پایان نامه بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از کاه گندم و تراشه روکش راش

تعداد صفحات: 78 فرمت فایل: word کد فایل: 10002483
سال: 1385 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی صنایع
قیمت قدیم:۱۴,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از کاه گندم و تراشه روکش راش

  پایان نامه :

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  در مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

  چکیده:

  با توجه به اینکه صنعت تخته خرده چوب با کمبود مواد اولیه چوبی مواجه می باشد،در این تحقیق امکان ساخت تخته خرده چوب از کاه گندم و تراشه روکش راش مورد بررسی قرار گرفت.عوامل متغییر این تحقیق شامل :درصد اختلاط کاه گندم و تراشه روکش راش در 5 سطح(0/100، 75/25، 50/50، 25/75، 100/0)،درجه حرارت پرس دردو سطح (140و 170 درجه سانتی گراد).از ترکیب سطوح عوامل متغیر ،10 تیمار و از هر تیمار 3 تکرار و در مجموع 30 تخته ساخته شد.روکش ها به طول 50 میلی متر و عرض 20 میلی متر و کاه گندم به طول 40 میلی متر بریده شدند.مواد اولیه آماده شده تا5% رطوبت توسط آون خشک شدند.در ساخت تخته تخته خرده چوب لایه ای، خرده چوب راش در لایه های سطحی و کاه گندم در لایه مغزی به طور مجزا قرار داده شد.خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها بر اساس استاندارد 68793 DIN مورد بررسی قرار گرفت.اثر عوامل متغیر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها با استفاده از نرم افزار SPSS با روش تجزیه واریانس بر اساس طرح فاکتوریل تعیین گردید و سپس مقایسه میانگین ها با روش دانکن انجام گرفت.نتایج نشان داد تخته های ساخته  شده از 100% کاه گندم کمترین مقاومت  های مکانیکی و بیشترین جذب آب و واکشیدگی را از خود نشان دادندو تخته های ساخته شده از تراشه های خالص راش بیشترین مقاومت های مکانیکی و کمترین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامتی را دارا هستند.در تخته های ساخته شده با مصرف 25% ،50% و 75% کاه گندم به ترتیب خواص مکانیکی روند کاهشی داشته و جذب آب و واکشیدگی روند افزایشی داشته است.اگر چه در مقایسه با تخته های ساخته شده از تراشه خالص که در واقع از نوع تخته تراشه می باشد که در رده تخته های ساختمانی است و خواص مکانیکی بسیار خوبی دارند،تخته های ساخته شده با مصرف 25 % کاه گندم ، مقاومت های پایین تری دارد اما در مقایسه با تخته خرده چوب معمولی قابل رقابت می باشد.همانطور که انتظار می رفت حرارت پرس از نظر نرم کردن تراشه ها و کاه گندم و گیرایی رزین اثر مثبت داشت.این عامل مثبت باعث گردید که خواص کاربردی  تخته های ساخته شده از مخلوط کاه گندم و تراشه راش بهبود یابد. به طوریکه تخته خرده چوبهای ساخته شده که در آن 25% کاه گندم در مغز و 75% تراشه راش در سطوح و با دمای 170 درجه سانتی گراد پرس شده بودند دارای خواص کاربردی قابل رقابت با تخته خرده چوب های معمولی بودندو به عنوان اپتیمم معرفی شدند.

   

  واژه های کلیدی: تراشه روکش راش، کاه گندم، تخته خرده چوب، چسب اوره فرمالدهید،شکل ذرات

  مقدمه

  با افزایش رشد جمعیت و افزایش تقاضای محصولات مرکب چوبی در جهان، کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای غنی از جنگل به فکر استفاده کردن از منابع لیگنوسلولزی و غیر چوبی در تولید محصولات مرکب چوبی می باشند. در کشور ما «ایران» صنایع کاغذ و اوراق فشرده چوبی هنوز به طور سنتی از جنگل برای تامین الیاف و مواد اولیه استفاده می کنند.

  در صورتی که با توجه به عواملی نظیر افزایش رشد جمعیت و متعاقب آن افزایش تقاضای جامعه برای محصولات مرکب چوبی، فقیر بودن پوشش جنگلی در ایران و محدودیت بهره برداری از جنگل های شمال، ممنوعیت واردات گرده بینه با پوست، لزوم توجه به سایر منابع لینگوسلولزی نظیر پسماندهای کشاورزی و جایگزینی گیاهان غیر چوبی مثل نی، باگاس، کاه گندم و کاه برنج امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

   

  ایران از نظر پوشش جنگلی فقیر می باشد و فقط 7% از اراضی کل کشور از جنگل پوشیده شده است. میزان چوب هیزمی مورد نیاز صنایع تخته خرده چوب و تخته فیبر1077200 مترمکعب در سال، و میزان هیزمی که هر ساله از جنگل های شمال برداشت می شود 661250 مترمکعب
  می باشدکه بخشی از این منابع به وسیله صنایع کاغذمصرف می گردد ،  ملاحظه می شود  که صنایع فوق الذکر برای دست یابی به ظرفیت های تولید با کمبود بیش از نیم میلیون متر مکعب مواد اولیه مواجه است که باید به طریقی تامین گردد. در حال حاضر مساله مواد اولیه یکی از چالش های بسیار بزرگ صنایع اوراق فشرده چوبی و سایر صنایع سلولزی کشور می باشد.

  با توجه به محدودیت بهره برداری چوب از جنگل های شمال به نظر می رسد بیشترین خطر کمبود مواد اولیه متوجه صنایعی نظیر صنایع تخته خرده چوب که از چوبهای درجه سه و گرده بینه های کم قطر به عنوان ماده اولیه در تولید محصول استفاده می کنند، باشد. زیرا سازمان حفظ نباتات اجازه واردات چوب به همرا پوست و همچنین هیزم به دلیل آفات و امراضی که ممکن است به همراه داشته باشند،نداده است. به دلیل اینکه در گذشته این صنایع در نزدیک جنگل ها بوده اند و به طور سنتی از جنگل برای تامین مواد اولیه استفاده می کنند، جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در آینده با مشکل جدی روبرو خواهند شد. اما از طرف دیگر بر خلاف صنایع دیگر، صنعت تخته خرده چوب قادر است طیف وسیعی از مواد لیگنوسلولزی را مورد مصرف قرار دهد. در این راستا شناسایی منابع لیگنوسلولزی جدید و بررسی امکان استفاده از این منابع به صورت خالص و یا به صورت مکمل با خرده چوبهای صنعتی به منظور تغذیه واحدهای تولید تخته خرده چوب از اهمیت حیاتی خاص برخوردار است.

  در حال حاضر با توجه به موارد استفاده متعدد از چوب و محدودیت منابع تولید چوب، بازیابی ضایعات چوبی امری ضروری به نظر می رسد. بطوریکه مصرف فراورده های مرکب مهندسی شده چوبی در موارد مختلف مانند ساختمان سازی در حال جایگزین شدن بجای چوب ماسیو می باشد. فراورده های لایه ای[1]  تخته خرده چوب[2] ، تخته فیبر[3] تخته تراشه[4] تخته ویفر[5] و مواد ساخته شده از ترکیبات آنها از جمله فراورده های مرکب چوبی هستند که توانسته اند جایگزین چوب ماسیو گردند. فرآورده های مرکب چوبی، محصولاتی هستند که از چند جزء به نسبت مشخص شامل چوب، اتصال دهنده و مواد مکمل تشکیل شده اند. تخته خرده چوب از جمله فرآورده های مرکب چوبی است که به عنوان ماده ساختمانی و صنعتی مصرف آن روبه افزایش است. تخته خرده چوب یک محصول صفحه ای[6] چوبی متشکل از خرده چوب و چسب می باشد که از رزین های گرما سخت استفاده می شود و در تولید آن فاکتورهای متعددی از جمله فشار پرس، دما، زمان پرس، درصد رزین، درصد مواد اولیه دخالت دارند.

  بنابراین با توجه به مسائل گفته شده، استفاده از مواد لیگنوسلولزی دیگر به عنوان ماده اولیه، امری لازم و ضروری به نظر می رسد، گندم یکی از محصولات عمده کشاورزی ایران می باشد که در سالهای اخیر تولید  آن به 12 میلیون تن در سال رسیده است . این پتانسیل عظیم میتواند تحولی بزرگ درصنایع خرده چوب و فیبری کشورایجاد نماید ، دانسیته پایین کاه گندم شاید باعث کاهش خواص مکانیکی تخته های تولیدی گردد ، به منظور پیشگیری ازاین عامل نقصان دهنده می توان از روشهای مختلف جهت تقویت تخته های تولیدی استفاده کرد . در این تحقیق استفاده از تراشه های روکش راش در لایه های سطحی به عنوان عامل تقویت کننده مورد مطالعه قرار گرفته است.  

   

   

  1- کلیات

  1-1- تخته خرده چوب:

   

  طبق تعریف سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (FAO) به ورقهای فشرده چوبی که از استعمال ذرات چوب یا مواد لیگنوسلولزی به کمک چسب های مصنوعی و تحت فشار و حرارت بوجود می آیند. تخته خرده چوب گفته می شود. مهمترین ماده اولیه ای که برای تخته خرده چوب به کار می رود چوب است که به طور متوسط 90% وزن خشک تخته را تشکیل می دهد و همچنین مهمترین ماده ای که برای ساخت تخته خرده چوب از نظر هزینه مهم می باشد چسب می باشد که تولید کنندگان تخته خرده چوب را به تلاش در جهت کاهش مصرف چوب
  وا می دارد.

  1-2- تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان:

  تاریخچه تولید اوراق فشرده چوبی در جهان، نشانگر آن است که صنایع تخته خرده چوب (نئوپان) در مقایسه با صنایع تخته فیبر و تخته لایه از قدمت کم تری برخوردار است بطوریکه از قدمت صنعت مدرن تخته خرده چوب، بیش از نیم قرن نمی گذرد. نخستین تلاشها برای تولید تخته خرده چوب از اواخر قرن نوزدهم و در عمل به دهه های اول قرن بیستم باز می گردد.

  در ابتدا از چسب های طبیعی (گیاهی و حیوانی) برای ساخت تخته خرده چوب استفاده می شد که میزان تولید بسیار کم بود ولی با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از چسبهای مصنوعی سرعت تولید رو به افزایش نهاد و اولین کارخانه بزرگ تولید تخته خرده چوب در آلمان بنا گذاشته شد که نقطه عطفی در روند رشد این صنعت به شمار می آید، بعد از این زمان در صنعت جهش بزرگی به وجود آمد. تنوع کاربردها و افزایش مصرف تخته خرده چوب در صنایع مختلف به افزایش تولید این کالا کمک زیادی کرده است و تولید جهانی آنرا از 24 میلیون متر مکعب در سال 1970 به حدود 45 میلیون متر مکعب در سال 1980 و به دنبال آن حدود 51 میلیون متر مکعب در سال 1988 افزایش داده است.

  1-3- تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در ایران:

  در ایران برای اولین بار صنعت تخته خرده چوب با احداث کارخانه ای با ظرفیت سالانه 12000 متر مکعب پا به عرصه وجود نهاد. پس از آن در سال 1341برای استفاده از مازاد کارخانجات کبریت سازی واحدهای دیگر تولید تخته خرده چوب در کنار این کارخانه احداث گردید. سپس بدلیل سهولت تولید این محصول و همچنین به منظور استفاده از ضایعات حاصل از بهره برداری و استحصال چوب در جنگل و کاربرد گسترده تر آن واحدهای دیگری در ایران استقرار یافتند. بعلاوه در سالهای اخیر جهت استفاده از منابع سلولزی دیگر از قبیل مازاد تولیدات کشاورزی مانند باگاس (تفاله نیشکر) و هرس باغهای میوه نظیر پسته و تولید تخته خرده چوب، واحدهای جدیدی در استانهای خوزستان، کرمان، زنجان تاسیس گردید.در ایران صنعت تخته خرده چوب آهنگ رشد چشمگیری داشته است. در حال حاضر جمعاً 13 واحد تخته خرده چوب، با ظرفیت اسمی معادل 449000 مترمکعب در سال، مشغول به تولید هستند. ظرفیت تولید کارخانجات تولید کننده نئوپان در سال 1377 بالغ بر 424462 مترمکعب بوده است

   

   

   

   

  Abstract

   

  Particleboard industry is facing limitation of raw material.In this Study investigation on feasibility of manufacturing particleboard from wheat straw and beech  strand.variables of this study were percentage of veneer and wheatstraw1 used for manufacturing particleboard at five levels : (0,100) , (75,25),(50,50),(25,75),(100,0) and Press temperature at two alevels :140 oC and 170 oC and final thickness of sandwich Panel in the Press at Two Levels (10mm,20mm)three boards (replicates) were manufactured following each manufacturing condition..totally 30 boards were manufactured based  on Din 68793 Physical and mechanical propertis of Boards was evaluated.veneers were cut into strands with length of 50 mm and width of 20 mm and wheat starw were cut into 40mm length.these materials were dried to 5 percent moisture content using a laboratory oven dryer.Boards were conditioned for Two Weeks after manufacturing.Test specimens were cut from manufacutured panels based on din 68763 to evaluate Physical and mechanical properties of Panels.Data collected from these tests were analysed using SPSS propgram.Analyzing of the data was conducted using factorial design  and Dunkan methed.Results showed that generally boards produced from mixture of recycled veneers and wheat straw had lower quality than panels manufactured from recycled veneers in terms of strand.But panels manufactured from 75 percent veneer and 25 percent wheat straw had reasonable and pressed of 170 oC MOR and IB. Press temp had also positive effect on board properties .In general board which made of 25 percent wheat straw and 75 percent veneer and Press temp 170 oC had acceptable properties.

   

   

  KeyWord: Beech strand, wheat straw, Particleboard, Resin

  Urea- Formaldehyde…

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از کاه گندم و تراشه روکش راش

  فهرست:

  1

  4

  4

  4

  4

  7

  8

  9

  11

  15

  16

  32

  33

  34

  36

  36

  36

  36

  38

  38

  38

  39

  40

   

   

   

   

   

  فصل اول : مقدمه ........................................................................................................................................

  1- کلیات ............................................................................................................................................................

  1-1 تعریف تخته خرده چوب .............................................................................................................................

  1-2 تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان ...............................................................................................

  1-3 تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در ایران .................................................................................................

  1-4 مصرف تخته خرده چوب درکشور ..............................................................................................................

  1-5 نحوه ساخت تخته خرده چوب .................................................................................................................

  1-6 مشخصات گیاه شناسی کاه گندم .................................................................................................................

  1-7 ساختمان فیزیکی و خصوصیات شیمیایی کاه گندم .....................................................................................

  1-8 اهداف انجام این مطالعه ..............................................................................................................................

  فصل دوم : سابقه تحقیق .........................................................................................................................................

  فصل سوم : مواد و روشها  ...........................................................................................................................

  3-1 عوامل متغیر ................................................................................................................................................

  3-2 عوامل ثابت .................................................................................................................................................

  ارائه تجزیه و تحلیل نتایج ...........................................................................................................................

  3-3 مراحل ساخت تخته های آزمایشگاهی .........................................................................................................

  3-3-1 تهیه ماده اولیه ...............................................................................................................................................

  3-3-2 تعیین درصد رطوبت خرده چوب و کاه گندم .............................................................................................

  3-3-3 تعیین ابعاد کاه گندم .....................................................................................................................................

  3-3-4 نوع چسب ....................................................................................................................................................

  3-4 بررسی خصوصیات رزین .............................................................................................................................

  3-4-1 گرانروی رزین ............................................................................................................................................

  3-4-2 PH محلول رزین .......................................................................................................................................

   

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                      صفحه

  39

  39

  40

  41

  42

  42

  44

  44

  45

  45

  46

  46

  47

  47

  49

  50

  50

  51

  53

  56

  58

  60

  62

  65

  66

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3-4-3 درصد مواد جامد رزین  ............................................................................................................................

  3-4-4 تعیین وزن مخصوص چسب ...................................................................................................................

  3-4-5 تعیین زمان انعقادچسب ...........................................................................................................................

  3-5 آنالیز شیمیایی کاه گندم ...................................................................................................................

  3-5-1 تعیین مقدار لیگنین ..............................................................................................................................

  3-5-2 تعیین مقدار سلولز ......................................................................................................................................

  2-5-3 تعیین مقدار خاکستر....................................................................................................................................

  3-6 چسب زنی تراشه های روکش راش و کاه گندم..........................................................................................

  3-7 هاردنر(کاتالیزور)............................................................................................................................................

  3-8 تشکیل کیک ...............................................................................................................................................

  3-9 پرس کردن ................................................................................................................................................

  3-10 کلیماتیزه کردن تخته ها ..............................................................................................................................

  3-11 تهیه نمونه های آزمونی .................................................................................................................................

  3-12 اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته ها....................................................................................

  3-12-1 اندازه گیری دانسیته و رطوبت تخته ها ..................................................................................................

  3-12-2 آزمایش اندازه گیری مدول گسیختگی (MOR  ) و مدول آلاستیسیته(MOE ) ...................................

  3-12-3 آزمایش اندازه گیری مقاومت چسبندگی داخلی ( IB  ) ........................................................................

  3-12-4 آزمایش تعیین میزان واکشیدگی ضخامت و جذب آب ( 2و24 ساعت ) .............................................

  3-12-5 آزمایش مقاومت به ضربه ........................................................................................................................

  فصل چهارم : نتایج  ....................................................................................................................................

  4-1 مقاومت خمشی (MOR  ) .......................................................................................................................

  4-1-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشی (MOR ) .........................................................................

  4-1-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت خمشی ( MOR  ) ..............................................................

  4-1-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاو.مت خمشی ( MOR  ) ...................................

  4-2 مدول آلاستیته(MOE  ) .....................................................................................................................

  4-2-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مدول الاستیسیته(MOE  ) ..........................................................................

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                      صفحه

  68

  70

  73

  74

  75

  77

  79

  81

  82

  86

  88

  90

  91

  94

  97

  98

  99

  101

  103

  106

   

  107

  109

  112

  114

  116

   

  4-2-2 تاثیر مستقل درجه حرارت بر مدول آلاستیته(MOE  ) ..............................................................

  4-2-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت بر مدول آلاستیته( MOE  ) ................................................

  4-3 مقاومت به ضربه (IBS ) ............................................................................................................................

  4-3-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS ) .............................................................................

  4-3-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS ) .............................................................

  4-3-3 تاثیر مستقل درصد اختلاط و درجه حرارت  بر مقاومت به ضربه (IBS )......................................

  4-4 چسبندگی داخلی ..............................................................................................................................................

  4-4-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی ( IB ) .............................................................................

  4-4-2 تاثیر مستقل حرارت پرس بر چسبندگی داخلی ( IB ) ..............................................................................

  4-4-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و درجه حرارت بر چسبندگی داخلی ( IB ) ..................................................

  4-5 جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب ( WA2  ) ...................................................................

  4-5-1 تاثیر مستقل درصداختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2  ) ....................

  4-5-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 )

  4-5-3 تاثیر مستقل درصد اختلاط وحرارت برجذب آب بعد از2 ساعت غوطه ور شدن در آب(WA2)

  4-6 جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب (WA24  ) ................................................................

  4-6-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  ) ...................

  4-6-2 تاثیر مستقل حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  ) .....................

  4-6-3 تاثیرمتقابل درصد اختلاط وحرارت پرس برجذب آب بعد از2ساعت غوطه ور شدن درآب(A24)

  4-7 واکشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب (TS2 ‌) .........................................................

  4-7-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط برواکشیدگی ضخامت بعد از2ساعت غوطه وری در آب( TS2 )....................

  4-7-2 تاثیر مستقل حرارت پرس برواکشیدگی ضخامت بعد از2ساعت غوطه وری در آب( TS2 ).......................

  4-7-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر وا کشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری در

  آب ( TS2 ) ...............................................................................................................................................

  4-8 واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب ( TS24  ) .................................................

  4-8-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب(TS24  ).........

  4-8-2 تاثیر مستقل حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعداز 24 ساعت غوطه وری در آب ( TA24 ) .........

  4-8-3 تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در

   آب (TS24  ) ...........................................................................................................................................

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                      صفحه

   

   

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................................

  پیشنهادات ....................................................................................................................................................

  منابع ............................................................................................................................................................

  ضمایم .........................................................................................................................................................

   

   

  منبع:

  - آرین، 1، 1381 ، صنعت تخته خرده چوب در ایران، مجله صنایع چوب و کاغذ (3) صفحه 72 -79

  2- ابراهیمی، قنبر، 1368 ، مکانیک چوب و فرآورده های مرکب آن ( ترجمه) ، انتشارات دانشگاه تهران

  3- امام ، مهران، (1376) بررسی تأثیر شرایط کیک خرده چوب راش و پرس بر انتقال حرارت، پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  4- پارسا پژوه ، داوو و شعرایی داد 1355. بررسی خواص فیزیکی تخته خرده چوبهای ساخته شده در کارخانجات ایران، نشریه دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، شماره 33

  5- حبیبی، م. (1377) ، بررسی ویژگیهای تخته تراشه چوب از ضایعات روکش راش. موسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع شماره 15 صفحه 76  - 70.

  6- حبیبی، مسعود رضا، (1373) بررسی تأثیر شرایط ساخت بر مقاومت و یک تخته خرده جوب، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

  7- جهان لتیباری، و طبرسا وحین زاده (1375) بررسی تأثیر شرایط پلیمر شدن بر مقاومت انتقال رزین اوه، فرمالدهیه در تخته خرده چوب ممرز شدید شماره 148 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

  8- دوست حسینی، کاظم، (1376) بررسی مقدماتی امکان استفاده از چوب گز در ساختن تخته خرده چوب، مجله منابع طبیعی ایران شماره 40

  9- دوست حسینی، کاظم، 1380. فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده ی چوبی ، انتشارات دانشگاه تهران

  10- دوست حسینی و روشنی (1368) ، بررسی استفاده از گونه تاج و صنوبر در ساخت تخته خرده چوب، پایان نامه کارشناسی ارشد

  11- طبرسا، تقی، (1366) بررسی تأثیر رطوبت کیک خرده چوب، درجه حرارت و زمان پرس بر کیفیت تخته خرده چوب راش و پلیمریز اسیون رزین اوه- فرم آلدهید، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

  12- طبرسا، تقی و شیخ الملوکی ، 1380 ، بررسی امکان استفاده از پوست دانه آفتابگردان در صنعت تخته خرده چوب، مجله منابع طبیعی . در حال چاپ.

  13- طبرسا، تقی و علائی، عباس (1380) بررسی استفاده از کلش برنج به صورت مخلوط با خرده چوب جنگلی در ساخت تخته خرده چوب، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1380

  14- طبرسا، تقی وید اللهی، صغری 1381، تأثیر جهت استقرار تراشد و شرایط پرس کردن بر کیفیت تخته تراشه از ضایعات روکش، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی .

  15- طبرسا، تقی، موحدی 1382 . بررسی تعیین مناسب ترین شرایط استفاده از مخلوط سر شاخه های بادام و صنوبردرچسبندگی داخلی تخته خرده چوب، فصلنامه علمی پژوهش وزارت جهاد کشاورزی ،جلد 16- شماره13

  16- طبرسا و فارسی، (1383)، بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از مخلوط گونه های اکالیپتوس و پالونیا، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  17- کارگر فرد،ابوالفضل و همکاران(1381)، بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از چوب تاغ وکاه گندم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، مجله تحقیقات چوب و کاغذ
  شماره 17.

  18- کاشانی زاده، محسن (1368) بررسی کاربرد ضایعات روکش و تخته خرده چوب ، مجله منابع طبیعی ، شماره 42

  19-Antvoan and Andreh- 1996-effect of press tempratuve on pavticle board.

  20-Annual book of Astm standards, 2001, Volume 4-10

  21-Boquillon,N.,ElbozG.,And U.Schonlald.2004.propertion of wheat straw particle Boards Bonded with diffrernt resin.G.wood scines.20..230-235

  22-Hang .c,zhang,c.,zhay,D.,Umemura,K.,and s.kawai.upgrading of uf-bonded reer and wheat straw particle board.silane coupling.agent.wood 44..282-286

  23-Heebink , B.G, w.f. lehman : f.V. Hefty – 1975- Reducing particle board pressing time , used for sev. Res . pap. Fpl- 180

  24- Hesch, R, 1980. Annual plants as raw material for the particle board industry. Holz als Roh- und werkstoff

  25- kehr, and scholzel, s. 1908. studies on the pressuve diayram for the manufacture particle board . partz: Effect of chip moisture , mold closing time , and molding pressure on the sealing characteristics in the hot pressing of particle board usdA. Trans . l. fpl- 689

  26- kollman, f. 1957. Effect of moisture differences in chips before pressing on the properties of chip board. Hols als roh- und werkstoff vol 15, no. 1

  27- kehr, E, and schoelzel , s. 1966- the in vestigation of pressing conditions in the manufacture of pavticle board usdc.

  28- Kehv, E, scholel, s, 1962. Bayasse and other residues of annual plants as raw material for particle board Holz technologie 3 (3) :
   225-232.

  29- lynam- 1959-compare within press cycle and press temperature.

  30-lehman, w. f. r. l. Geimer and f. v .Hefty .1973. Factors affecting particle board pressing time: lnteraction with catalyst system. Usd A. for . serv. Res. Pap. Fpl. 208

  31- moslemi, A.A (1974) particle board volume : materials, volumes. Technology. Southern Illinois univ. press, carbonale, Iiinois.

  32- srivastava: A.c. Gupta, R. 1990. feasibility of using trash and straw asa thermal in sulator . biological wastes. 33 (1) :63-65

  33- suchland, o. 1976. Beharior of a particle board mat during the press cyele. F. p. j. vol. 17. no.2

  34- turreda, l; d. 1983. Bagasse, wood and wood- bagasse particle board bonded with urea for maldehyde and ploy vinyle acetate/ isocyante adhesive. Taiwan sugar 20 (2) : 48-55

  35- troger, f: pinke. G 1988. manu facture of glued with polymetric diphenyl. methane. 4, 4di isocyanate gntaining jariavs proper tions of straw: 46 (10): 389-395

  36- wang, s, Y and B. j. chen (2001) the flaks Alignment Efficiency and orthotro pic properties of oriented strand board, Holz froschony. 55 (2001)97-103

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت