پایان نامه غنی‌ سازی‌ نیمه ‌خودکار‌ مدل ‌های‌ سازمانی‌ با‌ استفاده ‌از‌ هستان ‌شناسی‌ سازمان

تعداد صفحات: 169 فرمت فایل: word کد فایل: 10001995
سال: 1389 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات IT
قیمت قدیم:۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت: ۲۱,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه غنی‌ سازی‌ نیمه ‌خودکار‌ مدل ‌های‌ سازمانی‌ با‌ استفاده ‌از‌ هستان ‌شناسی‌ سازمان

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

  گرایش مهندسی فناوری اطلاعات 

  چکیده ‌ ‌

  سازمان ها در محیط های پویای کسب و کار نیازمند تغییر و تحول مداوم هستند تا  با تطبیق با فشارهای خارجی ، از مزیت رقابتی برخوردار شوند. در این میان اسناد مربوط به مدل های کسب و کار و معماری سازمانی ، که جهت تدوین آنها ممکن است ماه ها و یا حتی سال ها زمان صرف شده باشد، به سرعت صحت و تطابق خود را با حقایق جاری سازمان از دست می دهند.

  فرآیندها به مرور زمان تکامل پیدا میکنند یعنی فرآیندها دچار تغییر و تحول و موجودیت های حرفه ایجاد یا حذف می شوند.

  هدف این تحقیق ارائه روشی نیمه خودکار  جهت ترمیم و تقویت مدل های کسب و کار قدیمی است که در حال حاضر در درسترس هستند. این روش سعی بر آن دارد تا با استفاده از تحلیل لغوی و معنایی متن جلسات مشترک مصاحبه ، مدلی ابتدایی از عناصر اصلی و روابط آنها را تولید کرده و سپس با استفاده از یک الگوریتم تکاملی به تصحیح این مدل با توجه به داده های مورد تایید کارشناس خبره دست پیدا کند.

  این روش جهت بدست آوردن بینشی کلی در مورد فرآیندهای سازمان معرفی شده است که مدل جاری سازمان را از متن جلسات داستان پردازی گروهی استخراج می کند. در این جلسات ذینفعان به نقل فعالیت های خود به صورت داستان گونه میپردازند. هستان شناسی سازمانی در این حالت به عنوان مجموعه مفاهیمی که هم برای انسان و هم برای ماشین قابل فهم هستند قلمداد شده است که بین کاربران کسب و کار و کاربران فنی مشترک بوده و در نتیجه در یکپارچگی سازمانی تاثیر مثبت دارد. کمک ابزاری نیز برای تحلیلگران جهت تسهیل به روز رسانی مدل های قدیمی و ناقص پیاده سازی شده است که نتایج عملی حاصله از آن کارایی روش را به خوبی نمایش میدهد.

  برای اکتشاف فرآیندها، موجودیت ها و روابط بین آنها از تحلیل لغوی متن با استفاده از تکنیک های حوزه پردازش زبان طبیعی و همینطور تعدادی الگوریتم یافتاری معرفی شده ، استفاده شده است . بدین ترتیب مدلی اولیه بدست میآید که جهت افزایش دقت با مدلی ورودی مقایسه میگردد. این مدل ورودی میتواند بر اساس اسناد فعلی سازمان و یا نظر فرد خبره تهیه شود. فرآیند مقایسه و ترکیب این دو مدل یک مسئله hard NP-بوده که توسط الگوریتم ژنتیک ارائه شده در زمان کوتاهی به جواب بهینه دست پیدا میکند.

  کلمات کلیدی : فرآیندکاوی، مهندسی سازمانی، تکامل فرآیند، الگوریتم ژنتیک

  شانزده

   فصل ‌اول ‌–‌کلیات ‌تحقیق ‌

  ١-١ مقدمه ‌ ‌

  هم راستایی کسب و کار-فناوری اطلاعات یکی از دغدغه های اساسی فعالان عرصه سیستم های اطلاعاتی در دهه های اخیر بوده است [١] . مؤلفه های زیادی برای این هم راستایی عنوان شده [٢]  که یکی از مهم ترین آنها فرآیندهای سازمانی است که مورد توجه حوزه مدیریت فرآیندهای حرفه نیز می باشد. این حوزه دیدگاهی در سطحی بالاتر از سطح فنی و مناسب برای خبرگان کسب وکار، در مورد فرآیندهای جاری و مطلوب ، ارائه میکند. برای فائق آمدن به شکاف کسب و کار-فناوری اطلاعات ٢ این دیدگاه سطح بالا باید با استفاده از پرس و جوی حوزه فرآیندی توسط کارمندان فناوری اطلاعات ، به درستی توسط مدلی فنی و نزدیک به سطح پیاده سازی معادل سازی شود[٣] .

  اغلب مدل های سازمانی بسیار حجیم و پیچیده بوده و نیازمند صرف زمان زیاد برای تولید و نگهداری هستند. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که این مدل ها، با توجه به ذات پویای سازمان ها، بر اثر مرور زمان به صورت جزئی انطباق خود را با روندهای جاری سازمان از دست بدهند. خودکارسازی در این حالت میتواند به صرفه جویی در زمان و هزینه منجر گردد[٤,٥] . هرچند که درجه خودکارسازی در حوزه مدیریت فرآیندهای سازمانی هنوز بسیار محدود است که این امر باعث کندی حرکت به سوی تکامل و پویایی فرآیندهای سازمانی شده و متأسفانه حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار هنوز موفق به ارائه دیدگاهی جامع و یکپارچه از فضای فرآیندی سازمان ها نشده است [٣] .

  تحقیقات زیادی در حوزه علوم سازمانی برای ارائه مدلی یکپارچه از فرآیندهای سازمانی جهت افزایش سازگاری و ارتباط مؤلفه های سازمان انجام گردیده [٦] ، چراکه نبود چنین همبستگی به عنوان دلیل اصلی شکست های راهبردی سازمان ها شناخته شده است . هستان شناسی سازمانی[٧]  به عنوان سطحی انتزاعی به روی تمامی مؤلفه های سازمان ، سعی بر رفع مشکلات مدیریت فرآیندهای کسب و کار سنتی دارد. هستان شناسی سازمانی مشکلات ناشی از شکاف کسب و کار-فناوری اطلاعات را با ارائه لایه ای معنایی در سطحی بالاتر از دو سطح فنی و فرآیندی کاهش میدهد.

  در این تحقیق روشی نیمه خودکار جهت بدست آوردن بینشی کلی در مورد فرآیندهای سازمان معرفی شده است که مدل جاری سازمان را از متن جلسات داستان پردازی گروهی ٣ استخراج می کند. در این جلسات ذینفعان به نقل فعالیت های خود به صورت داستان گونه میپردازند. هستان شناسی سازمانی در این روش به عنوان مجموعه مفاهیمی

   3 که هم برای انسان و هم برای ماشین قابل فهم هستند قلمداد شده است که بین کاربران کسب و کار و فنی مشترک می باشند. این روش توسط ابزاری برای تحلیلگران جهت تسهیل به روز رسانی مدل های قدیمی و ناقص به کار گرفته شده است که نتایج عملی حاصله از آن کارایی روش را به خوبی نمایش میدهد.

  ١-٢ ‌طرح ‌مساله ‌ ‌

  سازمان ها در محیط های پویای کسب و کار نیازمند تغییر و تحول مداوم هستند تا  در تطبیق با فشارهای خارجی ، از مزیت رقابتی برخوردار شوند. در این میان اسناد مربوط به مدل های کسب و کار و معماری سازمانی ، که جهت تدوین آنها ممکن است ماه ها و یا حتی سال ها زمان صرف شده باشد، به سرعت صحت و تطابق خود را با حقایق جاری سازمان از دست می دهند. فرآیندها دچار تغییر و تحول و موجودیت های حرفه ایجاد یا حذف می شوند.

  تغییر و بهبود فرآیندها و در ادامه آن اسناد فرآیندهای سازمان امری ناگزیر بوده و در این میان خودکارسازی می - تواند نقش موثری در کاهش اتلاف وقت و سرمایه داشته باشد. متاسفانه پیشرفت های خودکارسازی در این زمینه بسیار کم بوده و محدود به چند سال اخیر است .

   این پروژه بر مبنای یک طرح پژوهشی با عنوان "تبدیل مدل های سازمانی به مدل های ماتریسی“ با هدایت گروه

  ASER آغاز شده است و بخشی از این طرح پژوهشی که مربوط به ساخت خودکار ماتریس CRUD  است ، با این پروژه دنبال میگردد. جایگاه این پروژه بخشی از قسمت     Common Artifact Repository می باشد که  در شکل ١-١ نشان داده شده است . از اهدف این طرح پژوهشی می توان به تقویت نقش معمار نرم افزار(در واقع فعالیتهای شناسایی، مشخصه سازی و مدلسازی که توسط معمار نرم افزار انجام میگرفته است به صورت خودکار در آمده و فعالیتهای تصمیم گیری و اعتبار سنجی مدلها به او واگذار شده است . این نتیجه به لحاظ پایین آوردن هزینه تولید نرم افزار در طول چرخه حیات آن قابل طرح است ) اشاره کرد، همچنین می توان به  خودکار سازی فعالیتهای تحلیل سیستمهای مبتنی بر سرویس اشاره کرد که موجب افزایش سطح بهره وری، افزایش کیفیت ،کاهش هزینه و بهبود یکپارچگی در سطح معماری می گردد. ورودی اصلی این ابزار ماتریس CRUD میباشد که از جمله خروجی - های پایان نامه حاضر است .

   4 برای ساخت این ماتریس به صورت خودکار کشف روابط بین فرآیندها و موجودیت های حرفه الزامی است اما اگرچه انجام این امر برای عامل انسانی تقریبا سرراست و فرآیندی مشخص است اما برای ماشین بسیار پیچیده است . دلیل این امر استفاده انسان از معانی، مفاهیم و تجربه شخصی است که ماشین از آن برخوردار نیست .

  با توجه به اینکه تحقیقات در زمینه کشف معنا و شبیه سازی منطق انسانی توسط کامپیوتر در مراحل ابتدایی به سر میبرد، تنها روش قابل پیاده سازی در حال حاضر باید از رویه ای نیمه خودکار پیروی کند که در آن عامل انسانی به عنوان کمکی برای کامپیوتر نقش داشته باشد.

  بنابر این در این تحقیق برای ساخت ماتریس CRUD به عنوان ورودی اصلی ابزار خودکارسازی، از روشی نیمه خودکار جهت کشف اطلاعات در مورد مدل فرآیندی سازمان استفاده میشود. این اطلاعات که شامل فرآیندها، موجودیت ها و روابط بین آنهاست ماتریس خروجی را فراهم میکندو علاوه بر آن میتواند در تحقق هم راستایی کسب و کار حرفه با فناوری اطلاعات و مدیریت تغییر در سازمان نیز مفید واقع شود. 

  (تصاویر و نمودار در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع پایان نامه غنی‌ سازی‌ نیمه ‌خودکار‌ مدل ‌های‌ سازمانی‌ با‌ استفاده ‌از‌ هستان ‌شناسی‌ سازمان

  فهرست:

   فصل اول – کلیات تحقیق ......................................................................................................................................................................١

  ١-١  مقدمه .............................................................................................................................................................................................٢

  ١-٢  طرح مساله ....................................................................................................................................................................................٣

  ١-٣  اهداف تحقیق ...............................................................................................................................................................................٥

  ١-٤  محدوده پایان نامه ......................................................................................................................................................................٥

  ١-٥  مراحل انجام تحقیق ...................................................................................................................................................................٦

  ١-٦  ساختار پایان نامه ........................................................................................................................................................................٨

   فصل دوم - مفاهیم بنیادین .................................................................................................................................................................١٠

  ٢-١  مقدمه ..........................................................................................................................................................................................١١

  ٢-٢  مدیریت فرآیندهای کسب و کار...........................................................................................................................................١٢

  ٢-٢-١ سازمان .......................................................................................................................................................................١٣

  ٢-٢-٢ تعریف فرآیند ...........................................................................................................................................................١٣

  ٢-٢-٣ تقسیم بندی فرآیند ...............................................................................................................................................١٤

  ٢-٢-٤ تشخیص فرآیندهای سازمان و تعیین مالکیت آنها ........................................................................................١٤

  ٢-٢-٥ ضرورت بهبود فرآیندها .........................................................................................................................................١٥

  ٢-٢-٦ موجودیت اطلاعاتی ................................................................................................................................................١٥

  ٢-٢-٧ موجودیت کسب و کار ...........................................................................................................................................١٦

  ٢-٢-٨ ماتریس کراد ............................................................................................................................................................١٦

  ٢-٣  مهندسی سازمانی .....................................................................................................................................................................١٧

  ٢-٣-١ مقدمه .........................................................................................................................................................................١٧

  ٢-٣-٢ مهندسی سیستمهای داده ....................................................................................................................................١٧

  ٢-٣-٣ مهندسی سیستمهای اطلاعاتی ...........................................................................................................................١٨

  نه

   

   

  ٢-٣-٤ مهندسی سازمانی ...................................................................................................................................................١٨

  ٢-٤  هستان شناسی .........................................................................................................................................................................١٩

  ٢-٤-١ هستان شناسی سازمانی ........................................................................................................................................٢١

  ٢-٤-٢ ایجاد و مدیریت هستان شناسی .........................................................................................................................٢٢

  ٢-٤-٣ اصول طراحی هستان شناسی ..............................................................................................................................٢٣

  ٢-٤-٤ ساخت هستان شناسی ..........................................................................................................................................٢٤

  ٢-٤-٥ یادگیری هستان شناسی .......................................................................................................................................٢٥

  ٢-٤-٦ مجتمع سازی هستان شناسی ها........................................................................................................................٢٥

  ٢-٥  پردازش زبان طبیعی ...............................................................................................................................................................٣٠

  ٢-٥-١ تعریف و اهمیت پردازش زبان طبیعی ...............................................................................................................٣٠

  ٢-٥-٢ مشکلات پیشروی پردازش زبان طبیعی در مهندسی سازمانی ...................................................................٣١

  ٢-٥-٣ کاربرد پردازش زبان طبیعی در هستان شناسی .............................................................................................٣١

  ٢-٦  متن کاوی ..................................................................................................................................................................................٣٢

  ٢-٦-١ داده کاوی .................................................................................................................................................................٣٢

  ٢-٦-٢ دادهکاوی و کشف دانش .......................................................................................................................................٣٣

  ٢-٧  الگوریتمهای تکاملی ................................................................................................................................................................٣٤

  ٢-٧-١ ایده اصلی در الگوریتم ...........................................................................................................................................٣٥

  ٢-٧-٢ مراحل اجرای یک الگوریتم ژنتیک ....................................................................................................................٣٦

  ٢-٧-٣ روش های انتخاب ...................................................................................................................................................٣٧

  ٢-٧-٤ روش های ترکیب ...................................................................................................................................................٣٨

  ٢-٧-٥ نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک ..........................................................................................................................٣٨

  ٢-٨  جمع بندی .................................................................................................................................................................................٤٠

  ده

   

   

   فصل سوم – بررسی کارهای مرتبط .................................................................................................................................................٤١

  ٣-١  مقدمه ..........................................................................................................................................................................................٤٢

  ٣-٢  تحلیل لغوی متن .....................................................................................................................................................................٤٢

  ٣-٣  تحلیل لغوی متن همراه با منابع ثانوی ..............................................................................................................................٤٤

  ٣-٤  سایر روشها.................................................................................................................................................................................٤٥

  ٣-٥  کاستی ها ...................................................................................................................................................................................٤٦

  ٣-٦  نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................٤٦

   فصل چهارم – روش پیشنهادی .........................................................................................................................................................٤٨

  ٤-١  مقدمه ..........................................................................................................................................................................................٤٩

  ٤-٢  مرحله اول : پالایش متن .........................................................................................................................................................٥٠

  ٤-٢-١ برچسب گذاری اجزای واژگانی ، ریشه یابی و حذف کلمات زائد ................................................................٥١

  ٤-٢-٢ الگوریتمهای مکاشفهای استفاده شده برای افزایش دقت .............................................................................٥٢

  ٤-٣  مرحله دوم : استخراج مدل .....................................................................................................................................................٥٢

  ٤-٣-١ کشف ارتباط با استفاده از الگوریتم پنجره .......................................................................................................٥٣

  ٤-٤  مرحله سوم : انطباق با مدل موجود......................................................................................................................................٥٣

  ٤-٤-١ استفاده از هستان شناسی سازمان .....................................................................................................................٥٥

  ٤-٤-٢ استفاده از مدل موجود سازمانی ..........................................................................................................................٥٥

  ٤-٥  الگوریتم ژنتیک برای تطابق ..................................................................................................................................................٥٥

  ٤-٥-١ پارامتر ها و نتایج آزمایشات اولیه .......................................................................................................................٥٥

  ٤-٥-٢ ساختار جمعیت و کروموزوم ................................................................................................................................٥٨

  ٤-٥-٣ فرمول محاسبه برازش ...........................................................................................................................................٥٩

  ٤-٦  معرفی ابزار.................................................................................................................................................................................٦١

  ٤-٧  جمع بندی .................................................................................................................................................................................٦٣

   فصل پنجم - ارزیابی روش با استفاده از مطالعه موردی .............................................................................................................٦٥

  یازده

   

   

  ٥-١  مقدمه ..........................................................................................................................................................................................٦٥

  ٥-٢  مطالعه موردی شرکت اتوموبیل کرایه اروپا .......................................................................................................................٦٧

  ٥-٣  مطالعه موردی باشگاه والیبال ...............................................................................................................................................٧١

  ٥-٤  نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................٧٥

   فصل ششم – نتیجه گیری و کارهای آینده ...................................................................................................................................٧٨

  ٦-١   مقدمه ..........................................................................................................................................................................................٧٩

  ٦-٢  مقایسه با سایر روشها..............................................................................................................................................................٨٠

  ٦-٣  تحقق اهداف ..............................................................................................................................................................................٨٢

  ٦-٤  کارهای آینده ............................................................................................................................................................................٨٣

   مراجع .......................................................................................................................................................................................................٨٤

   

  منبع:

   

  [1]     PA Strassmann, The squandered computer: evaluating the business alignment of

  information technologies, 1st ed. New Canaan: Infomation Economic Press, 1997.

  [2]     Jerry Luftman, "Assessing business-IT alignment maturity," Strategies for

  information technology governance, vol. 4, no. December, pp. 1-51, 2004.

  [3]     Martin Hepp et al., "Semantic Business Process Management: A Vision

  Towards Using Semantic Web Services for Business Process Management," in

  IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE'05), 2005.

  [4]     E. Blomqvist and A. Ohgren, "Constructing an enterprise ontology for an

  automotive supplier," Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 21,

  no. 3, pp. 386-397, 2008.

  [5]     Eva Blomqvist, "Fully automatic construction of enterprise ontologies using

  design patterns: Initial method and first experiences," , 2005, pp. 1314-1329.

  [6]     Jan L. G. Dietz and Jan A. P. Hoogervorst, "Enterprise Ontology in Enterprise

  Engineering," in Proceedings of the 2008 ACM symposium on Applied computing -

  SAC '08, 2008, p. 572.

  [7]     J.L.G. Dietz, Enterprise ontology: theory and methodology, 1st ed. Secaucus,

  NJ: Springer Verlag, 2008.

   .فتانه ایازی, "حافظه سازمانی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمان ," تهران , ١٣٨٥       [٨]

  [9]     Zhou Nianjun, Zhu Yanfeng, and Wang Hao, "Evaluating Service Identification

  with Design Metrics on Business Process Decomposition," in SCC '09 Proceedings

  of the 2009 IEEE International Conference on Services Computing , 2009.

  [10]     Fereidoon Shams et al., "A Framework for Automatic Transformation of

  EnterpriseBusiness Model to Service Model," Shahid Beheshti University, Tehran,

  2009.

  [11]     J. Goncalves, F.M. Santoro, and F.A. Baiao, "Business process mining from

  group stories," in Computer Supported Cooperative Work in Design CSCWD 2009.

  13th International Conference on, 2009, pp. 161–166.

   

   

   85

  [12]     Flávia Maria, Marcos R S Borges, and José A Pino, "Acquiring knowledge on

  business processes from stakeholders ’ stories," Advanced Engineering Informatics,

  vol. 24, no. 2, pp. 138-148, 2010.

  [13]     Avik Sinha, Amit Paradkar, Palani Kumanan, and Branimir Boguraev, "A

  Linguistic Analysis Engine for Natural Language Use Case Description and Its

  Application to Dependability Analysis in Industrial Use Cases," in Dependable

  Systems & Networks, 2009. DSN'09. IEEE.IFIP International Conference on, 2009,

  pp. 327–336.

  [14]     Aditya Ghose, George Koliadis, and Arthur Chueng, "Process Discovery from

  Model and Text Artefacts," in Proceedingso of the 2007 IEEE Services Congress

  Workshop Proceedings, IEEE Computer Society Press, 2007.

  [15]     J.E. Ingvaldsen, J.A. Gulla, X. Su, and H. Rønneberg, "A text mining approach

  to integrating business process models and governing documents," in On the Move

  to Meaningful Internet Systems 2005: OTM Workshops, 2005, pp. 473–484.

  [16]     A. Lodhi, G. Kassem, V. Köppen, and Gunter Saake, "Building As-Is Process

  Models from Task Descriptions," University of Magdeburg, 2010.

  [17]     Mark Ehrig, Agnes Koschmider, and Andreas Oberweis, "Measuring Similarity

  between Semantic Business Process Models," in Proceedings of the fourth Asia-

  Pacific conference on Comceptual modelling-Volume 67, 2007, pp. 71–80.

  [18]     R.Y.K. Lau,  "Fuzzy domain ontology discovery for business knowledge

  management," IEEE Intelligent Informatics Bulletin, vol. 8, no. 1, pp. 29-41, 2007.

  [19]     R.Y.K. Lau, "Context-sensitive text mining and belief revision for intelligent

  information retrieval on the web," Web Intelligence and Agent Systems, vol. 1, no.

  3, pp. 151–172, 2003. 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت