پایان نامه بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط کارفرمایان در استان اردبیل

تعداد صفحات: 133 فرمت فایل: word کد فایل: 10001910
سال: 1391 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مدیریت
قیمت قدیم:۱۹,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط کارفرمایان در استان اردبیل

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته مدیریت دولتی

  چکیده:

  کوتاهی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه واقعی و ناکامی سازمان تأمین اجتماعی  در التزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه، به عنوان عمده­ ترین تهدید برای سازمان تأمین اجتماعی تلقی می­شود که، زمینه های به مخاطره افتادن منابع درآمدی سازمان و تحت الشعاع قرار گرفتن منافع  نسل های گذشته می­باشد. علیهذا گریز از پرداخت حق بیمه به وضعیتی اشاره دارد که، کارگران و کارفرمایان حق بیمه های الزامی خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت  ننموده و یا کمتر از میزان واقعی ( مقرر در قانون) پرداخت می­نمایند.  هدف کلی مورد نظر در این پژوهش، شناخت علل گریز از پرداخت حق بیمه و یافتن راهکارهای مناسب در راستای جلوگیری از این پدیده و وصول به موقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل طی سال 1390 بوده است که با استفاده از روش پیمایشی از نوع همبستگی و با بهره گیری از ابزار اندازه گیری پرسشنامه، جمع­آوری داده های تحقیق در سطح شعبات شهرستان اردبیل مطابق با روش نمونه گیری طبقه بندی شده به شکل تصادفی متناسب و نمونه آماری 120 نفر انجام گرفت. نتایج حاصله از آزمون فرضیات تحقیق، نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین احساس نارضایتی کارفرمایان نسبت به ضعف در اطلاع رسانی تامین اجتماعی، سطح آگاهی کارگران و کارفرمایان، احساس بی­عدالتی در حق بیمه پرداختی متفاوت بودن نرخ حق بیمه، از دیدگاه کارفرمایان به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده و گریز  از پرداخت حق بیمه به عنوان متغییر ملاک تحقیق می­باشد. نتایج تفسیری از تحلیل همبستگی پیرسون دال بر وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای احساس نارضایتی، ضعف در اطلاع رسانی، احساس بی­عدالتی و سطح آگاهی از یک طرف و متغیر گریز از پرداخت حق بیمه از طرف دیگر بوده است.

  کلید واژه ها: ضعف در اطلاع رسانی،  سطح آگاهی، احساس بی­ عدالتی در حق بیمه پرداختی، متفاوت بودن نرخ حق بیمه

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  براساس  قانون ، سازمان  تامین اجتماعی  یک  سازمان  عمومی  غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ( با مشارکت بیمه شده و کارفرما)  تامین می شود و متکی  به  منابع  دولتی  نیست به  همین  دلیل، دارائی ها و سرمایه های  آن  متعق  به  اقشار تحت  پوشش  در نسل های  متوالی است تامین اجتماعی پاسخگوی  نیازهای  بخش قابل  توجهی از  جمعیت  کشور است.  تکیه گاه اصلی این سازمان  مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت  درعرصه های مختلف سیاست گذاری،  تصمیم گیری های  کلان و تامین  منابع  مالی  است.   

  اصطلاح تأمین اجتماعی در کشورها و نظام های مختلف با تعبیرها و تعریف‌های نسبتاً متفاوت به کار گرفته می‌شود و این تفاوت ها اغلب به سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی  و سیاسی کشورها مربوط می‌شود. تأمین اجتماعی با مقوله‌های اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و فرهنگی در تعامل بوده و از این لحاظ، تحت تأثیر تحولات هر یک از عرصه‌های مذکور قرار داشته و خود نیز بر آن حوزه‌ها تأثیرگذار بوده است.

  نحوه تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی به جهت اهمیت پاسخگوئی به تعهدات و ارایه خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران از یک سو و عدم اتکاء به منابع دولتی از سوی دیگر، مقوله‌ای مهم و تعیین کننده محسوب می‌گردد. بخش عمده این منابع از محل حق بیمه‌ها و با مشارکت بیمه شده و کارفرما تأمین می‌شود. به همین دلیل دارائی ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی است.

  از ویژگی های عمده بیمه‌های اجتماعی، اجباری بودن و تأمین منابع مالی آنها از محل مشارکت کارفرما و کارگر و دولت می‌باشد. در طرح های تأمین اجتماعی، تأمین منابع از طریق جمع‌آوری حق بیمه از مهمترین وظایف و دغدغه‌های مسئولین این طرح ها می‌باشد از آنجا که در این طرح ها منابع جهت انجام تعهدات از محل حق بیمه‌های وصولی تأمین می‌گردد. لذا هر گونه ناکامی در جمع‌آوری حق بیمه، ارائه خدمات را با شکست مواجه خواهد ساخت. با توجه به آنکه به موجب قانون، کارفرمایان موظفند تا حق بیمه کارگران خود را به میزان دستمزد دریافتی بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. ولی بعضی از کارفرمایان به عناوین مختلف سعی می‌کنند که حق بیمه واقعی را نپردازند. این نوع عدم پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت واقعی حق بیمه  از سوی کارفرمایان، از دیدگاه اصول بیمه‌ای، گریز از پرداخت حق بیمه نامیده می‌شود که از مهمترین مشکلات صندوق تأمین اجتماعی در زمینه تأمین منابع می‌باشد. این امر بخش بزرگی از منابع بالقوه صندوق های تأمین اجتماعی را به دور از دسترس آنها قرار می‌دهد. گریز از پرداخت حق بیمه در صندوق های بیمه‌ای صرف‌نظر از درجه گستردگی و پوشش آن از جمله عوامل مهمی است که بقا و کارآمدی صندوق های بیمه‌ای را با چالش های عظیمی مواجه نموده است. عوامل بسیاری در گریز از پرداخت حق بیمه و گرایش کارفرمایان و بیمه‌شدگان و دولت به عدم پرداخت حق بیمه مؤثر بوده است. این عوامل بعضاً اقتصادی و اجتماعی و در برخی موارد فرهنگی و سیاسی بوده‌اند اگرچه ویژگی های شخصیتی کارفرمایان و بیمه شدگان و ساختارهای کلان جامعه نیز بی‌تأثیر نبوده‌اند.

  در این تحقیق سعی بر آن است تا ضمن تعریف موضوع (گریز از پرداخت حق بیمه) به جنبه‌ها و ابعاد مختلف آن و همچنین ضرورت و اهمیت انجام مطالعه و سؤالات و موانع آن پرداخته شود.

   

  1-1-موضوع وعنوان پ‍‍ژوهش :

  موضوع پژوهش عبارت است از، بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان دراستان اردبیل که درراستای آن شناخت علل گریز از پرداخت حق بیمه ویافتن راهکارهای مناسب جهت جلوگیری ازاین پدیده ووصول به موقع مطالبات سازمان مورد بررسی قرار می گیرد .

   

  1-2- بیان مسئله

  سازمان تأمین اجتماعی نهادی است که مسؤلیت تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی را به اکثریت اقشار جامعه که هر روز نیز بر گستره آن افزوده می‌شود، برعهده دارد. در این راستا تأمین مالی بخش عظیمی از هزینه‌های سازمان به عهده بیمه‌شدگان و کارفرمایان می‌باشد که با پرداخت مبالغی به طور ماهیانه تحت عنوان حق بیمه در تأمین طرح های تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد و از طرف دیگر به عنوان مبنای ارائه خدمات و حمایت ها (پرداخت مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگی و...) برای هر یک از بیمه شدگان محسوب می‌شود که عمدتاً کارفرمایان مسؤلیت پرداخت آن را به عهده دارند (چیرویان و جیوا ، 1382، 195).

  طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی کلیه کارفرمایانی که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند موظف هستند ماهیانه معادل 27% حقوق و مزایای مشمول حق بیمه کارکنان و کارگران خود را به عنوان حق بیمه در وجه سازمان پرداخت نمایند که از این 27% حق بیمه معادل 7% از حقوق و مزایای مشمول حق بیمه کارگر کسر و مابقی 20% به عهده کارفرما می‌باشد بعلاوه دولت نیز معادل 3% حقوق و مزایای مشمول حق بیمه هر کارگر پرداخت می‌نماید. ضمناً حق بیمه مربوط به بیمه بیکاری نیز به میزان 3% حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه علاوه بر 20% مذکور، توسط کارفرما، تأمین و پرداخت می‌شود (مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، 1386، 14).

  طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه کارگران هنگام دریافت حقوق و مزایا توسط کارفرمایان کسر شده و کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه خود و کارگران شان به سازمان تامین اجتماعی شده‌اند اما علیرغم طی این فرایند، کارفرمایان از پرداخت حق بیمه خودداری می‌کنند و این عدم پرداخت هنگامی رخ می‌دهد که کارفرمایان، حق بیمه‌های الزامی خود را پرداخت ننمایند و یا کمتر از میزان واقعی (مقرر در قانون) پرداخت نمایند(مشیری، 1383، 5-1).

  قصور و کوتاهی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و ناکامی سازمان تأمین اجتماعی در التزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه از مسائلی است که می‌توان به عنوان اصلی‌ترین تهدید برای تأمین اجتماعی نام برد و به لحاظ ارتباط مستقیم حمایت های آتی با جمع‌آوری حق بیمه، این تهدیدات نه تنها موجب به خطر افتادن منابع درآمدی سازمان می‌شود بلکه منافعی را که نسل های گذشته انتظار دارند، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که پدیده فرار از پرداخت حق بیمه تنها از سوی کارفرمایان مشاهده نمی‌شود بلکه هر کدام از مؤلفه‌های این قرارداد اجتماعی که در بین کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی می تواند حاصل شود دارای نقش و اهمیت هستند.

  مطالعات و نتایج تجربی به دست آمده حکایت از این دارد که، عدم آینده‌نگری و رفتارهای نزدیک بینانه، نرخ های بالای حق بیمه تأمین اجتماعی، فقر، فشارهای مالی و تورم، مازاد عرضه نیروی کار، عدم وجود توان کافی و جرائم ناکافی و... از مهمترین دلایل گریز از پرداخت حق بیمه عنوان شده است که در اشکال مختلف نظیر  عدم اعلام صحیح تعداد کارگران تحت پوشش طرح تأمین اجتماعی توسط کارفرمایان، عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان جهت صورت‌برداری از تعداد کارگان شاغل، تبانی کارگر و کارفرما، تبانی کارفرما و بازرس و عوامل اجرائی، کم گزارش کردن درآمد مشمول حق بیمه کارگران و... ظاهر شده است.

  با رعایت موارد مذکور، این مطالعه در پی آن است تا به سؤالات زیر پاسخ دهد:

  1) میزان گریز از پرداخت حق بیمه تا  چه اندازه است؟

  2) علل یا عوامل مرتبط با گریز از پرداخت حق بیمه کدام‌ها هستند؟

   

  1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

  طی سال های اخیر، تغییرات زیربنائی عمد‌ه‌ای در ساختار اقتصادی کشور در حال شکل گرفتن است که نشأت گرفته از برنامه‌های دولت در جهت رشد و توسعه اقتصادی است بخشی از این برنامه‌ها تأکید بر تغییر مالکیت صنایع و شرکت های دولتی دارد که دولت نیز به تدریج درصدد انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی است در این صورت قشر عظیمی از کارکنان که دولت کارفرمای آنها بود با این اقدام تحت پوشش کارفرمایان بخش خصوصی قرار خواهند گرفت و به مشمولان قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد. نکته مهم و قابل ذکر، نتایج ناشی از وسعت و گستردگی این اقدام می‌باشد که بر کارگاه های تحت پوشش می افزاید که در کنار این مسایل، بنا به دلایلی از جمله گریز از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما که باعث شده است تا فاصله هزینه‌های سازمان با درآمدهایش روز بروز نزدیکتر و با افزایش فزاینده دریافت کنندگان از مزایای تأمین اجتماعی، سازمان تا چند سال بعد قادر به ایفای تمام تعهدات خود در سطح مطلوب نبوده و در وضعیت بحرانی قرار بگیرد.

  همچنین با توجه به ویژگی های اصلی نظام بیمه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه، حق بیمه‌ها معمولاً از طریق کارگر و کارفرما و بعضاً دولت تأمین می‌گردد و اینکه شرکت در این طرح ها به جز در موارد خاص اجباری می‌باشد و هزینه‌های طرح از محل حق بیمه‌های وصولی تأمین می‌گردد، سازمان را به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های خدمات مالی تبدیل کرده است که بایستی کلیه تعهدات خود را از محل منابع حاصل از حق بیمه پوشش دهد.

  با عنایت به موارد ذیل می‌توان اهمیت موضوعی پژوهش حاضر را مشخص و معین نمود:

  1) بدون شناسایی علل گریز کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران، امنیت و فضای تامینی برای کارگران در فضای خرد و افراد جامعه در فضای کلان با اختلال جدی روبرو خواهد بود؛

  2)  شناسایی عوامل مرتبط با فرار از پرداخت بیمه توسط کارفرمایان باعث ایجاد شناخت کافی برای بدنه ساختاری سازمان تامین اجتماعی استان شده و مسیرهای گریز افراد را تا حدودی می تواند مسدود و از ضررهای جدی به صندوق تامین اجتماعی از یک طرف و متضرر شدن بیمه شدگان از طرف دیگر جلوگیری کند؛

  3) اجرای فرآیند کاوش و تفحص روی این معضل جدی در سازمان تامین اجتماعی، می تواند روشن کننده عوامل تشدید کننده عدم پرداخت حق بیمه باشد.

  لذا هر گونه مانع در وصول منابع، توانمندی های سازمان را در ارائه خدمات با بحران مواجه می‌نماید با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام تحقیق در خصوص موضوع مورد بحث بیش از پیش روشن می‌گردد.

   

  1-4- اهداف تحقیق

  1-4-1- هدف اصلی

  هدف اصلی از طرح این مسأله شناخت علل و دلایل گریز از پرداخت حق بیمه و وصول به موقع مطالبات می‌باشد.

   

  1-4-2- هدف های فرعی

  1- بررسی رابطه بین ضعف در اطلاع رسانی سازمان های بیمه گر و گریز از پرداخت حق بیمه؛

  2- بررسی رابطه بین‌سطح آگاهی‌نسبت ‌به قوانین و موازین بیمه گری و گریز از پرداخت حق بیمه؛

  3- بررسی رابطه بین احساس بی عدالتی در حق بیمه پرداختی و گریز از پرداخت حق بیمه.

  4- بررسی رابطه بین احساس نارضایتی نسبت به متفاوت بودن نرخ حق بیمه و گریز از پرداخت حق بیمه.

   

   

  1-5- سؤالات و فرضیه های تحقیق

  1-5-1- سوالات تحقیق

  سوال اصلی:

  1- آیا ضعف در اطلاع رسانی سازمان های بیمه گر دروضعیت گریز از پرداخت حق بیمه در سطح شعب شهرستان اردبیل اثرگذار است؟

  1-5-2- سوالات فرعی: 

  1- آیا سطح آگاهی نسبت به قوانین و موازین بیمه گری در گریز از پرداخت حق بیمه اثرگذار است؟

  2- آیا احساس بی عدالتی در حق بیمه پرداختی در گریز از پرداخت حق بیمه اثرگذار است؟

  3- آیا احساس نارضایتی نسبت به متفاوت بودن نرخ حق بیمه در گریز از پرداخت حق بیمه اثرگذار است؟

  Abstract

   

  The reasons for avoiding the payment of insurance premium and the failure of social security organization in making the employees obligatd  to pay the insurance premium, are considered as major threats for the social security organization. This, on its own part, can contribute to the income source of the organization and can overshadow the benefits of the previous generations. Based significantly on this point, relinquishing from the responsibility of paying insurance premium is indicative of the fact that the employers and employees either avoid paying their obligatory insurance premium or they pay less than expected amount. The main purpose of the present investigation is, first of all, to gain some perception of avoiding insurance premium payment and second of all, it serve to detect some appropriate guidelines for the payment of insurance premium to social security organization over the course of 1390. For the purpose of the study, data collection was undertaken in all branches of Ardabil province offices and organizations.

  The present study consists of 120 participants and the methods such as correlation designs were used to analyze  data.  The statistical results of correlation analysis appear as follow: there is a significant relationship between the dissatisfaction of both employers and  employess withy  varying amount of insurance premium, the  disability to transfer information, the  awareness of employers and employees, dissatisfaction with the paid insurance premium from the perspectives of employers. In the present study, the  results of Pearson correlation analysis are typical of the fact that there is a significant relationship between the variables of dissatisfaction, lack of disability in information transference, feeling of injustice and awareness on the one  hand and between the variable of dissatisfaction and variable of avoiding the payment of insurance premium on the other hand.

  Key word:  employess , premium, information , varying amount

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط کارفرمایان در استان اردبیل

  فهرست:

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  چکیده........................................................................................................................... 10                                                                                                              

  فصل اول:کلیات تحقیق

  مقدمه............................................................................................................................. 12

  1-1- بیان مسئله............................................................................................................. 13

  1-2- هدف های تحقیق.................................................................................................. 14

  1-1-2- هدف اصلی .................................................................................................... 14

  2-1-2- هدف های فرعی ............................................................................................. 14

  1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن............................................................... 15

  1-4- سؤالات و فرضیه های تحقیق................................................................................. 16

  1-1-4- سوالات تحقیق................................................................................................. 16

  2-1-4- فرضیه‌های تحقیق............................................................................................. 16

  1-5- روش تحقیق......................................................................................................... 17

  1-6- قلمرو تحقیق........................................................................................................ 17

  1-7- جامعه آماری و حجم نمونه.................................................................................... 18

  1-8- متغیر ها یا مفاهیم اساسی تحقیق............................................................................. 18

  1-9- تعریف واژه ها ..................................................................................................... 21

  1-10- ساختار تحقیق.................................................................................................... 21

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  مقدمه:............................................................................................................................. 24

  عملکرد تأمین اجتماعی استان اردبیل در سال 1390.......................................................... 24

  2-1 گفتار اول: پیشینه تاریخی تامین اجتماعی................................................................... 27

  1-2-1 تاریخچه و سیر تحولات تامین اجتماعی............................................................... 27

  2-2-1تحولات فرهنگی و اجتماعی تامین اجتماعی........................................................... 28

  3-2-1 نظام بیسمارکی.................................................................................................. 30

  4-2-1 نظام بوریجی...................................................................................................... 30

  5-2-1 تامین اجتماعی درسازمانهای بین المللی............................................................... 30

  6-2-1 سیر تحول سازمان تامین اجتماعی در ایران............................................................ 32

  6-2-2 تاریخچه سازمان تامین اجتماعی در ایران.............................................................. 32

  6-2-3 اهداف و وظایف سازمان تامین اجتماعی............................................................... 32

  6-2-4 نظام تامین اجتماعی در ایران................................................................................ 32

  2-1- عضویت سازمان تامین اجتماعی در اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)........ 35

  7-2-1ساختارتشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی ایران ....................................................... 37

  2-2-گفتار دوم: خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی......................................... 46

  1-2-2- حمایت ها وتعهدات قانونی بلند مدت................................................................ 46

  مستمری بازنشستگی........................................................................................................ 46

  مستمری از کارافتادگی..................................................................................................... 48

  مستمری بازماندگان.......................................................................................................... 50

  2-2-2-حمایت ها و کمک های قانونی کوتاه مدت.......................................................... 52

  1-2- غرامت دستمزد ایام بیماری.................................................................................... 53

  2-2-نحوه محاسبات غرامت دستمزد ایام بیمای................................................................. 54

  1-3-شرایط دریافت کمک هزینه بارداری......................................................................... 54

  کمک هزینه ازدواج.......................................................................................................... 55

  3-2-2- مقایسه حمایت های بلندمدت در سازمان های تامین اجتماعی با سازمان بازنشستگی کشوری       58

  4-2-2- مقایسه حمایت های بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران با سایر کشور های جهان61       

  2-3-گفتار سوم: تامین مالی طرح های تامین اجتماعی....................................................... 70

  1-2-3-ساختار مالی یک طرح تامین اجتماعی.................................................................. 70

  2-2-3-تامین مالی از محل مالیات................................................................................... 71

  منابع تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی............................................................................. 71

  2-4-گفتار چهارم: افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی............................................. 79

  2-5-گفتار پنجم : ادبیات نظری و پیشینه تجربی تحقیق..................................................... 83

  2-5-1-ادبیات نظری تحقیق........................................................................................... 83

  2-5-2-پیشینه ی تجربی تحقیق...................................................................................... 90

  2-5-3-تفاوت تحقیق حاضر با پیشینه های تجربی مذکور:................................................ 91

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه................................................................................................................................ 93

  3-1- روش تحقیق........................................................................................................... 93

  3-2- جامعه آماری .......................................................................................................... 93

  3-3- شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه........................................................................ 93

  3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات......................................................................................... 94

  3-5-تعیین اعتبار ابزار پژوهش و قابلیت اعتماد یا پایایی..................................................... 95

   3-5-1- تعیین اعتبار ابزار تحقیق...................................................................................... 95

  3-5-2- تعیین پایایی ابزار تحقیق...................................................................................... 96

  3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................ 97

  فصل چهارم:یافته های تحقیق

  مقدمه............................................................................................................................... 100

  4-1- نتایج توصیفی........................................................................................................ 100

  4-1-1- وضعیت سنی..................................................................................................... 100

  4-1-2- وضعیت مدت فعالیت......................................................................................... 100

  4-1-3- وضعیت سطح تحصیلات................................................................................... 101

  4-1-4- وضعیت نوع محل فعالیت.................................................................................. 102

  4-1-5- وضعیت تعداد کارگران مشغول به کار................................................................... 102

  4-1-6- آماره های توصیفی احساس نارضایتی نسبت به متفاوت بودن نرخ حق بیمه............. 103

  4-1-7- آماره های توصیفی ضعف در اطلاع رسانی تامین اجتماعی..................................... 104

  4-1-8- آماره های توصیفی سطح آگاهی نسبت به قوانین و موازین بیمه گری....................... 105

  4-1-9- آماره های توصیفی احساس بی عدالتی در حق بیمه پرداختی.................................. 106

  4-1-10- آماره های توصیفی گریز از پرداخت حق بیمه..................................................... 107

  4-3- نتایج استنباطی دو متغیره تحقیق................................................................................ 108

  4-3-1- فرضیه اول : بین احساس نارضایتی نسبت به متفاوت بودن نرخ حق بیمه و گریز از پرداخت حق بیمه رابطه وجود دارد............................................................................................................................... 108

  4-3-2- فرضیه دوم : بین ضعف در اطلاع رسانی تامین اجتماعی و گریزاز پرداخت حق بیمه رابطه وجود دارد.     109

  4-3-3- فرضیه سوم : بین آگاهی نسبت به قوانین و موازین بیمه گری و گریز از پرداخت حق بیمه رابطه وجود دارد........................................................................................................................................ 110

  4-3-4- فرضیه چهارم : بین احساس بی عدالتی در حق بیمه پرداختی و گریز از پرداخت حق بیمه رابطه وجود دارد....................................................................................................................................... 111

  فصل پنجم:نتیجه گیری (بررسی نتایج به دست آمده و ارائه پیشنهادها)

  مقدمه.............................................................................................................................. 115

  5-1- نتیجه گیری............................................................................................................ 115

  5-2- پیشنهادها و راهکارهای تحقیق................................................................................. 119

  منابع و مآخذ..................................................................................................................... 121

  پیوست............................................................................................................................. 123

  چکیده انگلیس.................................................................................................................. 124

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                     صفحه

  جدول 1-2 حداکثر دستمزد ماخذ کسر حق بیمه کارگران از سال 1385 تا 1390................... 74

  جدول ( 1- 3 ) ضریب پایایی مربوط به متغیرهای پژوهش.................................................... 97

  جدول ( 2-3 ) آزمون آماری فرضیه های تحقیق.................................................................... 98

  جدول 1- 4 : آماره های توصیفی مربوط به سن پاسخگویان................................................. 100...........

  جدول 2- 4 : آماره های توصیفی مربوط به مدت فعالیت پاسخگویان.................................... 100

  جدول 3- 4 : توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان.................................................... 101

  جدول 4- 4 : توزیع فراوانی وضعیت محل فعالیت پاسخگویان............................................ 102

  جدول 5- 4 : آماره‌های توصیفی مربوط به‌تعداد کارگران مشغول به کار................................. 102

  جدول 6-4 : آماره های مربوط به احساس رضایتمندی نسبت به متفاوت بودن نرخ حق بیمه... 104

  جدول 7-4 : آماره های مربوط به ضعف در اطلاع رسانی تامین اجتماعی.............................. 105

  جدول 8-4 : آماره های مربوط به سطح آگاهی نسبت به قوانین و موازین بیمه گری................ 106

  جدول 9-4 : آماره های مربوط به سطح احساس بی عدالتی در حق بیمه پرداختی................... 107

  جدول 10-4 : آماره های مربوط به گریز از پرداخت حق بیمه............................................ 0823

  جدول 11-4: آزمون همبستگی بین احساس نارضایتی نسبت به متفاوت بودن نرخ حق بیمه و گریز از پرداخت حق بیمه..................................................................................................................................... 109

  جدول 12-4: آزمون همبستگی بین ضعف در اطلاع رسانی تامین اجتماعی و گریز از پرداخت حق بیمه     111

  جدول 13-4: آزمون همبستگی بین آگاهی نسبت به قوانین و موازین بیمه گری و گریز از پرداخت حق بیمه 112

  جدول 14-4: آزمون همبستگی بین احساس بی عدالتی در حق بیمه پرداختی  و گریز از پرداخت حق       118

  جدول 1-5 : خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیمه.................................................. 118

  منبع:

  1- اداره کل امور بین‌الملل، تأمین اجتماعی در سراسر جهان، 1384 ، تهران.

  2- اعتضادپور، ناهید و رجبی راد، فهیمه (1375)؛ تأمین اجتماعی در ایران ،تهران.

  3- بیکر ، ترز. ال، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، مترجم، هوشنگ نایبی، 1381، نشر روش، تهران.

  4- بیلی، کلایو و جان ترنر، راهبردهایی برای کاهش فرار بیمه ای در تامین اجتماعی 2001 ، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران.

  5- تدین، احمد، انقلاب صنعتی، (1375)؛ تهران

  6- درخشانفر، فریبا و سکینه یوسفی قدیم، نوآوری های اجرایی در بهبود رعایت پرداخت حق بیمه و اجرای قوانین: ارتقاء موازین پرداخت حق بیمه در برنامه های ارایه مزایای بازنشستگی تامین اجتماعی، 1386 ، تهران، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل.    

  7- رفیع پور، فرامرز، آناتومی جامعه، 1380 ، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  8- سازمان تامین اجتماعی ، ادره کل امورپرسنلی ، سیرتحولات تامین اجتماعی درجهان ، تهران 1386

  9- سازمان تامین اجتماعی واحد آمار واطلاعات

  10- سرایی، حسن، مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق،1372 ، تهران، انتشارات سمت.

  11- سرمد، زهره و دیگران، روش های تحقیق در علوم رفتاری،1381، تهران، انتشارات آگاه.

  12- شکری، علی، ارزیابی اقتصادی صندوق های بازنشستگی در ایران، 1375 ، تهران.

  13- علفیان، مسعود، مشارکت و دیدگاه نو در مدیریت شهری،1379، مجموعه مقالات مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، دانشگاه تبریز، همایش مدیریت توسعه پایدار.

  14- کلهر، زهره، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و بیمه شده و پیامدهای ناشی از آن برای طرحهای مستمری تامین اجتماعی، 1381 ، تهران، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل.

  15- مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی( 1386)؛ راهنمای مقررات تأمین اجتماعی، تهران

  16- مجموعه قوانین ومقررات تامین اجتماعی ، محمد حسین قشقایی ، 1390

  17- مشیری، حسین، تامین مالی طرح های تامین اجتماعی،1380 ، تهران، معاونت فنی درآمد.

  18- مشیری، حسین، مبانی نظری گریز از پرداخت حق بیمه در صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی، 1383، تهران.

  19- معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی،  برآورد میزان فرار از پرداخت حق بیمه در جامعه مشمولین بیمه های اجباری، 1388 ، تهران.

  20- معاونت نظارت و رویه های اداره کل درآمد حق بیمه، برنامه ریزی جهت کاهش فرار از پرداخت حق بیمه ،1389، تهران .

  21- موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ، گزارش کارشناس سازمان بین المللی کاردرایران ، تهران 1386

  22- موسسه فرهنگی هنری آتیه 1387

  23. Leighley, J.E and Vedlits, A ,The Journal of Politics ,1999 , Race, Ethnicity, and Political Participation: Competting Models and Contrasting Explanations, Vol.61, No.4, pp:1092-1114.

  24. Neuman, L.W., Social Research Method: Quantitative and qualitative approaches(6rd ed), 2003, London: Allyn and Bacon .

  25. Shingles, R. D, The American Political Science Review, 1981, Black, Consciousness and Political Participation: The Missing Link, , Vol.25, No.1, pp:76 -91.

  26. Singleton, R.A and Straits, B.C, Approaches to Social Research , 1999, ed, New York, Oxford University Press. 

   

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت