پروژه اصول طراحی در معادن

تعداد صفحات: 39 فرمت فایل: word کد فایل: 10001529
سال: 1385 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه مهندسی معدن
قیمت قدیم:۶,۷۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه اصول طراحی در معادن

  رشته :

  استخراج معدن 

  هدف از این درس آشنایی دانشجو با چگونگی جمع ‌آوری اطلاعات و چگونگی استفاده از داده ها برای طراحی یا معدن و آشنایی با مراحل طراحی جهت آمادگی و یادگیری بهتر می باشد.

  چگونگی رسم مقاطع و محاسبه تناژ ماده معدنی :

  ابتدا نقشه مورد نظر را با مقیاس مناسب ( به 3/3 روی نقشه 100 متر روی زمین) روی کاغذ شطرنجی رسم می نماییم سپسامتداد یعنی جایی که گ

  سترش ماده معدنی در آنجا بیشتر است مشخص می کنیم سپس دو جهت عمود بر امتداد و به فواصل مشخص متقاطعی رسم می کنیم .

  سپس مساحت ماده معدنی در هر یک از مقاطع با شمارش خانه کاغذ شطرنجی بدست آورده سپس با توجه به مقیاس آن را به متر مربع تبدیل می کنیم سپس با توجه به فرمولهای مربوط حجم ماده معدنی را بدست آورده با ضریب حجم در وزن مخصوص ماده معدنی تناژ آن را بدست می آوریم .

  و برای سطح باطله یک مستطیل در محدود ماده معدنی مدنظر گرفته که با بدست آوردن مساحت این مستطیل و کم کردن آن از ماده معدنی سطح باطله بدست می آید. سپس مطابقت ماده معدنی جسم باطله و تناژ باطله رابدست می آوریم .

  ضمنا وزن مخصوص ماده معدنی را 4 و وزن مخصوص باطله را 7/2 تن به متر مکعب می گیریم .

  فرمولهای مربوطه به محاسبه حجم به قرار زیر است .

  (تمامی فرمول ها و محاسبات در فایل اصلی قابل مشاهده است)

  دلایل استفاده از روشهای استخراج روباز :

  روش مسطحی :

  برای مواد آبرفتی مورد استفاده قرار می گیرد که عمق این مواد عمدتا چندان زیاد نیست مانند طلای بلا سری در این ر.وش ماده معدنی به صورت لایه به لایه استخراج می شود ماده معدنی باید تقریبا افقی باشد گسترش آن زیاد باشد .

  روش کنتوری :

   عمدتا جهت استخراج سنگهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد و برای موادی که دارای بیرون زدگی می باشند کاربرد دارد در این روش مواد را به صورت برش به برش استخراج می کنند این روش جهت موارد کاربرد دارد .

  روش کداری :

   عکس روش opinpit می باشد و برای توده ای که دارای بیرون زدگی به صورت کره یا تپه سر تفع می باشند استفاده می شود و با ایجاد پله مواد استخراج می شوند استخراج از بالا به پایین از کوچکترین پله برعکس روش روباز انجام می گیرد .

  روش openpit:

  جهت مواد توده ای که در دل زمین واقع شده اند استفاده می شود در واقع استخرزاج به روش گردبرداری می باشد در این پروژه چون ماده معدنی توده ای می باشد و در دل زیمن واقع است باید ارزش openpit استفاده کرد.

  البته در ابتدا معدن چغارت چون به صورت تپه بود به صورت کداری استخراج می شد و بعد به صورت openpit استخراج شد .

  دلایل استفاده از این روش

  رعایت شیب

  رعایت حداقل عرض کف معدن

  رعایت شیب دیواره نهایی معدن

  روش بدست آوردن اقتصادی ترین پیت :

  وقتی که ارزش هر بلوک را برای تمامی مقاطع استفاده کردیم در هر مقطع چند مخروط را می اندازیم و ارزش هر مخروط را محاسبه کرده و به عنوان مخروط بهینه استفاده می کنیم که به شرح زیر می باشد .

  در مقطع I مخروط با ارزش 51/110 به عنوان مخروط بهینه مورد استفاده قرار می گیرد .

  در مقطع II مخروط با ارزش 18/188 به عنوان مخروط بهینه است .

  در مقطع III مخروط با ارزش 81/212 به عنوان مخروط بهینه است .

  در مقطع IV مخروط با ارزش 47/258 به عنوان مخروط بهینه است .

  در مقطع V مخروط با ارزش 49/298 به عنوان مخروط بهینه است .

  در مقطع VI مخروط با ارزش 19/235 به عنوان مخروط بهینه می باشد .

  در مقطع VII دمخروط با ارزش 41/179 به عنوان مخروط بهینه است .

  در مقطع VIII مخروط با ارزش 99/94 به عنوان مخروط بهینه است .

  در مقطع XI مخروط با ارزش 18/86 به عنوان مخروط بهینه است .

  در ضمن باید بگویین که مخروط را طوری می اندازیم که بیشترین ماده معدنی و کم ترین باطله را در مقطع در بر بگیرید .

  و با توجه به خط مقطع مان محدوده نهایی مخروط بهینه را انتخاب کرده چیست کلی که از این 9 مقطع فوتا بدست می آید رسم می کنیم .

   

  تعیین جاده های معدنی (دمپ ما )

  برای انجام این کار باید ابتدا شکل پیت و پله های آن را تعیین کنیم برای تعیین وضعیت پله ها به  یکسری اطلاعات از معدن مبنا نیاز داریم :

  عرض پله نمایی معدن : 4m                  مدسه پله استخوانی یک پله ایمنی

  عرض پله های ایمنی : 8m                    زاویه قرار گیری خاک 85o  

                                                                     ارتفاع پله ها : 12/5m

  اکنون با توجه به مقاطع عرضی شکل پیت را در سطح زمین میکشیم و از این نظر با توجه به اطلاعات بالا و مقیاس پله های معدن را تا پایین ترین افق رسم میکنیم. 

 • فهرست و منابع پروژه اصول طراحی در معادن

  فهرست:

  چگونگی رسم مقاطع و محاسبه تناژ ماده معدنی

  فرمولهای مربوطه به محاسبه به قرار زیر است

  فرمولهای مربوط به محاسبه حجم برای ماده معدنی

  محاسبه تناژ ماده معدنی

  محاسبه تناژ باطنه

  مقدار نبت باطله برداری

  محاسبه نسبت باطله برداری اقتصادی

  تعیین مخروط بهینه عیار حد مشخص کردن بیت معدن

  دلا یل استفاده از روشهای روباز

  1-   روش مسطحی

  2-                       روش کنتوری

  3-                       روش کداری

  4-                       روش openpit

  دلایل استفاده از این روش

   تعیین جاده های معدنی

  (دمپ ما )

  دو نوع جاده در معدن کاربرد دارد

  محاسبه ترابری معدن

  محاسبه تعداد دامپتراک

  محاسبه آتشباری

  گل گذاری

  خرج ته چال خرج میان چال خرج ویژه

  متراژ حفار سالانه در باطل و ماده معدنی

  کمپرسورهای لازم

  برآورد میزان انرژی الکتریکی

  آبکشی در معدن درباز

  آبکشی به وسیله تلمبه

  آبکشی به وسیله تونل

  آبکشی به وسیله سیفون

  تلمبه های برقی

  ارزشهای بلوک

  مقاطع 

   

  .

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت