos RP , Magoffin DA . Serum immunoreactive leptin concentvations in woman with polycystic ovary syndrome . j . clin . Endocrinol , metab , 1996 ; 81: 4166-9.

  29. Callies F , Fassnacht M  and et al , Dehydropiandrister oneReplacement in females with Adrenal Insuffucuency : Effects of Body composition , secrum Leptin , Bone Tarnover and Exercise ca pacity , med Sci sports Exere 86 : 1968 – 1972 , 2001

  30. Caprio S , Tamborlane WV – silver D , Robinson C , Leibel R , MC Carthy S , and t al , Hyper leptinemia : an early sign of Juvenile obesity Relations to body fat depost and insulin concern – trations , Am . J . phusiol, 1996 , 271 , E 626.

  31. Chisholm , D . J , Diabetes Melitus part III , p : 555 – 567 , 2000.

  32. Chris J . Hukshorn and with H . M . saris , Leptin and Energy Expenditure , curr opin clin Nutr Metab Care , F : 626 – 636 , 2004.

  33. Christos  s , Mantzoros , the tole of leptin in human obesity disease , Gut . 2004 , 53 : 1044 – 1053.

   

  34. Conway Gs . Jacobs Hs . Leptin a hormone of reproduction [Editorial] . Hum Reprod 1997 ; 12 – 633 – 5

  35. Coutaht R , Lahlou N and etal , circulating leptin level and growth hormeh response to stimulation test in obese and normal clidren , Eur . J . Endocrinol 1998 , 139 : 597.

  36. Darleen A . Sandoval , Stephen N . Davis , Leptin Metabolic control and Regulation , Jurnal of Diabetes and its complications , 17 , 108 – 113 , 2003.

  37. Duclos M , Corcuff JB , Ruffi A , Roger P , Manje G. Rapid leptin decrease in immediate post –exercise recovery clin Endocrinol (oxf) 50 : 337 – 342 , 1999.

  38 . Dunstan DW , Daly RM , owen N , Golley D , Courten M, Show G . High Intensity Resistance traning  Imorove Glycemic controlin older patients with type 2 diabetes . zimmetp : 2002.

  39. Elias An , paniah mr and et al , leptin and LGf – 1 levels in unconditioned male volunteers after short – term Exercise , psycnonero endocrinology , 25  : 543 – 481 , 2000

   

  40. Falorni , Bini  Y and al , serum levels of type I procollagen terminal propetide , insulin – like growth factor – 1 (IGF – 1) and IGF binding protein 13 in obese children and old lescents Relations ship to gender , pubertal develo pments , growth , insulin and nutritional status metab clin Endocrinol . 1997 , 48 : 862.

  41. Falorni A , Bini V and et al , Leptin serum Levels in normal weight and abese children adolescents : Relation ship , sex , pubertal development , body mass index and insulin , Int . J . obs . Ralat metab Disord 1997 ; 21 : 881.

  42. Fisher Js , Van pelt RE , Zinder O , landt M , kohrt WM . Acute exercise effect on postabsorptive  serum Leptin . J . Apple phusiol 91 : 680 . 2001.

  43. Frelut , m . l , child hood obesity : from clinics to leptin , Int . J . Obes . Relat . metab . Disord 1997 , 21 (suppl . 2) : 5137.

  44. Hutin B , Romsey L , Barbeau P , cannady w , ferguson M , Litaker M  owens s . plasma leptin concentration in obese children : changes during 40- mo periofs with and without physical training . Am J  clin Nutr 69 : 388 – 394 , 1999.

   

  45. Hakanen M , Bergendahl M and etal seram leptin concentration and dietary aspects in lean, normal weight and obese children during the frist years of life , Int . J . obes . Relat . matab  Disorf . 1998 ; 22 (supp (04) , S27.

  46. Halle M , Berg A and et al , concurrent Reductions of serum Leptoin and Lipids Buring weight Loss males with type I Diabetes , Am J phsiol Endocrind metab 271 : E2 77 – E 282 , 1999.

  47. Halthand ve 18 are . cunada . candian Guuile lines for Healthy weights . Report of on Eupert Grup Canvoned by Health prpmotion Directorate , Health sepvices and promotion Branch . October 1988 , ottava , Health and welfare Canad.

  48. Hassink SG , de Lancey E and etal , Rlacental Leptin : an important new growth factor in intrauterine and neohatal development. Pediatrics 1997 : 100 , E . 1.

  49.Hickey Ms , considine Rr and et al  , Leptin is Releted to Body fat content im male Distance Runner , Am J physiol 271: Eq 38 – E 990 , 1997.

   

  50. Houmard Ja , Cox Jh and et al . Effect of short – term exercise traing in on Leptin and insulin Action , metabolism 49 : 858 – 861 , 2000.

  51. Janne E Reseland , Sigmund A Anderssen , kari solvoll , Ingvar Hjermann , petter urdal , Ingar Holme , and Christian a Drevon , Effect of long term changes in Diet and exercise on plasma Leptin concentrations ,Am J clin Nutr , 73 , 240 – 245 , 2007.

  52. Javier Go , mez – Ambrosia and et al . Involve ment of Leptin in the Association Between percentage of Body fat and cardiovascu lar Risk Factors , clinical Biochemistry 35 , 315 – 32 , 2003.

  53. Jockehovel F , Blum WF , Vogel E , Engalro P , Muller – Weiland D , Reinwein D , Rascher W , krone W. Testosterone substitution normal izes elevated serum leptin levels in hypogonadal males . J . clin Endocrinol Metab 82 : 2510 – 2513 , 1997.

  54. Kelin Ro , Lamore KA and et al . Effect of obesity on Estradiol Level , and its Relation ship to leptin , Bone maturation and Bone mineral Density in children , J . Clin . Endocrinol . metab . 1998 : 83 : 3469.

   

  55. Kemper , Hermes (Leuven , Belgium) ; 21 (213) . 1990 299 – 314 Refs : 33.

  56. Kraemer RR , Acevedo AO , synovits LB , Hebert EP , Gimpel , Gastracane VD . Leptin and steroid hormone responses to exercise in adolescent Females runners over a 7 – week season . Eur J Appl physiol 86: 85 – 91 , 2001.

  57. Kraemer RR . Johnson LG , Haltom RW , Hebert Ep , Gimpel T , … Gas tracane VD . serum leptin

  58. Kraemer RL , Johnsonly and et al . Effects of Hrmone Replacement oncrouth Hormone and prolactin Exercise Responses in postmenopaual women , Appl physio 84 : 703 – 708 , 1998.

  59. Karamouzis I , karamouzis M , vrabas Is , christoulas k , kyriazis N ; Giannoulis E , Mandroukas . K , the Effes of marathon swimming on serum leptin plasma Neuropeptide Y levels , clin chem. Lab med 40: 132 – 136 , 2002.

  60. Landt M, Lawson GM , Helgeson JM , Davila – Roman VG , ladenson JH , Jaffe As , Hickner RC. Prolonged exercise decreases serum Leptin concentration Metabolism 46: 1109 – 1112 , 1997.

   

  61. Maz , Gingerich RL and et al . Radioimmuno assay of leptin in Human plasma clin , cherh 1996 , 42 : 942.

  62. Marilisa S.F souza and ef al . Aerobic Endurance , Energy Expenditure , and serum leptin Response in obese , sedentary prepubrtal children and Adolescents participating in a short – term treadmill protocol . J . Elsevier Inc nutrition 20 : 904 , 2004.

  63. montague ct , faroogi Is and et al . congenital Leptin deficiency is associated with server early onset obesity in human , Nature 1997: 387 : 903.

  64. Nindl BC , kraemer WJ , Arciero Py , samatales N , Leone CD , mayo M , Hafeman DL . Leptin concentrations experience a delayed reduction after resistance exercise in males – med sci sports Exerc 34 : 608 – 613 , 2002.

  65. D . Ozcelik , H . Dogan , H . Celik , A . Ayarl , S . serhatlioglu . H . kelestimur , Effects of Different weight loss protocols on serum Leptin Levels in obese females , phusiological research , 54 : 271 – 277 . 2005.

   

  66. O . Robert R , Kraemer and et al . Leptin and Exercise , minirevi ew , 701 – 708 , 2008

  67. Pollock , M. L & Wilmore . J . h .

  Exeryse in health and disease (2 nd ed) Philadelphia : W. B. sunders . 1990.

  68. Pouliot ,M . C , Despres . J . P , et al .

  Waist circumference and abdominal sagittal diameter American Journal of cardiology  37 (7) , 460 – 468. 1994.

  69. Robert R . kraemer, Hongnan chu , V. Daniel Castracone, Leptin and exercise , Minireview , 701 – 708 , 2002.

  70. Sims , E AH . (1976) Expermental obesity , dietary – induced thermogenesis and their clinical implications , clinics in Endocrinology and metabolism , 5 , 377 – 395.

  71. Stenling o , Doring H and et al . Leptin reduces Juvehile fat stores by a Hering the circe diahcyde of energy expenditure , Am . J . physiol 1997 : 271 , R 1770.

   

  72. thong fsi , Hudson Rahd at al . plasma Leptin in moderately obese moles Independent Effects of weight Loss and Aerobic Exercise AM , ] physiol . Endocrinol , Metab 279 E 307 – E 313 , 2002.

  73. traynurn P . tumas . MEA and at al . Effect of Fasting and reffding on ob gane expression in white adipose tissue of leah and obese miese mice FF  135 Ldt , 1995; 365 : 488 – 90.

  74. Valdez . R , Seidell . J . c . et al.

  A new index of abdominal adosposity as an indicator of risk for Cardiovascular disease indicator of risk for cardiovascular disease International Joirnal of obesity 17 , 77-82 , 19992.

  75. Van Gaal L , f , wauters M A and et al . clinical endocrinology of numan leptin , Int , J , obes, Relat , metab, Disord , 1999 ; 23 (supp – 1) ,29.

  76. Wabitsch M , Blum W . F and et al . contribution of amdrogens to the gender difference in Leptin production in obese children and adolescents , J . clin , 1997 : 100 . 808.

   

  77. welt man A , pritzlaff Jand et al . In tensity of Acute Exercise Does Affect serum Leptin concentrations in young males , med sci sports Exerc 32 : 1556 – 1561 , 2000.

  78. Zhang Y . proenca R , Maffei M , Barone M , Lepold M , Friedman J . M , positional cloning of the mouse obese Gene and its Human Homologue , Nature 373 : 425 – 432 . 1994.

  79. Zhagner at al , Effective Exercise in human obesity and Disease , aReview of current Evdence Ann Inter med , 130 , 671 - 680 , 2003.

  80. Zigman and et al , the influence of ecercise on obesity , Deutshe zeitschrift  for sport medzin , 2006 , 36 , p : 57 – 64.

  81. Zoo . kim , Effects of Aerobic training and Nutritional . supplements on obesity and BMI , Journal of advanced nursing – 2007 , 59 : P : 75-80.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت