پایان نامه دادگاه اطفال در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اسناد بین المللی

تعداد صفحات: 106 فرمت فایل: word کد فایل: 10002573
سال: 1394 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه حقوق
قیمت قدیم:۱۷,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه دادگاه اطفال در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اسناد بین المللی

  پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

  رشته: حقوق

  گرایش :  جزا و جرم شناسی

  -1-بیان مساله

  کودکان دارای شرایط حساس روحی و روانی بوده وشخصیت آنها متفاوت ازافراد بزرگسال می باشد و لذا برای رسیدگی به جرایم آنها دادگاه اطفال تشکیل شده است.دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان شرایط خاصی را در نظر می گیرد از جمله: قاضی دادگاه اطفال درضمن خدمت دوره های خاص را گذرانده واصولاً قضات با سابقه ای هستند که می توانند شخصیت خاص طفل وانگیزه ها وتمایلات درونی اطفال را در نظر گرفته وبه لزوم بازپروری اجتماعی وحضور مجددآنها در جامعه توجه ویژه نماید.همچنین با توجه به همین مسایل در دادرسی اطفال درتمامی مراحل از جمله تعقیب،تحقیق،رسیدگی وصدور حکم بایستی شیوه ای متفاوت از سایر رسیدگی ها مد نظر قرار گیرد مضافا لزوم حضور ولی ویا سرپرست به همراه طفل در دادگاه به خاطر در نظر گرفتن همین شرایط وحساسیت های روحی وروانی اطفال می باشد.طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می‌کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته شود تا روش‌ها و واکنش‌های مناسب برای اصلاح آنها و پیش گیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد.برخورد خشن با این دسته از بزهکاران و توجه نکردن به تفاوت انگیزه‌ها و شخصیت آنان با بزرگسالان ممکن است تأثیری نامطلوب یا حتی معکوس بر روند اصلاح و بازاجتماعی شدن آنان بگذارد و از طفلی که با انگیزه‌ای واهی مرتکب اشتباهی شده مجرمی بزرگ بیافریند.کنوانسیون 1989 حقوق کودک در بند سوم مادۀ 40 خود بیان می‌کند: «دول عضو در جهت افزایش وضع قانون، اتخاذ شیوه‌های رسیدگی و همچنین ایجاد مراجع و نهادهایی خاص برای اطفال مظنون یا متهم به ارتکاب جرم و یا محکوم تلاش خواهند نمود.»در قوانین ایران نیز اولین بار قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار مصوب 1338 دادگاه‌های اطفال را ایجاد کرد که به جرایم افراد 6 تا 18 سال رسیدگی می‌کرد و در آن حضور دو مشاور که نظر مشورتی به قاضی می‌دادند پیش‌بینی شده بود(خالقی،1388ص310).تسلیم طفل به اولیاء یا سرنوشت آنان اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل، سرزنش و نصیحت بوسیلۀ قاضی دادگاه، اعزام به کانون اصلاح و تربیت از جمله تصمیماتی بود که دادگاه می‌توانست اتخاذ کند(باقری،1388ص312).

  پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 قانونگذار بار دیگر به لزوم دادرسی متفاوت در مورد اطفال توجه کرد.مادۀ 219 این قانون بیان می‌کند: «در هر حوزۀ قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه‌ی جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود.» طبق مادۀ 4 تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این تخصص از وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضائیه است: «...تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضائیه است.» در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 نیز به دادگاه اطفال در حد وسیعی توجه شده و مواد مختلف از جمله در فصل نهم، ششم و مواد 287-285 و 402-294 بدان اختصاص یافته و شرایط رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در چارچوب دادگاه اطفال قید شده است(باقری،1388ص320).

  دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود.حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.با توجه به اینکه هدف اولیه دادگاه اطفال و نوجوانان اصلاح و تربیت طفل و نوجوان می‌باشد، بایستی جهت نیل به این هدف تشکیلات و ترتیب رسیدگی خاصی نیز اتخاذ شود(باقری،1388ص322).پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن نگاهی گذرا ومختصر به پیشینه ایجاد دادگاه اطفال و نوجوانان، تشکیلات و ترتیب رسیدگی خاص دادگاه اطفال ونوجوانان که در این لایحه وضع شده‌اند را تبیین کرده؛ با تطبیق آن با اسناد بین‌المللی حامی حقوق اطفال ونوجوانان به بررسی و نقد مقررات لایحه بپردازد.

  1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق

  به منظور تأمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها در قوانین اساسی(اصول 19و20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه های ویژه در رسیدگی به جرایم گروه های اجتماعی خاص است، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی(آشوری،1379 ص 360)و توصیه اسناد بین المللی، در نظام های دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است(دانش،1377 ص54).

  دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است.شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد.از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند.دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد.تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.

  لذا با توجه به مطالب مطروحه ، بررسی چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال در قالب دادگاه اطفال در چارچوب آیین دادرسی کیفری جدید از اهمیت و ضرورت این تحقیق به شمار می رود که به نظر می رسد در این ارتباط مطالعه ای منسجم و جامعی انجام نیافته است.

   

   

  1-3-سوالات

  - در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اسناد بین المللی ساز و کار رسیدگی به جرایم اطفال چگونه است؟

  -  آیا مقررات راجع به تشکیلات و ترتیب رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان با موازین اسناد بین‌المللی مورد بررسی منطبق می‌باشند؟

  1-4-فرضیه های تحقیق

  - دادگاه اطفال در مواد مختلف قانون اساسی در فصل نهم، ششم و مواد 287-285 و 402-294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین کنوانسیون حقوق کودک و قواعد توکیو برای رسیدگی به جرایم اطفال مطرح شده است.

  - اکثر مقررات راجع به تشکیلات و ترتیب رسیدگی در دادگاه اطفال ونوجوانان با موازین اسناد بین‌المللی مورد بررسی منطبق می‌باشند.

  1-5-پیشینه تحقیق

  در رابطه با موضوع دادگاه اطفال مقاله ها و نتایج تحقیقات محدودی در نشریات علمی و پژوهشی به رشته تحریر درآمده که به برخی از آنها بعنوان سابقه مطالعاتی موضوع اشاره می شود.

  مهرا(1385)در مطالعه ای تحت عنوان قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار : حال و آینده  می نویسد.اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی، از جمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیرتر از دیگران اند.اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم می شوند در واقع قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی از جمله خانواده مدرسه محله و...در انجام رسالتهای تربیتی و آموزشی مقاطع سنی خاصی تا اندازه ای تابعان حقوق کیفری به شمار می روند و بنابراین، به لحاظ ارتکاب جرمشان باید مشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند در این فرایند نیز باید مشمول حمایت های حقوقی واقع شوند.سیاست افتراقی ناظر بر بزهکاری اطفال در همین چارچوب معنا می یابد و توجیه می شود(مهرا،1385 ص41).

  جمشیدی(1382)در مقاله ای تحت عنوان گفتمان سیاست جنایی در لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان می نویسد اقتضائات دوره کودکی ایجاب می کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری طفل متمایز از بزرگسالان باشد و به تناسب شرایط و روحیات او سازماندهی شود.هر چند این نکته در قانون مجازات عمومی(1304)و قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار(1338)مورد توجه قرار گرفته بود اما رفته رفته به فراموشی سپرده شد.رفع این نقیصه مستلزم قانونی بود که متن پیشنهادی آن با نام لایحه قضایی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان تدوین و در سیر تصویب قرار گرفته است(جمشیدی،1382 ص65).

  غلامی(1392)در مقاله ای تحت عنوان الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال  می نویسد مطالعه و بررسی مدل واره و الگو شناسانه موضوعات، نه تنها به تبیین نظام مند مسیر تحولات آن موضوع مدد می رساند، بلکه زمینه شناخت چگونگی تحولات و دگرگونی های مفهومی و معنایی مسایل مورد بررسی را نیز فراهم می نماید.عدالت کیفری اطفال با توجه به موضوع مورد مطالعه آن – رفتارهای پر خطر و جنایی کودکان و نوجوانان – و نیز جایگاه آسیب پذیر و غالباً آسیب دیده آنها، موضوع تامل ها و سیاستگزاریهای متفاوتی واقع شده است، به نحوی که گونه های مختلف پاسخ دهی به بزه و بزهکاری را نیز تجربه کرده است.بدون تردید گزینش مدل مطلوب پاسخ به بزهکاری اطفال، اگرچه براساس منابع الهام بخش سیاستگزاری جنایی در قلمرو ملی صورت می پذیرد، آشنایی به گونه های پاسخ های مذکور و آثار و نتایج آن خالی از فایده نخواهد بود.در این مقاله، بدون آن که در مقام بررسی الگوی غالب بر سیاست کیفری / جنایی ایران ناظر بر اطفال بزهکار بوده و یا در اندیشه تجویز الگویی خاص در این رابطه باشیم، به تبیین مهمترین گونه های پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و بیان مختصر برخی آثار و نتایج آن پرداخته شده است(غلامی،1392 ص89).

  عابد و معروفی(1390)در نوشتاری تحت عنوان فرایند دادرسی کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان و ولز  به بررسی مهم ترین نکات نظام عدالت کیفری انگلستان و ولز در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان پرداخته است.از همین رو، عمده مطالب این مقاله درباره دادگاه صالح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، اختیارات و اقدامات قانونی که مقامات تحقیق، تعقیب و رسیدگی در محاکمه اطفال و نوجوانان دارند، و چگونگی صدور حکم درباره این متهمان می باشد.بر همین اساس، مطالب حاضر دارای چهار قسمت است؛ در قسمت اول، اقدامات مقامات تحقیق و تعقیب و قرارهای که حق صدور آن را دارند و کلیه اقداماتی که قبل از آغاز دادرسی باید صورت گیرد، مطرح می شود.در قسمت دوم، اقداماتی که در مرحله دادرسی از سوی قضات انجام می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و در قسمت سوم هم نحوه صدور حکم مجازات درباره اطفال و نوجوانان مطرح می گردد.همچنین تفاوت ماهیتی مجازات اطفال و نوجوانان در این نظام کیفری از نکات برجسته آن است و بیشتر به صورت قرارهای انجام خدمات اجتماعی و قرارهای ترمیمی نمود پیدا می کند.لذا، انواع این نوع از مجازاتها و چگونگی صدور آنها در قسمت پایانی مطالب ارائه می گردد(عابد،1390 ص166).

  صلح چی(1389)در مطالعه ای تحت عنوان ارزیابی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر  می نویسدحمایت از حقوق اطفال در حوزه های مختلف مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.یکی از این حوزه ها مقررات آیین دادرسی کیفری است.آیین دادرسی کیفری ویژه ی کودکان تابع معیارهای خاصی است.قانون گذار ملی به منظور حمایت از کودکان و بهره مندی آن ها از دادرسی منصفانه، تلاش کرد تضمین نماید که این معیارها وارد نظام حقوقی داخلی شود.پرسشی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا قوانین داخلی، به ویژه لایحه ی اخیر مربوط به تعقیب جرایم اطفال و تاسیس دادگاه کیفری اطفال، به معیارهای پذیرفته شده در سطح جهانی توجه نموده است یا خیر؟ در این راستا لازم است تا معیارهای ذی ربط در اسناد حقوق بشری بررسی شود و سپس لایحه مذکور مورد بحث و بررسی قرار گیرد(صلح چی،1389ص90).

  نیازپور(1389)در مقاله ای تحت عنوان پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال می نویسد سیاست گذاران جنایی تحت تاثیر آموزه های علمی جرم شناختی و حقوق بشر نزدیک به یک سده است که با رویکردی افتراقی به بزهکاری اطفال پاسخ می دهند.این گرایش از سال 1304، از گذر قانون مجازات عمومی در گستره سیاست جنایی ایران راه پیدا کرده است، ولی مهم‏ترین تحولات در این زمینه، پس از تصویب قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار(1338)شکل گرفت.در نظام کیفری کنونی ایران، «قانون طفل مدار» کنار گذاشته شد و از رهگذر بازتعریف برخی موازین ناظر به عدالت کیفری اطفال دوباره تحولات جدیدی در این عرصه پدید آمد.در این نوشتار نظام پاسخ دهی عدالت کیفری سنتی ایران به بزهکاری اطفال، در دوره های مختلف قانون‏گذاری مورد بررسی قرار می گیرد.در قسمت «الف» از رویکرد بازپرورانه و در قسمت «ب » از رویکرد سزاگرایانه به عنوان پاسخ های ناظر به بزهکاری اطفال سخن به میان می آید(نیازپور،1389ص41).

 • فهرست و منابع پایان نامه دادگاه اطفال در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اسناد بین المللی

  فهرست:

  1-1-بیان مساله. 14

  1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق.. 15

  1-3-سوالات... 17

  1-4-فرضیه های تحقیق.. 17

  1-5-پیشینه تحقیق.. 17

  1-6- اهداف پژوهش: 20

  1-7-روش تحقیق.. 20

  1-8-روش گرد آوری اطلاعات... 21

  1-9-ابزار گردآوری اطلاعات... 21

  1-10-سازماندهی تحقیق.. 21

  فصل اول

  مفاهیم و چارچوب نظری اطفال، دادگاه اطفال

  2-مقدمه. 23

  2-1-تعریف طفل و کودک  در نظام حقوقی ایران و اسلام. 23

  2-1-1-طفل قانونی(مشروع) 23

  2-1-2-طفل طبیعی(نامشروع) 23

  2-1-3-تعریف کودک در نظام حقوقی ایران. 23

  2-1-4-تعریف کودکی از دیدگاه قرآن و اسلام. 27

  1-2-5-تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی.. 29

  1-2-6-کودک از منظر قانون اساسی ایران. 30

  1-2-7-کودک از منظر قانون اساسی و کنوانسیون حقوق کودک.. 30

  1-3-تعریف و مفهوم کودک در اسناد بین الملل.. 31

  1-3-1-کودک از منظر اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان 1990. 32

  1-3-2-سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک.. 33

  1-3-3-حقوق کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک.. 34

  1-3-4-ویژگی های کنوانسیون حقوق کودک.. 35

  1-4-منافع کودک.. 36

  1-4-1-حقوق کودکان در نظام حقوقی و اسناد بین الملل.. 36

  1-4-1-1- حفظ هویت شخصی کودک، از جمله، داشتن نام و تابعیت... 36

  1-4-1-2-پیوستن به خانواده 37

  1-4-1-3-منع قاچاق کودکان. 37

  1-4-1-4-آزادی عقیده کودک.. 37

  1-4-1-5-آزادی اجتماعی.. 38

  1-4-1-6-حفظ حریم شخصی کودک.. 38

  1-4-1-7-دسترسی به مطالب و اطلاعات مناسب... 39

  1-5-دادگاه اطفال. 39

  1-6-قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و دادگاه اطفال. 44

  1-7-جزئیات آیین دادرسی کیفری جدید در مورد دادگاه اطفال. 49

  1-8-پیش بینی تعدد قاضی.. 50

  صلاحیت دادگاههای کیفری.. 51

  جمع بندی فصل اول. 52

  فصل دوم

  دادگاه کیفری اطفال در حقوق ایران

  2- مقدمه. 54

  2-1- ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال. 55

  2-2-شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال. 57

  2-3- تعقیب و تحقیقات مقدماتی.. 58

  2-4-شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان. 59

  2-5-رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفری.. 60

  2-6-تسریع در رسیدگی.. 60

  2-7-احضار یا جلب... 61

  2-8-ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی.. 61

  2-9-ضرورت تشکیل پرونده شخصیت... 63

  2-10-بازداشت پیش ا زمحاکمه. 64

  2-11-غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی.. 66

  2-12-نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم. 67

  2-13-حضوری بودن رأی.. 67

  2-14-قابلیت تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی و صادر کننده رأی.. 68

  فصل سوم

  3- مقدمه. 72

  3-1-سن مسئولیت کیفری.. 72

  3-1- 1-مسئولیت کیفری تدریجی.. 72

  3-1-2- مسئولیت کیفری تدریجی در اسناد بین‌المللی.. 73

  3-1-3-حقوق تطبیقی.. 76

  3-1-4-مقررات بین المللی.. 77

  3-1-5-حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری.. 78

  3-1-6-دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی.. 81

  3-1-7-تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید. 84

  3-1-7-1- نهادهاى قضایى.. 84

  3-1-7-2-دادسراى اختصاص یافته. 85

  3-1-7-3-دادگاه خاص اطفال و نوجوانان. 86

  3-1-7-4-دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته. 88

  3-1-7-5- نهادهاى غیرقضایى.. 88

  3-1-7-6-نهاد مددکارى اجتماعى.. 89

  3-1-7-7-پلیس ویژه اطفال و نوجوانان. 90

  3-1-7-8-دادرسى افتراقى.. 91

  3-1-8-قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى.. 92

  3-1-8-1-ارجاع به میانجیگرى‏ 92

  3-1-8-2-قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان. 93

  3-1-8-3-تعلیق تعقیب... 93

  3-1-8-4-تضمین حقوق طفل و نوجوان. 94

  3-1-8-5-محدودیت در بازداشت موقت و پیش‏بینى اقدامات جایگزین.. 95

  3-1-8-6-حضور وکیل.. 96

  3-1-8-7-تحقیق اجتماعى‏ 97

  3-1-9-تصریح به جهات قانونی جدید  شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی.. 97

  3-1-10-ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى.. 98

  3-1-11-معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى.. 98

  3-1-12-رسیدگى مصلحت‏گرا(افتراقی) 99

  3-1-13-تعویق صدور حکم. 99

  3-1-14-عدم رعایت مقررات تکرار جرم. 100

  3-1-15-تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات... 100

  3-1-16-فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان. 101

  3-2-عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس... 102

  3-2-1-اماره‌های عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان. 102

  3-2-2-انواع اماره‌های عدم رشد. 104

  3-2-3-اماره غیرقابل ردّ عدم رشد. 104

  3-2-4-اماره قابل رد عدم رشد. 105

  بحث و بررسی.. 106

   

   

  منبع:

  قرآن کریم

   آشوری، محمد،1379، آیین دادرسی کیفری، جلد2، تهران، انتشارات سمت، ص67.

  باقری، علی رضا،1384، آیین دادرسی کیفری، اراک، انتشارات نمای دانش، ص 312.

  جمشیدی ،  علیرضا،1382، گفتمان سیاست جنایی در لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، مجله حقوقی دادگستری، شماره 45، ص 62.

  خالقی، علی،1388، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، ص 310.

  خالقی، علی،1385، مصلحت اندیشی هیات عمومی دیوانعالی کشور در واگذاری رسیدگی برخی جرائم اطفال به دادگاه کیفری استان، شماره 9، ص 11.

  دانش، تاج زمان، 1378، بزهکاری اطفال و نوجوانان،تهران، انتشارات مجد، ص 2-54.

  صلح چی، محمدعلی،1389، ارزیابی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 17، ص 87.

  عابد، رسول و معروفی، مختار،1390، فرایند دادرسی کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان و ولز، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 56، ص 83.

  غلامی، حسین،1392، الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال، نشریه آموزه های حقوق کیفری، شماره 6، ص 89.

  مهرا، نسرین،1385، قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار : حال و آینده، مجله آموزه های قرآنی، شماره 20، ص 41.

  نیازپور، امیرحسن،1389، پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 14،ص 55.

  صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف)، مجموعه سخنرانی های ارائه شده در کارگاه آموزشی دادرسی ویژه جوانان، مترجم حمید مرعشی، تهران، چاپ اول، 1378

  آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، نشر اشراق، چاپ اول، 1379

  الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، الطبعه الخامسه، 1399ه

  الجبعی العاملی، زین الدین(الشهید الثانی)، شرح اللمعه، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی تا

  دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1378

  صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی، چاپ سوم، بی تا

  محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، شرایع الاسلام، نجف اشرف، مطبعه الآداب، 1389ه ،

  موذن زادگان، حسن علی، نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی، تهران، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 4، بهار تابستان، 1380

  ناصرزاده، هوشنگ، مجموعه آراء وحدت رویه قضایی، تهران، آگاه، چاپ اول، 1373

  عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، نشر مجد، چاپ اول، 1380

  ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381

  ، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378

  ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  ، قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

  ، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338

  ، قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

  ، معاهده حقوق کودک مصوب 1985م سازمان ملل متحد

  مقررات پکن مصوب 1985م سازمان ملل متحد

  لنگرودی، محمد جعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،تهران ، نشر گنج دانش ،1381، ص 2352.

  عبادی، شیرین، حقوق کودک، تهران، کانون، 1375

  موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، چ 1، قم، دارالمفید، 1413 ق.

  میل، جان استوارت، دی آزادی، ترجمه دکتر محمود صناعی، تهران، سازمان کتاب های حبیبی، 1345.

  مندنی،اسلام(1388)معیارهای دادرسی عادلانه  ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان،مقاله علمی پژوهشی ،کرمان

  نجفى ابرندآبادى،على حسین،«سیاست جنایى سازمان ملل متحد»،مجله‏ تحقیقات حقوقى،دانشگاه شهید بهشتى،شماره 18،سال 1375

  امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین‏المللى حقوق بشر،جلد اول،اسناد جهانى،انتشارات‏ دانشگاه شهید بهشتى،سال 1381

  کوتیک شوفر،مایکل«نقش مددکار اجتماعى در نظام امروزى دادرسى نوجوانان»،گزارش کارگاه‏ آموزشى مشترک یونیسف و سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى براى مددکاران اجتماعى‏(تهران 10 تا 12 مهرماه 1830)،پاییز 1388.

  حبیبی،تهمینه،بررسی کنوانسیون حقوق کودک وتطبیق آن با موازین اسلامی،1374

  الزحیلی،الدکتوروهبه،الفقه الاسلامیه وادلته،دارالفکر بدمشق،جلد6،1379

  عیسی زاده، علی اصغر، پایگاه تخصصی،نشر مقالات حقوقی،حق گستر،عنوان مقاله حقوق کودک

  ابو حسینی،سارا1378، د حقوق کودک در قانون، انتشارات امروز ،تهران

  ایروانیان،امیر،بررسی حقوق کودک دراسناد ومقاوله نامه های بین المللی با قوانین ومقررات داخلی،شماره 36،1381

  موسوی بجنوردی،محمد،بررسی مفهوم ومعیار کودکی در تفکر اسلامی وقوانین ایران،شماره21،1389

  sharondetrick and paul vlaarding erbroek, Globalization of childlaw, martinus pub, 1999, P.15.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت