روش تحقیق بررسی پیدایش و ظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی –فرهنگی ، سیاسی آن در جامعه

تعداد صفحات: 67 فرمت فایل: word کد فایل: 10001572
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه فیزیک
قیمت قدیم:۱۳,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق بررسی پیدایش و ظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی –فرهنگی ، سیاسی آن در جامعه

  بیان مسئله:

  انسان قرن بیست ویکم با ورود به هزاره سوم به پیشرفت ها وجرقه های بسیار مهمی در عرصه علم وتکنولوژی روبرو شده است.درعرصه فن آوری های جدید وباارزش که می توان آن را «انقلاب صنعتی آینده» خواند، فناوری نانومی باشد که به دلیل پویا بودن این فناوری نو ظهور می توان از رسوخ این فناوری در عرصه ارتباطات سخن به میان آورد.

  می توان گفت ابداعات فن آورانه( به ویژه در عرصه رسانه ها واطلاعات) جهان را به شمشیری دولبه مجهز کرده است که از یک سو پیام آور فضای عمومی جدیدی است که در آن افراد بشر فارغ از مرزها ومحدوده ها به یکدیگر پیوند می خورند وبه فرصت های استثنایی دست می یابند واز سوی دیگر آغاز گر شکاف دیگری میان فقرا واغنیاست فاصله میان دارندگان وفاقدان را بیشتر کرده است.

  آنچه که مد نظر اغلب اندیشمندان وپژوهشگران است این است که تنها راه چالش پیروزمندانه ونیز مواجهه خلاقانه با پیامدهای این ابداعات نوین وتحصیل توانایی در پذیرش وبه کارگیری آنها، شناخت دقیق ساختار، توانمندیها وآثار وپیامدهای فن آوری های نوین است.

  فناوری نانو در تمامی عرصه های صنعت، پزشکی، فیزیک والکترونیک و.... خودنمایی می کند که به علت رشد روزافزون علم در عرصه های مختلف، تأثیر این علم در وسایل ارتباطی را می توان روز بروز بیشتر مشاهده کرد.نفوذ این فناوری درساخت ریز کامپیوترها ، ریزتراشدها وآنتن هاو باتری وابزارهای دیگر مورد نیاز در رسانه های ارتباطی نوید این را می دهد که در عصر جهان اطلاعاتی که سرعت وزمان بسیار باارزش ومهم تلقی می شوند ومرزبندی از بین رفته است وبا انبوه اطلاعات وداده ها روبروهستیم شایسته است که از حداقل مکان برای ذخیره سازی اطلاعات در کمترین زمان ممکن بهره مند شویم تا بتوانیم استفاده بهینه تر وحضور پویا وشایسته ای در عرصه جهانی داشته باشیم در جهان امروز برای همگام شدن در عرصه های توسعه ورقابت با دیگر کشورها نیازمند به دانش، صنعت وتکنیک هستیم امروزه انسان با بهره گیری از علوم مختلف نظیر سایبرتنیک دیجیتال سازی ونانو فناوری توانسته است روشهای کارآمد کنترل وبازخورد ارتباطات درارگانیسم های زنده، ماشین ها وساختارها رابدست آورد.

  فن آوری نانودرسال 1959 توسط فانیمن با عنوان فضای زیادی درسطوح پائین وجود دارد ایده فن آوری نانو را مطرح ساخت ودرسال 1998 جورج وایت ساینر استاد شیمی دانشگاه هاروارد ذخیره اطلاعات را یکی از تحولات اساسی خواند که فن آوری نانو آن را ممکن خواهد ساخت او می گوید شما می توانید( باقطعات نانو) اطلاعات یک هزار لوح فشرده را در چیزی به اندازه یک ساعات مچی جمع آوری کنید با این کار می توان به کتابخانه مرجعی که برای کل زندگی لازم است دستیابی پیدا کرد این یکی از ایده هایی است که تعریف کیفیت زندگی رااندکی تغییرخواهد داد. لذا شایسته است با توجه به اهمیت ورشد سریع استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی بخصوص نانومدیا در بین اکثریت جوامع ولزوما آشنایی باکارکردها وپیامدهای آن در جامعه به شناخت وبررسی پیدایش وظهور آن در علوم اجتماعی بپردازیم وباهوشیاری ودقت وسرعت بیشتری از آن استفاده کنیم.

   

  اهمیت موضوع:

  فن آوری های نوین همگام با انقلاب ارتباطات، مسائل گوناگون را در کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است.از یک سو این فن آوری ها می تواند در راه خدمت به توسعه ملل جهان سوم به کاررود وبرای مبارزه با توسعه نیافتگی فقر، بیماری وبیسوادی تجهیز شود واز سوی دیگر
  می تواند جهان سوم رابا این پرسش روبرو سازد که اولویتهای واقعی کدامند.

  آیا این فن آوریهای نوین، وابستگیها را تقویت خواهد کرد ویا باعث تثبیت استقلال وخود کفایی خواهد شد؟

  پژوهشهای به عمل آمده در این خصوص نشان داده است که فن آوری قادر است تغییرات بنیادی شدیدی را در ساختار سنتی کشورها ایجاد کند بنابراین، جهان سوم که هم در فقر اقتصادی وهم در فقر اطلاعاتی دست وپا می زند در زمینۀ تولید وحتی وارد کردن سخت افزارها ونرم افزارهای ارتباطی دچار مشکلات عدیده است آیا ناپذیرش وبه کارگیری این فن آوری ها با پیامدهای ناخوشایند اقتصادی- سیاسی واجتماعی روبرو نخواهد شد؟

  آنچه که مد نظر اغلب اندیشمندان می باشد این است که تنها راه چالش پیروزمندانه ونیز مواجهه خلاقانه با پیامدهای این ابداعات نوین وتحصیل توانایی درپذیرش وبه کارگیری آنها، شناخت یقین ساختار، توانمندیها وآثار وپیامدهای فن آوریهای نوین (نانومدیا) است.

    فن آوری نانومدیا که بسیار فراگیرتراز فن آوری های ارتباطی می باشد مجموعه ای ازرسانه های دیگر نظیر مولتی ریا وسایل ارتباطی دوسریه وتعاملی ودیجیتال وسایبر تنیک می باشد لذا با توجه به نفوذ فناوری نانو در ساخت این گونه وسایل ارتباطی واهمیت وگستردگی آن در به کارگیری از ابزار ارتباطی برآن شدیم تا بررسی وشناخت نانومدیا رادراین تحقیق مطرح سازیم.

  با امید به این که با آگاهی وبهره گیری صحیح از این فناوری نوین در رشد وتوسعه انسانیت وبالندگی علمی کشور برخوردار شویم.

   

   

  اهداف تحقیق:

  انسان قرن بیست ویکم با ورود به هزاره سوم به پیشرفت ها وجرقه های بسیار مهمی در عرصه علم وتکنولوژی روبرو شده است در عرصه فناوری های جدید وبسیار باارزش «فناوری نانو»می باشد که به دلیل پویا بودن این فناوری نو ظهور می توان نقش آن رااز جنبه های مختلف بررسی کرد لذا در عصری که ما آن را عصر اطلاعات وارتباطات می نامیم از رسوخ این فناوری در عرصه ارتباطات نیز ناگزیریم نفوذ این فناوری در علم الکترونیک وساخت ریز کامپیوترها وریزتراشه هاو.... نوید این را می دهد که بتوان از سرعت وزمان وتعامل بیشتر در به کارگیری فن آوری های نوین ارتباطی (نانومدیا) بهره مند شد وبرای همسو وهمگام بودن در عرصه جهانی لازم است هر چه بیشتر به نقش فناوری های نوین وپیامدهای آن آشنا شد وبا ارائه راه کارها(مختلف در استفاده مثبت و کارآمد از این رسانه نوین به رشد وبالندگی کشور کمک کرد بررسی جایگاه نانومدیا در این پژوهش شاید کمک ناچیزی جمعیت آگاهی وروشنگری افرادیکه دوستدار علم وآگاهی و رشد و پیشرفت هستند بنماید.

  بنابراین این تحقیق درصدد بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی –فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه هستیم.

   

  سوالات تحقیق:

  آیا نانومدیا ازوسائل ارتباط جمعی می باشد؟

  نقش نانومدیا در نحوه ارتباطات میان فردی چیست؟

  تأثیر نانومدیا درمشارکت های اجتماعی وفعالیت های اجتماعی چگونه است؟

  تأثیر نانومدیا در مشارکت های سیاسی وفعالیت های سیاسی چگونه است؟

  چه رابطه ای میان نانومدیا وفرهنگ وجود دارد؟

  آیا بین نوع ارتباطات اجتماعی وبه کارگیری نانومدیا رابطه وجود دارد؟

  چه رابطه ای بین نانومدیا وجامعه نظارتی وجود دارد؟

  نانومدیا و سایبرنتیک چه رابطه ای دارند؟

  آیا بین دسترس به نانومدیا وگسترش جامعه اطلاعاتی رابطه وجود دارد؟

  نقش نانومدیا در ایجاد فضای مجازی( سایبر اسپیس) چیست؟

  آیا بین احساس رضایت وخشنودی وبکارگیری نانومدیا رابطه وجود دارد؟

  فصل دوم

  یافته های تحقیق

   

  مقدمه:

  جهان در قرن بیست ویکم در عصر فوق صنعتی یا عصر اطلاعات قرارگرفته است، نظام سنتی ارتباطات که عموماً عبارت بود از سیستم محاوره ای وکلامی مبتنی بر تماس نزدیک افرادبه یکدیگر، اکنون در جوامع پیشرفته صنعتی بسیار کمرنگ شده است بیش از این انسانها،برای انتقال پیام، بایست یکدیگر را می دیدند وچشمهایشان همدیگر را لمس می کرد وصدای زنده هم را از نزدیک
  می شنیدند، اما در عصر اطلاعات، تکنولوژی های ارتباطی دوربرد از مرحله سنتی عبورکرده است وپدیده های نوین تکنولوژیک در زمینه زیر ساختارهای نوین ارتباطی ( هم چون فیبر نوری، ماهواره ای ارتباطی وروبوتهای باهوش وماشینهای هوشمند الکترونیکی وصنایع سخت افزاری ونرم افرازی کامپیوتر ونانوتکنولوژی وکاربردهای آن در زمینه مخابرات الکترونیک وصنعت) نقش بسیار اساسی را در حذف انسان از اجتماع وانزوای او ایفا خواهد کرد اگر تاکنون مواردی چون، دانشگاه
  مکاتبه ای،کلاسهای غیر حضوری،آموزش از طریق ویدئو وتلویزیون نمونه های ضعیفی از گسستگی انسان از اجتماع به شمار می رفته اند در عصر اطلاعات نوع جدید ارتباط از طریق دیجیتال سازی، سایزتیک ونانوتکنولوژی روش جدیدی از اشتغال به نام اشتغال از راه دور، شیوه تازه ای برای تفریح وگذراندن اوقات فراغت به نام واقعیت مجازی، تکنیک نمایشی ایده آلی به نام تلویزیونهای دوسویه وتکنیک ارتباطی ونمایشی جزایی چون تله پیوتر و... عناصری از تکنولوژی خواهند بود که موجد جریان یادگیری الکترونیک،مدارس ودانشگاههای مجازی واقتصاد وبازرگانی الکترونیک و....
  می باشد، نقش بسیار بارزی را در جدایی انسان از گروههای مختلف اجتماعی ایفا خواهندکرد گروههای اجتماعی در عصر اطلاعات،نه به صورت واقعی وعینی، بلکه «مجازی» خواهند بود در این عصر، ارتباط با شبکه های اطلاعاتی جهانی مبتنی برWAN ، نیاز فرد به تعلق داشتن به گروه واجتماع را تأمین خواهد کرد وبه او در حالی که در اتاق خانه اش پشت میز کامپیوتر نشسته است شخصیت اجتماعی وحتی جهانی داده می شود.واوبه راحتی خود رادر یک جمع ودر ارتباط غیر فیزیکی با دیگران می بیند، به علاوه اشتغال از راه دور، ارتباطات معیشی را برایش فراهم می سازد واز این طریق در محیط مأنوس منزل کارهای موظف سازمانی خود را انجام می دهد تلویزیون های دو سویه امکان آموزش او وفرزنداش را بدون حضور در دانشگاه یا مدرسه فراهم می سازد ویا با انتخاب وتماشای فیلم دلخواه ویا با پرداختن به تفریح به شیوه واقعیت مجازی، در میان انبوده نتوانستن ها، آنچه را که می خواهد به دست آورد ویا فقط با گرفتن یک شماره تلفن، به دنیای شلوغ اینترنت ویا شبکه ای کامپیوتری دیگر(به مشابه یک جامعه چندین میلیونی مجازی) وارد می شود وبا هر کس که بخواهد ارتباط برقرار می کند ویابه هر انجمنی ( انجمن ها وگروههای مجازی) که دوست داشته باشد سرک می کشد.

  برای خرید اجناس مورد نیازش، با کامپیوتر خود آنها را می بیند وسفارش می دهد تا کالا را در منزل تحویلش دهد وپول آنها را نیز به صورت مجازی خواهد پرداخت.

  افزودن براینها کامپیوتر برای اومنشی خودکاری خواهد بود که علاوه بر انجام دادن فرامین او، کارهای روزانه اش را نیز تنظیم وتمشیت خواهد کرد.

  به هر تقدیر باید پذیرفت که این کالای ارزشمند واین محصول عجیب نبوغ بشری که به عنوان ابزاری علمی وکاری وچه به عنوان وسیله ای تفریحی وارتباطی، تاثیر خود را در نهادهای گوناگون اجتماعی هم چون آموزش وپرورش،خانواده، ارتباطات، سیاست، اقتصاد، پژوهش، بهداشت اوقات فراغت و.... به جای خواهد گذاشت، ضمن این که این پدیده در رفتارهای فردی واجتماعی انسان نیز موثر خواهد بود وباعث گسستگی انسان از ارتباطات واقعی وپیوستگیش به اجتماعات مجازی خواهد شد.

  گفتنی است بعضی از واقعیات  امروزی برخاسته از تکنولوژی عمل نوین ارتباطی نوین که به تعبیر ویلیام گیسبون نویسینده رمان علمی- تخیلی معروف

  Neuromancer  که در سال 1984 نوشته شد بشر به دوران سایبر اسپیس (cyberspace)وارد می شود. سایبر اسپیس در کتاب او مکانی است که انسان ها اطلاعات مغز خود را با کامپیوترها از طریق پریز تعویض می کنند چیزی که در آن زمان خیالی بیش نبود، اما امروزه شاهد عملی شدن این امر توسط تکنولوژی نوین برتر اطلاعاتی می باشیم.

  نانومدیا ازتوان مشارکت بسیار بالابرخوردار می باشد که از جنبه اقتصادی حائز اهمیت است واز چنان تاثیرات عمیقی برخوردار است که بی تردید مبانی رفتارهای اجتماعی وحکومت را در این قرن تغییر خواهدداد.

  در حال حاضر سرعت تحولات تکنولوژیک به حدی است که دولتها علاوه برتامین نیازهای مادی به نیاز مدرن زمانه یعنی باز آفرینی جامعه درهر نسل باید پاسخ دهند این نیاز برخاسته از پیامد مفهومی است که تا پیش از این به نام تکنولوژی های ارتباطی نوین شناخته می شد وحالا با عنوان تکنولوژی های دوسویه ارتباطی نوین پایه تحولات راشکل می دهد تحولاتی که عدم توجه به آنها عواقب سوء فراوانی ( نظیر فروپاشی روسیه) برای کشورها بوجود می آورد لذا در این فصل سعی شده است ابتدا به تعریف نانومدیا وابعاد آن (سیبرنتیک ودیجیتال) پرداخته وسپس پیامدها وچالش های آن را بر در زمینه مذکور برروی انسان ونهادهای اقتصادی اجتماعی-فرهنگی در عصر مجازی مورد بررسی قرار دهیم.

   

   

   (1-1-2) فناوری نانو چیست؟[1]

  نانو تکنولوژی ، فناوری جدید است که تمام دنیا را فراگرفته است و به تعبیر دقیقتر «نانوتکنولو‍ژی بخشی از آینده نیست، بلکه همه آینده است.»

  نانوتکنولو‍ژی، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص است که در آن سطوح ظاهر می شود. از همین تعریف ساده برمی آید که نانوتکنولو‍ژی یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردی جدید در تمام رشته هاست. برای نانوتکنولو‍ژی کاربردهایی را در حوزه های مختلف از غذا، دارو، تشخیص پزشکی و بیوتکنولو‍ژی تا الکترونیک،کامپیوتر، ارتباطات، حمل و نقل انر‍ژی محیط زیست، مواد، هوا فضا و امنیت ملی برشمرده اند. کاربردهای وسیع این عرصه به همراه پیامدهای اجتماعی، سیاسی، حقوقی آن ، این فناوری را به عنوان یک زمینه فرا رشته ای و فرابخش مطرح نموده است.

  هرچند آزمایشها و تحقیقات پیرامون نانوتکنولو‍ژی از ابتدای دهه 80 قرن بیستم بطور جدی پیگیری شد، اما اثرات تحول آفرین، معجزه آسا و باورنکردنی نانوتکنولو‍ژی در روند تحقیق و توسعه باعث گردید که نظر تمامی کشورهای بزرگ به این موضوع جلب گردد و فناوری نانو را به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای تحقیقاتی خویش طی دهه ی اول قرن بیست و یکم محسوب نمایند.

  استفاده از این فناوری در کلیه علوم پزشکی، پتروشیمی، علوم مواد، صنایع دفاع، الکترونیک، کامپیوترهای کوانتومی و غیره باعث شده که تحقیقات در زمینه نانو به عنوان یک پالش اصلی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان باشد، لذا محققین، اساتید و صنعتگران باید در یک بسیج همگانی، جایگاه موقعیت و وضعیت خویش را در خصوص این موضوع مشخص نمایند و با یک برنامه ریزی علمی دقیق و کارشناسانه به حضوری فعال و حتی رقابتی سالم در این جایگاه عرض اندام و ابراز وجود نمایند و برای چنین کاری طراحی یک برنامه منسجم، فراگیر همه جانبه اجتناب ناپذیر است

 • فهرست و منابع روش تحقیق بررسی پیدایش و ظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی –فرهنگی ، سیاسی آن در جامعه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  کتابها:

  اخلاق وفناوری اطلاعات- خانی جزنی،جمال نشر بقعه 1385

  ارتباطات کابلی – محمدی،مجید،نشر قطر،1376.

  اصول ومبانی تلویزیون دیجیتال، رابین، میکائیل، پولین، مشیل- تحویلداری، محمد جعفر، موسسه اطلاعات 1380.

  استفاده انسانی از انسانها، سپبرتیک وجامعه،ارجمند، مهرداد، سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی تهران 1266.

  اینترنت ،جنبه های نظری وکاربردی آن ، افشار زنجانی، ابراهیم و دیگران، تهران ،نشر کتابدار،1378.

  پیمایش در تحقیقات اجتماعی، نایبی، هوشنگ، منی، 1386.

  پخش مستقیم ماهواره ای درقرن بیست ویکم،چالش های حقوقی وفرهنگی، گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ، سروش 1381.

  پخش زمینی تلویزیون دیجیتال، اُ، لیری، سیموس، شریعیت زاده، حیدر، دانشکده صدا وسیما 1385.

  تکنولوژی اطلاعات ( مفاهیم اصول وبرخی کاربردها)، صالحی، محمد رضا،اصفهان فرهنگ مردم 1384.

  تکنولوژی ارتباطی وجامعه اطلاعاتی ، شکر خواه، یوسن ، = 1379.

  تکنولوژی ذخیره سازی نوری،مغیثی، مرتضی ، دانا، 1372.

  جنگ اطلاعات، اصول وعملیات، والتز، ادوارد، رنجبر، اکبر، حاج قاسم، حسن، میرفخرایی محمود موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی طرح فراسازمانی فاوانیروهای مسلح 1385.

  جنگ نرم2، ویژه جنگ رسانه ای، ضیائی پرور،حمید ابرار معاصرتهران 1386.

  جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی،محسنی، منوچهر، دیدار  1380.

  جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، کازنو، ژان، ساروخانی، باقر، محسنی، منوچهر، اطلاعات تهران 1372.

  حال وآینده رادیو، مجموعه گفت وگو، صاحب نظران رسانه، الفت، سعید، تحقیق وتوسعه رادیو تهران 1383.

  دانایی وثروت وخشونت در آستانه قرن بیست ویکم، تافلر،الوین، خوارزمی، شهیندخت،نو، تهران 1370.

  روش طبیعت طبیعت، مورن، ادگار، اسدی، علی،سروش تهران 1374.

  راهنمای جامع روابط عمومی، مومنی نور آبادی، مهدی، انجمن روابط عمومی ایران، تهران 1381.

  سیستم ها ومدارات جدید الکترونیک در تلویزیون رنگی، حبیب زاده داود، صمدی آذر، حسن صفّاراشراقی 1383.

  عصر فرهنگ فناورانه، ازجامعه اطلاعاتی تازندگی مجازی، رابینز، کوین وبستر، فرانک

  داوودی، مهدی، توسعه، تهران 1384.

  عصراطلاعات ، اقتصاد، جامعه فرهنگ جلد(2) کاستلز، مانونل، علیقلیان، احمد، خاکباز، افشین، طرح نو، 1380.

  عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه ای جلد اول، کاستلز، مانونل، علیقلیان، احمد، خاکباز، افشین، طرح نو، 1380.

   

  کتابها:

  -فناوری اطلاعات در سازمان IT،صرافی زاده، اصغر،میربهار 1386.

  فناوری نانو در علوم پزشکی ومهندسی، بوکر، آر، بوی سن.ای، سرکار، سعیدو...

  مهدیخانی، محبوبه، صبا یغیمایی، مازیار، خواجه رشید، تهران 1385.

  فن آوری بزرگراههای اطلاعاتی در زبان فارسی، ابطمی، سید ابراهیم، وزارت کشاورزی 1376.

  *کتاب دوم،بانک اطلاعات وانفورماتیک کشور، انتشارات دی 1383.

  مبانی سیبرنتیک، لرنر، آ.یا، پریانی،کیومرث، دانش پژوه ، 1366

  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی، دلاور،علی، رشد 1384.

  مقدمه ای بر روابط عمومی الکترونیک، سلطانی فر محمد، مومنی نور اکبری، مهدی، سیمای شرق 1382.

  مبانی کلی ارتباطات جمعی، زارعیان، داود، کارگزار روابط عمومی 1382.

  مدیریت فن آوری اطلاعات، فرهمند، شهرروز، فیروزکوهی،پسر یسا، حریم دانش، 1386.

  مطالعات سایبر ژورنالیسم(مجموعه مقالات)، ضیایی پرور، حمید، دانشگاه آزاد اسلامی 1385.

  موج چهارم،ایران زاده سلیمان ،تبریز ،افق دانش ،1384.

  نانوتکنولوژی، علم پایه وتکنولوژی نوظهور، وطن خواه دولت سرا، جعفر، نشر طراح تهران 1385.

  نانو فناوری، سرآغازی متین براندیشه بر جسته بعدی، تهرانی، میثم ، سیمای دانش تهران 1385.

  نانو فناوری، راتنر، مارک ودانیل، گودرزی، هوشنگ وافشین ، علمی دانشگاه صنعتی شریف 1385.

  نظریه انتقادی ، پست مدرنیسم، نظریه مجازی، دیویتاک، دیچارد، دردریان، جیمز، سلیمی،حسین ، نمایش 1380

  نظریه های ارتباطات، دهقان، علیرضا ، دانشگاه تهران، 1384

  وسایل ارتباط جمعی، معتمد نژاد، کاظم، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی 2535.

  هوش مصنوعی، جی، راسل، استوارت، نورویک، پیتر، راحتی سعید، بهداد، محمد،تیموری، حمید، دانشگاه امام رضا 1385

   

   

   

  کتابهای انگلیسی:

  1- Cellphone culture-Gerard Gogginc Rout Ledge Taylorg

  Francis Group-lon Don AND NEWyork 2006

  2-Cybernetics and culture ,"B.V>Biryukov and S.N.Plotinkov<"Cybernetics to day :Achievements,challenges,"MIR publishers "Moscow "1984,p.g   197.

  3-Cybernetics  or control and Communication in the Animal and the Machine,"Wiener,N,Wiley .1961(1948)

  4- The infotmation society reader,edited by frank Webster ,routledge publications (2004).

  5- Understanding media cultures,nick stevenson ,sage pubications (2002) .

  فصلنامه ها:

  جامعه نظارتی:مسیرهای جدید در تئوری،لیون،دیوید،کاووبسی،لیدا سال 16 شماره پیایی 62 تابستان 1384 ،جامعه نظارتی،ره آورد عصر ارتباطات،مسعودی،امید علی،رسانه ،سال 14 شماره اول 1384.

  جامعه نظارتی ،لیون،دیوید،کاووسی،لیدا ،رسانه سال 16 شماره 2 پیاپی 62 ،تابستان

   

  دموکراسی دیجیتال،تصویری برای قرن بیست ویکم،برنامه ای برای اقدام، ویتال.ن، کاووسی،لیدا،رسانه سال 12 شماره سوم.

  شبکه گسترده،بذر افشان،حسن.فصلنامه کتاب زمستان 1375.

   

  جملات ومقالات:

  آنچه در مورد شبکه اینترنت باید دانست،پیام پست ومخابرات سال نهم شماره 81 بررسی روابط عمومی دیجیتال ونقش آن در بهبود اطلاع رسانی،محمد نژاد، سید علی 2 ماهنامه آموزش،تحصیلی،مطالعات رسانه ای 1385 اردیبهشت 1383.

  جرایم سایبر،جلالی،امیرحسین ،رسالت سال 19 شماره 5277 دوشنبه 14، تجارت الکترونیک،تدبیر شماره 12 بهمن 1380.

  روابط عمومی دیجیتال،سعیدی،حمید،کارگزاد روابط عمومی زمستان 1383.دولت الکترونیکی،شهروند الکترونیکی،نشریه کارآفرینی خرداد 1380.

  سازمان مجازی،همشهری شنبه 11 آبان 1381 شماره 2886.

  عصرمجازی،انقلاب چهارم در بعد سوم رخ می دهد،روزنامه مردم سالاری شماره 30.

  عصرمجازی،گفت وگو بادکترعلی اکبرجلالی،مردم سالاری،شماره 305،سه شنبه 24 دیماه.

  کندوکاوی در واقعیت فضای سایبر،میرانی،گودرز،جوان سال پنجم شماره 1279،5شنبه 27 شهریور 1382.

  خدمات و کاربردهای اینترنت،برخوردار،فریبا،بولتن خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران،جلد اول 24 آذرماه 1375(19-15).

  شبکه اطلاعاتی اینتریت وتأثیرات اجتماعی وفرهنگی آن،نورزاد،محمود،تهران مرکز دانشگاه آزاد 76-75.

  1-Beynon Paul ."Information  system "Newyork ;Palgrave .2002

  2-Bryan ,Cathy .Tambini, Damain.Isagarorsianow ,Roza"cyber Democracy ".Newyork :Routledge.1998

  3-Caralcanti A,freitas RAJr.(2005)."Nanorobatics control design  :a collective behavior approach  for medicine."IEEE Trans nanobioscieneu

  4-Jennifer kahn (2006)."Nano technology ."National &Geographic 2006(june ):98-119

  5-Kelly ,Kevin (1994).out of control :The new biology of machines ,social systems and the economic world . Boston:Addison Wesley . ISBN0-201-48340-8.

  6-P.Humphreys,Extendingourselves:Computational science,Empiricism,and scientific method.Oxford:Oxford university Press,2004.

  7-R.Frigg and S.Harmann,Models in Science . Entry in the stsndford Encyclopedia of philosophy.

  8-S.Hartmann ,The World as a Process:Simulations in the Natural and Social Sciences ,in :R.Hegselmann et al . (eds), Modelling and Simmulation in the social sciences from the philosophy of science point of view , theory and Decision Library . Dordrecht:Kluwer 1996, 77-100.

  9-team jigger. Nanomedia-Nanothought /www.biblo.org.

  10-Thaker ,Alison."The Public  Relations Hand Book "New york :Routledge ,2001.

   

  سایت ها:

  http://www.autnano.org

   http:// www.biblo.org

  http://en.wikipedia.org/wiki /Digitilizing

  www.itiran.com

  www.sociocybernetics.eu

  http://en.wikipedia.org / wiki /cybernetics

  http://www.nanomedia.net

  http://www.nanomedia.com.ar /dedicado.nanomedia.html2007

  http://www.nanomedia.jp/

  http://www.items-int.com

  http://en:wikipedia.org /wiki /Nanotechnology

  http://www.pia.jp/

   

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت