پایان نامه بررسی و شناسایی ( آسیب شناسی و فن شناسی ) کاشی های مجموعه بقعه شیخ صفی الدین و ارائه طرح مرمت

تعداد صفحات: 240 فرمت فایل: word کد فایل: 10002663
سال: 1389 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی معماری
قیمت قدیم:۳۰,۶۰۰ تومان
قیمت: ۲۸,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی و شناسایی ( آسیب شناسی و فن شناسی ) کاشی های مجموعه بقعه شیخ صفی الدین و ارائه طرح مرمت

  پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد "M.A" 

  در رشته مرمت اشیاء فرهنگی - تاریخی

  چکیده:

  پژوهش حاضر حاصل مطالعه و بررسی موارد ذیل برای تدوین فن شناسی آسیب شناسی، طرح مرمت کاشی در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی است.

  تحقیق و جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص انواع کاشی های بقعه

  تحقیق و جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص گزارشات مبسوطی که در خصوص بقعه ارایه گردیده و بعضاً در میان آنها مطالبی نیز در خصوص کاشیهای مجموعه گزارش شده اند

  بررسی آسیب های وارده بر تزئینات و تفکیک آنها به آسیبهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی نمونه برداری و انجام آزمایشات در خصوص تشخیص آنالیز نوع لعاب و آسیب های ساختاری آسیب شناسی کاشی های مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اعم از بررسی تاثیرات سازه ای، رطوبت، که در اردبیل بیشتر اتفاق می افتد، تاثیرات نحوه پخت کاشی ها بر روند تخریب و عدم استحکام کاشی ها به بررسی لعاب بکار رفته و اتصال آن با لایه رنگ، بررسی لایه رنگ و اتصال آن با لایه تدارکاتی (گِل کاشی) و نمونه بردای و انجام آزمایشات، همچنین آسیب شناسی کاشیهای مجموعه، مرمتی به قسمتی از کاشیکاری های مجموعه بعنوان نمونه طرح مرمتی ارائه خواهد شد.

  کلمات کلیدی: بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، کاشیکاری، فن شناسی، آسیب شناسی، طرح مرمت

  مقدمه

  آثار با ارزش تاریخی و فرهنگی کشور ما مستقیماً یا بطور غیرمستقیم تحت تاثیر فرسایش عوامل مختلفی می باشند پدیده های مخرب طبیعی و جوی دائمی بوده و پیشگیری از آنها امکان پذیر نمی باشد. جزا با شناخت عوامل اثرگذارنده که می توان تاثیر مخرب آنها را تا حد امکان کاهش داد. این منظور حاصل نخواهد شد مگر با آگاهی و شناخت دقیق فرآیندهای مخرب و برخوردی جدی با آنها پایان نامه حاضر شامل هفت فصل می باشد که به طور مختصر اشاره می شود.

  مشاهدات از بنای بقعه شیخ صفی به ویژه قسمتهای کاشیکاری شده و انواع آن به عمل آمده و آسیب و ضایعات وارده بر آنها بررسی شد.

  سوالات ، فرضیات ، بیان مساله و سوابق تحقیق و اهداف آن و روش کار که هسته اصلی تحقیق را شامل می شود این پژوهش در نظر دارد. ضمن معرفی اوضاع جغرافیایی سیاسی و شرایط اقلیمی استان اردبیل و تاریخچه هنر کاشیکاری ایران دوران تاریخی تا دوران اسلامی هنر کاشیکاری دوره صفویه با توجه به بناهای مذهبی شناخته شده و ضمن معرفی مجموعه بناهای شیخ صفی، و گونه های کاشی های موجود در بقعه شیخ صفی و مجموعه بررسی نحوه ساخت و تکنیکهای تولید کاشی و آسیب شناسی و انواع آسیب های وارده بر کاشی با توجه به آنالیز نوع لعاب و بدنه دو نوع کاشی لاجوردی و سبز رنگ با سیستم آنالیزگر SEM و تصاویر میکروسکوپی که فرآیندهای فرسودگی علل و عوامل آن نمایان شدند بپردازد.

  و پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه طرح مرمتی و ذکر منابع استفاده شده در تحقیق که در داخل پایان نامه است.

  فصل اول

  کلیات

  1-1 بیان مسئله

  گستردگی سطوح کاشی کاری شده در فضاهای داخلی و خارجی مجموعه بقعه شیخ صفی و شرایط آب و هوایی منطقه و تاثیرات آن بر کاشی ها در طول 3 و4 قرن گذشته و همچنین نحوه انتخاب مصالح اولیه اعم از گل و خاک اولیه،رنگ،لعاب و ... و نحوه پخت که مناسب با شرایط محیط باشد و نهایتاً تاریخچه ی مرمت کاشی های بقعه و بررسی شرایط فعلی و تحقیق در راستای حفاظت از آن ها .سنت ساخت کاشی های مجموعه شیخ صفی الدین ادامه سنت های  هنرهای قبلی در هنر کاشی کاری ایران به شمار  می رود .عناصر هنری بکار رفته در کاشی های مجموعه شیخ صفی آغازگر شیوه ی جدیدی از کاشی کاری دوره صفوی است .

  1-2 فرضیه ها

  1-2-1. روش های ساخت و مراکز تولید کاشی در پایتخت قدیم صفویان متداول بوده و وجود داشته است.

  1-2-2.شیوه های مرمت کاشی در جهت حفاظت و تثبیت آن ها شیوه های صحیح و راهبردی بوده است .

  1-2-3. عناصر هنری بکار رفته در کاشی های مجموع شیخ صفی آغاز گر شیوه جدیدی از کاشی کاری دوره صفویه است .

  1-2-4. سنت ساخت کاشی های مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی ادامه سنت های هنرهای قبلی در هنر کاشی کاری ایران بشمار می رود.

  1-3 سوابق مربوط

  تا به حال تحقیق جامع در خصوص کاشی های بقعه انجام نشده و در بعضی موارد گزارشات  و اشاراتی در برخی از کتاب ها و مقالات به این آثار شده است.

  1-4 اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی،کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق)

  1-4-1علمی:

  1-4-1-1. تحقیق در خصوص جنس ، مواد و مصالح، لعاب ،نحوۀ پخت و ... کاشی های بکار رفته

  1-4-1-2.دلایل استحکام و یا آسیب دیدن کاشی ها در طول زمان

  1-4-2 کاربردی:

  1-4-2-1. اصلاح و ارائه راهکار و همچنین دقت در مواد اولیه کاشی که در آینده می توانند برای آن مشکل ساز و یا آسیب رسان باشند

  1-4-2-2. پیش بینی  وپیشگیری از آسیب های احتمالی به کاشی ها

  1-4-3 ضرورت ها:

  1-4-3-1. مجموعه در حال ثبت در فهرست جهانی می باشد لیکن می بایست تمام آثار موجود مورد بررسی علمی و آکادمیک قرار گیرند

  1-4-3-2. حفاظت و نگهداری صحیح و عالمانه از آثار تاریخی ضروری می باشد

  1-4-3-3. آشنایی با نحوه کار گذشته ( فن شناسی) جهت ارتقاع روش های فعلی و با استفاده از ابزار پیشرفته موجود ضروری به نظر می رسد.

  1-5 نام بهره وران:

  هدف کاربردی طی این تحقیق ضمن فن شناسی و آسیب شناسی کاشی های مجموعه بقعه شیخ صفی ، حداقل برای یک قسمت از کاشی های مجموعه طرح مرمتی ارائه خواهد شد که این طرح می تواند در اختیار پایگاه مجموعه خانقاهی . آرامگاهی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل قرار گرفته و اجرایی گردد

  1-6 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ 

  از آنجایی که پژوهشی در خصوص شیوه ها و سنت های ساخت کاشی در مجموعه شیخ صفی  الدین اردبیلی صورت نگرفته است و مقایسه  جامع در مطالعه  عناصر هنری کاشی های مجموعه انجام نشده است این پژوهش دارای جنبه نو آوری است و جدید محسوب می شود.

  1-7 روش کار و گرد آوری اطلاعات و ابزار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  

  نوع روش تحقیق کتابخانه ای ، آرشیو میراث فرهنگی استان اردبیل ، مطالعات آزمایشگاهی ، مطالعات میدانی ، ابزار گردآوری اطلاعات نمونه برداری و انجام آزمایشات.

  طبقه بندی گونه های کاشی ، شیوه های پخت و لعاب و عملیات مرمتی انجام یافته و قابل پیشنهاد در یک بررسی جامع و ارائه تمامی جنبه های فنی و کارشناسی برای دسترسی به یک نتیجه کامل در خصوص مرمت های آتی بنا.

   

  فصل دوم

  اوضاع جغرافیایی استان اردبیل و تاریخ مختصر دوره صفویه

  اوضاع جغرافیائی استان اردبیل

  2-1 موقعیت جغرافیائی استان

  استان اردبیل با مساحت 5/17952 کیلومتر مربع (9/1٪) کل مساحت کشور در شمال غرب ایران واقع شده است. شهر اردبیل مرکز استان، با ارتفاع 1350 متر از سطح آبهای آزاد در 17-48 طول شرقی و 15-38 عرض شمالی از نصف النّهار گرینویچ در میان دشت وسیعی به طول 45 کیلومتر قرار گرفته است.

  2-2 اوضاع جغرافیایی سیاسی و همسایه ها

  استان اردبیل از جانب شرق و شمال قسمتی از نوار مرزی ایران با همسایه شمالی یعنی جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد. (شکل 2-1) چهار شهرستان نمین، گرمی ، بیله سوار، پارس آباد در طولی حدود 25/28 کیلومتر با جمهوری آذربایجان هم مرز اند و از دو نقطه اصلاندوز و بیله سوار با یکدیگر ارتباط دارند استان گیلان همسایه شرقی استان اردبیل می باشد که توسط رشته کوههای طالش و در قسمت غربی با آذربایجان شرقی همسایه است. (یوسفی 1384: 23 و 24)

  -3 ویژگیهای اقلیمی:

  آب و هوا ترکیبی از عناصر و عوامل اقلیمی است که در طول زمان شرایط طبیعی و منظر خاصی را برای هر منطقه بوجود می آورد. و قرار گرفتن در عرض جغرافیایی میانه در فصول مختلف سال تحت تاثیر سیستم های فراباری و فروباری با منشاهای گوناگون و ویژگیهای فیزیکی مختلف قرار می گیرد. توده هوای غالب در طول فصل زمستان در این منطقه (سردسیری) و (توده های هوای قطبی) توپوگرافی استان باعث افت قابل توجه دما و سبب سرمای شدید و بارش برف در استان می گردد. اردبیل با واقع شدن در دامنه کوه مرتفع سبلان با بلندی 1350 متر و فاصله کم از بندر آستارا با ارتفاع 30- بمنزله دامنه وسیع کوه مرتفعی مشرف بر دریاست که دارای اقلیم مناطق طوفانی از یک طرف و تاثیر پذیری از مناطق بحری از طرف دیگر است. (شیران، 1372: 34)

  چهره عمومی شهرستان اردبیل متاثر از بلندی های کوهستانهای سبلان، طالش و بزغوش است، که این عوامل و موانع طبیعی باعث محصور شدن آن شده اند. ضمناً بیشتر زمینهای این اطراف بخشی از استان بین 2000 تا 3000 متر ارتفاع دارند. (یوسفی، 1384 : 24)

  2-4 عناصر اقلیمی

  2-4-1. دما:

  دمای هوا مهمترین پارامتر اقلیمی تاثیر گذار در آسایش حرارتی استان است. متوسط حداکثر و حداقل دما نشان گر دمای گرمترین ساعت روز و سردترین ساعات شب می باشد.و بررسی های انجام شده در شهرستان اردبیل نشان می دهد که بالاترین دما در طی دوره 29 ساله آماری به میزان 2/38 درجه سانتیگراد و متعلق به ماه آگوست و کمترین مقدار آن نیز با رقم 8/33 مربوط به ماه فوریه می باشد. (نمودار 2-1) این ویژگی نشان گر نوسانات دماست.

  در این شهرستان اختلاف بیش از 72 درجه سانتی گراد بین حداکثر و حداقل مطلق دما وجود دارد که رقم بسیار زیادی است. تغییر پذیری زیاد دما در ماه های سرد و اعتدال آن در ماه های گرم وجود دارد. (شیران، 1372: 35 )

   

  2-4-2. یخبندان:

  یخبندان روزی است که حداقل دما در آن روز به نقطه انجماد برسد. تعداد روزهای یخبندان در اردبیل 136 روز می باشد. یعنی برای 5/4 ماه از سال احتمال وقوع یخبندان است که در این بین ماه ژانویه با 29 روز یخبندان بیشترین مقدار روزهای یخبندان را دارد.

  2-4-3. بارندگی:

  رطوبت دریای خزر در مدت زمان کمی پس از صعود به ارتفاعات اردبیل و سرد و منجمد شدن آن سبب پدیده ها و ریزش های جوی متعدد در این شهر می شود.

  تشکیل ابرهایی با ارتفاع بسیار پایین استراتوس در این شهر که حرکت سریع دریای خزر به ارتفاعات فوقانی همجوار با دریاست، در اندک زمانی صورت می گیرد و اکثراً پدیده باران Drizel و به زبان محلی (شه) را سبب می شود.

  بررسی ها نشان می دهد در اردبیل هیچ ماه بدون بارندگی وجود ندارد.

  بالاترین رقم بارش ماهانه در این شهر 9/158 میلیمتر و کمترین آن 41 می باشد.

  کل بارش های فصل زمستان اردبیل 75/91 میلیمتر می باشد.

  بیشترین مقدار بارندگی به میزان 30/425 میلیمتر و کمترین مقدار بارندگی به میزان 5/162 میلیمتر با میانگینی درجه حرارت 10 و میانگین رطوبت نسبی 60% بوده است.(نمودار2-2) (همان : 34)

  -4-4. رطوبت نسبی:

  کمترین مقدار رطوبت نسبی که آمار جوی نشان می دهد 90% بوده است که متعلق به هیجدهم آبان ماه سال 1367 است با حداکثر رطوبت 100% و حداقل درجه حرارت 4 درجه سانتی گراد و حداکثر درجه حرارت 19 درجه سانتیگراد و بارندگی 4/0 میلیمتر، این میزان کم رطوبت بندرت در اردبیل مشاهده می گردد.

  اردبیل با متوسط رطوبت 75/71% و متوسط درجه حرارت 9 درجه سانتی گراد یکی از خنک ترین شهرهای کشور است و نیمه مرطوب به حساب می آید رطوبت نسبی حداکثر 8/82% می باشد متوسط حداقل سالانه 6/60% است. (همان : 34)

  Abstract

  This ready research is made of inspection and studying of folloeing cases for editing damage – limitation techniligy and Mosaic mending plan in the shrine if sheikh safieddin Ardabili.

  Searching and gathering of necessarg information about kinds of masaics searching and gathering of necessary information abiut eatensiye repirts that prescnted abiut the shrine and sometimes , some materials are reported about misaic collection.

  Inspection of effectable damages on making and separating them into chemical physical and phitigraphic biological damages and doing some experiments about analiz recognition and structural damages for damage – limitation of this masaic collection suchas inspection of bailding effects , moisture , that happen mostly in ardabil.

  Effects of baking method of mosaics in destroying and lock of resistance because of used liquid and connecting it with color layer and inspection if color layer and connecting it with equipped layer , phitigraphing , doing experiments and also damage – limitation of this collection is presented as a mending plan case for a part of collection.

  Key words : shrine of sheikh safieddin ardabili , technology , damage – limi – tation , mending plan.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی و شناسایی ( آسیب شناسی و فن شناسی ) کاشی های مجموعه بقعه شیخ صفی الدین و ارائه طرح مرمت

  فهرست:

  چکیده..................................................................................................1

  مقدمه.................................................................................................... 2

  فصل اول

  کلیات.................................................................................................... 4

  1-1 بیان مسئله........................................................................................ 4

  1-2 فرضیه ها......................................................................................... 4

  1-4 اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی،کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق)....... 4

  1-5 نام بهره وران:................................................................................... 5

  1-6 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟............................................... 5

  1-7 روش کار و گرد آوری اطلاعات و ابزار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات........... 5

  فصل دوم

  اوضاع جغرافیائی استان اردبیل..................................................................... 7

  2-1 موقعیت جغرافیائی استان....................................................................... 7

  2-2 اوضاع جغرافیایی سیاسی و همسایه ها....................................................... 7

  2-3 ویژگیهای اقلیمی:................................................................................ 8

  2-4 عناصر اقلیمی.................................................................................... 8

  2-5 تاریخ دوره صفویه.............................................................................. 12

  2-6 تاریخ مختصر صفویان......................................................................... 17

  فصل سوم

  3-1 تاریخچه هنر کاشیکاری ایران:............................................................... 23

  3-2 هخامنشی......................................................................................... 23

  3-3 اشکانیان........................................................................................... 24

  3-4 ساسانیان.......................................................................................... 24

  3-5 هنر کاشیکار دوره اسلامی..................................................................... 24

  3-6 سلجوقیان......................................................................................... 25

  3-7 سلجوقی........................................................................................... 26

  3-8 ایلخانیان.......................................................................................... 27

  3-9 تیموریان.......................................................................................... 30

  3-10 کاشی کاری صفویه............................................................................ 31

  3-11 کاشیکاری دوره زندیه........................................................................ 36

  3-12 کاشیکاری قاجاریه............................................................................. 37

  3-13 بناهای دوره صفوی با توجه به هنر کاشیکاری........................................... 37

  فصل چهارم

  4-1 مجموعه آرامگاهی شیخ صفی الدین.......................................................... 48

  4-2 مقبره شیخ صفی الدین (گنبد الله الله).......................................................... 49

  4-3 تالار دارالحفاظ  (قند یلخانه)................................................................... 54

  4-4 آرامگاه شاه اسماعیل اول....................................................................... 56

  4-5 آرامگاه محیی الدین محمد یا حرمخانه........................................................ 58

  4-6 عمارت چینی خانه.............................................................................. 58

  4-7 چینی های تالار چینی خانه.................................................................... 59

  4-8 تالار دارالحدیث یا طاق متولی................................................................. 59

  4-9 جنت سرا یا میدان............................................................................... 61

  4-10 سر در شاه عباسی یا درگاه معلی............................................................ 62

  4-11 سر در عالی یا درگاه اصلی.................................................................. 63

  4-12 حیاط باغ یا حیاط بزرگ..................................................................... 64

  4-13 صحن یا ساحت..............................................................................66

  4-14 حیاط کوچک یا پیشخان...................................................................... 67

  4-15 چله خانه........................................................................................ 67

  4-16 قبرستان شهید گاه.............................................................................. 68

  فصل پنجم

  5-1 کاشی معرق...................................................................................... 71

  5-2 کاشی پیچ......................................................................................... 73

  5-3 کاشی معقلی...................................................................................... 75

  5-4 کاشی جوک(جبک).............................................................................. 76

  5-5 کاشی گره چینی.................................................................................. 76

   

   

   

  5-6 کاشی هفت رنگ................................................................................ 80

  5-7 کاشی نره......................................................................................... 84

  5-8 تاریخچه کاشی................................................................................... 84

  5-9 تعریف کاشی..................................................................................... 85

  5-10 لعاب............................................................................................. 85

  5-11 اجزای کاشی................................................................................... 85

  5-12 مراحل تهیه کاشی............................................................................. 85

  5-13 انواع کاشی..................................................................................... 99

  5-14 انواع تکنیک کاشی‌کاری..................................................................... 102

  5-15 اکسیدهای رنگ کننده......................................................................... 105

  5-16 معایب لعاب.................................................................................... 107

  5-17 مهمترین خواص مورد نظر لعابها........................................................... 110

  5-18 کاشی............................................................................................ 113

  فصل ششم

  6-1- تعریف برخی از لغات و اصطلاحات آسیب‌شناسی........................................ 120

  6-2 عوامل داخلی..................................................................................... 121

  6-3 عوامل بیرونی................................................................................... 123

  6-4 وضع کنونی کاشی های محل مورد بحث و آسیب های وارده............................. 124

  6-5 تاثیرات عوامل محیطی بر تزئینات کاشی کاری بقعه شیخ صفی:........................ 147

  6-6 اثرات تخریبی ناشی از انتقال تنش های سازه ها بنا بر تزئینات:........................ 149

  6-7 کاشیهای بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی از نگاه ام. ای. ویور............................. 151

  6-8 حیاط بزرگ...................................................................................... 152

  6-9 خلاصه تعمیرات انجام یافته در بنای تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی.................. 153

  6-10 مطالعات آزمایشگاهی بدنه کاشی های مجموعه بقعه شیخ صفی الدین:................ 154

  6-11 ساختار شناسی و مطالعات آزمایشگاهی لعاب کاشی ها:................................. 162

  فصل هفتم

  7-1 ارایه طرح پیشنهادی جهت مرمت کاشیهای نمای بیرونی قندیل خانه.................... 193

  7-2- کاشی آبی........................................................................................ 195

  7-3- کاشی سبز....................................................................................... 195

  7-4- نتیجه گیری..................................................................................... 196

  7-5- منابع      197

  منبع:

  آزمایشگاه مواد، دانشگاه تربیت مدرس.

  آیت اللهی، حبیب الله، کتاب ایران: تاریخ هنر، مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی، چاپ اول، 1380.

  ابن بزاز اردبیلی، صفوۀ الصفا، تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد، تبریز، ناشر مصحح، 1373.

  ام. ای . ویور، بررسی مقدماتی درباره مسائل حفاظتی پنج بنای تاریخی ایران، ترجمه کرامت الله افسر.

  بنائی ، امین و همکاران، صفویان، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، چاپ اول، 1380.

  پایان نامه صدری، آسیب شناسی و فن شناسی کاشیکاری گنبد سلطانیه، دانشگاه آزاد واحد ابهر، صدری.

  تاجبخش، احمد، 1378، تاریخ صفویه، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول.

  توحیدی، فائق، 1382، فن و هنر سفالگری انتشارات سمت، چاپ دوم.

  حلبی، علی اصغر، مبانی عرفان و احوال عارفان، تهران ، اساطیر، چاپ دوم، 1377.

  خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین الحسین تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی: ذیل تاریخ حبیب السیر، تصحیح و تحشیه، محمد علی جراحی، تهران، نشر گستره، چاپ اول، 1370.

  دوفصل نامه تخصصی، مرمت اشیا فرهنگی و بناهای تاریخی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1386.

  دیباج، اسماعیل، راهنمای آثار تاریخی اردبیل، تبریز، بی نا، 1343.

  رحیم، افسون و متین مهران، 1387، تکنولوژی سرامیکهای ظریف، تهران، شرکت سهامی انتشار و چاپ دانشگاه تهران، جلد یک و دو.

  رضایی، آزمایشگاه دستگاه SEM، تربیت مدرس.

  رضایی، عبدالعظیم، 1378، تاریخ صفویه، انتشارات اطلس، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

  سیدصدر، سیدابوالقاسم، 1380، دایره المعارف معماری و شهرسازی( مصور)، تهران، چاپ اول، انتشارات آزاد.

  شروه، عربعلی و انوشفر، م، 1378، لعاب – کاشی – سفال، انتشارات کوتنبرگ تهران.

  شروه، عربعلی و انوشفر، م، 1385، لعاب – کاشی – سفال، انتشارات جاودان خرد، تهران، چاپ اول.

  شهبازی شمیران، حبیب، 1371، جغرافیای اردبیل، جلد اول، انتشارات چاپ و نشر آریا.

  صراف زادگان، عبدالامیر، مقایسه رنگ و نقش کاشی صفویه و قاجار – پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس ، مشاور شایسته فر، راهنما: مجتبی انصاری.

  عبدالحسین، سپنتا، کاشیکاری در گذشته و حال، ماهنامه وحید، شماره 2.

  علیمحمدی، اکبر، 1374، جغرافیای استان اردبیل، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، تهران.

  غلامرضا یزدانی، بررسی نقاشی دیواری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، پایان نامه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، 1382.

  قدیانی، عباس، 1384، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران، انتشارات فرهنگ مکتوب، چاپ اول.

  کاربونی، استفانو و ماسایو توموکو، کاشیهای اسلامی، ترجمه مهناز شایسته فر، 1381 ، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  کباری، سیاوش، 1378، مصالح شناسی، چاپ هفتم، انتشارات دانش و فن، تهران.

  کیانی، محمد یوسف، 1362، مقدمه ای بر هنر کاشیکاری ایران، انتشارات موزه رضا عباسی.

  کیانی، محمد یوسف، تزئینات وابسته به معماری ایران در دوره اسلامی، تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور، 1376.

  کیانی، محمدیوسف، 1384، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، انتشارات سمت، چاپ هفتم.

  کیمایی، حسن، بررسی علل تخریب کاشی معرق، دانشگاه هنر، استاد راهنما: حسین آقاجانی اصفهانی، استاد مشاور: عباس عابد اصفهانی.

  گلمغانی زاده اصل، ملکه و یوسفی حسن، 1384، باستان شناسی و تاریخ هنر بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، انتشارات نیک آموز – اردبیل.

  ماهر النقش، محمود، 1362، طرح و اجرای نقش در کاشیکاری ایران دوره اسلامی، تهران، جلد اول، انتشارات موزه عباسی.

  ماهر النقش، محمود، 1381، کاشی و کاربرد آن، انتشارات سمت، چاپ اول.

  مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی، چهارم تا هشتم اسفندماه 1375، ناشر: دانشگاه هنر و پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تایخی، چاپ اول.

  هادیان دهکردی، منیژه 1386، کاربری پژوهشهای آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی (مواد و مصالح)، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

  هارولد.ج. پلندرلیت وا.ی.ا. ورنر، 1382، حفاظت و نگهدار و مرمت آثار هنری و تاریخی، درمان، مرمت و بازسازی، انتشارات دانشگاه هنر، ترجمه رسول وطن دوست.

  هینت، والتر، تشکیل دولت ملّی در ایران، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران، خوارزمی، خوارزمی، چاپ دوم، 1361.

  یاوری، حسین، 1384، سفال و سرامیک سازی، چاپ اول، چاپ کانون انتشارات ایرانشناسی.

   

   

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت